Turkhackteam.net/org - Turkish Hacking & Security Platform  
Geri git   Turkhackteam.net/org - Turkish Hacking & Security Platform >
Programlama
> C# j# vb.net (.NET dilleri)

C# j# vb.net (.NET dilleri) Bu dillerin eğitim videolarının, open source projelerin ve gerekli dökümanların paylaşım alanı.
C# Envanter Programı V1.0

C# j# vb.net (.NET dilleri)

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler
Alt bir Hafta önce   #1
 • Asteğmen
 • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
02/2019
Mesajlar
Konular
7

Teşekkür (Etti): 5
Teşekkür (Aldı): 8


Post C# Envanter Programı V1.0
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Program tarafımca yazılmıştır indirme linki şuan veremiyorum iş yerindeyim fakat kaynak kodlarını veriyorum bakarak yaparsanız sizin için daha iyi olur. Hem kodları anlamış olursunuz hem gelişirsiniz. İyi forumlarKod:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace ekle_sil_guncelle_V2
{
  public partial class Form1 : Form

  {

    public static string renk;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }


    public SqlConnection baglanti;

    **** kisiGetir()
    {
      if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
      {
        baglanti.Open();
      }
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM Kisiler ORDER BY ID", baglanti);
      SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter(cmd);
      DataTable dtable = new DataTable();
      adp.Fill(dtable);
      dataGridView1.DataSource = dtable;
      baglanti.Close();

    }

    private **** Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // TODO: Bu kod satırı 'testDataSet.Kisiler' tablosuna veri yükler. Bunu gerektiği şekilde taşıyabilir, veya kaldırabilirsiniz.
      this.KisilerTableAdapter.Fill(this.testDataSet.Kisiler);
      // TODO: Bu kod satırı 'testDataSet.Kisiler' tablosuna veri yükler. Bunu gerektiği şekilde taşıyabilir, veya kaldırabilirsiniz.

      textBox5.Text = Form2.gonder;

      baglanti = new SqlConnection("Data Source=.; Initial Catalog=Test; Integrated Security=true");
      kisiGetir();


      
    }


    private **** button1_Click(object sender, EventArgs e) // EKLEME //
    {
      
      /// ****************** ekleme kısmı ****************

      // frm.Show(); //Button'a tıkladığımız zaman form2'ye geçmesini sağlıyoruz
      //eski = @Eski";
      //eskiAd = @EskiAd";
      //eskiSoyad = "eskiSoyad";
      //eskiDegTarihi = @EskiDegTarihi";
      //eskiSonKul = @EskiSonKul";      SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO kisiler (Olay,sonKul,Ad,Soyad,degTarihi) VALUES @olay @sonkul,@ad @soyad,@degTarihi)", baglanti);


      cmd.Parameters.AddWithValue("@ad", textBox1.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue( @soyad", textBox2.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@degTarihi", DateTime.Now);
      cmd.Parameters.AddWithValue( @sonkul", textBox5.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue( @olay", "Eklendi");

      if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
      {
        baglanti.Open();
      }
      cmd.ExecuteNonQuery();


      // Bağlantı kapatılır:
      baglanti.Close();


      // kisiGetir fonksiyonu ile tablonun son hali getirilir:
      kisiGetir();


      // Eklendi mesajı gösterilir:
      MessageBox.Show("Eklendi.");
    }

    private **** button2_Click(object sender, EventArgs e) // GÜNCELLEME //
    {

      // id ye ait bilgileri değişkenlere ata ve yeni tabloya insert et

      // değişkenlere ata


      // eski = @Eski";
      // eskiAd = @EskiAd";
      // eskiSoyad = "eskiSoyad";
      // eskiDegTarihi= @EskiDegTarihi";
      // eskiSonKul = "eskiSonKul";
      // deg = "Güncellendi";      //--------------------------------


      // eski ye insert et

      SqlCommand cmd1 = new SqlCommand("INSERT INTO Eskii (eski_id,eski_Ad,eski_Soyad,eski_degTarih,eski_sonKul,olay) VALUES @Eski_id @Eski_Ad @Eski_Soyad @Eski_degTarih @Eski_sonKul @olay)", baglanti);


      cmd1.Parameters.AddWithValue( @Eski_id", dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString());

      cmd1.Parameters.AddWithValue( @Eski_Ad", dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString());
      cmd1.Parameters.AddWithValue( @Eski_Soyad", dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString());
      cmd1.Parameters.AddWithValue( @Eski_sonKul", textBox5.Text);
      cmd1.Parameters.AddWithValue( @Eski_degTarih", DateTime.Now);
      cmd1.Parameters.AddWithValue( @olay", "Güncellendi");
      //cmd1.Parameters.AddWithValue( @EskiAd", textBox1);
      //cmd1.Parameters.AddWithValue( @EskiSoyad", textBox2);
      //cmd1.Parameters.AddWithValue( @EskidegTarihi", DateTime.Now);
      //cmd1.Parameters.AddWithValue( @EskisonKul", textBox5.Text);      // kisileri güncelle
      if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
      {
        baglanti.Open();
      }


      // Sorgu çalıştırılır:
      cmd1.ExecuteNonQuery();


      // Bağlantı kapatılır:
      baglanti.Close();

      SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE kisiler SET Olay @olay,sonKul @sonkul,Ad=@Ad,Soyad @soyad,degTarihi=@degTarihi WHERE ID=@id", baglanti);      // Fare ile seçilmiş satırın değeri @id'ye aktarılır:
      cmd.Parameters.AddWithValue("@id", dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value);      // TextBox'lardan alınan bilgiler etiketlere, oradan da sorguya gönderilir:
      cmd.Parameters.AddWithValue("@Ad", textBox1.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue( @soyad", textBox2.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@degTarihi", DateTime.Now);
      cmd.Parameters.AddWithValue( @sonkul", textBox5.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue( @olay", "Güncellendi");      // Bağlantı kapalı ise açılır:
      if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
      {
        baglanti.Open();
      }


      // Sorgu çalıştırılır:
      cmd.ExecuteNonQuery();


      // Bağlantı kapatılır:
      baglanti.Close();


      // kisiGetir fonksiyonu ile tablonun son hali getirilir:
      kisiGetir();


      // Güncellendi mesajı gösterilir:
      MessageBox.Show("Güncellendi.");
    }

    private **** button3_Click(object sender, EventArgs e) // SİLME // 
    {
      SqlCommand cmd1 = new SqlCommand("INSERT INTO Eskii (eski_id,eski_Ad,eski_Soyad,eski_degTarih,eski_sonKul,olay) VALUES @Eski_id @Eski_Ad @Eski_Soyad @Eski_degTarih @Eski_sonKul @olay)", baglanti);      cmd1.Parameters.AddWithValue( @Eski_id", dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString());

      cmd1.Parameters.AddWithValue( @Eski_Ad", dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString());
      cmd1.Parameters.AddWithValue( @Eski_Soyad", dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString());
      cmd1.Parameters.AddWithValue( @Eski_sonKul", textBox5.Text);
      cmd1.Parameters.AddWithValue( @Eski_degTarih", DateTime.Now);
      cmd1.Parameters.AddWithValue( @olay", "Silindi");
      //cmd1.Parameters.AddWithValue( @EskiAd", textBox1);
      //cmd1.Parameters.AddWithValue( @EskiSoyad", textBox2);
      //cmd1.Parameters.AddWithValue( @EskidegTarihi", DateTime.Now);
      //cmd1.Parameters.AddWithValue( @EskisonKul", textBox5.Text);      // kisileri güncelle
      if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
      {
        baglanti.Open();
      }


      // Sorgu çalıştırılır:
      cmd1.ExecuteNonQuery();


      // Bağlantı kapatılır:
      baglanti.Close();

      SqlCommand cmd = new SqlCommand("DELETE FROM Kisiler WHERE ID=@id", baglanti);


      // Fare ile seçili satırın değeri @id'ye aktarılır:
      cmd.Parameters.AddWithValue("@id", dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value);


      // Bağlantı kapalı ise açılır:
      if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
      {
        baglanti.Open();
      }


      // Sorgu çalıştırılır:
      cmd.ExecuteNonQuery();      // Bağlantı kapatılır:
      baglanti.Close();


      // kisiGetir fonksiyonu ile tablonun son hali getirilir:
      kisiGetir();


      // Silindi mesajı gösterilir:
      MessageBox.Show("Silindi.");
    }

    private **** textBox4_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select *from Kisiler where ad like '" + textBox4.Text + "%'", baglanti);
      DataSet ds = new DataSet();
      baglanti.Open();
      da.Fill(ds, "Kisiler");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["Kisiler"];
      baglanti.Close();
    }

    private **** button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
      MessageBox.Show("Çıkış Yapılıyor...");
      Application.Exit();
    }

    private **** dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {

    }

    private **** button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.BackColor = Color.Black;

    }

    private **** button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //test = textBox5.Text;
    }

    private **** textBox5_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

      // İD TEXTBOXU
    }

    private **** button4_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 frm3 = new Form3();

      frm3.Show();

      Hide();
    }

    private **** textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private **** olayGünlüğüToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 frm3 = new Form3();

      frm3.Show();

      Hide();
    }

    private **** yeniÜyelikToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form4 frm4 = new Form4();

      frm4.Show();

      Hide();
    }

    private **** çıkışToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();

    }

    private **** programSürümüToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("v1.0");
    }

    private **** Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      DialogResult x = MessageBox.Show("Programdan Çıkmak İstediğinizden Emin Misiniz?", "Çıkış Mesajı!", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (x == DialogResult.Yes)
      {
        //Evet tıklandığında Yapılacak İşlemler
        Environment.Exit(0); // Evet tıklandığında uygulama kapanacak

      }
      else if (x == DialogResult.No)
      {
        // Hayır tıklandığında yapılacak işlemler
        e.Cancel = true; // Hayır tıklandığında iptal edilecek
      }
    }

   


    private **** olayGünlüğüToolStripMenuItem_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 frm3 = new Form3();
      frm3.Show();
      this.Hide();
    }

    private **** yeniKayıtToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form4 frm4 = new Form4();
      frm4.Show();
      this.Hide();
    }

    private **** yardımToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Ekle butonu ile Ad ve Soyad bilgilerini girdikten sonra butona basıp kayıt bilgilerini ekleyebilirsiniz.");
      MessageBox.Show("Sil butonu ile işlem yapmak istediğiniz İD'yi seçip kaydı silebilirsiniz.");
      MessageBox.Show("Güncelle Butonu ile Güncellemek İstediğiniz Ad Ve Soyad bilgilerini girdikten sonra işlem yapabilirsiniz.");
    }

    private **** hızlıÇıkışToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private **** yenileToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form1 yenile = new Form1();
      yenile.*******();
      MessageBox.Show("Sayfa Yenilendi");
    }

    private **** kişilerTablosuToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form5 kisilertable = new Form5();
      kisilertable.Show();
      this.Hide();
    }

    private **** eskilerTablosuToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form6 eskilertable = new Form6();
      eskilertable.Show();
      this.Hide();
    }

    private **** button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form7 test = new Form7();
      test.Show();
      this.Hide();
    }
  }
}
 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Teşekkür

20071999, Phemis Teşekkür etti.
Alt bir Hafta önce   #2
 • Üsteğmen
 • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
09/2017
Mesajlar
Konular

Teşekkür (Etti): 24
Teşekkür (Aldı): 38
Güzel emek vermişsin daha iyi programlarla görme dileğiyle___________________________________________

Kurt'lar ulumadıkça köpekler susmaz. Köpekler ürese de Kurt'lar korkmaz...

 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Alt bir Hafta önce   #3
 • Asteğmen
 • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
07/2017
Nereden
Pasifik
Mesajlar
Konular

Teşekkür (Etti): 8
Teşekkür (Aldı): 12
Güzel olmuş hocam, inşallah kendini daha çok geliştirirsin daha iyi programlar yaparsın.___________________________________________

Uyuyan Milletler Ya Ölür Ya da Köle Olarak Uyanır


☾☆ 𐰤𐰀∶𐰢𐰆𐱃𐰞𐰆∶𐱅𐰇𐰼𐰜𐰢∶𐰓𐰃𐰘𐰤𐰀 ☾☆
☾☆ ALGAN ☾☆

 Online  
 
Alıntı ile Cevapla
Alt bir Hafta önce   #4
 • Asteğmen
 • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
02/2019
Mesajlar
Konular
7

Teşekkür (Etti): 5
Teşekkür (Aldı): 8
Alıntı:
avatar1661´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Güzel emek vermişsin daha iyi programlarla görme dileğiyle
Teşekkür ederim vakit buldukça paylaşım yapmaya çalışacağım. İyi forumlar
 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Alt bir Hafta önce   #5
 • Asteğmen
 • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
02/2019
Mesajlar
Konular
7

Teşekkür (Etti): 5
Teşekkür (Aldı): 8
Alıntı:
DemirBeY10´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Güzel olmuş hocam, inşallah kendini daha çok geliştirirsin daha iyi programlar yaparsın.
Teşekkür ederim. Umarım yardımım dokunur.
İyi forumlar
 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Alt 21 Saat önce   #6
 • Asteğmen
 • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
12/2018
Nereden
CYBER WORLD
Mesajlar
Konular
8

Teşekkür (Etti): 6
Teşekkür (Aldı): 2
güzel olmuş emekle yapılan bir program devam ederek kendini geliştirebilirsin
 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Alt 21 Saat önce   #7
 • Üsteğmen
 • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
01/2016
Mesajlar
Konular

Teşekkür (Etti): 124
Teşekkür (Aldı): 83
Emek verilmiş dahada geliştirilebilir. İyi forumlar.___________________________________________

 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler


Bilgilendirme Turkhackteam.net/org
Sitemizde yer alan konular üyelerimiz tarafından paylaşılmaktadır.
Bu konular yasalara uygunluk ve telif hakkı konusunda yönetimimiz tarafından kontrol edilse de, gözden kaçabilen içerikler yer alabilmektedir.
Bu tür konuları turkhackteamiletisim [at] gmail.com mail adresimize bildirebilirsiniz, konular hakkında en kısa sürede gerekli işlemler yapılacaktır.
Please Report Abuse, DMCA, Harassment, Scamming, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to turkhackteamiletisim [at] gmail.com

Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz.
Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.         

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019

TSK Mehmetçik Vakfı

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı

Google+
Pomeranian Boo
instagram takipci hilesi

wau