AutoCAD

SaNaLBABA

Üye
26 Eki 2006
200
9
The Self-Touc
“Kağıt Düzlemi”
Nedir ve Nasıl Kullanılmalıdır?
İlk defa AutoCAD R11 ile gelen “Kağıt Düzlemi” işlevi* çizimlerin basılı çıktıları için pafta organizasyonu yapmaya yarayan* fakat pek kullanılmayan önemli bir AutoCAD işlevidir.
AutoCAD R11’in Türkçe sürümü ile uğraştığımız günlerde* “Paper Space”in Türkçe’sini Kağıt Düzlemi olarak belirlemiştik. Şu anda R14 ile çalışıyoruz; demek oluyor ki Kağıt Düzlemi AutoCAD’de 8 yıldır yer alıyor. Ancak gerek kullanıcılarla görüşmelerimiz* gerekse seminerlere katılanlara sorduğumuz “Kağıt Düzlemini kimler kullanıyor?” sorusu* bizlere bu önemli özellikten yeterince yararlanılmadığını düşündürdü. Peki Kağıt Düzlemi neden kullanılmalıdır? Yanıtı basit* yararlı bir özellik olduğu için. Nasıl sorusuna ise* bu yazının geri kalanında yanıt bulacaksınız. Kağıt Düzleminin ne olduğunu* nasıl kullanılacağını ve değişik disiplinlerdeki uygulamalarını yazacağız.
Model Boşluğu (Model Space) çizimin yaratıldığı yerdir. Kağıt Düzlemi (Paper Space) ise* çizimin çıktı almak için organize edildiği yerdir. Kağıt Düzlemi* Model Boşluğunda yaratılan çizimi kağıda yerleştirmek için araçlar sağlar. Kağıt Düzlemi kullanıldığında* çizimin tek bir görünümünün çıktısını almakla sınırlandırılmazsınız. İstenilen sayıda görünüm* istenilen yerleşim şekliyle kağıt üzerine aktarılabilir.
Görünüm Alanlarının Özellikleri
AutoCAD’de görünüm alanları iki şekilde olabilir: Döşenmiş (tiled) veya serbest (floating).
Döşenmiş görünüm alanları (tiled viewports) ile çalıştığınızda* Model Boşluğunda modelleme ve çizim yapıyorsunuz demektir. Eğer birden fazla görünüm alanı varsa* herhangi birinde yapılacak çizim düzenlemesi diğerlerini de etkiler. Ancak* bakış açısı* ızgara ve kenetleme ayarları ve zum oranı* her görünüm alanında farklı olabilir. Döşenmiş görünüm alanları* çizim ekranının tamamını kaplarlar. “TILEMODE” sistem değişkeni* 1 değerindedir.

Serbest görünüm alanları (floating viewports)* Kağıt Düzleminde yer alan ve modelin değişik görünümlerini içeren pencerelerdir. Kağıt Düzleminde* serbest görünüm alanları birer nesnedirler. Konumları ve ölçekleri ayarlanarak kağıt üzerindeki yerleşim gerçekleştirilir. Zum komutu ile de görüntüledikleri çizimlerin çıktı ölçekleri ayarlanır. “TILEMODE” sistem değişkeni* 0 değerindedir.

