THT DUYURU
Atatürk Bölümü Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk özel bölümümüzden, Atatürk ile alakalı birçok kapsamlı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Seçenekler

365 Gün Mustafa Kemal ATATÜRK

Lowindy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Translator
Üyelik tarihi:
09/2016
Mesajlar:
2.546
Konular:
858
Teşekkür (Etti):
162
Teşekkür (Aldı):
1013
Ticaret:
(0) %
534
132969
04-10-2016 14:58
#1


04.10.1933

Yugoslavya Kralı Alexander İstanbul’da

Türk dışişleri, Cumhuriyetin ilanından sonra diğer komşu coğrafyalarda olduğu gibi Avrupa’nın kaynayan kazanı Balkanlar’da da istikrarlı ve barışçıl bir siyaset izledi. Hemen tüm Balkan ülkeleriyle dostluk antlaşmaları imzalayan Türkiye, bu dönemde Yugoslavya ile de yakın ilişkiler kurdu. İki ülke arasında 1925 yılında bir Dostluk Antlaşması imzalandı. Yugoslavya Kralı Alexander’ın 4-5 Ekim 1933 tarihleri arasında İstanbul’u ziyaret etmesi, ilişkileri daha da güçlendirdi. Mustafa Kemal ve Alexander, 4 Ekim’de Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşen buluşmada ağırlıklı olarak Balkanlar’daki barış ve istikrar konusunu görüştüler. Bu sıcak gelişmelerin neticesinde, 27 Kasım 1933’te Belgrad’da Türkiye ile Yugoslavya arasında Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile uyuşmazlıkların barışçı yoldan çözümlenmesi ve taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğerinin saldıranı kınaması ilkesi kabul edildi. Ardından, Yugoslavya Başbakanı Stoyadinoviç 28 Ekim 1936’da Ankara’ya geldi. Bu ziyaretten büyük memnuniyet duyan Atatürk, iki ülke arasındaki sıcak ilişkilere yönelik olarak Yugoslav gazetecilere şunları söyledi: Gerçekleştirdiğimiz müşterek dostluk devam edecektir. Bu dostluğun devamına ve daima daha kuvvetlenmesine çalışacağım. Bu dostluk, bütün barış dostları için bir işaret teşkil eder. Böyle bir dostluk ancak insani ve kardeşçe hislerle yeşerir.
--------------------- Varlığım Türk varlığına armağan olsun..

Bedevi Değil, Medeni Olun.
Lowindy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Translator
Üyelik tarihi:
09/2016
Mesajlar:
2.546
Konular:
858
Teşekkür (Etti):
162
Teşekkür (Aldı):
1013
Ticaret:
(0) %
05-10-2016 01:14
#2


05.10.1938

İnönü’den Atatürk’e bir mektup


Atatürk’ün sağlık durumunun iyice bozulduğu 1938 sonbaharında İsmet İnönü’nün gönderdiği şu mektup, iki kader arkadaşı arasındaki dostluğun, bazı iniş çıkışlara rağmen hâlâ nasıl muhabbetle devam ettiğinin bir göstergesiydi: Sevgili Atatürk! Muhterem Celal Bayar bana sizin selamınızı getirdi. Çok sevindim. Sizin bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız yegâne ve samimi dileğimdir. İki mübarek ellerinizden, sevgili ve can verici yüzünüzden, doymadan binlerce öperim, sevgili Atatürk, büyük Atatürk, velinimetim Atatürk! Atatürk ile İnönü, 1937 yılında aralarında çıkan bir tartışmanın ardından anlaşarak, başbakanlığa Celal Bayar’ın gelmesinin daha uygun olacağına karar vermişlerdi. Böylece İsmet İnönü, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu 25 Ekim 1937’de bırakmış ve bir süre dinlenmeye çekilmişti. Bu olaydan sonra Atatürk ve İnönü arasındaki görüşmeler seyrekleşmiş, Atatürk’ün 1938 ilkbaharında İstanbul’a gidip sağlık sorunları nedeniyle orada kalması da, buluşmalarını biraz daha güçleştirmişti. Tüm bu engellere rağmen iki eski arkadaş, sürekli olarak birbirlerinden haber alıp durumlarını takip etmeyi sürdürdüler. Celal Bayar, Dr. Tevfik Rüştü Aras, Salih Bozok ve Sabiha Gökçen, bu dönemde aralarındaki haber alışverişinin başlıca kaynaklarıydı. İnönü’nün bu dönemde yazıp gönderdiği her mektup, Hatıralar’ında da yazdığı gibi, “amansız bir hastalık içinde mustarip yatmakta olan bir yakına yazılmış bağlılık ve sevgi mektupları”ydı.
--------------------- Varlığım Türk varlığına armağan olsun..

