İPUCU

C# j# vb.net (.NET dilleri) Bu dillerin eğitim videolarının, open source projelerin ve gerekli dökümanların paylaşım alanı.

Seçenekler

C# Envanter Programı V1.0

15-04-2019 09:28
#1
alikrklc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
02/2019
Mesajlar:
34
Teşekkür (Etti):
5
Teşekkür (Aldı):
8
Konular:
7
Ticaret:
(0) %

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Program tarafımca yazılmıştır indirme linki şuan veremiyorum iş yerindeyim fakat kaynak kodlarını veriyorum bakarak yaparsanız sizin için daha iyi olur. Hem kodları anlamış olursunuz hem gelişirsiniz. İyi forumlarKod:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace ekle_sil_guncelle_V2
{
  public partial class Form1 : Form

  {

    public static string renk;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }


    public SqlConnection baglanti;

    **** kisiGetir()
    {
      if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
      {
        baglanti.Open();
      }
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM Kisiler ORDER BY ID", baglanti);
      SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter(cmd);
      DataTable dtable = new DataTable();
      adp.Fill(dtable);
      dataGridView1.DataSource = dtable;
      baglanti.Close();

    }

    private **** Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // TODO: Bu kod satırı 'testDataSet.Kisiler' tablosuna veri yükler. Bunu gerektiği şekilde taşıyabilir, veya kaldırabilirsiniz.
      this.KisilerTableAdapter.Fill(this.testDataSet.Kisiler);
      // TODO: Bu kod satırı 'testDataSet.Kisiler' tablosuna veri yükler. Bunu gerektiği şekilde taşıyabilir, veya kaldırabilirsiniz.

      textBox5.Text = Form2.gonder;

      baglanti = new SqlConnection("Data Source=.; Initial Catalog=Test; Integrated Security=true");
      kisiGetir();


      
    }


    private **** button1_Click(object sender, EventArgs e) // EKLEME //
    {
      
      /// ****************** ekleme kısmı ****************

      // frm.Show(); //Button'a tıkladığımız zaman form2'ye geçmesini sağlıyoruz
      //eski = @Eski";
      //eskiAd = @EskiAd";
      //eskiSoyad = "eskiSoyad";
      //eskiDegTarihi = @EskiDegTarihi";
      //eskiSonKul = @EskiSonKul";      SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO kisiler (Olay,sonKul,Ad,Soyad,degTarihi) VALUES @olay @sonkul,@ad @soyad,@degTarihi)", baglanti);


      cmd.Parameters.AddWithValue("@ad", textBox1.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue( @soyad", textBox2.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@degTarihi", DateTime.Now);
      cmd.Parameters.AddWithValue( @sonkul", textBox5.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue( @olay", "Eklendi");

      if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
      {
        baglanti.Open();
      }
      cmd.ExecuteNonQuery();


      // Bağlantı kapatılır:
      baglanti.Close();


      // kisiGetir fonksiyonu ile tablonun son hali getirilir:
      kisiGetir();


      // Eklendi mesajı gösterilir:
      MessageBox.Show("Eklendi.");
    }

    private **** button2_Click(object sender, EventArgs e) // GÜNCELLEME //
    {

      // id ye ait bilgileri değişkenlere ata ve yeni tabloya insert et

      // değişkenlere ata


      // eski = @Eski";
      // eskiAd = @EskiAd";
      // eskiSoyad = "eskiSoyad";
      // eskiDegTarihi= @EskiDegTarihi";
      // eskiSonKul = "eskiSonKul";
      // deg = "Güncellendi";      //--------------------------------


      // eski ye insert et

      SqlCommand cmd1 = new SqlCommand("INSERT INTO Eskii (eski_id,eski_Ad,eski_Soyad,eski_degTarih,eski_sonKul,olay) VALUES @Eski_id @Eski_Ad @Eski_Soyad @Eski_degTarih @Eski_sonKul @olay)", baglanti);


      cmd1.Parameters.AddWithValue( @Eski_id", dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString());

      cmd1.Parameters.AddWithValue( @Eski_Ad", dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString());
      cmd1.Parameters.AddWithValue( @Eski_Soyad", dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString());
      cmd1.Parameters.AddWithValue( @Eski_sonKul", textBox5.Text);
      cmd1.Parameters.AddWithValue( @Eski_degTarih", DateTime.Now);
      cmd1.Parameters.AddWithValue( @olay", "Güncellendi");
      //cmd1.Parameters.AddWithValue( @EskiAd", textBox1);
      //cmd1.Parameters.AddWithValue( @EskiSoyad", textBox2);
      //cmd1.Parameters.AddWithValue( @EskidegTarihi", DateTime.Now);
      //cmd1.Parameters.AddWithValue( @EskisonKul", textBox5.Text);      // kisileri güncelle
      if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
      {
        baglanti.Open();
      }


