bide maillerimizi alalım tam olsun

bymxx

Üye
26 Ocak 2007
185
0
BURSA
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPConnection, IdTCPClient,
IdMessageClient, IdPOP3, StdCtrls, IdMessage, ComCtrls, Menus;
type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
al: TIdPOP3;
ListView1: TListView;
IdMessage1: TIdMessage;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Label7: TLabel;
Edit4: TEdit;
Edit5: TEdit;
Edit6: TEdit;
Edit7: TEdit;
Label8: TLabel;
Button4: TButton;
SaveDialog1: TSaveDialog;
Memo1: TMemo;
ListBox1: TListBox;
Button5: TButton;
PopupMenu1: TPopupMenu;
bymxx1: TMenuItem;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure ListView1Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);
procedure Button5Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
try
al.Username:=edit1.Text;
al.Password:=edit2.Text;
al.Host:=edit3.Text;
al.Connect();
showmessage('tamam');
except
showmessage('olmadı');
end;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
al.Disconnect;
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var i,adet,boyut:integer;
begin
adet:=al.CheckMessages;
if adet=0 then
begin
showmessage('mesaj bulunamadı');
exit;
end;
listview1.Clear;
for i:=1 to adet do
begin
idmessage1.Clear;
al.RetrieveHeader(i,idmessage1);
with listview1.Items.Add do
begin
caption:=idmessage1.Subject;
subitems.add(idmessage1.from.text);
subitems.add(datetostr(idmessage1.Date));
subitems.add(inttostr(al.RetrieveMsgSize(i)));
end;
end;
end;
procedure TForm1.ListView1Click(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
if listview1.Selected=nil then exit;
idmessage1.Clear;
memo1.Clear;
al.Retrieve(listview1.Selected.index+1,idmessage1);
caption:=inttostr(listview1.selected.index);
edit4.text:=idmessage1.from.text;
edit5.text:=idmessage1.cclist.emailaddresses;
edit6.text:=datetimetostr(idmessage1.date);
edit7.text:=idmessage1.subject;
memo1.Lines.AddStrings(idmessage1.Body);
listbox1.clear;
for i:=0 to pred(idmessage1.messageparts.count) do
if (idmessage1.messageparts.items is tidattachment) then
listbox1.items.add(tidattachment(
idmessage1.messageparts.items).filename)
else
if idmessage1.messageparts.items is tidtext then
begin
memo1.Clear;
memo1.lines.AddStrings(tidtext(idmessage1.messageparts.items).Body);
end;
end;
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
for i:=0 to idmessage1.MessageParts.Count - 1 do
if idmessage1.MessageParts.Items is tidattachment then
begin
savedialog1.filename:=tidattachment(idmessage1.MessageParts.items).filename;
if savedialog1.execute then
tidattachment(idmessage1.MessageParts.items).SaveToFile(savedialog1.FileName);
end;
end;
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
if listview1.Selected<>nil then
begin
al.Delete(listview1.Selected.index + 1);
listview1.selected.delete;
end;
end;
end.uzun oldu ama inceleyin size tavsiyem kopyala yapıştır yapmayın hiçbirşey öğrenemezsiniz benden size bir tavsiye
bugünlük te bu kadar
kib by
 

cango-351

Yeni üye
20 May 2007
2
0
birader saol paylaşım içinde ben bu kodları nasıl kullancağım delphi form1 de varolan kodları silip bunları yapıştırıyorum ama al. diye bir dizi kullanmışsın ve tanımlamamışsın. biraz açıklama yaparsan sewinirim
 

bymxx

Üye
26 Ocak 2007
185
0
BURSA
al: TIdPOP3;
burada al kendi kafamdan kodlarken yazdığım rastgele 2 harf TIdPOP3 ün adını al yapmışım anlaşılmayacak bişey yok
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.