Rich Textbox-Gelişmiş metin kutusu

High Hacker

Uzman üye
25 Ağu 2011
1,540
0
İzmit
Kod;

İçerisinde rengi, yazıtipi, büyüklüğü yada kalınlığı farklı karakterleri bir arada gösterebilen text kutusu.

Private Sub Command1_Click() ' Font
CommonDialog1.Flags = cdlCFScreenFonts
CommonDialog1.ShowFont
RichTextBox1.SelFontName = CommonDialog1.FontName
RichTextBox1.SelBold = CommonDialog1.FontBold
RichTextBox1.SelFontSize = CommonDialog1.FontSize
RichTextBox1.SelItalic = CommonDialog1.FontItalic
RichTextBox1.SelStrikeThru = CommonDialog1.FontStrikethru
RichTextBox1.SelUnderline = CommonDialog1.FontUnderline
End Sub

Private Sub Command4_Click() ' Kayıt
CommonDialog1.DialogTitle = "Kaydet"
CommonDialog1.Filter = "Rich Text Format|*.RTF|"
CommonDialog1.FileName = "adsız"
CommonDialog1.ShowSave
RichTextBox1.SaveFile CommonDialog1.FileName
End Sub

Private Sub Command1_Click () ' Kayıt
Open "c:\Deneme.rtf" For Output As #1
Print #1, RichTextBox1.TextRTF
Close 1
End Sub

Private Sub Command5_Click() 'Dosya açmak
CommonDialog1.DialogTitle = "RTF Dosya Aç"
CommonDialog1.Filter = "Rich Text Format|*.RTF|"
CommonDialog1.FileName = ""
CommonDialog1.ShowOpen
RichTextBox1.LoadFile CommonDialog1.FileName
End Sub

Private Sub Command6_Click() ' Yazdırmak
CommonDialog1.DialogTitle = "Yazdır"
CommonDialog1.Flags = cdlPDReturnDC + cdlPDNoPageNums
If RichTextBox1.SelLength = 0 Then
CommonDialog1.Flags = CommonDialog1.Flags + cdlPDAllPages
Else
CommonDialog1.Flags = CommonDialog1.Flags + cdlPDSelection
End If
CommonDialog1.Copies = 1
CommonDialog1.ShowPrinter
RichTextBox1.SelPrint CommonDialog1.hDC
End SubPrivate Sub Command1_Click() ' Arama
Dim Ara_Yer As Integer
Dim Ara_Satır As Integer
Ara_Yer = RichTextBox1.Find(Text1.Text, , , rtfWholeWord)
If Ara_Yer <> -1 Then
Ara_Satır = RichTextBox1.GetLineFromChar(Ara_Yer)
MsgBox "Bulundu : " & CStr(Ara_Satır)
Else
MsgBox "Bulunamadı"
End If
End Sub

Private Sub Command1_Click() ' Resim Ekleme
CommonDialog1.DialogTitle = "Resim Ekle"
CommonDialog1.Filter = "BitMap Picture|*.BMP|"
CommonDialog1.FileName = ""
CommonDialog1.ShowOpen
Image1.Picture = LoadPicture(CommonDialog1.FileName)
Clipboard.Clear
Clipboard.SetData Image1.Picture
RichTextBox1.SetFocus
SendKeys "+{Insert}"
End Sub

Private Sub Command3_Click() ' Font Rengi
CommonDialog1.Flags = cdlCCRGBInit
CommonDialog1.ShowColor
RichTextBox1.SelColor = CommonDialog1.Color
End Sub

RichTextBox - Özellikler


Appearange
AutoVerbMenu
BackColor
BorderStyle
BulletIndent
CausesValidation
Conteiner
DataBindings
DatChanged
DataField
DataFormat
DataMember
DataSource
DisableNoScroll
DragIcon
DragMode
Enabled
FileName Font
Height
HelpContextID
HideSelection
HWnd
Index
Left
Locked
MaxLength
MouseIcon
MousePointer
MultiLine
Name
Object
OleDragMode
OleDropMode
OleObject
Parent RightMargin
ScrollBars
SelAllignment
SelBold
SelItalic
SelStrikeThru
SelUnderLine
TabIndex
TabStop
Tag
Text
TextRTF
ToolTipText
Top
Visible
WhatsThisHelpID
Width

 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.