      // Sorgu çalıştırılır:
      cmd1.ExecuteNonQuery();


      // Bağlantı kapatılır:
      baglanti.Close();

      SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE kisiler SET Olay @olay,sonKul @sonkul,Ad=@Ad,Soyad @soyad,degTarihi=@degTarihi WHERE ID=@id", baglanti);      // Fare ile seçilmiş satırın değeri @id'ye aktarılır:
      cmd.Parameters.AddWithValue("@id", dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value);      // TextBox'lardan alınan bilgiler etiketlere, oradan da sorguya gönderilir:
      cmd.Parameters.AddWithValue("@Ad", textBox1.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue( @soyad", textBox2.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@degTarihi", DateTime.Now);
      cmd.Parameters.AddWithValue( @sonkul", textBox5.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue( @olay", "Güncellendi");      // Bağlantı kapalı ise açılır:
      if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
      {
        baglanti.Open();
      }


      // Sorgu çalıştırılır:
      cmd.ExecuteNonQuery();


      // Bağlantı kapatılır:
      baglanti.Close();


      // kisiGetir fonksiyonu ile tablonun son hali getirilir:
      kisiGetir();


      // Güncellendi mesajı gösterilir:
      MessageBox.Show("Güncellendi.");
    }

    private **** button3_Click(object sender, EventArgs e) // SİLME // 
    {
      SqlCommand cmd1 = new SqlCommand("INSERT INTO Eskii (eski_id,eski_Ad,eski_Soyad,eski_degTarih,eski_sonKul,olay) VALUES @Eski_id @Eski_Ad @Eski_Soyad @Eski_degTarih @Eski_sonKul @olay)", baglanti);      cmd1.Parameters.AddWithValue( @Eski_id", dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString());

      cmd1.Parameters.AddWithValue( @Eski_Ad", dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString());
      cmd1.Parameters.AddWithValue( @Eski_Soyad", dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString());
      cmd1.Parameters.AddWithValue( @Eski_sonKul", textBox5.Text);
      cmd1.Parameters.AddWithValue( @Eski_degTarih", DateTime.Now);
      cmd1.Parameters.AddWithValue( @olay", "Silindi");
      //cmd1.Parameters.AddWithValue( @EskiAd", textBox1);
      //cmd1.Parameters.AddWithValue( @EskiSoyad", textBox2);
      //cmd1.Parameters.AddWithValue( @EskidegTarihi", DateTime.Now);
      //cmd1.Parameters.AddWithValue( @EskisonKul", textBox5.Text);      // kisileri güncelle
      if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
      {
        baglanti.Open();
      }


      // Sorgu çalıştırılır:
      cmd1.ExecuteNonQuery();


      // Bağlantı kapatılır:
      baglanti.Close();

      SqlCommand cmd = new SqlCommand("DELETE FROM Kisiler WHERE ID=@id", baglanti);


      // Fare ile seçili satırın değeri @id'ye aktarılır:
      cmd.Parameters.AddWithValue("@id", dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value);


      // Bağlantı kapalı ise açılır:
      if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
      {
        baglanti.Open();
      }


      // Sorgu çalıştırılır:
      cmd.ExecuteNonQuery();      // Bağlantı kapatılır:
      baglanti.Close();


      // kisiGetir fonksiyonu ile tablonun son hali getirilir:
      kisiGetir();


      // Silindi mesajı gösterilir:
      MessageBox.Show("Silindi.");
    }

    private **** textBox4_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select *from Kisiler where ad like '" + textBox4.Text + "%'", baglanti);
      DataSet ds = new DataSet();
      baglanti.Open();
      da.Fill(ds, "Kisiler");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["Kisiler"];
      baglanti.Close();
    }

    private **** button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
      MessageBox.Show("Çıkış Yapılıyor...");
      Application.Exit();
    }

    private **** dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {

    }

    private **** button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.BackColor = Color.Black;

    }

    private **** button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //test = textBox5.Text;
    }

    private **** textBox5_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

      // İD TEXTBOXU
    }

    private **** button4_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 frm3 = new Form3();

      frm3.Show();

      Hide();
    }

    private **** textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private **** olayGünlüğüToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 frm3 = new Form3();

      frm3.Show();

      Hide();
    }

    private **** yeniÜyelikToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form4 frm4 = new Form4();

      frm4.Show();

      Hide();
    }

    private **** çıkışToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();

