THT DUYURU

Java Object Oriented Programming temeline dayanan, çok işlevli, step by step işleyen dilin dökümanlarının paylaşım alanı.

takipci
chat
Seçenekler

Java | Örnek Programlar

Alzhe01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
İstihbaratçı
Üyelik tarihi:
12/2017
Nereden:
10ehzlA
Mesajlar:
660
Konular:
104
Teşekkür (Etti):
152
Teşekkür (Aldı):
102
Ticaret:
(0) %
3
11157
18-06-2019 07:08
#1
Java | Örnek Programlar
ÖNCEKİ KONU İÇİN TIKLA

Java da Armstrong Sayı Bulma

Sayının basamaklarındaki rakamların küpleri toplamı kendisine eşit olan sayılara “Armstrong sayı” denir.

Örneğin; 371=3^3 + 7^3 + 1^3 = 27 + 343 + 1 = 371JavaArmstrongSayi.java
Kod:

import java.math.*;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 *  @author Alzhe01
 */

public class JavaArmstrongSayi {
  public static vo id main(String args[]) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Sayi Giriniz : ");
    int deger = scan.nextInt();
    int n = deger;
    int kalan = 0;
    int yenideger = 0;
    int length = String.valueOf(deger).length();
    
    for(int i=1;i<=length;i++){
      kalan = deger%10;
      yenideger = yenideger + (int)Math.pow(kalan,length);
      deger = deger/10;
    }
    
    if(yenideger == n){
      System.out.println("Sayi Armstrong Sayidir : " + n + " = " + yenideger);
    }else{
      System.out.println("Sayi Armstrong Sayi Degildir");
    }
  }
}


Çıktısı:

Sunucu Mesajlaşma Programı

sunucu.java

Kod:
import java.io.*; 
import java.net.*;
/**
 *
 *  @author Alzhe01
 */
public class sunucu {
  public static vo id main(String args[]) {
    ServerSocket yankisunucu = null;
    String line;
    DataInputStream is; 
    PrintStream os; 
    Socket istemcisoket = null;
    try { 
      yankisunucu = new ServerSocket(1234);
    }
    catch (IOException e) {
      System.out.println("sunucu acilma hatasi");
    }
    try {
      istemcisoket = yankisunucu.accept();
      is = new DataInputStream(istemcisoket.getInputStream());
      os = new PrintStream(istemcisoket.getOutputStream());
      while (true) {
        line = is. readLine(); os.println("Sunucudan gelen: "+ line);
      }
    }
    catch (IOException e) {
      System.out.println(e) ;
    }
  }
}

istemci.java

Kod:
import java.io.*; 
import java.net.*; 
/**
 *
 *  @author Alzhe01
 */
public class istemci { 
  public static vo id main(String[] args) throws IOException {
    Socket istemciSoket = null; 
    DataInputStream is = null; 
    PrintStream os = null; 
    DataInputStream inputLine =null; 
    try {
      istemciSoket = new Socket("127.0.0.1", 1234);
      os = new PrintStream( istemciSoket.getOutputStream());
      is = new DataInputStream( istemciSoket.getInputStream());
      inputLine = new DataInputStream( new BufferedInputStream( System.in));
    } catch (UnknownHostException e) {
      System.err.println("Sunucu bulamama hatasi"); 
    } catch (IOException e) {
      System.err.println("Sunucu baglanma hatasi");
    }
    if (istemciSoket != null && os != null && is != null) { 
      try {
        String satir; 
        os.println(inputLine.readLine());
        while ((satir = is.readLine()) != null) {
          System.out.println(satir);
          if (satir.indexOf("ACK") != -1) {
            break;
          }
      os.println(inputLine.readLine());
        }
        os.close();
        is.close();
        istemciSoket.close(); 
      }catch (UnknownHostException e) {
        System.err.println("Sunucu bulamama hatasi"); 
      }catch (IOException e) {
        System.err.println("Sunucu baglanma hatasi");
      }
    }
  }
}


Çıktısı:

NOT: sunucu.java , istemci.java'dan önce çalıştırılmalıdır. Aksi takdirde hata alabilirsiniz.
İş parçacıklarına örnek uygulama. Robotların çalışması:


UyurGezer.java

Kod:
/**
 *
 *  @author Alzhe01
 */
public class UyurGezer {
  public static vo id main(String args[]) {
    Robot r1 = new Robot("Robot1");
    Robot r2 = new Robot("Robot2");
    Robot r3 = new Robot("Robot3");
    r1.start();
    r2.start();
    r3.start();
  }
}
Robot.java

Kod:
/**
 *
 *  @author Alzhe01
 */
class Robot extends Thread {
  public Robot(String isim) {
    super(isim);
  }
      @override
    public vo id run() {
      try {
        String isim = this.getName();
        for ( int i=0; i<5; i++ ) {
          if ( ( isim.equals("Robot1") && (i==3) ) ) {
            System.out.println(isim+"-> uyutuluyor");
            Thread.sleep(100);
          } else if ( (isim.equals("Robot2") && (i==2) ) ) {
            System.out.println(isim+"-> uyutuluyor");
            Thread.sleep(150);
          } else if ( (isim.equals("Robot3") && ( i==4)) ) {
            System.out.println(isim+"-> uyutuluyor");
            Thread.sleep(250);
          }
          System.out.println(isim+"-->"+i);
        }
      } catch ( InterruptedException iEx ) {
        System.out.println("Hata olustu -->"+ iEx);
      }
    }
}
Çıktısı:Çalışma mantığına ilişkin olarak resim:


Kelime Bulma Oyunu


kelimebul.java


Kod:
/**
 *
 *  @author Alzhe01
 */
import java.io.*;
public class kelimebul{
    public static vo id main(String args[])throws IOException{
        String kelime = "alzhe";int i,tahmin=0,anahtar=0,dogru=0;
        String eldevar[] = new String[kelime.length()];

        System.out.println("Kelimeyi bulmak için 5 yanlış hakkınız var.");
        BufferedReader klavye = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        for (i = 0; i < kelime.length(); i++){
            eldevar[i] = "_ ";

        }

        finish:
        while(tahmin<6){
            System.out.println("Bir harf giriniz (Kalan hakkiniz "+(5 -tahmin) +") : ");
            String harf = klavye.readLine();
            tahmin++;
            for (i = 0; i < kelime.length(); i++){
                if (kelime.charAt(i) == harf.charAt(0)){
                    eldevar[i] = harf+" ";
                    anahtar = 1;
                    dogru++;
                    if (dogru == kelime.length()) { 
                      System.out.println("kelime " +kelime+"...Tebrikler..."); break finish; 
                    }
                }
            }
            if (anahtar == 1) { 
              anahtar = 0; 
              tahmin--; 
            }
            for (i = 0; i < kelime.length(); i++){
                System.out.print(eldevar[i]);
            }
            System.out.println();
        }
        if (dogru != kelime.length()) { 
          System.out.println("Uzgunum... Dogru yanit " + kelime); 
        }
    }
}
Buradaki kelimemiz alzhe. Ona göre çıktısı:

Miladi Takvim Uygulaması

TakvimProgrami.java

Kod:
import javax.swing.*;
import javax.swing.table.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.*;
/**
 *
 *  @author Alzhe01
 */
public class TakvimProgrami{
  static JLabel lblMonth, lblYear;
  static JButton btnPrev, btnNext;
  static JTable tblCalendar;
  static JComboBox cmbYear;
  static JFrame frmMain;
  static Container pane;
  static DefaultTableModel mtblCalendar;
  static JScrollPane stblCalendar;
  static JPanel pnlCalendar;
  static int realYear, realMonth, realDay, currentYear, currentMonth;
  public static vo id main (String args[]){
    try {UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());}
    catch (ClassNotFoundException | InstantiationException | IllegalAccessException | UnsupportedLookAndFeelException e) {}
    frmMain = new JFrame ("Miladi Takvim");
    frmMain.setSize(330, 375);
    pane = frmMain.getContentPane();
    pane.setLayout(null);
    frmMain.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    lblMonth = new JLabel ("Ocak");
    lblYear = new JLabel ("Yılı seç:");
    cmbYear = new JComboBox();
    btnPrev = new JButton ("<<");
    btnNext = new JButton (">>");
    mtblCalendar = new DefaultTableModel(){public boolean isCellEditable(int rowIndex, int mColIndex){return false;}};
    tblCalendar = new JTable(mtblCalendar);
    stblCalendar = new JScrollPane(tblCalendar);
    pnlCalendar = new JPanel(null);
    pnlCalendar.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Takvim"));
    btnPrev.addActionListener(new btnPrev_Action());
    btnNext.addActionListener(new btnNext_Action());
    cmbYear.addActionListener(new cmbYear_Action());
    pane.add(pnlCalendar);
    pnlCalendar.add(lblMonth);
    pnlCalendar.add(lblYear);
    pnlCalendar.add(cmbYear);
    pnlCalendar.add(btnPrev);
    pnlCalendar.add(btnNext);
    pnlCalendar.add(stblCalendar);
    pnlCalendar.setBounds(0, 0, 320, 335);
    lblMonth.setBounds(160-lblMonth.getPreferredSize().width/2, 25, 100, 25);
    lblYear.setBounds(10, 305, 80, 20);
    cmbYear.setBounds(230, 305, 80, 20);
    btnPrev.setBounds(10, 25, 50, 25);
    btnNext.setBounds(260, 25, 50, 25);
    stblCalendar.setBounds(10, 50, 300, 250);
    frmMain.setResizable(false);
    frmMain.setVisible(true);
    GregorianCalendar cal = new GregorianCalendar();
    realDay = cal.get(GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH);
    realMonth = cal.get(GregorianCalendar.MONTH); 
    realYear = cal.get(GregorianCalendar.YEAR); 
    currentMonth = realMonth; 
    currentYear = realYear;
    String[] headers = {"Pzr", "Pzt", "Sal", "Çrş", "Prş", "Cum", "Cmt"};
    for (int i=0; i<7; i++){
      mtblCalendar.addColumn(headers[i]);
    }
    tblCalendar.getParent().setBackground(tblCalendar.getBackground());
    tblCalendar.getTableHeader().setResizingAllowed(false);
    tblCalendar.getTableHeader().setReorderingAllowed(false);
    tblCalendar.setColumnSelectionAllowed(true);
    tblCalendar.setRowSelectionAllowed(true);
    tblCalendar.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);
    tblCalendar.setRowHeight(38);
    mtblCalendar.setColumnCount(7);
    mtblCalendar.setRowCount(6);
    for (int i=realYear-100; i<=realYear+100; i++){
      cmbYear.addItem(String.valueOf(i));
    }
    ref reshCalendar(realMonth, realYear);
  }
  public static vo id ref reshCalendar(int month, int year){
    String[] months = {"Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan", "Mayıs", "Haziran", "Temmuz", "Ağustos", "Eylül", "Ekim", "Kasım", "Aralık"};
    int nod, som;
    btnPrev.setEnabled(true);
    btnNext.setEnabled(true);
    if (month == 0 && year <= realYear-10){btnPrev.setEnabled(false);}
    if (month == 11 && year >= realYear+100){btnNext.setEnabled(false);}
    lblMonth.setText(months[month]); 
    lblMonth.setBounds(160-lblMonth.getPreferredSize().width/2, 25, 180, 25); 
    cmbYear.setSelectedItem(String.valueOf(year));
    for (int i=0; i<6; i++){
      for (int j=0; j<7; j++){
        mtblCalendar.setValueAt(null, i, j);
      }
    }
    GregorianCalendar cal = new GregorianCalendar(year, month, 1);
    nod = cal.getActualMaximum(GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH);
    som = cal.get(GregorianCalendar.DAY_OF_WEEK);
    for (int i=1; i<=nod; i++){
      int row = (i+som-2)/7;
      int column = (i+som-2)%7;
      mtblCalendar.setValueAt(i, row, column);
    }
    tblCalendar.setDefaultRenderer(tblCalendar.getColumnClass(0), new tblCalendarRenderer());
  }
  static class tblCalendarRenderer extends DefaultTableCellRenderer{
      @override
    public Component getTableCellRendererComponent (JTable table, Object value, boolean selected, boolean focused, int row, int column){
      super.getTableCellRendererComponent(table, value, selected, focused, row, column);
      if (column == 0 || column == 6){ 
        setBackground(new Color(255, 220, 220));
      }
      else{
        setBackground(new Color(255, 255, 255));
      }
      if (value != null){
        if (Integer.parseInt(value.toString()) == realDay && currentMonth == realMonth && currentYear == realYear){
          setBackground(new Color(220, 220, 255));
        }
      }
      setBorder(null);
      setForeground(Color.black);
      return this; 
    }
  }

  static class btnPrev_Action implements ActionListener{
      @override
    public vo id actionPerformed (ActionEvent e){
      if (currentMonth == 0){
        currentMonth = 11;
        currentYear -= 1;
      }
      else{
        currentMonth -= 1;
      }
      ref reshCalendar(currentMonth, currentYear);
    }
  }
  static class btnNext_Action implements ActionListener{
      @override
    public vo id actionPerformed (ActionEvent e){
      if (currentMonth == 11){
        currentMonth = 0;
        currentYear += 1;
      }
      else{
        currentMonth += 1;
      }
      ref reshCalendar(currentMonth, currentYear);
    }
  }
  static class cmbYear_Action implements ActionListener{
      @override
    public vo id actionPerformed (ActionEvent e){
      if (cmbYear.getSelectedItem() != null){
        String b = cmbYear.getSelectedItem().toString();
        currentYear = Integer.parseInt(b);
        ref reshCalendar(currentMonth, currentYear);
      }
    }
  }
}
Çıktısı:
Programlar veya Java ile ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum.
---------------------
🔥Ateş Ediyoruz Elâleme🔥
Konu Alzhe01 tarafından (18-06-2019 11:32 Saat 11:32 ) değiştirilmiştir.
Posew7, KARA ALP, Mamilost, CassPort, JCode Teşekkür etti.
KARA ALP - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
İstihbarat Tim (Kıdemli)
Üyelik tarihi:
09/2018
Nereden:
gizli bilgi
Mesajlar:
990
Konular:
72
Teşekkür (Etti):
450
Teşekkür (Aldı):
335
Ticaret:
(0) %
19-06-2019 16:47
#2
Güzel ve kapsamlı olmuş peki böyle bi işlemleri Android üzerinden kodlama programlarıyla yapmak mümkünmüdür
Liserjik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yardımsever
Üyelik tarihi:
08/2018
Yaş:
2
Mesajlar:
2.174
Konular:
190
Teşekkür (Etti):
494
Teşekkür (Aldı):
953
Ticaret:
(0) %
19-06-2019 18:51
#3
Alıntı:
KARA ALP´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Güzel ve kapsamlı olmuş peki böyle bi işlemleri Android üzerinden kodlama programlarıyla yapmak mümkünmüdür
Java N-IDE kullanabilirsiniz.
--------------------- : )
Alzhe01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
İstihbaratçı
Üyelik tarihi:
12/2017
Nereden:
10ehzlA
Mesajlar:
660
Konular:
104
Teşekkür (Etti):
152
Teşekkür (Aldı):
102
Ticaret:
(0) %
19-06-2019 21:46
#4
Alıntı:
KARA ALP´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Güzel ve kapsamlı olmuş peki böyle bi işlemleri Android üzerinden kodlama programlarıyla yapmak mümkünmüdür

@Liserjik 'in dediği program gibi birkaç program mevcut. Fakat belirli işlemleri yapabilirsin sadece. Ekrana yazı yazdırma, döngülerle işlemler vs.
Gelişmiş programlar için (miladi takvim programı ve bir çok applet programları vs) bilgisayar gerekli oluyor, Androidte maalesef yok.
---------------------
🔥Ateş Ediyoruz Elâleme🔥
Konu Alzhe01 tarafından (20-06-2019 09:16 Saat 09:16 ) değiştirilmiştir.

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291