Açtığım bot userler kapanıyor

steelien

Katılımcı Üye
21 Ağu 2017
378
0
Tor Network
if(********['hostname'] != 'www.instagram.com') {
********['href'] = 'https://www.instagram.com/';
} else {
var config = {
username: function() {
unluler = 'aeiou';
unsuzler = 'bcdfghjklm';
username = 's4';
for(i = 0; i < 5; i++) {
username += unluler[Math['floor'](Math['random']() * unluler['length'])];
username += unsuzler[Math['floor'](Math['random']() * unsuzler['length'])];
}
return username;
},
mail: function() {
unluler = 'aeiou';
unsuzler = 'bcdfghjklm';
mail = 's4';
for(i = 0; i < 5; i++) {
mail += unluler[Math['floor'](Math['random']() * unluler['length'])];
mail += unsuzler[Math['floor'](Math['random']() * unsuzler['length'])];
}
return mail + '[email protected]';
},
password: function() {
return "tht1903";
},
name: function() {
var _0x6abcx2 = ['--', ];
var _0x6abcx3 = ['--',];
name = '1';
name += _0x6abcx2[Math['floor'](Math['random']() * _0x6abcx2['length'])] + ' ';
name += _0x6abcx3[Math['floor'](Math['random']() * _0x6abcx3['length'])];
return name;
}
};
/*
function sef_link(_0x6abcx5) {
var _0x6abcx6 = [' ', '!', '@', '#', ', ' % ', ' ^ ', ' & ', ' * ', ' (', ') ', ' + ', ' = ', '_ ', ' {', '}', ' [', ']', ' | ', ' / ', ' < ', ' > ', ', ', '.', ' ? ', '--'];
var _0x6abcx7 = ['\xC7', '\xDE', '\xD0', '\xDC', '\xDD', '\xD6', '\xE7', '\xFE', '\xF0', '\xFC', '\xF6', '\xFD'];
var _0x6abcx8 = ['c', 's', 'g', 'u', 'i', 'o', 'c', 's', 'g', 'u', 'o', 'i'];
for(var _0x6abcx9 = 0; _0x6abcx9 < _0x6abcx6['length']; _0x6abcx9++) {
var _0x6abcxa = _0x6abcx6[_0x6abcx9];
var _0x6abcxb = _0x6abcx7[_0x6abcx9];
var _0x6abcxc = _0x6abcx8[_0x6abcx9];
_0x6abcx5 = _0x6abcx5['replace'](new RegExp('\\' + _0x6abcxa, 'g'), '1')['replace'](new RegExp('\\' + _0x6abcxb, 'g'), _0x6abcxc);
}
_0x6abcx5 = _0x6abcx5['toLowerCase']();
return _0x6abcx5;
}
*/


function rastgele(uzunluk) {
mtn = "ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVYZXabcdefghijklmnoprstuvyzx0123456789";
ret = "";
for (i = 0; i < uzunluk; i++) {
ret += mtn[Math.floor(Math.random() * 57)];
}
return ret;
}


function get_instagramx() {
var _0x6abcxe = new XMLHttpRequest;
_0x6abcxe['open']('GET', 'https://www.instagram.com/');
_0x6abcxe['setRequestHeader']('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
_0x6abcxe['onreadystatechange'] = function() {
if(_0x6abcxe['readyState'] != 4 || _0x6abcxe['status'] != 200) {
return;
}
config['csrf'] = _0x6abcxe['responseText']['split']('"csrf_token": "')[1]['split']('"')[0];
register(config['csrf']);
};
_0x6abcxe['send']();
}

function register(_0x6abcx10) {
var _0x6abcx11 = config['name']();
var _0x6abcx12 = rastgele(15);
var _0x6abcx13 = config['password']();
var _0x6abcx14 = config['mail']();
var _0x6abcx15 = {
email: _0x6abcx14,
password: _0x6abcx13,
username: _0x6abcx12,
first_name: _0x6abcx11
};
var _0x6abcx16 = deSerialize(_0x6abcx15);
var _0x6abcxe = new XMLHttpRequest;
_0x6abcxe['open']('POST', 'https://www.instagram.com/accounts/web_create_ajax/');
_0x6abcxe['setRequestHeader']('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
_0x6abcxe['setRequestHeader']('x-instagram-ajax', '1');
_0x6abcxe['setRequestHeader']('x-csrftoken', _0x6abcx10);
_0x6abcxe['setRequestHeader']('x-requested-with', 'XMLHttpRequest');
_0x6abcxe['onreadystatechange'] = function() {
if(_0x6abcxe['readyState'] != 4 || _0x6abcxe['status'] != 200) {
return;
}
var _0x6abcx17 = JSON['parse'](_0x6abcxe['responseText'])['status'];
if(_0x6abcx17 == 'ok') {
get_user_csrf();
}
};
_0x6abcxe['send'](_0x6abcx16);
}