    }

    private **** programSürümüToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("v1.0");
    }

    private **** Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      DialogResult x = MessageBox.Show("Programdan Çıkmak İstediğinizden Emin Misiniz?", "Çıkış Mesajı!", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (x == DialogResult.Yes)
      {
        //Evet tıklandığında Yapılacak İşlemler
        Environment.Exit(0); // Evet tıklandığında uygulama kapanacak

      }
      else if (x == DialogResult.No)
      {
        // Hayır tıklandığında yapılacak işlemler
        e.Cancel = true; // Hayır tıklandığında iptal edilecek
      }
    }

   


    private **** olayGünlüğüToolStripMenuItem_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 frm3 = new Form3();
      frm3.Show();
      this.Hide();
    }

    private **** yeniKayıtToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form4 frm4 = new Form4();
      frm4.Show();
      this.Hide();
    }

    private **** yardımToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Ekle butonu ile Ad ve Soyad bilgilerini girdikten sonra butona basıp kayıt bilgilerini ekleyebilirsiniz.");
      MessageBox.Show("Sil butonu ile işlem yapmak istediğiniz İD'yi seçip kaydı silebilirsiniz.");
      MessageBox.Show("Güncelle Butonu ile Güncellemek İstediğiniz Ad Ve Soyad bilgilerini girdikten sonra işlem yapabilirsiniz.");
    }

    private **** hızlıÇıkışToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private **** yenileToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form1 yenile = new Form1();
      yenile.*******();
      MessageBox.Show("Sayfa Yenilendi");
    }

    private **** kişilerTablosuToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form5 kisilertable = new Form5();
      kisilertable.Show();
      this.Hide();
    }

    private **** eskilerTablosuToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form6 eskilertable = new Form6();
      eskilertable.Show();
      this.Hide();
    }

    private **** button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form7 test = new Form7();
      test.Show();
      this.Hide();
    }
  }
}
20071999, Phemis Teşekkür etti.

15-04-2019 10:16
#2
avatar1661 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
09/2017
Nereden:
Unknown
Mesajlar:
459
Teşekkür (Etti):
26
Teşekkür (Aldı):
42
Konular:
128
Ticaret:
(0) %
Güzel emek vermişsin daha iyi programlarla görme dileğiyle
Kullanıcı İmzası
Kurt'lar ulumadıkça köpekler susmaz. Köpekler ürese de Kurt'lar korkmaz...
15-04-2019 11:02
#3
DemirBeY10 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
07/2017
Nereden:
Pasifik
Mesajlar:
239
Teşekkür (Etti):
15
Teşekkür (Aldı):
48
Konular:
22
Ticaret:
(0) %
Güzel olmuş hocam, inşallah kendini daha çok geliştirirsin daha iyi programlar yaparsın.
Kullanıcı İmzası
Uyuyan Milletler Ya Ölür Ya da Köle Olarak Uyanır


☾☆ 𐰤𐰀∶𐰢𐰆𐱃𐰞𐰆∶𐱅𐰇𐰼𐰜𐰢∶𐰓𐰃𐰘𐰤𐰀 ☾☆
☾☆ ALGAN ☾☆
15-04-2019 11:13
#4
alikrklc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
02/2019
Mesajlar:
34
Teşekkür (Etti):
5
Teşekkür (Aldı):
8
Konular:
7
Ticaret:
(0) %
Alıntı:
avatar1661´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Güzel emek vermişsin daha iyi programlarla görme dileğiyle
Teşekkür ederim vakit buldukça paylaşım yapmaya çalışacağım. İyi forumlar
15-04-2019 11:14
#5
alikrklc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
02/2019
Mesajlar:
34
Teşekkür (Etti):
5
Teşekkür (Aldı):
8
Konular:
7
Ticaret:
(0) %
Alıntı:
DemirBeY10´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Güzel olmuş hocam, inşallah kendini daha çok geliştirirsin daha iyi programlar yaparsın.
Teşekkür ederim. Umarım yardımım dokunur.
İyi forumlar
22-04-2019 23:35
#6
Üyelik tarihi:
12/2018
Nereden:
CYBER WORLD
Mesajlar:
31
Teşekkür (Etti):
6
Teşekkür (Aldı):
2
Konular:
10
Ticaret:
(0) %
güzel olmuş emekle yapılan bir program devam ederek kendini geliştirebilirsin
22-04-2019 23:55
#7
Rumexus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
01/2016
Mesajlar:
485
Teşekkür (Etti):
233
Teşekkür (Aldı):
103
Konular:
15
Ticaret:
(0) %
Emek verilmiş dahada geliştirilebilir. İyi forumlar.
Kullanıcı İmzası
Bu memleketin bir kahvesi bir de haini bitmez. o halde hatır kahveye kurşun haine yarasın.

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
Sizin eklenti yükleme yetkiniz yok
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodları Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı