Turkhackteam.net/org - Turkish Hacking & Security Platform  
Geri git   Turkhackteam.net/org - Turkish Hacking & Security Platform >
Turkhackteam Under Ground
> Genel Güvenlik > Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku Bilişim HukukuÜlkemizde Korsan Yazılım

Bilişim Hukuku

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler
Alt 10-10-2014 21:12   #1
  • Yarbay
  • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
08/2014
Nereden
System.Net
Mesajlar
Konular

Teşekkür (Etti): 260
Teşekkür (Aldı): 2019


Arrow Ülkemizde Korsan YazılımKorsan Kültürünün Oluşumu

Türkiye’de korsan olgusu başlangıçta bilişim alanında faaliyet gösteren genç ama yasalardan bağımsız ve uzak olanların eliyle başlatılmıştır. Bilgisayar kullanımı ve sahibi olma durumu kamu ve özel sektör şirketlerinden tabana doğru hızla yayılmaya başladığı 1995 yılı ve sonrasında da yasa dışı ticari bir faaliyet alanı haline gelmiştir. Uluslarası anlaşmalarda ve ikili anlaşmalarda onayı ve katkısı olan devletin iligili kolluk örgütleri, yargı birimleri ve kaçakçılık ile ilgili birimleri hem vergi kayıplarını önlemek hemde kullanımda adaleti ve üreticinin haklarını güvence altına alabilmek amacıyla çalışmalara da 2000’den itibaren etkin biçimde başlamıştır.

Türkiyede özelde başta büyük yerleşimlerde korsan satışı üzerine uzmanlaşmış ve bunu bir ticari faaliyet olarak yürüten kişiler vardır. İstanbul’da yoğun olarak Kadıköy, Beşiktaş, Aksaray, Tahtakale gibi yerler öncelikli olmak üzere tümüyle bilişim faaliyetlerine dönük işletmelerin yanında ve yakınında yan sanayi durumuna gelmişlerdir. Ankara’da Kızılay çevresinde özelde Maltepe Pazarı’nda 200’ü aşkın tezgah ile Karanfil sokak ile Yüksel caddesi üzerinde faaliyette bulunan kişiler vardır. Maltepe Pazarı’ndaki dükkanlarda, her ne kadar son yıllarda yapılan uygulamalarla korsan CD ve DVD tezgahları kaldırılsa da bu uygulama sadece sembolik olarak kalmıştır. Tezgah sahipleri halen satışlarını yapmaktadır, tek fark satışların açıkta değil tezgahaltı tabir edilen gizli şekilde yapılmasıdır. İstenilen yazılım, müzik, oyun vb. CD veya DVD’si, korsan satıcıların gizli küçük depolarından anında getirttilirmektedir.

Diğer ülkelerde ve kültürlerde de olduğu gibi bu süreç sadece yazılım alanında değildir. Oyun, sinema, televizyon gibi etkileşimli ortama geçirilebilen her türlü kültür tüketim ürününüde kapsar haldedir. Yazılımın bunlardan farkı tüketim ürünü olmayıp varlığıyla katma değer yaratabilir olmasındadır.

Korsan Yazılımın Olumlu Etkileri

Türkiye’de 1995 yılı ve izleyen süreçte öne çıkan olumlu konularda korsan kapsamında göze çarpmaktadır. Yazılımların kolay ve ucuz olarak hemen her yerde bulunabilir olması iki açıdan olumlu olmuştur. Bilgisayara alışkanlık ve yazılımların öğrenilme kolaylığı.

1990’lı yıllarda özelde grafik yazılımlarını kullanabilme yeteneğine sahip yetkin insanları bulmak o denli zordu ki bulunabilenlerinde ücretleri bile oldukça yüksekti. Korsan yazılımın bu anlamda iç piyasa girdi maliyetlerinin düşmesinde olumlu katkısı olmuştur. 1995 sonrası büyük kentlerde yasal durumun belirsizliği altında ortaya çıkan korsan yazılım satışı öncelikle dar gelirli ailelerin çocuklarına bilgisayar alımında yan katkılar sağlamıştır. Bilgisayar edinme ve yazılım bulmadaki kolaylık her genç insanın ilgi alanına göre kendini deneme yanılma yoluyla yetiştiribelmisini ve ilgi alanında derinlik kazanılmasını sağlamıştır. Bu birikim ve yetkinlik kısa sürede yazılım kullanımına gereksinim duyan büyük ve küçük ölçekli işletmelerin ara eleman ihtiyaçlarının hızla ve daha ucuza karşılanabilmesini sağlamıştır.

1- İşletmelerin istihdam girdi maliyetlerinin düşmesi
2- Her alanda yetkin ve kendini yetiştirmiş nitelikli ara elemanların ortaya çıkması.
3- Yazılım alanında daha fazla sayıda insanın kaynaklara erişebilmesi ve kullanabilmesi.
4- İşletmelerin ürün girdi maliyetlerinin düşürülmesi, iç ve dış piyasa koşullarında rekabet imkanlarının artması.
5- Yazılım döngü süreçlerinin akademik ve ticari olmaktan çıkması.
6- Yazılım kültürünün ülkenin en küçük yerleşimine kadar ulaşması.
7- Uzmanlaşma kültürünün kolayca oluşması.


Korsan Yazılımın Olumsuz Etkileri

Özelde yerli yazılım üreten kişi ve şirketlerin katma değer üretip bunları yeni yazılımlar üretmeye akatarabilmesinin önünde en büyük engel olmuştur. Türkiyenin açıldığı ilk günden bu yana yazılım alanında istihdam edileceği varsayılan bilgisayar mühandislerinin beyin göçü olarak iç pazarda yer ve iş alanı bulamamsı nedeniyle beyin göçü olarak diğer ülkelere gidişlerine neden olunmuştur. Halen 6000’i aşkın sayıda bilgisayar mühendisine sahip bir ülke için bu etki çevresi ve kaybedilen katma değer açısından da önemlidir.


1- Bilişim alanında beyin göçünün hızlanması.
2- Yazılım üretiminde büyük sermaye kullanımının gerekliliğine süreci zorlaması
3- Devletin vergi kayıplarının oluşması
4- İşlemlerinde yasal süreçlerin dışına çıkmayan üreticilerin rekabet güçlerinin zayıflaması
5- Nitelikli eğitim almış insan gücünün kullanım maliyetlerinin düşmesi
6- Yazılım eğitimi veren kurumların gelişiminin engellenmesi.
7- Bilginin değersizleşip ucuzlaşması ve önemsizleşmesi kültürünün ortaya çıkması.
8- Yazılım danışmanlık kültürünün gelişememesi.


Gözlemlenen Korsan Süreçleri

Yapılan yasal takip ve süreçlerin sonucunda Türkiyede dört değişik yol ve yöntem yasadışı olarak tespit edilmiştir.

1- Kara, hava ve deniz gümrüklerden yasadışı olarak optik disklere fabrika üretimi (replikasyon) olarak basılmış olan ürünler elde edilmiştir. Bunlar ülkeye Malezya, Tayvan, Ukrayna üzerinden gelmektedir. Bu kapsamda olan yanıyla örgütlü suçlar ve kaçakçılık yasaları ön plana çıkartır.
2- Türkiyede özelde büyük üniversitelerin ağ ortamlarını kullanabilen öğrenciler eliyle warez ortamları olarak adlandırılan (scene) ftplerden indirilme ve piyasaya verilmesi. Öğrencilerin ek gelir ihtiyaçları.. Bireysel suçlar ve bilişim suçları.
3- Evinde ya da işyerinde makul hızda internet erişimi olanlar eliyle piyasaya çıkarılanlar. Bireysel suçlar ve bilişim suçları.
4- Yazılıma yasal olarak sahip olan kullanıcının ahlaki olmayan davranışları ile piyasaya çıkarılması. Bu noktada iki tür davranış biçimi dikkat çekicidir. Yerli yazılımları yasal kullanıcıları kırdırttıp ek lisans bedeli ödemeden kullanmak istemektedirler. Eş dost deyip elinde olan lisanslı yazılımı paylaşabilme. Bireysel suçlar ve bilişim suçları ile karşı tarafa karşı olan yükümlülüklerin ihmal edilmesi.
5- Yukarıda sıralanan süreçlerden süzülerek gelen yasadışı ürün satıcısının eline geçer. Burada vasıfsız ve kısmen vasıflı insanların gönüllü farkında olmadan oluşan birlikteliği vardır. Kopayalama çekimi yapanlar eğitimli satanlar eğitimsizdir.

