İPUCU

Seçenekler

THT Discord Botu | Eronmay

Eronmay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Stajyer Moderatör
Üyelik tarihi:
07/2016
Nereden:
THT Merkez
Yaş:
21
Mesajlar:
776
Konular:
32
Teşekkür (Etti):
71
Teşekkür (Aldı):
125
Ticaret:
(0) %
2 Hafta önce
#1
THT Discord Botu | Eronmay
Selamlar "Türk Hack Team" ailesi. Bugün sizlerle "THT Discord Müzik Botu" Kurulumundan Ve Komutlarından Bahsediceğim.İlk Olarak https://discordapp.com/oauth2/authorize?client_id=640225997068828672&scope=bot&p ermissions=2146958841 Adresine gidiyoruz, "Bir sunucuya bot ekle" Kısmından botu hangi sunucumuza eklemek istediğimizi seçiyoruz. Ardından "Yetkilendir" Diyerek sunucumuza botu ekliceğiz.
"Ben robot değilim" Kısmını doğrulayıp devam ediyoruz.
Evet dostlarım sunucumuza botumuz eklendi.
Sunucu içerisinden'de kontrol edelim.!çal
Link Veya Şarkının İsmini Girin
!devamet
Şarkıya Devam Et
!geç
Sıradaki Şarkıya Geçer
!durdur
Şarkıyı Durdurur
!ses
Şarkının Ses Seviyesini Ayarlar (1-15)
!oynatılan
O Anki Oynatılan Şarkıyı Söyler
!kuyruk
Kuyruktaki Şarkıları Görüntülenir
!davet-et
Sunucunuza THT Müzik Botunu Davet Eder
!katıl
THT Oyuncu Topluluğu Discord Sunucusuna Katılmanızı SağlarKod:
const Discord = require('discord.js');
const client = new Discord.Client();
const ayarlar = require('./ayarlar.json');
const chalk = require('chalk');
const moment = require('moment');
var Jimp = require('jimp');
const { Client, Util } = require('discord.js');
const weather = require('weather-js')
const fs = require('fs');
const db = require('quick.db');
const http = require('http');
const express = require('express');
require('./util/eventLoader')(client);
const path = require('path');
const request = require('request');
const snekfetch = require('snekfetch');
const queue = new Map();
const YouTube = require('simple-youtube-api');
const ytdl = require('ytdl-core');
const app = express();
  app.get("/", (request, response) => {
  console.log(`Bot Çalışıyor.`);
  response.sendStatus(200);
  });
  app.listen(process.env.PORT);
  setInterval(() => {
  http.get(`http://${process.env.PROJECT_DOMAIN}.glitch.me/`);
  }, 280000);const log = message => {
 console.log(`[${moment().format('YYYY-MM-DD HH:mm:ss')}] ${message}`);
};


client.commands = new Discord.Collection();
client.aliases = new Discord.Collection();
fs.readdir('./komutlar/', (err, files) => {
 if (err) console.error(err);
 log(`${files.length} komut yüklenecek.`);
 files.forEach(f => {
  let props = require(`./komutlar/${f}`);
  log(`Yüklenen komut: ${props.help.name}.`);
  client.commands.set(props.help.name, props);
  props.conf.aliases.forEach(alias => {
   client.aliases.set(alias, props.help.name);
  });
 });
});

client.reload = command => {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  try {
   delete require.cache[require.resolve(`./komutlar/${command}`)];
   let cmd = require(`./komutlar/${command}`);
   client.commands.delete(command);
   client.aliases.forEach((cmd, alias) => {
    if (cmd === command) client.aliases.delete(alias);
   });
   client.commands.set(command, cmd);
   cmd.conf.aliases.forEach(alias => {
    client.aliases.set(alias, cmd.help.name);
   });
   resolve();
  } catch (e){
   reject(e);
  }
 });
};

client.load = command => {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  try {
   let cmd = require(`./komutlar/${command}`);
   client.commands.set(command, cmd);
   cmd.conf.aliases.forEach(alias => {
    client.aliases.set(alias, cmd.help.name);
   });
   resolve();
  } catch (e){
   reject(e);
  }
 });
};

client.unload = command => {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  try {
   delete require.cache[require.resolve(`./komutlar/${command}`)];
   let cmd = require(`./komutlar/${command}`);
   client.commands.delete(command);
   client.aliases.forEach((cmd, alias) => {
    if (cmd === command) client.aliases.delete(alias);
   });
   resolve();
  } catch (e){
   reject(e);
  }
 });
};


client.elevation = message => {
 if(!message.guild) {
	return; }
 let permlvl = 0;
 if (message.member.hasPermission("BAN_MEMBERS")) permlvl = 2;
 if (message.member.hasPermission("ADMINISTRATOR")) permlvl = 3;
 if (message.author.id == ayarlar.sahipbir) permlvl = 4
 if (message.author.id == ayarlar.sahipiki) permlvl = 4
 if (message.author.id == ayarlar.sahipuc) permlvl = 4
 return permlvl;
};

client.login(ayarlar.token);
const youTube = require('simple-youtube-api');
const Ytdl = require('ytdl-core');
const youtube = new YouTube('key');
const Queue = new Map();
var prefix = ayarlar.prefix; "!"

client.on("message", async message => {
 var args = message.content.substring(prefix.length).split(" ");
  if (!message.content.startsWith(prefix)) return;
 var searchString = args.slice(1).join(' ');
 var url = args[1] ? args[1].replace(/<(.+)>/g, '$1') : '';
 var serverQueue = queue.get(message.guild.id);
  switch (args[0].toLowerCase()) {
   case "çal":
  var voiceChannel = message.member.voiceChannel;
  const voiceChannelAdd = new Discord.RichEmbed()
  .setColor("#FFFF00")
  .setTitle(`Hata`)
  .setDescription(`Herhangi Bir Odada Bulunmuyorsunuz. Lütfen Bir Odaya Giriş Yapınız !`)
  if (!voiceChannel) return message.channel.send(voiceChannelAdd);
  var permissions = voiceChannel.permissionsFor(message.client.user);
  if (!permissions.has('CONNECT')) {
   const warningErr = new Discord.RichEmbed()
   .setColor("#3333FF")
   .setTitle(`Hata`)
   .setDescription(`Bu Ses Kanalına Katılmak İçin Gerekli Yetkim Yok !`)
   return message.channel.send(warningErr);
  }
  if (!permissions.has('SPEAK')) {
   const musicErr = new Discord.RichEmbed()
   .setColor("RANDOM")
   .setTitle(`Hata`)
   .setDescription(`Müzik Çalmak İçin Konuşma Yetkim Yok !`)
   return message.channel.send(musicErr);
  }
   if (url.match(/^https?:\/\/(www.youtube.com|youtube.com)\/playlist(.*)$/)) {
   var playlist = await youtube.getPlaylist(url);
   var videos = await playlist.getVideos();
   for (const video of Object.values(videos)) {
    var video2 = await youtube.getVideoByID(video.id);
    await handleVideo(video2, message, voiceChannel, true);
   }
   const PlayingListAdd = new Discord.RichEmbed()
   .setColor("#FF6600")
   .setTitle(`Oynatma Listesi:`)
   .setDescription(`? **${playlist.title}** Bu Şarkı Oynatma Listesine Eklenmiştir.`)
   return message.channel.send(PlayingListAdd);
  } else {
   try {
    var video = await youtube.getVideo(url);
   } catch (error) {
    try {
     var videos = await youtube.searchVideos(searchString, 10);
     var index = 0;
     const embed = new Discord.RichEmbed()
     .setColor("#FFFF00")
     .setTitle(`___**Çalmasını İstediğiniz Şarkıyı Seçin**___`)
     .setDescription(`${videos.map(video2 => `**${++index} -** ${video2.title}`).join('\n')} \n\n**Lütfen Hangi Şarkıyı Seçmek İstiyorsanız \`1\` İle \`10\` Arası Bir Sayı Yazınız.**`)
     .setFooter(`Şarkı Seçimi Yapmaz İseniz "10" Saniye İçersinde İptal Edilecektir.`)
     message.channel.send({embed})
     try {
      var response = await message.channel.awaitMessages(message2 => message2.content > 0 && message2.content < 11, {
       maxMatches: 1,
       time: 10000,
       errors: ['time']
      });
     } catch (err) {
      console.error(err);
      const NoNumber = new Discord.RichEmbed()
      .setColor("#FFFF00")
      .setTitle(`Hata`)
      .setDescription(`Hiç Bir Sayı Girilmediği İçin Şarkı İsteği İptal Edilmiştir.`) 
      return message.channel.send(NoNumber);
     }
     const videoIndex = parseInt(response.first().content);
     var video = await youtube.getVideoByID(videos[videoIndex - 1].id);
    } catch (err) {
     console.error(err);
     const songNope = new Discord.RichEmbed()
     .setColor("RANDOM")
     .setTitle(`Hata`)
     .setDescription(`Böyle Bir Şarkı Bulunamadı !`) 
     return message.channel.send(songNope);
    }
   }
   return handleVideo(video, message, voiceChannel);
  }
  break;
   case "geç":
   const err0 = new Discord.RichEmbed()
   .setColor("RANDOM")
   .setTitle(`Hata`)
   .setDescription(`Bir sesli kanalda değilsin.`) 
  if (!message.member.voiceChannel) return message.channel.send(err0);
  const err05 = new Discord.RichEmbed()
  .setColor("RANDOM")
  .setTitle(`Hata`)
  .setDescription(`Şuanda herhangi bir şarkı çalmıyor.`)
  if (!serverQueue) return message.channel.send(err05);
  const songSkip = new Discord.RichEmbed()
  .setColor("#00CC00")
  .setTitle(`Şarkı Geçildi`)
  .setDescription(`Şarkı başarıyla geçildi. :ok_hand:`)
  serverQueue.connection.dispatcher.end('g');
  message.channel.send(songSkip)
  return undefined;
break;
   case "durdur":
  const err1 = new Discord.RichEmbed()
  .setColor("RANDOM")
  .setTitle(`Hata`)
  .setDescription(`Bir Sesli Kanala Giriş Yap`) 
  if (!message.member.voiceChannel) return message.channel.send(err1);
  const err2 = new Discord.RichEmbed()
  .setColor("#999999")
  .setTitle(`Hata`)
  .setDescription(`Şuanda herhangi bir şarkı çalmıyor.`)
  if (!serverQueue) return message.channel.send(err2);
  serverQueue.songs = [];
  const songEnd = new Discord.RichEmbed()
  .setColor("#993300")
  .setTitle(`Şarkı Durduruldu`)
  .setDescription(`Şarkı Başarı Bir Şekilde Durduruldu :ok_hand:`)
  serverQueue.connection.dispatcher.end('d');
  message.channel.send(songEnd)
  return undefined;
break;
   case "ses":
   const asd1 = new Discord.RichEmbed()
   .setColor("RANDOM")
   .setTitle(`Hata`)
   .setDescription(`Bir Sesli Kanala Giriş Yap`) 
  if (!message.member.voiceChannel) return message.channel.send(asd1);
  const asd2 = new Discord.RichEmbed()
  .setColor("RANDOM")
  .setTitle(`Hata`)
  .setDescription(`Şuan Herhangi Bir Şarkı Çalmıyor`)
  if (!serverQueue) return message.channel.send(asd2);
  
  let number = ["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"]
  const yaziolmazamk = new Discord.RichEmbed ()
  .setColor ("RANDOM")
  .setTitle ('HATA')
  .setDescription('Ses Seviyesi Sayı Olmalıdır')
 // if (!args[1] === number) return message.channel.send (yaziolmazamk)
  const volumeLevel = new Discord.RichEmbed()
  .setColor("#3366CC")
  .setTitle(`Ses Seviyesi`)
  .setDescription(`Ses Seviyesi: **${serverQueue.volume}**`)
  if(!args [1] === number) return;
  if (!args[1]) return message.channel.send(volumeLevel);
  serverQueue.volume = args[1];
  if (args[1] > 15) return message.channel.send(`Ses Seviyesi Maximum **15** Olarak Ayarlanabilir.`)
  serverQueue.connection.dispatcher.setVolumeLogarithmic(args[1] / 5);
  const volumeLevelEdit = new Discord.RichEmbed()
  .setColor("RANDOM")
  .setTitle(`Ses Seviyesi`)
  .setDescription(`Ses Seviyesi Ayarlandı: **${args[1]}** :ok_hand:`)
  return message.channel.send(volumeLevelEdit);
break;
   case "oynatılan":
  if (!serverQueue) return message.channel.send('Şuan Hiçbirşey Çalmıyor');
		return message.channel.send(`> Şu Anda Oynatılan Müzik: **${serverQueue.songs[0].title}**`);
break;
   case "kuyruk":
   var siralama = 0;
  if (!serverQueue) return message.channel.send('> **Şuanda Herhangi Bir Şarkı Çalınmıyor**');
  const songList10 = new Discord.RichEmbed()
  .setColor("RANDOM")
  .addField(`:white_check_mark: | Şuanda Oynatılan Şarkı`, `${serverQueue.songs[0].title}`)
  .addField(`:heavy_minus_sign: | Sırada Bekliyen Şarkılar`, `${serverQueue.songs.map(song => `**:arrow_right:** ${song.title}`).join('\n')}`)
  return message.channel.send(songList10);
break;
case "duraklat":
   if (serverQueue && serverQueue.playing) {
    serverQueue.playing = false;
    serverQueue.connection.dispatcher.pause();
    const asjdhsaasjdha = new Discord.RichEmbed()
  .setColor("RANDOM")
  .setTitle(`Şarkı Duraklatıldı`)
  .setDescription(`Şarkı Başarıyla Duraklatıldı :octagonal_sign:`)
   return message.channel.send(asjdhsaasjdha);
  }
  return message.channel.send('Şuanda Herhangi Bir Şarkı Çalmıyor');
break;
   case "devamet":
   if (serverQueue && !serverQueue.playing) {
    serverQueue.playing = true;
    serverQueue.connection.dispatcher.resume();
    const asjdhsaasjdhaadssad = new Discord.RichEmbed()
  .setColor("RANDOM")
  .setTitle(`Şarkı Devam Ettiriliyor :white_check_mark:`)
  .setDescription(`Şarkı başarıyla devam ettiriliyor :white_check_mark:`)
   return message.channel.send(asjdhsaasjdhaadssad);
  }
  return message.channel.send('Şuanda Herhangi Bir Şarkı Çalmıyor');
 
 return undefined;
break;
}
async function handleVideo(video, message, voiceChannel, playlist = false) {
 var serverQueue = queue.get(message.guild.id);
 //console.log(video);
 var song = {
  id: video.id,
  title: video.title,
  url: `https://www.youtube.com/watch?v=${video.id}`,
  thumbnail: `https://img.youtube.com/vi/${video.id}/maxresdefault.jpg`,
  requester: message.author.id,
 };
 if (!serverQueue) {
  var queueConstruct = {
   textChannel: message.channel,
   voiceChannel: voiceChannel,
   connection: null,
   songs: [],
   volume: 5,
   playing: true
  };
  queue.set(message.guild.id, queueConstruct);
  queueConstruct.songs.push(song);
  try {
   var connection = await voiceChannel.join();
   queueConstruct.connection = connection;
   play(message.guild, queueConstruct.songs[0]);
  } catch (error) {
   console.error(`Ses kanalına giremedim HATA: ${error}`);
   queue.delete(message.guild.id);
   return message.channel.send(`Ses kanalına giremedim HATA: ${error}`);
  }
 } else {
  serverQueue.songs.push(song);
  //console.log(serverQueue.songs);
  if (playlist) return undefined;
  const songListBed = new Discord.RichEmbed()
  .setColor("RANDOM")
  .setTitle(`Kuyruğa Eklendi`)
  .setDescription(`**${song.title}** adlı şarkı kuyruğa eklendi :white_check_mark:`)
  return message.channel.send(songListBed);
 }
 return undefined;
}
 function play(guild, song) {
 var serverQueue = queue.get(guild.id);
 if (!song) {
  serverQueue.voiceChannel.leave();
  queue.delete(guild.id);
  return;
 }
 //console.log(serverQueue.songs);
 const dispatcher = serverQueue.connection.playStream(ytdl(song.url))
  .on('end', reason => {
   /*if (reason === 'İnternetten kaynaklı bir sorun yüzünden şarkılar kapatıldı.');
   else console.log(reason);*/
   serverQueue.songs.shift();
   play(guild, serverQueue.songs[0]);
  })
  .on('error', error => console.error(error));
 dispatcher.setVolumeLogarithmic(serverQueue.volume / 5);
  
 const playingBed = new Discord.RichEmbed()
 .setColor("#990066")
 .setAuthor(` Şarkı Oynatılıyor...`, `http://icons.iconarchive.com/icons/dakirby309/simply-styled/256/YouTube-icon.png`)
 .setDescription(`[${song.title}](${song.url})[<@${song.requester}>]`)
 serverQueue.textChannel.send(playingBed);
}
});Evet dostlarım, bugünlük konumuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın birdahaki konular'da görüşmek üzere
---------------------
Bir Gece Ansızın, Zalimin Tepesinde, Mazlumun Yanında.Steam / Telegram

TurkHackTeam.Org
Konu Eronmay tarafından (bir Hafta önce Saat 13:25 ) değiştirilmiştir.
fsocN, wRsp24, "P4RS, PatroxX Teşekkür etti.
Eronmay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Stajyer Moderatör
Üyelik tarihi:
07/2016
Nereden:
THT Merkez
Yaş:
21
Mesajlar:
776
Konular:
32
Teşekkür (Etti):
71
Teşekkür (Aldı):
125
Ticaret:
(0) %
2 Hafta önce
#2
Cevap: THT Discord Botu | Eronmay
Güncel ++
---------------------
Bir Gece Ansızın, Zalimin Tepesinde, Mazlumun Yanında.Steam / Telegram

TurkHackTeam.Org
Black Turtle - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
01/2015
Nereden:
Remote Admin
Mesajlar:
6.659
Konular:
1377
Teşekkür (Etti):
1103
Teşekkür (Aldı):
1959
Ticaret:
(0) %
bir Hafta önce
#3
Cevap: THT Discord Botu | Eronmay
eline sağlık
---------------------

⢠⡤⢺⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣄
⠀⠉⠀⠘⠛⠉⣽⣿⣿⣿⣿⡇
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢉⣿⣿⣿⣿⡗
⠀⢀⣀⡀⢀⣀⣤⣤⣽⣿⣼⣿⢇⡄
⠀⠀⠙⠗⢸⣿⠁⠈⠋⢨⣏⡉⣳
⠀⠀⠀⠀⢸⣿⡄⢠⣴⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⠉⣻⣿⣿⣿⣿⣿⡟⡀
⠀⠀⠀⠀⠐⠘⣿⣶⡿⠟⠁⣴⣿⣄
⠀⠀⠀⠀⠀⠘⠛⠉⣠⣴⣾⣿⣿⣿⡦
⠀⠀⢀⣴⣠⣄⠸⠿⣻⣿⣿⣿⣿⠏
⠀⣠⣿⣿⠟⠁
ProseTHT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
03/2016
Nereden:
T Ü R K
Mesajlar:
529
Konular:
33
Teşekkür (Etti):
49
Teşekkür (Aldı):
82
Ticaret:
(0) %
bir Hafta önce
#4
Cevap: THT Discord Botu | Eronmay
Eline Sağlık
---------------------

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. Bilakis onlar diridirler, lakin siz anlayamazsınız. (Bakara,154)

Eronmay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Stajyer Moderatör
Üyelik tarihi:
07/2016
Nereden:
THT Merkez
Yaş:
21
Mesajlar:
776
Konular:
32
Teşekkür (Etti):
71
Teşekkür (Aldı):
125
Ticaret:
(0) %
bir Hafta önce
#5
Cevap: THT Discord Botu | Eronmay
Alıntı:
Black Turtle´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
eline sağlık
Teşekkür Ederim

Alıntı:
ProseTHT´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Eline Sağlık
Teşekkür Ederim
---------------------
Bir Gece Ansızın, Zalimin Tepesinde, Mazlumun Yanında.Steam / Telegram

TurkHackTeam.Org
"P4RS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Green Team (Kıdemli)
Üyelik tarihi:
01/2017
Nereden:
Balkes
Yaş:
18
Mesajlar:
3.888
Konular:
357
Teşekkür (Etti):
622
Teşekkür (Aldı):
1393
Ticaret:
(0) %
bir Hafta önce
#6
Cevap: THT Discord Botu | Eronmay
Ellerine sağlık Eronmay
---------------------
SolidStar

Twitter Telegram

"Yaratıcı zihinlerin kaderidir yalnızlık."
Eronmay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Stajyer Moderatör
Üyelik tarihi:
07/2016
Nereden:
THT Merkez
Yaş:
21
Mesajlar:
776
Konular:
32
Teşekkür (Etti):
71
Teşekkür (Aldı):
125
Ticaret:
(0) %
bir Hafta önce
#7
Cevap: THT Discord Botu | Eronmay
Alıntı:
"P4RS´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Ellerine sağlık Eronmay
Teşekkür Ederim
---------------------
Bir Gece Ansızın, Zalimin Tepesinde, Mazlumun Yanında.Steam / Telegram

TurkHackTeam.Org
Myhitetal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
02/2016
Nereden:
Trakya
Mesajlar:
71
Konular:
5
Teşekkür (Etti):
9
Teşekkür (Aldı):
17
Ticaret:
(0) %
bir Hafta önce
#8
Cevap: THT Discord Botu | Eronmay
Vaov. Ellerine sağlık, diğer botların sıkıntılarıyla uğraşmaktan ciğerim solmuştu açıkçası. Başarılı bir iş
--------------------- Python / Java / C / LinuxOS
Elektrik-Elektronik Mühendisi
(Bu aralar yapay zekaya merak sardı)

Eronmay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Stajyer Moderatör
Üyelik tarihi:
07/2016
Nereden:
THT Merkez
Yaş:
21
Mesajlar:
776
Konular:
32
Teşekkür (Etti):
71
Teşekkür (Aldı):
125
Ticaret:
(0) %
bir Hafta önce
#9
Cevap: THT Discord Botu | Eronmay
Alıntı:
Myhitetal´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Vaov. Ellerine sağlık, diğer botların sıkıntılarıyla uğraşmaktan ciğerim solmuştu açıkçası. Başarılı bir iş
Beğenmenize Sevindim, Gönül Rahatlığıyla Kullanabilirsiniz
---------------------
Bir Gece Ansızın, Zalimin Tepesinde, Mazlumun Yanında.Steam / Telegram

TurkHackTeam.Org
AlphaJakey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Forumdan Uzaklaştırıldı
Üyelik tarihi:
12/2017
Nereden:
Centaurus
Mesajlar:
2.220
Konular:
415
Teşekkür (Etti):
0
Teşekkür (Aldı):
1240
Ticaret:
(0) %
bir Hafta önce
#10
Cevap: THT Discord Botu | Eronmay
Eline sağlık eronmay.

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
Sizin eklenti yükleme yetkiniz yok
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodları Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı