Frontpage Dersleri

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
47
Little Town.
Web sayfaları World Wide Web'in temel belgeleridir. Bir Web sitesinin parçası veya ayrı sayfalar olabilirler. Microsoft FrontPage'in birçok özelliği, bir Web sitesiyle çalışıyorsanız kullanılır. FrontPage'de, Web sayfası tasarlamanız ve oluşturmanızda size yardımcı olacak özellikler de bulunur.

FrontPage, profesyonel bir görünüşe sahip ve iyi tasarlanmış Web sayfaları oluşturmanızda size yardımcı olmak için çeşitli yerleşim ve işlevlere sahip sayfaları hızlı bir şekilde oluşturmak üzere kullanabileceğiniz çeşitli şablonlar şablon: Yeni Web sayfaları ve siteleri için temel alınabilecek metin ve grafikler için önceden tasarlanmış biçimler kümesi. Şablon kullanarak sayfa veya site oluşturulduktan sonra, bunları özelleştirebilirsiniz.) sağlar. Örneğin, kullanıcı kayıt sayfası, konuk defteri, geri bildirim formu, arama formu bulunan bir sayfa ve daha başka sayfalar oluşturmak için bir FrontPage şablonu kullanabilirsiniz.

Tutarlı bir tasarımı olan sayfalar oluşturmak için temaları kullanabilirsiniz. Tema, bir renk düzeni ile birleştirilmiş yazı tipleri, grafikler, arka planlar, gezinti çubukları, yatay çizgiler ve diğer sayfa öğeleri gibi tasarım öğelerini içerir.

Sayfaları kendiniz tasarlamayı ve düzenlemeyi tercih ediyorsanız, boş bir sayfayla başlayıp, aşağıdakilerden bir ve birden fazlasını yapabilirsiniz:

Metin ve grafiklerin sayfadaki konumunu tam olarak belirlemek için çerçeveler, tablolar, yerleşimler veya mutlak konumlandırma kullanabilirsiniz.

Metin, grafik, sayfa başlığı, tablo, form, köprü, vb. gibi sayfa öğeleri ekleyebilirsiniz.

Flash içeriği, video, ses veya animasyonlu GIF'ler gibi dinamik öğeler ekleyebilirisiniz.

Kayan yazılar (Kayan Yazı bileşeni: Sayfa üzerinde yatay olarak kayan metin iletisini görüntüleyen bölge.), isabet sayaçları (İsabet Sayacı bileşeni: FrontPage'de, bir World Wide Web sitesinin ziyaretçilerinin sayısını tutan bir bileşen.), zaman damgaları, sayfa geçişleri, etkileşimli düğmeler ve Dinamik HTML (DHTML) (DHTML: HTML'in, çoklu ortam, veritabanı erişimi ve programların stilleri ve sayfa öğelerinin (nesnelerin) özniteliklerini değiştirmek ve varolan öğeleri (nesneleri) yenileriyle değiştirmek için kullanabileceği bir nesne modeli ekleyen bir uzantısı.) gibi değişebilen içerik veya işlevsellik ekleyebilirsiniz.

Stil uygulayarak veya stil sayfaları ekleyerek metni biçimlendirebilirsiniz.

Web sayfanızın arka planına renk veya resim ayarlayabilirsiniz.

Sayfa ayarları, biçimlendirme ve sayfa öğeleri içerebilen dinamik Web şablonları kullanarak kendi sayfa şablonlarınızı oluşturabilirsiniz.

Web sitenize, resim izleme olarak adlandırılan bir grafik gösterimle başlayabilirsiniz. Bu işlemi, bir grafik programında Web sayfasının aynısını oluşturarak gerçekleştirebilir, daha sonra Web sayfası tasarımını yeniden oluşturmak veya izlemek için görsel bir kılavuz olarak kullanabilirsiniz.

FrontPage'de düzenleme
FrontPage kullanmak için HTML kodlamayı bilmenize gerek yoktur. Bir sözcük işlemcide yaptığınız gibi sayfaları düzenlerken (metin yazma, biçimlendirme ve grafikleri, tabloları ve diğer sayfa öğelerini ekleme) FrontPage HTML etiketlerini arka planda ekler. Sayfalarınızı basit bir şekilde Tasarım görünümünde düzenleyebilirsiniz.

Ancak, HTML kodlarına alışmak veya doğrudan HTML kodu yazmak isterseniz, Web sayfasının HTML kodunu görüntüleyen Kod görünümünü veya Kod görünümü ile Tasarım görünümünü eşzamanlı olarak görüntüleyen Bölünmüş görünümünü de kullanabilirsiniz.

HTML'e alışkınsanız, HTML etiketlerini Kod görünümünde görüntüleyebilir ve kendiniz HTML etiketleri yazıp düzenleyebilirsiniz. Frontpage'deki eniyileştirilen kod oluşturma ve koruma seçenekleri ile temiz HTML oluşturabilir ve istemediğiniz kodları kolaylıkla kaldırabilirsiniz.

FrontPage'de, HTML'nizin yerini alması değil onu tamamlaması için Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) (Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML): Standart Genelleştirilmiş İşaretleme Dili'nin (SGML), geliştiricilerin bilgi düzenleme ve sunma esnekliği sağlayan özelleştirilmiş etiketler oluşturmalarına olanak veren, sıkıştırılmış biçimi.) kullanabilirsiniz. Dosyaları görüntüleyip düzenleyebilir, XML dosyalarındaki kodların yapısına standart biçimlendirme uygulayabilir, XML ağacını görüntüleyebilir ve Web sayfalarında XML verilerinin özel görünümlerini oluşturabilirsiniz. Örneğin, XML dosyasındaki verileri görüntüleyen bir Web sayfası oluşturabilir, bu verileri biçimlendirebilir ve istediğiniz biçimde görüntülemek için filtre, sıralama ve koşullu biçimlendirme uygulayabilirsiniz.
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
47
Little Town.
JavaScript'le Web sitenize renk katın

Web sitenize bir açılır pencere eklemek istediğiniz oldu mu? Belki de sayfayı kapatan veya geçerli tarih ve saati görüntüleyen bir köprü eklemek istemiştiniz. FrontPage 2003'te JavaScript (javascript: Bir Web sayfasına veya Web sitesine işlev eklemek veya görünümünü geliştirmek için kullanılabilen komut dosyası dili. JavaScript komut dosyaları her türden istemci veya sunucu bilgisayarları üzerinde çalışabilir.) kullanarak bu özelliklerin tümünü ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

JavaScript nedir?
JavaScript, Web sayfalarına etkileşim eklemek için kullanılan bir komut dosyası dilidir (komut dosyası dili: Belirli veya sınırlı görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış basit programlama dili; bazı durumlarda belirli bir uygulama ve işlevle ilişkilidir.). JavaScript olay (olay: fare tıklatmak veya tuşa basmak gibi kendisi için bir yanıt tanımlayabileceğiniz, bir nesne tarafından tanınan eylem. Olaylar, kullanıcı eylemleri veya Visual Basic deyimleri ile başlatabilir veya sistem tarafından tetiklenebilir.) tarafından yönlendirilen bir dil olduğundan, işlevselliği, kullanıcı tarafından başlatılan tarayıcı penceresini açma, köprüyü tıklatma veya işaretçiyi bir görüntünün üzerinde bekletme gibi bir eylem (olay) tarafından tetiklenir.

JavaScript ayrıca, bir istemci tarafı komut dosyası dilidir; bunun anlamı, kullanıcı bir eylem gerçekleştirdiğinde, komut dosyasının sunucuda değil kullanıcının bilgisayarında (istemci) çalıştığıdır.

Kullanıcı bilgisayarın komut dosyası çalıştırma yeteneğini kapatırsa veya JavaScript'in yeni sürümlerini desteklemeyen eski bir tarayıcı kullanıyorsa, bazı komut dosyaları kullanıcının bilgisayarında beklendiği gibi çalışmayabilir. Komut dosyalarınızı birden çok tarayıcıda sınamak ve bilgisayarlarında JavaScript çalıştıramayan ziyaretçiler için alternatif bağlantılar ya da özellikler sağlamak her zaman iyi bir yöntemdir.

FrontPage 2003'ü kullanarak, JavaScript konusunda çok az bir bilgiyle veya hiçbir şey bilmeden Web sitenize JavaScript özellikleri ekleyebilirsiniz. Kuşkusuz, kendi komut dosyalarınızı oluşturmak ve bunların sorunlarını gidermek veya JavaScript Web sitelerinden yüklediğiniz ücretsiz komut dosyalarında sorun giderme işlemleri yapmak istiyorsanız, JavaScript'i öğrenmek işinize yarar.

FrontPage 2003 Davranışlar ile açılır pencere oluşturma
Kimi durumlarda Web sitenizde bir açılır pencere bulunması kullanışlı olur. Promosyon amacıyla sunduğunuz özel bir teklifiniz veya kullanıcıların doldurmasını istediğiniz bir anket bağlantınız olabilir. Açılır pencere, normalde kullanıcının gözünden kaçabilecek bilgilere dikkati çekmenin hızlı ve kolay bir yoludur.

Kullanıcı sayfayı açtığında otomatik olarak açılan bir açılır pencere eklemek için

Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın.

Biçim menüsünde Davranışlar'ı tıklatın. Davranışlar görev bölmesi açılır.

Davranışlar görev bölmesinde Ekle'yi ve sonra Tarayıcı Penceresini Aç'ı tıklatın.

Tarayıcı Penceresini Aç iletişim kutusunda aşağıdakileri yapın:

URL'ye Git kutusunda, açmak istediğiniz sayfanın URL'sini yazın veya URL'ye göz atın.

Pencere adı kutusuna sayfanın adını yazın.

Not Ad, boşluk içeremez.

Pencere genişliği kutusuna, yeni pencerenin piksel cinsinden genişliğini yazın.

Pencere yüksekliği kutusuna, yeni pencerenin piksel cinsinden yüksekliğini yazın.

Öznitelikler altında, yeni pencerenin özniteliklerini seçin veya temizleyin.

Not Öznitelik onay kutularının seçilmesi veya temizlenmesi, yeni pencerenin araç çubukları, kaydırma çubukları veya yeniden boyutlandırma tutamaçları gibi çeşitli tipik Microsoft Windows özelliklerini içerip içermeyeceğini belirler.

Tamam'ı tıklatın.

Kullanıcı bir köprüyü tıklattığında açılan bir açılır pencere eklemek için

Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın.

Biçim menüsünde Davranışlar'ı tıklatın. Davranışlar görev bölmesi açılır.

Sayfa içerisinde çalışmak istediğiniz öğeyi (örneğin, metin veya grafik) seçin.

Ekle menüsünde Köprü'yü tıklatın.

Köprü Ekle iletişim kutusundaki Adres kutusuna, açmak istediğiniz sayfanın URL'sini yazın, ancak http:// yerine javascript:// kullanın.

Tamam'ı tıklatın.

Davranışlar görev bölmesinde Ekle'yi ve sonra Tarayıcı Penceresini Aç'ı tıklatın.

Tarayıcı Penceresini Aç iletişim kutusunda aşağıdakileri yapın:

URL'ye Git kutusuna, açmak istediğiniz sayfanın URL'sini yazın.

Pencere adı kutusuna sayfanın adını yazın.

Not Ad, boşluk içeremez.

Pencere genişliği kutusuna, yeni pencerenin piksel cinsinden genişliğini yazın.

Pencere yüksekliği kutusuna, yeni pencerenin piksel cinsinden yüksekliğini yazın.

Öznitelikler altında, yeni pencerenin özniteliklerini seçin veya temizleyin.

Not Öznitelik onay kutularının seçilmesi veya temizlenmesi, yeni pencerenin araç çubukları, kaydırma çubukları veya yeniden boyutlandırma tutamaçları gibi çeşitli tipik Microsoft Windows özelliklerini içerip içermeyeceğini belirler.

Tamam'ı tıklatın.

Davranışlar görev bölmesinde, Olaylar'ın altında varsayılan olayın üzerine gelin, oku tıklatın ve sonra tıklatıldığında öğesini tıklatın.

Açılır pencerenin görünümünü değiştirme

Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın.

Biçim menüsünde Davranışlar'ı tıklatın. Davranışlar görev bölmesi açılır.

Eylemler'in altında, Tarayıcı Penceresini Aç satırını çift tıklatın.

İstediğiniz değişiklikleri yapın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
47
Little Town.
Kod parçacıkları kitaplığına özel bir Pencereyi Kapat komut dosyası ekleme
Tarayıcı penceresi çoğunlukla kullanıcının pencereyi hızla ve kolayca kapatmasını sağlayan bir köprü içerir. Bunu sağlayan, köprüye eklenen ve kullanıcı tıklattığında pencereyi kapatan bir JavaScript satırıdır.

Bir komut dosyasını tekrar tekrar kullanıyorsanız, bu komut dosyasını kod parçacıkları kitaplığınıza kaydetmek isteyebilirsiniz. Bu şekilde, komut dosyasını her seferinde yeniden yazmak yerine, CTRL+ENTER tuşlarına basıp listeden seçerek ekleyebilirsiniz.

Aşağıda, tarayıcı penceresini kapatan kod parçacığını nasıl oluşturacağınız ve bu kod parçacığını, kod parçacığı kitaplığından sayfaya nasıl ekleyeceğinizi göreceksiniz.

Pencereyi Kapat kod parçacığını oluşturmak için

Aşağıdaki <a ile başlayan ve /a> ile sona eren kod satırını seçin ve CTRL+C tuşlarına basarak kopyalayın.

<a href="javascript:window.close();">Pencereyi Kapat</a>

Araçlar menüsünde Sayfa Seçenekleri'ni tıklatın ve sonra Kod Parçacıkları sekmesini tıklatın.

Ekle'yi tıklatın.

Klavye kutusuna closeWindow yazın.

Açıklama kutusuna Pencereyi Kapat komut dosyası yazın.

Metin kutusunda, 1. adımda kopyaladığınız metni CTRL+V tuşlarına basarak yapıştırın.

Tamam'ı tıklatın.

Pencereyi Kapat kod parçacığını sayfaya eklemek için

Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Kod düğmesini tıklatın.

Ekleme noktasını kod parçacığını eklemek istediğiniz yere getirin.

CTRL+ENTER tuşlarına basın.

Listeden Pencereyi Kapat komut dosyası'nı seçin ve ENTER tuşuna basın.

FrontPage Web bileşenleri desteğini açma veya kapama

Araçlar menüsünde önce Sayfa Seçenekleri öğesini, sonra Yazma sekmesini tıklatın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Web bileşenleri desteğini açma veya kapama, fotoğraf galerisi gibi Web sayfalarını oluşturmayı ve tasarlamayı kolaylaştırabilir, Yazma Zamanı Web Bileşenleri onay kutusunu seçin veya temizleyin.

Microsoft FrontPage Server Extensions, Microsoft SharePoint Team Services veya Microsoft Windows SharePoint Services çalıştıran Web sunucularında bulunan Web sitelerinde geçerli olan Web bileşenleri desteğini açmak veya kapamak için, Yazma Zamanı Web Bileşenleri onay kutusunu seçin veya temizleyin.

Not Yazma zamanı Web bileşenleri desteğini etkinleştirdiğinizde, aynı zamanda bağlantı çubukları ve paylaşılan kenarlıklar desteği otomatik olarak etkinleşmez. Bağlantı çubukları veya paylaşılan kenarlıklar desteğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, Gezinti veya Paylaşılan Kenarlıklar onay kutusunu işaretleyin veya temizleyin.
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
47
Little Town.
Diğer metin etiketini 'boş' olarak ayarlama

Diğer metin etiketinin ilgili grafik için kullanılabilir metin olmadığını açıkça belirtmesini isterseniz aşağıdakileri uygulayın:

Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın.

Grafiği sağ tıklattıktan sonra kısayol menüsünde Resim Özellikleri'ni, sonra Genel sekmesini tıklatın.

Diğer gösterimler'in altından Metin onay kutusunu seçip Tamam'ı tıklatın

Taslak resim ayarlama

Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın.

Görünüm menüsünde Taslak Resim'in üzerine gidin ve sonra Yapılandır'ı tıklatın.

Taslak resim olarak ayarlamak istediğiniz dosyayı bulup tıklatın ve sonra Ekle'yi tıklatın.

X kutusunda taslak resmin yatay koordinatlarını piksel (piksel: Bilgisayarınızın görüntü donanımının ekranınızdaki resimleri boyamak için kullandığı tek bir ölçü birimi. Çoğunlukla minik noktalar olarak görünen bu birimler, ekranınızın gösterdiği resimleri oluşturur.) olarak yazın veya seçin.

Y kutusunda taslak resmin dikey koordinatları piksel olarak yazın veya seçin.

Saydamlık altında taslak resmin saydamlığını ayarlamak üzere kaydırıcıyı hareket ettirin.

Yeni Web sayfası oluşturma


Dosya menüsünde Yeni'yi tıklatın.

Yeni görev bölmesinde Yeni sayfa altında aşağıdakilerden birini yapın:

Boş sayfadan bir Web sayfası oluşturmak için Boş sayfa'yı tıklatın.

Oluşturduğunuz dinamik Web şablonundan bir Web sayfası oluşturmak için Varolan sayfadan'ı tıklatın, şablonu bulup tıklattıktan sonra Yeni oluştur'u tıklatın.

Microsoft FrontPage'in içerdiği bir şablondan Web sayfası oluşturmak için Ek sayfa şablonları'nı tıklatın, istediğiniz şablon türüne ilişkin sekmeyi tıklattıktan sonra bir şablonu tıklatın.

Web sayfasını kaydetme

Aşağıdakilerden birini yapın:

Web sayfasını geçerli Web sitesine kaydetme

Aşağıdaki durumlarda belirtilenleri yapın.

Sayfayı kaydetmediyseniz:

Kaydet simgesini tıklatın.

Sayfayı kaydetmek istediğiniz klasörü bulun ve çift tıklatın.

Dosya adı kutusuna sayfanın dosya adını yazıp Kaydet'i tıklatın.

Sayfayı geçerli Web sitesinden açtıysanız:

Kaydet simgesini tıklatın.

Sayfayı geçerli Web sitesinin dışında bir konumdan açtıysanız:

Dosya menüsünde Farklı Kaydet'i tıklatın.

Sayfayı kaydetmek istediğiniz klasörü bulun ve çift tıklatın.

Dosya adı kutusuna sayfanın dosya adını yazıp Kaydet'i tıklatın.

Web sayfasını farklı bir Web sitesine kaydetme

Dosya menüsünde Farklı Kaydet'i tıklatın.

Sayfayı kaydetmek istediğiniz Web sitesini bulun ve tıklatın.

Dosya adı kutusuna sayfanın adını yazın.

Kaydet simgesini tıklatın.

Web sayfasını dosya sistemine kaydetme

Dosya menüsünde Farklı Kaydet'i tıklatın.

Dosya sisteminde sayfayı kaydetmek istediğiniz yeri bulun ve tıklatın.

Dosya adı kutusuna sayfanın adını yazın.

Kaydet'i tıklatın.

Web sayfasını, tarayıcıda önizlemeden önce otomatik olarak kaydetme

Dosya menüsünde, Tarayıcı İçinde Önizleme'nin üzerine gidin ve sonra Tarayıcı Listesini Düzenle'yi tıklatın.

Önizlemeden önce sayfayı otomatik olarak kaydet onay kutusunu tıklatın.

Web sayfasının kenar boşluklarını ayarlama

Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın.

Sayfayı sağ tıklatın, sonra da kısayol menüsünde Sayfa Özellikleri'ni tıklatın.

Gelişmiş sekmesini tıklatın.

Aşağıdakilerden birini veya tümünü yapın:

Üst kenar boşluğu ayarlama

Üst Kenar Boşluğu kutusuna üst kenar boşluğu için piksel (piksel: Bilgisayarınızın görüntü donanımının ekranınızdaki resimleri boyamak için kullandığı tek bir ölçü birimi. Çoğunlukla minik noktalar olarak görünen bu birimler, ekranınızın gösterdiği resimleri oluşturur.) cinsinden bir değer girin.

Kenar Boşluğu Yüksekliği kutusuna kenar boşluğunun yüksekliği için piksel cinsinden bir değer girin.

Sol kenar boşluğu ayarlama

Sol Kenar Boşluğu kutusuna sol kenar boşluğu için piksel (piksel: Bilgisayarınızın görüntü donanımının ekranınızdaki resimleri boyamak için kullandığı tek bir ölçü birimi. Çoğunlukla minik noktalar olarak görünen bu birimler, ekranınızın gösterdiği resimleri oluşturur.) cinsinden bir değer girin.

Kenar Boşluğu Genişliği kutusuna kenar boşluğunun genişliği için piksel cinsinden bir değer girin.

Alt kenar boşluğunu ayarlama

Alt Kenar Boşluğu kutusuna alt kenar boşluğu için piksel (piksel: Bilgisayarınızın görüntü donanımının ekranınızdaki resimleri boyamak için kullandığı tek bir ölçü birimi. Çoğunlukla minik noktalar olarak görünen bu birimler, ekranınızın gösterdiği resimleri oluşturur.) cinsinden bir değer girin.

Kenar Boşluğu Yüksekliği kutusuna kenar boşluğunun yüksekliği için piksel cinsinden bir değer girin.

Sağ kenar boşluğunu ayarlama

Sağ Kenar Boşluğu kutusuna sağ kenar boşluğu için piksel (piksel: Bilgisayarınızın görüntü donanımının ekranınızdaki resimleri boyamak için kullandığı tek bir ölçü birimi. Çoğunlukla minik noktalar olarak görünen bu birimler, ekranınızın gösterdiği resimleri oluşturur.) cinsinden bir değer girin.

Kenar Boşluğu Genişliği kutusuna kenar boşluğunun genişliği için piksel cinsinden bir değer girin.
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
47
Little Town.
Düzen tabloları ve hücreleri hakkında

Düzen tabloları ve hücrelerine genel bakış

Microsoft Office FrontPage 2003 programında düzen tabloları ve hücrelerini kullanarak, profesyonel görünümlü Web sayfası düzenleri oluşturabilirsiniz. Düzen tablosu, sayfa düzeni için oluşturduğunuz çerçevedir. Düzen hücreleri ise bu çerçevede sayfanın içeriğini (metin, resimler, Web parçaları ve diğer öğeler dahil) barındıran bölgelerdir. Düzen tabloları ve hücreleri bir araya geldiğinde, kullanıcıların Web sayfalarına ekleyebileceği ve içeriğiniz için karmaşık bir görsel yapı sağlayabilen, yatay ve dikey bölgeleri temsil eder.

Aşağıdaki örnekte bir düzen tablosu ve hücrelerinin ilk aşamaları gösterilmektedir; burada düzen tablosu daha açık bir arka plan rengiyle, hücreler ise tablo içinde koyu renkli dikdörtgenler görüntülenmektedir.

Aşağıdaki örnekte, aynı düzen tablosu ve hücreleri içerikle birlikte gösterilmektedir.

Web sayfanıza hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olmaları için, Düzen Tabloları ve Hücreleri görev bölmesinde bulunan önceden tanımlanmış düzen tablolarını kullanın. Ayrıca, çizim tabloları ve hücreleri aracılığıyla özel düzen tabloları da oluşturabilirsiniz. Bunun yanı sıra, FrontPage veya Macromedia Dreamweaver gibi başka bir Web yazma aracı kullanarak eklediğiniz düzen tablolarını ve hücrelerini içeren bir Web sayfasını düzenleyebilirsiniz.

Üstbilgi grafiğini barındırmak üzere sayfanın üst kenarı boyunca bir hücre içeren bir düzen tablosu, sayfanın sol kenarında bir bağlantı çubuğu içeren bir hücre ve Web sayfasının ana içeriğini barındırmak üzere sayfanın sağ kenarına yerleştirilen başka bir hücre çizebilirsiniz. Gereksinimlerinize bağlı olarak basit veya karmaşık düzen tabloları oluşturabilirsiniz.

Düzen tabloları ve hücreleriyle çalışma

Bir düzen tablosu çizip, ardından Düzen Tabloları ve Hücreleri görev bölmesinde bulunan düzen araçlarını kullanarak Web sayfanıza hücreler ekleyebilirsiniz. Önceden tanımlanmış bir düzen tablosu şablonunu seçebilir veya kendi düzen tablonuzu oluşturarak yükseklik ve genişlik ayarlarını yapabilir, hizalamayı ayarlayabilir, sayfa kenar boşluklarını ayarlayabilir, renk ve özel sayfa kenarlıkları uygulayabilirsiniz.

Bir düzen tablosunun veya hücresinin kenarlığını tıklatarak etkinleştirdiğinizde, her iki tarafta sütun genişliğini ve satır yüksekliğini belirten etiketler görünür. Her etiket, sütun ve satırları yeniden boyutlandırma seçeneklerini içeren listeyi görüntülemek için tıklatabileceğiniz, aşağı açılan bir ok içerir.

Aşağıdaki örnekte, kenarlığını tıklatarak etkinleştirdiğiniz bir düzen tablosunun veya hücresinin FrontPage'de nasıl göründüğünü gösterilmektedir.Ayrıca, tablodaki bir sütunu veya satırı seçerek, tarayıcı penceresini olabildiğince doldurabilmesi amacıyla otomatik olarak genişlemesi için etkinleştirebilirsiniz. Hücre genişletme işlevine otomatik genişletme denir. Sütun genişliği veya satır yüksekliği yeniden boyutlandırma etiketindeki oku tıklatıp ardından Sütunu Otomatik Genişler Yap veya Satırı Otomatik Genişler Yap seçeneğini tıklattığınızda, söz konusu hücre otomatik olarak genişleyen bir hücre olur ve siteyi ziyaret eden kişinin tarayıcı penceresine sığacak şekilde otomatik olarak yeniden boyutlandırılır.

Düzen Tabloları ve Hücreleri görev bölmesi hakkında


Düzen Tabloları ve Hücreleri ve Hücre Biçimlendirme görev bölmeleri, düzen tabloları ve hücreleriyle çalışırken kullanılan birincil araçlardır. Bu görev bölmelerinde aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

Düzen tablosu çizebilirsiniz.

Düzen hücresi ekleyebilirsiniz.

Tablo veya hücrenin genişlik ve yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

Sayfa kenar boşluklarını ayarlayabilirsiniz.

Düzen tablosunun veya hücresinin hizalamasını ayarlayabilirsiniz.

Düzen araçlarını açabilir veya kapatabilirsiniz.

Önceden tanımlanmış bir düzen tablosu seçebilirsiniz.

Düzen hücrelerini biçimlendirme

Web sayfanızın yapısını oluşturmak üzere bir düzen tablosu ve bağımsız hücreler ekledikten sonra, renk, grafik kenarlıkları, düz gölge ve diğer süsleme efektleri (örneğin bir hücrenin seçilen kenarlarına sekme görünümü veren köşeler) gibi ayrıntıları eklemeye başlayabilirsiniz.

Düzen tablosu ekleme veya çizme

Tablo menüsünde, Düzen Tabloları ve Hücreleri'ni tıklatın.

Düzen Tabloları ve Hücreleri görev bölmesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

Tablo düzeni şablon listesinden bir düzen tablosu ekleme

Tablo düzeni altında, şablonlar listesinden bir düzen tablosu seçin.

Düzen tablosu çizme

Yeni tablo ve hücreler altında Düzen Tablosu Çiz'i tıklatın.

İmleci belge penceresinin en soluna getirin ve sonra tabloyu çizmek için sürükleyin.

Düzen Tabloları ve Hücreleri görev bölmesinde, Tablo özellikleri altında, istediğiniz özellikleri ayarlayın.

Düzen tablosuna hücre ekleme

Düzen Tabloları ve Hücreleri görev bölmesindeki Yeni tablo ve hücreler'de, Düzen Hücresi Çiz düğmesini tıklatın.

Düzen tablosunda işaretçiyi sürükleyerek hücreyi çizin.

Daha çok hücre eklemek için 1 ve 2. adımları yineleyin.

İpucu

Arka arkaya iki veya daha çok hücre eklemek için, Düzen Hücresi Çiz düğmesini tıklatın ve işaretçiyi sürüklerken CTRL'yi basılı tutun.


Seçilen bir hücrenin özelliklerini ayarlamak için, Düzen Tabloları ve Hücreleri görev bölmesinde Hücre Biçimlendirme'yi tıklatın ve istediğiniz özellikleri seçin.


Düzen tablosunu veya hücresini yeniden boyutlandırmaAşağıdakilerden birini yapın:

Düzen tablosunu veya hücresini küçük adımlarla yeniden boyutlandırma

Düzen tablosunun veya hücresinin kenarlığını tıklatın.

ALT tuşunu basılı tutun ve kenarlığı yeniden boyutlandırmak üzere sürükleyin.

Düzen tablosunu veya hücresini, otomatik genişletme özelliğini kullanarak yeniden boyutlandırma

Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla'yı tıklatın.

Düzen tablosunu veya hücresini etkinleştirmek için kenarlığını tıklatın.

Sütun genişliği veya sütun yüksekliği etiketinde, açılan menüyü görüntülemek için oku tıklatın ve sonra Satırı Otomatik Genişler Yap veya Sütunu Otomatik Genişler Yap'ı tıklatın.
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
47
Little Town.
Düzen tablosu özelliklerini ayarlama

Belge penceresinde, özelliklerini ayarlamak istediğiniz düzen tablosunun kenarlığını tıklatın.

Düzen Tabloları ve Hücreleri görev bölmesinde, Tablo özellikleri altında, istediğiniz özellikleri seçin.

İpucu

Web sayfasının varsayılan kenar boşluklarını geçersiz kılmak ve düzen tablosunun belge penceresinin kenarlarına genişlemesine olanak vermek için kenar boşluğu özelliklerini 0 (sıfır) olarak ayarlayın.


Düzen hücresinin köşe ve gölge özelliklerini ayarlama


Belge penceresinde, köşe ve gölge özelliklerini ayarlamak istediğiniz hücrenin kenarlığını tıklatın.

Düzen Tabloları ve Hücreleri görev bölmesinde, Hücre Biçimlendirme'yi tıklatın.

Hücre Köşe ve Gölgeleri'ni tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

Düzen hücresinin köşe özelliklerini değiştirme

Köşeler altında, aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

Hücrenin köşesine özel resim eklemek için, Özel resmi kullan seçeneğini ve sonra kullanmak istediğiniz grafiği bulmak için Gözat'ı tıklatın.

Hücre köşesinin genişlik veya yüksekliğini ayarlamak için, Genişlik ve Yükseklik kutularında, istediğiniz değeri piksel (piksel: Bilgisayarınızın görüntü donanımının ekranınızdaki resimleri boyamak için kullandığı tek bir ölçü birimi. Çoğunlukla minik noktalar olarak görünen bu birimler, ekranınızın gösterdiği resimleri oluşturur.) cinsinden yazın.

Hücre köşesine renk eklemek için, Renk listesinden bir rengi tıklatın.

Hücre köşesinin kenarlığına renk eklemek için, Kenarlık rengi listesinden bir rengi tıklatın.

Hücrenin üst, alt veya alt ve üst kısımlarına köşe uygulamak için, Uygula altında, istediğiniz seçenekleri tıklatın.

Düzen hücresinin gölge özelliklerini değiştirme

Gölgeler altında, aşağıdakilerden birini yapın:

Hücrenin bırakma gölgelerinin genişliğini ayarlamak için, Genişlik kutusuna, istediğiniz değeri piksel cinsinden yazın.

Hücrenin bırakma gölgesinin yoğunluğunu ayarlamak için, Yumuşaklık kutusunda, istediğiniz değeri piksel cinsinden yazın.

Hücrenin bırakma gölgesine renk eklemek için, Renk listesinden bir rengi tıklatın.

Hücre kenarlığının bırakma gölgesine renk eklemek için, Kenarlık rengi listesinden bir rengi tıklatın.

Bırakma gölgesinin bulunacağı tarafı ayarlamak için, Uygula altında, istediğiniz seçeneği tıklatın.Düzen hücresinin üstbilgi ve altbilgi özelliklerini ayarlama

Belge penceresinde, üstbilgi ve altbilgi özelliklerini ayarlamak istediğiniz hücrenin kenarlığını tıklatın.

Düzen Tabloları ve Hücreleri görev bölmesinde, Hücre Biçimlendirme'yi tıklatın.

Hücre Biçimlendirme görev bölmesinde, Hücre Üstbilgi ve Altbilgisi'ni tıklatın ve aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

Düzen hücresinin üstbilgi özelliklerini ayarlama

Üstbilgi altında, Üstbilgiyi göster seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

Varsayılanı değiştirmek için, Yükseklik kutusunda, istediğiniz değeri piksel (piksel: Bilgisayarınızın görüntü donanımının ekranınızdaki resimleri boyamak için kullandığı tek bir ölçü birimi. Çoğunlukla minik noktalar olarak görünen bu birimler, ekranınızın gösterdiği resimleri oluşturur.) cinsinden yazın.

Hücre üstbilgisi ve hücre sınırları arasındaki piksel sayısı için hücre doldurmayı ayarlamak için, Doldurma kutusuna piksel cinsinden bir değer yazın.

Hücre üstbilgisinin dikey hizalamasını ayarlamak için, DHizalama listesinde, Üst, Orta veya Alt'ı tıklatın.

Hücre üstbilgisinin arka plan rengini ayarlamak için, ArkaPlanRengi listesinde bir rengi tıklatın.

Üstbilgi hücre kenarlığının kalınlığını ayarlamak için, Kenarlık genişliği kutusuna istediğiniz kenarlığın genişliğini göstermek için piksel cinsinden bir değer girin.

Hücre üstbilgi kenarlığına renk eklemek için, Kenarlık rengi listesinden bir renk seçin.

Düzen hücresinin altbilgi özelliklerini ayarlama

Altbilgi altında, Altbilgiyi göster seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

Varsayılanı değiştirmek için, Yükseklik kutusuna istediğiniz değeri piksel (piksel: Bilgisayarınızın görüntü donanımının ekranınızdaki resimleri boyamak için kullandığı tek bir ölçü birimi. Çoğunlukla minik noktalar olarak görünen bu birimler, ekranınızın gösterdiği resimleri oluşturur.) cinsinden yazın.

Hücre altbilgisi ve hücre sınırları arasındaki piksel sayısı için hücre doldurmayı ayarlamak için, Doldurma kutusunda, değeri piksel cinsinden yazın.

Hücre altbilgisinin dikey hizalamasını ayarlamak için, DHizalama listesinde, Üst, Orta veya Alt'ı tıklatın.

Hücre altbilgisinin arka plan rengini ayarlamak için, ArkaPlanRengi listesinde bir rengi tıklatın.

Altbilgi hücre kenarlığının kalınlığını ayarlamak için, Kenarlık genişliği kutusunda, istediğiniz kenarlık genişliğini göstermek için piksel cinsinden bir değer yazın.

Hücre altbilgisi kenarlığına renk eklemek için, Kenarlık rengi listesindeki bir rengi tıklatın
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
47
Little Town.
Düzen tablolarıyla ilgili düzen araçlarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Microsoft FrontPage'de bulunan düzen araçları, varsayılan olarak devre dışıdır.Aşağıdakilerden birini yapın:

Düzen araçlarını etkinleştirme

Tablo menüsünde, Düzen Tabloları ve Hücreleri'ni tıklatın.

Düzen Tabloları ve Hücreleri görev bölmesinde, bir düzen tablosu ekleyin.

Düzen tablosu eklediğinizde, araçlar otomatik olarak etkinleştirilir.

Düzen araçlarını devre dışı bırakma

Düzen tablosunun veya hücresinin kenarlığını tıklatın.

Düzen Tabloları ve Hücreleri görev bölmesinde, Düzen Aracını Göster düğmesini tıklatın.

İpucu

Düzen araçlarının devre dışı olduğu bir sayfada düzen tablosu veya hücresi bulunduruyorsanız, Düzen Aracını Göster düğmesini tıklatarak araçları yeniden etkinleştirebilirsiniz.


Düzen tablosunu veya hücresini silme


Aşağıdakilerden birini yapın:

Tek bir düzen hücresini silme

Düzen hücresinin kenarlığını tıklatın ve DELETE tuşuna basın.

Düzen tablosunu silme

Aşağıdakilerden birini yapın:

Düzen araçları açık ve düzen tablosunun tamamı etkinse, DELETE tuşuna basın.

Düzen araçları kapalı veya düzen tablosu etkin değilse, Düzen Tabloları ve Hücreleri görev bölmesinde, etkinleştirmek üzere Düzen Aracını Göster 'i tıklatın ve sonra DELETE tuşuna basın.Metin biçimlendirme hakkında

Microsoft FrontPage'de metinleri, görsel düzenleme, vurgu ve yapı ekleme gibi işlemleri gerçekleştirmek için bir kelime işlemci kullanır gibi biçimlendirebilirsiniz. Metnin yazı tipini, boyutunu, stilini, rengini, aralıklarını, dikey konumunu değiştirebilir ve altı çizili gibi efektler ekleyebilirsiniz. Ayrıca aralıkları ve girintileri denetleyebilir, madde işaretleri ve numaralar ekleyebilir ve hizalamayı belirleyebilirsiniz.

Biçimlendirmeyi seçili sözcüklere veya bütün paragrafa uygulayabilirsiniz. Genel kural olarak, yazı tipi, boyut, renk, vurgulama ve efektler gibi yazı tipi özelliklerini seçili metne, hizalama, madde işaretleri, numaralandırma, gölgelendirme ve kenarlıklar gibi paragraf özelliklerini bütün paragraflara uygulayabilirsiniz. Örneğin, paragrafta tek bir sözcüğü italik yapabilirsiniz, ancak sözcüğü sağa hizalamayı denediğinizde bütün paragraf da sağa hizalanacaktır.

Tek tek karakterleri ve sözcükleri biçimlendirme

Aşağıda metne uygulayabileceğiniz özellikler listelenmiştir:

Yazı tipi ve yazı tipi boyutu.

İtalik, altı çizili, kalın veya üstü çizili gibi özellikleri içeren metin biçimlendirme efektleri.

Metninizi genişletmek veya sıkıştırmak için karakterler arasındaki aralığı artırma veya azaltma özellikleri.

Bir sözcüğü telif hakkı sembolü ile işaretlemek veya dipnot belirtmek gibi nedenlerle, metni satırdaki diğer metinden yükseltme veya alçaltma özellikleri. Metni alçaltmak veya yükseltmek için nokta (punto: Basılı karakterin yüksekliğini gösteren ölçü birimi. Bir punto 1/72 inç veya yaklaşık 1/28 santimetreye eşittir.) sayısı da belirtebilirsiniz.

Bir sözcüğü veya tek bir harfi vurgulama.

Paragrafları biçimlendirme

Paragraf, diğerlerinden bir paragraf işaretiyle ayrılmış metin bloğudur. Metnin satırları satır sonlarıyla ayrılmışsa, metin tek bir paragraf olarak ele alınır. Paragraf işareti ve satır sonu gerek duyulduğunda görüntülenebilecek gizlenmiş karakterlerdir.

Aşağıda paragrafların tümüne uygulayabileceğiniz özellikler listelenmiştir:

Paragraftaki satırlar arasındaki aralık.

Metnin çevresindeki kenarlıklar.

Satır ve paragraf girintisi.

Numaralı, madde işaretli veya birden çok düzeyli listeler.

Tüm satırı veya paragrafı gölgelendirme.
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
47
Little Town.
Karakterler arasındaki aralığı ayarlama

Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın.

Metni seçin, sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Yazı Tipi'ni tıklatın.

Karakter Aralığı sekmesini tıklatın.

Aralık kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

Karakterler arasındaki boşluğu artırmak için Geniş'i tıklatın.

Karakterler arasındaki boşluğu azaltmak için Dar'ı tıklatın.

Değer kutusuna, karakter aralığını ne kadar artırmak veya azaltmak istediğinizi belirtmek üzere piksel (piksel: Bilgisayarınızın görüntü donanımının ekranınızdaki resimleri boyamak için kullandığı tek bir ölçü birimi. Çoğunlukla minik noktalar olarak görünen bu birimler, ekranınızın gösterdiği resimleri oluşturur.) cinsinden bir sayı girin.


Metin, grafik ve çizim nesnesi yapıştırma hakkında


Microsoft FrontPage'deki Tasarım görünümünde metin, grafik veya çizim nesnesi yapıştırırken, Yapıştırma Seçenekleri düğmesi yapıştırılan içeriğin yanında görünür.

Yapıştırma Seçenekleri düğmesini tıklattığınızda, yapıştırdığınız içeriğin görünümünü belirlemenize olanak sağlayan bir liste görüntülenir. Kullanılabilen seçenekler yapıştırmakta olduğunuz içeriğe, yapıştırdığınız içeriği aldığınız programa ve yapıştırmakta olduğunuz yerdeki metnin biçimlendirmesine bağlıdır.

Metni yapıştırma seçenekleri

Hedefteki Stilleri Kullan İlk belgeden kopyalanmış stilleri kaldırmak; bunun yerine geçerli FrontPage belgesindeki stilleri kullanmak için bu seçeneği kullanın.

Örnek

Başlık 2 stilindeki bir metni bir Microsoft Word belgesinden FrontPage'deki bir sayfaya kopyaladığınızda, Hedefteki Stilleri Kullan öğesini seçerek FrontPage'deki Başlık 2 stilinin uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Bu, Başlık 2 stili iki programda farklı biçimlendirilmişse ve siz FrontPage'deki biçimlendirmeyi kullanmak istiyorsanız yararlıdır.


Kaynak Biçimlendirmesini Sakla Kaynak belgenin biçimlendirmesini, geçerli FrontPage belgesindeki stillerden bağımsız olarak korumak için bu seçeneği kullanın.

Örnek

Başlık 2 stilindeki bir metni bir Microsoft Word belgesinden FrontPage'deki bir sayfaya kopyaladığınızda, Kaynak Biçimlendirmesini Sakla öğesini seçerek Word'deki Başlık 2 stilinin uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Bu, Başlık 2 stili iki programda farklı biçimlendirilmişse ve siz Word'deki biçimlendirmeyi kullanmak istiyorsanız yararlıdır.


Yalnızca Metni Koru Tüm biçimlendirmeleri kaldırmak ve seçimi düz metin olarak yapıştırmak için bu seçeneği kullanın.

Örnek

FrontPage'de kalın yazılmış Arial yazı tipini kullanan bir cümleyi kopyalayıp aynı belgenin içinde başka bir yere yapıştırırsanız, Yalnızca Metni Koru öğesini seçerek, yazı tipi ve metin biçimlendirmesini korumadan yalnızca metnin yapıştırılmasını sağlayabilirsiniz.


HTML Etiketi Gibi Davran FrontPage'in HTML etiketlerini görüntülemek yerine bunları oluşturmasını istediğinizde bu seçeneği kullanın.

Örnek

Web tarayıcısından FrontPage'deki bir sayfaya HTML kodu örneği yapıştırırsanız (örneğin, <i>italik metin</i>), HTML Etiketi gibi davran öğesini seçerek örnek kodun italik metin biçiminde oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.


Çizim nesneleri veya grafik yapıştırma seçenekleri

Kaynak Biçimlendirmesini Sakla Çizim nesnesine kaynak belgede uygulanan konumlandırma (konumlandırma: Konumlandırma, metin ve grafik gibi öğeleri sayfaya yerleştirmenin bir başka yoludur. Konumlandırma, sayfa yazarının sayfa öğesinin kesin konumunu ve katman sırasını belirlemesine olanak sağlar.) özniteliklerini korumak için bu seçeneği kullanın.

Örnek

Microsoft Word belgesinden FrontPage'deki bir sayfaya sağa hizalanmış bir çizim nesnesi kopyalarsanız, Kaynak Biçimlendirmesini Sakla öğesini seçerek başlangıçtaki hizalamanın korunmasını sağlayabilirsiniz.


Microsoft Office Çizim Nesnesi Çizim nesnesini ilk belgedeki konumlandırma özniteliklerini korumadan yapıştırmak için bu seçeneği kullanın.

Örnek

Microsoft Word belgesinden FrontPage'deki bir sayfaya sağa hizalanmış bir çizim nesnesi kopyaladığınızda, Microsoft Office Çizim Nesnesi seçiliyse, çizim nesnesinin hizalamasını belirten kod kaldırılır.


Resim Etiketi gibi yapıştır Yapıştırılmış bir Microsoft Office çizim nesnesini sayfa kaydedildiğinde GIF (GIF: World Wide Web üzerindeki dizin renkli grafikleri görüntülemek için kullanılan bir grafik dosyası biçimi (Windows'da .gif uzantılı). En çok 256 rengi destekler ve kayıpsız şıkıştırmayı destekler; bir başka deyişle, dosya sıkıştırıldığında hiç resim verisi kaybı olmaz.) dosyasına dönüştürmek için bu seçeneği kullanın.

Örnek

Microsoft Office belgesinden FrontPage'deki bir sayfaya bir çizim nesnesi kopyalarsanız, resimle ilişkilendirilmiş VML (Vektör İşaretleme Dili (VML): World Wide Web'de yayımlamak üzere iki boyutlu vektör grafiklerini işaretleme veya etiketleme sistemi. VML grafikleri ölçeklenebilir ve düzenlenebilir, yüklenmeleri genellikle kısa sürer ve daha az disk alanı tutar.) kodu, Kod görünümünde görüntülenebilir. Resim Etiketi gibi yapıştır seçeneği öğenin GIF resmine dönüştürülmesini sağlar.

Note Web sayfasını kaydettiğinizde, yeni oluşturulan GIF dosyasını da kaydetmeniz istenir.


Boyutla eşleşmesi için resmi yeniden örnekle Bir dış kaynaktan Web sayfanıza yapıştırdığınız resmi yeniden boyutlandırmak ve yeniden örneklemek için bu seçeneği kullanın.

Örnek

World Wide Web üzerindeki bir Web sitesinden 100x100 piksel fotoğraf kopyalarsanız ve 50x50 piksel olarak yeniden boyutlandırırsanız, resmi Web sayfanızda boyutlandırmak ve yeniden örneklemek (yeniden örnekleme: Bir resmin veya grafiğin piksel boyutlarını (dolayısıyla fiziksel boyutunu) değiştirme. Grafikler daha düşük bir değer için yeniden örneklenebilir (piksel sayısı azaltılabilir) veya daha yüksek bir değer için yeniden örneklenebilir (piksel sayısı artırılabilir).) için bu seçeneği kullanabilirsiniz.
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
47
Little Town.
Metni renkle vurgulama veya gölgelendirme

Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın.

Aşağıdakilerden birini veya her ikisini de yapın:

Metni renkle vurgulama

Renkle vurgulamak istediğiniz harfi, sözcüğü veya metin bloğunu seçin.

Biçimlendirme araç çubuğunda Vurgu Rengi simgesine ilişkin oku tıklatın ve istediğiniz rengi seçin.

Metni renkle gölgelendirme

Renkle gölgelendirmek istediğiniz metni seçin.

Biçim menüsünde Kenarlıklar ve Gölgelendirme'yi tıklatın.

Gölgelendirme sekmesini tıklatın ve aşağıdakilerden bir ve birden fazlasını yapın:

Seçili metin için arka plan rengi belirleme

Arka plan rengi kutusunda bir renk seçin.

Seçili metnin rengini belirleme

Ön plan rengi kutusundan bir renk seçin.

Note Gölgelendirme, seçili metnin görüneceği tüm satıra uygulanır. Ancak, arka planı tıklatıp boyutlandırma tutamaçlarını sürükleyerek, renklendirilmiş arka planı yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Satır veya paragraf aralığını ayarlama

Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın.

Bir veya daha fazla paragraf seçin.

Biçim menüsünde Paragraf'i tıklatın.

Aralık altında, istediğiniz özellikleri ayarlayın.


Paragraf veya satır girintisini ayarlama


Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın.

Bir veya daha fazla paragraf seçin.

Biçim menüsünde Paragraf'i tıklatın.

Girinti altında, aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

Paragrafın öncesine girinti koymak için Metinden önce kutusuna piksel (piksel: Bilgisayarınızın görüntü donanımının ekranınızdaki resimleri boyamak için kullandığı tek bir ölçü birimi. Çoğunlukla minik noktalar olarak görünen bu birimler, ekranınızın gösterdiği resimleri oluşturur.) cinsinden bir değer girin.

Paragrafın sonrasına girinti koymak için Metinden sonra kutusuna piksel cinsinden bir değer girin.

Paragrafta yer alan metnin ilk satırını girintilemek için İlk satırı girintile kutusuna piksel cinsinden bir değer girin.


Paragraf hizalamasını belirleme


Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın.

Hizalamak istediğiniz paragrafları seçin.

Biçimlendirme araç çubuğunda aşağıdakilerden birini tıklatın:

Sola Hizala

Ortala

Sağa Hizala

Yasla

Biçimlendirme araç çubuğu gizliyse, Görünüm menüsündeki Araç Çubukları'nın üzerine gidin ve sonra Biçimlendirme'yi tıklatın.


Paragrafa satır sonu ekleme


Satır sonu ekleyerek paragrafa yeni bir metin satırı ekleyebilirsiniz.

Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın.

Ekleme noktasını satır sonu eklemek istediğiniz yere getirin.

Ekle menüsünde Satır Sonu'nu tıklatın.

Normal satır sonu seçeneğini tıklatın.

İpucu

Satır sonu ve paragraf işaretlerini görüntülemek için Tümünü Göster simgesini tıklatın.


Tablolar hakkında


Tablo, içine metin ve grafikler ekleyebileceğiniz hücre satır ve sütunlarından oluşur.

Tabloları daha çekici ve kolay okunabilir kılmak için çeşitli biçimlerde özelleştirebilirsiniz.

Satır ve sütunlarla çalışma

Bir hücreyi iki veya daha fazla hücreye bölerek tablonuzda daha fazla hücre oluşturabilirsiniz. Ayrıca bitişik hücreleri tek bir hücre olarak birleştirebilirsiniz.

Tablonuzda gereksinim duyduğunuz satır ve sütunları oluşturduğunuzda, satır yüksekliklerini ve sütun genişliklerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Satır yüksekliklerini ve sütun genişliklerini toplam tablo boyutunun yüzdesi olarak veya piksel (piksel: Bilgisayarınızın görüntü donanımının ekranınızdaki resimleri boyamak için kullandığı tek bir ölçü birimi. Çoğunlukla minik noktalar olarak görünen bu birimler, ekranınızın gösterdiği resimleri oluşturur.) cinsinden belirli bir boyutta tanımlayabilir veya tüm satır ve sütun aralıkları eşit olacak biçimde ayarlayabilirsiniz.
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
47
Little Town.
İçeriği kopyalama ve yapıştırma

Bir hücrenin içeriğini tablonuzdaki bitişik satırlara veya sütunlara her seferinde kesme ve yapıştırma işlemi yapmadan kopyalayabilirsiniz. Örneğin, tablonun ilk satırındaki hücrenin içeriğini kopyalamak isterseniz, hücreyi seçip aynı satırdaki bitişik hücrelere sürükledikten sonra Doldur komutunu tıklatabilirsiniz.

Metin ve tablo düzenini denetleme

Tablo hizalamasını belirleyerek tablonuzun sayfada nasıl görüneceğini denetleyebilirsiniz Tablolar sayfanın soluna, sağına veya ortasına hizalanabilir. Aşağıdaki tablo Web sayfasının ortasına hizalanmıştır.Ayrıca, tablo yüksekliğini ve genişliğini piksel ve yüzde değerleri girerek denetleyebilirsiniz. Örneğin, tablonun genişliğini toplam sayfa genişliğinin (veya tablo çerçeve içindeyse çerçeve genişliğinin) yüzde 80'i olarak belirleyebilirsiniz. Site ziyaretçisi, tarayıcı penceresini yeniden boyutlandırırsa sayfa boyutu ve tablo buna göre değişir. Tablo ve metin içeren sayfalarda metinin tablonun kenarlarından akıp akmamasını da belirleyebilirsiniz.

Metnin her hücre içinde hangi biçimde görüneceğini belirleyerek, kenarlıkla hücredeki metin arasındaki boşluğu denetleyebilir ve metnin yatay ve dikey hizalanmasını ayarlayabilirsiniz. Ek olarak, tablo metnini diğer metinler gibi biçimlendirebilir, yazı tipi stilini, boyutunu ve diğer özniteliklerini değiştirebilirsiniz.

Kenarlık özelliklerini belirleme

Tablolarınızdaki kenarlıkların görünümünü özelleştirebilirsiniz. Örneğin, tablonun dış kenarlığının kalınlığını değiştirebilir, bütün tablo için kenarlık rengini belirleyebilir veya tek tek hücreler için farklı kenarlık rengi ayarlayabilirsiniz. Kenarlık için tek bir renk seçebilirsiniz ya da üç boyutlu bir görünümü tercih ederseniz, iki renk (açık bir renk ve koyu bir renk) seçebilirsiniz.Arka plan seçme

Tablolarınız için arka plan renkleri ve resimleri seçebilirsiniz. Belirli sütunları veya satırları vurgulamak üzere gölgelendirmek için arka plan renkleri kullanılabilir. Tablolarınıza görsel bir çekicilik kazandırmak için arka plan resimleri kullanabilirsiniz.

Arka plan renklerini ve resimlerini belirli hücreler için veya bütün tablo için belirleyebilirsiniz.Resim yazısı ve üstbilgi oluşturma

Site ziyaretçilerine tablo içeriğini özetleyen bir başlık olarak tablonun üstüne veya altına bir resim yazısı ekleyebilirsiniz. Ayrıca, resim yazısı metnini biçimlendirebilirsiniz.

Tablonuzdaki belirli hücreleri vurgulamak için, bunları tablo üstbilgisi olarak belirleyebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki tabloda birinci satır ve birinci sütunda etiket bulunmaktadır. Bunlar tablo üstbilgisi olarak biçimlendirilmiştir, bu nedenle tablonun geri kalanının dışında durmaktadır. Varsayılan olarak, tablo üstbilgisi kalın metin şeklinde biçimlendirilir. Ancak, tablo üstbilgisinin stilini değiştirebilir ve tablo üstbilgileriniz için gölgeleme gibi ek özellikler tanımlayabilirsiniz.Note Düzen Tablosu ve Hücresi görev bölmesindeki önceden tasarlanmış düzenler listesinden bir düzen tablosu ekleyerek görsel olarak yapılandırılmış Web sayfaları oluşturabilir veya özel gereksinimlerinizi karşılayan bir düzen çizebilirsiniz.


Tablo ekleme


Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın.

Ekleme noktasını tabloyu eklemek istediğiniz yere getirin.

Tablo menüsünde Ekle'nin üzerine gelin ve Tablo'yu tıklatın.

İstediğiniz özellikleri ayarlayın.

Note Belirttiğiniz özelliklerin tüm yeni tablolarda varsayılan olması için Ayarla'nın altında Yeni tablolara varsayılan olarak ayarla onay kutusunu tıklatın.


Tabloya hücre, satır veya sütun ekleme


Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın.

Aşağıdakilerden bir ve birden fazlasını yapın:

Hücre ekleme

Ekleme noktasını hücre eklemek istediğiniz yerin yanındaki hücreye getirin.

Tablo menüsünde Ekle'nin üzerine gelin ve Hücre'yi tıklatın.

Satır ekleme

Ekleme noktasını eklemek istediğiniz satırın üstündeki veya altındaki satıra getirin.

Tablo menüsünde Ekle'nin üzerine gelin ve Satır veya Sütun'u tıklatın.

Satırlar'ı tıklattıktan sonra eklemek istediğiniz satır sayısını yazın veya seçin.

Konum'un altında, satırı seçili satırın üstüne veya altına yerleştirmek istediğinizi belirtin.

Sütun ekleme

Ekleme noktasını sütun eklemek istediğiniz sütunun yanına getirin.

Tablo menüsünde Ekle'nin üzerine gelin ve Satır veya Sütun'u tıklatın.

Sütunlar'ı tıklattıktan sonra eklemek istediğiniz sütun sayısını yazın veya seçin.

Konum'un altında, sütunu seçili sütunun sağına veya soluna yerleştirmek istediğinizi belirtin.
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
47
Little Town.
Tablodan hücre, satır veya sütun silme

Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Hücre silme

Ekleme noktasını silmek istediğiniz hücreye getirin.

Tablo menüsünde Seç'in üzerine gelin ve sonra Hücre'yi tıklatın.

Hücreyi sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Hücre Sil'i tıklatın.

Satır silme

Ekleme noktasını silmek istediğiniz satıra getirin.

Tablo menüsünde, Seç'in üzerine gelin ve Satır'ı tıklatın.

Satırı sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Satır Sil'i tıklatın.

Sütun silme

Ekleme noktasını silmek istediğiniz sütuna getirin.

Tablo menüsünde, Seç'in üzerine gelin ve sonra Sütun'u tıklatın.

Sütunu sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Sütun Sil'i tıklatın.Tablo, hücre, satır veya sütunu yeniden boyutlandırma

Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Tabloyu yeniden boyutlandırma

Tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsündeki Tablo Özellikleri'ni tıklatın.

Genişliği belirtmek için Genişlik belirt onay kutusunu, Piksel cinsinden veya Yüzde cinsinden seçeneğini belirleyin ve tablo genişliği için bir değer yazın.

Yüksekliği belirtmek için Yükseklik belirt onay kutusunu seçin, Piksel cinsinden veya Yüzde cinsinden seçeneğini belirleyin ve tablonun yüksekliği için bir değer yazın.

Notlar

Tablo piksel (piksel: Bilgisayarınızın görüntü donanımının ekranınızdaki resimleri boyamak için kullandığı tek bir ölçü birimi. Çoğunlukla minik noktalar olarak görünen bu birimler, ekranınızın gösterdiği resimleri oluşturur.) cinsinden boyutlandırıldıysa, boyutu görüntülendiği sayfanın boyutundan bağımsız olarak sabit kalır.

Tablo tarayıcı penceresinin yüzdesi olarak boyutlandırıldıysa, boyutu pencerenin boyutuna bağlı olarak değişir.

Yükseklik veya genişlik belirtilmediyse, tablo içeriğine göre boyutlandırılır.

Hücreyi yeniden boyutlandırma

Ekleme noktasını hücrenin içine yerleştirin.

Sağ tıklatın ve kısayol menüsündeki Hücre Özellikleri'ni tıklatın.

Genişliği belirtmek için, Genişlik belirt onay kutusunu, Piksel cinsinden veya Yüzde cinsinden seçeneğini belirleyin ve seçili hücrenin genişliği için bir değer yazın.

Yüksekliği belirtmek için, Yükseklik belirt onay kutusunu seçin, Piksel cinsinden veya Yüzde cinsinden seçeneğini belirleyin ve seçili hücrenin yüksekliği için bir değer yazın.

Satırı yeniden boyutlandırma

Ekleme noktasını, yeniden boyutlandırmak istediğiniz satırda yer alan bir hücreye getirin.

Tablo menüsünde, Seç'in üzerine gelin ve Satır'ı tıklatın.

Satırı sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Hücre Özellikleri'ni tıklatın.

Genişliği belirtmek için, Genişlik belirt onay kutusunu, Piksel cinsinden veya Yüzde cinsinden seçeneğini belirleyin ve satırın genişliği için bir değer yazın.

Yüksekliği belirtmek için, Yükseklik belirt onay kutusunu seçin, Piksel cinsinden veya Yüzde cinsinden seçeneğini belirleyin ve satırın yüksekliği için bir değer yazın.

Sütunu yeniden boyutlandırma

Ekleme noktasını, yeniden boyutlandırmak istediğiniz sütunda yer alan bir hücreye getirin.

Tablo menüsünde, Seç'in üzerine gelin ve Sütun'u tıklatın.

Sütunu sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Hücre Özellikleri'ni tıklatın.

Genişliği belirtmek için, Genişlik belirt onay kutusunu, Piksel cinsinden veya Yüzde cinsinden seçeneğini belirleyin ve sütunun genişliği için bir değer yazın.

Yüksekliği belirtmek için, Yükseklik belirt onay kutusunu seçin, Piksel cinsinden veya Yüzde cinsinden seçeneğini belirleyin ve sütunun yüksekliği için bir değer yazın.

Note Tablonun içeriği (metin, görüntüler, vs.) veya tablonun öğelerinden biri belirtilen değerden daha büyükse (daha büyük, uzun, geniş. vs.), tablo veya öğeleri bu içeriğin yerleştirilmesi için büyüyecektir.
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
47
Little Town.
Çerçeve sayfası oluşturma

Some of the content in this topic may not be applicable to some languages.

Dosya menüsünde Yeni'yi tıklatın.

Yeni görev bölmesinde (görev bölmesi: Bir Office uygulaması içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.), Yeni sayfa altında yer alan Ek sayfa şablonları seçeneğini tıklatın.

Çerçeve Sayfası sekmesini tıkatın.

Yerleşimin önizlemesini görüntülemek için bir şablon seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Her çerçevede gösterilecek başlangıç sayfasını (başlangıç sayfası: Çerçevede, site ziyaretçisi çerçeveyi içeren bir çerçeveler sayfasına gözattığında ilk kez gösterilen sayfa. FrontPage'de, başlangıç sayfasını Sayfa görünümündeki bir çerçeveye atayabilirsiniz.) belirleyin.

Nasıl yapılır?

Başlangıç sayfasını ayarlamak istediğiniz çerçeveyi tıklatın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Önceden oluşturulmuş sayfa seçme

Çerçeve içinde Başlangıç Sayfası Ayarla'yı tıklatın ve göstermek istediğiniz sayfayı seçin.

Yeni sayfa oluşturma ve bunu ilgili çerçevede gösterilecek başlangıç sayfası olarak ayarlama

Çerçeve içinde Yeni Sayfa'yı tıklatın. Microsoft FrontPage, çerçevede yeni bir sayfa oluşturur ve bu yeni sayfa otomatik olarak başlangıç sayfası olarak ayarlanır.

İpucu

Web sitenizi düzenlerken çerçeve sayfası ve çerçeve kullanıyorsanız, paylaşılan kenarlıklar (paylaşılan kenarlıklar: Web sayfalarınızın tamamında tutarlı olarak görünmesini istediğiniz içerik için ayrılmış sayfa bölgeleri. Paylaşılan kenarlıklar çoğunlukla diğer sayfa ve konumlara açılan köprülere sahip bağlantı çubukları içerir.) veya bağlantı çubukları (bağlantı çubuğu: Web sitenizin içindeki sayfalara ve dış sitelere giden köprüleri temsil eden bir grafik veya metin düğmeleri topluluğu.) kullanmamaya özen gösterin. Çerçevelerle birlikte paylaşılan kenarlıklar veya bağlantı çubukları kullanımı, Web sitenizde gezinmeyi güçleştirir.


Bu makalede, sayfayı oluşturan öğeleri inceleyerek ve Microsoft FrontPage'de düzenleyerek nasıl güzel bir Web sayfası düzeni oluşturulabileceği anlatılmaktadır.

Varsayalım ki elinizde birleştirilecek bir yap-boz bulmacası var, ancak daha önce yaptığınız hiçbir bulmacaya benzemiyor. Parçaların hangi büyüklükte olacağını, nasıl birleşeceklerini ve hatta bittiğinde resmin nasıl görüneceğini bile siz belirliyorsunuz. İşte, bir Web sayfası böyle bir yap-boz bulmacasıdır.

Web sayfası düzeni üzerinde pek çok farklı yaklaşım olmasına karşın, bazı düzenlemeler diğerlerinden daha iyi sonuç verir. Microsoft FrontPage Web sitesi oluşturma ve yönetme aracı, okul sitenizi, intranet sayfalarınızı veya herhangi bir Web tabanlı aracı tasarlamanıza yardımcı olabilir.

Bulmacanızın parçaları
Sitenizdeki giriş sayfası ve özelleştirilmiş içerik sayfaları dışındaki sayfaların çoğu, tek bir düzen şablonuna uyar. Düzen bulmacası genellikle beş ana parça içerir. Bu bileşenlerdeki ortaklıklar o kadar fazladır ki, FrontPage parçaları biraraya getirmek (tablolar ve çerçeveler) için kullanılan araçlara ve parçalarla (paylaşılan kenarlıklar, eklenen sayfalar ve bağlantı çubukları) çalışmak için kullanılan işlevlere sahiptir.

Aşağıda, pek çok site için iyi sonuç veren genel bir düzen örneği görülmektedir. Daha yaratıcı ve benzersiz olmak isteyebilirsiniz, ancak unutmayın ki, genellikle siteniz ziyaretçi oturumunun yalnızca bir bölümüdür. Oldukça ilginç bir site düzeni oluşturmak için sağlam bir nedeniniz olmadıkça, ziyaretçileriniz sağladığınız kolaylık için size teşekkür edeceklerdir. (İpucu: Düzeninizden çok, grafiklerinizi daha canlı ve benzersiz yapın!)
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
47
Little Town.
Şekil 1: Genel Web sitesi düzeninin öğeleri

1. Site tanımlayıcı
Her sayfa ziyaretçilere sizin sitenizde bulunduklarını hissetirmeli. Giriş sayfası bu bağlamda özellikle önemli, bu nedenle okul logonuzu, adını ve diğer grafikleri daha belirgin olarak burada sergilemek isteyebilirsiniz. Genelikle site tanımlayıcı, en üstte bir başlık sayfası olarak yer alır. Bu alanın yüksekliğine dikkat edin, çok yüksek olursa, site içeriğiniz ekranın çok aşağısından başlar.

2. Gezinme çubuğu
Gezinme çubuğu, ziyaretçilerin içeriği bulmalarına yardım eder. Sonuçta, gezinti yapısı sitenin bilgi hiyerarşisi tarafından ana hatlarıyla belirlenmelidir. Umarız ki siteyi görsel olarak düzenlemeden önce içindeki bilgileri mantıksal olarak düzenlemişsinizdir.

Gezinti yapınızı belirledikten sonra, en uygun yeri de bulabilirsiniz. Temel olarak üst ve yan gezinti çubukları arasında tercih yapılır; her ikisini de kullanmanız mümkündür.

Üst gezinti çubuğunun avantajları:

Kolayca görünür

İçeriğe, ekran genişliğinin tamamını ayırır

Site tanımlayıcısıyla uyumlu olabilir

Yan gezinti çubuğunun avantajları:

Gerektiği kadar çok sayıda gezinti öğesini destekler

Daha uzun öğe açıklamalarına olanak tanır

Ziyaretçiler sitede ilerledikçe, pek çok düzeydeki gezintiyi tümleştirebilir

Daha büyük sitelerde gezinme için hem üst, hem de yan çubuklar gerekli olabilir. Örneğin, okullar bölgesi sitesinde, üst gezinti çubuğunda her bir okulun site bağlantısı, yanda ise bölgelere göre ayrıntılar bulunabilir.

3. Ana içerik
Ziyaretçilerinizin asıl görmek için gelecekleri yer ana içerik alanıdır (sayfa başlığı, üst bilgiler, metin ve resimler). Diğer bölümleri birbirine bağlayıp artan zamanınızı ve yerinizi içeriğe ayırmak yerine, bu alana hakettiği önemi verdiğinizden emin olun.

İçeriğin iki önemli noktası, okunabilirlik ve esnekliktir. Herhangi bir içerik sütunu 100 x 600 piksel genişlikte olduğunda, okunabilirlik en iyi düzeyde olmaktadır. Temel olarak ziyaretçiler, çok kısa veya çok uzun satırları okumak istemez, çünkü bunları rahatça okuyamaz. Sonuç olarak, ana içerik alanı toplam 350 x 600 piksel genişliğinde; bir, iki, hatta üç sütunlu düzenlere olanak tanıyan esnek şablon seçeneklerine uygun olmalıdır.

4. İkincil içerik
Ticari sitelerde, reklam amaçlı olarak genellikle ikinci bir içerik alanı kullanılır. Okul siteleri, buna benzer bir alanı daha çok duyurular, haberler veya ilgili bağlantılar için kullanır. Sitenizde yoğun bilgi varsa, daha fazla içerik sunmak için düzenlemede değişiklikler yapmanız anlamlı olabilir. Siteniz için bu gerekmiyorsa, bu alanı ana içeriğiniz için bırakabilirsiniz.

5. İçerik hakkında içerik
Sayfa içeriği hakkındaki bilgiler telif hakkı, son güncelleştirme tarihi, güvenlik/gizlilik bağlantıları ve içerikten sorumlu kişiyi kapsar. Bu bilgiler, gerekli olmasına karşın ziyaretçilerinizin pek çoğu için pek de önemli değildir. Genellikle küçük bir dipnot yerleştirilebilecek en iyi yerdir. Ayırmak için daha küçük bir yazı tipi boyutu kullanın.
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
47
Little Town.
Tablolarla bağlama
Siteniz için mükemmel düzeni belirlediniz. Şimdi sıra, bunu gerçekleştirmeye geldi. Bir Web sayfası düzenini uygulamanın en sık kullanılan ortak yolu tablo kullanmaktır.

Web sayfası tablolarında, aynı bir elektronik çalışma sayfasında olduğu gibi satırlar, sütunlar ve tek tek hücreler bulunur. Ancak, Web sayfası tabloları sınırlı sekmeli düzenden, hücrelerin birkaç satır veya sütuna genişlemesiyle ayrılır. Örneğin, Şekil 1'deki üst satır iki sütuna, sol sütunda iki satıra genişlemiş durumdadır. Bu, biraz karışık görünebilir, ancak FrontPage'de tablolarla çalışmanız gözünüzde canlandırmanıza yardım edecektir.

FrontPage, tablo oluşturmak ve tablolarla çalışmak için pek çok araca sahiptir. Şekil 1'de gösterildiği gibi bir tam sayfa düzeni oluşturmak için çizim araç çubuğunu kullanarak işe başlayın. Ayrı bir tablo olarak çok daha iyi olabilecek 4 numaralı kutuyu atlamak isteyebilirsiniz.

Çizim araç çubuğunu kullanarak yeni bir tam sayfa düzeni oluşturmak için:
Tablo menüsünde Tablo Çiz'i tıklatın. Tablolar araç çubuğu, Çizim Tablosu seçili olarak açılır.

Sayfanızda, tablonun dış kenarlığını tablonun sol üst köşesinden sağ alt köşesine doğru sürükleyerek çizin.

Hücreleri oluşturmak için tablonun içine dikey ve yatay çizgiler çizin.

Tablonuzun özelliklerini ayarlamak için:
Tablonuzun içini sağ tıklatın, ardından Tablo Özellikleri'ni tıklatın.

Sabit bir piksel sayısı olarak ya da tarayıcı penceresinin bir yüzdesi olarak tablonuzun genişliğini belirtin.

Tablo hücrelerinizin etrafında kenar boşluğu oluşturmak için hücre doldurma ve boşluk piksellerini ayarlayın.

Tam sayfa düzeni tablosu için kenarlıkları 0 olarak ayarlayın.

Tablo kullanımıyla ilgili bazı ipuçları:

Tabloları üst üste koyun. Bir Web sayfası yüklenirken, tablolar kod içinde göründükleri sırayla yüklenir. Uzun, karmaşık bir tablonun içeriğinin görüntülenmesi uzun sürebilir. Tam sayfalı tablonun genellikle üst, orta ve alt tablolar olarak ayrılması bu açıdan iyi sonuç verir. Bu şekilde ziyaretçiniz, boş bir sayfa yerine okul adınızı ve logonuzu, içeriğin kalanı yüklenirken görür.

Tabloları iç içe geçirin Her ne kadar, sayfanızın yüklenmesini yavaşlattığından çok sık yapmak istemesiniz de, tablolar birbirlerinin içine geçerek "yuvalanabilir". İç içe geçmiş tabloya güzel bir örnek olarak Şekil 1'deki 4 numaralı kutuya bakın.

Metin sütunları etrafında beyaz alan bırakın. Çoğu kez, bulmaca parçalarının arasında boşluk bırakmamak için ana düzen tablosunun hücre boşluğu ve doldurma özelliklerini 0 olarak ayarlamak en iyi sonucu verir. Ancak, doğrudan diğer öğelerin üstüne taşmaması için metninizin etrafında genellikle biraz boşluk bulunmasını istersiniz. Bu da aynı yukarıda yaptığınız gibi tablonuzda hücre olarak çizebildiğiniz boş alan sütunları (bkz: Şekil 2) kullanılarak elde edilir.Şekil 2: Metnin etrafındaki beyaz alan (kırmızı ile gösterilen) okunabilirliği artırır.

Hizalama ince ayarı. İstenen dikey boşluğu elde etmek için her bir tablo hücresinin hizalamasıyla oynayın. Genellikle, her bir hücrenin özelliklerinde üst hizalamayı seçmeyi tercih edersiniz. İçerik üste çok yakınsa, el ile az miktarda boşluk ekleyebilirsiniz. Yeni paragraf için basılan bir ENTER tuşu çoğunlukla sorunu giderir.

Bulmacanızı çerçeveleme
Web sayfası düzenini elde etmek için kullanılan bir diğer yol da çerçevelerdir. Aslında kötü bir ünleri vardır. Arama altyapıları çerçevelere kolayca yer işareti koyamaz veya bunları dizinleyemez, dahası çerçeveler site ziyaretçileri için karmaşık görünebilir. Bu nedenlerden dolayı, çerçeveler okul Web siteniz için büyük olasılıkla uygun değildir.

Bununla birlikte, çerçeveler bazı intranet sitelerinde ve Web tabanlı araçlarda gezinmeyi kolaylaştırabilir. Örneğin, ilgili çalışan bilgileri veritabanını yönetmek için Web tabanlı bir araç oluşturduğunuzu varsayın. Veritabanı eylemleri çerçevesi (Çalışan Ekleme, Düzenleme ve Silme) kullanmak isteyebilirsiniz, başka bir çerçeve ile de çalışanın bilgilerinin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Veritabanı eylemleri çerçevesinin yalnızca bir kez yüklenmesi yeterlidir, oysa bilgi çerçevesinin her eylemle güncelleştirilmesi gerekir. Öte yandan, bir tablonun da her tıklatmada her iki bölümü yeniden yüklemesi gerekir.
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.