THT DUYURU

chat
Aöf Açık Öğretim Sınavı İle İlgili Her Şey, Sorular,cevaplar vb..

ugursuz reklam
takipci
Seçenekler

Açık Öğretim Fakültesi Hakkında Herşey...

_EReNCaN65 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Hevesli Üye
Üyelik tarihi:
09/2008
Nereden:
VAN
Mesajlar:
6.404
Konular:
4114
Teşekkür (Etti):
86
Teşekkür (Aldı):
3600
Ticaret:
(0) %
5
4419
29-09-2009 01:33
#1
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile İlgili Uyarı

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencilerinin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili başvurularının gecikmeden ve süresinde yanıtlanabilmesi için başvuruların Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliğine veya Açıköğretim bürolarına yapılması gerekir.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarında sorulan sorular, 5846 sayılı Kanun hükümleri uyarınca telif ücreti ödenmek suretiyle hazırlatılmakta ve denetimi yaptırılmaktadır. Dolayısıyla telif hakları Üniversitemize aittir. Bu sorular, bir soru bankasında toplanmakta olup, yapılacak sınavlarda soru bankasındaki sorulardan yararlanılabilmektedir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 24. maddesi uyarınca, sorular üzerinde telif hakkı sahibi olan Üniversitemizce sorulara ilişkin başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sınavların güvenliği açısından, sınav esnasında cevap şıklarının alınması yasaklanmış olup, aksi davranış kopya olarak işlem görmektedir. Bu durumda cevap anahtarının istenmesi bir anlam ifade etmeyecektir. Ayrıca cevap anahtarları, telif hakkı ödenerek hazırlatılmış olan soruların ayrılmaz bir parçasıdır ve bu konudaki başvurular da değerlendirmeye alınmayacaktır.
Aynı şekilde, cevap kağıtları sorularla doğrudan bağlantılı olduğundan, ayrıca bilgi işlem ortamında değerlendirildiğinden ve bu değerlendirmede yanılma payı bulunmadığı yargı mercilerince de onaylandığından, cevap kağıtlarının istenmesi halinde, bu başvurular da değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınav kağıtları, sadece yargı organlarında görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak istendiğinde, bu organa verilebilmektedir.
Ayrıca, sınavlarda alınan nota itiraz mümkün olmayıp, konu ile ilgili gerekli açıklama kılavuzlarda yapılmıştır. Bu nedenle kağıdın yeniden okunması veya not yükseltilmesi amacıyla 4982 sayılı kanundan bahisle konu ile ilgili yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Sonuç olarak, belirtilen nedenlerle 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak başvurularda, sınav soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının ve cevap kağıtlarının istenmemesi, istenmesi halinde bu başvurunun değerlendirmeye alınmayacağı önemle duyurulur.

Öğretim Süresi
2547 sayılı Yasanın değişik 44. maddesi; "Açıköğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildirler." hükmünü getirmiştir. Buna göre İktisat, İşletme Fakültesi ile Açıköğretim Fakültesi lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere yedi yıl, Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programı öğrencileri dört yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Bu süreler içinde kaydını yeniletmediği için öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrenciler bu hakkı kullanmış sayılırlar.
Bu sürelerin bitiminden sonra, öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini tamamladıkları takdirde sınavlara katılarak öğretimlerini sürdürebilmekte ancak, öğrencilik haklarından yararlanmaları mümkün olmamaktadır.

Muafiyet
Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadırlar. Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarında (açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakülteler dahil) daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiç bir şekilde muafiyet tanınmaz.
Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencisi iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek, yeniden yerleştirilenler, önceki kaydını sildirmek koşuluyla, yerleştirildikleri bölüm ve programın birinci sınıfına kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilere fakültelerde daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiç bir şekilde muafiyet tanınmaz.

Yatay Geçiş
Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun; fakülte, bölüm ve programlar arasında yatay geçiş yapamazlar.
Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerdeki bölüm ve programlardan, örgün yükseköğretime geçiş yapılamaz.

Dikey Geçiş
Açıköğretim Fakültesinin iki yıllık önlisans programından mezun olanlar, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" uyarınca ÖSYM'ce yapılan dikey geçiş sınavına katılarak örgün öğretime geçiş yapabilirler.
ÖSYM'ce yapılan bu sınavlara son sınıfta okuyan öğrenciler ile mezun olanlar ilan edilen süre içerisinde başvurarak katılabilirler.
Ayrıca, Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarında son sınıf öğrencisi olanlar ile bu okullardan mezun olanlar, açıköğretim sistemiyle öğretim yapan İktisat ve işletme Fakültelerine, Üniversitemizce ilan edilen koşulları yerine getirdikleri takdirde dikey geçişle kayıt yaptırabilirler.
Başvuru ve kayıt koşulları her yıl ilan edilmekte ve bu koşulları yerine getirenler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 3. sınıfa doğrudan veya lisans öğrenimine hazırlık programına kayıt yaptırabilmektedirler.

Staj ve Uygulamalı Dersler
Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği önlisans, Okul Öncesi Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği lisans programları dışındaki öğretim programlarında öğrencilerimizin staj yada uygulamalı eğitim yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü 2. sınıfında bulunan Klavye Öğretimi dersi devam mecburiyeti olmayan, ingilizce öğretmenliği lisans programında ise, 2. sınıftaki Okul Deneyimi (gözlem) dersi ile 4. sınıftaki Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi dersi (staj), Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programı 3. sınıf Okul Öncesi Eğitimde Uygulama dersi ve 4. sınıf Öğretmenlik Uygulaması dersi, devam mecburiyeti olan uygulamalı derslerdir.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programına kayıt yaptıran öğrencilerin 2004-2005 öğretim yılındaki zorunlu staj süreleri Fakülte Yönetim Kurulunca 90 gün olarak belirlenmiştir. Öğrenciler Dekanlığın belirlediği staj koşullarına uymak zorundadırlar. Kendisine Dekanlık tarafından staj çağrısı gönderilen öğrenci geçerli bir mazereti yoksa, Dekanlığın belirlediği tarih ve yerde stajını yapmak zorundadır.
Öğrenciler, turistik belgesi bulunan bir işletmede kendileri staj yeri temin ederek, Dekanlık onayıyla stajlarını yapabilirler. Turistik işletme belgesi olmayan işletmelerde yapılan stajlar geçerli değildir. Staj sonunda stajını tamamladığına dair belgeyi Dekanlığa iletmek öğrencinin sorumluluğundadır. Stajını tamamlamayan öğrenci programdan mezun olamaz.
Staj uygulaması ile ilgili bilgiler daha sonra gönderilecektir.
Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Önlisans Programı ikinci sınıfında okutulan klavye öğretimi dersi uygulamalı bir ders olup, amacı öğrencilere on parmak klavye kullanımını öğretmektir. Bu dersin işleyiş biçimi ve sınavları ile ilgili bilgiler bu dersten sorumlu öğrencilerin adreslerine ayrıca gönderilecektir.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince staj ve uygulama zorunluluğu konulan bölüm ve program öğrencileri bu çalışmalara katılmak zorundadırlar.

Paso İşlemleri
Paso verilmesi, ilgili belediyelerin bu konudaki kurallarına göre her ilde ayrı organizasyon yapmayı gerektirmektedir. Paso alacak öğrencilerimizin yapması gereken işlemler bağlı bulundukları büroda ilan edilecektir.
Paso işlemleri ile ilgili öğrencilerden alınan bedelin tamamı belediyelere bandrol bedeli olarak ödenmektedir.

Öğrenci Disiplin İşleri
Fakültemiz öğrencilerinin disiplin işleri ile örgün öğretimdeki disiplin işleri ve uymaları gereken hususlar arasında hiçbir fark bulunmamaktadır.
Öğrencilerimizin sınavlar, bürolar ve danışmanlık hizmetlerindeki davranışları, kılık ve kıyafetleri öğrenciye yakışır tarzda olmalıdır.
Bürolarda, Akademik Danışmanlık Merkezinde, sınav mahallerinde veya topluca yapılan kayıt, kayıt yenileme ve diğer zamanlarda öğrenciliğe yakışmayan davranışlarda bulunanlar, eğitim ve öğretimi engelleyenler hakkında gerekli disiplin soruşturması açılacak ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
Öğrencilerimizin Üniversite veya Fakülteyle ilgili yerlerde, AÖF bürolarında, öğrenci olduklarını unutmamaları gerekmektedir.

Kayıt Yenileme İşlemleri
Açıköğretim sistemiyle öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrencilerin öğretim yılı içinde yapılacak ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılabilmeleri, öğrencilik haklarından yararlanabilmeleri, kayıtlarını yeniletmeleriyle mümkündür. Başka bir deyişle, kayıt yenileme süresi içerisinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler sınavlara katılamazlar ve kaydını yeniletmediği öğretim yılında hiçbir öğrencilik haklarından (öğrenci belgesi, öğrenci durum belgesi, paso gibi) yararlanamazlar.
Öğrenciler kayıtlarını yenilettikleri sürece her türlü öğrencilik haklarından yararlanırlar. Ancak öğretim süresi sonunda kaydını yenileten öğrenciler öğrenimlerini sürdürebilirler ise de hiçbir öğrencilik hakkından (öğrenci durum belgesi, öğrenci kimlik kartı, öğrenci belgesi, paso vb.) yararlanamazlar.
Hangi sınıfta olursa olsun iki yıl üst üste kaydını yeniletmeyen öğrencilerin Fakülteden kayıtları silinerek ilişkileri kesilmektedir. Bu öğrencilerin takip eden öğretim yılında kayıtlarını yeniletmeleri mümkün olmadığı gibi, ÖSYS sonunda yeniden yerleştirilseler bile tüm derslerden sorumlu olarak 1. sınıftan öğretime başlamaları gerekir.
Zorunlu nedenlerle bir öğretim yılında kaydını yeniletmeyen öğrencilerin takip eden öğretim yılında kaydını yenileterek bıraktıkları yerden öğretime devam hakları bulunmaktadır. Ancak, yukarıda açıklandığı gibi iki yıl üst üste kayıt yeniletmemek kayıt silmeyi gerektirmektedir.

Sınava Giriş Belgesi Elinize Ulaşmadıysa
Sınavlara en geç bir hafta kala sınav giriş belgesi eline geçmeyen öğrenciler, bağlı oldukları AÖF Bürolarına başvurarak yedek sınava giriş evrakını alabilmektedirler.
---------------------
CeHeNNeMDe MeVSiM YoK GüZeLiM HeP YaNaCaKSiN...!


HizLi Yaşa GeNÇ ÖL...!ESKiLeR TaNıR YeNiLeR ÖRNeK ALıR...!
Genghis Khan Teşekkür etti.
_EReNCaN65 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Hevesli Üye
Üyelik tarihi:
09/2008
Nereden:
VAN
Mesajlar:
6.404
Konular:
4114
Teşekkür (Etti):
86
Teşekkür (Aldı):
3600
Ticaret:
(0) %
29-09-2009 01:34
#2
Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür evrak kullanılmaktadır.
Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgiişlem yöntemleri kullanılır. Cevap kağıtları optik okuyucu ile iki kez kontrollü olarak okunduğundan, değerlendirmede herhangi bir yanlışlığın olması söz konusu değildir. Sınav sonuçları kesin olup itiraz edilemez.
Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kağıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.
Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayarla değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir. Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları ***ürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır. Sınavlarda değerlendirme her ders için 100 tam not üzerinden yapılır. 100 puan, o dersin sınavında sorulan soru sayısına bölünerek, her sorunun puanı bulunur. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse her soruya eşit ağırlıkta puan verilmektedir. Doğru yanıt sayısı bu rakamla çarpıldığında, o dersin notu bulunur.
Her dersin başarı notu; ara sınav notunun %30'u ile yıl sonu veya bütünleme sınav notunun %70'i toplanarak bulunur.
Örnek bir hesaplama yapmak gerekirse;
 • Öğrencinin ara sınavından 70 not, yıl sonu sınavından 60 not aldığını varsayalım.
 • Ara Sınavının ağırlığı % 30 olduğuna göre,
  70 x 30 : 100 = 21
  not olacaktır.
 • Yıl sonu Sınavının ağırlığı % 70 olduğuna göre,
  60 x 70 : 100 = 42
  not olacaktır.
Ara sınav ve yıl sonu sınavının not toplamı 21+42=63 başarı notunuz olacaktır.
Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun 50 veya daha yukarı olması gerektiğine göre, öğrenci bu dersten 63 not aldığı için başarılı sayılacaktır.
Ara sınavı, bütünleme sınavını da aynı şekilde etkilemekte ve bu sınavlardaki başarı notu hesabı da yukarıdaki örnekteki gibi yapılmaktadır.
Ara sınavına girmeyen öğrenciler, yıl sonu veya bütünleme sınavına katıldıkları takdirde, aldıkları notun %70'inin, 50 veya daha fazla olması halinde bu dersten başarılı sayılırlar.
Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok 2'sinden başarısız olanlara bir üst sınıfın dersleri verilir. 3 ve daha fazla dersten başarısız olanlar, aynı sınıfta başarısız oldukları dersleri tekrar ederler ve bu derslerin sınavına girerler. Bu öğrenciler üst sınıftan ders alamazlar.
---------------------
CeHeNNeMDe MeVSiM YoK GüZeLiM HeP YaNaCaKSiN...!


HizLi Yaşa GeNÇ ÖL...!ESKiLeR TaNıR YeNiLeR ÖRNeK ALıR...!
_EReNCaN65 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Hevesli Üye
Üyelik tarihi:
09/2008
Nereden:
VAN
Mesajlar:
6.404
Konular:
4114
Teşekkür (Etti):
86
Teşekkür (Aldı):
3600
Ticaret:
(0) %
29-09-2009 01:37
#3

Fakültemiz, hem genel ve akademik, hem de bireysel bazda öğrencilerin kendilerine ait bilgileri izleyebilecekleri yapıda Internet hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler iki baslık altında toplanmaktadır:
Açıköğretim Sistemi Web Sitesi
Büro-web Sitesi

1. Açıköğretim Sistemi Web Sitesi
Öğrencilerimizin fakülteleri ile iletişim sağlamada kullandıkları bir ortam olan web sitemiz, http://www.anadolu.edu.tr internet adresinde yayınını sürdürmektedir. Açıköğretim Sistemi Web
sitesinde duyurulara, açıköğretim sisteminin tanıtımına, Açıköğretim e-Öğrenme Portalına, akademik danışmanlık hizmetlerine, radyo-televizyon hizmetlerine, kitap ve büro hizmetler ine, sıkça sorulan sorulara, yönetmeliklere, TV ders yayın tarih ve saatlerine, web sitesi bulunan programlara ve daha birçok önemli bilgiye erişilebilmektedir. Ayrica sitede e-posta, posta adresi yada telefon aracılığıyla bilgi edinilebilmesi için gerekli iletişim adresleri yer almaktadır.
Sitemize, http://www.anadolu.edu.tr adresinde yer alan "Açıköğretim Sistemi" seçeneğine tıklanarak erişilebilir. Önemli duyuruların ve haberlerin bulunduğu bir ortam olan Web sitemizin, öğrenciler tarafından sürekli izlenmesi önem taşımaktadır.
Açıköğretim sistemiyle öğretim yapan iktisat, isletme ve Açıköğretim Fakülteleri'ne ait sayfalara ayrıca Anadolu Üniversitesi http://www.anadolu.edu.tr internet adresindeki "Fakülteler" linkinden de erişilebilmektedir.

---------------------
CeHeNNeMDe MeVSiM YoK GüZeLiM HeP YaNaCaKSiN...!


HizLi Yaşa GeNÇ ÖL...!ESKiLeR TaNıR YeNiLeR ÖRNeK ALıR...!
_EReNCaN65 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Hevesli Üye
Üyelik tarihi:
09/2008
Nereden:
VAN
Mesajlar:
6.404
Konular:
4114
Teşekkür (Etti):
86
Teşekkür (Aldı):
3600
Ticaret:
(0) %
29-09-2009 01:40
#4

iktisat, isletme ve Açıköğretim Fakültelerinin öğrencileri aşağıda sayılan öğretim ortamlarından yararlanarak öğrenimlerini sürdürebilirle

1. Ders Kitapları
Ders kitapları uzaktan eğitim ilkelerine uygun olarak öğrencilerimizin kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayacak şekilde hazırla n mistir.
Üniversitemizin basımı olan ders kitaplarını kaybetmeleri nedeniyle yeni ders kitabi satın almak isteyen öğrenciler öncelikle 0-222-330 74 36 nolu telefonu arayarak istenilen kitapların stoklarımızda var olduğunu öğrendikten sonra Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının. T.C. Ziraat Bankası Eskişehir şubesindeki 40003690-5001 nolu hesabına, Tablo -4' de belirtilen bedeli yatıracaklardır. Hangi kitabi almak istediklerini açıkça belirten dilekçeye bankadan aldıkları dekontun aslini ekleyerek "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kitap Koordinasyon Birimi 26470 ESKİŞEHİR" adresine göndermeleri halinde istedikleri ders kitapları adreslerine ödemeli kargo ile gönderilecektir2. Akademik Danışmanlık Hizmetleri
Üniversitemiz, Akademik Danışmanlık Hizmetleri kapsamında açıköğretim sistemiyle öğretim yapan fakültelerin öğrencilerine yönelik olarak bazı dersler için yüz yüze eğitim imkanı sunmaktadır. Bu dersler aşağıdaki merkezlerde yapılmaktadır.
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara(Cebeci, Beş evler), Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Biga, Bilecik, Bolu, Bozüyük, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Osmangazi Üniversitesi), Gaziantep, Giresun, Hatay, iğdir, Isparta, İstanbul(Bahçelievler, Beyazıt, Haydarpaşa), İzmir, Kahramanmaraş. Karaman, Kars. Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli. Kırsehır. Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nazilli, Nevşehir, Niğde, Ordu. Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak
Akademik Danışmanlık kapsamında yüz yüze öğretimi yapılan dersler şunlardır:
1. Sınıf Dersleri :Genel Matematik, Genel Muhasebe, iktisada Giriş
2. Sınıf Dersleri :Muhasebe Uygulamaları, istatistik, iktisat Teorisi
3. Sınıf Dersleri : Maliyet Muhasebesi, Türk Vergi Sistemi, Finansal Yönetim, İngilizce
4. Sınıf dersleri için akademik danışmanlık uygulanmamaktadır.
Derslere ilişkin ayrıntılı programlar en geç, 2006 Aralık ayı son haftasında illerdeki AÖF bürolarında ve Internet sitemizde ilan edilecektir. Danışmanlık yapılan merkezler ve derslerin sayısında değişiklik olduğunda ayrıca duyurulacaktır.
Akademik danışmanlık dersleri, 08 Ocak 2007 Pazartesi günü başlayıp, 31 Mayıs 2007 Perşembe günü aksamına kadar kesintisiz sürdürülecektir.
Dersler, dini bayramlar ve arife günleri, resmi bayram günleri, ara sınavların yapıldığı günler ve Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılabilecek tatil günlerinde yapılmayacaktır. Merkezlere göre hafta içi aksamları veya hafta sonları yapılan akademik danışmanlık dersleri için hiçbir ücret alınmamaktadır. öğrenci kimliği gösterilerek dersliklere girilebilmektedir. Danışmanlık derslerine katilim zorunlu değildir. Derslere katılan öğrenciler kitaplardan ve TV programlarından anlayamadıklar! konuları öğretim elemanlarından öğrenme şansı elde etmektedir.

3. Televizyon ve Radyo Hizmetleri
öğrencilerimiz kitapların yanında derslerim televizyondan ve radyodan takıp ederek çalışabilmektedir. Bu yayınlarla ilgili programlar bürolarda ve internet sayfamızda ilan edilmektedir
Derslerin televizyondan yayınlanmasında meydana gelebilecek aksaklıklar, ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarının yapılmasını ve bu sınavların kapsamlarını hiç bir şekilde etkilemeyecektir.

3.1. Radyo ve Televizyon Yayınları
Üniversitemizce hazırlanan radyo ve televizyon programlar!, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafından yayınlanmaktadır.
Derslerin televizyon ve radyodaki yayınları TRT Genel Müdürlüğü ie yapılan işbirliği ile mümkün olmaktadır. Televizyon ve radyoda verilecek derslerin yıllık yayın planı, bürolarınızdan sizlere ulaştırılacaktır. Ayrıca öğrencilerimiz sözü edilen yayın programlarını ulusal gazetelerden ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Web sitesinden (http://www.aof.anadolu.edu.tr) yada http:// TV yayın.aof.edu.tr/ adresinden öğrenebilirler.
2006-2007 öğretim yılında derslerin televizyon ve radyodan yayınlanması, programda bir aksama olmaması halinde 18 Aralık 2006 tarihinde başlayacak. 01 Haziran 2007 tarihinde sona erecektir. Aşağıda radyo ve televizyon yayınlarının yapılacağı gün ve saatler görülmektedir.
3.2. TV Ders Programı DVD'lerinin Edinilmesi
Radyo Televizyonda yayınlanan ders programlarının kayıtlarını satın almak isteyen öğrenciler 0-222-320 10 40 nolu telefonla veya faks ile veya derskaseti@anadolu.edu.tr elektronik posta adresinden ön bilgi aldıktan sonra, gerekli bedeli Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının, T.C. Ziraat Bankası Eskişehir şubesi 40003690-5001 nolu hesabına yatıracaklardır. Ders programlarının kayıtları adreslerine ödemeli kargo ile gönderilecektir.

4. Açıköğretim e-Öğrenme Portalı
iktisat, isletme ve Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin internet üzerinde istedikleri zamanda ve istedikleri yerde ders çalışmalarını sağlayan bir dizi elektronik öğrenme hizmeti "Açıköğretim e-öğrenme Portalı" adi altında sunulmaktadır. Yi! boyunca 7 gün 24 saat Internet üzerinden ücretsiz olarak, sunulan Açıköğretim e-Öğrenme Partalında bulunan hizmetler şunlardır::
e-Kitap (Elektronik Ders Kitaplar!)
e-Televizyon (TV Eğitim Programlan)
e-A!ıştırma (Alıştırma Yazılımları)
e-Sınav (Deneme Sınavları)
e-Danışmanlık (Akademik Danışmanlık Hizmetleri )
e-Sesli Kitap (Sesli Kitaplar)
e-Destek Hizmeti
Açıköğretim e-Öğrenme Potalına, Anadolu Üniversitesi (http://www.anadolu.edu.tr) internet adresinden "Açıköğretim Sistemi" seçeneğinde bulunan "e-Öğrenme Portalı'" bağlantısına tıklanarak erişilmektedir. Açıköğretim e-Öğrenme Potalına ayrıca, http://eogrenme.aof.edu.tr yada http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresleri kullanılarak da doğrudan erişilebilir, öğrencilerimizin Açıköğretim &Öğrenme Potalında oturum açabilmeleri için, T.C. Kimlik Numaralarını kullanmaları gerekmektedir.
Açıköğretim e Öğrenme Potalında, fakülte ve bolüm seçiminden sonra tüm sınıflarda okutulan derslerin listesiyle karşılaşılmaktadır. Bulunulan sınıfa göre ders seçimi yapıldığında, derse ait aşağıdaki baslıklarda açıklanan hizmetler kullanılabilmektedir (bazı dersler için bazı hizmetler bulunmamaktadır).

4.1. e-Kitap
Ders kitaplar! üniteler halinde Internet'te yayınlanmaktadır. Öğrenciler böylelikle, ders kitapların! taşımaktan kurtulmakta, çalışırken daha kolay not çıkarabilmektedir.

4.2. e-Televizyon
Öğrenciler, TRT4'te belirli tarih ve saatlerde yayınlanan ders programlarına, internet aracılığıyla istedikleri yerden ve istedikleri anda erişebilmekte bilgisayarlarına kaydettikleri TV eğitim programlarını izleyebilmektedir.

4.3. e-Alıştırma
Temel dersler öğrencilerin başarılarını artırmak amacıyla, bilgisayar destekli alıştırma yazılımları biçiminde Internet üzerinde yayınlanmaktadır. Bu yazılımlar yardımıyla öğrenciler bilgisayarla etkileşimli olarak kendi kendilerine ders çalışabilir, kitap ve televizyon programlarından edindikleri bilgilen pekiştirebilir.
Alıştırma yazılımları, konu anlatımı, çözümlü sorular, örnek olaylar ve test bölümlerini barındırmaktadır. Alıştırma yazılımları sözlük, hesap makinesi, tablolar gibi yardımcı araçlarla desteklenmektedir. Daha etkili öğrenmeye olanak tanımak amacıyla sesli ve sessiz olmak üzere iki fark l i biçimde öğrenciye sunulmaktadır.


4.4. e-Sınav
Öğrencilerin sınavlara daha etkin hazırlanabilmeleri amacıyla, Internet üzerinden deneme sınavları uygulanmaktadır. Deneme sınavlarında öğrenciler; fakülte, bölüm ve sınıflarına göre ders seçimi yapmakta, istedikleri sınav türünde, istedikleri kadar sınav oluşturabilmektedir. Her defasında soruların rassal olarak belirlendiği bu testlerde öğrenciler, defalarca deneme sınavı yapabilir ve basari düzeyini gerçeğe yakin şekilde öğrenebilirler.

4.5. e-Danışmanlık
Derslerinize çalışırken, dersin akademik danışmanlarına Internet ortamında sorular sorabilirsiniz. Derse yönelik sorularınız en kısa sürede yanıtlanacaktır. Diğer öğrenciler tarafından sorulmuş soruları ve verilen yanıtları da inceleyebilirsiniz. Bu hizmet sadece e-Alıştırma hizmeti bulunan derslerde verilmektedir.

4.6. e-Sesli Kitap
Birinci sınıfta bulunan derslere ait ses dosyalarını Internetten indirerek, bilgisayarınızda yada MP3 çalarınızda dinleyebilirsiniz. Öğrencilerimiz bu hizmetten, başka bir is yaparken de yararlanabilirler.

4.7. e-Destek Hizmeti
e-Destek hizmeti Açıköğretim e -Öğrenme Potalında, oturum açma ve şifre problemleri, içerik ve yazım hataları, açılmayan bağlantılar gibi öğrencilerin karsılaştıkları teknik sorunlar yetkililere daha rahat ve hızlı biçimde iletebilmelerine olanak sağlayan bir ortamdır. Açıköğretim e-Öğrenme Potalında sunulan her hizmetin (e-Kitap, e-Televizyon, e-Sınav, e-Danışmanlık, e-Sesli Kitap) ayrı ayrı e-Destek hizmeti bulunmaktadır.
e-Destek hizmetiyle günün herhangi bir saatinde program ile ilgili soru veya sorunlarınızı sisteme ekleyerek program sorumlularına iletebilirsiniz. Ayrıca, sistemde yer alan diğer soruları inceleyerek, karsılaştığınız veya karsılaşabileceğiniz sorunlar hakkında da bilgi alabilirsiniz.
---------------------
CeHeNNeMDe MeVSiM YoK GüZeLiM HeP YaNaCaKSiN...!


HizLi Yaşa GeNÇ ÖL...!ESKiLeR TaNıR YeNiLeR ÖRNeK ALıR...!
_EReNCaN65 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Hevesli Üye
Üyelik tarihi:
09/2008
Nereden:
VAN
Mesajlar:
6.404
Konular:
4114
Teşekkür (Etti):
86
Teşekkür (Aldı):
3600
Ticaret:
(0) %
29-09-2009 01:42
#5

Programın Tanıtımı

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı (İÖLP), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine bağlı dört yıllık bir lisans programıdır. 28.02.2000 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği başlatılan bu program, halen ülkemizdeki Eğitim Fakültelerinde uygulanmakta olan örgün İngilizce Öğretmenliği Lisans Programlarına eşdeğer bir programdır. İÖLP’nin ilk iki yılı kısmen örgün (yüz yüze öğretim) son iki yılı ise tamamen uzaktan öğretim sistemi ile yapılmaktadır. 2006-2007 öğretim yılında, yüz yüze öğretim yalnızca Eskişehir ilinde devam edecektir. Öğrenciler III. ve IV. sınıfı diledikleri ilde devam etme hakkına sahiptir.