BSA’ya göre ise korsan çeşitleri şu ana başlıklar altında değerlendirilmektedir: 1- Kullanıcı Kopyalaması, 2- Eşanlı Kullanım, 3- Sabit Disk Yüklemesi, 4- Sahtecilik, 5- İnternet Yoluyla Kopyalama, 6- Yazılım Kiralama

Bu süreçlerin birleştiği aşamada iç piyasa dağıtım kanallarının oluşması ve ürün olarak kullanım talepkarı olan alıcı aşamasında genelde eğitimsiz ama yaşadıkları kentte sosyolojik olarak tutunma çabası ve varolma mücadelesi vererek kente entegre olmaya çalışan bir satıcılar kuşağı oluşmuştur. Bu kuşaktan gelenlerin içerisinden süreci iyi değerlendirip bir üst yasal aşamaya geçebilen yeni sektör sermaye grupları da vardır.

Satıcılar bakımında da ortaya önemli bulgular çıkmaktadır. Ankara ve İstanbul genelinde yapılan çalışmalarda korsan satışıyla ilgili olarak çalışanların köken kentleri önemlidir. Ankara’da bulunanlar Kars ve Ağrı kökenliyken, İstanbulda anadolu yakasında Malatya, Diyarbakır ve Ağrı kökenliler, Tahtakale bölgesinde ise Kayseri kökenli olanların bu işleri akrabalık ve aynı köylülük bağlamlarının dayanışmasıyla yaptığı tespit edilmiştir.

Türk Korsanmania Kültürü

Korsan erişim kolaylığı sağladığı biçimiyle de birçok tüketicisinde bağımlılık yaratmıştır. Kolay bulunabilirlik açısından tüketici analizleri sonucu da:

1- Yeni hangi yazılım çıkarsa çıksın ayrım yapmadan alanlar!
2- Mesleki ve ilgi alanıyla bağlantılı tüketim tercihi kullananlar.
3- Okulunda aldığı eğitimin parçası olan yazılımları edinme ve kendi kendine öğrenme isteği.
4- Hayatında doyuma ulaşıp değişim arayanların yazılım talepleri.

Burada da görüleceği üzere birinci grupta yer alan türk tüketicisi için konu bir saplantılı bağımlılık haline dönüşmüştür. Bunlarda korsan bağımlılığı olma durumu olarak psikolojik tedaviler açısından da ele almak kaçınılmaz gözükmektedir. Türk korsan yazılım tüketicisi; satıcıların aksine ekonomik ve eğitim düzeyleri bakımından da da ülke ve yaşadıkları kent ortalamalarının çok üzerindedirler.


Kentlere Göre Korsan Yazılım Tüketim Tercihleri

Kentlere göre yazılım özelinde korsan kullanım türleri ve kültürleri de değişiklikler göstermektedir. İstanbul’da endüstriyel yazılımlar (CAD, CAM, CAE, CFA, CNC...) öne çıkarken Ankara’da ise daha çok müteahhitlik üzerine olan (hakediş, çelik konstrüksiyon, mimarlık, inşaat,...) yabancı ve yerli yazılımlar ile muhasebe üzerine olanlar öne çıkmaktadır.

Sosyolojik ve ekonomik açıdan da bu konu önemlidir. Yazılım kullanımında korsan tercihleri açısından Ankara kullanıcısının devletle iş yaptığını, İstanbul kullanıcısının ise kendi adına işletme sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgiler bağlamında ülkenin hemen her yerinden kendi adına işletme sahibi olanlarında İstanbul’u korsan yazılım için tercih ettiğini söylemek mümkündür.


Yasal Açıdan Mağdur Olma Durumu

Ana hatlarıyla konu kapsamında kaçakçılık, telif hakları ve ceza kanunu kapsamında yer alan bireysel ve veya örgütlü suçlar ile ilgili hükümler uygulanabilmektedir.

