Turkhackteam.net/org - Turkish Hacking & Security Platform...  
Geri git   Turkhackteam.net/org - Turkish Hacking & Security Platform... >
THT Makaleler
> Bilgisayar Teknolojileri
Tester Nedir ? Ne Yapar ? Yenir mi ? ve Süreçler. #Kendi Anlatımımla

Bilgisayar Teknolojileri

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler
Alt 02-02-2018   #1
  • Offline
  • Binbaşı
  • Genel Bilgiler
Üyelik tarihi
Nov 2009
Nereden
bypass :~#
Mesajlar
Konular


  
Lightbulb Tester Nedir ? Ne Yapar ? Yenir mi ? ve Süreçler. #Kendi Anlatımımla

Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz yazılım alanı gitgide büyüyor ve dallara ayrılıyor. Zamanla değeri bilinmeyen ama daha sonra bilinip popüler olan alanlar ortaya çıkıyor ve çoğu kişi bundan habersiz. Belki daha önce duymuşsunuzdur. "Tester" bu şu demek değil siber güvenlik testçisi. Siber güvenlik için pentest testing ayrı, Fonksyonel test ayrıdır yazılım için.
Developerlar bir ürün yazılımı tasarlar ve online olarak koyarlar. Developer her nasıl kendi yazdığı ürünü run edip test etse de büyük ölçüde bir çok yeri kaçırıyor. Burada işin içine Tester'lar giriyor. Tester'ların bir çok görevi vardır. Bizim için önemli olan burada Kalitedir. Yazılımın kalitesi ve Güvencesidir. Hatta Departman olarak "QA" departmanında bulunur çoğu zaman(Quality Assurance)
Yazılım testi neden yapılır ?
*Müşteriye sunulmadan önce ürün kalitesinden emin olmak,
*Yeniden çalışma (düzeltme) ve geliştirme masraflarını azaltmak,
*Geliştirme işleminin erken aşamalarında yanlışları saptayarak ileri aşamalara yayılmasını önlemek, böylece zaman ve maliyetten tasarruf sağlamak,
*Müşteri memnuniyetini arttırmak ve izleyen siparişler için zemin hazırlamaktır.
Resimde görüldüğü gibi Yazılım Test Süreci bulunmaktadır. Bu Süreçte Testçi ve Developerlar(frond-end back-end) nizami şekilde ilerlerler. Testçi asla ama asla developerın koduna karışamaz. Yazılım geliştirilirken test ortamında developer yazılımı ayağa kaldırır ve testçi de eş zamanlı kontrollerini yapar.


YAZILIM TESTİ TÜRLERİ

Kara-kutu Testi
Bu tür testlerde yazılımın programatik yapısı, tasarımı veya kodlama tekniği hakkında herhangi bir bilgi olması gerekli değildir. Yazılımın gereksinme duyulan şeylere yanıt verip veremediği ve işlevselliği sınanmaktadır.

Beyaz-kutu Testi
Bu tür testler, uygulama kodunun iç mantığı üzerindeki bilgiye bağlıdır. Yazılım kodundaki deyimler, akış denetimleri, koşullar vb elemanlar sınanır.

Birim Testi
Mikro ölçekte yapılan bu testte, özel fonksiyonlar veya kod modülleri test edilir. Bu test, test uzmanlarınca değil programcılar tarafından yapılır ve program kodu ayrıntılarına ve içsel tasarım biçiminin bilinmesi gereklidir. Uygulama kodu çok iyi tasarlanmış bir mimaride değilse oldukça zor bir testtir.

Artımsal Tümleşim Testi
Uygulamanın yeni işlevsel elemanları eklendikçe sürekli test edilmesidir. Bu testte uygulamamanın tüm parçaları tamamlanmadan önce yeni eklenen parçanın işlevselliğin öncekilerden yeteri ölçüde bağımsız şekilde çalışıp çalışmadığı sınanmaktadır. Test uzmanları ve/veya programcılar tarafından yapılan bir testtir.

Tümleşim Testi
Bir uygulamanın farklı bileşenlerinin beraberce uyum içinde çalışıp çalışmadığını sınamak için yapılan bir testtir. Bileşenler, modüller, bağımsız uygulamalar, istemci/sunucu uygulamaları biçiminde olabilirler. Bu tür testlere, özellikle istemci/sunucu uygulamaları ve dağıtık sistemlerin testinde başvurulmaktadır.

İşlevsellik Testi
Bir uygulamanın işlevsellik gereksinmeleri üzerine odaklandırılan kara-kutu testidir. Bu tür testler, test uzmanları tarafından yapılır, ancak bu uygulama yayınlanmadan önce kodların programcılar tarafından incelenmeyeceği anlamına gelmez. Testin herhangi bir aşamasında program kodlarının da incelenmesi gerekir.

Yüzeysel Sistem Testi
Uygulamanının tanımlanan gereksinmelerin tümünü karşılayıp karşılamadığını sınamak için yapılan bir kara-kutu testidir.

Regresyon Testi
Uygulama ve uygulama ortamlarında gerekli değişiklikler ve sabitlemeler yapıldıktan sonra yeniden yapılan testlere çekilme (regresyon) testi denilir. Böylece, önceki testlerde belirlenen sorunların giderildiğinden ve yeni hatalar oluşmadığından emin olunur. Uygulamanın kaç kez yeniden test edilmesi gerektiğini belirlemek güçtür ve bu nedenle, özellikle uygulama geliştirme döneminin sonlarına doğru yapılır.

Kabul Testi
Son kullanıcı veya müşteri siparişi (veya isteklerine) dayanan son test işlemidir. Ayrıca, son kullanıcıların belli bir süre kullanımlarından elde edilen sonuçlar üzerinde de yapılabilmektedir.

Yük Testi
Uygulamanın çok ağır yükler (veya işlem yoğunluğu) altında test edilmesidir. Örneğin, bir Web sitesi için sistem tepkisinin hangi noktada azaldığı veya yanıt veremez olduğunu belirlemek için yapılan testler gibi.

Zorlanım Testi
Bu test, çoğu kez "yük testi" ve "performans testi" ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Aynı zamanda, beklenmedik (normal olmayan) ağır yükler, belirli eylemler ve taleplerin çok fazla artışı, çok yoğun sayısal işlemler, çok karmaşık sorgulamalar vb. ağır koşullar altında olan bir sistemin işlevsellik testi (yani iş yapabilme testi) olarak ta kullanılmaktadır.

Verim (Performans) Testi
Yukarıda da belirtildiği gibi, bu test 'zorlanım' ve 'yük' testi ile eş anlamlı olarak ta kullanılabilmektedir. Ancak, yapılması gereken performans testinin ne olduğunun gereksinmeler veya kalite güvencesi veya test planlarında açıklanmış olmasıdır.

Kullanışlılık Testi
Tahmin edilebileceği üzere, kişisel yargılara göre değişen bir test olup hedeflenen son kullanıcı veya müşteri kitlesine bağlı olarak değişir. Kullanıcı yorumları, kullanıcı oturumlarından video kayıtları veya diğer teknikler kullanılabilir. Programcılar ve test uzmanları genellikle bu tür testler için uygun değildir, yani bu testlerin doğrudan son kullanıcılar üzerinde yapılması gerekir.
Bu test genelllikle geliştirme sürecinin erken aşamalarında yapılır, böylelikle uygulamanın kullanıcı arayüzlerinde önemli değişiklikler yapılması mümkün olur. Test yürütücüsünün hefelenen kullanıcılar üzerinde test yapabilme yeteneği önemlidir.

Güvenlik Testi
Yazılımın, gerek iç ve gerekse dış kaynaklı yetkisiz erişimlere, kötü amaçlı kullanımlara karşı korunması ya da güvenliğini test etmek için yapılır. Çok karmaşık ve özel test tekniklerinin kullanıldığı bir test türüdür.

Uyumluluk Testi
Yazılımın özel bir donanım, yazılım, işletim sistemi, ağ veya ağ protokolü vb. ortamda beklenen şekilde çalışıp çalışmadığını sınamak için yapılan testlerdir. Örneğin, Almanca bir uygulama sürümünün Fransızca bir Windows 2000 platformu üzerinde düzgün şekilde çalışıp çalışmadığı; bir iletişim yazılımının en yaygın kullanılan 100 modemle sorunsuz çalışıp çalışmadığı; bir uygulamanın değişik sürümlerinin yaygım kullanılan platformlarda (AIX, NT, Linux vs) sorunsuz çalışıp çalışmadığı, ya da bir video uygulamasının değişik kartlar üzerinde çalışıp çalışmadığı gibi testler hep birer uyumluluk testi örneğidirler. Bu test için, test firmasının geniş bir donanım ve yazılım parkı ve birikiminin olması tercih edilmektedir.

Doyum Testi
Yazılımın, son kullanıcı veya müşteri tarafından beğenilip beğenilmediğini, ya da ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını belirlemek için yapılır.

Kurma/Kaldırma Testi
Bu test, yazılımın kurulması ve kaldırılması ile ilgili tüm seçenekler ve özelliklerin düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını sınamak için yapılır. Kurulumda, tüm gerekli dizinler ve bunlarda yer alacak dosyaların (.dll, .cfg, .txt vb) oluşturulması gereklidir. Ayrıca yazılımın sistemden kaldırılması sırasında herhangi bir artık kalmamalıdır.

Ağ Testi
Çok kullanıcılı uygulamaların ağ ortamında gerçekten ağ üzerinde çalışabilme yeteneklerini ortaya koymak için yapılan bir testtir. İstenirse, farklı ağ işletim ortamları ve iletişim kuralları altında test yapılması tercih edilmelidir.

Alfa Testi
Bitirilme aşamasına yakınlaşmış olan bir uygulama için yapılan testtir. Bu test sonucunda ürün üzerinde küçük değişiklikler yapılabilir. Programcılar veya test uzmanlarınca değil, son kullanıcılar tarafından yapılır.

Beta Testi
Uygulamanın tamamlanması ve zorunlu testleri yapıldıktan sonra, son sürümü çıkarmadan önce hatalar ve/veya sorunları saptamak üzere yapılan testlerdir. Programcılar veya test uzmanlarınca değil son kullanıcılar tarafından yapılır.

Testçi 2 farklı yöntem ile Test eder Ürünü :
1) Manuel Test
2) Yazılımsal Test(Otomasyon)

1 )Manuel Test, Testçi öncelikle normal bir müşteriymiş gibi davranıp hiç bir fonksyonel iş yapmadan site de veya mobilde gezinip hata bulmaya çalışır. (Yeni başlayanlar için buradan başlatılır ve görmeyi öğretir. Çünkü burada düşünmek önemlidir.)

2) Otomasyon testinde ise, Testçi öncelikle CSS,CSS SELECTOR,HTML,XPATH yapısına hakim olması gerekir. Bunları daha çok Testçinin IDE kısmında kullanması gerekir. Yani örnek olarak en popüler Test uygulaması "Selenium" da. "Selenium IDE" de. Testçi kendini geliştirmesi için öncelikle buradan başlaması gerekir. Genel Kavramını öğrendikten sonra Javada,pythonda,C#da,rubyde yazmaya başlar.(Bunun için algoritmaya ve de bir dile hakim olması gerekir.)

Kısa kestim arkadaşlar biliyorum ama bu bir giriş. Yazılım Testi çok önemlidir. Ve bir çok şirket bünyesinde bulundurur ve önem verir. Ben kendim Yazılım Mühendisiyim ve Kurumsal bir firma da Tester&Pentester olarak çalışmaktayım. (Load Test). Bu ilk konuda birazcık da olsa neyin ne olduğunu göstermek istedim. Okuyun arkadaşlar uygulayın. İstek,heves,zaman ayırma olmadan hiç bir yere gelemezsiniz... Öbür ki makalelerimde Testi biraz daha açacağım ve uygulamalı olarak göstereceğim.

Birazda olsa birilerine bir şeyler kattıysam ne mutlu bana, iyi günler


    


__________________

Uçurtmalar rüzgar gücü ile değil, o güce karşı koydukları için yükselirler.#Eski Deface Team Liderlerinden 2010-2011

Eski nick "bastard31"

Offline
 
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler


Bilgilendirme Turkhackteam.net/org
Sitemizde yer alan konular üyelerimiz tarafından açılmaktadır.
Bu konular yönetimimiz tarafından takip edilsede gözden kaçabilen telif hakkı olan veya mahkeme kararı çıkmış konular sitemizde bulunabilir. Bu tür konuları bize turkhackteamiletisim [at] gmail.com adresine mail atarak bildirdiğiniz takdirde en kısa sürede konular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.
Please Report Abuse, DMCA, Harassment, Scamming, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to turkhackteamiletisim [at] gmail.com


Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz.
Turkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Turkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Turkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.         

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018

TSK Mehmetçik Vakfı

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme VakfıGoogle Links

wau

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.