VB ile Kodlarla yeni kontrol ekleme//High Hacker

High Hacker

Uzman üye
25 Ağu 2011
1,540
0
İzmit
Visual Basic

---------------------

Kod;

'Module Yazılmayacak sadece form içine yazılacak isteyen arkadaşlar modullede bağlantı kurabilir tabi bunu engelleyemem dimi her neyse kafanıza göre takılın

Dim t As Long
Dim l As Long
Dim i As Integer

'bu kod forma textbox eklemek için


Private Sub Command1_Click()
On Error GoTo sa
Dim ctl As Control
Dim ctlType As String
Dim ctlName As String
i = i + 1
Set ctl = Form1.Controls.Add("VB.TextBox", "Text" & i, Form1)
With ctl
.Visible = True
.Top = 800 * i
.Left = 400
.Width = 4000
.Height = 400
.Font.Size = 12
.Text = "Developed By Sachin Dhillan"
.Appearance = 0
End With
Exit Sub
sa:
MsgBox Err.Description, vbInformation, "Error"
End Sub


'bu kod eklenen textboxu sıraya göre kaldırır


Private Sub Command2_Click()
On Error GoTo er
If i = 0 Then Exit Sub
Form1.Controls.Remove "Text" & i
i = i - 1
Exit Sub
er:
MsgBox Err.Description, , "Warning"
End Sub

'bunlarda Bildiğiniz Kodlar:) işte


Private Sub Form_Load()
t = 500
i = 0
End Sub

Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
If UnloadMode <> vbFormCode Then
MsgBox "Sorry User" & vbCrLf & "Use the Exit button to close the Form", vbCritical, "Warning"
Cancel = True
End If
End Sub


İyİ Çalışmalar
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.