İPUCU

Genel Kültür Örf adetlerımız vede toplumumuzun vede bızlerın bılmesı gereken konular

Seçenekler

Komünist-Ülkücü-Devrimci-Sosyalist-Sağcı-Solcu-Milliyetçi-Türkçü Nedir?

16-09-2017 00:36
#1
3xLDarq - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
09/2016
Nereden:
Bıraktı-----
Mesajlar:
1.679
Teşekkür (Etti):
164
Teşekkür (Aldı):
266
Konular:
266
Ticaret:
(0) %
Komünizm veya komünistlik, sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir. Komünizm sınıfsız bir toplum yaratma amacındadır. 20. yüzyılın başından beri dünya siyasetindeki büyük güçlerden biri olarak modern komünizm, genellikle Karl Marx'ın ve Friedrich Engels’in kaleme aldığı Komünist Manifesto ile birlikte anılır. Buna göre özel mülkiyete dayalı kapitalist toplumun yerine **** üretiminin son bulduğu komünist toplum geçecektir.

Sosyalizm veya toplumculuk, iktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanan bir düşünce sistemidir. Bununla birlikte, sosyalizmin fiili anlamı uygulamada zaman içinde değişmiştir. Siyasi bir terim olması nedeniyle, sınıfsız bir toplumun oluşturulması amacıyla, devrim ya da toplumsal evrimle örgütlü bir emekçi sınıf kurulmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Sosyalizm, kökenlerini sanayileşme dönemindeki aydınlanma düşüncesinde dile getirilen siyasal ve sosyal eşitlik isteğinden almıştır. Giderek artan bir şekilde modern demokrasilerde de sosyal reformlar üzerine yoğunlaşılmaya başlanmıştır. Sosyalizm ve sosyalist terimi, bir dizi ideolojiye, bir ekonomik sisteme, varolmuş yahut varolan bir devlete işaret edebilir..

Milliyetçilik veya Ulusçuluk (İngilizce: nationalism), kendilerini birleştiren dil, din, tarih veya kültür bağlarından dolayı millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun siyasi birliğini ve egemenliğini savunan siyasi görüş. Milliyetçilik, ulus idealine bağlılığın, evrensel ilkelere bağlılıktan ya da bireyin hak ve özgürlüklerinden daha önemli olduğunu savunur.

Sağ Görüş muhafazakârlığa, dindarlığa, maneviyatçılığa, gelenekçilik ve milliyetçiliğe ağırlık veren sosyal ve siyasî görüş veya tutumlar.

Solculuk Siyasette Sol, Solculuk ve solkanat kavramı, değişkenlik göstermekle birlikte, sosyal liberalizm, sosyal demokrasi, sosyalizm, komünizm, anarşizm ve yeşil politikalar ile özdeşleşmiştir. Solculuk tarih boyunca sağcılığın zıttı olarak görülmüştür.Sol, Türkiye, Hindistan ve Ortadoğu'da görüleceği üzere genellikle sekülerdir. Fakat bazı Özgür Teoloji ile sosyal adalete odaklanmış Roman Katolik ülkelerde ve kimi Protestan toplumlarda Hristiyan Sosyalizm düşüncesi hakimdir. ABD'de, dini ve sol-kanat kimi zaman beraber çalışır, örneğin ABD İnsan Hakları Hareketi solcu olmakla beraber dini sebeplerle kürtaja karşı çıkar.

Devrim, Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik. İnkılap. İhtilal.
Kitle halindeki bir toplumsal hareketin başlatılmasının söz konusu olduğu, varolan bir rejimi şiddet kullanımı sonucunda başarıyla yıkarak yeni bir hükümet biçimi oluşturan bir politik değişme süreci. Bir devrim, coup d’etat hükümet darbesi’dan ayrı tutulmalıdır, çünkü devrimde bir kitle hareketi ile politik sistemin bütününde önemli bir değişmenin gerçekleşmesi söz konusudur. Bir coup d’etat, iktidarın silah yoluyla, ancak hükümet sistemini kökten bir biçimde değiştirmeden varolan politik liderlerin yerine geçecek olan kişiler tarafından ele geçirilmesine göndermede bulunmaktadır. Devrimler, varolan politik otoritelere meydan okuyan (anarşi), ancak yine politik sistemi bütün olarak dönüştürmekten çok otoriteyi temsil eden kişilerin yerlerine başkalarının geçirilmesini hedefleyen başkaldırılardan da ayrı tutulmalıdır.12 Eylül 1980 sonrasında, sakıncalı bir terim olduğu gerekçesiyle devrim yerine ihtilal ve inkılap sözcükleri kullanılmaya başlanmış, yeni basılan ders kitaplarında devrim sözcüğü eski karşılıklarıyla değiştirilmiştir.Ama inkılap sözcüğü yanlış kullanımlarda farklı anlam alabiliyor.


Ülkücülük,Türk siyasetinde özellike 70'li ve 80'li yıllarda oldukça aktif rol alan milliyetçi muhafazakar ideoloji. Kökenleri Ziya Gökalp'a kadar uzansa da gerçek anlamda kurucusu Alparslan Türkeş'tir.Ülkücüler kendilerini milliyetçi olarak tanımlar, millet anlayışını savunur, kültür kökenli millet anlayışına verdikleri önemi vurgularlar. Ülkücüler Türk-İslam Devleti tarihini özgeçmişi olarak kabul eder, hareketlerinin kurucusu olan Alparslan Türkeş'in yolundan devam ederler.Ülkücü düşünce, doktriner bir düşünce sistemidir, ve doktrini 9 ışıktır. 9 Işık doktrini, Alparslan Türkeş tarafından yazılan, 9 Işık isimli kitap vasıtası ile Türk milletinin yararına sunulmuştur.Ülkücü düşünce; Faşizm, Komünizm, Kapitalizm ve Emperyalizm'in Türkiye ve Dünya çıkarları için uygun olmadığını savunur. Komünizm ve Kapitalizm dışında, 'Ulusal Kalkınma Modeli'ni benimsemesi sebebiyle, "üçüncü yol" olarak adlandırılabilir. Japonya'nın gelişme şekli de buna örnek verilebilir.Ülkücülük, günümüzde sadece Türkiye'de değil Türk dünyasında (Irak Türkmenleri, Azeriler) da destek görmektedir.

Türkçülük,Türkizm veya Pan-Türkizm Türk halklarının özgürlüğünü ve birliğini savunan kültürel, ilmî, felsefî ve siyasî görüş. Turancılık (Turanizm veya Pan-Turanizm) ise daha geniş şekilde Ural-Altay kavimlerinin kültürel, toplumsal ve siyasi birliğini savunan görüştür.
Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında, Osmanlılık ve İslamcılık akımları karşısında, Avrupa’daki ulusçu akımların da etkisiyle, yeryüzündeki bütün Türkleri tek bir yurt ve tek bir bayrak altında birleştirmeyi amaçlayan akım, Turancılık. Net olarak belirteyim ki,Türkçülük Irkçılık değildir.Türkçülük, Türk milliyetçiliğinin adıdır. Kelimenin sonundaki ek, yerine göre, mensupluk, sevgi, taraftarlık gösteren bir ektir. Türkçülük de Türk sevgisi ve taraftarlığı demek olduğuna göre, kelime, yerinde kullanılmıştır. Başka milletlerin Türk taraftarlığı ve Türk sevgisi bu kelime ile ifade olunamaz. Zaten başka milletlerin Türk”ü sevmesi de gerçekten bir sevgiye değil, geçici bir nezakete, çıkara, siyasi zaruretlere işarettir. Türk”ü, gerçek olarak, Türk”ten başkası sevmez.
Türkçülük, büyük Türkelinde, Türk uruğunun kayıtsız şartsız hakimiyeti ve bağımsızlığı ile Türklüğün her yönden bütün milletlerden ileri ve üstün olması ülküsüdür. Nihal Atsızın konuşması.


Bazı Ülkücü,Solcu,Sağcı,Milliyetci,Devrimci,Komünist-Türkçü kişilerin fotoğrafları.
Kullanıcı İmzası
Işıl ışıl her yer sanki pavyon.
Konu 3xLDarq tarafından (16-09-2017 18:45 Saat 18:45 ) değiştirilmiştir.
DayDreams, 'GonzaLes Teşekkür etti.

16-09-2017 00:37
#2
Üyelik tarihi:
01/2016
Nereden:
necropolis
Mesajlar:
4.321
Teşekkür (Etti):
4991
Teşekkür (Aldı):
1048
Konular:
459
Ticaret:
(0) %
Adımı gördüm geldim
Kullanıcı İmzası
Hayır,yaşaman gerek.Hayat bilinmeyelerle dolu,bir şey olacağı zaman olur.O olurkende,biz yaşarız.

