DÜNYA ULU ÖNDERİ KONUŞUYOR HAKKINDaKİ YORUMLAR

[email protected]

Katılımcı Üye
19 Şub 2006
448
13
VaTaN BeKÇiSi
Dünya'nın Atatürk İçin Dedikleri...

Türkiye'yi kurtarmış, Türk milletine rehberlik etmiş ve Türk milletini ihya etöişolan Atatürk'ün ölümü hem Türk milleti, hem de Avrupa için mevsimsiz ve pek acı bir kayıptır.
WİNSTON CHURCHİLL---------------------------------------------------------------------------
-----
Asker-Devler adamı, ça ımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye'nin dünyanın en ileri memleketleri arasında hak etti i yeri almasını sa lamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklü ünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanım duygusunu vermiştir. Ben Atatürk'ün sadık arkadaşlarından biri olarak büyük iftihar duyuyorum.
General - DOUGLAS MC ARTHUR - Kasım 1963

---------------------------------------------------------------------------
-----
Atatürk yalnız Türk tarihinin büyük bir siması de il, aynı zamanda bir büyük adamıdır. O'nun yeni Türkiye'yi yaratan eseri, yüzyıllara intikal eden bir anıt olarak kalacaktır. Yunanistan Başbakanı -
GENERAAL METAKSAS

---------------------------------------------------------------------------
-----
İnsanı teslim alıcı gözlerinde fevkalade bir önderlik gücü var. Kalın kaşları sakin durmaz. Yüksek, entellektüel zirveler kalkar ve şaşılacak derecede geniş alnında derin çizgiler oyacak biçimde çatılır. Derisi açık renklidir, güneşten yanmıştır. Esmer de ildir. Saçı sarımtrak kahverengidir. A zının temiz kesilmiş çizgileri ve çenesi kararlarının kesinli ini gösteriri. Tetiktir, hazırcevaptır, dikkati çekecek derecede zekidir.
Amerikalı Kadaın Gazeteci - GLAYDS BAKER

---------------------------------------------------------------------------
-----
O; şahsi kazanç ve söhret peşinde koşan basit bir diktatör de il, gelecek nesiller için sa lam temeller atmaya u raşan bir kahramandı.
WALTER L. WRİGHT JR.

---------------------------------------------------------------------------
-----
Atatürk'ün dış münasebetler konusu üzerindeki görüşlerini inceleyen bir kimse, f***rlerinin de eri ve ifade edildikleri zamanı aşan manaları karşısında daima hayrete düşer.
A.B.D. Büyükelçilerinden - AWRA M. WARREN

---------------------------------------------------------------------------
-----
Büyük Atatürk'ün ufulünden dolayı teessürümüz o derece derin ve sonsuzdur ki, bunu ifade etmek için kelime bulamıyorum. Çünkü Atatürk, yalnız Türkiye'nin de il, bütün şarkın Ata'sı idi.
Afganistan - VELİ HAN

---------------------------------------------------------------------------
-----
Türkiye'yi son ziyareti sırasında Anıtkabir'in altın defterine şu sözleri yazmıştı. "Atatürk artık rahatça ölebilirdi. -Mademki ışık parlamakta, alev yanmakta ve memleket ilerlemekte devam ediyor...
General DE GAULLE

---------------------------------------------------------------------------
-----
Mustaf Kemal sosyalist de il, fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici ve iyi düşünceli, akıllı bir lider. mustafa Kemal, soygunculara karşı bir Kurtuluş Savaşı veriyor. Emperyalistlerin gururunu kıraca ına ve Sultanı da yaranı ile birlikte alt edece ine inanıyorum.
LENİN

---------------------------------------------------------------------------
-----
Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yatım. Bu geceki kadar ezildi imi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal'de büyük bir ruh kudretinin esrarı var.(1922)
İngiliz Generali - SIR CHARLES TOWNSHEND

---------------------------------------------------------------------------
-----
Ser, dayanıklı ve mücadeleci. Bence harika bir subay. Kelimenin tam manasıyla mükemmel bir yönetici.
Alman Generali - VON SONDERS

---------------------------------------------------------------------------
-----
Fransa, kendisine pek çok dostluk belirtileri göstermiş olan bu büyük adamın anısını daima canlı tutacaktır.
Fransız Başbakanı - EDOUARD DALADIER

---------------------------------------------------------------------------
-----
Hayatının sonuna kadar ulusunun mutlak güvenli iyle kurdu u devletin başında kalan muzaffer kumandanın kişili i eşi görülmemiş bir karekter örne idir.
Eski İtalya Dışişleri Bakanı - COMTE CARLO SFORZA

---------------------------------------------------------------------------
-----
Öyle zamanlar oldu ki, anılar içinde benim eşsiz nitelikte gördüklerimi düzeltti: "- Hayır... Ben bunda yanılmışım. E er şöyle düşünseydim ve yapsaydım sonucu daha eksiksiz olacaktı." dedi i az de ildi. Gerçekçilik O'nun korkmadı ı şeydi.
Eski Amerika Elçisi - General, CHARLES H. SHERRİLL

---------------------------------------------------------------------------
-----
Türkler O'na çok haklı olarak Atatürk dediler ve kendilerini baba tanıdılar. Gerçekten de O, ulusunu seven ve ulusu için didinen bir baba olmuş ve yurdunu çok az bir zamanda veimmli, yaratıcı bir gelişmeye yönelmiştir.
Macar Meclis Başkanı - GYULA KORNİS

---------------------------------------------------------------------------
-----
Atatürk tarihten hak*** dersler almış nadir büyüklerden biridir. Bütün çaba ve u raşmaları yalnız kendi ulusu içindir.
Alman Tarihçisi - Prof. HERBERT MELZİG

---------------------------------------------------------------------------
-----
Kuvvetli karekterli ve dünya ulusları arasında kendi ulusunun haklı durumu üzerinde kesin ve pratik görüşlü bir adam olarak O, hiçbir zaman kişisel söhret ve yükselme peşinde koşmadı. Yurdunun çıkarları her şeyin üstünde tutan ve ulusu için en faydalı sonuca varmaya çalışan bu zat, gücünü damarlarına işlemiş görev duygusundan alıyordu
İngiliz Yarbayı - A. RAWLİNSON

---------------------------------------------------------------------------
-----
Atatürk, yeni Türkiye'yi kılıcı ile kurtarmış ve dehası ile düzene sokmuştur. O'nun yaratıcı ruhunun ve coşkun yurtseverli inin harekete geçmedi i hiçbir alan yoktur.
Polonya - GAZETE POLSKA

---------------------------------------------------------------------------
-----
Padişahların gösterişini, halifeli in çekicili ini umursamayıp bakışlarını, ordularının belkemi i olan Anadolu çiftçisine sevgiyle yöneltti.
İngiliz - TMES GAZETESİ

---------------------------------------------------------------------------
-----
Atatürk'ün askerlik tarafına hayret etmiyorum. Her meslekte deha sahibi insanlar vardır, buna şaşılmaz. Fakat İsviçre Medeni Kanununu kabul etmek ve Türkiye'de yürürlü e koymak! Bu âdeta dehanın da üstünde bir şey, Hukutan anlayan ve insan haklarına inanan biri sıfatıyla söylüyorum. İşte buna hayranım!
Fransız Milli Meclisi Başkanı - EDOUARD HERRİOT
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.