Kağıt Düzleminde* serbest görünüm alanları ile çalışılır. Bu düzlemde çizim de yapılabilir* antet ve notasyon* bu düzlemde yerleştirilir. Kağıt Düzleminde serbest görünüm alanları birer nesnedir. Bu düzlemde* model üzerinde değişiklik yapılamaz. Modele/çizime ulaşmak için* Kağıt Düzleminden Model Boşluğuna geçilir. Böylece* kağıt üzerindeki yerleşimi görürken de model ile çalışma olanağı sağlanmış olur. Serbest görünüm alanlarında* her görünüm alanı üzerinde ayrı ayrı ayarlar yapılabilir:
• Belirli görünüm alanlarında* seçilen katmanlar kapatılabilir. Örneğin* 3 boyutlu bakışın çizdirileceği görünüm alanında ölçülendirme nesnelerinin görünmesini istemiyorsanız* ölçülendirme katmanını bu görünüm alanında kapatabilirsiniz.
• Ayrı görünüm alanları* çıktı alırken ayrı ölçeklerde olabilir. Ölçek ayarı* kağıt düzlemine göre yapılır.
• Görünüm alanları arasında görünümler hizalanabilir. Örneğin* mekanik ve mimari uygulamalarda* görünüşlerin ve kesitlerin eksen çizgilerinin birbiri ile hizalı olması gerekir.
• Çıktı alırken* eğer model 3 boyutlu ise ve bir görünüm alanında yer alıyorsa* arkada kalan çizgilerin gizlenmesi (hidden line removal) istenebilir. Arkada kalan çizgilerin gizlenmesi ayarı* her görünüm alanı için ayrı ayrı yapılabilir.
Kağıt Düzlemine Geçiş
Kağıt Düzlemine geçmek ve serbest görünüm alanları yaratmak için birkaç yöntem vardır:
• “View” menüsünden “Paper Space” seçilir veya “TILEMODE” sistem değişkeni 0 yapılır. Daha sonra “Mview” komutu ile veya “View” menüsünden “Floating Viewports” seçenekleri ile serbest görünüm alanları yaratılır.
• “MVSetup” yardımcı programı ile* Kağıt Düzlemi ve serbest görünüm alanları yaratılır. Bu komutla ayrıca antet bloğu* görünüm alanlarının ölçeği ve hizalama da belirlenebilir.
• Yeni bir çizime başlarken* “Advanced Setup Wizard” çalıştırılırsa* 7. aşamada Kağıt Düzlemi ayarları ile yeni bir çizim yaratılır. Daha sonra “Mview” komutu ile görünüm alanları tekrar ayarlanabilir.

Sihirbaz ile kağıt düzlemi ayarı
Kağıt Düzlemi ve Model Boşluğu ikonları* birbirlerinden farklıdır.