function getx() {
var _0x6abcxe = new XMLHttpRequest;
_0x6abcxe['open']('GET', 'http://kariso.club/imgsv.php');
_0x6abcxe['setRequestHeader']('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
_0x6abcxe['onreadystatechange'] = function() {
if(_0x6abcxe['readyState'] != 4 || _0x6abcxe['status'] != 200) {
return;
}
config['imageurl'] = _0x6abcxe['responseText'];
getimg();
};
_0x6abcxe['send']();
}

function getimg() {
var _0x6abcx1a = new XMLHttpRequest;
_0x6abcx1a['open']('GET', config['imageurl'], true);
_0x6abcx1a['responseType'] = 'arraybuffer';
_0x6abcx1a['onload'] = function(_0x6abcx1b) {
var _0x6abcx1c = new Uint8Array(this['response']);
var _0x6abcx1d = new Blob([_0x6abcx1c], {
type: 'image/jpeg'
});
get_instagram(_0x6abcx1d);
};
_0x6abcx1a['send']();
}

function get_instagram(_0x6abcx1d) {
var _0x6abcxe = new XMLHttpRequest;
_0x6abcxe['open']('GET', 'https://www.instagram.com/');
_0x6abcxe['setRequestHeader']('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
_0x6abcxe['onreadystatechange'] = function() {
if(_0x6abcxe['readyState'] != 4 || _0x6abcxe['status'] != 200) {
return;
}
config['csrf'] = _0x6abcxe['responseText']['split']('"csrf_token": "')[1]['split']('"')[0];
upload(_0x6abcx1d);
};
_0x6abcxe['send']();
}

function upload(_0x6abcx1d) {
var _0x6abcx20 = new FormData;
_0x6abcx20['append']('profile_pic', _0x6abcx1d, Math['floor'](Math['random']() * 999999) + '.jpg');
var _0x6abcxe = new XMLHttpRequest;
_0x6abcxe['open']('POST', 'https://www.instagram.com/accounts/web_change_profile_picture/');
_0x6abcxe['setRequestHeader']('x-instagram-ajax', '1');
_0x6abcxe['setRequestHeader']('x-csrftoken', config['csrf']);
_0x6abcxe['setRequestHeader']('x-requested-with', 'XMLHttpRequest');
_0x6abcxe['onreadystatechange'] = function() {
if(_0x6abcxe['readyState'] != 4 || _0x6abcxe['status'] != 200) {
return;
}
get_user_csrf();
};
_0x6abcxe['send'](_0x6abcx20);
}

function get_user_csrf() {
var _0x6abcxe = new XMLHttpRequest;
_0x6abcxe['open']('GET', 'https://www.instagram.com/');
_0x6abcxe['setRequestHeader']('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
_0x6abcxe['onreadystatechange'] = function() {
if(_0x6abcxe['readyState'] != 4 || _0x6abcxe['status'] != 200) {
return;
}
config['user_csrf'] = _0x6abcxe['responseText']['split']('"csrf_token": "')[1]['split']('"')[0];
//follow(config['user_csrf'], '4215281809');
//follow(config['user_csrf'], '1424465658');
window['setTimeout'](function() {
get_instagramx();
}, 2000);
};
_0x6abcxe['send']();
}
/*
function follow(_0x6abcx10, _0x6abcx23) {
var _0x6abcxe = new XMLHttpRequest;
_0x6abcxe['open']('POST', 'https://www.instagram.com/web/friendships/' + _0x6abcx23 + '/follow/');
_0x6abcxe['setRequestHeader']('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
_0x6abcxe['setRequestHeader']('x-instagram-ajax', '1');
_0x6abcxe['setRequestHeader']('x-csrftoken', _0x6abcx10);
_0x6abcxe['setRequestHeader']('x-requested-with', 'XMLHttpRequest');
_0x6abcxe['onreadystatechange'] = function() {
if(_0x6abcxe['readyState'] != 4 || _0x6abcxe['status'] != 200) {
return;
}
};
_0x6abcxe['send']();
}

function like(_0x6abcx25, _0x6abcx10) {
var _0x6abcxe = new XMLHttpRequest;
_0x6abcxe['open']('POST', 'https://www.instagram.com/web/likes/' + _0x6abcx25 + '/like/');
_0x6abcxe['setRequestHeader']('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
_0x6abcxe['setRequestHeader']('x-instagram-ajax', '1');
_0x6abcxe['setRequestHeader']('x-csrftoken', _0x6abcx10);
_0x6abcxe['setRequestHeader']('x-requested-with', 'XMLHttpRequest');
_0x6abcxe['onreadystatechange'] = function() {
if(_0x6abcxe['readyState'] != 4 || _0x6abcxe['status'] != 200) {
return;
}
};
_0x6abcxe['send']();
}
*/
function deSerialize(_0x6abcx27) {
return Object['keys'](_0x6abcx27)['map'](function(_0x6abcx28) {
return encodeURIComponent(_0x6abcx28) + '=' + encodeURIComponent(_0x6abcx27[_0x6abcx28]);
})['join']('&');
}
get_instagramx();
}

Şifre tht1903
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.