PHPMYADMIN 'i Adım Adım Öğrenelim..

  • Konbuyu başlatan Arsenik-tht
  • Başlangıç tarihi
A

Arsenik-tht

Ziyaretçi
Öncelikle merhaba ilk basta söylemek istedğim PHP sadece PHP-NUKE ve diğer web portallarından olusmamaktadır. PHP 'de kendinizde veritabanı çözerek Php-nuke gibi web portallar hazirlayabilirsin. Dersler bölümünde ve bir çok formlarda PHPMYADMİN yani SQL tam olarak anlatılmamıştır. Burda sizlere baştan sona PHPMYADMIN 'i anlatmaya calistim takdir sizlerden..


PHPMYADMIN 'i CALISTIRMA VE TANIMA

Phpmyadmin 'i calistirmak icin tek yapılması, https://tik.lat/LmSc7 ve https://tik.lat/TD04o 'dan bu iki programı çekip makinanıza kurmaktır. Bunları teker teker kurmak zor olabilir onun icin apache2triad, phptriad veya easyphp kurarak hepsini toplu halde ve ayarli bir sekilde kurabilirsiniz. Neyse kurma islemi bittikten sonra Apache Web sunucusunu calıstırıp Web Tarayıcısına https://tik.lat/URG8I adresini yazmaktır. Phpmyadmin güclü bir SQL sorgulayıcısı olarak calısabildigi gibi veritabanı yönetimi ve bakım islerinde 'de kullanılabilir. PMA 'nın karsılama ekranında sol tarafta sistemde tanımlı olan veritabanlarının listesi ortada 'da mysql hafızasındaki aktif islemleri ve o anda yerine getirilen görevler yer alır. Sol menüde yer alan veritaban işlemleri yeni kurulan bir mysql kurulumu için sadece test ve mysql olarak görülecektir. Sol taraftan bu veritaban isimlerine tıklanarak veritabanı içinde yer alan tablolar ekranına ulaşılır aynı zamanda sol tarafta da veritabanının altındaki tabloların isimleri belirecektir. Ortadaki pencerede yer alan metin alanına SQL cümlecikleri yazılarak veritabanından PMA aracılıgı ile sorgu gönderilecek cevaplarını aynı şekilde PMA dan tarayıcı vasıtası ile görmekte mümkündür. Sol menüdeki tablo isimlerine tıklanarak tabloların içinde yer alan alanlar hakkında ayrıntılı bilgiye erişilebilir.

PMA 'da VERİTABANI OLUŞTURMA

Pma 'nın Web tarayıcısındaki arayüzünden tüm veritabanı işlemini yapabilmek mümkündür. Veritabanı hiyerarşisinde en üstteki veritabanının altında sırasıyla tablo ve alanlar bulunur. Pma 'da veritabanı oluşturmak için, Pma 'nın ana ekranında Create new database satırına bir veritabanı ismini yazmak yeterlidir. İsim olarak, harfle (rakamla değil) başlayan bir kelimenin kullanılması gereklidir. Örneğin isim olarak baslangicdb adı verilerek sistemde ilk veritabanı oluşturulur. Oluşturulan veritabanı, Pma 'da sol menüdeki yerini alır. MYSQL sisteme yeni kurulduysa, sol menüde yeni oluşturulan veritabanından sonra mysql ve baslangicdb veritabanları listelenir.

PHPMYADMIN 'de TABLO OLUŞTURMA

Yeni oluşturulan bir veritabanı altında hiçbir tablo bulunmaz. Veritabanı oluşturduktan sonra, baslangicdb veritabanı altında depolanacak bilgileri barındıracak tabloları oluşturmaya sıra gelir. Tablo oluşturmada bilinmesi gereken en önemli nokta, depolanacak ve depolama alanının yanlış kullanılmamasına yol açabilir.

Pma arayüzünde tablo oluşturabilmek için tek yapılması gereken, sol menüden veritabanı ismi olarak baslangicdb 'nin seçilmesiyle, sağ menüde yer alan Create new table on database baslangic yazan bölüme tablo isminin ve altında yer alan Fields satırına da tabloda barınacak alan saysının girilmesi yeterli olacaktır

Veritabanı içinde daha sonra kullanacağınız bir tabloyu oluşturarak deneme yapabiliriz Deneme amacıyla şunlar yapılabilir: Web sayfasındaki bir formdan gelen ad, soyad, e-posta ve cinsiyet bilgilerini depolayacağımız kullanicilar adında bir tabloyu oluşturmak için Pma 'da tablo adına kullanicilar ve alan sayısı satırına da 5 rakamı girilerek ilk tablonun oluşturulmasına başlanır.

