Kotlin Programlama Dili #10

noktalıvirgül

Deneyimli Moderatör
17 Kas 2020
924
513
Sevgili okurlarımız, bugünkü seri konumuzda Kotlin’le ilgili en çok bilinmesi gereken kavramlardan bahsediyoruz.

Kotlin hakkında gelişmek ve bu dil ile çalışmak isteniyorsa belirli dil temellerini anlamak gerekir. Genel anlamda düşünülürse değişkenler, sınıflar, fonksiyonlar vb. kavramları öğrenmek; Kotlin’in çalışma mantığını ve kullanım alanlarını bilmek önemlidir. Bunların kavranmış olması, yazılım geliştirme konusunda yeterlilik kazanılması açısından çok önemlidir. Bu konuda bazı temel bilgilere değinelim.

Değişken Tanımlama:

Kotlin dilinde 2 değişken (veri tipi) tanımlama çeşidi bulunur. VAR (Mutable reference) değeri, değişken değerinin atandıktan sonra değiştirilebilir özellikte olduğunu simgeler. VAL (Immutable reference) isimli değer, atandıktan sonra değiştirilemez özelliktedir, sabit’e benzer. Buna örnek:

val ad : String = “Ayşe” // Değiştirilemez değişken

var yas : Int = 20 // Değiştirilebilir değişken

Veri Tipleri:

Kotlin’le ilgili temel anlamda veri tipleri, String, Int, Boolean, Long, Char, Double, Float adındaki veri tiplerini barındırır.

Dönüştürme:

Bir string değeri “toInt()” metoduyla int değerine dönüştürülebilir.

Null:

Kotlin’de “null pointer exception” yani Null güvenliği vardır.

Sabitler:

Kotlin sabitleri, const ve val keyword’leridir. Const sabiti derleme sırasında belirlenir, bu yüzden çalışma sırasında değeri değiştirilemez. Ayrıca başka sınıfın üyesi şeklinde tanımlanamaz ve fonksiyon içerisinde kullanılamaz. Val’da ise böyle kurallar yoktur.

Data Class:

Boilerplate kodun azaltılması ve veri taşıma objelerinin daha kolay oluşturulması için kullanılır. boilerplate kodlarla zamandan ve emekten tasarruf sağlanabilir, ama aşırı kullanımı durumunda uygulamaların okunabilirliği azalabilir, ayrıca gereksiz şekilde kod karmaşası oluşmasına sebep olabilir.

Extension Functions (Uzantı Fonksiyonları):

Kotlin, uzantı fonksiyonlarının tanımlanması, yazılan sınıfların değiştirilmeye gerek duyulmadan yenilikler eklenmesini sağlar. Ayrıca bu fonksiyonlar, string bir nesnenin uzantısı şeklinde eklenir ve ayrıca önceden belirlenmiş olan string nesneleri konusunda doğrudan doğruya kullanılabilir duruma getirilmiş olur.

Kotlin Coroutines:

Kotlin’de coroutines, uzun süreli ve geniş kapsamlı işlemleri en iyi şekilde yönetebilmeyi sağlar. Co ve routines sözcüklerinin birleşiminden oluşan coroutines, bellekten tasarruf edinilmesini sağlar. Yapılandırılmış eş zamanlılık özelliği taşır. Böylelikle bellek sızıntısı en aza indirilir.

Elvis Oparatörü - ?:

Bu operatör, “nullable” özelliği taşıyan bir değeri güvenli şekilde açmak için ve atamak istenen değer null özelliği taşıdığında bunun yerine default değer atamak amacıyla kullanılır. Bu nullable tipler için string?, int?, float? isimleri örnek verilebilir. Değişkenlerin null özelliği kazanmasına izin vermek için değişken tipi belirtildikten sonra “?” eklenmelidir.

Var, Val ve Const:

Kotlin’de “var (variable)” ve “val (value)” adında iki değişken tanımlama ifadesi vardır. Const, lokal değişkenlerde kullanılamıyor. Val ile birlikte de derleme zamanı sabitleri konusunda kullanılır. Yani bir değişken, val anahtarıyla tanımlandıysa değer atanınca değiştirilemez.

: işareti kullanımı:

Kotlin’de fonksiyonun dönüş tipi bu işaretinin ardından eklenir.


== ve === Operatörleri:

Değerlerin eşitliğini veya eşitsizliğini kontrol etmek ve belirtmek için “==” operatörü kullanılır. Referansların kontrol edilip aynı olup olmadıklarının belirtildiği operatör de “===” operatörüdür.

String interpolasyonu:

İnterpolasyon, bilinen veri noktalarındaki eksik değerlerin tahmin edilmesi yöntemidir. Ayrıca bu veri noktalarının doldurulmasında kullanılır. String interpolasyonunun kullanılma nedeni, string şablonlarının değerlendirilmesi içindir. String içindeki değişkenler için de “$” simgesi kullanılır.

Open, Public ve When Anahtar Kelimeleri:

Kotlin’de open anahtarı genişletilebilir anlamını taşır. Bir metodun geçersiz hale getirilebilmesi için open anahtarı kullanılabilir, ama varsayılan olarak kullanılamaz. Görünürlük düzenleyicisi belirtilmediği durumlarda da public anahtarı varsayılan olarak kullanılır. When anahtar kelimesi ise diğer dillerdeki switch operatörü düşünüldüğünde onun yerine kullanılır. Bu anahtar da bir koşul sonucunda belirli bir kod bloğu çalışmasını sağlar.

-

Java Kodlarının Kotlin için Çevrilmesi

Java kodları Kotlin platformında da çalıştırılabildiği için rahatlıkla Kotlin’e çevrilip kullanılabilir. Yani tam anlamıyla Java ile entegre şekilde çalışır. Hatta birbirini tamamlayan iki dil olarak da görülür. Ama Java ile Kotlin karşılaştırıldığında, Kotlin’ın daha az ve öz bir dile sahip olduğu görülür.Ortalama hesaplamak için bir kod bloğu örneği:

val Array = arrayOf(5, 10, 15, 20, 25, 30)

var numberPlus = 0

for (number: Int in Array) {

numberPlus += number

}

val average = numberPlus / Array.size

println("averageNumbers: $average")

}

Kotlin’i öğrenmek için özellikle Kotlin’in resmi web sitesi, eğitim platformları, kitaplar, videolar, açık kaynaklı projeler ve çalışmalar( örneğin, github) kullanılabilir. Kotlin, açık kaynak kod yapısına sahip ve ücretsiz olduğundan, bu konuda oldukça fazla kaynak bulunur.
 

sametghack68

Katılımcı Üye
14 Tem 2023
278
74
Tek Başına
Sevgili okurlarımız, bugünkü seri konumuzda Kotlin’le ilgili en çok bilinmesi gereken kavramlardan bahsediyoruz.

Kotlin hakkında gelişmek ve bu dil ile çalışmak isteniyorsa belirli dil temellerini anlamak gerekir. Genel anlamda düşünülürse değişkenler, sınıflar, fonksiyonlar vb. kavramları öğrenmek; Kotlin’in çalışma mantığını ve kullanım alanlarını bilmek önemlidir. Bunların kavranmış olması, yazılım geliştirme konusunda yeterlilik kazanılması açısından çok önemlidir. Bu konuda bazı temel bilgilere değinelim.

Değişken Tanımlama:

Kotlin dilinde 2 değişken (veri tipi) tanımlama çeşidi bulunur. VAR (Mutable reference) değeri, değişken değerinin atandıktan sonra değiştirilebilir özellikte olduğunu simgeler. VAL (Immutable reference) isimli değer, atandıktan sonra değiştirilemez özelliktedir, sabit’e benzer. Buna örnek:

val ad : String = “Ayşe” // Değiştirilemez değişken

var yas : Int = 20 // Değiştirilebilir değişken


Veri Tipleri:

Kotlin’le ilgili temel anlamda veri tipleri, String, Int, Boolean, Long, Char, Double, Float adındaki veri tiplerini barındırır.

Dönüştürme:

Bir string değeri “toInt()” metoduyla int değerine dönüştürülebilir.

Null:

Kotlin’de “null pointer exception” yani Null güvenliği vardır.

Sabitler:

Kotlin sabitleri, const ve val keyword’leridir. Const sabiti derleme sırasında belirlenir, bu yüzden çalışma sırasında değeri değiştirilemez. Ayrıca başka sınıfın üyesi şeklinde tanımlanamaz ve fonksiyon içerisinde kullanılamaz. Val’da ise böyle kurallar yoktur.


Data Class:

Boilerplate kodun azaltılması ve veri taşıma objelerinin daha kolay oluşturulması için kullanılır. boilerplate kodlarla zamandan ve emekten tasarruf sağlanabilir, ama aşırı kullanımı durumunda uygulamaların okunabilirliği azalabilir, ayrıca gereksiz şekilde kod karmaşası oluşmasına sebep olabilir.

Extension Functions (Uzantı Fonksiyonları):

Kotlin, uzantı fonksiyonlarının tanımlanması, yazılan sınıfların değiştirilmeye gerek duyulmadan yenilikler eklenmesini sağlar. Ayrıca bu fonksiyonlar, string bir nesnenin uzantısı şeklinde eklenir ve ayrıca önceden belirlenmiş olan string nesneleri konusunda doğrudan doğruya kullanılabilir duruma getirilmiş olur.

Kotlin Coroutines:

Kotlin’de coroutines, uzun süreli ve geniş kapsamlı işlemleri en iyi şekilde yönetebilmeyi sağlar. Co ve routines sözcüklerinin birleşiminden oluşan coroutines, bellekten tasarruf edinilmesini sağlar. Yapılandırılmış eş zamanlılık özelliği taşır. Böylelikle bellek sızıntısı en aza indirilir.

Elvis Oparatörü - ?:

Bu operatör, “nullable” özelliği taşıyan bir değeri güvenli şekilde açmak için ve atamak istenen değer null özelliği taşıdığında bunun yerine default değer atamak amacıyla kullanılır. Bu nullable tipler için string?, int?, float? isimleri örnek verilebilir. Değişkenlerin null özelliği kazanmasına izin vermek için değişken tipi belirtildikten sonra “?” eklenmelidir.

Var, Val ve Const:

Kotlin’de “var (variable)” ve “val (value)” adında iki değişken tanımlama ifadesi vardır. Const, lokal değişkenlerde kullanılamıyor. Val ile birlikte de derleme zamanı sabitleri konusunda kullanılır. Yani bir değişken, val anahtarıyla tanımlandıysa değer atanınca değiştirilemez.

: işareti kullanımı:

Kotlin’de fonksiyonun dönüş tipi bu işaretinin ardından eklenir.


== ve === Operatörleri:

Değerlerin eşitliğini veya eşitsizliğini kontrol etmek ve belirtmek için “==” operatörü kullanılır. Referansların kontrol edilip aynı olup olmadıklarının belirtildiği operatör de “===” operatörüdür.

String interpolasyonu:

İnterpolasyon, bilinen veri noktalarındaki eksik değerlerin tahmin edilmesi yöntemidir. Ayrıca bu veri noktalarının doldurulmasında kullanılır. String interpolasyonunun kullanılma nedeni, string şablonlarının değerlendirilmesi içindir. String içindeki değişkenler için de “$” simgesi kullanılır.

Open, Public ve When Anahtar Kelimeleri:

Kotlin’de open anahtarı genişletilebilir anlamını taşır. Bir metodun geçersiz hale getirilebilmesi için open anahtarı kullanılabilir, ama varsayılan olarak kullanılamaz. Görünürlük düzenleyicisi belirtilmediği durumlarda da public anahtarı varsayılan olarak kullanılır. When anahtar kelimesi ise diğer dillerdeki switch operatörü düşünüldüğünde onun yerine kullanılır. Bu anahtar da bir koşul sonucunda belirli bir kod bloğu çalışmasını sağlar.

-


Java Kodlarının Kotlin için Çevrilmesi

Java kodları Kotlin platformında da çalıştırılabildiği için rahatlıkla Kotlin’e çevrilip kullanılabilir. Yani tam anlamıyla Java ile entegre şekilde çalışır. Hatta birbirini tamamlayan iki dil olarak da görülür. Ama Java ile Kotlin karşılaştırıldığında, Kotlin’ın daha az ve öz bir dile sahip olduğu görülür.Ortalama hesaplamak için bir kod bloğu örneği:

val Array = arrayOf(5, 10, 15, 20, 25, 30)

var numberPlus = 0

for (number: Int in Array) {

numberPlus += number

}

val average = numberPlus / Array.size

println("averageNumbers: $average")

}

Kotlin’i öğrenmek için özellikle Kotlin’in resmi web sitesi, eğitim platformları, kitaplar, videolar, açık kaynaklı projeler ve çalışmalar( örneğin, github) kullanılabilir. Kotlin, açık kaynak kod yapısına sahip ve ücretsiz olduğundan, bu konuda oldukça fazla kaynak bulunur.
Eline sağlık hocam
 

'PİON

Ar-Ge Ekibi Asistanı
16 Ocak 2023
151
103
Londra
Sevgili okurlarımız, bugünkü seri konumuzda Kotlin’le ilgili en çok bilinmesi gereken kavramlardan bahsediyoruz.

Kotlin hakkında gelişmek ve bu dil ile çalışmak isteniyorsa belirli dil temellerini anlamak gerekir. Genel anlamda düşünülürse değişkenler, sınıflar, fonksiyonlar vb. kavramları öğrenmek; Kotlin’in çalışma mantığını ve kullanım alanlarını bilmek önemlidir. Bunların kavranmış olması, yazılım geliştirme konusunda yeterlilik kazanılması açısından çok önemlidir. Bu konuda bazı temel bilgilere değinelim.

Değişken Tanımlama:

Kotlin dilinde 2 değişken (veri tipi) tanımlama çeşidi bulunur. VAR (Mutable reference) değeri, değişken değerinin atandıktan sonra değiştirilebilir özellikte olduğunu simgeler. VAL (Immutable reference) isimli değer, atandıktan sonra değiştirilemez özelliktedir, sabit’e benzer. Buna örnek:

val ad : String = “Ayşe” // Değiştirilemez değişken

var yas : Int = 20 // Değiştirilebilir değişken


Veri Tipleri:

Kotlin’le ilgili temel anlamda veri tipleri, String, Int, Boolean, Long, Char, Double, Float adındaki veri tiplerini barındırır.

Dönüştürme:

Bir string değeri “toInt()” metoduyla int değerine dönüştürülebilir.

Null:

Kotlin’de “null pointer exception” yani Null güvenliği vardır.

Sabitler:

Kotlin sabitleri, const ve val keyword’leridir. Const sabiti derleme sırasında belirlenir, bu yüzden çalışma sırasında değeri değiştirilemez. Ayrıca başka sınıfın üyesi şeklinde tanımlanamaz ve fonksiyon içerisinde kullanılamaz. Val’da ise böyle kurallar yoktur.


Data Class:

Boilerplate kodun azaltılması ve veri taşıma objelerinin daha kolay oluşturulması için kullanılır. boilerplate kodlarla zamandan ve emekten tasarruf sağlanabilir, ama aşırı kullanımı durumunda uygulamaların okunabilirliği azalabilir, ayrıca gereksiz şekilde kod karmaşası oluşmasına sebep olabilir.

Extension Functions (Uzantı Fonksiyonları):

Kotlin, uzantı fonksiyonlarının tanımlanması, yazılan sınıfların değiştirilmeye gerek duyulmadan yenilikler eklenmesini sağlar. Ayrıca bu fonksiyonlar, string bir nesnenin uzantısı şeklinde eklenir ve ayrıca önceden belirlenmiş olan string nesneleri konusunda doğrudan doğruya kullanılabilir duruma getirilmiş olur.

