İPUCU

Genel Kültür Örf adetlerımız vede toplumumuzun vede bızlerın bılmesı gereken konular

Seçenekler

|Unesco Unisef Nedir ? Detaylı Bilgi

T-GeNeRaLs - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
08/2007
Nereden:
İstanbul
Yaş:
30
Mesajlar:
5.196
Konular:
2860
Teşekkür (Etti):
30
Teşekkür (Aldı):
708
Ticaret:
(0) %
06-01-2010 23:22
#1
|Unesco Unisef Nedir ? Detaylı Bilgi
UNESCO NEDİR? UNESCO kelimesi, İngilizce United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kelimelerinin baş harfleri alınarak oluşturulmuştur. Dilimizde Birleşmiş uluslar Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu biçiminde karşılanmıştır.

UNESCO Birleşmiş Milletlerin 1 hususi kurumu bi şekilde, İkinci Dünya Savaşından sonraları, 1946 yılında kurulmuştur. Bu Kurumun Yasası 1945 yılı Kasım ayında Londrada 44 ülkenin temsilcilerinin katıldıkları 1 toplantıda kabul edilmişti.


Türkiye, bu Yasayı imzalayan ilk yirmi devlet arasında onuncudur. UNESCO Sözleşmesi, ülkemizde 20 Mayıs 1946 tarihli ve 4895 sayılı kanunla onanmıştır.

UNESCO bütçesi, aza devletlerin 2 yılda 1 bu Kuruma ödedikleri ödenti birlikte sağlanır. Bu bütçe dışında, Birleşmiş uluslar Özel Fonundan, teknik yardım programından olmak üzere, kritik para kaynakları temin edilir. Bu kaynaklar, 2 yıllık UNESCO bütçesi tutarına yakındır.

UNESCO eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki amaçlarını, kendisine aza olan bütün devlette kurulan ulusal Komisyonlarla gerçekleştirmeye çalışır.

Merkezi Pariste bulunan UNESCO (www.unesco.org) nun iç yapısı bakımından 3 organı vardır:

Genel konuşma, Yürütme Konseyi, Sekreterlik.

Genel Konferans:

Üye devletlerin temsilcilerinden oluşur. 1946-1953 yılları arasında kapsamlı konuşma halinde bütün sene toplanmış, 1954 yılından beri de 2 yılda 1 toplanmaktadır. Bugüne kadar 33 kapsamlı konuşma toplanmıştır. kapsamlı konuşma, Kurumun en yetkili organıdır. Yürütme Konseyi üyelerini ve kapsamlı Direktörü seçer, UNESCOnun çalışma programlarını kabul eder, bütçesini belirler.

Yürütme Konseyi:

Genel Konferansa katılan ve hükümetlerince aday gösterilen temsilciler arasından dört sene için seçilen 58 üyeden oluşur. UNESCO Yürütme Konseyine 1946-1949 yılları arasından ülkemiz adına Reşat Nuri GÜNTEKİN; 1949-1951de Ahmet Kutsi TECER; 1958-1966 yılları arasında Prof. Dr. Bedrettin TUNCEL seçilmişlerdir. Prof. Tuncel, 1964 yılı sonunda UNESCO Yürütme Konseyi Başkan Vekili olmuş, 1966 yılı sonunda UNESCOnun XX. yıldönümünde, 2 sene için (1966-1968) UNESCO kapsamlı Konferansı Başkanı seçilmiştir. 1978-1983 yılları arasında Yürütme Konseyinde ülkemiz Prof. Dr. Erdal İNÖNÜ ve Prof. Talat HALMAN tarafından temsil edilmiştir. Bu sezon de de, Prof. Dr. Orhan GÜVENEN bu görevi yürütmektedir.

Sekreterlik:

UNESCO Sekreterliği, kapsamlı Konferansça altı sene için seçilen 1 kapsamlı Direktörün yönetimi altında çalışır. Eğitim, bilim, kültür ve kontak bölümlerine ayrılmıştır. Sekreterliğin başlıca görevi, 2 yıllık UNESCO programlarının uygulanması için lazım her teknik çalışmaları yapmak, tedbirleri almaktır.

İlk kapsamlı Direktör, Julian Huxley (1946-1948, İngiltere) olup kendisini Jaima Torres Bodes (1948-1952, Meksika); John Taylor (1952-1952, A.B.D.); Luther Evans (1953-1958, A.B.D.); Vittorino Veronese (1958-1961, İtalya); Rene Maheu (1962-1974, Fransa); Amadou Mahtar MBow (Senegal, 1974 yılında ilk defa ve 1980 yılında ikinci defa seçilmiştir); Federico Mayor (İspanya, 1987 yılında bu göreve getirilmiş ve 1993te tekrar seçilmiştir); şimdiki kapsamlı Direktör Koichiro Matsuura (Japonya) dır.

================================================== ======================
Unicef Nedir UNICEF Anlamı
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ya da UNICEF (İngilizce United Nations Children’s Fund) 1954 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması adına tanıtım ve savunu çalışmaları yapmak, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak ve çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirmek için fırsatlar yaratmak üzere görevlendirilmiş bir kuruluştur. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS) doğrultusunda faaliyet gösteren UNICEF, çocuk haklarına kalıcı etik ilkeler olarak yerleşiklik kazandırmak, çocuklara yönelik davranışları uluslararası standartlara kavuşturmak için çaba göstermektedir. Çocukların yaşatılması, korunması ve gelişiminin, insanlığın ilerlemesinde içsel, kalkınma açısından
evrensel ölçekte geçerli zorunluluk olduğu konusunda ısrarlıdır. Siyasal kararlılığı ve maddi kaynakları harekete geçirerek, başta gelişmekte olanlar olmak üzere ülkelerin kapasitelerini geliştirmelerine, böylece çocuklara birinci önceliği tanıyıp gerek onlara gerekse ailelerine gerekli hizmetleri sağlayabilecek duruma gelmelerine yardımcı olmaktadır.
En dezavantajlı konumda olan çocuklara, yani savaş kurbanlarına, aşırı yoksulluk içindekilere, doğal felaketlere uğrayanlara, şiddet ve sömürünün her biçiminden zarar görenlere ve engellilere özel koruma sağlanmasına büyük önem vermektedir. Olağandışı durumlarda çocukların haklarının korunması için harekete geçmektedir. Diğer Birleşmiş Milletler örgütleri ve insani yardım kuruluşları ile eşgüdüm içinde hareket eden UNICEF böyle durumlarda çocukların ve onlara bakanların durumlarını rahatlatmak için elindeki imkânları işbirliği yaptığı kuruluşların hizmetine sunmaktadır. Taraf tutan bir kuruluş değildir ve ayrımcılık gözetmeden her tür işbirliğine açıktır. En dezavantajlı konumdaki çocuklarla gereksinimleri en acil olan ülkeler UNICEF’in bütün çalışmalarında öncelik taşımaktadır.
Ülke programları aracılığıyla kadınların ve kız çocukların eşit haklara kavuşması, topluluklarının siyasal, sosyal ve ekonomik kalkınmasına tam olarak katılabilmesi için çaba göstermektedir. İşbirliği yaptığı bütün kuruluşlarla birlikte dünya topluluğunun benimsediği sürdürülebilir insani kalkınma hedeflerine ulaşılması ve Birleşmiş Milletler kuruluş bildirgesinde yer alan barış ve sosyal ilerleme vizyonunun gerçekleşmesi için çalışmaktadır. UNICEF, çalışmalarını beşer yıllık program döngüleriyle yürütmektedir. Bugünkü program dönemi 2001 yılında başlamıştır ve 2005 yılına dek sürecektir.
Bu program öncesinde UNICEF, Türkiye’deki çalışmalarını gözden geçirmiş, uygulanmakta olan programların, politikaların ve stratejilerin etkili oluşuna ilişkin bir değerlendirme yapmıştır. Bu değerlendirme, daha sonraki çalışmaların yönünün belirlenmesine yardımcı olmuştur.
Ayrıca Türkiye’deki çocuklarla kadınların durumuna ilişkin değerlendirmeler de yapmıştır. Ülkede önemli ilerlemeler sağlanmış olsa bile Bebek Ölüm Oranı (BÖO), Beş Yaş Altı Ölüm Oranı (5YAÖO) ve Anne Ölüm Oranı (AÖO), hastalıkların önlenmesi, erken dönem çocuk gelişimi, kız çocukların eğitimi ve kadınlar arası okur yazarlık gibi alanlarda bugünkü durum kabul edilebilir olmaktan çok uzaktır.
Bu çalışmalarının yanısıra, olağandışı durumlarda da önemli roller üstlenmektedir. Türkiye nüfusunun neredeyse %70’i deprem riskli bölgelerde yaşamaktadır. 1999 yılında meydana gelen iki büyük depremde 16.000 kişi ölmüş, 20.000 kişi de ciddi biçimde yaralanmıştır. Onbinlerce insan bir anda evsiz ve işsiz kalmış, psikolojik açıdan yıkıma uğramış, yitirilen akrabalar ve dostların ardından acılara gömülmüştür. Yaklaşık 10.000 kilometre karelik bir alanda hizmetler önemli ölçüde aksamış, yerel ekonomi sarsılmıştır. Depremlerin önlenmesi kuşkusuz mümkün değildir. Ancak UNICEF hükümetle işbirliği halinde
yürüttüğü çalışmalarda, felaketlerin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerini hafifletecek hazırlıklar yapmakta, etkili önlemler almaktadır. Türkiye, kadınlarla çocukların sorunlarını etkili biçimde ele alıp çözme açısından büyük kapasiteye sahip bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti halen kadınlara ve çocuklara yönelik olup UNICEF tarafından da benimsenen birçok politika uygulamaktadır. Bu çerçevede UNICEF ÇHS ile CEDAW Türkiye’deki yasa ve düzenlemelere içselleştirilmesi için tanıtım-savunu çalışmalarını sürdürecek ve politikaların çocuklara yönelik olumlu somut girişimlere dönüştürülmesinde Hükümete ve sivil topluma destek olmayı sürdürecektir
---------------------
T-G3N3R4LS
|___________•___________|

.


_____________________________________________
MagicLeon, Comrade2010, ArgonauSt, azer07 Teşekkür etti.
T-GeNeRaLs - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
08/2007
Nereden:
İstanbul
Yaş:
30
Mesajlar:
5.196
Konular:
2860
Teşekkür (Etti):
30
Teşekkür (Aldı):
708
Ticaret:
(0) %
06-01-2010 23:25
#2
UNICEF Türkiye Milli Komitesi, sanayileşmiş ülkelerde kurulu olup tüm dünyada UNICEF programları için fon sağlayan ve tüm çocuklar için daha iyi bir dünyanın mücadelesini veren 37 Milli Komiteden biridir.
UNICEF, dünyada, özel olarak çocuklara yönelik çalışmalar yapan öncü bir kuruluştur. UNICEF, 155 ülkede, yörede ve bölgede yerel topluluklar ve hükümetlerle birlikte, sağlık, eğitim ve çocuk koruma gibi alanlarda acil durum yardımları yapmakta ve uzun dönemli programlar uygulamaktadır.
UNICEF'in tüm dünya ölçeğindeki çalışmaları sınırları aşan bilgi paylaşımına olanak tanımaktadır. Bunun yanısıra UNICEF personelinin yüzde 85'inin gelişmekte olan ülkelerde görevli olması yardıma en çok gereksinimi olanlara ulaşabilmesi demektir.
UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni temel alır ve uluslararası topluluğun çocuklara verilen sözleri yerine getirmesi için çaba gösterir.
UNICEF'in bütün programları tümüyle gönüllülük temelinde yapılan katkılara dayanmaktadır.
UNICEF Türkiye Milli Komitesi'nin amacı, Türk ve dünya çocuklarının ihtiyaçları ile ilgili kamuoyu bilinci oluşturmak ve devlet kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektör, meslek örgütleri, gönüllü kişi ve gruplarla işbirliği yaparak UNICEF'in çocukların sağlığı, eğitimi, korunması ve çocuk hakları konularında yaptığı çalışmalara yardım etmektir.
---------------------
T-G3N3R4LS
|___________•___________|

.


_____________________________________________
MagicLeon, Comrade2010, azer07 Teşekkür etti.
T-GeNeRaLs - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
08/2007
Nereden:
İstanbul
Yaş:
30
Mesajlar:
5.196
Konular:
2860
Teşekkür (Etti):
30
Teşekkür (Aldı):
708
Ticaret:
(0) %
06-01-2010 23:27
#3
Nasıl Yardım Edebilirsiniz ?
Nasıl Birlikte Çalışabiliriz? Şirketlerin UNICEF’i destekleyebileceği, işbirliği yapıp çocukların sağlığı ve eğitimine katkıda bulunabileceği çeşitli yollar bulunuyor.
Şirket Bağışları
Pek çok şirket veya kurdukları vakıflar UNICEF’e doğrudan bağış yapmayı tercih ediyor. UNICEF, bağışın nasıl değerlendirileceği ve kamuoyuna duyurulması konusunda ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışır.
Şirket Çalışanlarının Bağışları
Çalışanların fon toplama girişimlerinin önemine inanıyoruz. Bazen çalışanlarının tamamen gönüllü etkinliklerle sağladığı katkıya şirketler de eş miktarda destek olabiliyor. Örneğin 2006 yılından beri Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. ve çalışanları, Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. ve çalışanları ayrı ayrı ve birbirini tamamlayan bağışlar yapmışlardır.
Amaç Bazlı Pazarlama
UNICEF, şirketlerle kurduğu ortaklıklarla amaç bazlı pazarlama ürünlerinin satışından da gelir elde etmektedir. Bu, ortaklığa özel yeni bir ürünün pazarlama ve sunum biçiminin değiştirilmesi sonucu yapılan satışların belirli bir yüzdesinin UNICEF’e bağışlanmasıdır. UNICEF’in bu uygulamaya Türkiye’deki örneklerinden biri de Vakko ile yürüttüğü ortaklıktır. Vakko, Anneler Günü’ne özel bir eşarbı ve turuncu plastik bileklikleri UNICEF projelerine destek olmak üzere üretip pazarlamıştır.
Müşteri Bağışları
Şirketler, müşterilerine birebir sorarak, faturalarında yuvarlama veya küçük ilaveler yapma olanağı sunarak UNICEF’e bağış geliri sağlayabilir. Türkiye’de 2003 yılından beri Bilkent Otel ve Intercontinental Ceylan Hotel’de yürütülen ortak çalışmayla müşterilerin faturalarına, itirazları olmaması halinde, ufak bir miktarın UNICEF’e bağış olarak ilavesi de örnek uygulamalardır.
Bankalar için: Ekstrelere Ekler
Bunların yanısıra banka ekstrelerine eklenen formlarla bağış toplanıyor. T.C. İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası, Akbank ve HSBC müşterilerine gönderdikleri banka ekstrelerine UNICEF formlarını ekleyerek fon toplamaya destek oldular.
Acil Durumlar
Uzun dönemli ortaklıklarımızın yanında bazı kuruluşlar ise acil durumlarda UNICEF’e yardım sağlamayı tercih ediyorlar
---------------------
T-G3N3R4LS
|___________•___________|

.


_____________________________________________
MagicLeon, emresan, Comrade2010, azer07 Teşekkür etti.
emresan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
08/2007
Nereden:
Alayı'nız Tek Sıra Olsun,KraL ınız Bir Adım Öne Gelsin
Mesajlar:
352
Konular:
98
Teşekkür (Etti):
39
Teşekkür (Aldı):
80
Ticaret:
(0) %
06-02-2010 14:41
#4
Teşekkürler Emeğine Sağlık
---------------------
αкLıηıη αLмαdığı HαуαLLєRlє тαкıLıуσRυм ,çüηкü кαfαηıη вiLє вαsмαdığı gєRçєкLєrLє уαşıуσRυм..!

Arkadaşlar Herşey Sizler için Lütfen Teşekkürler Butonuna Basmayı Unutmayınız

Saygılarates007ates - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
07/2008
Mesajlar:
1
Konular:
0
Teşekkür (Etti):
0
Teşekkür (Aldı):
0
Ticaret:
(0) %
02-07-2010 12:44
#5
Siz unicef ve unesco yu hangi afrika ülkesinde çalışırken gördünüz ve nasıl çalışıyorlar bilginiz varmı? Olay para toplamaya gelince herkezler becerebiliyor ama icraatler kısmında çok tereddütler var. İlk önce bu kuruluşların gerçek misyonları hakkında bir araştırma yapmakta yarar var diye düşünüyorum.

Hak Şerleri Hayreyler,
Zannetmeki Gayreyler,
Görelim Mevlam Neyler,
Neylerse Güzel Eyler.

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
Sizin eklenti yükleme yetkiniz yok
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodları Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı