Discord botlarınızda kullanabileceğiniz harika komut kodları!

vEveryone

Üye
27 Kas 2020
77
31
Almanya
İyi günler değerli form üyeleri, bugün sizlere daha önceden yapmış olduğum discord v12 bot komutlarını paylaşacağım kodlar bana ait umarım işinize yarar beğendiyseniz konuya destek olabilirsiniz iyi forumlar.


1 >
Avatar Komutu (Hedef kişinin profil fotoğrafını gösterir)

JavaScript:
const Discord = require('discord.js');

exports.run = (client, message, args) => {
let mention = message.mentions.users.first();
let sender = "";
if (message.channel.guild.member(message.author).nickname == null) {
 sender = message.author.username;
} else {
 sender = message.channel.guild.member(message.author).nickname;
}
if (mention != null || mention != undefined) {
 var name = mention.username + "'s ";
 if (mention.username.endsWith("s")) {
  name = mention.username + "' ";
 }
 const avatarEmbedOther = new Discord.MessageEmbed()
 .setAuthor(mention.username,mention.avatarURL({ dynamic: true, format: 'png', size: 1024 }))
 .setDescription('**Avatar**')
 .setColor('')
 .setImage(mention.avatarURL({ dynamic: true, format: 'png', size: 1024 }))

 message.channel.send(avatarEmbedOther);
 return;
} else {
 const avatarEmbedYou = new Discord.MessageEmbed()
 .setAuthor(sender, message.author.avatarURL({ dynamic: true, format: 'png', size: 1024 }))
 .setDescription('**Avatar**')
 .setColor('0x1d1d1d')
 .setImage(message.author.avatarURL({ dynamic: true, format: 'png', size: 1024 }))

 message.channel.send(avatarEmbedYou);
 return;
}
message.channel.send("Render hatası yada bilinmeyen bir hata oldu.");
}
exports.conf = {
 enabled: true,
 guildOnly: false,
 aliases: ['avatar', 'av'],
  kategori: 'kullanıcı',
 permLevel: 0
};
exports.help = {
 name: 'avatar',
 isim: 'Avatar',
 süre: 'Yok',

 description: 'Avatarınızı gösterir ve ya birini etiketlerseniz o kişinin avatarını gösterir.',
 usage: 'avatar <@kullanıcı>'
};

//Coded By Everyone


2 > Slowmode (Süreli Mesaj) Komutu (Belirlediğiniz kanalda mesajların, belli sürelerle atılmasını sağlar)

JavaScript:
const Discord = require('discord.js');

exports.run = async(client, message, args) => {
       const codare = require('../ayarlar.json')
      let prefix = codare.prefix

       if(message.channel.type == "dm") return;
if (message.channel.type !== "text") return;
  if(!message.member.permissions.has("MANAGE_MESSAGES")) return message.reply("Bu Komutu Kullanabilmen İçin **Mesajları Yönet** Yetkisine Sahip Olman Gerek!."); 
const limit = args[0] ? args[0] : 0;
 if(!limit) {
       var embed = new emran.MessageEmbed()
        .setDescription(`Doğru kullanım: \`${prefix}slowmode [0/100]\``)
        .setColor('PURPLE')
        .setTimestamp()
      message.channel.send({embed})
      return
     }
if (limit > 100) {
  return message.channel.send(new emran.MessageEmbed().setDescription("Süre limiti maksimum **100** saniye olabilir.").setColor('RED'));
} 
  message.channel.send(new emran.MessageEmbed().setDescription(`Yazma süre limiti **${limit}** saniye olarak ayarlanmıştır.`).setColor('GREEN')).then(m => m.delete({ timeout: 5000, reason: 'Siliniyor.' }));
 
var request = require('request');
request({
  url: `https://discord.com/api/v7/channels/${message.channel.id}`,
  method: "PATCH",
  json: {
    rate_limit_per_user: limit
  },
  headers: {
    "Authorization": `Bot ${client.token}`
  },
})};
 exports.conf = {
 enabled: true,
 guildOnly: false,
 aliases: ["slow-mode", "slowmode"],
 permLevel: 0,

};

exports.help = {
 name: 'slowmode',
 description: 'Sohbete yazma sınır (süre) ekler.',
 usage: 'slowmode [1/10]',
};

//Coded By Everyone


3 > Sil Komutu (Belirlediğiniz kanaldaki mesajları siler)

JavaScript:
const { MessageEmbed } = require("discord.js");
exports.run = (Bot, Mesaj, Argüman) => {
 const Sayı = Number(Argüman[0]);

 const Hata = new MessageEmbed()
  .setColor("#7f0000")
  .setTitle("Başarısız!")
  .setFooter(`${Mesaj.author.username} Tarafından Kullanıldı.`,Mesaj.author.avatarURL())

 const Başarılı = new MessageEmbed()
  .setColor("#007f00")
  .setTitle("Başarılı!")
  .setFooter(`${Mesaj.author.username} Tarafından Kullanıldı.`,Mesaj.author.avatarURL())
 {
  if (!Mesaj.member.hasPermission("MANAGE_MESSAGES")) {
   Hata.setDescription("Bu komutu kullanmak için `Mesajları Yönet` yetkisine sahip olmanız gerekmektedir.");
   Mesaj.channel.send(Hata).then(msg => msg.delete({ timeout: 5000}));
   
  } else {
   if (!Sayı) {
    Hata.setDescription("Bir sayı belirtiniz.");
    Mesaj.channel.send(Hata).then(msg => msg.delete({ timeout: 5000}));
   } else {
    if (Sayı < 101) {
     Başarılı.setDescription(`${Sayı} adet mesaj başarıyla silindi!`);
     Mesaj.channel.send(Başarılı).then(msg => msg.delete({ timeout: 5000}));
     Mesaj.channel.bulkDelete(Sayı);
    }
    if (Sayı > 100 && Sayı < 200) {
     Başarılı.setDescription(`${Sayı} adet mesaj başarıyla silindi!`);
     Mesaj.channel.send(Başarılı).then(msg => msg.delete({ timeout: 5000}));
     Mesaj.channel.bulkDelete(100).then(() => {
      Mesaj.channel.bulkDelete(Sayı - 100);
     });
    }
    if (Sayı == 200) {
     Başarılı.setDescription(`${Sayı} adet mesaj başarıyla silindi!`);
     Mesaj.channel.send(Başarılı).then(msg => msg.delete({ timeout: 12000}));
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
    }
    if (Sayı > 200 && Sayı < 300) {
     Başarılı.setDescription(`${Sayı} adet mesaj başarıyla silindi!`);
     Mesaj.channel.send(Başarılı).then(msg => msg.delete({ timeout: 5000}));
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100).then(() => {
      Mesaj.channel.bulkDelete(Sayı - 200);
     });
    }
    if (Sayı == 300) {
     Başarılı.setDescription(`${Sayı} adet mesaj başarıyla silindi!`);
     Mesaj.channel.send(Başarılı).then(msg => msg.delete({ timeout: 12000}));
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
    }
    if (Sayı > 300 && Sayı < 400) {
     Başarılı.setDescription(`${Sayı} adet mesaj başarıyla silindi!`);
     Mesaj.channel.send(Başarılı).then(msg => msg.delete({ timeout: 6000}));
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100).then(() => {
      Mesaj.channel.bulkDelete(Sayı - 300);
     });
    }
    if (Sayı == 400) {
     Başarılı.setDescription(`${Sayı} adet mesaj başarıyla silindi!`);
     Mesaj.channel.send(Başarılı).then(msg => msg.delete({ timeout: 12000}));
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
    }
    if (Sayı > 400 && Sayı < 500) {
     Başarılı.setDescription(`${Sayı} adet mesaj başarıyla silindi!`);
     Mesaj.channel.send(Başarılı).then(msg => msg.delete({ timeout: 7000}));
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100).then(() => {
      Mesaj.channel.bulkDelete(Sayı - 400);
     });
    }
    if (Sayı == 500) {
     Başarılı.setDescription(`${Sayı} adet mesaj başarıyla silindi!`);
     Mesaj.channel.send(Başarılı).then(msg => msg.delete({ timeout: 12000}));
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
    }
    if (Sayı > 500 && Sayı < 600) {
     Başarılı.setDescription(`${Sayı} adet mesaj başarıyla silindi!`);
     Mesaj.channel.send(Başarılı).then(msg => msg.delete({ timeout: 8000}));
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100).then(() => {
      Mesaj.channel.bulkDelete(Sayı - 500);
     });
    }
    if (Sayı == 600) {
     Başarılı.setDescription(`${Sayı} adet mesaj başarıyla silindi!`);
     Mesaj.channel.send(Başarılı).then(msg => msg.delete({ timeout: 12000}));
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
    }
    if (Sayı > 600 && Sayı < 700) {
     Başarılı.setDescription(`${Sayı} adet mesaj başarıyla silindi!`);
     Mesaj.channel.send(Başarılı).then(msg => msg.delete({ timeout: 5900}));
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100).then(() => {
      Mesaj.channel.bulkDelete(Sayı - 600);
     });
    }
    if (Sayı == 700) {
     Başarılı.setDescription(`${Sayı} adet mesaj başarıyla silindi!`);
     Mesaj.channel.send(Başarılı).then(msg => msg.delete({ timeout: 12000}));
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
    }
    if (Sayı > 700 && Sayı < 800) {
     Başarılı.setDescription(`${Sayı} adet mesaj başarıyla silindi!`);
     Mesaj.channel.send(Başarılı).then(msg => msg.delete({ timeout: 10000}));
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100).then(() => {
      Mesaj.channel.bulkDelete(Sayı - 700);
     });
    }
    if (Sayı == 800) {
     Başarılı.setDescription(`${Sayı} adet mesaj başarıyla silindi!`);
     Mesaj.channel.send(Başarılı).then(msg => msg.delete({ timeout: 12000}));
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
    }
    if (Sayı > 800 && Sayı < 900) {
     Başarılı.setDescription(`${Sayı} adet mesaj başarıyla silindi!`);
     Mesaj.channel.send(Başarılı).then(msg => msg.delete({ timeout: 11000}));
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100).then(() => {
      Mesaj.channel.bulkDelete(Sayı - 800);
     });
    }
    if (Sayı == 900) {
     Başarılı.setDescription(`${Sayı} adet mesaj başarıyla silindi!`);
     Mesaj.channel.send(Başarılı).then(msg => msg.delete({ timeout: 12000}));
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
    }
    if (Sayı > 900 && Sayı < 1000) {
     Başarılı.setDescription(`${Sayı} adet mesaj başarıyla silindi!`);
     Mesaj.channel.send(Başarılı).then(msg => msg.delete({ timeout: 12000}));
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100).then(() => {
      Mesaj.channel.bulkDelete(Sayı - 900);
     });
    }

    if (Sayı == 1000) {
     Başarılı.setDescription(`${Sayı} adet mesaj başarıyla silindi!`);
     Mesaj.channel.send(Başarılı).then(msg => msg.delete({ timeout: 13000}));
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
     Mesaj.channel.bulkDelete(100);
    }
    if (Sayı > 1000) {
     Hata.setDescription("En fazla 1000 adet mesaj silebilirsiniz.");
     Mesaj.channel.send(Hata).then(msg => msg.delete({ timeout: 5000}));
    }
   }
  }
 }
};

exports.conf = {
 enabled: true,
 guildOnly: false,
 aliases: ["sil", "temizle"],
 permLevel: 0
};

exports.help = {
 name: "Sil"
};

//Coded By Everyone


4 > Sunucu Profil Resmini gösterme komutu (Bulunduğunuz sunucunun profil fotoğrafını gösterir)

JavaScript:
const Discord = require("discord.js");

exports.run = (client, message, params) => {
 if (!message.guild) {
  const ozelmesajuyari = new Discord.MessageEmbed()
   .setColor("0x1d1d1d")
   .setTimestamp()
   .setFooter("", client.user.avatarURL())
   .setAuthor(message.author.username, message.author.avatarURL())
   .addField(":warning: Uyarı :warning:","`sunucuresmi` adlı komutu özel mesajlarda kullanamazsın.");
  return message.author.send(ozelmesajuyari);
 }
 if (message.channel.type !== "dm") {
  const sunucubilgi = new Discord.MessageEmbed()
   .setAuthor(message.guild.name)
   .setDescription('Link : [Tıkla](https://cdn.discordapp.com/icons/732356181435088981/6754edfd5f35ec82cc38c44f3c53fa62.png?size=1024)')
   .setColor("0x1d1d1d")
   .setImage(message.guild.iconURL({ dynamic: false, format: 'png', size: 1024 }))
   .setTimestamp()
   .setFooter("", client.user.avatarURL());
  return message.channel.send(sunucubilgi);
 }
};

exports.conf = {
 enabled: true,
 guildOnly: false,
 aliases: ["sunucu-pp", "sunucu-resmi"],
 permLevel: 0
};

exports.help = {
 name: "sunucuresmi",
 description: "Sunucu Resminin Linkini Atar.",
 usage: "sunucuresmi"
};

//Coded By Everyone


5 > Botunuzuz sunucu davet linkini verme komutu (Komut işleve girdiğinde botunuzun davet linkini gösterir)

JavaScript:
const Discord = require('discord.js');
const ayarlar = require('../ayarlar.json');

exports.run = (client, message, args) => {
  const embed = new Discord.MessageEmbed()
    
    .setTitle(`${client.user.username}`)
    .setDescription(`\n [**HYDRA BOT**](https://discordapp.com/oauth2/authorize?client_id=732355213226147921&scope=bot&permissions=8) \n \n Botu Sunucuna Davet Edebilirsin. \n\n **Davet Linki;** \n [Tıkla](https://discordapp.com/oauth2/authorize?client_id=732355213226147921&scope=bot&permissions=8)`)
    .setThumbnail(client.user.avatarURL)
    .setFooter('© Coded By Everyone')
  .setColor(`BLUE`)
  .setTimestamp()
  return message.channel.send(embed);

 
 
};

exports.conf = {
 enabled: true,
 guildOnly: true,
 aliases: ['invite'],
 permLevel: 0,
};

exports.help = {
 name: 'davet',
 description: '',
 usage: 'davet'
};

//Coded By Everyone

 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.