Kemalizm nedir? En kapsamlı bir şekilde anlatım.

alaboratuna

Yeni üye
28 Nis 2023
34
15
los pollos hermanos
Önsöz

Bu konuyu açmamın en büyük nedeni, zamanında ideolojileri anlattığım bir YouTube kanalı açmak ve ona siyasi ideolojiler anlattığım videolar çekmek ve paylaşmak için notlar alırdım kütüphanede. Fakat şimdi ise taşındığım yerde kütüphanenin kitapları çok az olduğundan bunu bırakmak zorunda kaldım. Ben de boşa gitmesin diye buraya aldığım notları bir metine dönüştürüp paylaşıyım dedim.
Diğer bir neden ise, kemalizmi benimsemem ve Uğur Dündar, Alparslan Türkeş kadar Atatürk'ü sevmemden dolayıdır. Yalan değil, az meret dövmedim.

Giriş

Kemalizm, veya Atatürkçülük ilk defa Avrupa basını tarafından kullanıldı. Kemalizm, Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan bir ideolojidir ve Türkiye'nin modernleşmesinde merkezi bir rol oynamıştır. Kemalizm, belirli bir siyasi ideolojiyi takip etmek yerine, genelde Cumhuriyetçiliği ve diğer ilkeleri savunmaktadır. Bunlara detaylı bir şekilde geleceğiz. Mustafa Kemal Atatürk, askerlikten gelme bir önderdir ve bundan ötürü de eğitimli bir jeopolitiktir. Bu yüzden Türkiye'yi çok güzel bir konumda seçmiştir ve Türkiye gelecekte bağımsız olmasını ister ve bu yüzden aslında zaten Kemalizm bir ideolojinin izleyicisi değil. Atatürk'ten sonraki dönemde Kemalizm, onun yolundan gitmek, onun tutumunu izlemek ve onun ilkelerini savunmak biçiminde gelişti. Kısacası, Mustafa Kemal'in düşünce ve eyleminin bir bütün olarak savunmasına Kemalizm denir. Ayrıca Atatürkçülük ve Kemalizm aynı şey, Atatürkçülük bir bilimsel isimdir. Kemalizm'in de tıpkı diğer ideolojiler gibi onların da devrimleri vardı. Devrimler çağında ortaya çıkan en önemli dönüşümlerden birisi de Kemalist Devrimdir. Atatürk, kemalist devrimlerini belirlerken en çok da Fransız Devriminden yararlanmıştır. Bunları sayacak olursak:

Devrimler
 1. Hukuk Devrimi: Türkiye çağdaş bir ülke olması gerektiği için tabi ki hukuk için devrim şarttı bu yüzden de yeni yeni yasalar çıktı. Mustafa Kemal, İsviçre'den Medeni kanunu ve Borçlar kanununu, İtalya'dan Ceza Kanunu, Almanya ve Belçika'dan Ceza Usul Kanunu ve Deniz Ticaret Kanunu.
 2. Eğitim Devrimi: Eski eğitim sistemi ortaçağdan gelme dinsel bir yapısı vardı. Ve bu devrim, çok önemli bir devrimdir çünkü bu devrimde yeni harfler gelmişti. Tük ulusu yeni harfler öğrenildi ve Latin alfabesi de eğitim sisteminden esas alındı. Üniversiteler de çağdaşlaştı. Bu devrim ile birlikte meşhur Atatürk ve Einstein mektuplaşması da ortaya çıktı ancak Atatürk'e gelmedi o mektup, başbakan İsmet İnönü'ye gelmişti. Tek sesli müzik yerine artık çok sesli müzik gelmişti, güzel sanatlar kuruldu.
 3. Sosyal Alanlarda Devrim: Bu devrimde şapka kanunu geldi ve kanuna uymayanları idam falan etmediler. İyi deneme popcorn. Yeni yeni yasalar ortaya çıktı mesela önemli konulardan din adamları giyecekleri kıyafetler düzenlendi ve Gayrimüslüm din adamlarını yalnızca ibadet alanlarında kendi din giysileri giyileceği önemle noktalandı.
 4. Atatürk aynı zamanda Türk Kadınının ortaçağ karanlığı içinde yaşaması, yani among us karakteri gibi dolaşmalarını uygun görmüyordu ve özgür bir şekilde Türk kadınlarının istediği giysileri giyebilmesi için haklar tanındı. Ünvanlar kaldırıldı soy isim getirildi. Herkesin Türkçe bir soy isim alması zorunlu kılındı. Tek amaçları ise çağdaş uygarlığına erişmekti. Fakat ne yazık ki bazı aptallar halen bunun kötü olduğunu savunuyor.
 5. Ekonomi Devrimi: Ne kadar ekonomi konusunu genelde anlamasam da, bunu yine anlatacağım çünkü atam güzel güzel şeyler yaptı. Bunlardan en önemlisi tabi ki açtığı fabrikalar, vergi sisteminde köklü bir reform, ulaştırma sorunun yeniden düzenlenmesi, yeni kredi kurumları oluşturulması, topraksız köylere toprak dağıtılması ve daha niceleri.