Bedevi Değil, Medeni Olun.
Lowindy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Translator
Üyelik tarihi:
09/2016
Mesajlar:
2.546
Konular:
858
Teşekkür (Etti):
162
Teşekkür (Aldı):
1013
Ticaret:
(0) %
06-10-2016 16:01
#3


06.10.1923

Türk ordusu İstanbul’da


İtilaf Devletleri, İstanbul’un fiilen işgaline 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’nin hemen ardından başladı ve azınlıkların güvenliğinin sağlanması bahanesiyle kenti 16 Mart 1920’de resmen işgal etti. İstanbul’un yeniden özgürlüğüne kavuşması ise ancak Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra, Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasıyla gündeme geldi. Antlaşma, İtilaf Devletleri’nin bir sene içinde İstanbul’u tahliye etmelerini öngörüyordu. 1923 yılı, büyük ölçüde işgal kuvvetlerinin tahliye işlemleriyle geçti. İstanbul’un devir teslim süreci yaklaştıkça şehirde heyecan artıyor, bu durum İstanbul’un ikinci kez fethi gibi algılanıyordu. İşgal kuvvetlerinin tahliyesinin son günü olan 2 Ekim 1923’te, kalan son Fransız, İtalyan ve İngiliz kıtalarıyla birlikte generaller de Dolmabahçe’de yapılan törenle gemilere bindiler. Bu sırada halk, İstanbul’un tüm sahillerini doldurmuştu. Son geminin saat 15.00’te Boğaz’ı terk etmesiyle büyük bir sevinç dalgası şehri sardı. Şükrü Naili Paşa komutasındaki Demir Fırka’nın 6 Ekim günü İstanbul’a girişi ise adeta bir bayram etkisi yarattı. O gün yaşanan sevinci, Akşam gazetesindeki yazısında Falih Rıfkı (Atay) şöyle dile getiriyordu: Beş sene nasıl geçti, tahayyül edebilir misiniz? Size her dakikanın ıstırabını ayrı ayrı nakletmek niyetinde idik, öyle sanırdık ki çekegeldiğimizi dinlemek için sizin ömrünüz, çektiğimizi söylemek için bizim ömrümüz kâfi değildir. Bağrımız o kadar yanıktı, içimiz bu kadar dolu idi. Bugün hepsini unuttuk. Gözlerimizin yaşı kurudu sanıyorduk, bakın meserret yaşımız nasıl akıyor!
--------------------- Varlığım Türk varlığına armağan olsun..

Bedevi Değil, Medeni Olun.
Lowindy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Translator
Üyelik tarihi:
09/2016
Mesajlar:
2.546
Konular:
858
Teşekkür (Etti):
162
Teşekkür (Aldı):
1013
Ticaret:
(0) %
07-10-2016 16:58
#4


07.10.2000

Yaşlı kadınla karşılaşma


Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’in anlattığına göre Gazi’yle Orman Çiftliği’nde dolaşıp hava alırken, oldukça yaşlı bir kadınla karşılaşırlar. Atatürk kadınla merhabalaştıktan sonra kendisine neden orada bulunduğunu sorar. Gazi Paşa’yı tanımayan kadın, kendisinin Sincan’ın bir köyünden geldiğini, amacının da Gazi Paşa’yı görmek olduğunu söyler. Atatürk, “Peki ondan bir isteğin mi var?” diye sorar. Yaşlı nine ise şöyle cevap verir: Tövbe de bey, tövbe de! Daha ne isteyebilirim ki... O bizim vatanımızı kurtardı. Bizi düşmanın elinden kurtardı. Şehitlerimizin mezarlarını onlara çiğnetmedi, daha ne isteyebilirim? Onun sayesinde şimdi istediğimiz gibi yaşıyoruz. Onun bunun kulu olmaktan onun sayesinde kurtulmadık mı? Buralara bir defa yüzünü görmek, ona “Sağ ol Paşam!” demek için düştüm. Onu görmeden ölürsem gözlerim açık gidecek. Sen, efendi bir adama benziyon, bana bir yardım ediver de Gazi Paşa’yı bulacağım yeri deyiver. Atatürk’ün gözünden yaşlar dökülür. Yaşlı kadın, karşısındakinin Gazi Paşa olduğunu anlayınca şaşkına döner. Atatürk’ün elini defalarca öptükten sonra, heybesinden beze sarılmış bir parça peynir çıkarıp uzatır: Tek ineğimin sütünden kendi ellerimle yaptım. Bunu hediye getirdim. Seversen, yine yapıp getiririm. Gazi, hemen orada açıp peyniri yer ve çok beğendiğini söyler. Sonra birlikte köşke kadar yürürler. Oradakilere şu emri verir: Bu anamızı alın, burada iki gün konuk edin. Sonra köyüne götürün, giderken de kendisine benim armağanım olarak üç inek verin.
--------------------- Varlığım Türk varlığına armağan olsun..

