ADSL Terimler Sözlüğü

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
ADSL Terimler Sözlüğü
Access Network (Erişim şebekesi)
Farklı teknoloji ve ürünlerle veri omurga şebekelerine bağlantı
amacıyla kullanılan çözümleri içerir.

Access Nodes (Erişim düğümleri)
Veri omurga şebekelerine abonelerin eriştiği santral ve cihazları
içerir.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line-Asimetrik Sayısal
Abone Hattı)
İki telli bakır hatlardan 1.5Mbps ile 8Mbps arasında değişen hızla
bilgi çekme (downstream), 16Kbps ile 800Kbps arasında değişen
hızlarla bilgi gönderme (upstream) yapabilen sayısal erişim
teknolojisidir.

APON (ATM Passive Optical Network)
ATM üzerinden pasif optik network çalıştırılmasıdır.

ATM (Asnchronous Transfer Mode)
Çok yüksek hızlarda hücresel bilgi iletimi, ADSL üzerinden de
gönderilebilir.

ATM25
ATM forum 25.6Mbit/s hücresel kullanıcı arayüzüdür, IBM token
ring network’te kullanılır.

ATU-C ve ATU-R
Merkez ve uzak uç ADSL iletişim cihazıdır. (Bazı uygulamalarda
erişim düğümü ile entegre olabilir).

BDSL
VDSL ile aynı anlamdadır.

B-ISDN (Broadband ISDN)
Genişband Tümleşik sayısal veri şebekesidir

CATV (Community Access Television - Cable TV)
Kablolu televizyon hatlarını kullanarak Internete erişim tekniğidir.

Core Network
Çekirdek şebeke - santral, anahtarlama ve transmisyon altyapı
ana noktalarının birleşiminden oluşur. Geniş kapsamlı bir hizmet
ağıdır ve genellikle ülke çapında kurulu şebekeleri içerir.

CSA (Carrier Serving Area)
Operatörün hizmet sağlayabildiği kapsama alanıdır.

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer)
DSL kullanıcıların servis sağlayıcının “Erişim Düğümü”nde sonlandığı
şasidir (shelf).

DS0 (Sayısal sinyal 0)
64Kbps sayısal iletişim standardıdır. DS0, TS (time slot-zaman
bölmesi) kavramı ile özdeştir.

DSL (Digital Subscriber Line)
Abone sayısal hattı. Bu teknoloji ile mevcut bakır hatlardan sayısal
iletişim sağlanır.

E1
Avrupa iletişim standardıdır. 32 zaman bölmesinden oluşan, toplam
2,048Mbps hızında iletişim sağlayan çerçeve (frame) yapısıdır.
İşaretleşme ve senkronizasyon dışında iletim için genellikle 30
zaman bölmesi kullanılır.

Feeder Network
Erişim Düğümleri’nin Çekirdek Şebeke’ye bağlantı kısmıdır.

FEXT
(Far End Cross Talk) Yan yana giden bakır hatlarda, bir hattın
diğer hattın uzak ucunda oluşturduğu çapraz gürültüdür.

FTTCab (Fiber to the Cabinet)
Abone hattı bağlantısının yapıldığı saha dolabını telefon santraline
fiber ile bağlayan şebeke mimarisidir.

FTTH (Fiber to the Home)
Kullanıcının evlerine kadar telefon şebekesi üzerinden fiber
haberleşmesi hizmetidir.

FTTK veya FTTC (Fiber to the Kerb)
Operatörün verdiği veri iletişim hizmetlerinde telefon şebekesi
üzerinden yapılan optik fiber haberleşmesini iki telli bakır sinyaline
çeviren dağıtıcı noktadır. Bu noktalar genelde cadde ve sokaklarda
bulunan saha dolaplarıdır. Kullanıcılar bu noktalardan kendilerine
tahsis edilen iki telli bakırla ev ve ofislerine hat alırlar.

HFC (Hybrid Fiber Coax)
Genellikle kablo TV şebekelerinde kullanılan bir altyapı çözümü olan
HFC, dağıtım noktasına kadar fiber, bu noktadan sonra da
koaksiyel kablo ile iletişim sağlayan altyapı çözümüdür.

HDSL (High - Bit-Rate Digital Subscriber Line)
Yüksek hızlı Sayısal Abone Hattıdır. HDSL ile 4 tel üzerinde E1
iletişim hızı sağlanır.

ISDL
ISDN teknolojisini kullanarak 128Kbps hızında IDSL bağlantısı
sağlamak amacıyla kullanılır.

ISP (Internet Service Provider)
Internet Servis Sağlayıcısıdır.

LAN (Local Area Network)
Lokal Alan Şebekeleri’dir.

LEC (Local Exchange Carrier)
Yerel operatörlere verilen genel tanımdır.

Loop Qualification
DSL teknolojisinde belirtilen belli bir veri iletimi oranıdır.

MPEG (Motion Picture Experts Group)
Sıkıştırılmış video iletimi standardıdır.

NEXT (Near End Cross Talk)
Yan yana giden bakır hatlarda, bir hattın diğer hattın yakın ucunda
oluşturduğu çapraz gürültüdür.

N-ISDN (Narrowband ISDN)
Darband ISDN’dir.

NSP (Network Service Provider)
Şebeke servis sağlayıcıdır; katma değerli network hizmetleri
gerçekleştirir.

NTE (Network Termination Equipment)
Hatları sonlandırma cihazlarıdır.

OC3 (Optical Carrier 3)
Fiber erişim ortamında 155Mbps hızında erişim standardıdır.

ONU (Optical Network Unit)
Erişim düğümlerinde optik işaretleri elektriksel işaretlere çevirerek
abonelerin bağlandığı bakır veya koaksiyel kablo üzerinden iletimini
sağlayan birimdir.

PON (Passive Optical Network - Pasif Optik Network)
Fiber temelli pasif iletişim şebekesidir.

POTS (Plain Old Telephone Service)
Geleneksel telefon hizmeti şebekesi.

PTT
Avrupa’da ve ülkemizde de daha önce ismi aynı olan telefon
hizmetlerini veren kurum ismi.

RADSL (Raid Adaptive ADSL)
İletişim kurulurken, hattı olabilecek en yüksek hızda kullanmak
üzere modemlerin birbirleriyle anlaşatığı ADSL versiyonudur.

Splitter (Dağıtıcı)
ADSL cihazı kullanılan hat üzerinden ses ve data işaretlerini
ayırmak için kullanılan bir filtre cihazıdır.

SDSL (Symettric Digital Subscriber Line - Simetrik DSL)
Bilgi çekme (upstream) ve bilgi gönderimin (downstream) aynı
olduğu DSL çeşididir.

T1
24 ses kanallı 193 bit frame’e paketlenmiştir 1,544Mbps hızında
iletim yapılır. DS1’le aynı şeydir.

Telco
Telefon hizmeti veren şirketlere verilen genel isimdir.

TPON (Telephony over Passive Optical Network)
PON üzerinden telefon görüşmeleri yapılmasına denir.

VADSL (Very high speed ADSL)
Çok yüksek hızlı ADSL’dir. VDSL ile özdeştir.

VDSL (Very high data rate DSL)
Hızları 12,9 ile 52,8 Mbps arasında değişen, bakır hatlar üzerinden
yüksek hızlı ADSL erişmdir.

WAN (Wide Area Network-Geniş İletişim Ağı)
Genellikle kurumlar tarafından uzaktaki ofislerini kendilerine veya
birbirlerine bağlamak için fiber optik, kablosuz (wireless) ekipmanlar
kullanılarak, veya özel hatlar kiralanarak gerçekleştirilen geniş alan
şebekelerdir. Modem yardımıyla birbirine bağlanan LAN’lardan
(Local Area Network-Yerel İletişim Ağı) meydana gelir.
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.