İPUCU

Java Object Oriented Programming temeline dayanan, çok işlevli, step by step işleyen dilin dökümanlarının paylaşım alanı.

Seçenekler

Hesap Makinesi-2 m1m2

30-05-2011 22:12
#1
Virtual Root - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
E-Mail onayı yapılmamış üye
Üyelik tarihi:
06/2008
Mesajlar:
3.490
Teşekkür (Etti):
37
Teşekkür (Aldı):
295
Konular:
2099
Ticaret:
(0) %
[PHP]<font face="verdana" size=4 color=red>
<li>BİLİMSEL HESAP MAKİNESİ<BR>
<font face="verdana" size=2 color=blue>
<p><marquee bgcolor="#FF8000">Güzel bir hesap makinesi...</marquee></p>


<script language=javascript>
<!--
// Scientific Calculator written by Eni Generalic - http://www.ktf-split.hr/~eni/

var broj = "0"
var tocka = 0
var eksp = 0
var eksponent = 3
var rjesenje = 0
var zastavica = 0
var decimala = 0
var enter = ""
var ConstOpen = 0
var ConstWin = ""
var MenuOpen = 0
var MenuWin = ""
var CalcOpen = 0
var CalcWin = ""
var MainWin = ""
var element = ""
var abc = "";


function start(){
enter = ********.racunalo.notes.value;
if (enter.length > 2) {enter = enter.charAt(enter.length-1)};
********.racunalo.notes.value = "";
********.racunalo.zadatak.focus()
}


function remote(stranica){
ConstOpen = 1;
if (ConstWin.open) {
ConstWin.********.konstante.naslov.focus()
}
else {
ConstWin=window.open(stranica, "", "width=300,height=500,scrollbars=yes");
ConstWin.creator=self
}
}


function Zatvoreno() {
if (ConstOpen == 1) {ConstWin.ConstOpen = 1; ConstWin.close()}
if (CalcOpen == 1) {CalcWin.close()}
if (MenuOpen == 1) {MenuWin.close()}
}


function memory(operator) {

********.racunalo.zadatak.focus();

if (operator == 1) { // MS
********.racunalo.memorija.value = ********.racunalo.rezultat.value
}
else if (operator == 2) { // MR
var memorija = ********.racunalo.memorija.value;
if (memorija==0 || slovo(memorija.charAt(0))) {memorija = ""};
********.racunalo.zadatak.value += memorija
}
else if (operator == 3) { // CLS
if (********.racunalo.zadatak.value == "") {
********.racunalo.rezultat.value = ""
}
else {
********.racunalo.zadatak.value = ""
}
}
else if (operator == 4) { // Reset
********.racunalo.notes.value = "";
********.racunalo.zadatak.focus()
}
}


function display(noviznak) {
if (noviznak=="")
{********.racunalo.zadatak.focus()}
else
{********.racunalo.rezultat.select()}
}


function dodajBroj(noviznak) {
********.racunalo.zadatak.focus();
********.racunalo.zadatak.value += noviznak
}


function izracunaj(zarez) {
var pitanje = "";
var mem = 0;

if (zarez >= 1) {
if (********.racunalo.zadatak.value == "") {
broj = ********.racunalo.rezultat.value
}
else {
broj = ********.racunalo.zadatak.value;
if (ubacirezultat(broj.charAt(0))) {
broj = ********.racunalo.rezultat.value + broj
}
}
}

for (var i=0; i<broj.length; i++) {
if (slovo(broj.charAt(i))) {var kem = 1};
if (broj.charAt(i) == ",") {pitanje += "."}
else if (broj.charAt(i) == " ") {}
else {pitanje += broj.charAt(i)}
}

if (operator(broj.charAt(broj.length-1))) {return false};

if (zarez == 1) {
********.racunalo.notes.value += pitanje + enter;
if (kem == 1) {
var atom = "+" + pitanje;
pitanje = masa(atom)
}
else {
pitanje = eval("1*" + pitanje)
}
}
else if (zarez > 1) {
pitanje = eval("1*" + pitanje);
pitanje = matematika(zarez, pitanje)
}