Kemalist Partiler ve Kemalizm Parti Düzeni

İkinci dünya savaşı biter bitmez Kemalist rejim çok partili rejime geçmiştir ve iktidarın değişmesini sağlamıştır. Düzen hakkında pek fazla kaynak bulamadım bu yüzden hemen Kemalist partilere inceleyelim. Çoğu meclis dışı veya artık yok. Yanında yıldız olanlar halen varolan partilerdir.
 1. Cumhuriyet Halk Partisi* Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan partidir ve hepimiz bu parti hakkında bilgimiz var. Bunu geçiyorum.
 2. Bağımsız Türkiye Partisi
 3. Cumhuriyetçi Güven Patisi
 4. Demokratik Sol Parti
 5. Hak ve Adalet Partisi
 6. Hak ve Eşitlik Partisi
 7. Halkın Yükseliş Partisi
 8. İyi Parti*
 9. Vatan Partisi*
 10. Sosyalist Cumhuriyet Partisi*
 11. Yeni Parti*
 12. Yenilik Partisi*
 13. Türkiye Değişim Partisi*
Kemalizm İlkeleri

Kemalizm, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ideolojisidir ancak sizin bildiğiniz altı okdan daha fazlası var. Bunlar, şunlardır:

 1. Cumhuriyetçilik: Ülkenin yönetimi, halkın seçtiği temsilciler tarafından yapılmalıdır. Monarşi ve diğer otokratik yönetim biçimleri reddedilir.
 2. Milliyetçilik: Türk milletinin birlik ve beraberliği, ülkenin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü en üstün değerlerdir. Bu ilke, Türk milletinin tarihi, kültürü ve değerlerinin korunması için çaba gösterilmesini de kapsar.
 3. Laiklik: Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalıdır.Devlet, herhangi bir din veya inanç grubuna ayrıcalık tanımamalıdır. Herkesin din ve vicdan özgürlüğüne saygı gösterilmelidir.
 4. Devletçilik: Devlet, ekonomi ve sosyal hayatın çeşitli alanlarında düzenleyici ve denetleyici bir rol oynamalıdır. Devlet, kamu yararına çalışmalı ve vatandaşların refahını artırmalıdır.
 5. İnkılapçılık: Türkiye'nin modernleşmesi için gerekli olan değişim ve reformların yapılması gerektiğine inanılır. İnkılapçılık ilkesi, Atatürk devrimlerine ve ilerlemeye açık olmayı ifade eder.
 6. Atatürkçülük: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ideolojisi olan Kemalizm, Atatürk'ün önderliğinde şekillenmiştir. Atatürk'ün öngördüğü ilkeler, Kemalizm'in temel ilkeleridir. Bu ilke, Atatürk'ün fikirlerine ve ilkelerine bağlılık göstermeyi ifade eder.
 7. Halkçılık: Halkın refahı ve mutluluğu en önemli amaçtır. Halkın ihtiyaçlarına cevap vermek için, sosyal adaletin sağlanması, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerin sunulması gerektiği düşünülür. Halkçılık ilkesi, devletin ve toplumun insan merkezli bir anlayışa sahip olmasını ifade eder.
 8. Devrimcilik: Kemalizm, Türkiye'nin geçmişini ve geleneklerini, ilerlemeci ve yenilikçi bir bakış açısıyla ele alır. Devrimcilik ilkesi, Atatürk devrimlerine bağlılık göstermeyi, bu devrimlerin devamı niteliğindeki yenilikleri desteklemeyi ifade eder. Yenilikçi, ilerlemeci ve modern bir Türkiye idealine ulaşmak için, sürekli olarak değişim ve yenilik yapılması gerektiği savunulur.
 9. Ulusal Egemenlik: Ulusal egemenlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin en temel unsurlarından biridir. Bu ilke, ülkenin yönetiminin, halkın iradesine dayanarak gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eder. Ulusal egemenlik ilkesi, Türkiye'nin, dış güçlerin etkisinden kurtulması ve tam bağımsız bir ülke olması için öngörülmüştür.
 10. Çağdaşlaşma: Kemalizm, Türkiye'nin Batılılaşması ve çağdaş bir toplum olması için öngörülen bir felsefedir. Çağdaşlaşma ilkesi, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve ekonomik açıdan Batı dünyasıyla bütünleşmesi, Batı değerlerini benimsemesi ve modern bir toplum olması gerektiğini ifade eder.
 11. Ulusal Kalkınma: Kemalizm, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınması için öngörülen bir felsefedir. Ulusal kalkınma ilkesi, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesi, kalkınması ve güçlenmesi için çaba gösterilmesini ifade eder. Bu ilke, devletin ekonomik kalkınmaya aktif olarak katılması ve halkın refahının artırılması amacını taşır.
Günümüzde Kemalizm
K
emalizm asırlarca devam edecek bir ideoloji ancak günümüzdeki kemalistlerde büyük bir düşüş var özellikle deha tuzcunun atatürke küfür etmesi ve atat diye dalga geçmesi gibi gibi. Bizim sınıfta da bir tane obez tip vardı o da atatürke küfür ediyordu allaha küfür ediyordu cc yapıyorum diye geçiniyordu. Sonra özel okula gitti ve kimse ulaşamadı ama askerde muhtemelen canı çok yanacak. Her neyse, kısacası kemalist sayısı az ve okulda, sınıfta cafede bir kemalist görürseniz bir merhaba demeyi unutmayın çünkü maalesef ki olan bu kemalist sayısı az. Tekrar çoğalır mı bilemiyorum bu konuda fikrim yok.
 

kelvinxry

Katılımcı Üye
23 Ara 2022
305
85
Önsöz

Bu konuyu açmamın en büyük nedeni, zamanında ideolojileri anlattığım bir YouTube kanalı açmak ve ona siyasi ideolojiler anlattığım videolar çekmek ve paylaşmak için notlar alırdım kütüphanede. Fakat şimdi ise taşındığım yerde kütüphanenin kitapları çok az olduğundan bunu bırakmak zorunda kaldım. Ben de boşa gitmesin diye buraya aldığım notları bir metine dönüştürüp paylaşıyım dedim.
Diğer bir neden ise, kemalizmi benimsemem ve Uğur Dündar, Alparslan Türkeş kadar Atatürk'ü sevmemden dolayıdır. Yalan değil, az meret dövmedim.

