Hac İbadeti

ByCrauSeRs

Kıdemli Üye
22 Eyl 2007
2,642
9
THT KaLıcı KonutLarı
Hac, İslam’ın beş temel şartından biridir. Mali ve bedeni imkânları Mekke ve Arafat’a seyahat etmeye elverişli olan her Müslüman için ömründe bir defa bu ibadeti yerine getirmesi farzdır. Dini bir görevdir.

Kâinatta muazzam bir nizam ve düzen kuran Allah, hiçbir şeyi gayesiz ve anlamsız yaratmamıştır. En küçük cisimden gezegenlere kadar her şeyin bir yaradılış gayesi ve varlığının hikmetleri vardır. Hiç bir şey başıboş, gayesiz ve hikmetsiz değildir.

İslam’da her ibadetin birçok hikmeti ve gayesi vardır. İbadetlerin temel gaye ve hikmetlerin başında Müslümanları eğitmek ve onların Tevhid ve adalet bilincini geliştirmektir. Çünkü İslam’a göre yaradılışın gayesi, “Halik-i tazim ve mahlûka şefkattir”.

Hayatın Gayesi

Halik-i tazim demek Allah’ın birliğine inanmak ve O’nu tek “ilah” kabul etmektir. “İlah”, yaratan, yaşatan hak ve yeteneklerle donatan güç ve kudret sahibi demektir. Müslüman, ilah olarak sadece ve sadece Allah’a inanır. O’na dayanır, O’na güvenir. O’na hesap verileceğine iman eder. Bu inanç ve anlayış Tevhidi anlayıştır. Bu anlayışa sahip olan bir Müslüman Allah’tan başka bir hiçbir ilah kabul etmez. Tevhid ve adalet bilinci insanı yüceltir. Eşrefi mahlûk olmasına ortam hazırlar. Bu alalayış ve bilinç her erdemin kaynağı ve kemale ermenin ilk basamağıdır.

“Mahlûka şefkat” ise bütün yaratılanları sevmektir. Kâinatın özü ve esası şefkattir. Sevgidir. Bundan dolayı Müslümanlar her işe “Şefkat ve Merhamet sahibi olan Allah’ın adıyla” başlarlar. Sevginin sosyal hayata yansıması ise adalettir. Adil olan ve adalet için çalışanların bütün eylem ve söylemleri sevgiyi ifade eder. Sosyal hayatta nimet-külfet paylaşımın adil olması için çalışmayanlar kalplerindeki sevgiyi ne ile ifade edeceklerdir? Her nimeti kendilerine ayıran ve külfeti de başkalarına yükleyenler, sevgiden nasipleri olmayanlardır.

Müslüman için hayatın gayesi Tevhid ve adalettir. Allah’ı tazim ve yaratılanları sevmektir. Yeryüzünde baskı ve haksızlığı kaldırmak için bütün güç ve imkânlarıyla çalışmak ve gayret etmektir. Cihat, insanları zorla inandırmak, dinlerini korku ile değiştirmeye çalışmak, baskı ve dayatmayla yeryüzünde bozgunculuk yapmak değildir. Cihat, bütün kaynak ve imkânlarıyla insanlar için yaratılmış yeryüzünde barış ve adaleti sağlama gayretlerini ifade eder. İslam, bir anlamıyla Tevhid ve adalete dayanan barış düzeni demektir. Müslüman ise Tevhid ve adalet bilinciyle yeryüzünde barışı sağlamaya çalışandır.

Beşeriyet Barış ve Huzura Tevhit ve Adaletle Ulaşır

Yeryüzünde bozgunculuk yaparak kitleleri baskı ve dayatma ile idare edenler ve sosyal hayatta nimet-külfeti adaletsiz dağıtan zalimler her çağda İslam’ı kendi menfaatleri için tehdit olarak görmüşler ve Müslümanları ise potansiyel tehlike saymışlardır. Bu çelişki insanlık tarihinin hemen her döneminde görülmüş ve yaşanmıştır.

Nemrut İslam peygamberi olan Hz, İbrahim’i kendi saltanatı ve baskıcı sömürü düzeni için tehdit olarak kabul etmemiş miydi?

Firavun İslam peygamberi Hz. Musa’yı, zalim düzenini tehdit eden bir tehlike olarak görmemiş miydi?

Romalı zalim diktatörler ve Filistin’ deki İbrani oligarşisi insanları İslam’a, Tevhid ve adalete davet eden Meryem oğlu Hz. İsa’ya her çeşit baskı ve zulmü reva görmediler mi?

Peygamberler silsilesini son halkası ve bütün âlemlere rahmet (sevgi-şefkat) olarak gönderilen Hz. Muhammed’e (a.s.) Mekkeli oligarşinin karşı tavır ve yaptıklarını bütün Müslümanlar bilmektedir.

Arafat’taki Dualar

Dünya bir imtihan yeridir. Yeryüzünü Tevhid ve adalet bilinciyle mamur hale getirmek ve beşeriyetin irfan seviyesini yükseltmek her Müslümanın görevidir ve yaradılış gayesidir.

Bugün İslam dünyası baştanbaşa emperyalizmin sömürü ve baskısı altındadır. Yeryüzünde barış ve adaletten başka hiçbir şey istemeyen Müslümanların ülkeleri sömürgeleştirilmiştir. Her gün binlerce Müslüman kanı akıtılmaktadır. Birçok ülkede kendilerini ilah konumuna getirenler Müslümanların haklarını ihlal etmekte ve baskı zulümle onları zalim sömürgeciler adına yönetmektedir.

İslam âlemi 2007 yılı Kurban Bayramına bu şartlarla hazırlanıyor. Dünyanın en büyük toplantısı, yine bu sene Kurban Bayramı arifesinde Mekke yakınlarında Arafat’ta yapılacaktır.

Sevgi, birlik ve dayanışmanın temeli olan Tevhid ve adalete inan Müslümanlar Arafat’ta bir süre duracaklar(vakfe) ve dua edeceklerdir.

Bütün Müslümanlar ve hatta mazlum toplumlar adına dua eden Müslümanlar İslam Birliği için da etmelidirler. Dünya barışı ve huzuru ancak İslam Birliği ile sağlanabilir. Hak ve adalette birlik ve dayanışma içinde olmayanlar zulüm ve zilletten kurtulamazlar.
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.