Kağıt Düzlemi ikonu

Model Boşluğu ikonu
Kağıt Düzleminde çalışırken* model üzerinde değişiklikler yapmak için sık sık Model Boşluğuna geçmek gerekir.
Kağıt Düzleminden Model Boşluğuna geçiş üç şekilde olabilir:
• AutoCAD ekranının en altında yer alan durum çubuğunda “Paper” yazan yerin üzerine iki kere tıklanır veya
• “View” menüsünden “Floating Model Space” seçilir veya
• “Mspace” komutu girilir.
• Model Boşluğundan Kağıt Düzlemine geçiş de üç şekilde yapılabilir:
• AutoCAD ekranının en altında yer alan durum çubuğunda “Model” yazan yerin üzerine iki kere tıklanır veya
• “View” menüsünden “Paper Space” seçilir veya
• “Pspace” komutu girilir.
Yerleşimin Ayarlanması
Çizimin kağıt üzerindeki yerleşiminin ayarlanması* pafta üretiminin önemli bir aşamasıdır. Çizimde tek model olmasına rağmen* kağıt üzerinde bunun plan* kesit* görünüş* perspektif gibi değişik görünümlerini elde etmek isterseniz* bunun için Kağıt Düzleminde serbest görünüm alanları yaratmanız gerekir.
Serbest Görünüm Alanlarını Yaratma
Serbest görünüm alanları* “Mview” veya “Mvsetup” komutları ile veya “View” menüsünün “Floating Viewports” seçenekleri ile gerçekleştirilir. Burada menü seçeneklerini inceleyeceğiz* diğer komutlar da benzer yöntemle çalışır.
1. “View” menüsünden “Floating Viewports”u seçin. 1* 2* 3 veya 4 görünüm alanı seçin.
2. Eğer 2 veya 3 seçtiyseniz* görünüm alanının nereye yanaşık olacağını belirleyin.
3. Eğer 1 seçtiyseniz ve görünüm alanının grafik ekranın tamamını kaplamasını istiyorsanız “Fit” girin.
4. Dikdörtgen bir alan göstererek görünüm alanlarının yaratılacağı yeri belirleyin.
Görünüm Alanlarını Düzenleme
Görünüm alanları yaratıldıktan sonra* gereksinimlere göre düzenlenebilirler. Her görünüm alanı* aslında Kağıt Düzleminde yer alan ve renk ve katman gibi özelliklere sahip olan birer nesnedir. Görünüm alanları üzerinde kopyalama* taşıma* silme* sündürme gibi komutlar çalışır. Ayrıca tutamakları (Grip) ile de düzenlenebilirler.
Görünüm alanı içindeki görünümün ölçeği ile oynamak* görünüm alanının boyutlarını değiştirmez. Aynı şekilde* görünüm alanının boyutları ile oynamak da* görünümün ölçeğini değiştirmez. Dolayısıyla* görünüm alanı içinde yapacağınız kaydırma ve zum işlemleriyle ve görünüm alanının sınırlarındaki düzenlemelerle* çizimin belirli bir bölümü görüntülenebilir.
İpucu: Eğer görünüm alanı sınır çizgilerinin çıktıda görünmesini istemiyorsanız* bunları ayrı bir katmana yerleştirip* çıktı sırasında o katmanı kapatabilirsiniz.
Görünürlük Kontrolü
Serbest görünüm alanlarındaki nesnelerin görünürlüğü* birkaç yöntemle ayarlanabilir:
• Her görünüm alanındaki katmanlar* ayrı ayrı dondurulabilir: “Layer” diyalog kutusundaki “Freeze in Current Viewport” seçeneği ile veya “Vplayer” komutu ile bu işlem gerçekleştirilir. Örneğin* ölçülendirmelerin bir görünüm alanında görünmesini* fakat diğerlerinde görünmemesini istiyorsanız* ölçülendirme katmanını diğer görünüm alanlarında dondurursunuz.
• Görünüm alanları kapatılıp açılabilir: “Mview” komutunun “On” ve “Off” seçenekleri ile görünüm alanları açılıp kapatılabilir.
• Aktif olacak görünüm alanlarının sayısı sınırlandırılabilir: “MAXACTVP” sistem değişkeni* aynı anda kaç aktif görünüm alanı olacağını belirler.
Kağıt Düzlemine Göre Görünümlerin Ölçeği
Basılı çıktı almadan önce her görünüm alanı için ayrı ayrı zum ölçeği belirleyebilirsiniz. Görünüm ölçeği* Kağıt Düzlemine göreceli olarak verilir - hassas ölçekleme* zum ölçek faktörünün Kağıt Düzlemine göreceli verilmesiyle gerçekleşir.
Kağıt Düzleminde çalışırken ölçek faktörü* çıktısı alınacak çizimle görünüm alanında görünen modelin gerçek boyutları arasındaki orandır. Bu ölçeği bulmak için* Kağıt Düzlemi birimlerini Model Boşluğu birimlerine bölün. Örneğin* 1’e 5 ölçekli bir çizim için* 1 Kağıt Düzlemi birimine* 5 Model Boşluğu birimi karşılık gelir (1:5).
Görünümleri Kağıt Düzlemine göre ölçekleme işi* “Zoom” komutu ile yapılır. “Zoom/Scale” seçeneğine girilecek 1xp* Kağıt Düzlemi ve Model Boşluğu birimlerini 1:1 ölçeğe getirir. 2xp* görünümü 2 katı büyütür yani* 2:1 ölçeğe çevirir. 0.2xp (1/5xp olarak da yazılabilir)* görünümü 1:5 ölçeğe çevirir.
Aşağıdaki resimde* A3 boyutunda bir antetimiz ve uzunluğu 127 mm olan bir parçamız var. Değişik görünüm alanları* değişik ölçeklerde görüntüleniyor. Ölçek ayarlama* “Zoom” komutuna girilen (değer)xp ile sağlanıyor. Kağıt Düzleminde çıktı alırken 1 Plotted MM = 1 Drawing Units ile ölçek belirlendiğinde* Kağıt Düzlemindeki A3 antetimiz kağıda 1:1 ölçeğinde aktarılırken* görünüm alanlarının kendi ölçeklerinde çıktıları alınacaktır.

Değişik ölçeklerde Kağıt Düzlemine göre zumlama
İpucu: Kolaylık için antetinizi 1:1 ölçekte olacak şekilde ayarlayın* görünüm alanlarınızı da Kağıt Düzlemine göre ölçekleyin.
Kağıt Düzleminde Çizgi Tipi Ölçeği
“PSLTSCALE” sistem değişkeni ile* Kağıt Düzleminde görünen tüm çizgi tiplerinin* aynı ölçekte olmasını sağlayabilirsiniz. Bu sistem değişkenine* “Format/Linetype…” menüsünde “Use paper space units for scaling”i kullanarak da ulaşabilirsiniz. Bu değişken 1 olduğunda* Kağıt Düzlemindeki tüm çizgi tipleri* görünüm alanlarının ölçeğinden bağımsız olarak* aynı ölçekte görüntülenir. 0 olduğunda ise* her görünüm alanının ölçeği* çizgi tipinin görüntülenmesindeki ölçeği belirler.
Görünümleri Hizalama
Bir görünüm alanındaki görünümü* diğer bir görünüme göre hizalamak gerekebilir. Örneğin* mekanik ve mimari uygulamalarda* görünüşlerin ve kesitlerin eksen çizgilerinin birbiri ile hizalı olması gerekir. Açılı* yatay ve dikey hizalamalar için bir görünüm alanındaki görünümü* diğer bir görünüm alanında belirlenen temel noktaya göre kaydırmak gerekir.


Görünüm alanlarında nesneleri hizalamak için:
1. “Mvsetup” komutuna girin.
2. “Align”ı seçin.
3. Aşağıdakilerden biri ile devam edin:
• “Horizontal” seçeneği* diğer bir görünüm alanındaki temel noktaya göre yatay hizalama yapar.
• “Vertical” seçeneği* diğer bir görünüm alanındaki temel noktaya göre dikey hizalama yapar.
• “Açılı” seçeneği* diğer bir görünüm alanındaki temel noktaya göre belirlenen mesafe ve açıda hizalama yapar.
4. Görünüm alanlarından sabit kalacak olanı güncel görünüm alanı yapın ve temel noktayı gösterin. (1. Nokta)
5. Hizalamanın yapılacağı görünüm alanını seçin ve sonra hizalama noktasını seçin. (2. Nokta)
6. Açılı hizalamalarda* mesafe ve açıyı ikinci görünüm alanında belirleyin.
İpucu: Doğru bir hizalama işlemi için* nesne kenetleme modlarını kullanmanız gerekir.
Arkada Kalan Çizgilerin Gizlenmesi
Eğer çiziminizde 3 boyutlu nesneleriniz varsa* bunların basılı çıktılarında arkada kalan çizgilerin gizlenmesini isteyebilirsiniz. Bunun için “Mview” komutunun “Hideplot” seçeneğini veya “View” menüsünden “Floating Viewports / Hideplot” seçeneğini kullanın.
Değişik Disiplinlerde Kağıt Düzlemi Kullanımı
Yaptığınız çizimin basılı çıktısını alacaksanız* Kağıt Düzlemi işinizi kolaylaştıracaktır. AutoCAD* temelde üzerinde çalışan uygulama yazılımlarına yukarıda anlattığımız Kağıt Düzlemi işlevlerini sunar. Ancak bazı uygulama yazılımları* işleri daha da kolaylaştırmak için* ek Kağıt Düzlemi işlevleri de içerirler. Şimdi Kağıt Düzleminin* değişik disiplinlerde ne şekilde kullanılabileceğine bakalım.
Mekanik Uygulamalarda Kağıt Düzlemi
Autodesk Mechanical Desktop* AutoCAD’in sunduğu Kağıt Düzlemi özelliklerini* çok daha kolay kullanımlı olacak şekilde özelleştiriyor. Kağıt Düzlemi özelliği* MDT ile Model Boşluğunda oluşturulan parçaların (katı*yüzey ya da tel çerçeve) ve montajların teknik resim görünüşlerinin kolayca ve otomatik olarak alınmasını sağlıyor.

Autodesk Mechanical Desktop'da Kağıt Düzlemi kullanımı
Modellerin üstten* yandan* izometrik* kesit* detay* eğik vb. görünüşleri çıkartılabiliyor. Görünüşler çıkartılırken* arkada kalan çizgiler hesaplanıyor ve bunlar istenen çizgi tipleriyle görüntüleniyor. MDT* bu görünüşler üzerinde önceden tanımlı ve kendisinin atadığı ölçüleri otomatik olarak yerleştiriyor. Ayrıca* yeni ölçüler kullanıcı tarafından da kolaylıkla görünüşlere eklenebiliyor. Bunların dışında* Kağıt Düzlemindeki görünüşler üzerine kaynak* geometrik toleranslar gibi semboller DIN* ISO* ANSI* BS* JIS standartlarına göre oluşturulabiliyor. Böylece* istenen karmaşıklıkta modeller tasarlanırken* Kağıt Düzleminde de bunların teknik çizim görünüşleri MDT’nin yetenekleri ile otomatik olarak yaratılabiliyor. 2B görünüşler ve 3B model birbirlerine bağlı olduklarından birinde yapılan değişiklikler diğerine yansıyor.
Mimari Uygulamalarda Kağıt Düzlemi
AutoCAD Architectural Desktop’da* AutoCAD’in Kağıt Düzlemi özelliklerinden yararlanılıyor. Mimari çizimlerde Kağıt Düzlemi* plan* kesit ve görünüş gibi aynı anda bakılması gereken çizimleri pafta üzerinde anlaşılır biçimde sunmak için kullanılıyor.

Autodesk Architectural Desktop'da Kağıt Düzlemi kullanımı
Çizimlere eşlik eden mahal listeleri* lejantlar* metinler ve paftayı çerçeveleyecek antet de Kağıt Düzleminde yaratılabiliyor. Kağıt Düzleminde projenin kaplama yapılmış görüntüleri ve fotoğrafları da kullanılarak etkileyici sunum paftaları oluşturulabiliyor.
GIS Uygulamalarında Kağıt Düzlemi
AutoCAD Map* AutoCAD’in Kağıt Düzlemi işlevlerini kullanır. Aşağıdaki örnekte proje alanı farklı detaylarda ve ölçeklerde görüntülenerek çıktı almaya hazır hale getirilmiş durumda:

AutoCAD Map'de Kağıt Düzlemi kullanımı
Görünüm alanları standart antetli kağıdın üzerine yerleştirilerek gerekli düzenlemeler yapılmış. Soldaki iki görünüm alanında proje verilerinin olduğu halihazır ve kadastro paftaları aynı alan için ayrı ayrı gösterilmiş. Sağ üstte aynı alana ait arazi kullanım sorgulaması ve alt görünüm alanında da halihazır ve kadastro paftalarının birleştirilmiş halinden bir detay yer alıyor.
Arazi - Topoğrafya Uygulamalarında Kağıt Düzlemi
AutoCAD Land Development Desktop’la üretilen projelerde çizime ait farklı detaylar aynı pafta üzerine basılmak istendiğinde Kağıt Düzlemi kullanıcıya büyük kolaylık sağlar. Üzerinde çalışılan proje* kullanıcının belirlediği görünüm alanlarında farklı açılarda* ölçeklerde veya detaylarda görüntülenebilir.

AutoCAD Land Development Desktop'da Kağıt Düzlemi kullanımı
Yukarıda Kağıt Düzleminin nasıl kullanılabileceğine dair bir örnek yer alıyor. Çalışma alanı farklı detaylarda ve şekillerde görüntüleniyor* eş yükseklik eğrilerini kapsayan tüm arazi* çalışma alanına yaklaşılarak alınan bir detay görüntü* çalışma alanından alınan kesit görüntüsü ve arazinin üç boyutlu modeli antetli kağıda yerleştirilerek çıktı almaya hazır hale getiriliyor.

Duvar Stili Oluşturmak
AutoCAD Architectural Desktop* mimari elemanlar için stil tabanlı "akıllı"nesneler kullanır. Duvar da bunlardan birisidir. Kullanıcı tarafından oluşturulabilen farklı duvar stilleri* duvarın fiziksel yapısını ve çizimlerde nasıl görüneceğini belirler.
Gelin* örnek bir duvar stili yaratalım. Duvarımız* iki tarafı sıvalı yarım tuğla bir duvar olsun ve planda aşağıdaki gibi gözükmesini isteyelim.


"Design"menüsü altında "walls"alt menüsü içinde yer alan "wall styles"komutunu çalıştırdığımızda karşımıza dosyamızın içinde kullanıma hazır duvar stillerimiz listelenir. "New"düğmesine basarak kütüphanemize yeni bir duvar stili eklemenin ilk adımını atarız; duvarımızın adı T-TUĞLA13 olsun. "Edit"düğmesi ile duvarımızı hazırlayacağımız diyalog kutusuna ulaşıyoruz* öncelikle "Description"bölümüne kısa bir tanımlama yazalım. Örneğin* "iki tarafı sıvalı yarım tuğla iç duvar ".


"Components"sayfasında* duvar kompozisyonu içindeki her malzemenin adı (name)* öncelik sırası (priority)* yerleşme yeri (edge offset) ve kalınlığı (width) belirtilir.
"Priority"değeri duvarların kesiştiği noktada malzeme katmanlarının nasıl temizleneceğini belirler. Bu değer ne kadar küçükse o katman o kadar önceliklidir. Örneğin* biri birine saplanan iki duvardan biri betonarme ve diğeri tuğla ise* sürekli olması gereken betonarme malzeme olacağından katmanlar içinde en yüksek öncelik değerine betonarme katmanı sahip olacaktır.
"Edge offset"değeri her katmanın başlangıç yerini* "Width"ise katmanın kalınlığını belirler. Şimdi ince sıva için bir katman oluşturalım. "Add"düğmesine basarak listeye yeni bir katman ekleyelim. Listede daha önceden bir katman var ise* onu da seçebiliriz. Daha sonra bu katman için aşağıdaki değerleri girelim.
name: ince sıva
priority: 80
edge offset: -2
width: 2
Aynı işlemi tuğla katmanı için aşağıdaki değerlerle yapalım:
name: tuğla
priority: 20
edge offset: 0
width: 9
Son katman* yani diğer taraftaki ince sıva için aşağıdaki değerlerle devam edelim:
name: ince sıva
priority: 80
edge offset: 9
width: 2
"Width"ve "Edge Offset"için sabit bir değer verebileceğimiz gibi "BW (base width)"seçeneği ile bu değeri duvar kalınlığına da bağlayabiliriz. Örneğin* "BW/2"değeri duvar kalınlığının yarısı kadar olacağını belirler.
Buraya kadar duvarımızın fiziksel özelliklerini tanımladık. Şimdi duvarımızın değişik görünüşlerde nasıl çizileceğini belirleyelim. Bunun için "Display props"sayfasına geçiyoruz.


Biz burada değişiklikleri sadece plan bakışı için yapacağız. "Wall style"seçeneği yapılacak değişikliklerden sadece söz konusu stilin etkilenmesi içindir. Onu işaretleyip "Attach Override"düğmesine basıyoruz. "Edit display props…"düğmesine bastıktan sonra* duvar katmanlarının (layer)* taramalarının (hatch)* plan düzleminin altında (below cut plane) ve üstünde (above cut plane) kalan çizgilerinin* çizilecekleri AutoCAD katmanlarını yöneten diyalog kutusu karşımıza çıkar.


Duvar içinde yer alan her malzemenin farklı kalem kalınlığında ve gerektiğinde taramayla çizilebilmesi için kendi sıra numarasıyla anılan "boundary"ve "hatch"katmanları vardır. Boundary 1* 2 ve 3 için birer renk seçin. Listenin alt taraflarına gidin* "hatch2"yi açın ve onun için de bir renk seçin. Bu tuğla malzemenin taranarak belirtilmesini sağlayacaktır.
"Hatching"sayfasına geçerek "hatch2 "nin tarama tipini* sıklığını vb. değerleri seçin. OK düğmesine basarak ilk diyalog kutusuna dönün.
Diyalog kutularının sol alt köşesinde bulunan ikon* yüzen görüntüleyiciyi açmak için kullanılır. Duvarınızın istediğiniz gibi görüntülenip görüntülenmediğini buradan kontrol edebilirsiniz.
 

serkan tr

Katılımcı Üye
23 Haz 2007
368
2
Beşiktaş
ah birde tam sürüm ve sınırsız kullanım download linkini versen tam süper olucaktı
emeğe saygı yinede kardeş sağolasın
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.