MP3 Dosyalarının ID3 Tag'larını okuyun...

bykzlu-x

Üye
9 Ocak 2008
190
5
'Project : mp3Tag
'Form : frmMain
'...ListBox : lstMain

'frmMain Code
'------------
Option Explicit

Private Type mp3Tag
Tag As String * 3
Title As String * 30
Album As String * 30
Artist As String * 30
Year As String * 4
Comment As String * 30
Genre As String * 1
End Type

Private Sub Form_Load()
On Error Resume Next
Dim FileName As String
Dim CrTag As mp3Tag
'mp3 dosya adý !
FileName = "E:\mp3\BobDylan\Desire\THT.mp3"
'mp3 dosyasýný veri okumak için aç !
Open FileName For Binary As #1
With CrTag
'ID3 Tag verisi dosyanýn son 128 baytlýk bölümünde bulunur !
Get #1, FileLen(FileName) - 127, .Tag
'Eðer dosya ID3 Tag verisini içeriyorsa verinin baþlangýcý TAG dýr !
'Aksi halde ID3 Tag verisini içermiyordur !
If .Tag <> "TAG" Then
Close #1
Exit Sub
End If
'ID3 Tag - Þarký Adý !
Get #1, , .Title
'ID3 Tag - Artist Adý !
Get #1, , .Artist
'ID3 Tag - Albüm Adý !
Get #1, , .Album
'ID3 Tag - Yýl !
Get #1, , .Year
'ID3 Tag - Açýklama !
Get #1, , .Comment
'ID3 Tag - Tür !
'Geri dönen deðer tek baytdýr ve her baytýn farklý anlamý vardýr !
'Örneðin 17 = Rock , 78 = Rock'n Roll !
Get #1, , .Genre
Close #1
lstMain.AddItem "Song : " & .Title, 0
lstMain.AddItem "Album : " & .Album, 1
lstMain.AddItem "Artist : " & .Artist, 2
lstMain.AddItem "Year : " & .Year, 3
lstMain.AddItem "Comment : " & .Comment, 4
lstMain.AddItem "Genre : " & CStr(Asc(.Genre)), 5
End With
End Sub
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.