BSA gibi ticari hak sahibi mağdurların adına hareket eden yapılar ile ABD kökenli film endüstrisinin haklarını koruma amaçlı faaliyet gösteren...

MÜYAP, müzik endüstrisi adına üyelerinin haklarının korunmasında çaba harcamaktadır...

BSA bağlamında son yıllarda BSA’nın verilerinin dayanakları sorgulanarak Türk kullanıcısına açıktan hakaret ettiği de ileri sürülmeye başlanmış ve bu durumun BSA’nın patronları olan Microsoft’a yaranma girişimi adına etik duyarlılık gösteremediği de ileri sürülerek protesto edilmeye başlanmıştır. Bu konuda en açık ve sert açıklamayı da Prof. Ethem Derman yapmıştır.

Yasal Durum

Türkiyede yasal süreç yasa koyucunun gerek telif hakları gerekse ceza kanunları çerçevesinde ilgili kazanç kayıplarına uğrayan kesimlerinde görüşleri dikkate alınarak düzenlemeler yapılmıştır. İlk başlarda şikayete bağlı olarak kolluk örgütü devreye girmekteyken artık tüm kolluk örgütü mensupları resen korsan gördükleri ve buldukları her alan ve her yerde yetki kullanımına ve adli süreci başlatabilme yetkisi ile donatılmıştır. Türkiyede diğer batı ülkeleri yasalarından farklı olarak *****grafi konusunda da ağır cezalar olması nedeniyle uygulama da batı hukuk ve ceza normlarından daha farklı ve ağır yaptırımları da bünyesinde barındırmaktadır.

Yasal süreçte günümüze kadar en çok uygulama yapılan alanlar satıcılar noktasında yoğunlaşırken ortaya yeni yeni bu yasadışı sektörün kendi iç ürün tedarik zinciride açığa çıkarılmaya başlanmış ve onlar üzerindende çalışmalar yapılarak birçok toptancı hakkında da adli süreçler başlatılmıştır. En son 2006 yılı başında İstanbul’da bir cd/dvd yasal ve Kültür Bakanlığından izinli replikasyon üretim tesisinin yasadışı üretim yaptığı tespit edilmiş ve sahibi cezaevine konulmuştur.

İstanbul, Kadıköy ilçe sınırları içerisinde yer alan ve Salı Pazarı olarak halk arasında bilinen yerde pazar günleri kurulan pazar da sırf korsan cd satışları yüzünden yapılan girişimler ve baskılar sonucu belediyece kapatılmak zorunda kalınmıştır.___________________________________________

.
Ne kadar yükselirsen, uçmayı bilmeyenlere o kadar küçük görünürsün.


Refırs ®
 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Teşekkür

HaBsCs, Lessy Teşekkür etti.
Alt 18-10-2014 13:39   #2
  • Asteğmen
  • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
10/2014
Mesajlar
Konular
0

Teşekkür (Etti): 94
Teşekkür (Aldı): 0
maalesef hala var
 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Alt 18-10-2014 20:29   #3
  • Yarbay
  • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
08/2014
Nereden
System.Net
Mesajlar
Konular

Teşekkür (Etti): 260
Teşekkür (Aldı): 2019
Evet ne yazık ki.___________________________________________

.
Ne kadar yükselirsen, uçmayı bilmeyenlere o kadar küçük görünürsün.


Refırs ®
 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler


Bilgilendirme Turkhackteam.net/org
Sitemizde yer alan konular üyelerimiz tarafından paylaşılmaktadır.
Bu konular yasalara uygunluk ve telif hakkı konusunda yönetimimiz tarafından kontrol edilse de, gözden kaçabilen içerikler yer alabilmektedir.
Bu tür konuları turkhackteamiletisim [at] gmail.com mail adresimize bildirebilirsiniz, konular hakkında en kısa sürede gerekli işlemler yapılacaktır.
Please Report Abuse, DMCA, Harassment, Scamming, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to turkhackteamiletisim [at] gmail.com

Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz.
Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.         

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019

TSK Mehmetçik Vakfı

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı

Google+
Pomeranian Boo
instagram takipci hilesi

wau