********.racunalo.oldrezultat.value = pitanje;

zaokruzi(pitanje);

********.racunalo.zadatak.value = "";
********.racunalo.zadatak.focus()
}


function matematika(zarez, rjesenje) {
with (Math)
{
if (zarez == 2) {
********.racunalo.notes.value += rjesenje + "^2" + enter;
rjesenje = pow(rjesenje, 2)
}
else if (zarez == 3) {
********.racunalo.notes.value += rjesenje + "^(1/2)" + enter;
rjesenje = sqrt(rjesenje)
}
else if (zarez == 4) {
********.racunalo.notes.value += rjesenje + "*(-1)" + enter;
rjesenje = -rjesenje
}
else if (zarez == 5) {
********.racunalo.notes.value += "ln(" + rjesenje + ")" + enter;
rjesenje = log(rjesenje)
}
else if (zarez == 6) {
********.racunalo.notes.value += "e^" + rjesenje + enter;
rjesenje = pow(E, rjesenje)
}
else if (zarez == 7) {
********.racunalo.notes.value += "1/" + rjesenje + enter;
rjesenje = 1/rjesenje
}
else if (zarez == 8) {
********.racunalo.notes.value += "log(" + rjesenje + ")" + enter;
rjesenje = log(rjesenje)/LN10
}
else if (zarez == 9) {
********.racunalo.notes.value += "10^" + rjesenje + enter;
rjesenje = pow(10, rjesenje)
}
else if (zarez >= 10 && zarez <= 12) {
if (zarez == 10) {
********.racunalo.notes.value += "atan(" + rjesenje + ")" + enter;
rjesenje = atan(rjesenje)
}
else if (zarez == 11) {
********.racunalo.notes.value += "acos(" + rjesenje + ")" + enter;
rjesenje = acos(rjesenje)
}
else if (zarez == 12) {
********.racunalo.notes.value += "asin(" + rjesenje + ")" + enter;
rjesenje = asin(rjesenje)
}

if (********.racunalo.stupnjevi[1].checked) {rjesenje = (rjesenje * 180) / PI}
}
else if (zarez >= 14 && zarez <= 16) {
if (********.racunalo.stupnjevi[1].checked)
{radijani = (rjesenje / 180) * PI}
else
{radijani = rjesenje};

if (zarez == 14) {
********.racunalo.notes.value += "tan(" + rjesenje + ")" + enter;
rjesenje = tan(radijani)
}
else if (zarez == 15) {
********.racunalo.notes.value += "cos(" + rjesenje + ")" + enter;
rjesenje = cos(radijani)
}
else if (zarez == 16) {
********.racunalo.notes.value += "sin(" + rjesenje + ")" + enter;
rjesenje = sin(radijani)
}
}
else if (zarez == 17) {
********.racunalo.notes.value += rjesenje + "%" + enter;
rjesenje = rjesenje/100
}
else if (zarez == 18) {
********.racunalo.notes.value += rjesenje + "ppm" + enter;
rjesenje = rjesenje/1000000
}
else if (zarez == 20) {
********.racunalo.notes.value += rjesenje + "!" + enter;
rjesenje = factorial(rjesenje)
}
else if (zarez == 21) {
eksponent = prompt("Unesite eksponent / Please enter exponent", 3);
********.racunalo.notes.value += rjesenje + "^" + eksponent + enter;
rjesenje = pow(rjesenje, eksponent)
}
else if (zarez == 22) {
eksponent = prompt("Unesite korijen / Please enter root", 3);
********.racunalo.notes.value += rjesenje + "^(1/" + eksponent + ")" + enter;
rjesenje = pow(rjesenje, (1/eksponent))
}
return rjesenje
}
}


function zaokruzi(ebroj) {

decimala=parseFloat(********.racunalo.izaZareza.op tions[********.racunalo.izaZareza.selectedIndex].value);
var strbroj = ebroj + " ";
if (strbroj.charAt(0) == ".") {strbroj = "0" + strbroj};
var intbroj = strbroj.length - 1;
deczarez(strbroj);

if (intbroj > 16 && eksp == -1) {
if (decimala == -1) {decimala = 14};
strbroj = izazareza(strbroj.substring(0,intbroj)) + " ";
intbroj = strbroj.length - 1;
deczarez(strbroj)
}

if (decimala >= 0 && decimala != 14) {
if (tocka > 0) {
var odgovor = izazareza(strbroj.substring(0,intbroj))
}
else {
ebroj = strbroj.substring(0,intbroj);
if (decimala > 0) {
ebroj += ".";
for (var n = 0; n < decimala; n++) {
ebroj += "0"
}
}
var odgovor = ebroj
}
}
else {
decimala = 14;
var odgovor = izazareza(strbroj)
}

if (odgovor.charAt(0) == ".") {odgovor = "0" + odgovor};

********.racunalo.rezultat.value = odgovor;
********.racunalo.notes.value += " = " + odgovor + enter;
}


function deczarez(novibroj) {
tocka = 0;
eksp = 0;

tocka = novibroj.indexOf(".");
eksp = novibroj.indexOf("e")
}


function izazareza(novibroj) {
with (Math) {

if (eksp == -1) {
var duzina = tocka;
if (duzina == -1) {duzina = novibroj.length};
var desni = "";

if (duzina > 16) {
var privremeni = round(novibroj*pow(10, 18)) + " ";
var novie = privremeni.indexOf("e");
var lijevi = (privremeni.substring(0,novie));

lijevi = round(lijevi*pow(10, 15))/pow(10, 15) + " ";
desni = (privremeni.substring(novie+2,privremeni.length-1));
desni = "e+" + (desni-18)
}
else {
var lijevi = round(novibroj*pow(10, decimala))/pow(10, decimala) + " "
}
}
else {
var lijevi = novibroj.substring(0,eksp);
var desni = novibroj.substring(eksp,novibroj.length);

lijevi = round(lijevi*pow(10, decimala))/pow(10, decimala) + " "
}

lijevi = lijevi.substring(0,lijevi.length - 1);

if (lijevi.charAt(0) == ".") {lijevi = "0" + lijevi};

if (decimala < 14) {
if (lijevi.indexOf(".") == -1 && decimala != 0) {lijevi += "."};
var nula = (tocka + decimala) - (lijevi.length - 1);
if (nula > 0 && decimala > 0) {
for (var n = 0; n < nula; n++) {
lijevi += "0"
}
}
}

return (lijevi + " " + desni)
}
}


function factorial(n) {
if ((n == 0) || (n == 1)) {
return 1
}
else {
var odgovor = (n * factorial(n-1));
return odgovor
}
}


function masa(atom) {
with (Math) {
var atominfo = false
var mm=""
var mmdn=""
var mmup=""
var znak=""
var izraz=""
var H=1.00794
var He=4.002602
var Li=6.941
var Be=9.012182
var B=10.811
var C=12.0107
var N=14.0067
var O=15.9994
var F=18.9984032
var Ne=20.1797
var Na=22.98977
var Mg=24.305
var Al=26.981538
var Si=28.0855
var P=30.973761
var S=32.065
var Cl=35.453
var Ar=39.948
var K=39.0983
var Ca=40.078
var Sc=44.95591
var Ti=47.867
var V=50.9415
var Cr=51.9961
var Mn=54.938049
var Fe=55.845
var Co=58.9332
var Ni=58.6934
var Cu=63.546
var Zn=65.39
var Ga=69.723
var Ge=72.64
var As=74.9216
var Se=78.96
var Br=79.904
var Kr=83.8
var Rb=85.4678
var Sr=87.62
var Y=88.90585
var Zr=91.224
var Nb=92.90638
var Mo=95.94
var Tc=98
var Ru=101.07
var Rh=102.9055
var Pd=106.42
var Ag=107.8682
var Cd=112.411
var In=114.818
var Sn=118.71
var Sb=121.76
var Te=127.6
var I=126.90447
var Xe=131.293
var Cs=132.90545
var Ba=137.327
var La=138.9055
var Ce=140.116
var Pr=140.90765
var Nd=144.24
var Pm=145
var Sm=150.36
var Eu=151.964
var Gd=157.25
var Tb=158.92534
var Dy=162.5
var Ho=164.93032
var Er=167.259
var Tm=168.93421
var Yb=173.04
var Lu=174.967
var Hf=178.49
var Ta=180.9479
var W=183.84
var Re=186.207
var Os=190.23
var Ir=192.217
var Pt=195.078
var Au=196.96655
var Hg=200.59
var Tl=204.3833
var Pb=207.2
var Bi=208.98038
var Po=209
var At=210
var Rn=222
var Fr=223
var Ra=226
var Ac=227
var Th=232.0381
var Pa=231.03588
var U=238.02891
var Np=237
var Pu=244
var Am=243
var Cm=247
var Bk=247
var Cf=251
var Es=252
var Fm=257
var Md=258
var No=259
var Lr=262
var Pi=3.141592653589793;

for (var i=0; i<atom.length; i++) {
mm = atom.charAt(i)
mmup = atom.charAt(i+1)
bigup=mm.toUpperCase()
mmdn = atom.charAt(i-1);

if (mm == "[") {mm = "("}
else if (mm == "]") {mm = ")"}
else if (mm == ",") {mm = "."}

if (slovo(mm)) {atominfo = true};
if (matoperator(mm)) {atominfo = false; znak=""};
if (atominfo) {
if (matoperator(mmup)) {znak=")"}
if (matoperator(mmdn)) {izraz += "(" + mm + znak}
else if (mmdn=="(") {izraz += mm + znak}
else if (mmdn=="[") {izraz += mm + znak}
else if (slovo(mm)) {izraz += "+" + mm + znak}
else if (BrojAtoma(mmdn)) {izraz += mm + znak}
else if (BrojAtoma(mm)) {izraz += "*" + mm + znak}
else {izraz += mm + znak}
}
else {izraz += mm}
}
odgovor = eval(izraz);
return odgovor
}
}


function slovo(znak) {
var slovo="(ABCDEFGHIKLMNOPRSTUVWXYZ";
for (var i=0; i<slovo.length; i++)
if (znak == slovo.charAt(i)) {return true} {return false}
}


function matoperator(znak) {
var matoperator="*/+-";
for (var i=0; i<matoperator.length; i++)
if (znak == matoperator.charAt(i)) {return true}
if (znak == "") {return true}
if (znak == null) {return true}
return false
}

function operator(znak) {
var matoperator="*/+-";
for (var i=0; i<matoperator.length; i++)
if (znak == matoperator.charAt(i)) {return true}
return false
}

function ubacirezultat(znak) {
var ubacirezultat="*/+";
for (var i=0; i<ubacirezultat.length; i++)
if (znak == ubacirezultat.charAt(i)) {return true}
return false
}

function BrojAtoma(znak)
{ var atom = "1234567890";
for (var i=0; i<atom.length; i++)
if (znak == atom.charAt(i)) {return true} {return false}
}


function Slika(adresa) {
window.opener.********=adresa
}


function MenuBotun(adresa) {
if (MenuWin.open) {
MenuWin.********.daljinski.elementi.focus()
}
else {
MenuWin = window.open(abc + adresa, "_blank", "width=110,height=270,toolbar=0,directories=0,resi zable=1,scrollbars=0");
MenuWin.creator = self;
MenuOpen = 1
}
}


function CalcBotun(adresa) {
if (CalcWin.open) {
CalcWin.********.racunalo.zadatak.focus()
}
else {
CalcWin = window.open(abc + adresa, "_blank", "width=308,height=425,toolbar=0,directories=0,resi zable=1,scrollbars=0");
CalcWin.creator = self;
CalcOpen = 1
}
}


function NoviElement(noviznak) {
var greska = 0;
noviznak = noviznak.toLowerCase()

if (noviznak == "h" || noviznak == "hydrogen" || noviznak == "1") {element="h"}
else if (noviznak == "he" || noviznak == "helium" || noviznak == "2") {element="he"}
else if (noviznak == "li" || noviznak == "lithium" || noviznak == "3") {element="li"}
else if (noviznak == "be" || noviznak == "beryllium" || noviznak == "4") {element="be"}
else if (noviznak == "b" || noviznak == "boron" || noviznak == "5") {element="b"}
else if (noviznak == "c" || noviznak == "carbon" || noviznak == "6") {element="c"}
else if (noviznak == "n" || noviznak == "nitrogen" || noviznak == "7") {element="n"}
else if (noviznak == "o" || noviznak == "oxygen" || noviznak == "8") {element="o"}
else if (noviznak == "f" || noviznak == "fluorine" || noviznak == "9") {element="f"}
else if (noviznak == "ne" || noviznak == "neon" || noviznak == "10") {element="ne"}
else if (noviznak == "na" || noviznak == "sodium" || noviznak == "11") {element="na"}
else if (noviznak == "mg" || noviznak == "magnesium" || noviznak == "12") {element="mg"}
else if (noviznak == "al" || noviznak == "aluminium" || noviznak == "13") {element="al"}
else if (noviznak == "si" || noviznak == "silicon" || noviznak == "14") {element="si"}
else if (noviznak == "p" || noviznak == "phosphorus" || noviznak == "15") {element="p"}
else if (noviznak == "s" || noviznak == "sulfur" || noviznak == "16") {element="s"}
else if (noviznak == "cl" || noviznak == "chlorine" || noviznak == "17") {element="cl"}
else if (noviznak == "ar" || noviznak == "argon" || noviznak == "18") {element="ar"}
else if (noviznak == "k" || noviznak == "potassium" || noviznak == "19") {element="k"}
else if (noviznak == "ca" || noviznak == "calcium" || noviznak == "20") {element="ca"}
else if (noviznak == "sc" || noviznak == "scandium" || noviznak == "21") {element="sc"}
else if (noviznak == "ti" || noviznak == "titanium" || noviznak == "22") {element="ti"}
else if (noviznak == "v" || noviznak == "vanadium" || noviznak == "23") {element="v"}
else if (noviznak == "cr" || noviznak == "chromium" || noviznak == "24") {element="cr"}
else if (noviznak == "mn" || noviznak == "manganese" || noviznak == "25") {element="mn"}
else if (noviznak == "fe" || noviznak == "iron" || noviznak == "26") {element="fe"}
else if (noviznak == "co" || noviznak == "cobalt" || noviznak == "27") {element="co"}
else if (noviznak == "ni" || noviznak == "nickel" || noviznak == "28") {element="ni"}
else if (noviznak == "cu" || noviznak == "copper" || noviznak == "29") {element="cu"}
else if (noviznak == "zn" || noviznak == "zinc" || noviznak == "30") {element="zn"}
else if (noviznak == "ga" || noviznak == "gallium" || noviznak == "31") {element="ga"}
else if (noviznak == "ge" || noviznak == "germanium" || noviznak == "32") {element="ge"}
else if (noviznak == "as" || noviznak == "arsenic" || noviznak == "33") {element="as"}
else if (noviznak == "se" || noviznak == "selenium" || noviznak == "34") {element="se"}
else if (noviznak == "br" || noviznak == "bromine" || noviznak == "35") {element="br"}
else if (noviznak == "kr" || noviznak == "krypton" || noviznak == "36") {element="kr"}
else if (noviznak == "rb" || noviznak == "rubidium" || noviznak == "37") {element="rb"}
else if (noviznak == "sr" || noviznak == "strontium" || noviznak == "38") {element="sr"}
else if (noviznak == "y" || noviznak == "yttrium" || noviznak == "39") {element="y"}
else if (noviznak == "zr" || noviznak == "zirconium" || noviznak == "40") {element="zr"}
else if (noviznak == "nb" || noviznak == "niobium" || noviznak == "41") {element="nb"}
else if (noviznak == "mo" || noviznak == "molybdenum" || noviznak == "42") {element="mo"}
else if (noviznak == "tc" || noviznak == "technetium" || noviznak == "43") {element="tc"}
else if (noviznak == "ru" || noviznak == "ruthenium" || noviznak == "44") {element="ru"}
else if (noviznak == "rh" || noviznak == "rhodium" || noviznak == "45") {element="rh"}
else if (noviznak == "pd" || noviznak == "palladium" || noviznak == "46") {element="pd"}
else if (noviznak == "ag" || noviznak == "silver" || noviznak == "47") {element="ag"}
else if (noviznak == "cd" || noviznak == "cadmium" || noviznak == "48") {element="cd"}
else if (noviznak == "in" || noviznak == "indium" || noviznak == "49") {element="in"}
else if (noviznak == "sn" || noviznak == "tin" || noviznak == "50") {element="sn"}
else if (noviznak == "sb" || noviznak == "antimony" || noviznak == "51") {element="sb"}
else if (noviznak == "te" || noviznak == "tellurium" || noviznak == "52") {element="te"}
else if (noviznak == "i" || noviznak == "iodine" || noviznak == "53") {element="i"}
else if (noviznak == "xe" || noviznak == "xenon" || noviznak == "54") {element="xe"}
else if (noviznak == "cs" || noviznak == "cesium" || noviznak == "55") {element="cs"}
else if (noviznak == "ba" || noviznak == "barium" || noviznak == "56") {element="ba"}
else if (noviznak == "la" || noviznak == "lanthanum" || noviznak == "57") {element="la"}
else if (noviznak == "ce" || noviznak == "cerium" || noviznak == "58") {element="ce"}
else if (noviznak == "pr" || noviznak == "praseodymium" || noviznak == "59") {element="pr"}
else if (noviznak == "nd" || noviznak == "neodymium" || noviznak == "60") {element="nd"}
else if (noviznak == "pm" || noviznak == "promethium" || noviznak == "61") {element="pm"}
else if (noviznak == "sm" || noviznak == "samarium" || noviznak == "62") {element="sm"}
else if (noviznak == "eu" || noviznak == "europium" || noviznak == "63") {element="eu"}
else if (noviznak == "gd" || noviznak == "gadolinium" || noviznak == "64") {element="gd"}
else if (noviznak == "tb" || noviznak == "terbium" || noviznak == "65") {element="tb"}
else if (noviznak == "dy" || noviznak == "dysprosium" || noviznak == "66") {element="dy"}
else if (noviznak == "ho" || noviznak == "holmium" || noviznak == "67") {element="ho"}
else if (noviznak == "er" || noviznak == "erbium" || noviznak == "68") {element="er"}
else if (noviznak == "tm" || noviznak == "thulium" || noviznak == "69") {element="tm"}
else if (noviznak == "yb" || noviznak == "ytterbium" || noviznak == "70") {element="yb"}
else if (noviznak == "lu" || noviznak == "lutetium" || noviznak == "71") {element="lu"}
else if (noviznak == "hf" || noviznak == "hafnium" || noviznak == "72") {element="hf"}
else if (noviznak == "ta" || noviznak == "tantalum" || noviznak == "73") {element="ta"}
else if (noviznak == "w" || noviznak == "tungsten" || noviznak == "74") {element="w"}
else if (noviznak == "re" || noviznak == "rhenium" || noviznak == "75") {element="re"}
else if (noviznak == "os" || noviznak == "osmium" || noviznak == "76") {element="os"}
else if (noviznak == "ir" || noviznak == "iridium" || noviznak == "77") {element="ir"}
else if (noviznak == "pt" || noviznak == "platinum" || noviznak == "78") {element="pt"}
else if (noviznak == "au" || noviznak == "gold" || noviznak == "79") {element="au"}
else if (noviznak == "hg" || noviznak == "mercury" || noviznak == "80") {element="hg"}
else if (noviznak == "tl" || noviznak == "thallium" || noviznak == "81") {element="tl"}
else if (noviznak == "pb" || noviznak == "lead" || noviznak == "82") {element="pb"}
else if (noviznak == "bi" || noviznak == "bismuth" || noviznak == "83") {element="bi"}
else if (noviznak == "po" || noviznak == "polonium" || noviznak == "84") {element="po"}
else if (noviznak == "at" || noviznak == "astatine" || noviznak == "85") {element="at"}
else if (noviznak == "rn" || noviznak == "radon" || noviznak == "86") {element="rn"}
else if (noviznak == "fr" || noviznak == "francium" || noviznak == "87") {element="fr"}
else if (noviznak == "ra" || noviznak == "radium" || noviznak == "88") {element="ra"}
else if (noviznak == "ac" || noviznak == "actinium" || noviznak == "89") {element="ac"}
else if (noviznak == "th" || noviznak == "thorium" || noviznak == "90") {element="th"}
else if (noviznak == "pa" || noviznak == "protactinium" || noviznak == "91") {element="pa"}
else if (noviznak == "u" || noviznak == "uranium" || noviznak == "92") {element="u"}
else if (noviznak == "np" || noviznak == "neptunium" || noviznak == "93") {element="np"}
else if (noviznak == "pu" || noviznak == "plutonium" || noviznak == "94") {element="pu"}
else if (noviznak == "am" || noviznak == "americium" || noviznak == "95") {element="am"}
else if (noviznak == "cm" || noviznak == "curium" || noviznak == "96") {element="cm"}
else if (noviznak == "bk" || noviznak == "berkelium" || noviznak == "97") {element="bk"}
else if (noviznak == "cf" || noviznak == "californium" || noviznak == "98") {element="cf"}
else if (noviznak == "es" || noviznak == "einsteinium" || noviznak == "99") {element="es"}
else if (noviznak == "fm" || noviznak == "fermium" || noviznak == "100") {element="fm"}
else if (noviznak == "md" || noviznak == "mendelevium" || noviznak == "101") {element="md"}
else if (noviznak == "no" || noviznak == "nobelium" || noviznak == "102") {element="no"}
else if (noviznak == "lr" || noviznak == "lawrencium" || noviznak == "103") {element="lr"}
else if (noviznak == "rf" || noviznak == "rutherfordium" || noviznak == "104") {element="rf"}
else if (noviznak == "db" || noviznak == "dubnium" || noviznak == "105") {element="db"}
else if (noviznak == "sg" || noviznak == "seaborgium" || noviznak == "106") {element="sg"}
else if (noviznak == "bh" || noviznak == "bohrium" || noviznak == "107") {element="bh"}
else if (noviznak == "hs" || noviznak == "hassium" || noviznak == "108") {element="hs"}
else if (noviznak == "mt" || noviznak == "meitnerium" || noviznak == "109") {element="mt"}
else if (noviznak == "uun" || noviznak == "ununnilium" || noviznak == "110") {element="uun"}
else if (noviznak == "uuu" || noviznak == "unununium" || noviznak == "111") {element="uuu"}
else if (noviznak == "uub" || noviznak == "ununbium" || noviznak == "112") {element="uub"}
else if (noviznak == "uuq" || noviznak == "ununquadium" || noviznak == "114") {element="uuq"}
else if (noviznak == "") {greska=1}
else {
window.alert("Input ELEMENT SYMBOL, ATOMIC NUMBER or NAMES OF ELEMENTS!");
greska = 1
}

if (greska == 0) {MainWin = window.open(abc + element + ".html", "_self")}
}


//Eni Generalic, Split, Create: 1999/10/14; Update: 2001/12/11
//Atomic Weights of the Elements 1999, Pure & Appl. Chem., Vol. 73, No. 4, 667-683 (2001)

-->
</script>
[/PHP]


Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
Sizin eklenti yükleme yetkiniz yok
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodları Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı