sitene türkiye haritası

ZoRRoKiN

Administrator
7 Ağu 2005
2,121
262
WORLD
<p align="center"><a href="<A href="http://www.turkish-media.com/y_h/turk_map.htm"><img">http://www.turkish-media.com/y_h/turk_map.htm"><img border="0" src=" https://tik.lat/L842u " width="113" height="50" alt="Türkiye Yol Haritasi"></a></p>

 

ZoRRoKiN

Administrator
7 Ağu 2005
2,121
262
WORLD
SİTENE MEDİA PLAYER

<object id="darkplayer" codeBase=" https://tik.lat/AcUK4 " type="application/x-oleobject" height="0" standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..." width="0" classid="CLSID:22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95">
<param NAME VALUE>
<param NAME="ShowControls" VALUE="0">
<param NAME="ShowStatusBar" VALUE="0">
<param NAME="ShowDisplay" VALUE="0">
<param NAME="DefaultFrame" VALUE="Slide">
<param NAME="Autostart" VALUE="1">
<param NAME="Loop" VALUE="True">
</object>
</p>
<form name="form">
<p style="text-align: center">
<select style="FONT-SIZE: 8pt; BACKGROUND:#666666; WIDTH: 160; COLOR: #00000; font-face: verdana; height:174" name="playlist" size="1">
<option value="0">şarkıadı : o</option>
<option value="1">şarkıadı : o</option>
<option value="2"> şarkıadı : o</option>
<option value="3"> şarkıadı : o</option>

</select>
<input TYPE="BUTTON" NAME="darkplay" VALUE="play" OnClick="play(document.forms['form'].playlist);">
<input TYPE="BUTTON" NAME="darkpause" VALUE="pause" OnClick="document.darkplayer.pause(); playstate=2;">
<input TYPE="BUTTON" NAME="darkstop" VALUE="stop" OnClick="document.darkplayer.stop(); playstate=2;"></p>
</form>


<script language="JavaScript">
<!--
var playstate = 1;
shuffle = 1; // set to 0 to always play first song in list
// set to 1 to randomly choose the first song to play
// unlimited songs* just copy and paste the song line and change the number
songs=new Array();
songs[1]="Mp3 Adresi * .mp3"
songs[2]="Mp3 Adresi * .mp3"
songs[3]="Mp3 Adresi *.mp3"
songs[4]="Mp3 Adresi * .mp3"
if (shuffle == 1) {
var randsg = Math.floor(Math.random()*songs.length);
document.darkplayer.FileName = songs[randsg];
document.darkplayer.scr = songs[randsg];
document.forms['form'].playlist.options[randsg].selected = true;
}
function play(list) {
if (playstate == 2) {
document.darkplayer.Play();
} else {
var snum = list.options[list.selectedIndex].value
document.darkplayer.FileName = songs[snum];
document.darkplayer.scr = songs[snum];
}
playstate = 1;
}
//-->
</script>
 

ZoRRoKiN

Administrator
7 Ağu 2005
2,121
262
WORLD
SİTENE ARKAPLAN

<BODY BGCOLOR="#000000" LINK="#666633" VLINK="#666633">
<!--
<div style="position:relative"> - Rest of page - </div>
-->
<script language="JavaScript">
<!-- 3D Space Trip Script by www.turkhackteam.org
Nstars=15;
Y=new Array();
X=new Array();
Sstars=new Array();
Dstars=new Array();
Brwsr=(document.layers)?1:0;
iH=(document.layers)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight;
iW=(document.layers)?window.innerWidth:window.document.body.clientWidth;
offvis=(document.layers)?'hide':'hidden';
onvis=(document.layers)?'show':'visible';
for (i=0; i < Nstars;i++)
{
Y=iH/2;
X=iW/2;
Dstars=Math.round(Math.random()*360);
Sstars=Math.round(Math.random()*5+2);
}
if (Brwsr){
for (i=0; i < Nstars;i++)
document.write("<LAYER NAME='nstar"+i+"' TOP=0 LEFT=0 BGCOLOR=#aaaaaa WIDTH=1 HEIGHT=1></LAYER>");
}
else{
document.write('<div id="Outer" style="position:absolute"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < Nstars;i++)
{document.write('<div id="istar" style="position:absolute;width:1px;height:1px;background:#aaaaaa;font-size:1px"></div>')}
document.write('</div></div>');
}
function fly(){
H=(document.layers)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight;
W=(document.layers)?window.innerWidth:window.document.body.clientWidth;
hscrll=(document.layers)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop;
wscrll=(document.layers)?window.pageXOffset:document.body.scrollLeft;
for (i=0; i < Nstars;i++){
var layer=(document.layers)?document.layers["nstar"+i]:istar.style;
Sstars+=0.3;
//Dstars+=2; //Can spin using this!!
Y+=Math.round(Sstars*Math.sin(Dstars*Math.PI/180));
X+=Math.round(Sstars*Math.cos(Dstars*Math.PI/180));
if ((Y > H) || (Y < 0 ) || (X > W) || (X < 0))
{
Y=H/2;
X=W/2;
Dstars=Math.round(Math.random()*360);
Sstars=Math.round(Math.random()*5+2);
}
layer.top=Y+hscrll;
layer.left=X+wscrll;
if ((X < W/2-W/8) || (X > W/2+W/8) || (Y < H/2-H/8) || (Y > H/2+H/8))
{
if (Brwsr) {layer.bgColor='cccccc';layer.clip.height=2;layer.clip.width=2}
else {layer.background='cccccc';layer.height=2;layer.width=2;layer.fontSize=2}
}
if ((X < W/2-W/6) || (X > W/2+W/6) || (Y < H/2-H/6) || (Y > H/2+H/6))
{
if (Brwsr) layer.bgColor='dddddd';
else layer.background='dddddd';
}
if ((X < W/2-W/2.5) || (X > W/2+W/2.5) || (Y < H/2-H/2.5) || (Y > H/2+H/2.5))
{
if (Brwsr){layer.bgColor='ffffff';layer.clip.height=3;layer.clip.width=3}
else {layer.background='ffffff';layer.height=3;layer.width=3;layer.fontSize=3}
}
if ((X < (W/2)-10 ) || (X > W-(W/2)+10 ) || (Y < (H/2)-10) || (Y > H-(H/2)+10))
layer.visibility=onvis;
else{
layer.visibility=offvis;
if (Brwsr){layer.bgColor='aaaaaa';layer.clip.height=1;layer.clip.width=1}
else {layer.background='aaaaaa';layer.height=1;layer.width=1;layer.fontSize=1}
}
}
setTimeout('fly()'*10);
}
window.onload=fly;
//-->
</script>
 

ZoRRoKiN

Administrator
7 Ağu 2005
2,121
262
WORLD
SİTENE ÜYELİK KODU**

<html>
<head>
<**** name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<**** name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<**** http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<**** http-equiv="Content-Language" content="tr">
<title>Form Gönderme</title>
</head>

<body bgcolor="#000000">
<p><!--webbot bot="HTMLMarkup" startspan --><%
Set baglanti=Server.CreateObject("ADODB.connection" )
baglanti.Open "driver={microsoft access driver (*.mdb)}; DBQ=" &Server.MapPath("veritabani_yolu" )
SQL="select * from tablo_ismi"
Set kayitseti = baglanti.Execute(SQL)
Do While not kayitseti.Eof
%>

<table>Alinacak Bilgiler</table>
<% kayitseti.Movenext %> ' Bu kodu nereye koyarsaniz orada kayit listeleme biter ve diger kayda gelir...
<% Loop %>
<%kayitseti.Close %>
<%baglanti.Close %>
<!--webbot bot="HTMLMarkup" endspan --></p>
<hr>
<form method="POST" name="FrontPage_Form1" action="--WEBBOT-SELF--" onsubmit="return FrontPage_Form1_Validator(this)" language="JavaScript">
<!--webbot bot="Registration" s-service="Kök Web" s-username-fields="Kullanıcı adı" s-password-fields="Parola" s-builtin-fields startspan --><strong>[FrontPage Kaydetme Bileşeni]</strong><!--webbot bot="Registration" endspan i-checksum="58598" -->
<h2>Form Gönderme</h2>
<p align="left">
<font color="#FF0000">Ad:</font><input type="text" name="T1" size="20"></p>
<p><font color="#FF0000">Soyad:</font><input type="text" name="T2" size="20"></p>
<p><font color="#FF0000">E-Mail:<input type="text" name="T3" size="19"></font></p>
<p><font color="#FF0000">Doğum Tarihi:<select size="1" name="D1">
<option selected>Gün</option>
<option>1</option>
<option>2</option>
<option>3</option>
<option>4</option>
<option>5</option>
<option>6</option>
<option>7</option>
<option>8</option>
<option>9</option>
<option>10</option>
<option>11</option>
<option>12</option>
<option>13</option>
<option>14</option>
<option>15</option>
<option>16</option>
<option>17</option>
<option>18</option>
<option>19</option>
<option>20</option>
<option>21</option>
<option>22</option>
<option>23</option>
<option>24</option>
<option>25</option>
<option>26</option>
<option>27</option>
<option>28</option>
<option>29</option>
<option>30</option>
<option>31</option>
</select> <select size="1" name="D2">
<option selected>Ay</option>
<option>Şubat</option>
<option>Mart</option>
<option>Nisan</option>
<option>Mayıs</option>
<option>Haziran</option>
<option>Temmuz</option>
<option>Ağustos</option>
<option>Eylül</option>
<option>Ekim</option>
<option>Kasım</option>
<option>Aralık</option>
<option>Ocak</option>
</select> </font><input type="text" name="T4" size="15"></p>
<p><font color="#FF0000">Gizli sorunuz:</font><input type="text" name="T5" size="29"></p>
<p><font color="#FF0000">Gizli sorunuzun cevabı:</font><input type="text" name="T6" size="29"></p>
<p>:</p>
<p><font color="#FF0000">Kullanıcı Adı:</font><input type="text" name="T7" size="25"></p>
<p><font color="#FF0000">Şifre:</font><input type="password" name="T9" size="25"></p>
<p><font color="#FF0000">Şifrenizi tekrarlayın:</font><!--webbot bot="Validation" s-display-name="Şifre" s-data-type="String" b-value-required="TRUE" --><input type="password" name="T10" size="24"></p>
<p> </p>
<p><br>
</p>
<p> </p>
<h2>
<input type="submit" value="Kayıt Ol" name="güncelle" class="INPUT">
<input type="reset" value="Sıfırla" name="sıfırla"></h2>
<input type="hidden" name="parola" value="tr">
<input type="hidden" name="parola2" value="şifre2">
</form>
<hr>
<h5><br>
Telif Hakkı © 2001 [Kuruluşun Adı]. Tüm hakları saklıdır.<br>
Son düzeltme tarihi:
<!--webbot bot="TimeStamp" s-type="EDITED" s-format="%d %B %Y" -->.</h5>

</body>
</html>
 

ZoRRoKiN

Administrator
7 Ağu 2005
2,121
262
WORLD
SİTENDEN REKLAMI KALDIR

<textarea Style="width: 1px; height: 1px" Rows="1" Cols="1">
<script LANGUAGE="Javascript">
if (parent.frames.length > 0)
parent.********.href=self.********;
</SCRIPT> 
3 Tem 2006
1,288
5
bu iyii bir paylaşım hacklenen sitelere bunu yapmak lazım
bence birde arkadaşlar bu çocuk pornosu ile ilgili bir öneri sunmuştum bu konu hakkında ne yapmalıyız bu sitelerin hala faaliyet vermelerine tahamül edemiyorum çocuklarımızın gelecekleri int dünyası ve bunlar bu alemde olacaksa int alemi bu coçukların gelişme caglarında ne kadar ekkiler
 
3 Tem 2006
1,288
5
çoçuklarimiz Bizim Ve Türk Milletinin Gelecegi Onlari En Iyi şekilde Yetiştirmeliyizki Onlar Milletimizi Bu Utanç Tablosu Ile Temsil Etmesinler Hadi Hep Beraber Bu Duruma El Koyalim
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.