Ekrana gelen sayfada, kullanicilar adında yaratılacak tablonun içinde yer alacak 5 adtes alanın barındıracağı bilgi özellikleri belirtilecek. Oluşturacagımız 5 adte alanın barındıracağı bilgi özellikleri belirtilecek. Oluşturacağımız kullanicilar tablosunda ad, soyad, e-posta ve cinsiyet gibi dört farklı bilgiyi depolayacağımız, halde alan saysını 5 olarak belirtmiştik. Bunun amacı, daha sonra bilgilere ulaşımın kolay olması için her ad ve soyada bir sıra numarası vermektir. Ekranda ilk bilgi alanının kullaniciid satırına yazılarak ilk alanın adı verilir. kullaniciid alanının sadece bir kullanıcıya ait bir sayı tutması için INT adında sayı depolamakta kullanılan tür seçilir. Extra menüsünden auto_increment özelliği seçilerek, veritabanına eklenene her satırın ototmatik olarak kendi kullaniciid değerini oluşturması sağlanır. Primary menüsünden de kullaniciid alanının tablonun anahtar alanlarından olduğu seçilmiş olur.

Daha sonra Web 'den ad bilgilerinin depolanacağı alan için, alan ismine ad yazılarak tipi Varchar olarak seçilir. Aynı satırda Length/Set bölümüne ad bilgisinin alabileceği en fazla harf değeri olarak !& girilir. Benzer şekilde, soyad alanı için alan ismi soyad ve türü de Varchar olarak seçilerek değeri 16 olarak girilir. E-posta adreslerinin depolanacağı alan için depolanacak harf miktarı artılarak alan adına e-posta, türe Varchar ve Length/Set bölümüne de 50 girilir. Bir e-posta adresinin daha fazla harf barındırması durumunda ilk 50 harfi depolanacaktır.

Tabloda cinsiyet bilgisinin depolanacagı alanda, özel bir alan türü seçilir. İstenirse bu alan ad, soyad ve e-posta bilgilerinde olduğu gibi Varchar olarak da tercih edilebilir, ancak performans ve depolama özellikleri açısından Enum türü cinsiyet özelliklerinde daha kullanışlıdır. Cinsiyet bilgisinin depolanacağı alanın hazırlanması için alan adında cinsiyet, tür satırında Enum seçilerek Lenght/Set bölümüne 'e','k' yazılır. Tek tırnakla belirtilen e ve k harflari, erkek ve kadın cinsiyetlerini temsil etmektedir.

Tabloyu oluşturmak için Save tuşuna basıldığında, ekrana kullanicilar tablosu oluşturulduğunda belirtilen bir mesaj ve aynı tabloyu oluşturmak için gereken SQL komutları gelir. Aynı tablo daha sonra isternirse şu komutlar kullanılarak tekrar oluşturulabilir:

Code1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:CREATE TABLE kullanicilar(kullaniciid INT not null AUTO_INCREMENT,ad VARCHAR (16) not null,soyad VARCHAR (16) not null,eposta VARCHAR (50) not null,cinsiyet ENUM ('e','k') not null,PRIMARY KEY (kullaniciid))


PMA 'da TABLOLARDAKİ BİLGİLERE GÖZ ATMAK VE DEĞİŞTİRMEK

Veritabanlarına Pma 'yla ya da PHP aracılığıyla girilen bilgilere göz atmak için yapılması gereken, sol menüden veritabanı ismini seçtikten sonra, tablo isminin yanında yer alan Browse bağına tıklamaktır. Daha önce deneme bilgileri girilen kullanicilar tablosunda depolanmış bilgilere göz atmak istendiğinde, Browse bağına tıklanarak tüm girilen bilgiler ekrana dökülebilir. Her satırda girilen bir kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtlara aynı satırda yer alan Edit ve Delete bağları, sırayla o kayda ait bilgilerin değiştirilmesinde ve silinmesinde kullanılır. Kaydı tablodan silmek için Delete bağına tıklamak yeterlidir. Bir kayda ait bilgilerin değiştirilmesi için Edit bağına tıklanır.

PMA 'da TABLOLARDAKİ BAZI BİLGİLERİ SEÇMEK

Tabloda onlarca alan varsa, alanların hepsine birlikte göz atmak bazen zor olabilir. Belli bir koşulu sağlayan bazı alanların Pma 'da lislenmesi için Select özelliği vardır. Sol taraftaki menüden veritabanı ismi seçildikten sonra, her tablo adının yanında yer alan Select bağı kullanıcılara bazı alanları seçme ve bleli bir kritere göre listeleme becerisi sağlar. Select bağına tıklandıgında, en üstte yer alan bilgi kutucugunda tabloya ait alan adları vardır. Bu adlardan hepsi ya da bazıları Control tuşuna basılı tutup tıklayarak seçilir. Daha sonra sayfada altta yer alan alan adı ve Value satırlarına istenilen kriter giriler. Örneğin daha önce oluşturulan kullanicilar tablosunda cinsiyeti kadın yani k olan kayıtları seçmek için, cinsiyet satırına k harfi yazılır. Ekranda Go tuşuna tıklanarak, seçilen alan adlarıyla belirtilen kriterdeki kayıtların listelenmesi yapılır.
Bazı durumlarda sadece belirli bir heceyi içeren kayıtların aranması gerekebilir. Örneğin soyadında öz geçen kullanıcıları aramak gerekebilir.
Bu durumda tıpkı işletim sisteminde dosya aramalarında * joker karakterinin kullanılması gibi, % işareti kullanılır. Hece olarak öz'le başlayan kayıtlar için öz%, içinde öz geçen tüm kayıtlar için %öz%, sonunda öz olan kayıtlar için de %öz kalıbı soyadı alanına yazılır. %öz% kalıbı öz% ve %öz kalıplarının ikisinide kapsamaktadır.

PMA 'da VERİTABANI YEDEKLEME VE SİLME

Pma, güçlü yönetim özellikleriyle sistemde yer alan veritabanının yedeğinin alınabilmesine ve veritabanlarının silinebilmesine de imkan sağlar. Sol menüden veritaban adı seçerek gelinen ekranda, tablo isimlerinin altında yer alan kısımda, veritabanın yedeğini almak için bir takım seçenekler bulunmaktadır. View dump (schema) of database satırının altında yer alan Structure only, veritabanının sadece boş tablolar olarak yedeklenmesini sağlar. Gerektiği zaman, bir veritabanının içindeki rasgele kayıtları almadan, hazır veritabanı iskeletini başka bir yere taşımak için kullanışlıdır.

Structure and data seçeneği, veritabandaki tüm tablo ve alanları, içlerindeki kayıtlarla birlikte başka bir yere taşımak kulllanılır. Bu seçenekler seçildikten sonra Go tuşuna basılarak, veritabanındaki kayıtların başka bir veritabanına taşınması için gerekli olan SQL yedeği ekrana dökülür. SQL yedeğini bir dosyaya kaydetmek için Send seçeneği işaretlenerek Go düğmesine basılmalıdır.

Veritabanının silinmesi gereken durumlarda yine aynı ekranda yer alan Drop database bağı kullanılmalıdır. Bu bağa tıklandığı zaman veritabanının silinmesi için kullanıcıdan onay alınacaktır. Drop işlemi, veritabanı içindeki tablo, alan girilen tüm kayıtların bir daha kullanılamayacak şekilde yok edilmesine sebep olacağından, dikkatle kullanılması gerekmektedir.

PMA 'da SQL KOMUTLARININ KULLANIMI

Pma, usta veritabanı kullanıcılarının SQL kullanmasınada izin verir. Veritabanı bilgilerinin yer aldığı ana sayfada göbekte yer alan metin bilgi giriş alanına istenen SQL komutları yazılarak çalıştırılabilir. SQL komutları hatalı girildiğinde, MYSQL 'in hata mesajları Pma aracılığıyla kullanıcıya gösterilebilir. SQL kullanılarak veri silmek istendiğinde, Pma hatalı işlem sonucunda veri silinmesini engellemek için kullanıcıdan onay isteyecektir. Gerektiği durumlarda daha önceden hazırlanan SQL cümlecikleri SQL çalıştırma metin bilgi alanı altındaki Browse tuşu kullanılarak dışarıdaki bir dosyadan da çağırılabilir.

Pma kullanılarak alanın veritabanı yedeklerini, bu özelliği kullanarak boş veritabanına doğrudan yükleyebilmek mümkündür.

Geldik en önemli kısma!
TABLOLARDAKİ ALAN TÜRLERİ

Tablo oluştururken bilinmesi gereken alan türleri ve alabilecekleri değerler..

TINYINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
Çok küçük tamsayı, Normalde -128 ve 127 arasında değer alır. Unsigned olarak, yani pozitif olacak şekilde tanımlanırsa 0 ve 255 arasında da değer alabilir. Sabit dikte 1 byte yer kaplar

SMALLINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
Ufak tamsayı. Normalde -32768 ile 32767 arasında değer alır. İşaretsiz veya Unsigned değeri 0 ile 65535 arasındadır. Sabit diskte 2 byte yer kaplar.

MEDIUMINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
Orta değerde tamsayı. Değer aralığı -8388608 ve 8388607. İşaretsiz olarak 0 ve 16777215 arasında değer alabilir. Sabit diskte 3 byte yer kaplar.

INT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
Normal tamsayı. Tanımlı aralığı -2147483648 ve 2147483647 işaretsiz aralığı 0 ve 4294967295 arasındadır. Sabit diskte 4 byte yer kaplar.

BIGINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
Büyük değerli tamsayı. Değer aralığı -9223372036854775808 ve 9223372036854775807 'dir. İşaretsiz aralığı 0 ve 18446744073709551615'tir. Sabit diskte 8 byte'lik yer kaplar.

FLOAT
Reel sayı. Virgülden sonra 4 ya da 8 hane saklanabilir. Sabit diskte 4 byte'lık yer kaplar

FLOAT[(M,D)]
Küçük reel sayı. İşaretsiz olarak saklanamaz. Sabit diskte 4 byte 'lık yer kaplar

DOUBLE PRECISION[(M,D)]
Normal reel sayı. İşaretsiz olarak saklanamak. Sabit diskte 8 byte'lık yer kaplar.

REEL[(M,D)]
Normal reel sayı. İşaretsiz olarak saklanamaz. Sabit diskte 8 byte'lik yer kaplar. Double 'la aynıdır.

DECIMAL [(M,D)]
Paketlenmemiş akan sayı. İşaretsiz olamaz. Double'la aynı değer aralığına sahiptir. Sabit diskte M+D byte'lık yer kaplar.

TIMESTAMP [(M)]
O anda içinde bulunan sistem saatini veritabanına saklar. Sabit diskte 4 byte yer kaplar.

DATE
Tarih saklama tipidir.

TIME
Zaman saklama veri türüdür.

DATETIME
Tarih ve zaman bilgisini birlikte depolamakta kullanılır.

VARCHAR(M) [binary]
Değişken karakter sayısına sahip metin bilgisini depolamak için kullanılır. Örneğin, depolanacak bilgi miktarı 4 yada 15 harfse, Char türü yerine Varchar daha kullanışlıdır. En fazla 255 hard depolanabilir Arama işleminde depolanan harf ya da rakamların büyük ya da küçük harfli olması gözetilmez. Tablo oluşturulurken binary parametresiyle oluşturulursa, küçük/büyük harf ayrımı vardır. Sabit diskte depolanan bilgi miktarı + 1 byte yer kaplar.

TINYTEXT ve TINYBLOB
Değişken miktarda metin ya da ikilik (binary) bilgi barındırır. Küçük/büyük harf ayrımı kesinlikle vardır. En fazla 255 harf barındırabilir. Sabit diskte depolanana bilgi miltarı + 1 byte yer kaplar.

TEXT ve BLOB
Değişken miktarda metin ya da ikilik (binary) bilgi barındırır. Büyük/küçük harf ayrımı kesinlikle vardır. En fazla 65535 harf barındırabilir. Sabit diskte depolanan bilgi miktarı + 2 byte yer kaplar.

MEDIUMTEXT ve MEDIUMBLOB
Değişken miktarda metin ya da binary bilgi barındırır. Büyük küçük harf ayrımı kesinlikle vardır. En fazla 16777216 harf barındırabilir. Sabit diskte depolanan bilgi miktarı + 3 byte yer kaplar.

LONGTEXT ve LONGBLOB
Değişken miktarda metin ya da ikilik (binary bilgi barındırır. Büyük küçük harf ayrımı kesinlikle vardır. En fazla 4294967295 harf barıdırabilir. Sabit diskte depolanan bilgi miktarı + 4 byte yer kaplar.

ENUM('değer,'değer1',...)
Metin olarak aynı anda doğru olamayacak bilgileri depolar. Örneğin insanlar ya erkek ya da kadın olarak doğarlar. Enum tipi, birlikte değerler olmayacak bilgilerin depolanmasında kullanışlıdır. Ne kadar değer olursa olsun sabit diskte 1 ya da 2 byte yer kaplar.

SET('değer,'değer1',...)
Enum tipine benzer, ancak birden çok değeri aynı anda alabilir. Örneğin bir aracın ön sol tekerleği patlamış olabilir, beraberinde sağ arka tekeleğide patlamış olabilir. Önceden bilinen olasılıklar bulunduğunda, birden fazla durumun aynı anda gerçekleşmesi halinde set türleri kullanılır. Sabit diskte 1 ila 8 arasında yer kaplar.

Sizlere azda olsa PHPMYADMIN ile ilgili bilgi verebildiysem ne ala ama ben suna inanıyorum bu yazıların tamamını uygulayarak okuyan bi kisi PHPMYADMIN 'ni çözmüş demektir kolay gelsin.
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.