İPUCU

Seçenekler

Pawno Rehberi | Detaylı |

12-11-2012 18:46
#1
LaZRaiLL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
09/2011
Nereden:
Adana
Mesajlar:
533
Teşekkür (Etti):
74
Teşekkür (Aldı):
73
Konular:
136
1.Bölüm : Pawno Nedir ?

Pawno , "pwn" formatında yazılan Sa:Mp modlarını "amx" formatına dönüştürerek Sa:Mp'da oynanılabilir hale getirmeye yarayan bir compilerdir.Pawnoya "pwn" formatında kod yazımında C# ile C+ dillerinden yararlanılmış bir dil kullanılmaktadır.Kullanımı gayet basittir fakat dilini öğrenmek için çok çalışmak gerekir.Eğer programla dillerinden bazılarını biliyorsanız öğrenmekte çok zorlanmazsınız.

İyi Yönleri (WikiSamp'tan Alıntıdır..) :

- Rahatlıkla kullanılabilir boyut.

- Az bellek kullanımı.

- Yanınızda kullanacağınız functionların listesinin bulunması.

- SA-MP ile uyumlu olması.

Eksileri (WikiSamp'tan Alıntıdır..) :

- Büyük mod yapımları için çok zor.

- Editor çok sade.

- Vista sistemlerde çalıştırmanız için kullanıcı olarak açmanız gerekiyor.

2.Bölüm Modlar ve Filterscriptler :


Sa:Mp'ta oyun modları ve filterscriptler kullanılır.

Sunucuda mutlaka bir oyun modu açık bulunur ve sunucuda bu moddaki verilerden yararlanılır.

Filterscriptler ise , açılması zorunlu olmayan fakat modların yanında ek veriler bulunduran kodlamalardır.3. Bölüm : Modun başında bulunan tanıtım kodları :

#include <includeismi> Kodu : Bu kodumuz moda , belirttiğimiz dosyadaki kodların eklenmesini sağlar.Örneğin "#include <a_samp>" yazdığımızda belirttiğimiz dosyanın (Eğer belirttiğiniz dosya pawno/include klasörü içindeyse bulunduğu klasörü belirtmenize gerek yok) içindeki kodlar , kodu koyduğumuz yere geçirilir.

#define <defineismi> "tanıtılan kod veya değişken" Kodu : Bu kod ile modda daha sonra bir takım şeyleri ayrı ayrı yazmak yerine buradan tanıtarak hepsini yazabilirsiniz.Örneğin "#define TAKIMMESAJI "Takım oyuncuları dikkat!" " yazdınız.Bir daha modun içinde TAKIMMESAJI yazarsanız bunun yerine "Takım oyuncuları dikkat!" yazacak.Veya "#define TAKIMKODU "/takim" " yazdığınızda , modun içinde her TAKIMKODU yazdığınız yere bunun yerine /takim yazılır.

new <tanıtımdeğişkeni> Kodu : Bu kod ile normalde dilin içinde olmayan bu yüzden moda tanıtmamız gereken kodları tanıtabiliriz.Örneğin "new playername = GetPlayerName(playerid);" yazarsak her playername yazdığımız yerde oyuncunun ismi yazar.

forward <publicismi> Kodu : Bu kod ile moda ayrıca yerleştirdiğimiz (Bkz : Pawnodaki publicler) publicleri tanıtıyoruz.Örneğin "public PlayerDeath(playerid)" isimli bir public açtık.Bu publicin çalışması için modumuzun başına "forward PlayerDeath(playerid);" yazmamız gerekir.

main() Kodu :
Kod:
main()

{

	print("\n Yazınız.");

	print("Yazınız.\n");

	print("Yazınız.\n");

}
...şeklinde yazılır.Buradaki print(""); içine yazdığınız yazılar , server açıldığında Samp-server.exe'de görünecek yazılardır.

4.Bölüm : Publicler :

Publicler , içindeki kodlarla belli zaman aralıklarında veya her zaman içindeki kodları sergilemeye yarayan kod bütünleridir.Örneğin "public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])" publicinin içinde oyundaki komutlar bulunur.Veya "public OnPlayerConnect(playerid)" içinde oyuncunun oyuna girdiği sırada neler olacağını belirten kodlar bulunur.Pawnoda iki çeşit publicler vardır.1-)Pawnonun içinde bulunan sabit publicler , 2-)"forward" kodu ile ayrıca ekleyebildiğimiz publicler..

Sabit publicler :

O

* OnFilterScriptExit : Filterscriptlerde kullanılır.Filterscript veya server kapandığında Samp-server.exe'de neler yazması istediğinizi buradan ayarlayabilirsiniz.

* OnFilterScriptInit : Filterscriptlerde kullanılır.Filterscript veya server açıldığında Samp-server.exe'de neler yazması istediğinizi buradan ayarlayabilirsiniz.

* OnGameModeExit : Modlarda kullanılır.Mod veya server kapandığında Samp-server.exe'de neler yazması istediğinizi buradan ayarlayabilirsiniz.

* OnGameModeInit : Modlarda kullanılır.Mod veya server açıldığında Samp-server.exe'de neler yazması istediğinizi buradan ayarlayabilirsiniz.

* OnPlayerCommandText : Oyundaki komutları koyacağınız publictir.

* OnPlayerConnect : Oyuncu oyuna girdiğinde olmasını istediğiniz kodları koyacağınız publictir.

* OnPlayerDeath : Oyuncu öldüğünde olmasını istediğiniz kodları koyacağınız publictir.

* OnPlayerDisconnect : Oyuncu oyundan çıktığında olmasını istediğiniz kodları koyacağınız publictir.

* OnPlayerEnterCheckpoint : Oyuncunun checkpointe geldiğinde olmasını istediğiniz kodları koyacağınız publictir.

* OnPlayerEnterRaceCheckpoint : Oyuncunun yarış checkpointinden çıktıktan sonra olmasını istediğiniz kodları koyacağınız publictir.

* OnPlayerEnterVehicle : Oyuncu arabaya binerken olmasını istediğiniz kodları koyacağınız publictir.

* OnPlayerExitVehicle : Oyuncu arabadan inerken olmasını istediğiniz kodları koyacağınız publictir.

* OnPlayerKeyStateChange : Oyuncunun tuşlara bastığında olmasını istediğiniz kodları koyacağınız publictir.

* OnPlayerLeaveCheckpoint : Oyuncunun checkpointten çıktıktan sonra olmasını istediğiniz kodları koyacağınız publictir.

* OnPlayerLeaveRaceCheckpoint : Oyuncunun yarış checkpointinden çıktıktan sonra olmasını istediğiniz kodları koyacağınız publictir.

* OnPlayerPickUpPickup : Oyuncunun pickupları aldığı sırada olmasını istediğiniz kodları koyacağınız publictir.

* OnPlayerPrivmsg : Oyuncu özel mesaj attığında olmasını istediğiniz kodları yazacağını publictir.Örnek WikiSamp'tan alıntıdır..)
Kod:
public OnPlayerPrivmsg(playerid, recieverid, text[])
{
  new RecName[24], PlayerName[24];
  GetPlayerName(recieverid, giveplayer, sizeof(giveplayer));
  GetPlayerName(playerid, PlayerName, sizeof(PlayerName));
 
  if(!IsPlayerConnected(recieverid))
    return SendClientMessage(playerid, 0xAFAFAFAA, "INVALID ID!");
  if(recieverid == playerid)
    return SendClientMessage(playerid, 0xAFAFAFAA, "SERVER: The receiver can't be yourself.");
 
  GameTextForPlayer(playerid, "~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~y~Private message ~r~Sent~y~.", 3000, 3);
  GameTextForPlayer(recieverid, "~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~y~Private message ~r~Recieved~y~.", 3000, 3);
  PlayerPlaySound(playerid, 1057, 0.0, 0.0, 0.0);
  PlayerPlaySound(recieverid, 1057, 0.0, 0.0, 0.0);
 
  format(str, sizeof(str), "PM from %s(%i): %s", PlayerName, playerid, text);
  SendClientMessage(recieverid, 0x33AAFFFF, str);
 
  format(str, sizeof(str), "PM sent to %s(%i): %s", RecName, recieverid, text);
  SendClientMessage(playerid, 0x33AAFFFF, str);
  return true;
}
* OnPlayerRequestClass : Oyuncunun karakter seçimi sırasında olmasını istediğiniz kodları yazacağınız publictir.

* OnPlayerSpawn : Oyuncunun spawn olduğu sırada olmasını istediğiniz kodları yazacağınız publictir.

* OnPlayerText : Oyuncunun mesajlarının yönetildiği publictir.Örneğin bir oyuncu susturulmuşsa aşağıdaki gibi şekilde mesaj atamamasını sağlayabilirsiniz : (WikiSamp'tan Alıntıdır..)
Kod:
public OnPlayerText(playerid, text[])
{
  // for example, if the variable mute[playerid] is set to 1, it will
  // stop the text from processing, otherwise it allows it to be sent.
  if(mute[playerid] == 1)
  {
    return false;
  }
  return true;
}
* OnVehicleDeath : Bir araba patladığında olmasını istediğiniz kodları yazacağınız publictir.

* OnVehicleSpawn : "new" kodu ile tanıttığımız aracın spawn olduğunda olmasını istediğiniz kodları yazacağınız publictir.5. bölüm : Pawno'daki Kodlar :

A

* AddMenuItem : Menülere seçenek ekleyebildiğimiz kod çeşididir.

* AddPlayerClass : OnGameModeInIt'e koyulur.Oyuncu seçimine karakter eklememizi sağlar.

* AddStaticPickup : OnGameModeInIt'e koyulur.Pickup eklememizi sağlar.

* AddStaticVehicle : OnGameModeInIt'e koyulur.Araç eklememizi sağlar.

* AddVehicleComponent : Araçlara parça eklemeye yarar.

* AllowAdminTeleport : Adminlerin menüdeyken haritada gitmek istedikleri yere sağ tıklayarak oraya gidebilmelerini sağlar.

* AllowInteriorWeapons : OnGameModeInIt'e koyulur.Interiorlarda da silah kullanılmasını sağlar.

* AllowPlayerTeleport : Oyuncuların menüdeyken haritada gitmek istedikleri yere sağ tıklayarak oraya gidebilmelerini sağlar.

* ApplyAnimation : Belirtilen oyuncunun , belirtilen animasyonu yapmasını sağlar.


B

* Ban : Belirtilen oyuncunun banlanmasını sağlar.


C


* ChangeVehicleColor : Aracın renginin değiştirilmesini sağlar.

* ClearAnimations : Oyuncunun animasyonlarının durmasını sağlar.

* CreateExplosion : Patlatma yaratmayı sağlar.

* CreateMenu : Menü oluşturmanızı sağlar.

* CreateObject : Obje yaratmanızı sağlar.

* CreatePickup : Pickup oluşturmanızı sağlar.

* CreatePlayerObject : Oyuncu için pickup oluşturmanızı sağlar.

* CreateVehicle : Araç oluşturmanızı sağlar.

D


* DestroyMenu : Belirtilen menünün kapanmasını sağlar.

* DestroyObject : Belirtilen objenin yok olmasını sağlar.

* DestroyPickup : Belirtilen pickupın yok olmasını sağlar.

* DestroyPlayerObject : Belirtilen oyuncu objesinin yok olmasını sağlar.

* DestroyVehicle : Belirtilen aracın yok olmasını sağlar.

* DisableInteriorEnterExits : OnGameModeInIt'e koyulur.Interiorların giriş ve çıkışlarının kapanmasını sağlar.


E

* EnableStuntBonusForAll : Stunt bonuslarının herkes için açılıp kapanmasını sağlar.

* EnableStuntBonusForPlayer : Stunt bonuslarının oyuncu için açılıp kapanmasını sağlar.

* EnableZoneNames : OnGameModeInIt'e koyulur.Bulunan bölgenin isminin sağ altta görülmesini sağlar.


G

* GameModeExit : Modun bitmesini ve sıradaki modun açılmasını sağlar.

* GameTextForAll : Herkes için ekranda yazı çıkmasını sağlar.

* GameTextForPlayer : Oyuncu için ekranda yazı çıkmasını sağlar.

* GetPlayerAmmo : Oyuncunun mermi sayısının alınmasını sağlar.

* GetPlayerArmour : Oyuncunun kalkan miktarının alınmasını sağlar.

* GetPlayerColor : Oyuncunun renginin alınmasını sağlar.

* GetPlayerFacingAngle : Oyuncunun bakış açısının alınmasını sağlar.

* GetPlayerHealth : Oyuncunun can miktarının alınmasını sağlar.

* GetPlayerInterior : Oyuncunun bulunduğu interior idsinin alınmasını sağlar.

* GetPlayerIp : Oyuncunun ip adresinin alınmasını sağlar.

* GetPlayerMoney : Oyuncunun para miktarının alınmasını sağlar.

* GetPlayerName : Oyuncunun isminin alınmasını sağlar.

* GetPlayerPing : Oyuncunun ping miktarının alınmasını sağlar.

* GetPlayerPos : Oyuncunun bulunduğu yerin koordinatlarının alınmasını sağlar.

* GetPlayerScore : Oyuncunun skorunun alınmasını sağlar.

* GetPlayerSkin : Oyuncunun skin idsinin alınmasını sağlar.

* GetPlayerSpecialAction : Oyuncunun yaptığı animasyonun adının alınmasını sağlar.

* GetPlayerState : Oyuncunun durumunun (Araba sürüyor , yürüyor , arabay biniyor vb..) alınmasını sağlar.

* GetPlayerTeam : Oyuncunun bulunduğu takımın isminin alınmasını sağlar.

* GetPlayerTime : Oyuncunun oyunundaki zamanın alınmasını sağlar.

* GetPlayerVehicleID : Oyuncunun içinde bulunduğu arabanın idsinin bulunmasını sağlar.

* GetPlayerWantedLevel : Oyuncunun aranma seviyesinin alınmasını sağlar.

* GetVehicleHealth : Oyuncunun içinde bulunduğu aracın sağlığının alınmasını sağlar.

* GetVehicleModel : Oyuncunun içinde bulunduğu aracın modelinin alınmasını sağlar.

* GetVehiclePos : Oyuncunun içinde bulunduğu aracın koordinatlarının alınmasını sağlar.

* GivePlayerMoney : Belirtilen oyuncuya belirtilen miktarda para verilmesini sağlar.

* GivePlayerWeapon : Oyuncuya belirtilen silah idsine sahip silahın verilmesini sağlar.


I

* IsPlayerAdmin : "Eğer belirtilen oyuncu adminse" şartının konulmasını sağlar.

* IsPlayerConnected : "Eğer belirtilen oyuncu oyundaysa" şartının konulmasını sağlar.

* IsPlayerInAnyVehicle : "Eğer belirtilen oyuncu herhangi bir araçtaysa" şartının konulmasını sağlar.

* IsPlayerInCheckpoint : "Eğer belirtilen oyuncu belirtilen checkpointteyse" şartının konulmasını sağlar.

* IsPlayerInRaceCheckpoint : "Eğer belirtilen oyuncu belirtilen yarış checkpointindeyse" şartının konulmasını sağlar.

* IsPlayerInVehicle : "Eğer belirtilen oyuncu belirtilen araçtaysa" şartının konulmasını sağlar.


K

* Kick : Belirtilen oyuncunun oyundan atılmasını (kicklenmesini) sağlar.

