Uzak Sunucu Yönetim Araçları paketi yükleme veya kaldırma

StarGamer57

Uzman üye
31 Ağu 2014
1,520
0
Ötüken
Uzak Sunucu Yönetim Araçları paketi, Windows Server® 2008 R2 ürününde yer alan bir özelliktir. Uzak Sunucu Yönetim Araçları paketini, Windows Server 2008 R2 ürünündeki Özellik Ekleme Sihirbazı'nı kullanarak yükleyebilirsiniz ya da özelliği yüklemek için komut satırını kullanabilirsiniz.
Uzak Sunucu Yönetim Araçları Paketi yükleme için ön gereksinmeler
Uzak Sunucu Yönetim Araçları paketini, Windows Server 2008 R2 işletim sisteminin Sunucu Çekirdeği yüklemesi seçeneği dışında herhangi bir Windows Server 2008 R2 işletim sistemini çalıştıran bilgisayarlara yükleyebilirsiniz.
Uzak Sunucu Yönetim Araçları paketini yalnızca, Windows Server 2008 ya da Windows Server 2008 R2 çalıştıran bilgisayarlarda yönetimsel görevleri gerçekleştirmek için yüklemelisiniz. Bazı araçlar Windows Server 2003 üzerinde çalışan rollerde ve özelliklerde de çalışabilir.
Uzak Sunucu Yönetim Araçları paketini yüklemek istediğiniz sunucuda Administrators grubunun üyesi olmanız ya da bilgisayarda yerleşik Administrator hesabını kullanarak oturum açmanız gerekir.
Bu konuda
Uzak Sunucu Yönetim Araçları Paketi'ni yükleme
Uzak Sunucu Yönetim Araçları Paketi'ni kaldırma
Uzak Sunucu Yönetim Araçları Paketi'ni yükleme
Uzak Sunucu Yönetim Araçları paketini, Windows Server 2008 R2 çalıştıran bir bilgisayara, Windows kullanıcı arabirimi, Windows PowerShell ya da komut satırını kullanarak yükleyebilirsiniz.
Windows kullanıcı arabirimini kullanarak
Windows PowerShell cmdlet'lerini kullanarak
Komut satırını kullanarak
Windows kullanıcı arabirimini kullanarak
Bu yordamda, Sunucu Yöneticisi kullanarak Uzak Sunucu Yönetim Araçları bileşeninin nasıl yükleneceği anlatılır.
Uzak Sunucu Yönetim Araçları Paketi'ni Windows kullanıcı arabirimini kullanarak yüklemek için
Aşağıdakilerden birini yaparak Özellik Ekleme Sihirbazı'nı açın.
İlk Yapılandırma Görevleri penceresinde, Bu Sunucuyu Özelleştir alanında, Özellik ekle'yi tıklatın.

Başlat'ı tıklatıp, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine geldikten sonra Sunucu Yöneticisi seçeneğini tıklatarak Sunucu Yöneticisi öğesini açın. Sunucu Yöneticisi giriş sayfasının Özellikler bölümünde Özellik ekle'yi tıklatın.

noteNot
Sunucu Yöneticisi bileşenini, Quick Launch aracındaki Sunucu Yöneticisi düğmesini tıklatarak veya Komut İstemi penceresinde servermanager yazıp ENTER tuşuna basarak da açabilirsiniz.
Denetim Masası'nı açın. Programlar ve Özellikler'i çift tıklatın. Görevler listesinde, Windows özelliklerini aç veya kapat'ı tıklatın. Sunucu Yöneticisi konsolu açıldığında, giriş sayfasının Özellikler bölümünde Özellik ekle'yi tıklatın.

Özellik Ekleme Sihirbazı'nın Özellikleri Seç sayfasında, Uzak Sunucu Yönetim Araçları'nı seçin.
Uzaktan yönetmek istediğiniz teknolojilere bağlı olarak, Rol Yönetimi Araçları'nı veya Özellik Yönetimi Araçları'nı açın. Diğer bilgisayarlarda yüklü olan ve geçerli bilgisayardan yönetmek istediğiniz roller, rol hizmetleri veya özellikler öğelerini seçin. İleri'yi tıklatın.
noteNot
Uzak Sunucu Yönetim Araçları yüklenmesi bilgisayara herhangi bir roller, rol hizmetleri veya özellikler yüklemez. Uzak Sunucu Yönetim Araçları içinde seçtiğiniz her rol, rol hizmeti veya özellik için, yalnızca başka bilgisayarlarda yüklü olan belirtilen roller, rol hizmetleri veya özellikler ile ilgili yönetim görevlerini gerçekleştirmenize olanak sağlayan yönetim araçlarını ve ek bileşenlerini yüklemiş olursunuz.
Yükleme Seçeneklerini Doğrulama sayfasında Yükle'yi tıklatın.
Yükleme tamamlandığında sihirbazdan çıkın.
Windows PowerShell cmdlet'lerini kullanarak
Bu yordamda, bilgisayarınıza Uzak Sunucu Yönetim Araçları yüklemek için Add-WindowsFeature cmdlet'inin nasıl kullanılacağı anlatılır.
Uzak Sunucu Yönetim Araçları'nı Windows PowerShell'i kullanarak yüklemek için
Yükseltilmiş kullanıcı haklarıyla bir Windows PowerShell oturumu açın. Bunu yapmak için, Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ı tıklatın, Donatılar'ı tıklatın, Windows PowerShell'i tıklatın, Windows PowerShell'i sağ tıklatın ve sonra Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.
Sunucu Yöneticisi cmdlet'leriyle çalışmaya başlamadan önce Sunucu Yöneticisi modülünü Windows PowerShell oturumuna alın. Aşağıdakileri yazın ve Enter tuşuna basın.
Import-Module Servermanager
noteNot
Windows PowerShell cmdlet'leri büyük/küçük harf duyarlı değildir.
Yüklemek istediğiniz uzaktan yönetim aracının komut adını bilmiyorsanız, Ad sütunundaki tüm komut adlarının listesini almak üzere aşağıdakileri yazın ve Enter tuşuna basın. Bir sonraki adım için komut adı gereklidir.
Get-WindowsFeature
Aşağıdaki listede gösterilen kapsayıcı tanımlayıcılarından birini seçerek, uzaktan yönetim araçlarını tek bir komut örneği içindeki tüm roller ve özellikler için yükleyebilirsiniz.
RSAT, kullanılabilir tüm Uzak Sunucu Yönetim Araçları öğelerini yüklemek veya kaldırmak için.

RSAT-Role-Tools, kullanılabilir tüm uzaktan rol yönetimi araçlarını yüklemek veya kaldırmak için.

RSAT-Feature-Tools, kullanılabilir tüm uzaktan özellik yönetimi araçlarını yüklemek veya kaldırmak için.

Uzaktan yönetim aracını yüklemek için, aşağıdakileri yazın ve Enter tuşuna basın; burada, name, uzaktan yönetim aracını yüklemek için önceki adımda elde edilen komut adını temsil eder.
Add-WindowsFeature name
Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, komut adlarını virgülle ayırarak birden fazla araç yükleyebilirsiniz.
Add-WindowsFeature RSAT-RDS,RSAT-Web-Server,RSAT-BitLocker
Yükleme tamamlandığında, 3. adımda gösterildiği gibi Get-WindowsFeature cmdlet'ini çalıştırarak seçtiğiniz uzaktan yönetim araçlarının yüklendiğini doğrulayın.
Komut satırını kullanarak
noteNot
Windows Server 2008 R2 Kullanıcı Hesabı Denetimi'nin getirdiği güvenlik sınırlamaları nedeniyle, aşağıdaki yordamı tamamlamak için yükseltilmiş kullanıcı haklarıyla bir Komut İstemi penceresi çalıştırmanız gerekir. Bunu yapmak için, Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ı tıklatın, Donatılar'ı tıklatın, Komut İstemi'ni sağ tıklatın ve sonra Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.
Komut satırını kullanarak Uzak Sunucu Yönetim Araçları yüklemeye başlamadan önce, Sunucu Yöneticisi Yardımı'ndaki "Sunucu Yöneticisi Komutlarına Genel Bakış" konusunu okumanız önemle önerilir.
Buradaki yordamda, tek bir komut tanımlayıcısı içinde yer alan bir araç kümesinin nasıl yükleneceği gösterilmiştir. Uzaktan yönetim araçlarını birden fazla rol veya özellik için yüklemek isterseniz, bunu aşağıdaki iki yoldan birini kullanarak yapabilirsiniz.
Aşağıdaki listede gösterilen kapsayıcı tanımlayıcılarından birini seçerek, uzaktan yönetim araçlarını tek bir komut örneği içindeki tüm roller ve özellikler için yükleyebilirsiniz.

RSAT, kullanılabilir tüm Uzak Sunucu Yönetim Araçları öğelerini yüklemek veya kaldırmak için.

RSAT-Role-Tools, kullanılabilir tüm uzaktan rol yönetimi araçlarını yüklemek veya kaldırmak için.

RSAT-Feature-Tools, kullanılabilir tüm uzaktan özellik yönetimi araçlarını yüklemek veya kaldırmak için.

Kullandığınız komut için bir yanıt dosyası oluşturarak birden fazla uzaktan yönetim aracını yükleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Yanıt dosyası oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, Sunucu Yöneticisi Yardımı'nda "Sunucu Yöneticisi Komutları için Yanıt Dosyası Oluşturma" konusuna bakın.

Uzak Sunucu Yönetim Araçları'nı komut satırı kullanarak yüklemek için
Komut İstemi yürütülebilir dosyasını sağ tıklatıp veya Başlat menüsündeki Komut İstemi nesnesini sağ tıklatıp Yönetici olarak çalıştır seçeneğini tıklatarak yükseltilmiş kullanıcı haklarıyla bir Komut İstemi penceresi açın.
Komut istemine aşağıdakileri yazıp ENTER tuşuna basın; burada, command Id yüklemek istediğiniz araçların tanımlayıcısını (önceki tabloda bulunan) temsil eder.
ServerManagerCmd.exe -install <komut tanımlayıcısı>
noteNot
Komut İstemi komutları büyük/küçük harf duyarlı değildir.
Yükseltilmiş kullanıcı haklarıyla açılmış bir Komut İstemi penceresinde ServerManagerCmd.exe –query yazarak komut tanımlayıcılarının listesini elde edebilirsiniz. Yüklediğiniz yönetim araçları için gerekliyse, yükleme sonrasında bilgisayarı otomatik olarak yeniden başlatan -restart parametresi gibi, ServerManagerCmd.exe komutu için kullanılabilecek başka parametreler de vardır. Sunucu Yöneticisi Yardımı'ndaki "Sunucu Yöneticisi Komutlarına Genel Bakış" konusunda bulunan ek Sunucu Yöneticisi komut satırı parametreleriyle ilgili bilgileri okumanız önerilir.
Yükleme tamamlandığında, komut satırı yüklemenin başarılı olduğunu bildiren bir iletiyle birlikte 0 çıkış kodunu görüntüler.
Yükleme başarısız olduysa veya başka iletiler görüntüleniyorsa, sorunları bulmak ve çözmek için Sunucu Yöneticisi Yardımı'ndaki "Sunucu Yöneticisi Komutlarının Çıktısını Yorumlama" başlıklı bölüme bakın.
Uzak Sunucu Yönetim Araçları Paketi'ni kaldırma
Windows Server 2008 R2 çalıştıran bir bilgisayardan Uzak Sunucu Yönetim Araçları paketini Windows kullanıcı arabirimini, Windows PowerShell bileşenini, veya komut satırını kullanarak kaldırabilirsiniz.
Windows kullanıcı arabirimini kullanarak
Windows PowerShell cmdlet'lerini kullanarak
Komut satırını kullanarak
Windows kullanıcı arabirimini kullanarak
Bu yordamda, Sunucu Yöneticisi kullanarak Uzak Sunucu Yönetim Araçları içindeki araçların nasıl kaldırılacağı anlatılır.
Uzak Sunucu Yönetim Araçları'nı Windows'u kullanarak kaldırmak için
Aşağıdakilerden birini yaparak Özellik Kaldırma Sihirbazı'nı açın.
İlk Yapılandırma Görevleri penceresinde, Bu Sunucuyu Özelleştir alanında, Özellik kaldır'ı tıklatın.

Başlat'ı tıklatıp, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelerek ve ardından Sunucu Yöneticisi'ni tıklatarak Sunucu Yöneticisi konsolunu açın. Sunucu Yöneticisi giriş sayfasının Özellikler bölümünde Özellik kaldır'ı tıklatın.

noteNot
Sunucu Yöneticisi bileşenini, Quick Launch çubuğundaki Sunucu Yöneticisi düğmesini tıklatarak veya Komut İstemi penceresinde servermanager yazıp ENTER tuşuna basarak da açabilirsiniz.
Denetim Masası'nı açın. Programlar ve Özellikler'i çift tıklatın. Görevler listesinde, Windows özelliklerini aç veya kapat'ı tıklatın. Sunucu Yöneticisi konsolu açıldığında, giriş sayfasının Özellikler bölümünde Özellik kaldır'ı tıklatın.

Özellik Kaldırma Sihirbazı'nın Özellikleri Seç sayfasında, Uzak Sunucu Yönetim Araçları Paketi'ni seçin.
Yerel bilgisayardan kaldırmak istediğiniz uzaktan yönetim araçlarını seçin. İleri'yi tıklatın.
noteNot
Uzak Sunucu Yönetim Araçları kaldırıldığında bilgisayardan herhangi bir rol, rol hizmeti veya özellik kaldırılmaz. Uzak Sunucu Yönetim Araçları içinde seçtiğiniz her rol, rol hizmeti veya özellik için, yalnızca başka bilgisayarlarda yüklü olan belirtilen roller, rol hizmetleri veya özelliklerle ilgili yönetim görevlerini gerçekleştirmenize olanak sağlayan yönetim araçlarını ve ek bileşenlerini kaldırmış olursunuz.
Kaldırma Seçeneklerini Doğrulama sayfasında Kaldır'ı tıklatın.
Kaldırma tamamlandığında sihirbazdan çıkın.
Windows PowerShell cmdlet'lerini kullanarak
Bu yordamda, bilgisayarınızdan Uzak Sunucu Yönetim Araçları bileşenini kaldırmak için Remove-WindowsFeature cmdlet'inin nasıl kullanılacağı anlatılır.
Uzak Sunucu Yönetim Araçları'nı Windows PowerShell'i kullanarak kaldırmak için
Yükseltilmiş kullanıcı haklarıyla bir Windows PowerShell oturumu açın. Bunu yapmak için, Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ı tıklatın, Donatılar'ı tıklatın, Windows PowerShell'i tıklatın, Windows PowerShell'i sağ tıklatın ve sonra Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.
Sunucu Yöneticisi cmdlet'leriyle çalışmaya başlamadan önce Sunucu Yöneticisi modülünü Windows PowerShell oturumuna alın. Aşağıdakileri yazın ve Enter tuşuna basın.
Import-Module Servermanager
noteNot
Windows PowerShell cmdlet'leri büyük/küçük harf duyarlı değildir.
Kaldırmak istediğiniz uzaktan yönetim aracının komut adını bilmiyorsanız, Ad sütunundaki tüm komut adlarının listesini almak üzere aşağıdakileri yazın ve Enter tuşuna basın. Bir sonraki adım için komut adı gereklidir.
Get-WindowsFeature
Aşağıdaki listede gösterilen kapsayıcı tanımlayıcılarından birini seçerek, uzaktan yönetim araçlarını tek bir komut örneği içindeki tüm roller ve özellikler için kaldırabilirsiniz.
RSAT, yüklü olan tüm Uzak Sunucu Yönetim Araçları öğelerini kaldırmak için.

RSAT-Role-Tools, yüklü olan tüm uzaktan rol yönetimi araçlarını kaldırmak için.

RSAT-Feature-Tools, yüklü olan tüm uzaktan özellik yönetimi araçlarını kaldırmak için.

Uzaktan yönetim aracını yüklemek için, aşağıdakileri yazın ve Enter tuşuna basın; burada, name, uzaktan yönetim aracını kaldırmak için önceki adımda elde edilen komut adını temsil eder.
Remove-WindowsFeature name
Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, komut adlarını virgülle ayırarak birden fazla aracı kaldırabilirsiniz.
Remove-WindowsFeature RSAT-RDS,RSAT-Web-Server,RSAT-BitLocker
Kaldırma tamamlandığında, 3. adımda gösterildiği gibi Get-WindowsFeature cmdlet'ini çalıştırarak seçtiğiniz uzaktan yönetim araçlarının kaldırıldığını doğrulayın.
Komut satırını kullanarak
noteNot
Windows Server 2008 R2 Kullanıcı Hesabı Denetimi'nin getirdiği güvenlik sınırlamaları nedeniyle, aşağıdaki yordamı tamamlamak için yükseltilmiş kullanıcı haklarıyla bir Komut İstemi penceresi çalıştırmanız gerekir.
Komut satırını kullanarak Uzak Sunucu Yönetim Araçları öğesini kaldırmaya başlamadan önce, Sunucu Yöneticisi Yardımı'ndaki "Sunucu Yöneticisi Komutlarına Genel Bakış" konusunu okumanız önemle önerilir.
Buradaki yordamda, tek bir komut tanımlayıcısı içinde yer alan bir araç kümesinin nasıl kaldırılacağı gösterilmiştir. Birden fazla rol veya özellikle ilgili uzaktan yönetim araçlarını kaldırmak isterseniz, bunu aşağıdaki iki yoldan birini kullanarak yapabilirsiniz.
Aşağıdaki listede gösterilen kapsayıcı tanımlayıcılarından birini seçerek, uzaktan yönetim araçlarını tek bir komut örneği içindeki tüm roller ve özellikler için kaldırabilirsiniz.

RSAT, yüklü olan tüm Uzak Sunucu Yönetim Araçları öğelerini kaldırmak için.

RSAT-Role-Tools, yüklü olan tüm uzaktan rol yönetimi araçlarını kaldırmak için.

RSAT-Feature-Tools, yüklü olan tüm uzaktan özellik yönetimi araçlarını kaldırmak için.

Kullandığınız komut için bir yanıt dosyası oluşturarak birden fazla uzaktan yönetim aracını kaldırabilirsiniz. Yanıt dosyası oluşturma konusunda daha fazla bilgi için, Sunucu Yöneticisi Yardımı'nda "Sunucu Yöneticisi Komutları için Yanıt Dosyası Oluşturma" konusuna bakın.

Uzak Sunucu Yönetim Araçları'nı komut satırı kullanarak kaldırmak için
Komut İstemi yürütülebilir dosyasını sağ tıklatıp veya Başlat menüsündeki Komut İstemi nesnesini sağ tıklatıp Yönetici olarak çalıştır seçeneğini tıklatarak yükseltilmiş kullanıcı haklarıyla bir Komut İstemi penceresi açın.
Komut istemine aşağıdakileri yazıp ENTER tuşuna basın; burada, command Id, kaldırmak istediğiniz araçların tanımlayıcısını (önceki tabloda bulunan) temsil eder.
ServerManagerCmd.exe -remove <komut tanımlayıcısı>
noteNot
Yükseltilmiş kullanıcı haklarıyla açılmış bir Komut İstemi penceresinde ServerManagerCmd.exe –query yazarak komut tanımlayıcılarının listesini elde edebilirsiniz. Yükleme sonrasında, bilgisayarda kalan diğer programlar için gerekliyse, bilgisayarı otomatik olarak yeniden başlatan -restart parametresi gibi, bu komut için kullanılabilecek başka parametreler de vardır. Sunucu Yöneticisi Yardımı'ndaki "Sunucu Yöneticisi Komutlarına Genel Bakış" konusunda bulunan ek Sunucu Yöneticisi komut satırı parametreleriyle ilgili bilgileri okumanız önerilir.
Kaldırma tamamlandığında, komut satırı kaldırmanın başarılı olduğunu bildiren bir iletiyle birlikte 0 çıkış kodunu görüntüler.
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.