İstiklal Marşının Seçilmesi

  • Konbuyu başlatan Arsenik-tht
  • Başlangıç tarihi
A

Arsenik-tht

Ziyaretçi
İstiklal Marşının Seçilmesiİstiklal Marşının Seçilmesi
1920 yılı sonlarına doğru İstiklal Marşının hazırlanması için bir yarışma başlatıldı. Bu yarışmaya 724 şiir katıldı. 724 şiirden 6 sı seçiliyor. Seçilen şiirler Milletvekillerine dağıtılıyor. Yalnız bu dönemde Maarif Vekili olan Hamdullah Suphi (Tanrıöver)* Ankara'da yaşayan ve aynı zamanda milletvekili olan ünlü şairimiz Mehmet Akif (Ersoy)'dan da bir şiir istiyor. M.A. Ersoy milletvekili olduğu yarışmaya katılmam diyor size bir şiir yazıp veririm. M.A. Ersoy un şiiri Mecliste okunuyor ve oy birliği ile kabul ediliyor. Yarışmayı kazanan M.A Ersoy kendisine verilen yarışma ödüllü 500 Liralık para ödülünü kabul etmiyor ve parayı hastahanelerde ki gazilere bağışlıyor. 12 Mart 1920 İstiklal Marşı şiiri kabul ediliyor.
İstiklal Marşının rakibi olan 6 şiir.


1
Yıllarca altı cephede ateşle kanlara;
Türk'ün hilâl-ü dinine düşman olanlara;
Ceddin o; Yıldırım gibi saldın zaman zaman
Yüksek başın eğilmedi bir art cihanlara

Ey kahramanlar ordusu* ey yıldırım-Şitab.
Göster cihan-ı mağribe bir kanlı inkılab

Ey mazi-i havariki bin destan olan;
Garbın zalam-ı zulmüne yüz yıl kılınç salan
Arslan yürekli ordu; demir giy; silah kuşan!
Zira hududu kapladı ateşle kan* duman.

Ey kahramanlar ordusu* ey yıldırım - Şitab*
Göster cihan-ı mağribe bir şanlı inkılab!

Arslan mücahid ordusu* ey haris-i salah
Destinde seyf-i hak gibi pek şanlı bir silah
Açtın sema-yi millete pür-nûr bir sabah.
Atî bizim... bizim artık vatan* zafer* felah.

Ey kahramanlar ordusu; ey yıldırım - Şitab.
Göster cihan-ı mağribe bir şanlı inkılab
MEHMET MUHSİN2
Altı bin yıl efendilik yaptın*
"Kahraman Türk" idi cihanda adın.
Bir ateşten siperdin İslam'a
Sönmeyen bir güneş gibi yaşadın.

Ey büyük ünlü milletim ileri!
Hasmına çiğnetme koş bu şanlı yeri!
Düşmanın bir cihansa dostun
Hak Hakkın elbette müstakil yaşamak

Atıl* ez* vur* senindir istiklâl
Ebedî parlasın şu al bayrak...
Ey benim şanlı milletim ileri;
Ele çiğnetme koş bu ülkeleri!
M (Bursa Milletvekili Muhittin Baha Bey Yarışmaya "M" rumuzu ile katıldı. Müzakereler esnasında şiirini geri çekti.)


3
Ey Müslüman* ey Türk oğlu
Açıldı istiklâl yolu
Benim bu son günlerimdir*
Diyor bize Anadolu.

Çek sancağı Türk ordusu
Olmaz Türk'ün can korkusu
Esarete dayanır mı
Türk vatanı* Türk namusu?

Bu son savaş bize farzdır*
Fırsatımız gayet azdır*
Muzaffer ol da ey millet
Altın ile tarih yazdır.

Birleşelim özümüzden*
Dönmeyelim sözümüzden*
Hem silelim bu lekeyi*
Tarihdeki yüzümüzden.
İSKENDER HÂKİ


4
Göz yaşına veda et
Ey güzel Anadolu!
Hakkını korur elbet
Türk'ün bükülmez kolu

Cenk ederiz genç* koca
Bugün değil* yarın da
Yadımız ağladıkça
İzmir ezanlarında.

Hak yolunda kan olur*
Dünyalara taşarız;
Ya şerefle vurulur*
Ya efendi yaşarız.

Her gün yeni bir hile
Arkasından satıldık;
Her gün yeni bir dille
Yurdumuzdan atıldık

Yeter* ey Ka'be'mizi
Elimizden alanlar
Alıkoyamaz bizi
Yolumuzdan yalanlar.

Hangi alçak el alır*
El zinciri boynuna?
Kim Yunan'ı bırakır
Türk kızının koynuna?
KEMALEDDIN KAMI5
Millet aşkı* din aşkı* vatan aşkı uyansın
Yurdumuza göz dikenler al kanlara boyansın
Ya ben ya onlar diyen silâhına dayansın

Türk oğludur bu millet
Türk'ündür bu memleket
Türk oğludur bu millet
Türk'ündür bu memleket

Düşman gözü tutamaz yanar dağlar başını
Bağrımızda saklarız vatanın her taşını
Yurdumuza yan bakan döker gözün yaşını

Türk oğludur bu millet
Türk'ündür bu memleket
Türk oğludur bu millet
Türk'ündür bu memleket

Can veririz her zaman hürriyet yoluna
‘Ya gazi* ya şehid’lik ne devlettir kuluna
Ata emanet etmiş namusunu oğluna

Bize Türk oğlu derler
Hep bizimdir bu yerler
A.S.


6
Türk'ün evvelce büyük bir pederi
Çekti sancağı hilâl-i sehari
Kanımızla boyadık bahr ü berri
Böyle aldık bu güzel ülkeleri

İleri* arş ileri* arş ileri
Geri kalsın vatanın kahpeleri

Seni ihya için ey nâmı büyük
Vatanın uğruna öldük öldük
Ne büyük kaldı bu yolda ne küçük
Siper oldu sana dağlar gibi Türk

Yürü ey milletin efradı yürü
Ak süt emmiş vatan evlâdı yürü

Vatan evlâdını kurban edeli
Milletin hür yaşamaktır emeli
Veremez kimseye bir Çamlıbeli
Bağlanır mı acaba Türk'ün eli

İleri* arş ileri* arş ileri
Çiğnenir çünkü kalan yolda geri.
HÜSEYİN SUAD


....İSTiKLAL MARŞI

Korkma* sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır* parlayacak;
O benimdir* o benim milletimindir ancak.

Çatma* kurban olayım* çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet* bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır* hakk'a tapan* milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım* hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim* bendimi çiğner* aşarım.
Yırtarım dağları* enginlere sığmam* taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar*
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun* korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar*
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma* sakın.
Siper et gövdeni* dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler hakk'ın...
Kim bilir* belki yarın* belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme* tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun* incitme* yazıktır* atanı:
Verme* dünyaları alsan da* bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan* şuheda!
Canı* cananı* bütün varımı alsın da hüda*
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden* ilahi* şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli*
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım*
Her cerihamdan* ilahi* boşanıp kanlı yaşım*
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok* ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır* hür yaşamış* bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır* hakk'a tapan* milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy
 

cansın

Özel Üye
27 Nis 2008
8,788
31
İstiklal Marşı

İstiklal Marşı hakkında ..

Mehmet Akif İstiklâl marşını Şubat 1921'de yazdı. Eser 1 Mart 1921 günü Büyük Millet Meclisinde, o zamanın Milli Eğitim Bakanı olan Hamdullah Suphi Bey tarafından okundu ve meclisçe heyecanla karşılandı. Büyük Millet Meclisi bu marşı, 12 Mart 1921 günkü toplantısında resmen kabul etti. O gün eserin değeri hakkında yapılan kısa bir toplantıdan sonra ‘’ Milletin ruhunu dile getiren ve Meclisin onayı ile resmi bir nitelik kazanan İstiklal Marşı’nın ayakta dinlenmek üzere Milli Eğitim Bakanı tarafından bir defa daha Meclis Kürsüsünden okunması ‘’ önerildi ve öneri kabul edildi. Büyük Millet Meclisinin bütün üyeleri ayağa kalktı. Coşkulu bir heyecanla marşı dinlediler. Böylece marşın kabul töreni 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17.45’de sona erdi.

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,
Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.
"Medeniyyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana vaadettiği günler hakkın;
Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı!
Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli;
Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım;
Her cerihamdan, ilahi, boşanır kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden nâşım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy

TBMM’nce kabulü: 12 Mart 1921
Beste: Osman Zeki Üngör
Milli Marş oluşu: 1930

Değerli paylaşımınız için çok teşekkürler Arsenik
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.