Bedevi Değil, Medeni Olun.
Lowindy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Translator
Üyelik tarihi:
09/2016
Mesajlar:
2.546
Konular:
858
Teşekkür (Etti):
162
Teşekkür (Aldı):
1013
Ticaret:
(0) %
08-10-2016 01:21
#5


08.10.1912

Balkan Savaşları başladı


Osmanlı Devleti ile dört Balkan ülkesi (Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ) arasında 1912-13 yılları arasında gerçekleşen ve Osmanlı Devleti’nin Batı Trakya’da toprak kaybına uğramasına yol açan Balkan Savaşları, 8 Ekim 1912’de başladı. Balkan devletleri savaş ilan ettiğinde, Türk ordusu Trablusgarp Savaşı’yla meşguldü. Osmanlı Devleti, Rumeli’de bir tehlike görmediği için buradaki askerlerin bir bölümünü terhis etmiş, kuvvetlerini Doğu ve Batı Ordusu olarak iki gruba ayırmıştı. Askeri zaaflara ek olarak Osmanlı ordusu içinde siyasi görüş farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan hizipleşme, Osmanlı birliklerinin Bulgar, Yunan ve Sırp taarruzları karşısında ağır kayıplar vermesine yol açtı. Osmanlı kuvvetleri Çatalca önlerine kadar çekilmek zorunda kaldı. Aralarında Selanik’in de bulunduğu çok sayıda şehir kaybedildi. Bulgarların, Edirne’den sonra İstanbul’u almak için yaptıkları taarruz ise zorlukla püskürtüldü. Savaşın bu aşaması, 30 Mayıs 1913’te imzalanan Londra Antlaşması’yla sona erdi. I. Balkan Savaşı’nda istediği toprakları alamadığına inanan Bulgaristan’ın, 29 Haziran 1913’te Yunanistan ve Sırbistan’a saldırmasıyla II. Balkan Savaşı başladı. Bulgar kuvvetlerinin Yunanistan, Romanya ve Sırbistan karşısında yenilmesi, Osmanlı Devleti için de kaybettiği toprakları kısmen geri almak için bir fırsat oluşturdu. Mustafa Kemal’in kurmay başkanı olduğu Bolayır Kolordusu, Bulgaristan’a taarruz ederek 1913 yazında Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü, Karaağaç ve Dimetoka’yı alarak Edirne’ye girdi. Bunun üzerine Bulgaristan barış istedi ve 29 Eylül 1913’te İstanbul Antlaşması imzalandı. Böylece Meriç nehri Türk-Bulgar sınırı kabul edildi.
--------------------- Varlığım Türk varlığına armağan olsun..

Bedevi Değil, Medeni Olun.
Solo-Türk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Emektar
Üyelik tarihi:
08/2011
Nereden:
Teşkilat
Mesajlar:
6.805
Konular:
622
Teşekkür (Etti):
424
Teşekkür (Aldı):
7463
Ticaret:
(0) %
08-10-2016 01:24
#6
Ellerine, yüreğine sağlık. Konuyu sabite çekiyorum.
--------------------- Varlığım Türk varlığına armağan olsun..solo

Her türlü dilek, şikayet, görüş ve önerilerinizi [email protected] adresine iletebilirsiniz..
HACKERTHT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yaşayan Forum Efsanesi
Üyelik tarihi:
11/2006
Nereden:
TÜRK
Yaş:
41
Mesajlar:
10.485
Konular:
316
Teşekkür (Etti):
6766
Teşekkür (Aldı):
3580
Ticaret:
(0) %
08-10-2016 01:27
#7
Elini sağlık güzel bir Arşiv olmuş
--------------------- Türklüğü yüceltmek için yaşa, Türk’e kılıç kaldıran eli kır!

Her Gün Ölmekten Se Bir gün Ölmeyi Tercih Ederim !

TurkHackTeam.Org/Net © 2006 - 2021SkyEagle13 Teşekkür etti.
Lowindy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Translator
Üyelik tarihi:
09/2016
Mesajlar:
2.546
Konular:
858
Teşekkür (Etti):
162
Teşekkür (Aldı):
1013
Ticaret:
(0) %
08-10-2016 01:40
#8
Alıntı:
Solo-Türk´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Ellerine, yüreğine sağlık. Konuyu sabite çekiyorum.
Teşekkür ederim hocam

Alıntı:
HACKERTHT´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Elini sağlık güzel bir Arşiv olmuş
Teşekkür ederim
--------------------- Varlığım Türk varlığına armağan olsun..

Bedevi Değil, Medeni Olun.
SkyEagle13 Teşekkür etti.
Black Power - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Özel Üye
Üyelik tarihi:
07/2012
Nereden:
Başlayalım?
Mesajlar:
11.790
Konular:
4137
Teşekkür (Etti):
961
Teşekkür (Aldı):
2317
Ticaret:
(0) %
08-10-2016 18:23
#9
Güzel düşünce, fazlasıyla da güzel bir konu olmuş. Emeğine, yüreğine sağlık...
Lowindy, SkyEagle13 Teşekkür etti.
Quiklav - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Moderatör
Üyelik tarihi:
09/2016
Nereden:
127.0.0.1
Mesajlar:
7.178
Konular:
332
Teşekkür (Etti):
30
Teşekkür (Aldı):
2061
Ticaret:
(0) %
08-10-2016 18:24
#10
çok güzel olmuş ellerine sağlık
SkyEagle13 Teşekkür etti.

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler