Sahabeler

ByCrauSeRs

Kıdemli Üye
22 Eyl 2007
2,642
9
THT KaLıcı KonutLarı
Anadolu’yu gezenler her yerde sahabe mezarına rastlarlar. İstanbul’u gezenler, Eyüb Sultan Hazretlerinden başka, Edirnekapı’da, Ayvansaray’da, Sultanahmet’te ve daha bir çok semtte sahabe mezarlarını görürler. Abdullâhü’l- Ensârî, Abdullahü’l-Hudrî, Abdurrahmân Bin Âmir, Amr İbnü’l Âs (ra) ve diğerleri... Peki bu mübarek insanlar, evini, barkını, çoluk ******nu bırakıp bu beldelere niçin gelmişlerdi? İşte hepimiz bu sorunun cevabı üzerinde düşünmeliyiz.

Hac ve umre yapanlar Medine-i Müneverre’de Cennetü’l Bâki mezarlığını ziyaret etmiştir. Burada yaklaşık on bin sahabe medfundur. Halbuki yalnızca veda haccında yüz binden fazla sahabe vardı. Mekke, Medine ve civarında medfun olanların tamamı, bütün sahabelerin yirmide biri bile değildir. Peki o kadar sahabe nereye gitmişti?

Dünyanın dört bir tarafındaki sahabe mezarları, onların nereye gittiğini gösteriyor. Peki onlar memleketlerinden bazan binlerce kilometre uzağa niçin gitmişlerdi? İstanbul’umuzun aziz misafiri Ebu Eyyube’l Ensârî Hazretlerini (Halid İbni Zeyd r.a.) düşününüz, yaşı 70’ini geçmesine rağmen 669 senesinde İslâm ordusuyla birlikte İstanbul önlerine gelmiş ve muhasara esnasında vefat ederek, surlara en yakın yere defnedilmişti. Peki bu muazzez büyüğümüz ilerlemiş yaşına rağmen, bin bir zahmetle İstanbul önlerine niçin gelmişti?

Rabbimiz (cc), Bakara Sûresinin 30. âyet-i kerimesinde meâlen şöyle buyurmaktadır:

“Hatırla ki, Rabbin meleklere; ‘Ben, yeryüzünde bir halife yaratacağım’ dedi.”

Sad Sûresi’nin 26. âyetinde de meâlen şöyle buyrulmaktadır:

“Ey Dâvûd! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında adâletle hükmet.”

Zâriyat Suresi’nin 56. âyetinde ise meâlen şöyle buyrulmaktadır:

“Ben, cin ve insanları ancak Bana ibâdet etsinler diye yarattım.”

Bu âyet-i kerimelerin açıkta belirttiği gibi, başta peygamberler olmak üzere nev’i beşer, yeryüzünde Allah’ın halifesi olup, O’nun ahkâmını icrâ etmek için yaratılmışlardır. Peygamberler ve Peygamberlerin yolunu takip eden Mü’minler, hiçbir zaman bir kenara çekilerek yalnız nefislerini kurtarmaya çalışmamışlar, insanları küfür ve şirkten kurtarmak ve hukukullah ve hukuku’l- ibâdı ikame etmek için devamlı Allah yolunda cihâd etmişlerdir.

Yeryüzünde küfürden daha büyük bir seyyie ve daha tahrip edici bir günah yoktur. Bu bakımdan yeryüzünden küfür, şirk, fısk ve fücuru izâle etmek her Müslümana farzdır. İşte insanın yeryüzünde halife olmasının mânâsı budur.

Ecdâdımız bu hakikatı kavramıştı. Fatih Sultan Mehmed bir şiirinde, “İmtisâl-i câhidû-fillâh olupdur niyyetüm,/ Din-i İslâmın mücerred gayretidür gayretüm.” demektedir.

Yine Fatih, Trabzon’un fethi için sefere çıktığında, “Bu şehir bunca zahmete değer mi?” diyenlere şu cevabı veriyordu:

“Bu zahmet din yolundadır. Bizim elimizde İslâm kılıcı vardır. Bu zahmete girmeseydik, bize gazi demek yalan olurdu.”

İşte ecdad bu şuurla zaferden zafere, fetihten fetihe koşmuş, üç kıtaya hükmetmişti. Cenab-ı Hak Mü’mini “yeryüzünün halifesi” kılmış iken o bunu unutup da, Allah’a kul olmayı ve bu kulluğun icabını yerine getirmeyi ihmal edince “zillet devri” başlamıştı. Müslümanların yurdunda nice zamandır baykuşlar yuva yapıyor. Müslüman ne vakit uyanıp da o akbabaların, baykuşların çanına ot tıkamayı akledecek? İşte bütün insanlık şimdi bu sorunun cevabını bekliyor...
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.