Turkhackteam.net/org - Turkish Hacking & Security Platform...  
Geri git   Turkhackteam.net/org - Turkish Hacking & Security Platform... >
Information Technology’s
> Windows > Bilgisayar Bakım Ve Onarım

Hız&Temizlik, Sürücü Paylaşım Kapatma, AutoRun Virüs Temizleme, İp ve Dns // Bat Komutları

Bilgisayar Bakım Ve Onarım

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler
Alt 30-11-2014   #1
 • Offline
 • Teğmen
 • Genel Bilgiler
Üyelik tarihi
Aug 2011
Nereden
İstanbul
Yaş
22
Mesajlar
Konular


  
Arrow Hız&Temizlik, Sürücü Paylaşım Kapatma, AutoRun Virüs Temizleme, İp ve Dns // Bat KomutlarıSystem Temizleme / Hız

Kod:

ECHO.
ECHO Calisan uygulamalarinizi kapatip devam ediniz. ( Orn: Google Chrome )
ECHO. 
pause 
del /f /q /s %SystemDrive%\*.old
del /f /q /s %SystemDrive%\*.bak
del /f /q /s %SystemDrive%\*.log
del /f /q /s %SystemDrive%\*.diz
del /f /q /s %SystemDrive%\*.tmp
del /f /q /s %SystemDrive%\*.chk
del /f /q /s %SystemDrive%\*.db
del /f /q /s %SystemDrive%\*.gid
del /f /q /s %SystemDrive%\*.nch
del /f /q /s %SystemDrive%\*.wbk
del /f /q /s %SystemDrive%\*.fts
del /f /q /s %SystemDrive%\*.ftg
del /f /q /s %SystemDrive%\*.err
del /f /q /s %SystemDrive%\*.prv
del /f /q /s %SystemDrive%\*.dmp
del /f /q /s %SystemDrive%\*.mscreate.dir
del /f /q /s %SystemDrive%\*.chklist
del /f /q /s %SystemDrive%\chklist*.
del /f /q /s %SystemDrive%\*.nch
del /f /q /s %SystemDrive%\*log.txt
del /f /q /s %SystemDrive%\thumbs.db
del /f /q /s %SystemDrive%\*.ilk
del /f /q /s %SystemDrive%\*.aps
del /f /q /s %SystemDrive%\*.ncb
del /f /q /s %SystemDrive%\*.pch
del /f /q /s %SystemDrive%\*.temp
del /f /q /s %SystemDrive%\*.---
del /f /q /s %SystemDrive%\*.~*
del /f /q /s %SystemDrive%\~*.*
del /f /q /s %SystemDrive%\*.??$
del /f /q /s %SystemDrive%\*.___
del /f /q /s %SystemDrive%\*.~mp
del /f /q /s %SystemDrive%\*._mp
del /f /q /s %WinDir%\Temp\*.*
del /f /q /s %TEMP%\*.*
del /f /q /s %WinDir%\Prefetch\*.*
del /f /q /s %WinDir%\Driver Cache\i386\*.*
del /f /q /s %WinDir%\system32\dllcache\*.*
del /f /q /s %WinDir%\logs\*.*
del /f /q /s %WinDir%\Tasks\*.*
del /f /q /s %WinDir%\Uninstall Information\*.*
del /f /q /s %WinDir%\WindowsUpdate\*.*
del /f /q /s %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q /s %userprofile%\recent\*.*
del /f /q /s C:\********s and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Microsoft\*.*
del /f /q /s C:\********s and Settings\All Users.WINDOWS\Belgeler\Müziğim\*.*
del /f /q /s C:\********s and Settings\All Users.WINDOWS\Belgeler\Resimlerim\*.*
del /f /q /s C:\********s and Settings\All Users.WINDOWS\Belgeler\Videolarım
del /f /q /s %userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*
del /f /q /s %userprofile%\Local Settings\Temp\*.*
del /f /q /s %userprofile%\Local Settings\recent\*.*
del /f /q /s %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
rem del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
rem del /f /q %userprofile%\COOKIES s\*.*
rem del /f /q %userprofile%\recent\*.*
%windir%\system32\sfc.exe /purgecache
del /f /q /s %WinDir%\tourstart.exe
del /f /q /s %WinDir%\clock.avi
attrib -H -R -A "%userprofile%\local settings\temp\*.*" 
del "%userprofile%\local settings\temp\*.*"/f/a/s/q 
attrib -H -R -A "%userprofile%\local settings\temporary internet files\*.*" 
del "%userprofile%\local settings\temporary internet files\*.*"/f/a/s/q 
attrib -H -R -A "C:\WINDOWS\Temp\*.*" 
del "C:\WINDOWS\Temp\*.*"/f/a/s/q 
attrib -H -R -A "C:\WINDOWS\Prefetch\*.*" 
del "C:\WINDOWS\Prefetch\*.*"/f/a/s/q 
attrib -H -R -A "%userprofile%\Cookies\*.*" 
del "%USERPROFILE%"\Cookies\*.*"/f/a/s/q 
ECHO.
cls
ECHO Tarama bitti, bulunanlar silindi.
pause
cls


İP Yenileme ve DNS Değistirme (Google Dns)
Kod:
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig/flushdns         
ipconfig /registerdns      
arp -d                 
Nbtstat -R             
Nbtstat -RR
ECHO.
ECHO Onbellek Temizlendi ve Adres Yenilendi.
pause
cls
@echo off
setlocal EnableDelayedExpansion


ipconfig /all | find "DNS Servers . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8">dns.txt

set file="dns.txt"
FOR /F "usebackq" %%A IN ('%file%') DO set size=%%~zA
del dns.txt


	echo MSGBOX "DNS Degistirme Araci'na hos geldiniz." > %temp%\TEMPmessage.vbs
	call %temp%\TEMPmessage.vbs

if %size% LSS 1 (

	echo MSGBOX "Ayarlariniz Google DNS ile guncellenecek." > %temp%\TEMPmessage.vbs
	call %temp%\TEMPmessage.vbs

	
	for /f "usebackq tokens=1,2,3,*" %%A in (`netsh interface show interface`) do (
		netsh interface ip set dns "%%D" static 8.8.8.8
		netsh interface ip add dns name="%%D" addr=8.8.4.4
	)


	echo MSGBOX "DNS guncellemesi yapilmistir." > %temp%\TEMPmessage.vbs
	call %temp%\TEMPmessage.vbs


) ELSE (

	for /f "usebackq tokens=1,2,3,*" %%A in (`netsh interface show interface`) do (
		netsh interface ip set dns "%%D" static 8.8.8.8
		netsh interface ip add dns name="%%D" addr=8.8.4.4
	)


	echo MSGBOX "Zaten Google DNS kullaniyorsunuz." > %temp%\TEMPmessage.vbs
	call %temp%\TEMPmessage.vbs
)
pause
clsSürücü Paylaşım Kapatma
Kod:
net share c$ /d
net share d$ /d
net share f$ /d
net share g$ /d
net share h$ /d
net share e$ /d
net share admin$ /d
net share IPC$ /d
pause
cls

AutoRun Virüs Temizleme
Kod:
taskkill /im explorer.exe /f 
taskkill /im wscript.exe 
start reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EXp lorer\Advanced /v 
ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f 
start reg import kill.reg 
del c:\autorun.* /f /q /as 
del %SYSTEMROOT%\system32\autorun.* /f /q /as 
del d:\autorun.* /f /q /as 
del e:\autorun.* /f /q /as 
del f:\autorun.* /f /q /as 
del g:\autorun.* /f /q /as 
del h:\autorun.* /f /q /as 
del i:\autorun.* /f /q /as 
del j:\autorun.* /f /q /as 
del k:\autorun.* /f /q /as 
del l:\autorun.* /f /q /as 
taskkill /im explorer.exe /f 
taskkill /im bittorrent.exe /f 
taskkill /im wscript.exe 
taskkill /im activexdebugger32.exe /f
start reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EXplorer\Advanced /v 

ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f 
start reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EXplorer\Advanced /v Hidden /t 

REG_DWORD /d 1 /f 
start reg import kill.reg 
copy yama.vbs c:\yama.vbs

cd\
attrib -h -r -s fooool.exe
attrib -h -r -s autorun.inf
attrib -h -r -s bittorrent.exe
attrib -h -r -s sxs.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s command.exe
attrib -h -r -s msvcr71.dll
attrib -h -r -s ie.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s autorun.vbs
attrib -h -r -s WSscript.exe
attrib -h -r -s r6r.exe
attrib -h -r -s l2f.cmd
attrib -h -r -s yp.bat
del r6r.exe
del l2f.cmd
del yp.bat
del fooool.exe
del autorun.inf
del bittorrent.exe
del c:\windows\bittorrent.exe
del sxs.exe
del copy.exe
del command.exe
del ravmonlog
del msvcr71.dll
del ie.exe
del copy.exe
del autorun.vbs
del WSscript.exe
del winfile.exe
del secenekler.ini
LUTFEN BEKLEYİNİZ...
del WSscript.exe
del autorun.vbs.exe
del othy.cmd

cd windows
cd system32
attrib -h -r -s activexdebugger32.exe
del activexdebugger32.exe
attrib -h -r -s amvo.exe
attrib -h -r -s amvo0.dll
del amvo.exe
del amvo0.dll

d:
attrib -h -r -s yp.bat
attrib -h -r -s fooool.exe
attrib -h -r -s autorun.inf
attrib -h -r -s bittorrent.exe
attrib -h -r -s sxs.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s command.exe
attrib -h -r -s msvcr71.dll
attrib -h -r -s ie.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s autorun.vbs
attrib -h -r -s WSscript.exe
attrib -h -r -s r6r.exe
attrib -h -r -s l2f.cmd
del r6r.exe
del l2f.cmd
del fooool.exe
del autorun.inf
del bittorrent.exe
del sxs.exe
del copy.exe
del command.exe
del ravmonlog
del msvcr71.dll
del ie.exe
del copy.exe
del autorun.vbs
del WSscript.exe
del WSscript.exe
del autorun.vbs.exe
del winfile.exe
del secenekler.ini
del *.bat
del *.cmd
del *.pif /a[h] /f /q

e:
attrib -h -r -s yp.bat
attrib -h -r -s fooool.exe
attrib -h -r -s autorun.inf
attrib -h -r -s bittorrent.exe
attrib -h -r -s sxs.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s command.exe
attrib -h -r -s msvcr71.dll
attrib -h -r -s ie.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s autorun.vbs
attrib -h -r -s WSscript.exe
attrib -h -r -s r6r.exe
attrib -h -r -s l2f.cmd
del r6r.exe
del l2f.cmd
del fooool.exe
del autorun.inf
del bittorrent.exe
del sxs.exe
del copy.exe
del command.exe
del ravmonlog
del msvcr71.dll
del ie.exe
del copy.exe
del autorun.vbs
del WSscript.exe
del WSscript.exe
del autorun.vbs.exe
del winfile.exe
del secenekler.ini
del *.bat
del *.cmd
del *.pif /a[h] /f /q

f:
attrib -h -r -s yp.bat
attrib -h -r -s fooool.exe
attrib -h -r -s autorun.inf
attrib -h -r -s bittorrent.exe
attrib -h -r -s sxs.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s command.exe
attrib -h -r -s msvcr71.dll
attrib -h -r -s ie.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s autorun.vbs
attrib -h -r -s WSscript.exe
attrib -h -r -s r6r.exe
attrib -h -r -s l2f.cmd
del r6r.exe
del l2f.cmd
del fooool.exe
del autorun.inf
del bittorrent.exe
del sxs.exe
del copy.exe
del command.exe
del ravmonlog
del msvcr71.dll
del ie.exe
del copy.exe
del autorun.vbs
del WSscript.exe
del WSscript.exe
del autorun.vbs.exe
del winfile.exe
del secenekler.ini
del *.bat
del *.cmd
del *.pif /a[h] /f /q

g:
attrib -h -r -s yp.bat
attrib -h -r -s fooool.exe
attrib -h -r -s autorun.inf
attrib -h -r -s bittorrent.exe
attrib -h -r -s sxs.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s command.exe
attrib -h -r -s msvcr71.dll
attrib -h -r -s ie.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s autorun.vbs
attrib -h -r -s WSscript.exe
del fooool.exe
del autorun.inf
del bittorrent.exe
del sxs.exe
del copy.exe
del command.exe
del ravmonlog
del msvcr71.dll
del ie.exe
del copy.exe
del autorun.vbs
del WSscript.exe
del WSscript.exe
del autorun.vbs.exe
del winfile.exe
del secenekler.ini
del *.bat
del *.cmd
del *.pif /a[h] /f /q

h:
attrib -h -r -s yp.bat
attrib -h -r -s fooool.exe
attrib -h -r -s autorun.inf
attrib -h -r -s bittorrent.exe
attrib -h -r -s sxs.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s command.exe
attrib -h -r -s msvcr71.dll
attrib -h -r -s ie.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s autorun.vbs
attrib -h -r -s WSscript.exe
del fooool.exe
del autorun.inf
del bittorrent.exe
del sxs.exe
del copy.exe
del command.exe
del ravmonlog
del msvcr71.dll
del ie.exe
del copy.exe
del autorun.vbs
del WSscript.exe
del WSscript.exe
del autorun.vbs.exe
del winfile.exe
del secenekler.ini
del *.bat
del *.cmd
del *.pif /a[h] /f /q

i:
attrib -h -r -s yp.bat
attrib -h -r -s fooool.exe
attrib -h -r -s autorun.inf
attrib -h -r -s bittorrent.exe
attrib -h -r -s sxs.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s command.exe
attrib -h -r -s msvcr71.dll
attrib -h -r -s ie.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s autorun.vbs
attrib -h -r -s WSscript.exe
del fooool.exe
del autorun.inf
del bittorrent.exe
del sxs.exe
del copy.exe
del command.exe
del ravmonlog
del msvcr71.dll
del ie.exe
del copy.exe
del autorun.vbs
del WSscript.exe
del winfile.exe
del secenekler.ini
CLS
start reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EXplorer\Advanced /v 

ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 0 /f 
start explorer.exe 
cls
pause
cls
    
Offline
 
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler


Bilgilendirme Turkhackteam.net/org
Sitemizde yer alan konular üyelerimiz tarafından açılmaktadır.
Bu konular yönetimimiz tarafından takip edilsede gözden kaçabilen telif hakkı olan veya mahkeme kararı çıkmış konular sitemizde bulunabilir. Bu tür konuları bize turkhackteamiletisim [at] gmail.com adresine mail atarak bildirdiğiniz takdirde en kısa sürede konular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.
Please Report Abuse, DMCA, Harassment, Scamming, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to turkhackteamiletisim [at] gmail.com


Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz.
Turkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Turkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Turkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.         

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018

TSK Mehmetçik Vakfı

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme VakfıGoogle Links

wau

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.