Artin Agopyan kimdir?

CyberBlade

Katılımcı Üye
6 Tem 2006
962
15
İstanbul
[FONT=Verdana*Tahoma*Arial*Helvetica*sans-serif]O Amerika 30.000 kişinin ölümünden sorumlu bir isyancı Ermeninin "beraat" edip etmeyeceğini soruyor!..Ama tarih unutmuyor. Bir başka listeden.

Efendim* bildiğiniz gibi* biz "dönme" kelimesini sadece Sabatay Sevi'nin takipçisi müslüman görüntülü Yahudiler için kullanmıyoruz... Rum* Ermeni* Levanten olup ta* Hıristiyanlığını ve aslını gizleyip* Müslüman görünüp öz-be-öz Türk adları taşıyarak* bizleri kandıranları da kastediyoruz.

Bunlardan bir tanesi de Apo adıyla bilinen PKK terör örgütünün lideri Artin Agopyan'dır.

Apo'nun aslında Ermeni olduğu eskiden beri biliniyor* dile getiriliyordu. ama nedense boyalı basın ve şıkıdım medya bu herifi Abdullah Öcalan diye tanıtmayı sürdürdü. Öcalan soyadı üzerinde bile durulmadı... Kimlerden ve neden öç alıyordu?.. ?sterseniz oradan başlayalım...

1880'lerden itibaren Türkiye'deki Ermenileri Batılı ülkeler (basta A.B.D) ve Rusya yoğun bir şekilde kışkırtmışlardır... Batılı ülkeler (bilhassa ?ngiltere) bu arada Kürtlere de el atmış* onları ilerde kullanabileceği yedek bir güç haline getirme çabasına girmişti. 1. Cihan Savaşı
?ngiltere'nin ne kadar tedbirli olduğunu ortaya koydu. Ermeniler Rusların kozu haline geldi. Doğu Anadolu'yu işgal eden Ruslar Kars ve Erzurum'a kadar Ermeni birlikleri ile girdiler. ?ngiltere de Kürtler üzerindeki faaliyetini yoğunlaştırdı. Ruslar 1917'de savaştan çekilince* Ermeni kozu tekrar Batılıların eline geçti... Amerikalılar meşhur Wilson prensipleri ile Doğu'da bir Ermeni devleti* Güneydoğu'da da bir Kürt devleti yaratıp kendi sömürgeleri haline getirmeye çalışırken* Fransızlar da Güney Anadolu'ya Fransiz üniformasi giydirdikleri Ermeniler ile girdiler.

Bu Wilson denen mason herif* gerçekten namussuzun tekidir!.. "Milletlerin kendi kaderlerini tayin hakkı"ndan söz ile* nüfus yoğunluğunu bahane ederek Osmanlı topraklarında Ermeni* Kürt* Rum devletler kurmayi teklif ederken* Türklerin nüfus yoğunluğuna sahip olduğu Rus ve Avrupa topraklarında onların bağımsız olmasını ağzına bile almamıştır!.. Bu şerefsizin Türkiye'de sözünü ettiği bölgelerde ne Rumlar* ne Ermeniler* ne de Kürtler çoğunluğu teşkil
ediyordu!... Halbuki Batı Trakya* Bulgaristan* Kıbrıs* Musul-Kerkük* Azerbeycan* hatta o dönemde Ermenistan hep Türk diyarı idi ve Türkler çoğunlukta idi!..

?şte Batılılar böyle çifte standartlı* böyle içten pazarlıklı* böyle nalıncı keseri gibi kendine yontan soysuz bir topluluktur!.. Onların "Allah bir!" dediğine bile inanmamak gerekir!.. Aslında biz Artin Agopyan'ın soyadının neden Öcalan olduğunu açıklayacaktık. Oraya gelelim...

?şte bu şekilde Batılı devletler tarafından kışkırtılmış olan Ermeniler* 1. Cihan Savaşı sırasında teb'ası olduklari Osmanlı Devleti'ne ihanet edip Ruslara yardım etmeye başlayınca* dönemin sadrazamı Talat Paşa tarafından tehcire* yani göçe tâbi tutuldular... Savaşın cereyan ettiği bölgelerden alınıp savaşın olmadığı Osmanlı topraklarına gönderildiler ki* düşmanla isbirliği etmesinler!..

Bu tehcir hiç bir zaman Ermenilerin tümünü kapsamamıştır. ?stanbul Ermenileri* Orta Anadolu'da yaşayanlar tehcire tâbi tutulmamıştır. Sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dakiler göç ettirilmiştir. Ermeniler göç ettirilirken de* götürebilecekleri bütün eşyaları almalarına izin verildiği* aile fertlerinin bir arada tutulmasına itina edildiği gibi* gittikleri yerde yerleşmelerine de nezaret edilmiş* yolda her türlü güvenliklerinin sağlanması için yanlarına ordu birlikleri katılmıştır. Ancak bu göç sırasında hiç hesaba katılmayan bir durum hâsıl olmuştur... Batılıların kışkırttığı ve birbiriyle çakışan topraklar vaadettiği Kürtler* bilhassa savaş dolayısıyle sayısı artan Kürt eşkiya* yanlarında değerli eşya taşıyan Ermeni kafilelerine yol boyunca saldırdılar* onları soyup direnenleri öldürdüler. Kafileleri korumakla görevli birlikler sayıca az olduğu için* her zaman bu soygun ve katliami önleyemedi.

Yine pek az bilinen ikinci bir husus ta* bu saldırılar sonunda yetim kalan çocuklar ile dul kalan bazı kadınları yol boyunca geçtiği yerlerde onlara acıyan ailelerin yanlarına alması* hatta evlenmesidir... Bazı Ermeni aileler de* şevkat gördükleri bölgelere kaçak olarak sığınmiş* ad değiştirerek Türk görünümüyle oraya yerleşmiş* yerli halk arasına karışıp gitmişlerdir. ?şte Apo diye bilinen Artin Agopyan* böyle bir aileden gelmedir.

Ne var ki* bu saldırılar Kürtler ve Ermeniler arasında büyük bir düşmanlık yaratmış* mütarekeden sonra Batılı devletlerin orduları ile birlikte dönen Ermeniler kendilerinden gaspedildiğini öne sürerek hem yerli halkın malına mülküne el koymuş* hem de fırsat bulduğu yerlerde öç almak amacıyla Kürtlere ve Türklere inanılmaz işkenceler* katliamlar uygulamıştır. Artin Agopyan'ın ailesi* işte bu yüzden tamamlıyamadıkları katliama devam etmek için Öc-alan soyadını taşır!..

Basit bir kişi* başarısız bir üniversite öğrencisi iken* 1978 yıllarında Apo'nun üç kişiyle bir örgüt kurup* dışardan bu kadar destek görmesini aklınız alıyor mu?.. Bu dil bilmez* yol-yordam bilmez taşralının* Alman parlamento heyetleriyle görüşmesini* Yunan diplomatları ve istihbarat elemanları tarafından Kenya'ya kaçırılmasını nasıl izah edebilirsiniz ki?..

Bizim mason / dönme basının Artin Agopyan'ı
[/FONT] [FONT=Verdana*Tahoma*Arial*Helvetica*sans-serif]"Apo"[/FONT][FONT=Verdana*Tahoma*Arial*Helvetica*sans-serif] diye yıllardır şişirdiği malûm... Ama Yalçın Küçük* Doğu Perinçek gibi yazarların* hattâ milletvekillerinin gidip ziyaret ettiği PKK kamplarını* terör stratejisini* iki dediği birbirini tutmayan bu durgun zekâlı herifin plânladığını mı sanıyorsunuz?

Bütün olay* ASALA eliyle 1973'den beri yürütülen Hıristiyan Ermeni terörünün* artık dünya kamu oyunda tepki çekmeye başlaması* Batılı emperyalist devletlerin yeni bir kuklaya ihtiyaç duymasından kaynaklanmıştır... Bu öyle bir kukla olmalıydı ki* ne Hıristiyanlar* ne Batılılar göze batsın!.. Tam tersine* hem Türkiye mesgul edilsin* hem de Türklerle Kürtler birbirini kırsın!.. Ustelik Türkiye'nin Suriye* Irak* ?ran* Filistin* Libya gibi müslüman devlet ve topluluklar ile arası bozulsun!.. Müslümanları öldüren* kendi insanına zulmeden bir duruma düşsün!.. ?şte PKK lideri Apo diye bilinen* o camlı bölmenin arkasında zavallı bir tavırla oturan Artin Agopyan'ın hikâyesi!..

Bunu kim ortaya çıkardı biliyor musunuz?.. 31 mayıs 1999 günkü duruşmada söz alan bir şehit babası!.. Başbağlar katliamında oğlunu kaybeden Ahmet Beşkardeş* Artin Agopyan'a hitaben* kırmanç (Kürt) ağzı ile "ez kırmanç im" diye başlayıp "sen Kürt değilsin* Ermenisin!.. Eger Kürt isen* ben şimdi seninle Kürtçe konuşuyorum* bana Kürtçe cevap ver!.." dedi!.. Ve tabii hiç bir cevap alamadı!..

Kürtleri bağımsızlığa kavuşturacağını iddia edip* Türkten çok Kürt öldüren* sözde Kürt "gerilla" kamplarında Türkçe eğitim yaptıran Abdullah Öcalan takma adlı Artin Agopyan* gerçekten Ermeni idi* ve Kürtçe bilmiyordu!.. Böylece "Apo" diye bilinen kaatilin aslında Ermeni olduğu kendi yüzüne haykırıldı* ve kayıtlara geçti!

Hemen eklemek isteriz ki* bizim Kürt diye bildiğimiz vatandaşlarımız* bu terör furyasınin ortaya çıkışına kadar kendilerine "Kürt" demezlerdi!.. Hâlâ da çoğu o kelimeyi kullanmaz... Kendini Kırmanç* Zaza* Dersimli* Tatar uşağı olarak adlandırır. Boy ve aşiret adlarını kullanır. Bu da Avşar* Karakeçili* Türkmen demekten farksızdır.
[/FONT]
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.