Hazır Kodlar

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
Sayfayı kapatma butonu

" Diyelimki web sitenize gelen ziyaterçilerinizin isteğine göre kapanması gereken bir sayfanız var, bu ufak script sanırım işinizi görür. örnek ve html kodları aşağıda. ..."

<form>
<p><input type="button" value="Kapat" onClick="window.close()"> </p>
</form>
<a href="javascript:window.close()">

<p>Tıklayın Kapatın</a> </p>
</body>
</html>

---------------------------------------------------------------------

Hesap makinesi"
* çarpma / bölmedir biliyorsunuzdur zaten html de diyebiliriz jscript de son derece kullanişli web e atmak zorunda degilsiniz masaüstünüzde size yardimi olabilir ..."

kod :

<body><table border="2" width="200" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#000000"
style="border-color:black" onClick="previouskey=event.srcElement.innerText">
<tr>
<td width="100%" bgcolor="#FFFFFF" id="result"
style="font:bold 20px Verdana;color:black;text-align='right'">0</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" valign="middle" align="center"><table border="0" width="100%"
cellspacing="0" cellpadding="0" style="font:bold 20px Verdana;color:white">
<tr>
<td width="80%" align="center"><table border="1" width="100%" cellspacing="0"
cellpadding="0" style="cursor:hand;font:bold 20px Verdana;color:white"
onMouseover="if (event.srcElement.tagName=='TD')event.srcElement.s tyle.color='yellow'"
onMouseout="event.srcElement.style.color='white'" onselectStart="return false"
onClick="calculate()" height="82">
<tr>
<td width="25%" align="center" height="17">7</td>
<td width="25%" align="center" height="17">8</td>
<td width="25%" align="center" height="17">9</td>
<td width="25%" align="center" height="17">/</td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" align="center" height="19">4</td>
<td width="25%" align="center" height="19">5</td>
<td width="25%" align="center" height="19">6</td>
<td width="25%" align="center" height="19">*</td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" align="center" height="19">1</td>
<td width="25%" align="center" height="19">2</td>
<td width="25%" align="center" height="19">3</td>
<td width="25%" align="center" height="19">-</td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" align="center" height="19">0</td>
<td width="25%" align="center" height="19"
onClick="pn();previouskey=1;event.cancelBubble=tru e">+/-</td>
<td width="25%" align="center" height="19">.</td>
<td width="25%" align="center" height="19">+</td>
</tr>
</table></td>
<td width="20%"><div align="left"><table border="1" width="100%" cellspacing="0"
cellpadding="0">
<tr>
<td width="100%" style="cursor:hand;font:bold 20px Verdana;color:white;text-align:center"
onClick="result.innerText=0;results=''">C</td>
</tr>
</table>
</div><div align="left"><table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
height="81">
<tr>
<td width="100%" style="cursor:hand;font:bold 32px Verdana;color:white;text-align:center"
onMouseover="event.srcElement.style.color='yellow' "
onMouseout="event.srcElement.style.color='white'" onClick="calculateresult()">=</td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>


<script language="JavaScript1.2">/*

100's more DHTML scripts, and Terms Of
Use, visit dynamicdrive.com
*/

var results=''
var previouskey=''
var re=/(\/|\*|\+|-)/
var re2=/(\/|\*|\+|-){2}$/
var re3=/.+(\/|\*|\+|-).+/
var re4=/\d|\./
var re5=/^[^\/\*\+].+\d$/
var re6=/\./

function calculate(){
if (event.srcElement.tagName=="TD"){
if (event.srcElement.innerText.match(re4)&&previouske y=="=")
results=''
if (result.innerText.match(re3)&&event.srcElement.inn erText.match(re)){
if (!results.match(re5)){
result.innerText="Error!"
return
}
results=eval(results)
if (results.toString().length>=12&&results.toString() .match(re6))
results=results.toString().substring(0,12)
result.innerText=results
}

results+=event.srcElement.innerText
if (results.match(re2))
results=results.substring(0,results.length-2)+results.charAt(results.length-1)

result.innerText=results
}
}

function calculateresult(){
if (!results.match(re5)){
result.innerText="Error!"
return
}
results=eval(results)
if (results.toString().length>=12&&results.toString() .match(re6))
results=results.toString().substring(0,12)
result.innerText=results
}function pn(){
if (result.innerText.charAt(0)!='-')
result.innerText=results='-'+result.innerText
else if (result.innerText.charAt(0)=='-')
result.innerText=results=result.innerText*(-1)
}</script>
</body>

--------------------------------------------------------------------
Html ses......
" Eğer web sayfanızda geri planda (sayfanız açıldığı zaman) bir ses dosyası çalıştırmak istiyorsanız bgsound tagını kullanabilirsiniz...... ..."
kod:

<html>
<head></head>
<body>
<bgsound src="ses dosyasının yoluyla beraber adı" loop="kaç kez çalıştırılacağı">
</body>
</html>
-------------------------------
Örnek:
<html>
<head></head>
<body>
<bgsound src="./sesler/hayvanlar/at1.wav" loop="4">
</body>
</html>
-------------------------------
Eğer ses dosyası kendi server ınızda değilse
örnek:
<html>
<head></head>
<body>
<bgsound src="http://www.sesdeposu.com/sesler/hayvanlar/at1.wav" loop="4">
</body>
</html>
şeklinde dosya adını ve yolunu tam olarak yazmalısınız
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
Sağdan ortaya kayan ana başlık......

" Kodu html olarak kayit eden ve gorunen yazilari bulup degistirin...... ..."

Kod:

<META content="MSHTML 5.00.2920.0" name=GENERATOR><!-- Created with AOLpress/2.0 -->
<SCRIPT language=JavaScript FPTYPE="dynamicanimation">
<!--
// If you want to change this script, you must also make the following
// changes so that FrontPage will not overwrite your new script.
// In the script tag, change type="dynamicanimation" to type="mydynamicanimation"
// In the first script statement, change "dynamicanimation" to "mydynamicanimation"
// Throughout the HTML content, change dynamicanimation= to mydynamicanimation=
// Change function dynAnimation to function mydynAnimation
// In the body tag, change onload="dynAnimation()" to onload="mydynAnimation()"
dynamicanimAttr = "dynamicanimation"
animateElements = new Array()
currentElement = 0
speed = 0
stepsZoom = 8
stepsWord = 8
stepsFly = 12
stepsSpiral = 16
steps = stepsZoom
step = 0
outString = ""
function dynAnimation()
{
var ms = navigator.appVersion.indexOf("MSIE")
ie4 = (ms>0) && (parseInt(navigator.appVersion.substring(ms+5, ms+6)) >= 4)
if(!ie4)
{
if((navigator.appName == "Netscape") &&
(parseInt(navigator.appVersion.substring(0, 1)) >= 4))
{
for (index=document.layers.length-1; index >= 0; index--)
{
layer=document.layers[index]
if (layer.left==10000)
layer.left=0
}
}
return
}
for (index=document.all.length-1; index >= document.body.sourceIndex; index--)
{
el = document.all[index]
animation = el.getAttribute(dynamicanimAttr, false)
if(null != animation)
{
if(animation == "dropWord" || animation == "flyTopRightWord" || animation == "flyBottomRightWord")
{
ih = el.innerHTML
outString = ""
i1 = 0
iend = ih.length
while(true)
{
i2 = startWord(ih, i1)
if(i2 == -1)
i2 = iend
outWord(ih, i1, i2, false, "")
if(i2 == iend)
break
i1 = i2
i2 = endWord(ih, i1)
if(i2 == -1)
i2 = iend
outWord(ih, i1, i2, true, animation)
if(i2 == iend)
break
i1 = i2
}
document.all[index].innerHTML = outString
document.all[index].style.posLeft = 0
document.all[index].setAttribute(dynamicanimAttr, null)
}
if(animation == "zoomIn" || animation == "zoomOut")
{
ih = el.innerHTML
outString = "<SPAN " + dynamicanimAttr + "=\"" + animation + "\" style=\"position: relative; left: 10000;\">"
outString += ih
outString += "</SPAN>"
document.all[index].innerHTML = outString
document.all[index].style.posLeft = 0
document.all[index].setAttribute(dynamicanimAttr, null)
}
}
}
i = 0
for (index=document.body.sourceIndex; index < document.all.length; index++)
{
el = document.all[index]
animation = el.getAttribute(dynamicanimAttr, false)
if (null != animation)
{
if(animation == "flyLeft")
{
el.style.posLeft = 10000-offsetLeft(el)-el.offsetWidth
el.style.posTop = 0
}
else if(animation == "flyRight")
{
el.style.posLeft = 10000-offsetLeft(el)+document.body.offsetWidth
el.style.posTop = 0
}
else if(animation == "flyTop" || animation == "dropWord")
{
el.style.posLeft = 0
el.style.posTop = document.body.scrollTop-offsetTop(el)-el.offsetHeight
}
else if(animation == "flyBottom")
{
el.style.posLeft = 0
el.style.posTop = document.body.scrollTop-offsetTop(el)+document.body.offsetHeight
}
else if(animation == "flyTopLeft")
{
el.style.posLeft = 10000-offsetLeft(el)-el.offsetWidth
el.style.posTop = document.body.scrollTop-offsetTop(el)-el.offsetHeight
}
else if(animation == "flyTopRight" || animation == "flyTopRightWord")
{
el.style.posLeft = 10000-offsetLeft(el)+document.body.offsetWidth
el.style.posTop = document.body.scrollTop-offsetTop(el)-el.offsetHeight
}
else if(animation == "flyBottomLeft")
{
el.style.posLeft = 10000-offsetLeft(el)-el.offsetWidth
el.style.posTop = document.body.scrollTop-offsetTop(el)+document.body.offsetHeight
}
else if(animation == "flyBottomRight" || animation == "flyBottomRightWord")
{
el.style.posLeft = 10000-offsetLeft(el)+document.body.offsetWidth
el.style.posTop = document.body.scrollTop-offsetTop(el)+document.body.offsetHeight
}
else if(animation == "spiral")
{
el.style.posLeft = 10000-offsetLeft(el)-el.offsetWidth
el.style.posTop = document.body.scrollTop-offsetTop(el)-el.offsetHeight
}
else if(animation == "zoomIn")
{
el.style.posLeft = 10000
el.style.posTop = 0
}
else if(animation == "zoomOut")
{
el.style.posLeft = 10000
el.style.posTop = 0
}
else
{
el.style.posLeft = 10000-offsetLeft(el)-el.offsetWidth
el.style.posTop = 0
}
el.initLeft = el.style.posLeft
el.initTop = el.style.posTop
animateElements[i++] = el
}
}
window.setTimeout("animate();", speed)
}
function offsetLeft(el)
{
x = el.offsetLeft
for (e = el.offsetParent; e; e = e.offsetParent)
x += e.offsetLeft;
return x
}
function offsetTop(el)
{
y = el.offsetTop
for (e = el.offsetParent; e; e = e.offsetParent)
y += e.offsetTop;
return y
}
function startWord(ih, i)
{
for(tag = false; i < ih.length; i++)
{
c = ih.charAt(i)
if(c == '<')
tag = true
if(!tag)
return i
if(c == '>')
tag = false
}
return -1
}
function endWord(ih, i)
{
nonSpace = false
space = false
while(i < ih.length)
{
c = ih.charAt(i)
if(c != ' ')
nonSpace = true
if(nonSpace && c == ' ')
space = true
if(c == '<')
return i
if(space && c != ' ')
return i
i++
}
return -1
}
function outWord(ih, i1, i2, dyn, anim)
{
if(dyn)
outString += "<SPAN " + dynamicanimAttr + "=\"" + anim + "\" style=\"position: relative; left: 10000;\">"
outString += ih.substring(i1, i2)
if(dyn)
outString += "</SPAN>"
}
function animate()
{
el = animateElements[currentElement]
animation = el.getAttribute(dynamicanimAttr, false)
step++
if(animation == "spiral")
{
steps = stepsSpiral
v = step/steps
rf = 1.0 - v
t = v * 2.0*Math.PI
rx = Math.max(Math.abs(el.initLeft), 200)
ry = Math.max(Math.abs(el.initTop), 200)
el.style.posLeft = Math.ceil(-rf*Math.cos(t)*rx)
el.style.posTop = Math.ceil(-rf*Math.sin(t)*ry)
}
else if(animation == "zoomIn")
{
steps = stepsZoom
el.style.fontSize = Math.ceil(50+50*step/steps) + "%"
el.style.posLeft = 0
}
else if(animation == "zoomOut")
{
steps = stepsZoom
el.style.fontSize = Math.ceil(100+200*(steps-step)/steps) + "%"
el.style.posLeft = 0
}
else
{
steps = stepsFly
if(animation == "dropWord" || animation == "flyTopRightWord" || animation == "flyBottomRightWord")
steps = stepsWord
dl = el.initLeft / steps
dt = el.initTop / steps
el.style.posLeft = el.style.posLeft - dl
el.style.posTop = el.style.posTop - dt
}
if (step >= steps)
{
el.style.posLeft = 0
el.style.posTop = 0
currentElement++
step = 0
}
if(currentElement < animateElements.length)
window.setTimeout("animate();", speed)
}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onload=dynAnimation()>
<P align=center style="LEFT: 10000px! important; POSITION: relative! important"
dynamicanimation="flyBottomRightWord"><STRONG><FON T face=Arial size=5><EM><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><big><font face="Verdana"><big><strong><em><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Cerrahi
Hasta Takip 1.0 Açılıyor...
</font></em></strong></big></font></big><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><BR>
<big><big><strong><em>Lütfen Bekleyiniz...</em></strong></big></big></font></font></EM></FONT></STRONG></P>
<P align=center></P>
<P align=center><FONT face=Arial></FONT></P>
<P align=center></P><!-- this page was created by Robert Schmid, Landshut, Germany --><!-- Original place of this page is --><!-- the old ugly URL http://www.turkhackteam.org --></BODY></HTML>
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
Takvim ve saat
Site değilde daha cok html tabanlı ajanda gibi programlar olusturmanızda kullanabileceğiniz güzel bir takvim scripti...... ..."

kod :

<script language="JavaScript">
<!-- Hide this script from old browsers --
/*
This script came from the 24 hour JavaScripts Site
located at http://www.javascripts.com. It is brought to
you by Eric Jarvies, Lewis Sellers, Giuseppe Lombardo,
Kurt Anderson, and David Medinets.
*/
setCal()
function getTime() {
// initialize time-related variables with current time settings
var now = new Date()
var hour = now.getHours()
var minute = now.getMinutes()
now = null
var ampm = ""
// validate hour values and set value of ampm
if (hour >= 12) {
hour -= 12
ampm = "PM"
} else
ampm = "AM"
hour = (hour == 0) ? 12 : hour
// add zero digit to a one digit minute
if (minute < 10)
minute = "0" + minute // do not parse this number!
// return time string
return hour + ":" + minute + " " + ampm
}
function leapYear(year) {
if (year % 4 == 0) // basic rule
return true // is leap year
/* else */ // else not needed when statement is "return"
return false // is not leap year
}
function getDays(month, year) {
// create array to hold number of days in each month
var ar = new Array(12)
ar[0] = 31 // Ocak
ar[1] = (leapYear(year)) ? 29 : 28 // Şubat
ar[2] = 31 // Mart
ar[3] = 30 // Nisan
ar[4] = 31 // Mayıs
ar[5] = 30 // Haziran
ar[6] = 31 // Temmuz
ar[7] = 31 // Ağustos
ar[8] = 30 // Eylül
ar[9] = 31 // Ekim
ar[10] = 30 // Kasım
ar[11] = 31 // Aralık
// return number of days in the specified month (parameter)
return ar[month]
}
function getMonthName(month) {
// create array to hold name of each month
var ar = new Array(12)
ar[0] = "Ocak"
ar[1] = "Şubat"
ar[2] = "Mart"
ar[3] = "Nisan"
ar[4] = "Mayıs"
ar[5] = "Haziran"
ar[6] = "Temmuz"
ar[7] = "Ağustos"
ar[8] = "Eylül"
ar[9] = "Ekim"
ar[10] = "Kasım"
ar[11] = "Aralık"
// return name of specified month (parameter)
return ar[month]
}
function setCal() {
// standard time attributes
var now = new Date()
var year = now.getYear()
var month = now.getMonth()
var monthName = getMonthName(month)
var date = now.getDate()
now = null
// create instance of first day of month, and extract the day on which it occurs
var firstDayInstance = new Date(year, month, 1)
var firstDay = firstDayInstance.getDay()
firstDayInstance = null
// number of days in current month
var days = getDays(month, year)
// call function to draw calendar
drawCal(firstDay + 1, days, date, monthName, 1900 + year)
}
function drawCal(firstDay, lastDate, date, monthName, year) {
// constant table settings
var headerHeight = 50 // height of the table's header cell
var border = 2 // 3D height of table's border
var cellspacing = 4 // width of table's border
var headerColor = "midnightblue" // color of table's header
var headerSize = "+3" // size of tables header font
var colWidth = 60 // width of columns in table
var dayCellHeight = 25 // height of cells containing days of the week
var dayColor = "darkblue" // color of font representing week days
var cellHeight = 40 // height of cells representing dates in the calendar
var todayColor = "red" // color specifying today's date in the calendar
var timeColor = "purple" // color of font representing current time
// create basic table structure
var text = "" // initialize accumulative variable to empty string
text += '<CENTER>'
text += '<TABLE BORDER=' + border + ' CELLSPACING=' + cellspacing + '>' // table settings
text += '<CAPTION></CAPTION>' // Table Title
text += '<TH COLSPAN=7 HEIGHT=' + headerHeight + '>' // create table header cell
text += '<FONT COLOR="' + headerColor + '" SIZE=' + headerSize + '>' // set font for table header
text += monthName + ' ' + year
text += '</FONT>' // close table header's font settings
text += '</TH>' // close header cell
// variables to hold constant settings
var openCol = '<TD WIDTH=' + colWidth + ' HEIGHT=' + dayCellHeight + '>'
openCol += '<FONT COLOR="' + dayColor + '">'
var closeCol = '</FONT></TD>'
// create array of abbreviated day names
var weekDay = new Array(7)
weekDay[0] = "Pazar"
weekDay[1] = "Pazartesi"
weekDay[2] = "Salı"
weekDay[3] = "Çarşamba"
weekDay[4] = "Perşembe"
weekDay[5] = "Cuma"
weekDay[6] = "Cumartesi"