夜神月
16-09-2017 00:37
#3
Hackinellitonu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Tamamen Forumdan Uzaklaştırıldı
Üyelik tarihi:
07/2017
Nereden:
SATÜRN
Mesajlar:
646
Teşekkür (Etti):
38
Teşekkür (Aldı):
125
Konular:
124
Ticaret:
(0) %
Nedense hiçbirine ilgi duymuyorum
Şimdiki ülkücülerin yarısı gerçek ülkücü değil
16-09-2017 00:39
#4
3xLDarq - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
09/2016
Nereden:
Bıraktı-----
Mesajlar:
1.679
Teşekkür (Etti):
164
Teşekkür (Aldı):
266
Konular:
266
Ticaret:
(0) %
Arkadaşlar şimdiden söyleyyim

1980lerin HAS ÜLKÜCÜLERİ VE HAS DEVRİMCİLERİ artık kalmadı..
şimdikiler genellkile cocuk oluyor havalı oluyorlar oyüzden

cccc ülkücüyüz cccc anladınız
Kullanıcı İmzası
Işıl ışıl her yer sanki pavyon.
Azenis Teşekkür etti.
16-09-2017 00:40
#5
4238 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
06/2016
Nereden:
Çukurova
Mesajlar:
1.552
Teşekkür (Etti):
288
Teşekkür (Aldı):
169
Konular:
299
Ticaret:
(0) %
Türkçülük Nedir?

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında, Osmanlılık ve İslamcılık akımları karşısında, Avrupa’daki ulusçu akımların da etkisiyle, yeryüzündeki bütün Türkleri tek bir yurt ve tek bir bayrak altında birleştirmeyi amaçlayan akım, Turancılık.
Kullanıcı İmzası
I’m a black gangster
16-09-2017 00:40
#6
3xLDarq - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
09/2016
Nereden:
Bıraktı-----
Mesajlar:
1.679
Teşekkür (Etti):
164
Teşekkür (Aldı):
266
Konular:
266
Ticaret:
(0) %
Alıntı:
4238´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Türkçülük Nedir?

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında, Osmanlılık ve İslamcılık akımları karşısında, Avrupa’daki ulusçu akımların da etkisiyle, yeryüzündeki bütün Türkleri tek bir yurt ve tek bir bayrak altında birleştirmeyi amaçlayan akım, Turancılık.
aa kusuruma bakmayın arkadaşlar şimdi ekliyorum Türkçülüğü unutmuşum.
Kullanıcı İmzası
Işıl ışıl her yer sanki pavyon.
16-09-2017 00:44
#7
Üyelik tarihi:
03/2013
Nereden:
ZONGULDAK'lı
Yaş:
21
Mesajlar:
2.598
Teşekkür (Etti):
484
Teşekkür (Aldı):
1002
Konular:
267
Ticaret:
(0) %
LİVERPUL ÜLKÜ OCAKLARI :d GÜLDÜM
Kullanıcı İmzası

Kıralların taçları
Beni bağlar büğü mü?
Orduları açamaz
Gönlümdeki düğümü.
Saraylarda süremem
Dağlarda sürdüğümü.
Bin cihana değişmem
Şu öksüz Türklüğümü...


Eski Anka Saldırı Modu
16-09-2017 00:47
#8
3xLDarq - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
09/2016
Nereden:
Bıraktı-----
Mesajlar:
1.679
Teşekkür (Etti):
164
Teşekkür (Aldı):
266
Konular:
266
Ticaret:
(0) %
Arkadaşlar herkezin bilmesi lazım. Bir gün comarın biri sizi dışlamaya kalkarsa sizde bunları diyin Sorun Onlara Ülkücülük nedir deyin bir şey diyemez cünkü havalı sanıyorlar Ülkücülüğü nerede o 80 LERİN ÜLKÜCÜLERİ DEVRİMCİLERİ BİR SAVAŞIRLARDI VARYA neyse
Kullanıcı İmzası
Işıl ışıl her yer sanki pavyon.
16-09-2017 00:50
#9
GrowHacker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Tamamen Forumdan Uzaklaştırıldı
Üyelik tarihi:
08/2017
Nereden:
İstanbul
Yaş:
19
Mesajlar:
1.534
Teşekkür (Etti):
26
Teşekkür (Aldı):
196
Konular:
13
Ticaret:
(0) %
Eline sağlık yararlı konu
16-09-2017 00:53
#10
3xLDarq - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
09/2016
Nereden:
Bıraktı-----
Mesajlar:
1.679
Teşekkür (Etti):
164
Teşekkür (Aldı):
266
Konular:
266
Ticaret:
(0) %
Alıntı:
GrowHacker´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Eline sağlık yararlı konu
Teşekkürler..
Kullanıcı İmzası
Işıl ışıl her yer sanki pavyon.

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
Sizin eklenti yükleme yetkiniz yok
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodları Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı