Turkhackteam.net/org - Turkish Hacking & Security Platform  
Alt 31-10-2015 15:05   #1
 • Teğmen
 • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
06/2015
Mesajlar
Konular

Teşekkür (Etti): 16
Teşekkür (Aldı): 28


javascript grafik kodlarıSABİTE ALINIRSA SEVİNİRİM
1 REPİ ÇOK GÖRMEYİN
GÜNCELLENECEKTİR


kayan yazı(üst tarafa)
Not=Texti atamanız lazım
Kod:
//  *****************************************************************
//   <BODY> Bölümleri arasına eklenecek olan bölüm
//  *****************************************************************


<script language="JavaScript">

/**********************************************************************************
 * Copyright 1999 William Goudy
 * http://www.goudy.net - personal
 * http://www.goudy.net/fms - Design Business
 * william@goudy.net - Email (feel free to email me)
**********************************************************************************/

var mw=170 /* The width */
var mh=100 /* The height */
var sp=1  /* The Speed */

var text= '<B>Ekim 2005</B><BR>Yeni siteniz<BR><A HREF="http://www.siteniz.com/">http://www.siteniz.com</A><BR><BR><B>ASP,PHP, Javascript ipuçları<BR></B> <U>Forumlar</U> Dersler...'

if (********.all)********.write('<marquee direction="up" scrollAmount='+sp+' style="width:'+mw+';height:'+mh+'">'+text+'</marquee>')
function loop() 
{
 window.********.reload() 
   }
function loop2() 
{
 if (********.layers) { setTimeout("window.onresize=loop",200) 
 init() 
     } 
    }
function init() 
{
 ********.marq.********.marqEx.********.write(text)
 ********.marq.********.marqEx.********.close()
 thelength=********.marq.********.marqEx.********.height
 runmarq() 
    }
function runmarq() 
{ 
 if (********.marq.********.marqEx.top>=thelength*(-1)) { 
 ********.marq.********.marqEx.top-=sp 
 setTimeout("runmarq()",100)
     }
else 
{
 ********.marq.********.marqEx.top=mh 
 runmarq() 

    } 
   }
window.onload=loop2
</script>
---------------------------------------------------------------------------------------

Hareketli Menü
NOt=Adım 1 deki kodları head tagları arasına yerleştirin.Adım 2 deki kodları body tagları arasına ekleyin.Son bölümde linkleri kendi sitenize göre ayarlayın

Kod:
///// ADIM 1 <HEAD> Bölümleri arasına eklenecek olan bölüm

<style type="text/css">
.menulinks {position:relative;}
#menucont a{color:#006699; font-weight:bold; text-decoration:none;}
#menucont a:hover{color:#ff0000; font-weight:bold; text-decoration:underline overline; text-transform: uppercase;}
</style>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

nSpace=7  // how many space maximum between each letter
nSpeed=200 // Animasyonun Hızı
timerLSM=null;
function LetterSpacingMenu() {
 if(********.getElementById){
 lnks = Math.floor(Math.random()*lnk.length);
 letterSpacing = Math.floor(Math.random()*nSpace);
 lnk[lnks].style.letterSpacing = letterSpacing + "px";
 timerLSM = setTimeout("LetterSpacingMenu()", nSpeed);
 }
}
function StopMenu() {
 if(********.getElementById) {
 clearTimeout(timerLSM);
 for(i=0;i<lnk.length;i++)
 lnk[i].style.letterSpacing = 0 + "px";
 }
}
function LSMenuInit() {
 if(********.getElementById) {
 lnk = ********.getElementById("menucont").getElementsByTagName("a");
 cnt = ********.getElementById("menucont");
 cnt.style.textAlign= "center";
 cnt.onmouseover=StopMenu;
 cnt.onmouseout=LetterSpacingMenu;
 LetterSpacingMenu();
 }
}
onload=LSMenuInit;

</script>


//  ***********************************************************
//// ADIM 2.. BODY tagları arasına eklenecek olan bölüm
//  ***********************************************************<div id="menucont">
 <a href="siteniz" id="a1" class="menulinks" title="menü adı">Anasayfa</a><br>
 <a href="menü adı" id="a2" class="menulinks" title="Forumlar bölümü">Forumlar</a><br>
 <a href="link" id="a1" class="menulinks" title="menü adıi">ASP Ä°puçları</a><br>
 <a href="linkı" id="a1" class="menulinks" title="menü adı">PHP Ä°puçları</a><br>
 <a href="link" id="a1" class="menulinks" title="menü adı">Javascript Ä°puçları</a><br>
 <a href="link" id="a1" class="menulinks" title="menü adıi">Haberler</a><br>
 <a href="linkı" id="a1" class="menulinks" title="menü adı">Yeni BaÅ?layanlar İçin</a><br>

</div>
---------------------------------------------------------------------------------------------

Buton Şeklinde Saat
Not=Kodları body kısmına eklemeniz gerekir kullanmak istediğiniz clock()kullanmanız yeterlidir

Kod:
//  *****************************************************************
//   <BODY> Bölümleri arasına eklenecek olan bölüm
//  *****************************************************************

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- Begin
day = new Date();
miVisit = day.getTime();
function clock() {
dayTwo = new Date();
hrNow = dayTwo.getHours();
mnNow = dayTwo.getMinutes(); 
scNow = dayTwo.getSeconds();
miNow = dayTwo.getTime();
if (hrNow == 0) {
hour = 12;
ap = " AM";
} else if(hrNow <= 11) {
ap = " AM";
hour = hrNow;
} else if(hrNow == 12) {
ap = " PM";
hour = 12;
} else if (hrNow >= 13) {
hour = (hrNow - 12);
ap = " PM";
}
if (hrNow >= 13) {
hour = hrNow - 12;
}
if (mnNow <= 9) {
min = "0" + mnNow;
}
else (min = mnNow)
if (scNow <= 9) {
secs = "0" + scNow;
} else {
secs = scNow;
}
time = hour + ":" + min + ":" + secs + ap;
********.form.button.value = time;
self.status = time;
setTimeout('clock()', 1000);
}

********.write("<form name=\"form\">"
+ "<input type=button"
+ " name=button ></form>");
onError = null;
clock();
// End -->
</SCRIPT>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arka planınızın sürekli değişmesini
Not=// --- ADIM 2 <body> tagını <body bgcolor="#006000" onload="greenizer()"> olarak değiştirin. //----------------------------------------- Eğer renk değerlerini değiştirmek isterseniz green dizisinin renk değerlerini değiştirmeniz yeterli olacaktı
Kod:
// ADIM-1 kodları body tagları arasına kopyalayınız 

**********
function MakeArray(n) {
//allow new array to be made below...
this.length = n
for (i = 0;i<n;i++) 
  this[i] = null
}
green = new MakeArray(10)
g = 0
a = true

green[1] = "#006000"
green[2] = "#007000"
green[3] = "#008000"
green[4] = "#009000"
green[5] = "#00A000"
green[6] = "#00B000"
green[7] = "#00C000"
green[8] = "#00D000"
green[9] = "#00E000"
green[10] = "#00F000"

function greenizer() {
if(a == true) {
g++
}
if(g==11) {
g--
a = false
}

if(g==1) {
g++
a = true
}

if(a == false) {
g--
}
********.bgColor = green[g]
setTimeout ("greenizer()",100)
}
</script>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alt Tarafa Açılan Menü
Menüyü kullanmak için iki adımın takip edilmesi gerekmektedir. Birinci adımda bulunan kodları head tagları arsına yerleştirmeniz gerekmektedir. Bu Bölümdeki kodlar sayfanın renk-yazı tiplerini ayarlanmakta ve menü işlemlerini gerçekleştirmektedir. İkinci adımda bulunan kodların ise body tagları arasına kopyalanması gerekmektedir. Bu bölümde ise menüler ve bu menülerin alt başlıkları ile linkleri ayarlanmaktadır. Sizde bu bölümü inceleyerek kendi sitenize göre linkleri ayarlayabilirsiniz. Kolaylık olması amacıyla anabaşlıklar ve onların alt başlıkları ayrı ayrı belirtilmiştir.
Kod:
//// ADIM 1 <HEAD> Bölümleri Arasına Eklenecek Olan Bölüm

*********
BODY { font-family:verdana, arial, helvetica; font-size:70%; }
 H1 { font-size:120%; font-style:italic; }
 
 DIV#divMenuBar { background-color:#999999; }
 TABLE#tblMenuBar TD { font-size:70%; color:white; padding:0px 5px 0px 5px; cursor:default; }
 TABLE#tblMenuBar TD.MenuMadde { font-weight:bold; cursor:hand; }
 
 DIV.clsMenu { 
 font-size:100%; background-color:#999999; 
 position:absolute; visibility:hidden; width:130px; 
 padding:5px 5px 5px 8px; border-top:1 white solid; 
 }
 DIV.clsMenu A { text-decoration:none; color:white; font-weight:bold; }
 DIV.clsMenu A:hover { color:moccasin; }

 BUTTON { font-family:tahoma; font-size:100%; }
</style>

<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
var eOpenMenu = null;

 function OpenMenu(eSrc,eMenu)
 {
 eMenu.style.left = eSrc.offsetLeft + divMenuBar.offsetLeft;
 eMenu.style.top = divMenuBar.offsetHeight + divMenuBar.offsetTop;
 eMenu.style.visibility = "visible";
 eOpenMenu = eMenu;
 }

 function CloseMenu(eMenu)
 {
 eMenu.style.visibility = "hidden";
 eOpenMenu = null;
 }

 function ********.onmouseover()
 {
 var eSrc = window.event.srcElement;
 if ("MenuMadde" == eSrc.className)
 {
  eSrc.style.color = "moccasin"; 
  var eMenu = ********.all[eSrc.id.replace("tdMenuBarItem","divMenu")];
  if (eOpenMenu && eOpenMenu != eMenu) 
  {
  CloseMenu(eOpenMenu);
  }
  if (eMenu) 
  {
  OpenMenu(eSrc,eMenu);
  }
 }
 else if (eOpenMenu && !eOpenMenu.contains(eSrc) && !divMenuBar.contains(eSrc)) 
 {
  CloseMenu(eOpenMenu);
 }
 }
 
 function ********.onmouseout()
 {
 var eSrc = window.event.srcElement;
 if ("MenuMadde" == eSrc.className)
 {
  eSrc.style.color = ""; 
 }
 } 

</SCRIPT>


// ADIM 2... BODY Bölümüne eklenecek olan bölüm

<!-- ANA BAŞLIKLAR YAZDIRILIYOR... -->
<DIV ID="divMenuBar">
<TABLE ID="tblMenuBar" BORDER="0">
<TR>
 <TD CLASS="MenuMadde" ID="tdMenuBarItem01">ANA BAŞLIK 1</TD>
<TD>|</TD>
 <TD CLASS="MenuMadde" ID="tdMenuBarItem02">ANA BAŞLIK 2</TD>
<TD>|</TD>
 <TD CLASS="MenuMadde" ID="tdMenuBarItem03">ANA BAŞLIK 3</TD>
<TD>|</TD>
 <TD CLASS="MenuMadde" ID="tdMenuBarItem04">ANA BAŞLIK 4</TD>
<TD>|</TD>
 <TD CLASS="MenuMadde" ID="tdMenuBarItem05">ANA BAŞLIK 5</TD>
</TR>
</TABLE>
</DIV>

<!-- 1. ANA BAŞLIĞIN ALT BAŞLIKLARI YAZDIRILIYOR... -->
<DIV CLASS="clsMenu" ID="divMenu01">
<DIV CLASS="clsMenuAra"></DIV>
 <DIV><A TARGET="_new" HREF="link_1.asp">Alt Başlık 1</A></DIV>
 <DIV><A TARGET="_new" HREF="link_2.asp">Alt Başlık 2</A></DIV>
 <DIV><A TARGET="_new" HREF="link_3.asp">Alt Başlık 3</A></DIV>
 <DIV><A TARGET="_new" HREF="link_4.asp">Alt Başlık 4</A></DIV>
 <DIV><A TARGET="_new" HREF="link_5.asp">Alt Başlık 5</A></DIV>
</DIV>

<!-- 2. ANA BAŞLIĞIN ALT BAŞLIKLARI YAZDIRILIYOR... -->
<DIV CLASS="clsMenu" ID="divMenu02">
<DIV CLASS="clsMenuAra"></DIV>
 <DIV><A TARGET="_new" HREF="link_6.asp">Alt Başlık 01</A></DIV>
 <DIV><A TARGET="_new" HREF="link_7.asp">Alt Başlık 02</A></DIV>
 <DIV><A TARGET="_new" HREF="link_8.asp">Alt Başlık 03</A></DIV>
 <DIV><A TARGET="_new" HREF="link_9.asp">Alt Başlık 04</A></DIV>
</DIV>

<!-- 3. ANA BAŞLIĞIN ALT BAŞLIKLARI YAZDIRILIYOR... -->
<DIV CLASS="clsMenu" ID="divMenu03">
<DIV CLASS="clsMenuAra"></DIV>
 <DIV><A TARGET="_new" HREF="link_10.asp">Alt Başlık 01</A></DIV>
 <DIV><A TARGET="_new" HREF="link_11.asp">Alt Başlık 02</A></DIV>
</DIV>

<!-- 4. ANA BAŞLIĞIN ALT BAŞLIKLARI YAZDIRILIYOR... -->
<DIV CLASS="clsMenu" ID="divMenu04">
<DIV CLASS="clsMenuAra"></DIV>
 <DIV><A TARGET="_new" HREF="link_12.asp">Alt Başlık 01</A></DIV>
 <DIV><A TARGET="_new" HREF="link_13.asp">Alt Başlık 02</A></DIV>
 <DIV><A TARGET="_new" HREF="link_14.asp">Alt Başlık 02</A></DIV>
</DIV>

<!-- 5. ANA BAŞLIĞIN ALT BAŞLIKLARI YAZDIRILIYOR... -->
<DIV CLASS="clsMenu" ID="divMenu05">
<DIV CLASS="clsMenuAra"></DIV>
 <DIV><A TARGET="_new" HREF="link_15.asp">Alt Başlık 01</A></DIV>
 <DIV><A TARGET="_new" HREF="link_16.asp">Alt Başlık 02</A></DIV>
 <DIV><A TARGET="_new" HREF="link_17.asp">Alt Başlık 02</A></DIV>
</DIV>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dijital saat
Not=Sayfanın istenilen yerine saati eklemek için verilen kodun kopyalanması yeterlidir. Saatin rengini değiştirmek için ilk satırdaki 'BGCOLOR' değerinin değiştirilmesi gerekmektedir.


Kod:
<TABLE BORDER=4 BGCOLOR=CYAN>
  <TR><TD>
 <FORM NAME="clock_form">
   <INPUT TYPE=TEXT NAME="clock" SIZE=25>
 </FORM>
 <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
   function clockTick()
   {
 currentTime = new Date();
 ********.clock_form.clock.value = " "+currentTime;
 ********.clock_form.clock.blur();
 setTimeout("clockTick()", 1000);
   }
   clockTick();
 </SCRIPT>
  </TD></TR>
</TABLE>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kayan Menü
Yukarıda bulunan kodların <BODY> tagları arasına yerleştirmeniz yeterlidir. Kodları kopyaladıktan sonra tek yapmanız gereken menü başlıklarını ve linkleri düzenlemeniz. İyi çalışmalar.

Kod:
//  *****************************************************************
// <BODY> Bölümleri arasına eklenecek olan bölüm
//  *****************************************************************

*********
TD{font-family:arial,helvetica; font-size:10pt}
BODY{background-color:white}
A{color:Navy; text-decoration:none}
A:hover{color:red}
A:visited:{color:#808080}
DIV{font-family:arial,helvetica; font-size:12pt; font-weight:bold}
</style><!-- -->

**********
/*
Copyright (C) 1999 Thomas Brattli
This script is made by and copyrighted to Thomas Brattli at www.bratta.com
Visit for more great scripts. 
This may be used freely as long as this msg is intact!
*********************************************************
Browsercheck:*/

ie=********.all?1:0
n=********.layers?1:0
//How much of the layer do you wan't to be visible when it's in the out state?

lshow=60
//How many pixels should it move every step? 
var move=10;
//At what speed (in milliseconds, lower value is more speed)
menuSpeed=40
//Do you want it to move with the page if the user scroll the page?
var moveOnScroll=true
//Defining variables
var tim;
var ltop;
//Object constructor
function makeMenu(obj,nest){
  nest=(!nest) ? '':'********.'+nest+'.'
  this.css=(n) ? eval(nest+'********.'+obj):eval(obj+'.style')                        
    this.state=1
    this.go=0
    this.width=n?this.css.********.width:eval(obj+'.offsetWidth')
    this.left=b_getleft
  this.obj = obj + "Object"; eval(this.obj + "=this")    
}
//Get's the top position.
function b_getleft(){
    var gleft=(n) ? eval(this.css.left):eval(this.css.pixelLeft);
    return gleft;
}
/*
Deciding what way to move the menu (this is called onmouseover, onmouseout or onclick)
*/
function moveMenu(){
    if(!oMenu.state){
        clearTimeout(tim)
        mIn()  
    }else{
        clearTimeout(tim)
        mOut()
    }
}
//Menu in
function mIn(){
    if(oMenu.left()>-oMenu.width+lshow){
        oMenu.go=1
        oMenu.css.left=oMenu.left()-move
        tim=setTimeout("mIn()",menuSpeed)
    }else{
        oMenu.go=0
        oMenu.state=1
    }    
}
//Menu out
function mOut(){
    if(oMenu.left()<0){
        oMenu.go=1
        oMenu.css.left=oMenu.left()+move
        tim=setTimeout("mOut()",menuSpeed)
    }else{
        oMenu.go=0
        oMenu.state=0
    }    
}
/*
Checking if the page is scrolled, if it is move the menu after
*/
function checkScrolled(){
    if(!oMenu.go) oMenu.css.top=eval(scrolled)+ltop
    if(n) setTimeout('checkScrolled()',30)
}
/*
Inits the page, makes the menu object, moves it to the right place, 
show it
*/
function menuInit(){
    oMenu=new makeMenu('divMenu')
    scrolled=n?"window.pageYOffset":"********.body.scrollTop"
    oMenu.css.left=-oMenu.width+lshow
    ltop=(n)?oMenu.css.top:oMenu.css.pixelTop;
    oMenu.css.visibility='visible'
    if(moveOnScroll) ie?window.onscroll=checkScrolled:checkScrolled();
}
//Initing menu on pageload
onload=menuInit;
</script>

<!--  Bu bölümde menünün linklerini ayarlayabilirsiniz.-->

<!--A1 --><div id="divMenu" style="position:absolute; top:300; left:30; height:100; width:540; visibility:hidden">
    <a href="http://www.ipucu.web.tr/jsipucu.php" ONMOUSEOVER="window.status='Site Navigation Scripts';return true;" ONMOUSEOUT="window.status='';return true;" onclick="window.focus()">Javascript ipucu</a> -
    <a href="http://www.ipucu.web.tr/phpipucu.php" ONMOUSEOVER="window.status='Page Effect Scripts';return true;" ONMOUSEOUT="window.status='';return true;" onclick="window.focus()">PHP ipucu</a> -
    <a href="http://www.ipucu.web.tr/aspipucu.php" ONMOUSEOVER="window.status='MouseOver Scripts';return true;" ONMOUSEOUT="window.status='';return true;" onclick="window.focus()">ASP ipucu</a> - 
    <a href="http://www.ipucu.web.tr/" ONMOUSEOVER="window.status='User Information Scripts';return true;" ONMOUSEOUT="window.status='';return true;" onclick="window.focus()">Yeni ipucu siteniz</a> - 
    <a href="http://www.ipucu.web.tr/jsipucu.php" onclick="moveMenu(); window.focus()" ONMOUSEOVER="window.status='Click For Menu';return true;" ONMOUSEOUT="window.status='';return true;">MENU</a>
</div><!-- -->
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Takvim
Görüntülenen takvimde bulunulan gün farklı renkte gösterilmektedir.
Kod:
<!--ADIM 1 : Aşağıdaki scripti takvim.js olarak kaydedin	 -->


<!-- Başlangıç
// Dizi Oluştur
var day_of_week = new Array('Paz','Pzt','Salı','Çar','Per','Cu','Cts');
var month_of_year = new Array('Ocak','Şubat','Mart','Nisan','Mayıs','Haziran','Temmuz','Ağustos','Eylül','Ekim','Kasım','Aralık');

// Değişkenleri Tanımlama
var Calendar = new Date();

var year = Calendar.getYear();	  
var month = Calendar.getMonth();  
var today = Calendar.getDate();  
var weekday = Calendar.getDay();  

var DAYS_OF_WEEK = 7;  
var DAYS_OF_MONTH = 31;  
var cal;  

Calendar.setDate(1);  
Calendar.setMonth(month);  


/* Format değişkenleri
NOT: Görünümü değiştirmek için 'BORDER', 'BGCOLOR', 'CELLPADDING', 'BORDERCOLOR'
   taglarını değiştirebilirsiniz. */

var TR_start = '<TR>';
var TR_end = '</TR>';
var highlight_start = '<TD WIDTH="30"><TABLE CELLSPACING=0 BORDER=1 BGCOLOR=DEDEFF BORDERCOLOR=CCCCCC><TR><TD WIDTH=20><B><CENTER>';
var highlight_end  = '</CENTER></TD></TR></TABLE></B>';
var TD_start = '<TD WIDTH="30"><CENTER>';
var TD_end = '</CENTER></TD>';cal = '<TABLE BORDER=1 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 BORDERCOLOR=BBBBBB><TR><TD>';
cal += '<TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=2>' + TR_start;
cal += '<TD COLSPAN="' + DAYS_OF_WEEK + '" BGCOLOR="#EFEFEF"><CENTER><B>';
cal += month_of_year[month] + '  ' + year + '</B>' + TD_end + TR_end;
cal += TR_start;

//  BURADAN AŞAĞIYI DEĞİŞTİRMEYİNİZ //


for(index=0; index < DAYS_OF_WEEK; index++)
{


if(weekday == index)
cal += TD_start + '<B>' + day_of_week[index] + '</B>' + TD_end;


else
cal += TD_start + day_of_week[index] + TD_end;
}

cal += TD_end + TR_end;
cal += TR_start;


for(index=0; index < Calendar.getDay(); index++)
cal += TD_start + ' ' + TD_end;


for(index=0; index < DAYS_OF_MONTH; index++)
{
if( Calendar.getDate() > index )
{
 
 week_day =Calendar.getDay();


 if(week_day == 0)
 cal += TR_start;

 if(week_day != DAYS_OF_WEEK)
 {

 var day = Calendar.getDate();

 if( today==Calendar.getDate() )
 cal += highlight_start + day + highlight_end + TD_end;

 else
 cal += TD_start + day + TD_end;
 }

 if(week_day == DAYS_OF_WEEK)
 cal += TR_end;
 }

 Calendar.setDate(Calendar.getDate()+1);

}// end for loop

cal += '</TD></TR></TABLE></TABLE>';

// TAKVIMI YAZDIR
********.write(cal);

// Son --><!-- ADIM 2: Aşağıdaki kodu sayfanızda takvimin görüntülenmesini istediğiniz yere kopyalayın -->

<BODY>

<SCRIPT SRC="takvim.js"></SCRIPT>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konu keserimsekerim tarafından (31-10-2015 16:05 Saat 16:05 ) değiştirilmiştir..
 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Teşekkür

alone-dark, KinqMasterTR Teşekkür etti.
Alt 31-10-2015 15:08   #2
 • Üsteğmen
 • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
08/2015
Nereden
İST.SAMSUN
Mesajlar
Konular

Teşekkür (Etti): 195
Teşekkür (Aldı): 184
teşekürler
 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Alt 31-10-2015 15:13   #3
 • AR-GE Tim Lideri
 • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
10/2015
Mesajlar
Konular

Teşekkür (Etti): 1726
Teşekkür (Aldı): 3319
Saol
 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Alt 31-10-2015 15:59   #4
 • Teğmen
 • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
06/2015
Mesajlar
Konular

Teşekkür (Etti): 16
Teşekkür (Aldı): 28
GÜNCEl
 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Alt 01-11-2015 21:35   #5
 • Teğmen
 • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
06/2015
Mesajlar
Konular

Teşekkür (Etti): 16
Teşekkür (Aldı): 28
Guncel
 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Alt 03-11-2015 00:49   #6
 • Teğmen
 • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
06/2015
Mesajlar
Konular

Teşekkür (Etti): 16
Teşekkür (Aldı): 28
Arkadaslar o kadar ugrastik bir rep veren dahi yok
 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Alt 03-11-2015 00:52   #7
 • Yarbay
 • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
06/2013
Nereden
İstanbul
Mesajlar
Konular

Teşekkür (Etti): 979
Teşekkür (Aldı): 1460
2. sayfaya gecmeden // guncel ibaresini koymayiniz. Post kasmaya giriyor. Ve bu da yasak!___________________________________________

Telegram'ı Türkçe kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki linke tıklayınız...

 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Alt 03-11-2015 00:54   #8
 • Yarbay
 • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
01/2015
Nereden
TÜRKİYE!
Mesajlar
Konular

Teşekkür (Etti): 362
Teşekkür (Aldı): 901
Kodlar sansurlenmis zaten calismayan kodlari millet de post kasmak için sanki indirip denemis gibi saol yazmış...

Bi bitmediniz...
 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Alt 02-03-2016 00:40   #9
 • Forumdan Uzaklaştırıldı
 • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
02/2016
Nereden
|-Şanlıurfa
Mesajlar
Konular

Teşekkür (Etti): 485
Teşekkür (Aldı): 80
Sağol
 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler


Bilgilendirme Turkhackteam.net/org
Sitemizde yer alan konular üyelerimiz tarafından paylaşılmaktadır.
Bu konular yasalara uygunluk ve telif hakkı konusunda yönetimimiz tarafından kontrol edilse de, gözden kaçabilen içerikler yer alabilmektedir.
Bu tür konuları turkhackteamiletisim [at] gmail.com mail adresimize bildirebilirsiniz, konular hakkında en kısa sürede gerekli işlemler yapılacaktır.
Please Report Abuse, DMCA, Harassment, Scamming, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to turkhackteamiletisim [at] gmail.com

Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz.
Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.         

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019

TSK Mehmetçik Vakfı

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı

Google+
Pomeranian Boo
instagram takipci hilesi

wau