Giriş

Kemalizm, veya Atatürkçülük ilk defa Avrupa basını tarafından kullanıldı. Kemalizm, Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan bir ideolojidir ve Türkiye'nin modernleşmesinde merkezi bir rol oynamıştır. Kemalizm, belirli bir siyasi ideolojiyi takip etmek yerine, genelde Cumhuriyetçiliği ve diğer ilkeleri savunmaktadır. Bunlara detaylı bir şekilde geleceğiz. Mustafa Kemal Atatürk, askerlikten gelme bir önderdir ve bundan ötürü de eğitimli bir jeopolitiktir. Bu yüzden Türkiye'yi çok güzel bir konumda seçmiştir ve Türkiye gelecekte bağımsız olmasını ister ve bu yüzden aslında zaten Kemalizm bir ideolojinin izleyicisi değil. Atatürk'ten sonraki dönemde Kemalizm, onun yolundan gitmek, onun tutumunu izlemek ve onun ilkelerini savunmak biçiminde gelişti. Kısacası, Mustafa Kemal'in düşünce ve eyleminin bir bütün olarak savunmasına Kemalizm denir. Ayrıca Atatürkçülük ve Kemalizm aynı şey, Atatürkçülük bir bilimsel isimdir. Kemalizm'in de tıpkı diğer ideolojiler gibi onların da devrimleri vardı. Devrimler çağında ortaya çıkan en önemli dönüşümlerden birisi de Kemalist Devrimdir. Atatürk, kemalist devrimlerini belirlerken en çok da Fransız Devriminden yararlanmıştır. Bunları sayacak olursak:

Devrimler
 1. Hukuk Devrimi: Türkiye çağdaş bir ülke olması gerektiği için tabi ki hukuk için devrim şarttı bu yüzden de yeni yeni yasalar çıktı. Mustafa Kemal, İsviçre'den Medeni kanunu ve Borçlar kanununu, İtalya'dan Ceza Kanunu, Almanya ve Belçika'dan Ceza Usul Kanunu ve Deniz Ticaret Kanunu.
 2. Eğitim Devrimi: Eski eğitim sistemi ortaçağdan gelme dinsel bir yapısı vardı. Ve bu devrim, çok önemli bir devrimdir çünkü bu devrimde yeni harfler gelmişti. Tük ulusu yeni harfler öğrenildi ve Latin alfabesi de eğitim sisteminden esas alındı. Üniversiteler de çağdaşlaştı. Bu devrim ile birlikte meşhur Atatürk ve Einstein mektuplaşması da ortaya çıktı ancak Atatürk'e gelmedi o mektup, başbakan İsmet İnönü'ye gelmişti. Tek sesli müzik yerine artık çok sesli müzik gelmişti, güzel sanatlar kuruldu.
 3. Sosyal Alanlarda Devrim: Bu devrimde şapka kanunu geldi ve kanuna uymayanları idam falan etmediler. İyi deneme popcorn. Yeni yeni yasalar ortaya çıktı mesela önemli konulardan din adamları giyecekleri kıyafetler düzenlendi ve Gayrimüslüm din adamlarını yalnızca ibadet alanlarında kendi din giysileri giyileceği önemle noktalandı.
 4. Atatürk aynı zamanda Türk Kadınının ortaçağ karanlığı içinde yaşaması, yani among us karakteri gibi dolaşmalarını uygun görmüyordu ve özgür bir şekilde Türk kadınlarının istediği giysileri giyebilmesi için haklar tanındı. Ünvanlar kaldırıldı soy isim getirildi. Herkesin Türkçe bir soy isim alması zorunlu kılındı. Tek amaçları ise çağdaş uygarlığına erişmekti. Fakat ne yazık ki bazı aptallar halen bunun kötü olduğunu savunuyor.
 5. Ekonomi Devrimi: Ne kadar ekonomi konusunu genelde anlamasam da, bunu yine anlatacağım çünkü atam güzel güzel şeyler yaptı. Bunlardan en önemlisi tabi ki açtığı fabrikalar, vergi sisteminde köklü bir reform, ulaştırma sorunun yeniden düzenlenmesi, yeni kredi kurumları oluşturulması, topraksız köylere toprak dağıtılması ve daha niceleri.


Kemalist Partiler ve Kemalizm Parti Düzeni

İkinci dünya savaşı biter bitmez Kemalist rejim çok partili rejime geçmiştir ve iktidarın değişmesini sağlamıştır. Düzen hakkında pek fazla kaynak bulamadım bu yüzden hemen Kemalist partilere inceleyelim. Çoğu meclis dışı veya artık yok. Yanında yıldız olanlar halen varolan partilerdir.
 1. Cumhuriyet Halk Partisi* Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan partidir ve hepimiz bu parti hakkında bilgimiz var. Bunu geçiyorum.
 2. Bağımsız Türkiye Partisi
 3. Cumhuriyetçi Güven Patisi
 4. Demokratik Sol Parti
 5. Hak ve Adalet Partisi
 6. Hak ve Eşitlik Partisi
 7. Halkın Yükseliş Partisi
 8. İyi Parti*
 9. Vatan Partisi*
 10. Sosyalist Cumhuriyet Partisi*
 11. Yeni Parti*
 12. Yenilik Partisi*
 13. Türkiye Değişim Partisi*
Kemalizm İlkeleri

Kemalizm, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ideolojisidir ancak sizin bildiğiniz altı okdan daha fazlası var. Bunlar, şunlardır:

 1. Cumhuriyetçilik: Ülkenin yönetimi, halkın seçtiği temsilciler tarafından yapılmalıdır. Monarşi ve diğer otokratik yönetim biçimleri reddedilir.
 2. Milliyetçilik: Türk milletinin birlik ve beraberliği, ülkenin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü en üstün değerlerdir. Bu ilke, Türk milletinin tarihi, kültürü ve değerlerinin korunması için çaba gösterilmesini de kapsar.
 3. Laiklik: Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalıdır.Devlet, herhangi bir din veya inanç grubuna ayrıcalık tanımamalıdır. Herkesin din ve vicdan özgürlüğüne saygı gösterilmelidir.
 4. Devletçilik: Devlet, ekonomi ve sosyal hayatın çeşitli alanlarında düzenleyici ve denetleyici bir rol oynamalıdır. Devlet, kamu yararına çalışmalı ve vatandaşların refahını artırmalıdır.
 5. İnkılapçılık: Türkiye'nin modernleşmesi için gerekli olan değişim ve reformların yapılması gerektiğine inanılır. İnkılapçılık ilkesi, Atatürk devrimlerine ve ilerlemeye açık olmayı ifade eder.
 6. Atatürkçülük: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ideolojisi olan Kemalizm, Atatürk'ün önderliğinde şekillenmiştir. Atatürk'ün öngördüğü ilkeler, Kemalizm'in temel ilkeleridir. Bu ilke, Atatürk'ün fikirlerine ve ilkelerine bağlılık göstermeyi ifade eder.
 7. Halkçılık: Halkın refahı ve mutluluğu en önemli amaçtır. Halkın ihtiyaçlarına cevap vermek için, sosyal adaletin sağlanması, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerin sunulması gerektiği düşünülür. Halkçılık ilkesi, devletin ve toplumun insan merkezli bir anlayışa sahip olmasını ifade eder.
 8. Devrimcilik: Kemalizm, Türkiye'nin geçmişini ve geleneklerini, ilerlemeci ve yenilikçi bir bakış açısıyla ele alır. Devrimcilik ilkesi, Atatürk devrimlerine bağlılık göstermeyi, bu devrimlerin devamı niteliğindeki yenilikleri desteklemeyi ifade eder. Yenilikçi, ilerlemeci ve modern bir Türkiye idealine ulaşmak için, sürekli olarak değişim ve yenilik yapılması gerektiği savunulur.
 9. Ulusal Egemenlik: Ulusal egemenlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin en temel unsurlarından biridir. Bu ilke, ülkenin yönetiminin, halkın iradesine dayanarak gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eder. Ulusal egemenlik ilkesi, Türkiye'nin, dış güçlerin etkisinden kurtulması ve tam bağımsız bir ülke olması için öngörülmüştür.
 10. Çağdaşlaşma: Kemalizm, Türkiye'nin Batılılaşması ve çağdaş bir toplum olması için öngörülen bir felsefedir. Çağdaşlaşma ilkesi, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve ekonomik açıdan Batı dünyasıyla bütünleşmesi, Batı değerlerini benimsemesi ve modern bir toplum olması gerektiğini ifade eder.
 11. Ulusal Kalkınma: Kemalizm, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınması için öngörülen bir felsefedir. Ulusal kalkınma ilkesi, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesi, kalkınması ve güçlenmesi için çaba gösterilmesini ifade eder. Bu ilke, devletin ekonomik kalkınmaya aktif olarak katılması ve halkın refahının artırılması amacını taşır.
Günümüzde Kemalizm
K
emalizm asırlarca devam edecek bir ideoloji ancak günümüzdeki kemalistlerde büyük bir düşüş var özellikle deha tuzcunun atatürke küfür etmesi ve atat diye dalga geçmesi gibi gibi. Bizim sınıfta da bir tane obez tip vardı o da atatürke küfür ediyordu allaha küfür ediyordu cc yapıyorum diye geçiniyordu. Sonra özel okula gitti ve kimse ulaşamadı ama askerde muhtemelen canı çok yanacak. Her neyse, kısacası kemalist sayısı az ve okulda, sınıfta cafede bir kemalist görürseniz bir merhaba demeyi unutmayın çünkü maalesef ki olan bu kemalist sayısı az. Tekrar çoğalır mı bilemiyorum bu konuda fikrim yok.
Elinize sağlık.
 

memu.exe

Üye
24 Mar 2023
62
53
lol
Eline sağlık dostum, umarım daha çok ideoloji paylaşırsın.
 

alaboratuna

Yeni üye
28 Nis 2023
34
15
los pollos hermanos
Öncelikle uyarı YAPILAN HATALARI öğrenmek için "eleştiriye açık olunuz"🔵... Kamalizm : ırkçılıktır, diktatörlüktür, halka KARŞI halkçılık yapmanın diğer adı " kamalizm " dir. Kamalizm hakkında doğru bilgiye ulaşmak için "belgelerle gercek tarih" isimli internet sitesine bakabilirsiniz. (reklam değil ; reklam yapsam site adresini de bu yorumuma eklerdim 🔴) Eğer davranışlarında, günlük hayatında YAPILAN HATALAR için eleştiriye açık değilsen ÇOK BÜYÜK HATA YAPIYORSUN.
o kadar çok yanlış var ki nereden başlayacağım bilemiyorum. En iyisi git biraz kilo ver lol oynayıp cips yemekten önünü göremiyorsun.
 

Zoptik

Basın&Medya Ekibi Kıdemli
4 Ara 2020
880
759
Midgard
Öncelikle uyarı YAPILAN HATALARI öğrenmek için "eleştiriye açık olunuz"🔵... Kamalizm : ırkçılıktır, diktatörlüktür, halka KARŞI halkçılık yapmanın diğer adı " kamalizm " dir. Kamalizm hakkında doğru bilgiye ulaşmak için "belgelerle gercek tarih" isimli internet sitesine bakabilirsiniz. (reklam değil ; reklam yapsam site adresini de bu yorumuma eklerdim 🔴) Eğer davranışlarında, günlük hayatında YAPILAN HATALAR için eleştiriye açık değilsen ÇOK BÜYÜK HATA YAPIYORSUN.
Venom.20 yazmış ya "Atatürk Baş Komutan Önder Hz.Muhammed'dir.".. bunun ötesi mi var???
 

Noxe

Anka Underground Team
24 Nis 2023
265
104
(:
Eline sağlık
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.