Programlama Temelleri 1 (Algoritma Mantığı) // Örnekli Anlatım

KaptanTR

Yazılım Ekibi Kıdemli
17 Nis 2015
1,169
501
23
Kadıköy
Form-Logo13HD54d446c878d5ea91.png


~~ Temel Kavramlar ~~

Program

Bilgisayar ortamında belirli bir işlemi veya işlemleri gerçekleştirebilmek için kullanılan komut ya da komutlar bütünüdür. Bir bilgisayar programı genellikle programcı tarafından
herhangi bir programlama dili kullanılarak yazılır.


hwlipvf.pngProgramlama
Bilgisayar programlarının yazılması, test edilmesi ve bakımının yapılması sürecine verilen isimdir.


hwlipvf.pngProgramlama Dilleri
Bir programın oluşturulmasında kullanılan komutlar, tanımlar ve kuralların belirtildiği programlama
araçlarıdır. Bilgisayarlara ne yapması gerektiğini söyleyen bir dildir.2u6rkoa.jpg


~~ Bilgisayar Programları ile Gerçekleştirilen İşlemler ~~

>Matematiksel İşlemler
>Karşılaştırma (karar) İşlemleri
>Mantıksal (lojik) İşlemlerhwlipvf.pngMatematiksel İşlemler
> Temel aritmetik işlemler
> Toplama, çıkarma, çarpma, bölme
> Matematiksel fonksiyonlar
> Üstel, logaritmik, trigonometrik vb.


hwlipvf.pngKarşılaştırma (karar) İşlemleri
> Bilgisayara iki ya da daha fazla seçenek arasından seçim yapma hakkı tanıyan önemli ve güçlü bir yapıdır.


hwlipvf.pngMantıksal (lojik) İşlemler

> Tanımlanan bütün şartların
sağlanması isteniyorsa
ve operatörü,

> Tanımlanan şartlardan herhangi
birisinin sağlanması yeterli ise
veya
operatörü,

> Koşulu sağlamayanlar aranıyorsa
değil mantıksal operatörü kullanılır.


hwlipvf.png


~~ Örnek 1 ~~
Öğrencilerimizin arasından sadece yaşı 20 üzerinde olup, dil olarak
herhangi bir programlama dili bilen kişilerin isimlerini belirleyiniz.


Çözüm
Soruda bize iki koşul verilmiştir ve bu iki koşulun da doğru
olması gerekir.
Eğer
Yaş>20 VE dil=programlama_dili ise isim Yaz


hwlipvf.png~~ Örnek 2 ~~
Öğrenciler arasından Programlama Temelleri dersinden 60’ın
üzerinde puan alıp, İngilizce veya Tarih derslerinin herhangi
birinden 70’in üzerinde puan alanların isimleri istenmektedir.


Çözüm
> Soruda bize 3 koşul verilmiştir. Programlama Temelleri
dersinden 60’ın üzerinde puan almış olmak temel koşuldur.


> Diğer iki dersin puanlarının herhangi birinin 70’in üzerinde
olması gerekmektedir

Eğer
Prog_temel>60 VE (İng_Not>70 VEYA Tarih_Not>70) ise isim Yaz


hwlipvf.pngq872iqe.jpeg


~~ Algoritma Tarihçesi ~~

Algoritma sözcüğü, Türkmenistan’ın bir kentinde doğmuş olan Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa elHarezmi tarafından ortaya konmuştur. 9'uncu yüzyılda cebir kategorisinde algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük bir katkı sağlamıştır. Ayrıca kitabı, dünya genelinde ilk cebir kitabı ve aynı zamanda ilk algoritma koleksiyonunu oluşturmuştur.

Bu çalışma “algorithm” olarak isim almıştır. Bu kelime Türkçede
“algoritma” olarak isimlendirilmiştir.hwlipvf.pngAlgoritma Kavramı

Algoritma, en anlaşılır ifadeyle, bir sorunu çözmek için takip edilecek adımlardan oluşan bir çözüm yoludur. Algoritma mantığı ile ulaşılan çözümler herkesin gördüğünde ortak olarak aynı sonucu çıkarabilmeleri için akış diyagramları kullanılır.

> Akış diyagramları sembollerden oluşmaktadır.
> Her sembolün belli bir işlevi vardır.

Algoritmaların program haline getirilmesi için programlama dilleri kullanılır. Programlama dilleri kullanılarak yazılımlar geliştirilir.
Algoritmanın temel özellikleri şunlardır:

Kesinlik > Sıralı > Sonlu


> Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılabiliyor olmalı.

> Adımların hangi sırada gerçekleştirileceği belirli olmalı.

> Her algoritmanın bir son noktası, bitişi olmalıdır.


hwlipvf.png~~ Örnek 3 ~~
En basit haliyle evimizde çay demlemek için yapılacak adımları
algoritma mantığını kullanarak listeleyiniz.


Çözüm
1. Başla
2. Çaydanlığa doğru yürü.
3. Suyu aç
4. Su doldur
5. Suyu çaydanlığın içine boşalt
6. Çaydanlığı kaldır
7. Çaydanlığı ocağın üstüne koy
8. Ocağı aç
9. Ocağın üstüne çaydanlığı koy
10. Su kaynadıktan sonra çayı içine koy
11. Çaydanlığı kaldır
12. Bitir


hwlipvf.png~~ Örnek 4 ~~
Üç sayının ortalamasını bulmak için yapılan programa ait
algoritmayı yazalım.


Çözüm
A1: Birinci sayıyı gir.
A2: İkinci sayıyı gir.
A3: Üçüncü sayıyı gir.
A4: Sayıların üçünü topla.
A5: Toplam sonucunu üçe böl.
A6: Sonucu yaz.

A7: Bitir.


hwlipvf.png~~ Örnek 5 ~~
Evimizde bozuk bir elektrik prizinin olduğunu fark ettik. Bu prizi değiştirmek istiyoruz. Nasıl bir algoritma tasarlanır?
(prizin çalıştığı kontrol edilsin, priz çalışana kadar algoritma devam etsin)


Çözüm
Adım 1: Başla.
Adım 2: Sigortayı kapat.
Adım 3: Kontrol kalemi yardımıyla prizi sök.
Adım 4: Çalışan prizi tak ve sigortayı aç.
Adım 5: Prizi kontrol et, çalışmıyorsa Adım 2' ye git.
Adım 6: Bitir.hwlipvf.png8zkz91t.jpg


~~ Problemi Çözmek ~~

> Örnek 4 ve Örnek 5 üzerinde verilen iki problemin algoritmasını mantığımıza göre değişik ya da benzer yollarla tanımladık. Temel olarak bir problemi çözmek için
uygulanacak yolun (algoritmanın) belirlenmesindeki adımlar aşağıdaki gibidir:


1. Problemi Tanımlamak
Problemi ne kadar iyi anlarsak, algoritmayı geliştirmemiz o kadar kolay olur. Eğer problemi yanlış algılarsak, bizi beklenmedik bir sonuca götüren bir algoritma yazmış oluruz.

2. (Input ve Output) Girdi ve Çıktıkları Belirlemek
Problemi iyi tanımlamak için start ve finish noktalarını çok net belirlememiz gerekir. Ayrıca problem içerisindeki parametreleri bilmeliyiz ki algoritmamızı geliştirelim.


3. Çözüm Yolları (Algoritmalar) Geliştirmek
Bir problemin çözümü için çoğunlukla birden fazla seçeneğimiz olur. Bu seçenekler arasında en iyi çözüm yolunu bulup, seçmeliyiz.

4. Çözümün Sınanması ve İyileştirilmesi
Algoritmayı tasarladıktan sonra, henüz kodlamaya başlamadan kağıt üzerinde nasıl çalışacağını sınamalıyız.

5. Algoritmanın Kodlanması
Geliştirilen algoritma belirli bir programlama dilinde kodlanır. Böylece kağıt üzerindeki çözümümüz bilgisayar üzerinde çalışabilecek hale gelmiş olur.

6. Kodun Sınanması ve İyileştirilmesi
Bilgisayar ortamında yazılan kod da algoritmada olduğu gibi sınanır.


hwlipvf.png


~~ Not ~~
Birinci konumuzun sonuna geldik, haftaya ikinci konuda görüşmek üzere.
Takipte kalın. ;)


nud1ok2.png
 

Adanlıtrojan

Katılımcı Üye
Form-Logo13HD54d446c878d5ea91.png


~~ Temel Kavramlar ~~

Program

Bilgisayar ortamında belirli bir işlemi veya işlemleri gerçekleştirebilmek için kullanılan komut ya da komutlar bütünüdür. Bir bilgisayar programı genellikle programcı tarafından
herhangi bir programlama dili kullanılarak yazılır.


hwlipvf.pngProgramlama
Bilgisayar programlarının yazılması, test edilmesi ve bakımının yapılması sürecine verilen isimdir.


hwlipvf.pngProgramlama Dilleri
Bir programın oluşturulmasında kullanılan komutlar, tanımlar ve kuralların belirtildiği programlama
araçlarıdır. Bilgisayarlara ne yapması gerektiğini söyleyen bir dildir.2u6rkoa.jpg


~~ Bilgisayar Programları ile Gerçekleştirilen İşlemler ~~

>Matematiksel İşlemler
>Karşılaştırma (karar) İşlemleri
>Mantıksal (lojik) İşlemlerhwlipvf.pngMatematiksel İşlemler
> Temel aritmetik işlemler
> Toplama, çıkarma, çarpma, bölme
> Matematiksel fonksiyonlar
> Üstel, logaritmik, trigonometrik vb.


hwlipvf.pngKarşılaştırma (karar) İşlemleri
> Bilgisayara iki ya da daha fazla seçenek arasından seçim yapma hakkı tanıyan önemli ve güçlü bir yapıdır.


hwlipvf.pngMantıksal (lojik) İşlemler

> Tanımlanan bütün şartların
sağlanması isteniyorsa
ve operatörü,

> Tanımlanan şartlardan herhangi
birisinin sağlanması yeterli ise
veya
operatörü,

> Koşulu sağlamayanlar aranıyorsa
değil mantıksal operatörü kullanılır.


hwlipvf.png


~~ Örnek 1 ~~
Öğrencilerimizin arasından sadece yaşı 20 üzerinde olup, dil olarak
herhangi bir programlama dili bilen kişilerin isimlerini belirleyiniz.


Çözüm
Soruda bize iki koşul verilmiştir ve bu iki koşulun da doğru
olması gerekir.
Eğer
Yaş>20 VE dil=programlama_dili ise isim Yaz


hwlipvf.png~~ Örnek 2 ~~
Öğrenciler arasından Programlama Temelleri dersinden 60’ın
üzerinde puan alıp, İngilizce veya Tarih derslerinin herhangi
birinden 70’in üzerinde puan alanların isimleri istenmektedir.


Çözüm
> Soruda bize 3 koşul verilmiştir. Programlama Temelleri
dersinden 60’ın üzerinde puan almış olmak temel koşuldur.


> Diğer iki dersin puanlarının herhangi birinin 70’in üzerinde
olması gerekmektedir

Eğer
Prog_temel>60 VE (İng_Not>70 VEYA Tarih_Not>70) ise isim Yaz


hwlipvf.pngq872iqe.jpeg


~~ Algoritma Tarihçesi ~~

Algoritma sözcüğü, Türkmenistan’ın bir kentinde doğmuş olan Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa elHarezmi tarafından ortaya konmuştur. 9'uncu yüzyılda cebir kategorisinde algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük bir katkı sağlamıştır. Ayrıca kitabı, dünya genelinde ilk cebir kitabı ve aynı zamanda ilk algoritma koleksiyonunu oluşturmuştur.

Bu çalışma “algorithm” olarak isim almıştır. Bu kelime Türkçede
“algoritma” olarak isimlendirilmiştir.hwlipvf.pngAlgoritma Kavramı

Algoritma, en anlaşılır ifadeyle, bir sorunu çözmek için takip edilecek adımlardan oluşan bir çözüm yoludur. Algoritma mantığı ile ulaşılan çözümler herkesin gördüğünde ortak olarak aynı sonucu çıkarabilmeleri için akış diyagramları kullanılır.

> Akış diyagramları sembollerden oluşmaktadır.
> Her sembolün belli bir işlevi vardır.

Algoritmaların program haline getirilmesi için programlama dilleri kullanılır. Programlama dilleri kullanılarak yazılımlar geliştirilir.
Algoritmanın temel özellikleri şunlardır:

Kesinlik > Sıralı > Sonlu


> Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılabiliyor olmalı.

> Adımların hangi sırada gerçekleştirileceği belirli olmalı.

> Her algoritmanın bir son noktası, bitişi olmalıdır.


hwlipvf.png~~ Örnek 3 ~~
En basit haliyle evimizde çay demlemek için yapılacak adımları
algoritma mantığını kullanarak listeleyiniz.


Çözüm
1. Başla
2. Çaydanlığa doğru yürü.
3. Suyu aç
4. Su doldur
5. Suyu çaydanlığın içine boşalt
6. Çaydanlığı kaldır
7. Çaydanlığı ocağın üstüne koy
8. Ocağı aç
9. Ocağın üstüne çaydanlığı koy
10. Su kaynadıktan sonra çayı içine koy
11. Çaydanlığı kaldır
12. Bitir


hwlipvf.png~~ Örnek 4 ~~
Üç sayının ortalamasını bulmak için yapılan programa ait
algoritmayı yazalım.


Çözüm
A1: Birinci sayıyı gir.
A2: İkinci sayıyı gir.
A3: Üçüncü sayıyı gir.
A4: Sayıların üçünü topla.
A5: Toplam sonucunu üçe böl.
A6: Sonucu yaz.

A7: Bitir.


hwlipvf.png~~ Örnek 5 ~~
Evimizde bozuk bir elektrik prizinin olduğunu fark ettik. Bu prizi değiştirmek istiyoruz. Nasıl bir algoritma tasarlanır?
(prizin çalıştığı kontrol edilsin, priz çalışana kadar algoritma devam etsin)


Çözüm
Adım 1: Başla.
Adım 2: Sigortayı kapat.
Adım 3: Kontrol kalemi yardımıyla prizi sök.
Adım 4: Çalışan prizi tak ve sigortayı aç.
Adım 5: Prizi kontrol et, çalışmıyorsa Adım 2' ye git.
Adım 6: Bitir.hwlipvf.png8zkz91t.jpg


~~ Problemi Çözmek ~~

> Örnek 4 ve Örnek 5 üzerinde verilen iki problemin algoritmasını mantığımıza göre değişik ya da benzer yollarla tanımladık. Temel olarak bir problemi çözmek için
uygulanacak yolun (algoritmanın) belirlenmesindeki adımlar aşağıdaki gibidir:


1. Problemi Tanımlamak
Problemi ne kadar iyi anlarsak, algoritmayı geliştirmemiz o kadar kolay olur. Eğer problemi yanlış algılarsak, bizi beklenmedik bir sonuca götüren bir algoritma yazmış oluruz.

2. (Input ve Output) Girdi ve Çıktıkları Belirlemek
Problemi iyi tanımlamak için start ve finish noktalarını çok net belirlememiz gerekir. Ayrıca problem içerisindeki parametreleri bilmeliyiz ki algoritmamızı geliştirelim.


3. Çözüm Yolları (Algoritmalar) Geliştirmek
Bir problemin çözümü için çoğunlukla birden fazla seçeneğimiz olur. Bu seçenekler arasında en iyi çözüm yolunu bulup, seçmeliyiz.

4. Çözümün Sınanması ve İyileştirilmesi
Algoritmayı tasarladıktan sonra, henüz kodlamaya başlamadan kağıt üzerinde nasıl çalışacağını sınamalıyız.

5. Algoritmanın Kodlanması
Geliştirilen algoritma belirli bir programlama dilinde kodlanır. Böylece kağıt üzerindeki çözümümüz bilgisayar üzerinde çalışabilecek hale gelmiş olur.

6. Kodun Sınanması ve İyileştirilmesi
Bilgisayar ortamında yazılan kod da algoritmada olduğu gibi sınanır.


hwlipvf.png


~~ Not ~~
Birinci konumuzun sonuna geldik, haftaya ikinci konuda görüşmek üzere.
Takipte kalın. ;)


nud1ok2.png
Elinize sağlık hocam
 

Mertoktay5

Üye
5 Ara 2021
150
54
Form-Logo13HD54d446c878d5ea91.png


~~ Temel Kavramlar ~~

Program

Bilgisayar ortamında belirli bir işlemi veya işlemleri gerçekleştirebilmek için kullanılan komut ya da komutlar bütünüdür. Bir bilgisayar programı genellikle programcı tarafından
herhangi bir programlama dili kullanılarak yazılır.


hwlipvf.pngProgramlama
Bilgisayar programlarının yazılması, test edilmesi ve bakımının yapılması sürecine verilen isimdir.


hwlipvf.pngProgramlama Dilleri
Bir programın oluşturulmasında kullanılan komutlar, tanımlar ve kuralların belirtildiği programlama
araçlarıdır. Bilgisayarlara ne yapması gerektiğini söyleyen bir dildir.2u6rkoa.jpg


~~ Bilgisayar Programları ile Gerçekleştirilen İşlemler ~~

>Matematiksel İşlemler
>Karşılaştırma (karar) İşlemleri
>Mantıksal (lojik) İşlemlerhwlipvf.pngMatematiksel İşlemler
> Temel aritmetik işlemler
> Toplama, çıkarma, çarpma, bölme
> Matematiksel fonksiyonlar
> Üstel, logaritmik, trigonometrik vb.


hwlipvf.pngKarşılaştırma (karar) İşlemleri
> Bilgisayara iki ya da daha fazla seçenek arasından seçim yapma hakkı tanıyan önemli ve güçlü bir yapıdır.


hwlipvf.pngMantıksal (lojik) İşlemler

> Tanımlanan bütün şartların
sağlanması isteniyorsa
ve operatörü,

> Tanımlanan şartlardan herhangi
birisinin sağlanması yeterli ise
veya
operatörü,

> Koşulu sağlamayanlar aranıyorsa
değil mantıksal operatörü kullanılır.


hwlipvf.png


~~ Örnek 1 ~~
Öğrencilerimizin arasından sadece yaşı 20 üzerinde olup, dil olarak
herhangi bir programlama dili bilen kişilerin isimlerini belirleyiniz.


Çözüm
Soruda bize iki koşul verilmiştir ve bu iki koşulun da doğru
olması gerekir.
Eğer
Yaş>20 VE dil=programlama_dili ise isim Yaz


hwlipvf.png~~ Örnek 2 ~~
Öğrenciler arasından Programlama Temelleri dersinden 60’ın
üzerinde puan alıp, İngilizce veya Tarih derslerinin herhangi
birinden 70’in üzerinde puan alanların isimleri istenmektedir.


Çözüm
> Soruda bize 3 koşul verilmiştir. Programlama Temelleri
dersinden 60’ın üzerinde puan almış olmak temel koşuldur.


> Diğer iki dersin puanlarının herhangi birinin 70’in üzerinde
olması gerekmektedir

Eğer
Prog_temel>60 VE (İng_Not>70 VEYA Tarih_Not>70) ise isim Yaz


hwlipvf.pngq872iqe.jpeg


~~ Algoritma Tarihçesi ~~

Algoritma sözcüğü, Türkmenistan’ın bir kentinde doğmuş olan Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa elHarezmi tarafından ortaya konmuştur. 9'uncu yüzyılda cebir kategorisinde algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük bir katkı sağlamıştır. Ayrıca kitabı, dünya genelinde ilk cebir kitabı ve aynı zamanda ilk algoritma koleksiyonunu oluşturmuştur.

Bu çalışma “algorithm” olarak isim almıştır. Bu kelime Türkçede
“algoritma” olarak isimlendirilmiştir.hwlipvf.pngAlgoritma Kavramı

Algoritma, en anlaşılır ifadeyle, bir sorunu çözmek için takip edilecek adımlardan oluşan bir çözüm yoludur. Algoritma mantığı ile ulaşılan çözümler herkesin gördüğünde ortak olarak aynı sonucu çıkarabilmeleri için akış diyagramları kullanılır.

> Akış diyagramları sembollerden oluşmaktadır.
> Her sembolün belli bir işlevi vardır.

Algoritmaların program haline getirilmesi için programlama dilleri kullanılır. Programlama dilleri kullanılarak yazılımlar geliştirilir.
Algoritmanın temel özellikleri şunlardır:

Kesinlik > Sıralı > Sonlu


> Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılabiliyor olmalı.

> Adımların hangi sırada gerçekleştirileceği belirli olmalı.

> Her algoritmanın bir son noktası, bitişi olmalıdır.


hwlipvf.png~~ Örnek 3 ~~
En basit haliyle evimizde çay demlemek için yapılacak adımları
algoritma mantığını kullanarak listeleyiniz.


Çözüm
1. Başla
2. Çaydanlığa doğru yürü.
3. Suyu aç
4. Su doldur
5. Suyu çaydanlığın içine boşalt
6. Çaydanlığı kaldır
7. Çaydanlığı ocağın üstüne koy
8. Ocağı aç
9. Ocağın üstüne çaydanlığı koy
10. Su kaynadıktan sonra çayı içine koy
11. Çaydanlığı kaldır
12. Bitir


hwlipvf.png~~ Örnek 4 ~~
Üç sayının ortalamasını bulmak için yapılan programa ait
algoritmayı yazalım.


Çözüm
A1: Birinci sayıyı gir.
A2: İkinci sayıyı gir.
A3: Üçüncü sayıyı gir.
A4: Sayıların üçünü topla.
A5: Toplam sonucunu üçe böl.
A6: Sonucu yaz.

A7: Bitir.


hwlipvf.png~~ Örnek 5 ~~
Evimizde bozuk bir elektrik prizinin olduğunu fark ettik. Bu prizi değiştirmek istiyoruz. Nasıl bir algoritma tasarlanır?
(prizin çalıştığı kontrol edilsin, priz çalışana kadar algoritma devam etsin)


Çözüm
Adım 1: Başla.
Adım 2: Sigortayı kapat.
Adım 3: Kontrol kalemi yardımıyla prizi sök.
Adım 4: Çalışan prizi tak ve sigortayı aç.
Adım 5: Prizi kontrol et, çalışmıyorsa Adım 2' ye git.
Adım 6: Bitir.hwlipvf.png8zkz91t.jpg


~~ Problemi Çözmek ~~

> Örnek 4 ve Örnek 5 üzerinde verilen iki problemin algoritmasını mantığımıza göre değişik ya da benzer yollarla tanımladık. Temel olarak bir problemi çözmek için
uygulanacak yolun (algoritmanın) belirlenmesindeki adımlar aşağıdaki gibidir:


1. Problemi Tanımlamak
Problemi ne kadar iyi anlarsak, algoritmayı geliştirmemiz o kadar kolay olur. Eğer problemi yanlış algılarsak, bizi beklenmedik bir sonuca götüren bir algoritma yazmış oluruz.

2. (Input ve Output) Girdi ve Çıktıkları Belirlemek
Problemi iyi tanımlamak için start ve finish noktalarını çok net belirlememiz gerekir. Ayrıca problem içerisindeki parametreleri bilmeliyiz ki algoritmamızı geliştirelim.


3. Çözüm Yolları (Algoritmalar) Geliştirmek
Bir problemin çözümü için çoğunlukla birden fazla seçeneğimiz olur. Bu seçenekler arasında en iyi çözüm yolunu bulup, seçmeliyiz.

4. Çözümün Sınanması ve İyileştirilmesi
Algoritmayı tasarladıktan sonra, henüz kodlamaya başlamadan kağıt üzerinde nasıl çalışacağını sınamalıyız.

5. Algoritmanın Kodlanması
Geliştirilen algoritma belirli bir programlama dilinde kodlanır. Böylece kağıt üzerindeki çözümümüz bilgisayar üzerinde çalışabilecek hale gelmiş olur.

6. Kodun Sınanması ve İyileştirilmesi
Bilgisayar ortamında yazılan kod da algoritmada olduğu gibi sınanır.


hwlipvf.png


~~ Not ~~
Birinci konumuzun sonuna geldik, haftaya ikinci konuda görüşmek üzere.
Takipte kalın. ;)


nud1ok2.png
Ellerine saglik
 

Alexxb

Üye
20 Haz 2021
84
24
16
Form-Logo13HD54d446c878d5ea91.png


~~ Temel Kavramlar ~~

Program

Bilgisayar ortamında belirli bir işlemi veya işlemleri gerçekleştirebilmek için kullanılan komut ya da komutlar bütünüdür. Bir bilgisayar programı genellikle programcı tarafından
herhangi bir programlama dili kullanılarak yazılır.


hwlipvf.pngProgramlama
Bilgisayar programlarının yazılması, test edilmesi ve bakımının yapılması sürecine verilen isimdir.


hwlipvf.pngProgramlama Dilleri
Bir programın oluşturulmasında kullanılan komutlar, tanımlar ve kuralların belirtildiği programlama
araçlarıdır. Bilgisayarlara ne yapması gerektiğini söyleyen bir dildir.2u6rkoa.jpg


~~ Bilgisayar Programları ile Gerçekleştirilen İşlemler ~~

>Matematiksel İşlemler
>Karşılaştırma (karar) İşlemleri
>Mantıksal (lojik) İşlemlerhwlipvf.pngMatematiksel İşlemler
> Temel aritmetik işlemler
> Toplama, çıkarma, çarpma, bölme
> Matematiksel fonksiyonlar
> Üstel, logaritmik, trigonometrik vb.


hwlipvf.pngKarşılaştırma (karar) İşlemleri
> Bilgisayara iki ya da daha fazla seçenek arasından seçim yapma hakkı tanıyan önemli ve güçlü bir yapıdır.


hwlipvf.pngMantıksal (lojik) İşlemler

> Tanımlanan bütün şartların
sağlanması isteniyorsa
ve operatörü,

> Tanımlanan şartlardan herhangi
birisinin sağlanması yeterli ise
veya
operatörü,

> Koşulu sağlamayanlar aranıyorsa
değil mantıksal operatörü kullanılır.


hwlipvf.png


~~ Örnek 1 ~~
Öğrencilerimizin arasından sadece yaşı 20 üzerinde olup, dil olarak
herhangi bir programlama dili bilen kişilerin isimlerini belirleyiniz.


Çözüm
Soruda bize iki koşul verilmiştir ve bu iki koşulun da doğru
olması gerekir.
Eğer
Yaş>20 VE dil=programlama_dili ise isim Yaz


hwlipvf.png~~ Örnek 2 ~~
Öğrenciler arasından Programlama Temelleri dersinden 60’ın
üzerinde puan alıp, İngilizce veya Tarih derslerinin herhangi
birinden 70’in üzerinde puan alanların isimleri istenmektedir.


Çözüm
> Soruda bize 3 koşul verilmiştir. Programlama Temelleri
dersinden 60’ın üzerinde puan almış olmak temel koşuldur.


> Diğer iki dersin puanlarının herhangi birinin 70’in üzerinde
olması gerekmektedir

Eğer
Prog_temel>60 VE (İng_Not>70 VEYA Tarih_Not>70) ise isim Yaz


hwlipvf.pngq872iqe.jpeg


~~ Algoritma Tarihçesi ~~

Algoritma sözcüğü, Türkmenistan’ın bir kentinde doğmuş olan Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa elHarezmi tarafından ortaya konmuştur. 9'uncu yüzyılda cebir kategorisinde algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük bir katkı sağlamıştır. Ayrıca kitabı, dünya genelinde ilk cebir kitabı ve aynı zamanda ilk algoritma koleksiyonunu oluşturmuştur.

Bu çalışma “algorithm” olarak isim almıştır. Bu kelime Türkçede
“algoritma” olarak isimlendirilmiştir.hwlipvf.pngAlgoritma Kavramı

Algoritma, en anlaşılır ifadeyle, bir sorunu çözmek için takip edilecek adımlardan oluşan bir çözüm yoludur. Algoritma mantığı ile ulaşılan çözümler herkesin gördüğünde ortak olarak aynı sonucu çıkarabilmeleri için akış diyagramları kullanılır.

> Akış diyagramları sembollerden oluşmaktadır.
> Her sembolün belli bir işlevi vardır.

Algoritmaların program haline getirilmesi için programlama dilleri kullanılır. Programlama dilleri kullanılarak yazılımlar geliştirilir.
Algoritmanın temel özellikleri şunlardır:

Kesinlik > Sıralı > Sonlu


> Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılabiliyor olmalı.

> Adımların hangi sırada gerçekleştirileceği belirli olmalı.

> Her algoritmanın bir son noktası, bitişi olmalıdır.


hwlipvf.png~~ Örnek 3 ~~
En basit haliyle evimizde çay demlemek için yapılacak adımları
algoritma mantığını kullanarak listeleyiniz.


Çözüm
1. Başla
2. Çaydanlığa doğru yürü.
3. Suyu aç
4. Su doldur
5. Suyu çaydanlığın içine boşalt
6. Çaydanlığı kaldır
7. Çaydanlığı ocağın üstüne koy
8. Ocağı aç
9. Ocağın üstüne çaydanlığı koy
10. Su kaynadıktan sonra çayı içine koy
11. Çaydanlığı kaldır
12. Bitir


hwlipvf.png~~ Örnek 4 ~~
Üç sayının ortalamasını bulmak için yapılan programa ait
algoritmayı yazalım.


Çözüm
A1: Birinci sayıyı gir.
A2: İkinci sayıyı gir.
A3: Üçüncü sayıyı gir.
A4: Sayıların üçünü topla.
A5: Toplam sonucunu üçe böl.
A6: Sonucu yaz.

A7: Bitir.


hwlipvf.png~~ Örnek 5 ~~
Evimizde bozuk bir elektrik prizinin olduğunu fark ettik. Bu prizi değiştirmek istiyoruz. Nasıl bir algoritma tasarlanır?
(prizin çalıştığı kontrol edilsin, priz çalışana kadar algoritma devam etsin)


Çözüm
Adım 1: Başla.
Adım 2: Sigortayı kapat.
Adım 3: Kontrol kalemi yardımıyla prizi sök.
Adım 4: Çalışan prizi tak ve sigortayı aç.
Adım 5: Prizi kontrol et, çalışmıyorsa Adım 2' ye git.
Adım 6: Bitir.hwlipvf.png8zkz91t.jpg


~~ Problemi Çözmek ~~

> Örnek 4 ve Örnek 5 üzerinde verilen iki problemin algoritmasını mantığımıza göre değişik ya da benzer yollarla tanımladık. Temel olarak bir problemi çözmek için
uygulanacak yolun (algoritmanın) belirlenmesindeki adımlar aşağıdaki gibidir:


1. Problemi Tanımlamak
Problemi ne kadar iyi anlarsak, algoritmayı geliştirmemiz o kadar kolay olur. Eğer problemi yanlış algılarsak, bizi beklenmedik bir sonuca götüren bir algoritma yazmış oluruz.

2. (Input ve Output) Girdi ve Çıktıkları Belirlemek
Problemi iyi tanımlamak için start ve finish noktalarını çok net belirlememiz gerekir. Ayrıca problem içerisindeki parametreleri bilmeliyiz ki algoritmamızı geliştirelim.


3. Çözüm Yolları (Algoritmalar) Geliştirmek
Bir problemin çözümü için çoğunlukla birden fazla seçeneğimiz olur. Bu seçenekler arasında en iyi çözüm yolunu bulup, seçmeliyiz.

4. Çözümün Sınanması ve İyileştirilmesi
Algoritmayı tasarladıktan sonra, henüz kodlamaya başlamadan kağıt üzerinde nasıl çalışacağını sınamalıyız.

5. Algoritmanın Kodlanması
Geliştirilen algoritma belirli bir programlama dilinde kodlanır. Böylece kağıt üzerindeki çözümümüz bilgisayar üzerinde çalışabilecek hale gelmiş olur.

6. Kodun Sınanması ve İyileştirilmesi
Bilgisayar ortamında yazılan kod da algoritmada olduğu gibi sınanır.


hwlipvf.png


~~ Not ~~
Birinci konumuzun sonuna geldik, haftaya ikinci konuda görüşmek üzere.
Takipte kalın. ;)


nud1ok2.png
Elİnize sağlık hocam çok güzel olmuş
 

unknown1923

Katılımcı Üye
15 Şub 2021
317
41
Россия(RUSYA)
Elinize ve emeğinize sağlık. Algoritmalar aslında hayatımızın birer parçası bir iş nasıl kolay yoldan ve sorunsuz şekilde yapıyorsak en basitinden kovayla su taşımak yerine hortum ile problemi çözmeyi örnek vere biliriz.
 

KaptanTR

Yazılım Ekibi Kıdemli
17 Nis 2015
1,169
501
23
Kadıköy
Emeğinize sağlık başarılı bir konu olmuş.

Elinize sağlık.

Elinize sağlık hocam

Merhaba,
Emeğinize Sağlık Açıklayıcı bir anlatım olmuş.

Elinize emeğinize sağlık
Elİnize sağlık hocam çok güzel olmuş

Elinize ve emeğinize sağlık. Algoritmalar aslında hayatımızın birer parçası bir iş nasıl kolay yoldan ve sorunsuz şekilde yapıyorsak en basitinden kovayla su taşımak yerine hortum ile problemi çözmeyi örnek vere biliriz.

Ellerinize sağlık


Değerli yorumlarınız için, çok teşekkür ederim. 🙏 😊
 

CasPeRAB

Katılımcı Üye
7 Kas 2021
741
257
VATAN
Form-Logo13HD54d446c878d5ea91.png


~~ Temel Kavramlar ~~

Program

Bilgisayar ortamında belirli bir işlemi veya işlemleri gerçekleştirebilmek için kullanılan komut ya da komutlar bütünüdür. Bir bilgisayar programı genellikle programcı tarafından
herhangi bir programlama dili kullanılarak yazılır.


hwlipvf.pngProgramlama
Bilgisayar programlarının yazılması, test edilmesi ve bakımının yapılması sürecine verilen isimdir.


hwlipvf.pngProgramlama Dilleri
Bir programın oluşturulmasında kullanılan komutlar, tanımlar ve kuralların belirtildiği programlama
araçlarıdır. Bilgisayarlara ne yapması gerektiğini söyleyen bir dildir.2u6rkoa.jpg


~~ Bilgisayar Programları ile Gerçekleştirilen İşlemler ~~

>Matematiksel İşlemler
>Karşılaştırma (karar) İşlemleri
>Mantıksal (lojik) İşlemlerhwlipvf.pngMatematiksel İşlemler
> Temel aritmetik işlemler
> Toplama, çıkarma, çarpma, bölme
> Matematiksel fonksiyonlar
> Üstel, logaritmik, trigonometrik vb.


hwlipvf.pngKarşılaştırma (karar) İşlemleri
> Bilgisayara iki ya da daha fazla seçenek arasından seçim yapma hakkı tanıyan önemli ve güçlü bir yapıdır.


hwlipvf.pngMantıksal (lojik) İşlemler

> Tanımlanan bütün şartların
sağlanması isteniyorsa
ve operatörü,

> Tanımlanan şartlardan herhangi
birisinin sağlanması yeterli ise
veya
operatörü,

> Koşulu sağlamayanlar aranıyorsa
değil mantıksal operatörü kullanılır.


hwlipvf.png


~~ Örnek 1 ~~
Öğrencilerimizin arasından sadece yaşı 20 üzerinde olup, dil olarak
herhangi bir programlama dili bilen kişilerin isimlerini belirleyiniz.


Çözüm
Soruda bize iki koşul verilmiştir ve bu iki koşulun da doğru
olması gerekir.
Eğer
Yaş>20 VE dil=programlama_dili ise isim Yaz


hwlipvf.png~~ Örnek 2 ~~
Öğrenciler arasından Programlama Temelleri dersinden 60’ın
üzerinde puan alıp, İngilizce veya Tarih derslerinin herhangi
birinden 70’in üzerinde puan alanların isimleri istenmektedir.


Çözüm
> Soruda bize 3 koşul verilmiştir. Programlama Temelleri
dersinden 60’ın üzerinde puan almış olmak temel koşuldur.


> Diğer iki dersin puanlarının herhangi birinin 70’in üzerinde
olması gerekmektedir

Eğer
Prog_temel>60 VE (İng_Not>70 VEYA Tarih_Not>70) ise isim Yaz


hwlipvf.pngq872iqe.jpeg


~~ Algoritma Tarihçesi ~~

Algoritma sözcüğü, Türkmenistan’ın bir kentinde doğmuş olan Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa elHarezmi tarafından ortaya konmuştur. 9'uncu yüzyılda cebir kategorisinde algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük bir katkı sağlamıştır. Ayrıca kitabı, dünya genelinde ilk cebir kitabı ve aynı zamanda ilk algoritma koleksiyonunu oluşturmuştur.

Bu çalışma “algorithm” olarak isim almıştır. Bu kelime Türkçede
“algoritma” olarak isimlendirilmiştir.hwlipvf.pngAlgoritma Kavramı

Algoritma, en anlaşılır ifadeyle, bir sorunu çözmek için takip edilecek adımlardan oluşan bir çözüm yoludur. Algoritma mantığı ile ulaşılan çözümler herkesin gördüğünde ortak olarak aynı sonucu çıkarabilmeleri için akış diyagramları kullanılır.

> Akış diyagramları sembollerden oluşmaktadır.
> Her sembolün belli bir işlevi vardır.

Algoritmaların program haline getirilmesi için programlama dilleri kullanılır. Programlama dilleri kullanılarak yazılımlar geliştirilir.
Algoritmanın temel özellikleri şunlardır:

Kesinlik > Sıralı > Sonlu


> Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılabiliyor olmalı.

> Adımların hangi sırada gerçekleştirileceği belirli olmalı.

> Her algoritmanın bir son noktası, bitişi olmalıdır.


hwlipvf.png~~ Örnek 3 ~~
En basit haliyle evimizde çay demlemek için yapılacak adımları
algoritma mantığını kullanarak listeleyiniz.


Çözüm
1. Başla
2. Çaydanlığa doğru yürü.
3. Suyu aç
4. Su doldur
5. Suyu çaydanlığın içine boşalt
6. Çaydanlığı kaldır
7. Çaydanlığı ocağın üstüne koy
8. Ocağı aç
9. Ocağın üstüne çaydanlığı koy
10. Su kaynadıktan sonra çayı içine koy
11. Çaydanlığı kaldır
12. Bitir


hwlipvf.png~~ Örnek 4 ~~
Üç sayının ortalamasını bulmak için yapılan programa ait
algoritmayı yazalım.


Çözüm
A1: Birinci sayıyı gir.
A2: İkinci sayıyı gir.
A3: Üçüncü sayıyı gir.
A4: Sayıların üçünü topla.
A5: Toplam sonucunu üçe böl.
A6: Sonucu yaz.

A7: Bitir.


hwlipvf.png~~ Örnek 5 ~~
Evimizde bozuk bir elektrik prizinin olduğunu fark ettik. Bu prizi değiştirmek istiyoruz. Nasıl bir algoritma tasarlanır?
(prizin çalıştığı kontrol edilsin, priz çalışana kadar algoritma devam etsin)


Çözüm
Adım 1: Başla.
Adım 2: Sigortayı kapat.
Adım 3: Kontrol kalemi yardımıyla prizi sök.
Adım 4: Çalışan prizi tak ve sigortayı aç.
Adım 5: Prizi kontrol et, çalışmıyorsa Adım 2' ye git.
Adım 6: Bitir.hwlipvf.png8zkz91t.jpg


~~ Problemi Çözmek ~~

> Örnek 4 ve Örnek 5 üzerinde verilen iki problemin algoritmasını mantığımıza göre değişik ya da benzer yollarla tanımladık. Temel olarak bir problemi çözmek için
uygulanacak yolun (algoritmanın) belirlenmesindeki adımlar aşağıdaki gibidir:


1. Problemi Tanımlamak
Problemi ne kadar iyi anlarsak, algoritmayı geliştirmemiz o kadar kolay olur. Eğer problemi yanlış algılarsak, bizi beklenmedik bir sonuca götüren bir algoritma yazmış oluruz.

2. (Input ve Output) Girdi ve Çıktıkları Belirlemek
Problemi iyi tanımlamak için start ve finish noktalarını çok net belirlememiz gerekir. Ayrıca problem içerisindeki parametreleri bilmeliyiz ki algoritmamızı geliştirelim.


3. Çözüm Yolları (Algoritmalar) Geliştirmek
Bir problemin çözümü için çoğunlukla birden fazla seçeneğimiz olur. Bu seçenekler arasında en iyi çözüm yolunu bulup, seçmeliyiz.

4. Çözümün Sınanması ve İyileştirilmesi
Algoritmayı tasarladıktan sonra, henüz kodlamaya başlamadan kağıt üzerinde nasıl çalışacağını sınamalıyız.

5. Algoritmanın Kodlanması
Geliştirilen algoritma belirli bir programlama dilinde kodlanır. Böylece kağıt üzerindeki çözümümüz bilgisayar üzerinde çalışabilecek hale gelmiş olur.

6. Kodun Sınanması ve İyileştirilmesi
Bilgisayar ortamında yazılan kod da algoritmada olduğu gibi sınanır.


hwlipvf.png


~~ Not ~~
Birinci konumuzun sonuna geldik, haftaya ikinci konuda görüşmek üzere.
Takipte kalın. ;)


nud1ok2.png
Elinize Sağlık
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.