Hangi Sure Ne İçin Okunmalı....

ROLAT

Katılımcı Üye
12 Kas 2006
885
5
bende bilmiyom
Hümeze suresi

İnsanların zemminden ve iftirasından kurtulmak için 21 defa okunurFil suresi

Akşamla yatsı arasında 1000defa okuyan kimse her türlü muradına nail olurKureyş suresi

Zengin ve güzel ahlaka sahip olmak ve musibetlerden emin olmak için 7 defa okunurMa’un suresi

41 defa okuyan kimse Hz.Muhammed’i rüyasında görürKevser suresi

100defa okuyan muradına nail olur.Resulü Ekrem’i rüyasında görürKafirun suresi

Yatarken okuyan kimse imanını şeytandan korumuş olurNasr suresi

Her muradın halli için 1000defa okunurTebbet suresi

Düşmanın helakı için 1000 defa okunurİhlas suresi

100defa okuyan kamil bir imana ere.10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz.1000defa okuyanın vücudu kabirde çürümez.Onbin defa okuyan her muradına nail olurFelak suresi

Sihri tesirsiz hale getirmek ve şeytandan korunmak için 41 defa okunurNas suresi

Cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21 defa okunur…
Beled suresi

Kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunurŞems suresi

Her türlü beladan korunmak için 41 defa okunurLeyl suresi

180defa okuyan fakirlikten kurtulurDuha suresi

Okumaya devam edenler ruhi bunalım ve sıkıntıdan kurtulurİnşirah suresi

Okumaya devam eden kimse kalp sıkıntısından kurtulur,bol rızka kavuşurTin suresi

7 defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulurAlak suresi

7 defa okuyan kimsenin sözü geçerli olurKadr suresi

Her müşkülün halli için 21 defa okunurBeyyine suresi

Bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına erer.Zilzal suresi

40bin defa okuyan kimse düşmanını helak ederAdiyat suresi

3 defa okuyan nazardan korunurKari’a suresi

Her işin intizamı için 1000 defa okunurTekasür suresi

Dunyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için günde 3 defa okunurAsr suresi

İç hastalıkların tedavisi için yazılarak suyu içilir.70 defa okunurCin suresi

Bu sureyi 7 defa okuyan kimse nazardan,sara hastalığından ve evhamdan şifaya kavuşurMüzzemmil suresi

40 defa okuyan kimsenin rızkı ummadığı yerden gelirKıyamet suresi

Cuma geceleri okuyan nefsi emmarenin sultasından kurtulurİnsan suresi

70defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur.Hak dostlarının zümresine nail olurMürselat suresi

7defa okuyan göz hastalığına yakalanmazNebe suresi

İkindiden sonra okuyan dünya ve ahiret saadetine nail olurNaziat suresi

Bu sureyi her gece okuyan kimse son nefesini Kelime-i Tevhid ile kaparAbese suresi

Yakine ermek için 7 defa okunurTekvir suresi

Müşküllerin halli için 7 defa okunur.İnfitar suresi

Her murada nail olmak için 21 defa okunurMutaffifin suresi

Ağlayan ****** susturmak için 5 defa okunurİnşikak süresi

Doğumun kolay olması için 7 defa okunurBüru suresi

Fitneci ve hasedcilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunurTarık suresi

Peri ve cin şerrinden kurtulmak için okunurA’la suresi

6 defa okuyan seferden selametle evine dönerĞasiye suresi

Vücuttaki her türlü yelin izalesi için 3 gün 7 şer defa okunur


Fecr suresi

Belanın uzaklaştırılması için 7 defa okunurRahman suresi

Hayır kapılarının açılması için 70defa okunurVakı’a suresi

Bu sureyi 41 defa okuyan fakirlik çekmez kazancı bereketli olur.Hadid suresi

Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunurMücadele suresi

Bu sure bir avuç toprağa üç defa okunarak düşman tarafına saçılırsa,düşman hezimete uğrar.Haşr suresi

40gün kırkar defa okuyan her türlü muradına nail olurMümtehine suresi

Bu sureyi okumaya devam edenler haramdan korunur.Borçlu ise borcunu kolaylıkla öderSaff suresi

70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulurCuma suresi

Helalinden evlenmek isteyen kimse 18 defa okursa nasibi açılır..Münafikün suresi

Nifaktan kurtulmak şerre hedef olmamak için 7 defa okunur..Teğabün suresi

Nefes darlığına karşı suya 7 defa okunurTalak suresi

3 defa okuyan refikası ile güzel geçinirTahrim suresi

21 defa okuyanın düşmanı dost olurMülk suresi

41 defa okuyan her beladan kurtulur.Kabir azabı çekmezKalem suresi

Şerden korunmak ve her murada nail olmak için 71 defa okunmalıHakka suresi

Ahiret mutluluğuna ermek için 71 defa okunurNuh suresi

1000 defa okuyan kimse düşmanını kahrederSebe suresi

Bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur.Fatır suresi

Bu mübarek sure-i celileyi okuyan kimse mahlukat tarafından sevilirYasin suresi

Bu mübarek sureyi 70 defa okuyan her muratına nail olur.Saffat suresi

Bu sureyi okuyanların rızkı çoğalır darlık çekmezSad suresi

Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur.Zümer suresi

Halk içinde aziz,muhterem olmak için okunur.Mü’min suresi

Kötü insanların şerrinden emin olmak için 7 defa okunur.Fussılet suresi

Bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur.Şura suresi

Bu sureyi okuyan kimse hasmını mağlup ederZuhruf suresi

7 defa okuyan kimse her muradına nail olur.Duhan suresi

3 defa okuyan her dileğini elde ederCasiye suresi

İftiradan kurtulmak için okunurAhkaf suresi

Bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olurMuhammed suresi

Zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunurFetih suresi

Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muratına nail olur..Hucurat suresi

Hastalığın şifa bulması için 7 defa okunurKaf suresi

Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olurZariyat suresi

Yetmiş defa okuyan kıtlık yüzü görmezTur suresi

Bu sureyi okuyan Hakk’a yaklaşır dertlerden kurtulurNecm suresi

21 defa okuyan her muradına nail olur

Kamer suresi

70defa okuyan kimse zalimin şerrinden kurtulur
Sebe suresi

Bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur.

Fatır suresi

Bu mübarek sure-i celileyi okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir

Yasin suresi

Bu mübarek sureyi 70 defa okuyan her muratına nail olur.

Saffat suresi

Bu sureyi okuyanların rızkı çoğalır darlık çekmez

Sad suresi

Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur.

Zümer suresi

Halk içinde aziz,muhterem olmak için okunur.

Mü’min suresi

Kötü insanların şerrinden emin olmak için 7 defa okunur.

Fussılet suresi

Bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur.

Şura suresi

Bu sureyi okuyan kimse hasmını mağlup eder

Zuhruf suresi

7 defa okuyan kimse her muradına nail olur.

Duhan suresi

3 defa okuyan her dileğini elde eder

Casiye suresi

İftiradan kurtulmak için okunur

Ahkaf suresi

Bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur

Muhammed suresi

Zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur

Fetih suresi

Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muratına nail olur..

Hucurat suresi

Hastalığın şifa bulması için 7 defa okunur

Kaf suresi

Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur

Zariyat suresi

Yetmiş defa okuyan kıtlık yüzü görmez

Tur suresi

Bu sureyi okuyan Hakk’a yaklaşır dertlerden kurtulur

Necm suresi

21 defa okuyan her muradına nail olur

Kamer suresi

70defa okuyan kimse zalimin şerrinden kurtulur

Rahman suresi

Hayır kapılarının açılması için 70defa okunur

Vakı’a suresi

Bu sureyi 41 defa okuyan fakirlik çekmez kazancı bereketli olur.

Hadid suresi

Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur

Mücadele suresi

Bu sure bir avuç toprağa üç defa okunarak düşman tarafına saçılırsa,düşman hezimete uğrar.

Haşr suresi

40gün kırkar defa okuyan her türlü muradına nail olur

Mümtehine suresi

Bu sureyi okumaya devam edenler haramdan korunur.Borçlu ise borcunu kolaylıkla öder

Saff suresi

70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur

İbrahim suresi

Ahlakın güzelleşmesi için 10defa okunur

Hicr suresi

Ticaretin kazançlı olması için 3 defa okunur..

Nahl suresi

Azgınlığın ve fesadın kaldırılması için 10 defa okunu

İsra suresi

Hilecilerin şerrinden korunlak için okunur.Misk ve safranla yazılarak dili tutulanlara içirilerse şifa bulur.

Kehf suresi

Bu sureyi 41 kere okuyan kimse fakirlikten kurtulur.

Taha suresi

Bu mübarek sureyi 21 defa okuyan kimsenin kısmeti açılır

Enbiya suresi

Her türlü tehilkeye karşı okunur.

Hacc suresi

Mahşer’in dehşetinden emin olmak için okunur.

Mü’minun suresi

Bu sureyi okuyan kimseler imani ve itikadi yönden düzelir,imanin kemaline erer.

Nur suresi

Bu sureyi okuyan kimse vesveseden kurtulur kemal-i imana ve yakine erer.

Furkan suresi

Düşmanın perişan olması için okunur

Şuara suresi

Zarardan korunmak için okunur

Neme suresi

Bu sureyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden korunur.

Kasas suresi

Azab ve esaretten kurtulmak için okunur.

Ankebat suresi

Aklı yükselen kimselere okunursa şifa bulunur.

Rum suresi

Düşmana galib olmak için okunur.

Lokman suresi

Dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur.

Secde suresi

Yazılarak bir şişe içine konur,evin bir kenarına saklanırsa her türlü afattan emin olur.

Ahzab suresi

Nasib ve kısmetin açılması için 7 defa okunur..


KUR'AN-I KERİM'İN 114 SURESİNDEKİ SIRLAR Fatiha suresi
Fatiha-i Şerifeyi yatarken okuyan ölümden başka her türlü kötülüklerden korunur.


Cuma günü yazılarak taşınırsa cin şerrinden korunur.

Günde 100 defa okuyan kötü ahlaktan kurtulur,şerden emin olur..

Bakara sures

Tehlike anında ve duanın kabul olması için elif,sam,mim ayeti okunur..

Ruhi bunalıma karşı üç defa okunur..

Al-i İmrân suresi

Borçtan kurtulmak ve zengin olmak için üçer defa okunur..

Nisa suresi

Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için okunur.

Maide suresi

Her türlü zarardan korunmak için bu mübarek süre 7 defa okunur.

En'am suresi

İstek ve dileğin olması için 7 defa okunur.

A'raf suresi

Dünya ve ahiret mutluluğu için okunur..

Enfal suresi

Bu mübarek süre zindandan,iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur

Tevbe suresi

Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur,yazılır,asılırsa o yere hırsız giremez

Yunus suresi

Bu mübarek sureyi taşıyan kimsenin düşmanı hazimete uğrar.

Hud suresi

Zalimden intikam için 3 defa okunur

Yusuf suresi

İzzet ve saadete nail olup bahtın açılması için okunur..

Ra'd suresi

Düşmanın kahrı için okunur...
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.