ListWiev-Tüm tablo alanlarını yazan fonksiyon

High Hacker

Uzman üye
25 Ağu 2011
1,540
0
İzmit
Visual Basic

---------------------------------

Kod:

Kod:
[B][COLOR=Orange]'Listview nesnesi içerisine gönderilen SQL sonucu çıkan kayıtları Sütun isimleri dahil Listview nesnesi içerisine yazan fonksiyon..

Function FillLV(lv As ListView, Connect As ADODB.Connection, SQL)
Dim i As Integer
Dim strTemp As String
Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim itemX As ListItem

'If Connect.State <> 0 Then Connect.Close  ' BAĞLANTI KONTROLÜ
'  Connect.Open
rs.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

lv.ColumnHeaders.Clear
lv.View = lvwReport

' BAŞLIKLAR EKLENİYOR ------ KOLON SAYISINCA ------>>>>>>>>>
For i = 0 To rs.Fields.Count - 1
  lv.ColumnHeaders.Add , , rs.Fields(i).Name
Next
' <<<<<<<<---------------------------------------------------

' DEĞERLER EKLENİYOR ------ KAYIT SAYISINCA -------->>>>>>>>>
Do Until rs.EOF
  With lv
    Set itemX = .ListItems.Add(, , rs.Fields(0)) ' LİSTVIEW KULLANIMI İÇİN GEREKLİ OLAN LISTITEM NESNESİ SET EDİLİYOR , HER DÖNGÜDE YENİ BİR LİSTE ELEMANI OLUŞTURULUYOR
    For i = 1 To rs.Fields.Count - 1
      If Not IsNull(rs(i)) Then
        itemX.SubItems(i) = rs(i)
      Else
        itemX.SubItems(i) = ""
      End If
    Next
  End With
  rs.MoveNext
Loop
' <<<<< ----------------------------------------------------

Kullanımı
--------------------------------------------------------------------------------Private Sub TabloGoster_Click()
Dim CNN As New ADODB.Connection
CNN.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password="""";Data Source=D:\Yedek\Veritabanları\MyVt1.mdb;Persist Security Info=True"
CNN.Open
  FillLV ListView1, CNN, "SELECT * FROM USERS"
End Sub

[/COLOR][/B]
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.