Uzaktan Öğretim Sistemine Dayalı İÖLP'nı Ortaya Çıkaran Gerekçe
Ülkemizde 1982 yılından itibaren öğretmen yetiştirme görevini üstlenen eğitim fakülteleri bir yandan sistemin ihtiyacı olan öğretmenlerin yetiştirilmesine katkı sağlarken diğer yandan gerek nicel gerekse nitel yönden istenilen düzeye ulaşmakta zorlanmıştır. Bunun sonucu olarak bazı alanlarda ihtiyaçtan fazla öğretmen yetiştirilirken, İngilizce öğretmenliği gibi bazı alanlarda ihtiyaç duyulan sürede karşılanması mümkün olmayan öğretmen açığı ortaya çıkmıştır.
Bunun yanı sıra sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim uygulaması sonucu, 4. ve 5. sınıflara yabancı dil dersinin konulmasıyla var olan İngilizce öğretmen ihtiyacı daha da artmıştır. Bütün olanakların kullanılmasına karşın İngilizce öğretmeni ihtiyacının karşılanamaması MEB’lığını yeni arayışlara yöneltmiştir. Bu nedenle MEB ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi AÖF işbirliği ile “İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Projesi” hazırlanmış ve ilgili protokol imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
Ülke gerçekleri göz önüne alındığında kaliteden ödün vermeden istenilen sayıda ve en kısa sürede İngilizce öğretmeni yetiştirilebilmesi için en rasyonel çözümün uzaktan öğretim sistemi ile yapılacak eğitim programı olduğuna karar verilmiştir.
1982 yılında 2809 sayılı yasayla, uzaktan öğretimi ülke düzeyinde merkezi biçimde yürütmek üzere kurulmuş olan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İngilizce öğretmeni yetiştirme misyonunu Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa başlatılan “İngilizce Öğretmeni Lisans Programı”yla gerçekleştirme olanağı bulmuştur.


İÖLP'nın Yasal Dayanağı
İÖLP 1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Eğitim Fakülteleri Lisans Programları ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Kararları Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
İÖLP'nın Amacı
İÖLP’nin temel amacı ülkemizin ihtiyaç duyduğu İngilizce öğretmenlerini, eğitimin kalitesinden ödün vermeden ve uygun maliyetlerle istenilen sayı ve nitelikte yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda İÖLP’ye kayıt yaptıran öğrenciler, lisans düzeyindeki dört yıllık öğretimlerini başarıyla bitirdiklerinde İngilizce Öğretmeni Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Söz konusu bu kişiler MEB’lığının mevzuat hükümlerine göre ihtiyaç oranında İngilizce öğretmeni olarak atanırlar.
İÖLP’ye kayıt yaptıran öğrenciler dilerlerse ilk iki yılı başarıyla tamamladıktan sonra kayıtlarını sildirmek koşuluyla Önlisans Diploması almaya hak kazanabilirler. Önlisans diploması alan öğrenciler veya Önlisans Diploması almayıp üçüncü sınıfa (alttan dersi kalmamak koşuluyla) başarıyla geçen öğrenciler, isterlerse öğretmen olarak mezun olmamalarına karşın, ihtiyaç nispetinde okul ve kurumlarda ücret karşılığında İngilizce okutma görevi alabilirler.
---------------------
CeHeNNeMDe MeVSiM YoK GüZeLiM HeP YaNaCaKSiN...!


HizLi Yaşa GeNÇ ÖL...!ESKiLeR TaNıR YeNiLeR ÖRNeK ALıR...!
_EReNCaN65 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Hevesli Üye
Üyelik tarihi:
09/2008
Nereden:
VAN
Mesajlar:
6.404
Konular:
4114
Teşekkür (Etti):
86
Teşekkür (Aldı):
3600
Ticaret:
(0) %
29-09-2009 01:42
#6
---------------------
CeHeNNeMDe MeVSiM YoK GüZeLiM HeP YaNaCaKSiN...!


HizLi Yaşa GeNÇ ÖL...!ESKiLeR TaNıR YeNiLeR ÖRNeK ALıR...!

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler