Turkhackteam.org/net - Cyber Security Platform

Turkhackteam.org/net - Cyber Security Platform (https://www.turkhackteam.org/)
-   Genel Kültür (https://www.turkhackteam.org/genel-kultur/)
-   -   Talihimizin Yoksulluğu (https://www.turkhackteam.org/genel-kultur/286076-talihimizin-yoksullugu.html)

cansın 26-06-2009 15:14 15:14

Talihimizin Yoksulluğu
 
Her varlık için dünya bir cennet, her can için hayat bir vuslattır. Etrafımızda gördüğümüz dünya ve yaşadığımız hayat şahsi anlayışımızın birer ürünüdür. Dünyamız bize göre olduğu gibi hayatımızda kısmen tabiatımızın yarattığı bir şeydir ve yaradılışımız neyi istiyorsa odur. Yaşadıkça kendi kabuğunu yetiştiren sümüklü böcek gibi talihimizi biz kendimiz öreriz. Talihimiz bizi tamamlayan kendi varlığımız, kendi kurduğumuz bir ikinci vücudumuzdur ki herkese küserek bunun içine çekilmeyi severiz.

Talihimizin yoksulluğu ne olursa olsun ruhun kendini kurtaran zenginlikleri ve nazları, sarhoş ve gururlu bırakan hayalleri ve rüyaları vardır. Talihin yükü altında ezilen insan bu yükle ezilmeyen bir ruha sahiptir. Bize tabiatımızın alında yazılı olan ve her şeye rağmen de gücünü muhafaza eden işte bu ruhtur. Bu insan ruhu kişisel talihin üstüne çıkan, faniliğinin içinden başını yükselterek kısmen de gökleri koklayan, göklerin sonsuzluğuna karışan bir varlıktır.

Bazen de bu faniliğin içinde öyle insanlar vardır ki, yarı deli yarı iradeli. Ve gerek iradeleriyle, gerek delilikleriyle hareket ederler. Onları olduklarından daha az deli ve daha çok iradeli zannetmek hatalıdır. Eğer her yaptıklarını mantıkî bir zihnin hesaplarıyla izah etmeye kalkışırsanız, kendilerine, çok kere hatırlarına bile gelmemiş olan maksatlar atfetmiş olursunuz. Hayatı bilimsel denecek bir görüşle kavrarsanız çok kere, insanların yaptıklarında böyle akla uygun sebepler ve söylediklerinde mantıkî manalar bulunmadığını anlarsınız. Kendi hareketlerimizin tuhaflığından ihtiyatsızlık ederek başkalarının yaptıklarında daima mantık aramak âdetinden korunmalı ve kurtulmalıyız. Bütün hayatlar o kadar çılgınlıklarla doludur ki, eğer hepsi anlatılsa bir kısmını inanılamaz ve her harekete akla uygun bir sebep aransa daima bulunamaz. Her geçirdiğimiz zaman biraz sonra, kendimize delilik zamanları diye görünmeye mahkûmdur. Zira çılgınlığından haberi olan bizler, adeta rahatsız, hasta olan insanlarız.

Bazı kimseler ise bundan haberleri olmayan ve rahat kalanlardır. Çünkü kendini bilmeyen bir hafif çılgınlık bir nevi kurtuluştur. Hayal içinde yüzen insanlar belki etraflarındakileri üzerler fakat gördüğümüz gerçek değil, inandıkları düş içinde kalarak kendilerini bu imanla kurtarırlar.

Böyle çılgınlarla görüşmenin büyük bir faydası vardır. Onlar, insanlar hakkında daha doğru bir fikir edinmemize yararlar ve toplum içinde emeklerimizi senelerle boş yere kemirecek ve yolumuzu nafile yere senelerle uzatacak yanlışlardan sakınmamıza hizmet ederler. Doğrusu insanlar yalnız akıllarıyla yaşamadıkları gibi, << aklî selim >> denilen şey de genel değil gayet görecelidir.

Fakat bütün bu gerçeklerden dalgınlıkla zavallı insanların birbirlerini, herkesin herkesi ve toplumda bazı insanları olduğundan fazla aklı başında ve mantıkî bulmaya içgüdüsel bir eğilimi ve tehlikeli bir alışkanlığı vardır. Böylece bize kalsa, yanlış olarak kendimizin büsbütün aklı başında bir dünyada yaşadığımız sanırız. Hâlbuki deliler bizi bu dikkatsizliğimizden kurtararak gerçeği bize olduğu gibi gösterirler. İnsan bir deli ile konuşurken, daha bir çeyrek saat geçmeden, gözleri açılır ve aklı başına gelir; belki uzun zamanlarda öğrenemeyeceği şeylere akıl erdirir. Onlarla görüşünce artık soyut olarak insanların aklına, mantığına, muhakemesine itimat etmek gibi uygun olmayan hafifliklerden kurtuluruz. Artık insanların talihlerini kendilerinin yaptıkları hakkındaki kanaatimiz kuvvetlenir. Sağırların yanında her zaman söylemeyi adet edindiğimiz sözlerin lüzumsuzluğunu duyduğumuz ve söylenmeye değer sözlerin azlığını akıl erdirdiğimiz gibi, delilerin yanında da nice muhakemelerden vazgeçmek ve kabul edilmesi başka bir bilince ihtiyaç gösterecek şeyleri söylememek lüzumunu anlar ve uslanırız.


Şu Anki Saat: 08:03

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.