Kotlin Coroutines:

Kotlin’de coroutines, uzun süreli ve geniş kapsamlı işlemleri en iyi şekilde yönetebilmeyi sağlar. Co ve routines sözcüklerinin birleşiminden oluşan coroutines, bellekten tasarruf edinilmesini sağlar. Yapılandırılmış eş zamanlılık özelliği taşır. Böylelikle bellek sızıntısı en aza indirilir.

Elvis Oparatörü - ?:

Bu operatör, “nullable” özelliği taşıyan bir değeri güvenli şekilde açmak için ve atamak istenen değer null özelliği taşıdığında bunun yerine default değer atamak amacıyla kullanılır. Bu nullable tipler için string?, int?, float? isimleri örnek verilebilir. Değişkenlerin null özelliği kazanmasına izin vermek için değişken tipi belirtildikten sonra “?” eklenmelidir.

Var, Val ve Const:

Kotlin’de “var (variable)” ve “val (value)” adında iki değişken tanımlama ifadesi vardır. Const, lokal değişkenlerde kullanılamıyor. Val ile birlikte de derleme zamanı sabitleri konusunda kullanılır. Yani bir değişken, val anahtarıyla tanımlandıysa değer atanınca değiştirilemez.

: işareti kullanımı:

Kotlin’de fonksiyonun dönüş tipi bu işaretinin ardından eklenir.


== ve === Operatörleri:

Değerlerin eşitliğini veya eşitsizliğini kontrol etmek ve belirtmek için “==” operatörü kullanılır. Referansların kontrol edilip aynı olup olmadıklarının belirtildiği operatör de “===” operatörüdür.

String interpolasyonu:

İnterpolasyon, bilinen veri noktalarındaki eksik değerlerin tahmin edilmesi yöntemidir. Ayrıca bu veri noktalarının doldurulmasında kullanılır. String interpolasyonunun kullanılma nedeni, string şablonlarının değerlendirilmesi içindir. String içindeki değişkenler için de “$” simgesi kullanılır.

Open, Public ve When Anahtar Kelimeleri:

Kotlin’de open anahtarı genişletilebilir anlamını taşır. Bir metodun geçersiz hale getirilebilmesi için open anahtarı kullanılabilir, ama varsayılan olarak kullanılamaz. Görünürlük düzenleyicisi belirtilmediği durumlarda da public anahtarı varsayılan olarak kullanılır. When anahtar kelimesi ise diğer dillerdeki switch operatörü düşünüldüğünde onun yerine kullanılır. Bu anahtar da bir koşul sonucunda belirli bir kod bloğu çalışmasını sağlar.

-


Java Kodlarının Kotlin için Çevrilmesi

Java kodları Kotlin platformında da çalıştırılabildiği için rahatlıkla Kotlin’e çevrilip kullanılabilir. Yani tam anlamıyla Java ile entegre şekilde çalışır. Hatta birbirini tamamlayan iki dil olarak da görülür. Ama Java ile Kotlin karşılaştırıldığında, Kotlin’ın daha az ve öz bir dile sahip olduğu görülür.Ortalama hesaplamak için bir kod bloğu örneği:

val Array = arrayOf(5, 10, 15, 20, 25, 30)

var numberPlus = 0

for (number: Int in Array) {

numberPlus += number

}

val average = numberPlus / Array.size

println("averageNumbers: $average")

}

Kotlin’i öğrenmek için özellikle Kotlin’in resmi web sitesi, eğitim platformları, kitaplar, videolar, açık kaynaklı projeler ve çalışmalar( örneğin, github) kullanılabilir. Kotlin, açık kaynak kod yapısına sahip ve ücretsiz olduğundan, bu konuda oldukça fazla kaynak bulunur.
Eline sağlık
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.