Swift Programlama – Ders 3

bay404

Uzman üye
1 Mar 2020
1,665
5
AntalyaGyUig8.gifMerhaba sevgili Turk Hack Team Ailesi, bu konumda Swift kodlamaya devam edeceğiz. Umarım herkes adına yararlı ve güzel bir konu olacaktır.


tJoGV2.gifOptionals

“Optional” kavramı, daha önceden alışık olmadığımız yeni bir kavram. Objective C’de aynı işi yapan bir eleman yoktu.

Optinal kavramı, bir değerin sonucunun var olup olmaması ile alakalı. Bir işlem yaptığımızda, işlemin sonucu gelen değere göre değişebilecek ise ve bazen bir değer verip, bazen ise hiç bir değer vermeme durumu varsa, optional kavramı geçerlidir. Örnek üzerinden gidelim

************************************

Örnek;

Swift’de String tipi, toInt adında bir metoda sahip. Adından da anlaşılacağı üzere, toInt metodu string bir değeri integer bir değere çeviriyor. İki farklı senaryo düşünelim ;

Senaryo 1: İlk senaryomuzda “10011980” string değerini integer bir değere çevirmeye çalışalım.

Kod:
let myString = "10011980"
let intResult = myString.toInt()

************************************

Senaryo 2: ikinci senaryomuzda da “Turk Hack Team” string değerini integer bir değere çevirmeye çalışalım.

Kod:
let myString = “Turk Hack Team”
let intResult = myString.toInt()

intResult burada optional Int değer oluyor, çünkü “Turk Hack Team” ifadesi integer’a çevrilebilecek bir ifade değil.

optional int ifadesini Int? şeklinde gösteriyoruz.

************************************

Atama İşlemleri

Swift programlama dilindeki temel operatörlerden ilki, atama operatörüdür. Atama operatörü bir değişkene ilk değerini verir yada mevcut değerini günceller.

Kod:
let num1=21
var num2 = 22
num2 = num1
let (num3,num4) = (123, 921)
 
// öncelikle num1 e 21, num2 ye 22 değerini verdik. 
//Daha sonra num2 nin değerini num1 in değerine(21) eşitledik. 
//Ardından num3ün değerini 123, num4 ün değerini de 921 olarak atadık.

************************************

Aritmetik Operatörler

Kod:
4 + 3   //7'ye eşit
2-1    //1'e eşit
4*2    //8'e eşit
10.5/3.5 //3.0'a eşit

"Merhaba," + "Dünya"  // "Merhaba,Dünya" ya eşit. (Stringlerde de toplama işlemi kullanılabilir.)

21%8   //5'e eşit (mod işlemi)

************************************

– ve + Ön Operatörleri

Swift programla dilinde bize yeni görünen özelliklerden bir tanesidir. Atama işlemi yaparken değişkenin başına – veya + ön operatörlerini koyarak, değeri ön operatör ile çarparız.

Kod:
let value = 91         
//value değişkenimize 91 değerini atadık

let minusValue = -value    
//value değerini eksi ile çarpıp minusValue'ye atadık 
//minusValue değişkeninin değeri -91 oldu

let plusValue = -minusValue
//minusValue değerini tekrar eksi ile çarparak değerini +91 yaptık ve bunu plusValue adlı değişkene atadık.


Not : 
minusVal = -21
newMinusVal = +minusVal
newMinusVal 'in değeride -21 olacaktır, çünkü - değeri + ile çarpmak onu değiştirmez.

************************************

Karşılaştırma Operatörleri & Mantıksal Operatörler

Swift, C programlama dilindeki tüm karşılaştırma operatörlerini destekler.

************************************

Bu karşılaştırma ifadelerinin tümü, Bool bir değer döndürür ve ifadenin doğru-yanlış durumunu bildirir.

Kod:
9 == 9  //true döner, 9 eşittir 9
9 != 8  //true döner, 9 eşit değildir 8
9 > 8  //true döner, 9 büyüktür 8'den
8 < 9  //true döner, 8 küçüktür 9
9 >= 9  //true döner, 9 büyük yada eşit 9
9 >= 8  //true döner, 9 büyük yada eşit 8
9 <= 8  //false döner, 9, 8'den küçük yada eşit değil

************************************

Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörleri türkçe olarak değil(not), ve(and) ve yada(or) olarak sıralayabiliriz. Türkçeleştirildiğinde tam olarak anlaşılmadıkları için ben ingilizce hallerini kullanacağım.

************************************

NOT Operatörü

Mantıklsal NOT öperatörü (!), boolean değerleri tersine çevirir. Normalde true olan ifade false, false olan ifade ise true haline gelir.

a == b true ise, a != b false dönecektir.

************************************

AND Operatörü

Mantıksal AND operatörü (a && b), ifade içerisinde kullanılan tüm durumların doğru olması durumunda, true değer döndüren bir operatördür.

Kod:
let userName = true
let password = false

if username && password {
  println("Login Succesful")
}
else {
   println ("Login Unsuccesful")
}

// bu durumda ekrana "Login Unsuccesful" yazacaktır çünkü durumlardan birincisi true, ikincisi false.

************************************

OR Operatörü

Mantıksal OR operatörü(a || b), iade içerisindeki durumlardan herhangi birinin doğru olması durumunda, true döndüren bir operatördür.

Kod:
let userName = true
let password = false

if username || password {
  println("Login Succesful")
}
else {
   println ("Login Unsuccesful")
}

// bu durumda ekrana "Login Succesful" yazacaktır çünkü durumlardan bir tanesi true.

TRoCYy.png


Geri Dönüş ve Yanıtlarınız Bekliyorum. Benim için önemliler. :))


Konum bu kadardı arkadaşlar. Hepinize vaktinizi ayırdığınız, okumaya uygun görüp de okuduğunuz için teşekkür ediyorum. Saygılarla iyi forumlar.. :mml

//Alıntı İçermektedir!


Bay 404 Web Coder


 
Son düzenleme:
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.