Turkhackteam.org/net - Ethical Hacking & Cyber Security Platform

Turkhackteam.org/net - Ethical Hacking & Cyber Security Platform (https://www.turkhackteam.org/)
-   Donanım (https://www.turkhackteam.org/donanim/)
-   -   ekran kartları (https://www.turkhackteam.org/donanim/1367509-ekran-kartlari.html)

redcobra 25-07-2016 05:00 05:00

ekran kartları
 
Fiziksel yapısına göre ekran kartları onboard (tümleĢik) ve haricî (geniĢleme yuvalarına takılan) ekran kartları olmak üzere ikiye ayrılır. Günümüzde çeĢitli üreticiler tarafından her türlü kullanıma uygun olarak ekran kartları üretilmektedir.

https://www.technopat.net/wp-content...-7-600x408.jpg

Veriyolu standardına göre ekran kartları; ISA, PCI, AGP, PCI-X ve PCI-e Ģeklinde gruplandırılabilir.

Ekran Kartı Seçimi
Ekran kartı seçerken bilgisayarınızı ne amaçla kullanacağınıza karar vermiĢ olmanız gerekir. Ofis ortamında kullanılacak bir bilgisayarın sahip olacağı ekran kartı ya da basit iĢlerde kullanılacak bir bilgisayarda kullanılacak bir ekran kartı çok yüksek bir performans sunmak zorunda değildir; bu tip ihtiyaçlar için ortalama bir model yeterli olacaktır. Ancak yeni nesil bilgisayar oyunlarını oynamak isteyen ya da tasarım, çizim ve animasyon yazılımları ile uğraĢmayı düĢünen bir kullanıcı, çok daha geliĢmiĢ ve yüksek fiyat karĢılığında satılan modellere yönelmelidir.
 SLI: SLI (scalable link ınterface) teknolojisi iki kartı aynı anakart üzerine bağlayarak grafik iĢleme performansını çok büyük ölçüde artırmaya yarayan bir yapıdır. Ġki ayrı fiziksel ekran kartı üst bağlantı ile bağlandıktan sonra yazılım ile gerekli ayarlamalar yapılarak tek bir ekran kartı gibi çalıĢma Ģekli göstermesine rağmen iki adet ekran kartının performansına yakın bir güç sunmaktadır. AĢağıdaki resimde SLI bağlantı Ģekli çizilerek gösterilmiĢtir.


http://www.hwa.com.tr/nvidia/wp-cont...nolojisi_2.jpg

Crossfire: SLI teknolojisine benzer bir teknoloji olan ve crossfire teknolojisi ile 2 veya daha fazla çekirdeğe sahip ekran kartı, uygun Ģartlar altında birbirine bağlanarak performans artıĢı sağlanmaktadır

https://thgtr.com/wp-content/uploads...ossfire_1b.jpg


Şu Anki Saat: 20:25

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.