// create first row of table to set column width and specify week day
text += '<TR ALIGN="center" VALIGN="center">'
for (var dayNum = 0; dayNum < 7; ++dayNum) {
text += openCol + weekDay[dayNum] + closeCol
}
text += '</TR>'

var digit = 1
var curCell = 1

for (var row = 1; row <= Math.ceil((lastDate + firstDay - 1) / 7); ++row) {
text += '<TR ALIGN="right" VALIGN="top">'
for (var col = 1; col <= 7; ++col) {
if (digit > lastDate)
break
if (curCell < firstDay) {
text += '<TD></TD>';
curCell++
} else {
if (digit == date) {
text += '<TD HEIGHT=' + cellHeight + '>'
text += '<FONT COLOR="' + todayColor + '">'
text += digit
text += '</FONT><BR>'
text += '<FONT COLOR="' + timeColor + '" SIZE=2>'
text += '<CENTER>' + getTime() + '</CENTER>'
text += '</FONT>'
text += '</TD>'
} else
text += '<TD HEIGHT=' + cellHeight + '>' + digit + '</TD>'
digit++
}
}
text += '</TR>'
}
text += '</TABLE>'
text += '</CENTER>'
document.write(text)
}
// -- End Hiding Here -->
</script><!-- END OF SCRIPT --> </p>

<p align="center"> </p>
</body>
</html>

------------------------------------------------------------------------

Html mail yollama

" Html mail yollamanız için gerekli kod..... ..."

kod :

<?
// deneme.html dosyasI gondermek istediginiz html dosyasI

$fp = fopen("deneme.html","r");

while(!feof($fp)){
$x = fgets($fp,2048);
$y.=$x;
}

$header .= "From: Webadmin <[email protected]>\n";
$header .= "Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1\n";

mail("[email protected]", "buraya baslik gelecek", "$y", $header);
?>

__________________________________________________ _______________

Sayfa yonlendirme

Basit bir html kod ile, tek satırda... ..."

"<head>/</head>" arasında kalan bölüme
bu kodu ekleyiniz...

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="1; url=http://www.turkhackteam.org/">
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
Sık sorulan sorular bölümü oluşturma

" Siteniz için bedava javascript tipinde sss bölümü ..."

<!---<head> arasına --->

<script type="text/javascript">
<!-- Begin
/* This script and many more are available free online at
The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com
Created by: Fang :: http://tinyurl.com/7v7l8 */

function toggle(obj) {
// Moz. or IE
var sibling=(obj.nextSibling.nodeType==3)? obj.nextSibling.nextSibling : obj.nextSibling;
// hide or show
if(sibling.style.display=='' || sibling.style.display=='block') {
sibling.style.display='none';
obj.firstChild.firstChild.data='+';
}
else {
sibling.style.display='block';
obj.firstChild.firstChild.data='-';
}
}
//
function initCollapse() {
var oDT=document.getElementById('content').getElements ByTagName('dt');
for (var i=0; i < oDT.length; i++) {
oDT.onclick=function() {toggle(this)};
var oSpan=document.createElement('span');
var sign=document.createTextNode('+');
oSpan.appendChild(sign);
oDT.insertBefore(oSpan, oDT.firstChild);
oSpan.style.fontFamily='monospace';
oSpan.style.paddingRight='0.5em';
oDT.style.cursor='pointer';
toggle(oDT);
}
oDT=null;
}
window.onload=function() {if(document.getElementById && document.createElement) {initCollapse();}}
//-->
</script>
<!---<head> arasına --->

<!---<body> arasına --->
<div align="center">
<dl id="content">
<dt><font color="#000080">Bu Kod Ne İşe Yarar?</font></dt>
<dd><font color="#707070">Bu kodu kullanarak sitenize sık sorulan sorular bölümü(sss) ekleyebilirsiniz!</font><br><br></dd>
<dt><font color="#000080">Kodda asp,php gibi dillerden yararlanılır mı?</font></dt>
<dd><font color="#707070">Hayır,kesinlikle bu kodun tamamı javascriptdir!</font><br><br></dd>
<dt><font color="#000080">Bu kod kim tarafından eklendi?</font></dt>
<dd><font color="#707070">Muhammed Ali Köker</font></dd>
</dl>
</div>
<!---<body> arasına --->

Bildiğiniz gibi kod içinde bulunan bölümlere istediğinizi yazmalısınız!----------------------------------------------------------------------

Belli bir konumdaki video dosyasını çalma

" Bu kodu sitenize eklediğiniz takdirde görünecek alanda bir video dosyasını izletebilirsiniz! ..."

kod :

************************************************** ***************************************
<center>
<OBJECT ID="mediaPlayer" WIDTH="384" HEIGHT="355"
CLASSID="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"
CODEBASE="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701" STANDBY="Die Microsoft Windows Media
Player components werden geladen! Bitte warten..."
TYPE="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="FileName" VALUE="video.avi">
<PARAM NAME="AnimationAtStart" VALUE="1">
<PARAM NAME="ShowControls" VALUE="1">
<PARAM NAME="ShowTracker" VALUE="1">
<PARAM NAME="ShowDisplay" VALUE="1">
<PARAM NAME="ShowStatusBar" VALUE="1">
<PARAM NAME="AutoSize" VALUE="0">
<EMBED TYPE="application/x-mplayer2"
PLUGINSPAGE="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"
FILENAME="video.avi"
SRC="video.avi"
NAME="mediaPlayer" SHOWCONTROLS="1" SHOWDISPLAY="0" SHOWSTATUSBAR="1"
WIDTH="384" HEIGHT="355">
</embed>
</object>
</center>
************************************************** ***************************************

Bu Kod üzerindeki "video.avi" yazan tüm yerlere dosya ad ve uzantısını yazmanız gerekmektedir!
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
Super bir menü


Bence çook güzel deneyin ..."

kod :


<table border=1 bordercolor="black" style="cursor:crosshair">
<tr bgcolor="black">
<td>
<b><font style="cursor:crosshair" face="Arial" color=white>KoMeDiYe Menü</font></b>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="white">
<td><center><p>
<form><input style="cursor:crosshair" type="button" name="anasayfa" onClick="self.location.href=('http://rockhll.**************')" value="Ana Sayfa" style="background:white" style="cursor:crosshair"title="Copyright © 2004-2005 KoMeDiYe"></form>
<p>
<form><input style="cursor:crosshair" type="button" name="anasayfa" onClick="self.location.href=('http://rockhll.**************')" value="Ana Sayfa" style="background:white" style="cursor:crosshair"title="Copyright © 2004-2005 KoMeDiYe"></form>
<p>
<form><input style="cursor:crosshair" type="button" name="anasayfa" onClick="self.location.href=('http://rockhll.**************')" value="Ana Sayfa" style="background:white" style="cursor:crosshair" title="Copyright © 2004-2005 KoMeDiYe"></form>
<p>
<form><input style="cursor:crosshair" type="button" name="anasayfa" onClick="self.location.href=('http://rockhll.**************')" value="Ana Sayfa" style="background:white" style="cursor:crosshair"title="Copyright © 2004-2005 KoMeDiYe"></form>
<p>
<form><input style="cursor:crosshair" type="button" name="anasayfa" onClick="self.location.href=('http://rockhll.**************')" value="Ana Sayfa" style="background:white" style="cursor:crosshair"title="Copyright © 2004-2005 KoMeDiYe"></form>
<p>
</td>
</tr>
</table>

__________________________________________________ _______________

İp sayac

"İp sayac..."


kod :


Sayac.php yi index.php nin en üstünde include ediniz sayac_goster.php dosyasınıda sayacın gösterileceği yere koyun
--------------------------------

veritabanında da iki alan açılacak.(sayav tablosu)
no (integer)
hit (integer)

sayac.php
<?php
require ("./baglan.php");

if(strlen($_COOKIE["ip_adres"])<=0)
{
setcookie("ip_adres",$_SERVER["REMOTE_ADDR"]);

$sorgu_sonuc=mysql_query("SELECT hit FROM sayac WHERE no=1",$con) or die ("Sorguda Hata");
$sonuc=mysql_fetch_array($sorgu_sonuc);
$hit_sayisi=$sonuc["hit"]+1;
$sayac_hit=$hit_sayisi;

@mysql_query("UPDATE sayac SET hit=$hit_sayisi WHERE no=1",$con) or die ("Sorguda Hata");

mysql_close($con);
}
else
{
$sorgu_sonuc=mysql_query("SELECT hit FROM sayac WHERE no=1",$con) or die ("Sorguda Hata");
$sonuc=mysql_fetch_array($sorgu_sonuc);
$sayac_hit=$sonuc["hit"];
mysql_close($con);
}
?>


sayac_goster.php
<?php
echo "IP = ".$_SERVER["REMOTE_ADDR"]."<br>";
echo "Ziyaretçi Sayısı = ".$sayac_hit;
?>
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
Süper işe yarıyan mükemmel kodlar-1:

" Bu kodlar animasoynunuzu canlandıracak çünkü hepsi süper ..."


kodLAr :


--------------------------------------
İŞTE ÇIKMIŞ OLAN EN İYİ KOD; çünkü çok fazla işe yarıyor. Oyunlar için bir numaralı kod!

******İF**********KODU************* -----ERMANSOFT farkıyla-------

onClipEvent (enterFrame) {
if (this.hitTest(_root.cisim)) {
_root.gotoAndPlay("frame");
}
}


animasoyonda bir cimin üstüne bir cisim gelince
istediğiniz kareye gitmesini istiyorsanız. bunu kullanın.

*kodu üstüne gelinecek cisme ekleyin.
*'cisim' kısmı yerine üzerine gelicek olan cismin örnek adını yazın.
*'frame' kısmı yerine frame i yazın

-----------------------------------
-----------------------------------
**********PROPERTİES***************
-----------------------------------
-----------------------------------

----------------------------------------------------------
movie clipin belirli eksen yönünde gitmesi
------------------------------------------------------
AÇIKLAMA:
* _y += (_root.y=0)/speed; yerlerindeki; y=0 ve x=0 kısımlarına gidecekleri hız ve ekseni belirleyin. *
* _x += (_root.x=0)/speed; Örneğin; y=10 , x=15 , y+20 , x-40 gibi. y=0 ve x=0 iken cisim hareket etmez. *

onClipEvent (load) {
speed = 10;
}
onClipEvent (enterFrame) {
_y += (_root.y=0)/speed;
_x += (_root.x=0)/speed;
}

-----------------------------------------------------------
MOVİECLİPi döndürme 2.0
-----------------------------------------------------------
açılama:
hızını arttırmak için; speed kısmını azaltın.
yönünüdeğiştirmek için; _rotation+= (_root.rotation+50)/speed; kısmını
_rotation+= (_root.rotation-50)/speed; yapın.

onClipEvent (load) {
speed = 10;
}
onClipEvent (enterFrame) {
_rotation+= (_root.rotation+50)/speed;
}

------------------------------------------------------------------------------------------
NOT: Yukarıdaki kodları kendiniz; FLASHMX in properties kodları ile değiştirebilirsiniz.
----

,

onClipEvent (load) { movieclipi döndüren bu kodu; onClipEvent (load) {
speed = 10; şu biçimde----------------) speed = 10;
} değiştiriseniz, }
onClipEvent (enterFrame) { movie clip in yüksekliği onClipEvent (enterFrame) {
_rotation+= (_root.rotation+50)/speed; ile oynarsınız. _height+= (_root.height+50)/speed;;
} }

------------------------------
------------------------------
*********SON******************
------------------------------
------------------------------

--------------------------------------------------------------
üzerine gelince el işareti çıkmayan buton
---------------------------------------------------
AÇIKLAMA:
aşağıdaki kodu butona ekleyin ama butonununuzun instance name (örnek adı) mybutton olsun.


on (release, rollOver, rollOut, dragOver, dragOut) {
mybutton.useHandCursor = false;
}

-------------------------------------------------------------
animasyon sırasında kalemle çizim yapabilme (kareye ekleyin)
-------------------------------------------------------------

_root.onMouseMove = function() {
if (draw) {
_root.lineStyle(0, 0x000000, 100);
_root.lineTo(_root._xmouse, _root._ymouse);
}
};
_root.onMouseDown = function() {
draw = true;
_root.moveTo(_root._xmouse, _root._ymouse);
};
_root.onMouseUp = function() {
draw = false;
};

--------------------------------------------------------------------
EN BAŞTAKI KOD AYARLARIYLA İSTEĞE GÖRE; ---EN--İYİ--KOD---
1-Tiklenen yere istenilen hızla giden,
2-Tiklenen yere istenilen hızla hemen dönerek gitmekyerine kendi dönerek giden,
3-Mouseun peşinden giden ama önünü giderken mousea döndüren,
4-Mouseun peşinden giden ama önünü kendi çevresinde dönerekmose döndüren,
MOVİE CLİP.

Ayarları ilk '}' a kadar olan yerden yapılıyor.
1. seçenek için: clickmode =true turnmode = false
2. seçenek için: clickmode =true turnmode = true
3. seçenek için: clickmode =false turnmode = false
4. seçenek için: clickmode =false turnmode = true
olarak ayarlayın.
-------------------------------------------------------------------------

onClipEvent (load) {
// declare and set initial variables and properties
clickSpot_x = _x;
clickSpot_y = _y;
speed = 10;
clickMode = false;
turnMode = false;
}
onClipEvent (mouseDown) {
//
// set position of target spot when mouse is clicked
if (clickMode && _root._xmouse>125 && _root._xmouse<465) {
clickSpot_x = _root._xmouse;
clickSpot_y = _root._ymouse;
}
}
onClipEvent (enterFrame) {
// toggle button icon visibility
_root.curve._visible=turnMode;
_root.pointer._visible=!clickMode;
//
// deterimine whether target spot is the clicked spot or the mouse pointer
if (clickMode) {
gotoSpotX = clickSpot_x;
gotoSpotY = clickSpot_y;
} else{
gotoSpotX = _root._xmouse;
gotoSpotY = _root._ymouse;
}
//
// calculate angle of current position to target position
delta_x = _x-gotoSpotX;
delta_y = _y-gotoSpotY;
targetRotation = -Math.atan2(delta_x, delta_y)/(Math.PI/180);
//
// calculate the two methods of rotation
if (turnMode) {
if (_rotation<targetRotation) {
_rotation += 10;
}
if (_rotation>targetRotation) {
_rotation -= 10;
}
} else{
_rotation = targetRotation;
}
//
// move beetle toward the target and stop when it gets there
if (Math.sqrt((delta_x*delta_x)+(delta_y*delta_y))>sp eed) {
_y -= speed*Math.cos(_rotation*(Math.PI/180));
_x += speed*Math.sin(_rotation*(Math.PI/180));
}


}


-------------------------------------------------
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
MERKEZİNE YAKLAŞTIKÇA BÜYÜYEN MOVİE CİP
--------------------------------------------onClipEvent (enterFrame)
{
mouse = _xmouse;
if (mouse<0)
{
mouse = -1*mouse;
}
scale = 200-mouse;
if (scale<100)
{
scale = 100;
}
if (scale>200)
{
scale = 200;
}
setProperty ("", _xscale, scale);
setProperty ("", _yscale, scale);
}---------------------------------------------------------
tutup fırlatıla bilen fizik motorlu movie clip
------------------------------------------------
on(press){
startDrag("");
dragging=true;
}
on(release, releaseOutside){
stopDrag();
dragging=false;
}
onClipEvent (load) {
_x = Math.random()*30;
_y = Math.random()*30;
xspeed = 20;
rightedge = 550;
leftedge = 0;
yspeed = 20;
topedge = 0;
bottomedge = 400;
drag = .98;
bounce = .9;
gravity = 2;
}
onClipEvent (enterFrame) {
if (!dragging) {
_x = _x+xspeed;
if (_x+_width/2>rightedge) {
_x = rightedge-_width/2;
xspeed = -xspeed*bounce;
}
if (_x-_width/2<leftedge) {
_x = leftedge+_width/2;
xspeed = -xspeed*bounce;
}
_y = _y+yspeed;
if (_y+_height/2>bottomedge) {
_y = bottomedge-_height/2;
yspeed = -yspeed*bounce;
}
if (_y-_height/2<topedge) {
_y = topedge+_height/2;
yspeed = -yspeed*bounce;
}
yspeed = yspeed*drag+gravity;
xspeed = xspeed*drag;
} else {
xspeed = _x-oldx;
yspeed = _y-oldy;
oldx = _x;
oldy = _y;
}
}
----------------------------------------------------------
Yön tuşlarıyla SÜRÜLEN HIZLANINCA SÜRÜKLENEN MOVİE CLİP
----------------------------------------------------------onClipEvent (enterFrame) {
// sağ ve sol dönüş
if (Key.isDown(Key.RIGHT)) {
_rotation += 10;
}
if (Key.isDown(Key.LEFT)) {
_rotation -= 10;
}
//
//
if (Key.isDown(Key.UP)) {
// hız - dönüş ve yön hesap parmetreleri
xSpeed += thrust*Math.sin(_rotation*(Math.PI/180));
ySpeed += thrust*Math.cos(_rotation*(Math.PI/180));
flames._visible = 1;
}
if (Key.isDown(Key.DOWN)) {
// hız - dönüş ve yön hesap parametreleri
xSpeed -= thrust*Math.sin(_rotation*(Math.PI/180));
ySpeed -= thrust*Math.cos(_rotation*(Math.PI/180));
flames._visible = 1;
} else {
// yukarı ok tuşu ile ilgili ek parametreler
xSpeed *= decay;
ySpeed *= decay;
flames._visible = 0;
}
//
// hız limiti
speed = Math.sqrt((xSpeed*xSpeed)+(ySpeed*ySpeed));
if (speed>maxSpeed) {
xSpeed *= maxSpeed/speed;
ySpeed *= maxSpeed/speed;
}
//
// haraket hesapları
_y -= ySpeed;
_x += xSpeed;
//

}
onClipEvent (load) {
// hız hesapları
thrust = 1;
decay = .97;
maxSpeed = 10;
}

--------------------------------------------
Mouse doğru dönen movie clip
-----------------------------------------


onClipEvent(load){

X = this._x;
Y = this._y;

}
onClipEvent(mouseMove){

Xm = _root._xmouse;
Ym = _root._ymouse;

Xdiff = Xm - X;
Ydiff = -(Ym - Y);

radAngle = Math.atan(Ydiff/Xdiff);

if (Xdiff < 0){
corrFactor = 270;
}
else{
corrFactor = 90;
}

this._rotation = -radAngle*360/(2*Math.PI) + corrFactor;
updateAfterEvent();
}
------------------------------------------
sürükleyip bırakma
--------------------------------------------------

on (press) {
startDrag(getProperty(_x, _y));
}
on (release) {
stopDrag();
}
----------------------------------------------
mouse ı yatay düzlemde takip
------------------------------------------


onClipEvent (enterFrame) {
_x = _x+_xmouse/5;
}


-------------------------------------------------------
mouseyı bi hızlı bir yavaş takip
-----------------------------------------------


onClipEvent (enterFrame) {
_x = _x+_xmouse/50;
_y = _y+_ymouse/50;
}
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
Sayi gruplari

" Girilen sayilardan en büyük girilen sayiya kadarkikactane oldugunu bulan vb.net programi ... "


a = TextBox1.Text
For i = 1 To a
sayi(i) = InputBox(i & ".sayi=")
Next
buyuk = sayi(1)
For i = 1 To a
If sayi(i) > buyuk Then buyuk = sayi(i)
Next
MsgBox(buyuk)

bolum = buyuk \ 10
If buyuk Mod 10 = 0 Then
b = bolum
Else : b = bolum + 1
End If
MsgBox(b)

For i = 1 To b
For j = 1 To a
If (sayi(j) > ((i - 1) * 10) And sayi(j) <= (i * 10)) Then sayac(i) = sayac(i) + 1
Next j
Next i

For i = 1 To b
MsgBox((i - 1) * 10 & " ile " & (i * 10) & "arasında " & sayac(i) & " tane sayi var")
Next
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
Yılan oyunu


kod :


# include <stdio.h>
# include <conio.h>
# include <dos.h>
# include <string.h>
# include <stdlib.h>

int yilan[100][2];
int yemx,yemy,yb;
int tus;
int i,j;
int puan,hiz,toppuan;
int secim;
int durum=0;

acilis()
{
clrscr();
textcolor(4);
gotoxy(23,5); cprintf("Ú");
gotoxy(51,5); cprintf("¿");
gotoxy(23,16); cprintf("À");
gotoxy(51,16); cprintf("Ù");

textcolor(10); gotoxy(26,8); cprintf("[1] Yavas Puan(5)");
textcolor(10); gotoxy(26,9); cprintf("[2] Normal Puan(10)");
textcolor(10); gotoxy(26,10); cprintf("[3] Hizli Puan(15)");
textcolor(10); gotoxy(26,11); cprintf("[4] Cok Hizli Puan(20)");
textcolor(10); gotoxy(26,12); cprintf("[5] Cikis");
textcolor(2); gotoxy(26,14); cprintf("Seciminiz...: ");
textcolor(7);
secim=getch();
switch(secim)
{
case '1': puan=5; hiz=200; break;
case '2': puan=10; hiz=150; break;
case '3': puan=15; hiz=100; break;
case '4': puan=20; hiz=50; break;
case '5': return 0; break;
default : puan=5; hiz=200; break;
}

clrscr();
textcolor(9); gotoxy(30,1); cprintf("441 EMRAH SIMSEK YILAN OYUNU");
textcolor(4);
gotoxy(5,2); cprintf("Ú");
gotoxy(75,2); cprintf("¿");
gotoxy(5,22); cprintf("À");
gotoxy(75,22); cprintf("Ù");
textcolor(7);
for (i=6;i<=74;i++)
{
gotoxy(i,2); cprintf("Ä");
gotoxy(i,22); cprintf("Ä");
}
for (i=3;i<=21;i++)
{
gotoxy(5,i);cprintf("³");
gotoxy(75,i);cprintf("³");
}
yb=3;
yilan[0][0]=10;
yilan[1][0]=9;
yilan[2][0]=8;

yilan[0][1]=10;
yilan[1][1]=10;
yilan[2][1]=10;

randomize();
yemx=(rand()%50)+5;
yemy=(rand()%10)+5;

textcolor(7);
for (i=0;i<yb;i++)
{
gotoxy(yilan[0],yilan[1]); cprintf("");
}
textcolor(2); gotoxy(yemx,yemy); cprintf("*");
gotoxy(yilan[yb-1][0],yilan[yb-1][1]); printf(" ");
}

yem()
{
randomize();
j=0;
while(j==0)
{
yemx=(rand()%67)+6;
yemy=(rand()%17)+3;
for (i=0;i<yb;i++)
{
if (yemx!=yilan[0] && yemy!=yilan[1])
j=1;
textcolor(2); gotoxy(yemx,yemy); cprintf("*");
}
}
}


yilanciz()
{
textcolor(7);
for (i=0;i<yb;i++)
{
gotoxy(yilan[0],yilan[1]); printf("");
}
gotoxy((yilan[yb-1][0]),(yilan[yb-1][1])); printf(" ");

if (yilan[0][0]==yemx && yilan[0][1]==yemy)
{
yb=yb+1;
toppuan=toppuan+puan;
gotoxy(30,24); printf("PUAN...: %d ",toppuan);
gotoxy((yilan[yb-1][0]),(yilan[yb-1][1])); printf("");
gotoxy(30,24); printf("PUAN...: %d ",toppuan);
yem();
}
if (yilan[0][1]==2 || yilan[0][1]==22 || yilan[0][0]==5 || yilan[0][0]==75)
{
gotoxy(30,25); printf("Oyun Bitti!"); durum=1;
return 0;
}

for (i=1;i<yb;i++)
{
if(yilan[0][0]==yilan[0] && yilan[0][1]==yilan[1])
{
gotoxy(30,25); printf("Oyun Bitti!"); durum =1; return 0;
}
}
}


main()
{
acilis();
tus=getch();
while(tus!=27)
{
while(!kbhit() && durum==0)
{
if(tus==77) //sag
{
for (i=yb-1;i>0;i--)
{
yilan[0]=yilan[i-1][0];
yilan[1]=yilan[i-1][1];
}
yilan[0][0]=yilan[0][0]+1;
yilanciz();
}

if (tus==80) //asagi
{
for (i=yb-1;i>0;i--)
{
yilan[0]=yilan[i-1][0];
yilan[1]=yilan[i-1][1];
}
yilan[0][1]=yilan[0][1]+1;
yilanciz();
}

if (tus==72) //yukari
{
for (i=yb-1;i>0;i--)
{
yilan[0]=yilan[i-1][0];
yilan[1]=yilan[i-1][1];
}
yilan[0][1]=yilan[0][1]-1;
yilanciz();
}

if (tus==75) //sol
{
for (i=yb-1;i>0;i--)
{
yilan[0]=yilan[i-1][0];
yilan[1]=yilan[i-1][1];
}
yilan[0][0]=yilan[0][0]-1;
yilanciz();
}
if (durum==1)
{
getch();
return 0;
}
delay(hiz);
}
tus=getch();
}

getch();
}

__________________________________________________ __


C ile yılan oyunu


" C dili ile yılan oyunu ..."


kod :

# include <stdio.h>
# include <conio.h>
# include <dos.h>
# include <string.h>
# include <stdlib.h>

int yilan[100][2];
int yemx,yemy,yb;
int tus;
int i,j;
int puan,hiz,toppuan;
int secim;
int durum=0;

acilis()
{
clrscr();
textcolor(4);
gotoxy(23,5); cprintf("Ú");
gotoxy(51,5); cprintf("¿");
gotoxy(23,16); cprintf("À");
gotoxy(51,16); cprintf("Ù");

textcolor(10); gotoxy(26,8); cprintf("[1] Yavas Puan(5)");
textcolor(10); gotoxy(26,9); cprintf("[2] Normal Puan(10)");
textcolor(10); gotoxy(26,10); cprintf("[3] Hizli Puan(15)");
textcolor(10); gotoxy(26,11); cprintf("[4] Cok Hizli Puan(20)");
textcolor(10); gotoxy(26,12); cprintf("[5] Cikis");
textcolor(2); gotoxy(26,14); cprintf("Seciminiz...: ");
textcolor(7);
secim=getch();
switch(secim)
{
case '1': puan=5; hiz=200; break;
case '2': puan=10; hiz=150; break;
case '3': puan=15; hiz=100; break;
case '4': puan=20; hiz=50; break;
case '5': return 0; break;
default : puan=5; hiz=200; break;
}

clrscr();
textcolor(9); gotoxy(30,1); cprintf("441 EMRAH SIMSEK YILAN OYUNU");
textcolor(4);
gotoxy(5,2); cprintf("Ú");
gotoxy(75,2); cprintf("¿");
gotoxy(5,22); cprintf("À");
gotoxy(75,22); cprintf("Ù");
textcolor(7);
for (i=6;i<=74;i++)
{
gotoxy(i,2); cprintf("Ä");
gotoxy(i,22); cprintf("Ä");
}
for (i=3;i<=21;i++)
{
gotoxy(5,i);cprintf("³");
gotoxy(75,i);cprintf("³");
}
yb=3;
yilan[0][0]=10;
yilan[1][0]=9;
yilan[2][0]=8;

yilan[0][1]=10;
yilan[1][1]=10;
yilan[2][1]=10;

randomize();
yemx=(rand()%50)+5;
yemy=(rand()%10)+5;

textcolor(7);
for (i=0;i<yb;i++)
{
gotoxy(yilan[0],yilan[1]); cprintf("");
}
textcolor(2); gotoxy(yemx,yemy); cprintf("*");
gotoxy(yilan[yb-1][0],yilan[yb-1][1]); printf(" ");
}

yem()
{
randomize();
j=0;
while(j==0)
{
yemx=(rand()%67)+6;
yemy=(rand()%17)+3;
for (i=0;i<yb;i++)
{
if (yemx!=yilan[0] && yemy!=yilan[1])
j=1;
textcolor(2); gotoxy(yemx,yemy); cprintf("*");
}
}
}


yilanciz()
{
textcolor(7);
for (i=0;i<yb;i++)
{
gotoxy(yilan[0],yilan[1]); printf("");
}
gotoxy((yilan[yb-1][0]),(yilan[yb-1][1])); printf(" ");

if (yilan[0][0]==yemx && yilan[0][1]==yemy)
{
yb=yb+1;
toppuan=toppuan+puan;
gotoxy(30,24); printf("PUAN...: %d ",toppuan);
gotoxy((yilan[yb-1][0]),(yilan[yb-1][1])); printf("");
gotoxy(30,24); printf("PUAN...: %d ",toppuan);
yem();
}
if (yilan[0][1]==2 || yilan[0][1]==22 || yilan[0][0]==5 || yilan[0][0]==75)
{
gotoxy(30,25); printf("Oyun Bitti!"); durum=1;
return 0;
}

for (i=1;i<yb;i++)
{
if(yilan[0][0]==yilan[0] && yilan[0][1]==yilan[1])
{
gotoxy(30,25); printf("Oyun Bitti!"); durum =1; return 0;
}
}
}


main()
{
acilis();
tus=getch();
while(tus!=27)
{
while(!kbhit() && durum==0)
{
if(tus==77) //sag
{
for (i=yb-1;i>0;i--)
{
yilan[0]=yilan[i-1][0];
yilan[1]=yilan[i-1][1];
}
yilan[0][0]=yilan[0][0]+1;
yilanciz();
}

if (tus==80) //asagi
{
for (i=yb-1;i>0;i--)
{
yilan[0]=yilan[i-1][0];
yilan[1]=yilan[i-1][1];
}
yilan[0][1]=yilan[0][1]+1;
yilanciz();
}

if (tus==72) //yukari
{
for (i=yb-1;i>0;i--)
{
yilan[0]=yilan[i-1][0];
yilan[1]=yilan[i-1][1];
}
yilan[0][1]=yilan[0][1]-1;
yilanciz();
}

if (tus==75) //sol
{
for (i=yb-1;i>0;i--)
{
yilan[0]=yilan[i-1][0];
yilan[1]=yilan[i-1][1];
}
yilan[0][0]=yilan[0][0]-1;
yilanciz();
}
if (durum==1)
{
getch();
return 0;
}
delay(hiz);
}
tus=getch();
}

getch();
}
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
Basit bir kronometre

" Merhaba 11 tane label 2 tane com buton ekleyerek oluşturulmuştur ..."

kod :

Private Sub basla_Click()
Timer1.Enabled = True
Timer1.Interval = 1000
End Sub

Private Sub durudur_Click()
Timer1.Enabled = False
Label8.Caption = saat
Label9.Caption = dakika
Label10.Caption = saniye


End Sub


Private Sub Timer1_Timer()
Label3.Caption = Now
saniye = saniye + 1
If saniye = 59 Then
dakika = dakika + 1
saniye = 0
End If
If dakika = 59 Then
saat = saat + 1
dakika = 0
End If
Label4.Caption = saat
Label5.Caption = dakika
Label6.Caption = saniye
End Sub
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
Anasayfanıza kar yağdırın


kod:


<script type="text/javascript">

/******************************************
* Snow Effect Script- By Altan d.o.o. ( http://www.altan.hr/snow/index.html)
* Visit Dynamic Drive DHTML code library ( http://www.dynamicdrive.com/) for full source code
* Last updated Nov 9th, 05' by DD. This notice must stay intact for use
******************************************/

//Configure below to change URL path to the snow image
var snowsrc="http://img486.imageshack.us/img486/5819/snow32jx.gif "
// Configure below to change number of snow to render
var no = 10;
// Configure whether snow should disappear after x seconds (0=never):
var hidesnowtime = 0;
// Configure how much snow should drop down before fading ("windowheight" or "pageheight")
var snowdistance = "pageheight";

///////////Stop Config//////////////////////////////////

var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var ns6up = (document.getElementById&&!document.all) ? 1 : 0;

function iecompattest(){
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}

var dx, xp, yp; // coordinate and position variables
var am, stx, sty; // amplitude and step variables
var i, doc_width = 800, doc_height = 600;

if (ns6up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
doc_width = iecompattest().clientWidth;
doc_height = iecompattest().clientHeight;
}

dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
snowsrc=(snowsrc.indexOf("dynamicdrive.com")!=-1)? "http://img466.imageshack.us/img466/1904/snow3uh.gif" : snowsrc
for (i = 0; i < no; ++ i) {
dx = 0; // set coordinate variables
xp = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables
yp = Math.random()*doc_height;
am = Math.random()*20; // set amplitude variables
stx = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
sty = 0.7 + Math.random(); // set step variables
if (ie4up||ns6up) {
if (i == 0) {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><a href=\"http://dynamicdrive.com\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/a><\/div>");
} else {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/div>");
}
}
}

function snowIE_NS6() { // IE and NS6 main animation function
doc_width = ns6up?window.innerWidth-10 : iecompattest().clientWidth-10;
doc_height=(window.innerHeight && snowdistance=="windowheight")? window.innerHeight : (ie4up && snowdistance=="windowheight")? iecompattest().clientHeight : (ie4up && !window.opera && snowdistance=="pageheight")? iecompattest().scrollHeight : iecompattest().offsetHeight;
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp += sty;
if (yp > doc_height-50) {
xp = Math.random()*(doc_width-am-30);
yp = 0;
stx = 0.02 + Math.random()/10;
sty = 0.7 + Math.random();
}
dx += stx;
document.getElementById("dot"+i).style.top=yp+"px";
document.getElementById("dot"+i).style.left=xp + am*Math.sin(dx)+"px";
}
snowtimer=setTimeout("snowIE_NS6()", 10);
}

function hidesnow(){
if (window.snowtimer) clearTimeout(snowtimer)
for (i=0; i<no; i++) document.getElementById("dot"+i).style.visibility= "hidden"
}


if (ie4up||ns6up){
snowIE_NS6();
if (hidesnowtime>0)
setTimeout("hidesnow()", hidesnowtime*1000)
}

</script>
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
Sitende gunu goster

" Sitende gunu goster bı kere koy bidaha elleme ..."


kod:


<script language="JavaScript">
<!--
var now = new Date(); var yr = now.getYear(); var mName = now.getMonth() + 1; var dName = now.getDay() + 1;
var yr_str = " 19"; // yil 2000 iken, 19 sayisinin çikmamasini saglayacak string
var dayNr = ((now.getDate()<10) ? "" : "")+ now.getDate(); if(dName==1) Day = "Pazar"; if(dName==2) Day = "Pazartesi"; if(dName==3) Day = "Salı"; if(dName==4) Day = "Çarşamba"; if(dName==5) Day = "Perşembe"; if(dName==6) Day = "Cuma HAYIRLI CUMALAR"; if(dName==7) Day = "Cumartesi"; if(mName==1) Month="Ocak"; if(mName==2) Month="Şubat"; if(mName==3) Month="Mart";
if(mName==4) Month="Nisan"; if(mName==5) Month="Mayıs"; if(mName==6) Month="Haziran"; if(mName==7) Month="Temmuz"; if(mName==8) Month="Ağustos"; if(mName==9) Month="Eylül";
if(mName==10) Month="Ekim"; if(mName==11) Month="Kasım"; if(mName==12) Month="Aralık";
if ( yr > 99 )
{
yr_str =" ";
if ( yr < 2000 ) yr += 1900;
}var todaysDate =(" " + dayNr + " " + Month + yr_str + yr + "" + ", " + Day + ""); document.open(); document.write("<FONT face=arial SIZE=4 color=black>"+todaysDate+"</FONT>");// -->
</script>

__________________________________________________ __________

Sitene Google arama motoru ekle

" Google tabanlı site içi arama motoru ..."


kod:

<form action="http://www.google.com/search" method="get" onSubmit="Gsitesearch(this)">
<div align="right"><span class="">Aramak İstediğiniz Kelime(ler) </span>
<input name="q" type="hidden" />
<input name="qfront" type="text" style="width: 120px" />
<input name="" type="submit" value=" Ara " />
</div>
</form>__________________________________________________ _____________

Sitenizdeki zemin rengini tek tuşla değiŞ :

" Sitenize renk kodları oldugu gibi yapiştır ..."


kod :


<center><FORM>
<INPUT TYPE="button" VALUE="beyaz"
ONCLICK="document.bgColor='white'">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Gümüş"
ONCLICK="document.bgColor='silver'">
<INPUT TYPE="button" VALUE="SARI"
ONCLICK="document.bgColor='YELLOW'">
<INPUT TYPE="button" VALUE="azure"
ONCLICK="document.bgColor='azure'">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Açık Yeşil"
ONCLICK="document.bgColor='lightgreen'">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Yeşil"
ONCLICK="document.bgColor='green'">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Açık Mavi"
ONCLICK="document.bgColor='lightblue'">
<INPUT TYPE="button" VALUE=" Mavi"
ONCLICK="document.bgColor='blue'">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Mor"
ONCLICK="document.bgColor='purple'">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Ela"
ONCLICK="document.bgColor='hazel-colored '">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Turuncu"
ONCLICK="document.bgColor='orange'">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Turkuaz"
ONCLICK="document.bgColor='turquoise'">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Kırmızı"
ONCLICK="document.bgColor='red'">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Pembe"
ONCLICK="document.bgColor='pink'">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Kahve"
ONCLICK="document.bgColor='brown'">
</FORM></center>
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
Sitenizin herhangi bir sayfasının üstünde akan bir yazı ister misiniz ?

kod:

<body><marquee id="alertit" style="position:absolute;left:0px;top:0;background -color:#CCFFCC" onMouseover="this.scrollAmount=1" onMouseout="this.scrollAmount=speed"></marquee>
<!-- verander hierboven de achtergrondkleur en eventueel de positie van de headliner -->
<script type="text/javascript">

//Verander hieronder je tekst die je wilt weergeven... Zoals je ziet kun je met alle html werken...
var themsg='<span style="font:italic 18px verdana;color:black;"><b> SaNaL IsKeLeT yenilikleri sürüyor. Serial, bedava sms, eğlence, mizah...<a href=http://www.iskelet.biz target="_new">TIKLAYIN</a></b></span>'
var speed=6 //snelheid van scroller (1-10 of meer)
var loops=2 //aantal malen dat de scroller te zien moet zijn... (continu vul je in : "infinite")

function populatescroller(){
var windowwidth=iecompattest().clientWidth
document.getElementById("alertit").innerHTML=thems g
document.getElementById("alertit").style.width=win dowwidth
document.getElementById("alertit").scrollAmount=sp eed
document.getElementById("alertit").scrollDelay=20
document.getElementById("alertit").loop=loops
document.getElementById("alertit").onfinish=functi on(){
document.getElementById("alertit").style.visibilit y="hidden"
}
}

function iecompattest(){
return (document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}

if (document.all && document.getElementById){
window.onload=populatescroller
window.onresize=populatescroller
}

</script><body>

__________________________________________________ ____________


Sitenizde kaç kişi online acaba ?
öğrenmek için


"İLK ÖNCE KODUN SONUNU BİR OKUYUN...
SONRA KENDİNİZE GÖRE ÇEVİREREK KODU ALABİLİRSİNİZ."

kod:<script src="http://fastonlineusers.com/online.php?d=SİZİN SİTENİZ"></script>

Örnek:
<script src="http://fastonlineusers.com/online.php?d=www.siteadi.com"></script>

Kodu sitenize eklediğinizde aktif ziyaretçi sayısını ekrana verir.
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
Sitenize supriz - Siteye renkli giris


" Ziyaretçileriniz sitenize girerken onlara süpriz yapın ..."


kod :


<body><SCRIPT>
var width=document.body.clientWidth;
var height=document.body.clientHeight;

function doClickText(who,type,step,timeOut) {
document.getElementById(who).style.display="none";
if(type==0) {
reveal('revealDiv1',step,timeOut,0);
reveal('revealDiv2',step,timeOut,1);}
if(type==1) {
reveal('revealDiv1',step,timeOut,2);
reveal('revealDiv2',step,timeOut,3);}}
function reveal(who,step,timeOut,type) {
if(type==0)
var where="top";
if(type==1)
var where="bottom";
if(type==2)
var where="left";
if(type==3)
var where="right";
eval('var temp=document.getElementById(who).style.'+where);
temp=parseInt(temp);
if(type==0||type==1)
var checkWith=height/2;
if(type==2||type==3)
var checkWith=width/2;
if(-temp<checkWith) {
temp-=step;
eval('document.getElementById(who).style.'+where+' =temp;');
setTimeout("reveal('"+who+"',"+step+",'"+timeOut+" ',"+type+")", timeOut);}
else {
document.getElementById(who).style.display="none";
document.body.scroll="yes";}}
function initReveal(type,div1bg,div2bg,div1bw,div2bw,div1bc ,div2bc,step,timeOut,click) {
if(type==0) {
var bWhere1="border-bottom";
var bWhere2="border-top";
var putZero1="top:0px; left:0px";
var putZero2="bottom:0px; left:0px";
document.write('<div id="revealDiv1" style="z-index:100; display:block; position:absolute; '+putZero1+'; background:'+div1bg+' ; width:'+(width)+'; height:'+(height/2)+'; '+bWhere1+':'+div1bc+' solid '+div1bw+'px"></div>');
document.write('<div id="revealDiv2" style="z-index:100; display:block; position:absolute; '+putZero2+'; background:'+div2bg+' ; width:'+(width)+'; height:'+(height/2)+'; '+bWhere2+':'+div2bc+' solid '+div2bw+'px"></div>');
if(!click) {
reveal('revealDiv1',step,timeOut,0);
reveal('revealDiv2',step,timeOut,1);}

else {
clickText(type,step,timeOut);}}

if(type==1) {
var bWhere1="border-right";
var bWhere2="border-left";
var putZero1="top:0px; left:0px";
var putZero2="top:0px; right:0px";
document.write('<div id="revealDiv1" style="z-index:100; display:block; position:absolute; '+putZero1+'; background:'+div1bg+' ; width:'+(width/2)+'; height:'+(height)+'; '+bWhere1+':'+div1bc+' solid '+div1bw+'px"></div>');
document.write('<div id="revealDiv2" style="z-index:100; display:block; position:absolute; '+putZero2+'; background:'+div2bg+' ; width:'+(width/2)+'; height:'+(height)+'; '+bWhere2+':'+div2bc+' solid '+div2bw+'px"></div>');
if(!click) {
reveal('revealDiv1',step,timeOut,2);
reveal('revealDiv2',step,timeOut,3);}
else {
clickText(type,step,timeOut);}}
function clickText(type,step,timeOut) {
document.write('<div id="clickText" style="z-index:101; display:block; position:absolute; top:'+(height/2-clickh/2-clickb)+'; left:'+(width/2-clickw/2-clickb)+'"><table style="border:'+clickc+' solid '+clickb+'px; background:'+clickbg+' ;width:'+clickw+'px; height:'+clickh+'; '+clickFont+'; cursor:hand; cursor
tongue.gif
ointer" onClick="doClickText(\'clickText\','+type+','+step +','+timeOut+')"><tr><td align="middle">'+clickt+'</td></tr></table></div>');}}
</SCRIPT>
<SCRIPT>
var clickw=170; // Width
var clickh=20; // Height
var clickb=2; // Border width
var clickc="#CCFFCC"; // Border color
var clickbg="#000000"; // Background color
var clickt="Siteye girmek icin tiklayin."; // Text to display
var clickFont="font-family:Tahoma,arial,helvetica; font-size:10pt; font-weight:bold; color:#FF0000"; // The font style of the text
new initReveal(0,'#CCFFCC','#CCFFCC',1,1,'#00FF00','#0 00000',3,10,true);
</SCRIPT><body>
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
Dönen yazi

" Siteye yansiyan dönen yazi ..."kod :


<SCRIPT>
// Edit the code below this line
// Set your messages. Add as many as you like
var text=new Array()
text[0]=" ...... ManyaX sunar"
text[1]=" ...... Hazir kodlarla hizmetimiz devam ediyor"
text[2]=" ...... yeniliklerden haberimiz olsun diyorsaniz"
text[3]=" ...... Bana yazin"
text[4]=" ...... Sitenizi yenileyin basarilar diliyorum"
text[5]=" ...... MAnyaX sundu"
// Set the font
var textfont="Arial"
// Set the font-size
var textfontsize=32
// Set the font-color
var textfontcolor="#0000CC"
// Set the font-weight (values from 100 to 900)
var textweight="900"
// Do not edit the code below this line
var textitalic="0"
var message=new Array()
var x_textposition=0
var y_textposition=0
var i_segments=Math.round(360/text.length)
var i_grad=0
var grad=0
var colorrgbred
var colorrgbgreen
var colorrgbblue
var windowwidth
var windowheight
var ns4=document.layers?1:0
var ns6=document.getElementById&&!document.all?1:0
var ie=document.all?1:0
if (textweight=="bold") {textweight=900}
if (textweight=="normal") {textweight=100}
if (textitalic=="italic") {textitalic=1}
if (textitalic=="normal") {textitalic=0}
for (i=0;i<=text.length-1;i++) {message=text.replace(/'/g,"`")}
translateintorgb()
function translateintorgb() {
var hexanewred=textfontcolor.substring(1,3)
var hexanewgreen=textfontcolor.substring(3,5)
var hexanewblue=textfontcolor.substring(5,7)
colorrgbred=parseInt("0x"+hexanewred)
colorrgbgreen=parseInt("0x"+hexanewgreen)
colorrgbblue=parseInt("0x"+hexanewblue)}
function initiate() {
windowheight=parseInt(document.body.clientHeight)/2
windowwidth=parseInt(document.body.clientWidth)-40
for (i=0;i<text.length;i++) {
var thisspan=eval("document.all.rotationstyle"+i)
thisspan.style.posLeft=20
thisspan.style.posTop=0}
settexts()}
function settexts() {
for (i=0;i<text.length;i++) {
var thisid="rotationobj"+i
var thisspan=eval("rotationstyle"+i)
thisspan.innerHTML=
'<OBJECT ID="'+thisid+'" CLASSID="CLSID:369303C2-D7AC-11d0-89D5-00A0C90833E6" STYLE="position:relative;width:'+windowwidth+'px;h eight:'+2*windowheight+'px">'+
'<PARAM NAME="Line0001" VALUE="SetLineStyle(0)">'+
'<PARAM NAME="Line0002" VALUE="SetLineColor(0,0,0)">'+
'<PARAM NAME="Line0003" VALUE="SetFillColor('+colorrgbred+','+colorrgbgree n+','+colorrgbblue+')">'+
'<PARAM NAME="Line0004" VALUE="SetFont(\''+textfont+'\', '+textfontsize+', '+textweight+', '+textitalic+', 0, 0)">'+
'<PARAM NAME="Line0005" VALUE="Text(\''+message+'\',0, 2, 0)">'+
'</OBJECT>'}
for (i=0;i<text.length;i++) {
var thisobj=eval("rotationobj"+i)
thisobj.Rotate(0,i_grad,0)
i_grad+=i_segments}
startscroll()}
function startscroll() {
for (i=0;i<text.length;i++) {
var thisobj=eval("rotationobj"+i)
thisobj.Rotate(1,2,0)}
timer=setTimeout("startscroll()",20)}
if (ie) {
for (i=0;i<text.length;i++) {
var thisid="rotationstyle"+i
var thisobjid="rotationobj"+i
document.write("<SPAN ID='"+thisid+"' STYLE='position:absolute'>")
document.write("<OBJECT ID='"+thisobjid+"' CLASSID='CLSID:369303C2-D7AC-11d0-89D5-00A0C90833E6'>")
document.write("</OBJECT>")
document.write("</SPAN>")
onload=initiate}}
</SCRIPT>
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
Ziyaretçi karşılama ekranı
" Bu script ile sitenize giren ziyaretçileri değişik bir karşılama yapabilirsiniz. ..."kod:


<script>
text=new Array('Değişik','bir','siteye','giriş','ekranı')
var numText=5
color=new Array('#000000','#2F2F2F','#4F4F4F','#7F7F7F','#40 8080')
var numColors=5
var endSize=70
var Zspeed=100
var Cspeed=200
var font='Arial Black'
var hide=false
var size=10
var gonum=0
var ie, n;
if (document.all) {
n=0
ie=1
zoomText='document.all.zoom.innerText=text[num]'
zoomSize='document.all.zoom.style.fontSize=size'
closeIt=""
fadeColor="document.all.zoom.style.color=color[num]"
}
if (document.layers) {
n=1;ie=0
zoomText=""
zoomSize="document.zoom.document.write('<p align=\"center\" style=\"font-family:'+font+'; font-size:'+size+'px; color:'+color[0]+'\">'+text[num]+'</p>')"
closeIt="document.zoom.document.close()"
fadeColor="document.zoom.document.write('<p align=\"center\" style=\"font-family:'+font+'; font-size:'+endSize+'px; color:'+color[num]+'\">'+text[numText-1]+'</p>')"
}
function zoom(num,fn){
if (size<endSize){
eval(zoomText)
eval(zoomSize)
eval(closeIt)
size+=5;
setTimeout("zoom("+num+",'"+fn+"')",Zspeed)
}else{
eval(fn);
}
}
function fadeIt(num){
if (num<numColors){
eval(fadeColor)
eval(closeIt)
num+=1;
setTimeout("fadeIt("+num+")",Cspeed)
}else{
hideIt()
}
}
function hideIt(){
if(hide){
if(ie)document.all.zoom.style.visibility="hidden"
if(n)document.layers.zoom.visibility="hidden"
}
}
function init(){
if(ie){
document.all.zoom.style.color=color[0]
document.all.zoom.style.fontFamily=font
}
if(ie || n) go(0)
}
function go(num){
gonum+=1
size=10
if(num<numText){
zoom(num,'go('+gonum+')')
}else{
fadeIt(0)
}
}
</script>
<div id="zoom" align="center" style="position:center; top:250"></div>__________________________________________________ ________________

Uzayip kisalan buton

" Buton uzayip kisaliyor ve yazi degisiyor ..."


<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
var timerID = null
var timerRunning = false
var charNo = 0
var charMax = 0
var lineNo = 0
var lineMax = 2 // number of URL's you will use
var lineArr = new Array(lineMax)
var urlArr = new Array(lineMax)
lineArr[1] = "Geri Dön......."
urlArr[1] = "java2.htm"
lineArr[2] = "Ana Menü......."
urlArr[2] = "main.htm"

var lineText = lineArr[1]

function StartShow() {
StopShow()
ShowLine()
timerRunning = true
}

function FillSpaces() {
for (var i = 1; i <= lineWidth; i++) {
spaces += " "
}
}

function StopShow() {
if (timerRunning) {
clearTimeout(timerID)
timerRunning = false
}
}

function ShowLine() {
if (charNo == 0) { // Next line
if (lineNo < lineMax) {
lineNo++
}
else {
lineNo = 1
}
lineText = lineArr[lineNo]
charMax = lineText.length
}
if (charNo <= charMax) { // Next char
document.formDisplay.buttonFace.value = lineText.substring(0, charNo)
charNo++
timerID = setTimeout("ShowLine()", 100)
}
else {
charNo = 0
timerID = setTimeout("ShowLine()", 3000)
}
}

function GotoUrl(url)
{
top.location.href = url
}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
document.write("<FORM NAME=\"formDisplay\">");
document.write("<INPUT TYPE=\"BUTTON\" NAME=\"buttonFace\" VALUE=\"&{lineText}\" SIZE=\"18\" onClick=\"GotoUrl(urlArr[lineNo])\">");
document.write("</FORM>");
StartShow();
//-->
</SCRIPT>
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
Link

" Güzel görünümlü linkler ..."


<STYLE>#glowtext {
FILTER: glow(color=#c57d5a,strength=2); WIDTH: 100%}
A:link {text-decoration: none; color: #000066}
A:visited {text-decoration: none; color: #000066}
A:active {text-decoration: none; color: #000066}
A:hover {text-decoration: none; color: #ceb464}
</STYLE>

<SCRIPT language=JavaScript1.2>
function glowit(which){
if (document.all.glowtext[which].filters[0].strength==3)
document.all.glowtext[which].filters[0].strength=2
else
document.all.glowtext[which].filters[0].strength=3
}

function glowit2(which){
if (document.all.glowtext.filters[0].strength==3)
document.all.glowtext.filters[0].strength=2
else
document.all.glowtext.filters[0].strength=3
}

function startglowing(){
if (document.all.glowtext&&glowtext.length){
for (i=0;i<glowtext.length;i++)
eval('setInterval("glowit('+i+')",150)')
}
else if (glowtext)
setInterval("glowit2(0)",150)
}

if (document.all)
window.onload=startglowing
</SCRIPT>
<SPAN id=glowtext>
<A href= http://www.turkhackteam.org target=_blank><FONTsize=9>forumaktif.net</FONT></A>
 

komando607

Üye
6 Eyl 2006
61
1
ya C++ yı bide Visual Basic i bidisi upload etsin cdlerim kayıpta lütfen 3333 lütfen varsa herhangi birinde upload etsin yardımcı olum
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.