VB ile Windowsu BeklemeKonumuna alma//High Hacker

High Hacker

Uzman üye
25 Ağu 2011
1,540
0
İzmit
Visual Basic

-------------------

Kod;

Bu örnek Windows'u bekleme konumuna alır. Herhangi bir klavye veya mouse hareketiyle bekleme konumundan çıkabilirsiniz... Bunun için api kullandım. Aşağıdaki kodu forma yapıştırmanız yeterli. Eğer sisteminiz bekleme konumuna girince bir daha geriye dönmüyorsa denemeyin.

Private Const ANYSIZE_ARRAY = 1
Private Const TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES = &H20
Private Const TOKEN_QUERY = &H8
Private Const SE_PRIVILEGE_ENABLED = &H2
Private Type LUID
LowPart As Long
HighPart As Long
End Type
Private Type LUID_AND_ATTRIBUTES
pLuid As LUID
Attributes As Long
End Type
Private Type TOKEN_PRIVILEGES
PrivilegeCount As Long
Privileges(ANYSIZE_ARRAY) As LUID_AND_ATTRIBUTES
End Type
Private Declare Function SetSystemPowerState Lib "kernel32" (ByVal fSuspend As Long, ByVal fForce As Long) As Long
Private Declare Function GetCurrentProcess Lib "kernel32" () As Long
Private Declare Function OpenProcessToken Lib "advapi32" (ByVal ProcessHandle As Long, ByVal DesiredAccess As Long, TokenHandle As Long) As Long
Private Declare Function LookupPrivilegeValue Lib "advapi32" Alias "LookupPrivilegeValueA" (ByVal lpSystemName As String, ByVal lpName As String, lpLuid As LUID) As Long
Private Declare Function AdjustTokenPrivileges Lib "advapi32" (ByVal TokenHandle As Long, ByVal DisableAllPrivileges As Long, NewState As TOKEN_PRIVILEGES, ByVal BufferLength As Long, PreviousState As TOKEN_PRIVILEGES, ReturnLength As Long) As Long
'set the shut down privilege for the current application
Private Sub EnableShutDown()
Dim hProc As Long
Dim hToken As Long
Dim mLUID As LUID
Dim mPriv As TOKEN_PRIVILEGES
Dim mNewPriv As TOKEN_PRIVILEGES
hProc = GetCurrentProcess()
OpenProcessToken hProc, TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES + TOKEN_QUERY, hToken
LookupPrivilegeValue "", "SeShutdownPrivilege", mLUID
mPriv.PrivilegeCount = 1
mPriv.Privileges(0).Attributes = SE_PRIVILEGE_ENABLED
mPriv.Privileges(0).pLuid = mLUID
' enable shutdown privilege for the current application
AdjustTokenPrivileges hToken, False, mPriv, 4 + (12 * mPriv.PrivilegeCount), mNewPriv, 4 + (12 * mNewPriv.PrivilegeCount)
End Sub
Private Sub Form_Load()
'enable the shutdown privilege
EnableShutDown
'on Windows2000: hibernate
'on Windows9x/ME: suspend
SetSystemPowerState False, False
End Sub

 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.