* KillTimer : Belirtilen sayacın durdurulmasını sağlar.


R


* RemovePlayerFromVehicle : Belirtilen oyuncunun araçtan atılmasını sağlar.

* RemovePlayerMapIcon : Oyuncunun haritasından belirtilen simgenin silinmesini sağlar.

* RemoveVehicleComponent : Oyuncunun arabasından belirtilen parçaların silinmesini sağlar.

* ResetPlayerMoney : Oyuncunun parasının sıfırlanmasını sağlar.

* ResetPlayerWeapons : Oyuncunun silahlarının sıfırlanmasını sağlar.S


* SendClientMessage : Belirtilen oyuncuya , belirtilen mesajın atılmasını sağlar.

* SendClientMessageToAll : Bütün oyunculara belirtilen mesajın atılmasını sağlar.

* SendDeathMessage : Bir oyuncu öldüğünde , ölümle ilgilerin yer aldığı mesajın atılmasını sağlar.

* SetCameraBehindPlayer : Oyuncunun kamerasının normale dönmesini sağlar.

* SetDisabledWeapons : OnGameModeInIt'e koyulur.Modda kullanılması yasak olan silahların idleri ile kullanılır.

* SetGameModeText : OnGameModeInIt'e koyulur.Modun ismini belirtir.

* SetGravity : Oyundaki yerçekimi oranının belirtilmesini sağlar.

* SetNa****gDrawDistance : OnGameModeInIt'e koyulur.Oyuncularının birbirilerinin isimlerini ne kadar uzaklıktan görebileceklerinin ayarlanmasını sağlar.

* SetObjectPos : Belirtilen objenin , belirtilen koordinatlara gitmesini sağlar.

* SetPlayerAmmo : Oyuncunun mermi miktarının belirtilen miktara değiştirilmesini sağlar.

* SetPlayerArmour : Oyuncunun kalkan miktarının belirtilen miktara değiştirilmesini sağlar.

* SetPlayerCameraLookAt : Oyuncunun kamerasının belirtilen koordinatlara kenetlenmesini sağlar.

* SetPlayerCameraPos : Oyuncunun kamerasının belirtilen koordinatlarda olmasını sağlar.

* SetPlayerCheckpoint : Belirtilen checkpointlerde checkpoint oluşturmayı sağlar.

* SetPlayerColor : Oyuncunun rengini belirtilen renge değiştirmeyi sağlar.

* SetPlayerDisabledWeapons : Oyuncu için yasaklanan silahları belirtmeyi sağlar.

* SetPlayerFacingAngle : Oyuncunun bakış açısının belirtilen açıya dönmesini sağlar.

* SetPlayerHealth : Oyuncunun can miktarının belirtilen düzeye değişmesini sağlar.

* SetPlayerInterior : Oyuncunun bulunduğu interior idsinin belirtilen interior idsine dönüşmesini sağlar.

* SetPlayerMapIcon : Oyuncu için haritada belirtilen simgenin oluşmasını sağlar.

* SetPlayerName : Oyuncunun ismini , belirtilen isme değiştirmeye yarar.

* SetPlayerPos : Oyuncunun belirtilen koordinatlara gitmesini sağlar.

* SetPlayerRaceCheckpoint : Belirtilen koordinatlarda oyuncu için yarış checkpointi oluşmasını sağlar.

* SetPlayerScore : Oyuncunun skorunu belirtilen skora değişmesini sağlar.

* SetPlayerSkin : Oyuncunun skininin belirtilen skin idsindeki skine dönüşmesini sağlar.

* SetPlayerSpecialAction : Oyuncunun belirtilen animasyonu yapmasını sağlar.

* SetPlayerTeam : Oyuncunun belirtilen takıma geçmesini sağlar.

* SetPlayerTime : Oyuncunun oyunundaki zamanın belirtilen zamana dönüşmesini sağlar.

* SetPlayerWantedLevel : Oyuncunun aranma seviyesinin belirtilen seviyeye değişmesini sağlar.

* SetPlayerWeather : Oyuncunun oyunundaki havanın belirtilen havaya dönüşmesini sağlar.

* SetTimer : Zamanlayıcı oluşturmaya yarar.Publicler ile kullanılır.(İleride detaylı olarak anlatacağım..)

* SetTimerEx : Zamanlayıcı oluşturmaya yarar.Publicler ile kullanılır.(İleride detaylı olarak anlatacağım..)

* SetVehicleHealth : Oyuncunun içinde bulunduğu aracın sağlığının belirtilen miktara değişmesini sağlar.

* SetVehicleParamsForPlayer : Oyuncunun içinde bulunduğu aracın kilitlenmesini sağlar.1 koyarsanız araç kilitli olur , 0 koyarsanız kilitsiz olur.

* SetVehiclePos : Oyuncunun içinde bulunduğu aracın belirtilen koordinatlara gitmesini sağlar.

* SetVehicleToRespawn : Belirtilen aracın tekrar spawn olmasını sağlar.

* SetWeather : OnGameModeInIt'e koyulur.Oyunun hava durumunun ayarlanmasını sağlar.

* SetWorldTime : OnGameModeInIt'e koyulur.Oyunun zamanının ayarlanmasını sağlar.

* ShowMenuForPlayer : Belirtilen menünün oyuncu için açılmasını sağlar.

* ShowNa****gs : OnGameModeInIt'e koyulur.1 olarak ayarlandığı zaman oyuncular oyundayken karakterlerinin üzerinde oyuncuların isimlerini görebilirler , 0 koyulursa göremezler.

* ShowPlayerMarkers : OnGameModeInIt'e koyulur.1 olarak ayarlandığı zaman oyuncular haritada kimin nerede olduğunu görebilirler , 0 koyulursa göremezler.

* SpawnPlayer : Belirtilen oyuncunun spawn olmasını sağlar.


6. Bölüm : if Kodu :

Bu kod , belirtilen işlevin belli bir şarta göre yapılmasını sağlar.

Örneğin :
[CODE]SetPlayerInterior(playerid,10);
Kod:
..kodunun , sadece oyundu adminse olmasını istiyorsak şöyle yapmalıyız :

Kod:
	  if(IsPlayerAdmin(playerid))
	  {
      SetPlayerInterior(playerid,10);
..bu sayede oyuncunun interiorunun 10 olması ; oyuncunun admin olması şartına bağlanmıştır.
7. bölüm :

" for(new i; i<MAX_PLAYERS; i++)
{" kodu :

Bu kod , "i" harfinin , sunucudaki bütün oyuncuları temsil etmesini sağlar.

Örneğin :
Kod:
SetPlayerInterior(playerid,10);
..kodunun , sadece oyuncu için değil sunucudaki herkes için geçerli olmasını istiyorsak böyle yapmalıyız :
Kod:
for(new i; i<MAX_PLAYERS; i++)
	{
    SetPlayerInterior(i,10);
8.bölüm : Komut eklemek :

Pawno'da komut eklemek için kodlarımızı "OnPlayerCommandText" publicine koyacağız.

Öncelikle şu şekilde bir kod ekliyoruz :
Kod:
            if(strcmp(cmdtext, "/komutismi", true) == 0)

    {
..buradan sonra komutumuzun içeriklerini koyuyoruz.
Örneğin "/geber" yazdığımızda , komutu yazan kişinin ölmesini istiyorsak şöyle yapıyoruz :
Kod:
		if(strcmp(cmdtext, "/geber", true) == 0) 
{
 	SetPlayerHealth(playerid,0.0);
 	return 1;
    }
Birçok komut örneğine "Komut Örnekleri" bölümünden bakabilirsiniz.


9.bölüm : Spawn eklemek :

Bir oyuncunun doğacağı bilgileri içeren yani spawn bilgilerini içeren kod "AddPlayerClass"tır.


Bu kod "OnGameModeInIt" publicine koyulmaktadır.

"AddPlayerClass" kodu şu şekildedir :
Kod:
AddPlayerClass(skinid(Bakınız:Skin IDler),X,Y,Z,bakış açısı,silah1'in idsi,silah1'in mermi sayısı,silah2'nin idsi,silah2'in mermi sayısı,silah3'ün idsi,silah3'in mermi sayısı);
"skinid" : Oyuncunun doğduğunda alacağı skinin idsidir.IDler bölümünden Skin IDlerini bulabilirsiniz.
"X,Y,Z" : Oyuncunun bulunduğu koordinatlardır.
"bakış açısı" : Oyuncunun yüzünün baktığı açıdır.0 ila 360 derece arasında değiştirebilirsiniz.
"silahlar ve mermi sayıları" : Oyuncunun sahip olacağı silahların idlerini ve mermi miktarlarını koyacağınız yerdir.Silah IDlerini , IDler bölümünden öğrenebilirsiniz.

10.bölüm : Araba eklemek :

Bir arabanın doğacağı bilgileri içeren yani arabanın spawn bilgilerini içeren kod "AddStaticVehicle"dir.

Bu kod "OnGameModeInIt" publicine koyulmaktadır.

"AddStaticVehicle" kodu şu şekildedir :
Kod:
AddStaticVehicle(modelid,X,Y,Z,bakış açısı,arabanın 1.rengi,2.rengi);
"modelid" : Arabanın modelid'sidir.IDler bölümünden Model IDlere ulaşabilirsiniz.
"X,Y,Z" : Arabanın doğacağı yerin koordinatlarıdır.
"bakış açısı" : Arabanın bakış açısıdır.0 ila 360 derece arasında değiştirebilirsiniz.
"renkler" : Arabanın renklerini ayarlayacağınız yerdir.


11.bölüm : Obje eklemek :

Objeyi koyacağınız bilgileri içeren kod "CreateObject"tir.

Bu kod modun her kısmına koyulabilir.

Fakat sabit olmasını istiyorsanız "OnGameModeInIt"e koymalısınız.

"CreateObject" kodu şu şekildedir :
Kod:
CreateObject(modelid,X,Y,Z,rX,rY,rZ);
"modelid": Objenizin idsidir.IDler bölümünden objelerin Model IDlerine ulaşabilirsiniz.
"X,Y,Z" : Objenin bulunacağı yerin koordinatlarıdır.
"rX,rY,rZ" : Dokunmayın.


12.bölüm : PickUp eklemek :

Bir PickUp'ın doğacağı bilgilerin bulunduğu kod "AddStaticPickup"tır.

PickUplar , obje olan fakat aynı zamanda alınabilen nesnelerdir.

PickUplar , "OnGameModeInIt" publicine eklenmelidir.

"AddStaticPickup" kodu şu şekildedir :
Kod:
AddStaticPickup(model,tür,X,Y,Z);
model" : PickUp'ın model ID'sidir.PickUp'ın Model IDlerine , IDler bölümünden ulaşabilirsiniz.
"tür" : PickUp'ın türüdür.PickUp türleri (WikiSamp'tan Alıntıdır..) :

Kod:
0 	Item does not display
1	Alınamaz ve tekrar spawn olmaz.
2 	Alınabilir ve bir süre sonra tekrar spawn olur.
3 	Alınabilir fakat tekrar spawn olmaz.
4 	Yaratıldıktan sonra yavaş yavaş yok olur.
5 	Yaratıldıktan sonra yavaş yavaş yok olur.
8 	Alınabilir ve yaratıldıktan sonra yavaş yavaş yok olur.
9 	Blows up on pick up.(Only pickuppable in Vehicle, no respawn)
10 	Blows up on pick up.(Only pickuppable in Vehicle, no respawn)
11 	Blows Up few seconds of creation*
12 	Blows Up few seconds of creation (car explosion? timer is the burning flame?)
13 	Slowly descends in Z and eventually goes through the floor (parachute?)X
14 	Sadece araç içindeyken alınabilir.
15 	Alınabilir fakat tekrar spawn olmaz.
16-18 	Alınamaz.
19 	Alınabilir fakat bir etki yaratmaz.
20,21 	Alınamaz.
22 	Alınabilir fakat tekrar spawn olmaz.
23   Pickupable, doesn't disappear on pickup
24+ 	Alınamaz.
"X,Y,Z" : PickUp'ın bulunacağı yerin koordinatlarıdır.

13.bölüm : Moddaki genel bilgiler.

Modun açıldığından beri var olacak bilgilerdir.

"OnGameModeInIt" publicine koyulması gerekirler.

İşte moddaki genel bilgileri ayarlayacağımız kodların bir kısmı :

"SetGameModeText(modismi);" : Modun ismini ayarlayacağımız koddur.

"ShowNa****gs(show);" : Oyuncuların üzerilerinde isimlerinin yazıp yazmayacağını ayarlamak içindir.Parantez içine 1 koyarsanız görünür , 0 koyarsanız görünmez.

"ShowPlayerMarkers(show);" : Oyuncuların bulundukları yerlerin haritada görünüp görünmeyeceğinin ayarlanmasını sağlar.Parantez içine 1 koyarsanız görünür , 0 koyarsanız görünmez.

"LimitGlobalChatRadius(Float:chat_radius);" : Modda oyuncuların birbirleriyle konuşabilecekleri uzaklığın ayarlandığı koddur.Parantez içine koyduğunuz sayı , konuşma uzaklık sınırıdır.

"GameModeExit();" : Modun kapanmasını sağlar."OnGameModeInIt" publicine koyulması zorunlu değildir.

"AllowInteriorWeapons(allow);" : Modda interiorlarda da silah kullanılıp kullanılmayacağının ayarlanması içindir.Parantez içine 1 koyarsanız kullanılır , 0 koyarsanız kullanılmaz.

"SetWeather(weatherid);" : Moddaki hava durumunun ayarlanacağı yerdir.WeatherIDlere , IDler bölümünden ulaşabilirsiniz.

"SetGravity(Float:gravity);" : Moddaki yer çekiminin ayarlanması içindir.Parantez içine yazdığınız sayı yerçekimini belirtir.(0.8 en idealdir.)

"AllowAdminTeleport(allow);" : Modda adminlerin haritadan istedikleri yere sağ tıklayıp oraya teleport olup olamayacaklarını ayarlar.1 koyarsanız olabilirler , 0 koyarsanız olamazlar.

"EnableZoneNames(enable);" : Modda bulunduğunuz yerin adının sağ altta yazıp yazmamasının ayarlandığı yerdir.Parantez içine 1 koyarsanız yazar , 0 koyarsanız yazmaz.

"UsePlayerPedAnims();" : Modda oyuncuların yürüyüşlerinin normal olmasını sağlar.

"DisableInteriorEnterExits();" : Moddaki interiorların giriş ve çıkışlarının bulunmamasını sağlar.

"SetNa****gDrawDistance(Float:distance);" : Oyuncuların birbirlerinin üzerindeki isimleri görebilecekleri uzaklığın ayarlandığı koddur.Parantez içine koyduğunuz sayı , görebilecekleri uzaklık sınırıdır.


14.bölüm : Pawnodaki terimler :

Pawno'da kullanılan birçok terim vardır.

Bunlardan bazıları :

-Public : Publicler , içindeki kodlarla belli zaman aralıklarında veya her zaman içindeki kodları sergilemeye yarayan kod bütünleridir.Örneğin "public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])" publicinin içinde oyundaki komutlar bulunur.Veya "public OnPlayerConnect(playerid)" içinde oyuncunun oyuna girdiği sırada neler olacağını belirten kodlar bulunur.Pawnoda iki çeşit publicler vardır.1-)Pawnonun içinde bulunan sabit publicler , 2-)"forward" kodu ile ayrıca ekleyebildiğimiz publicler..

-Kodlar : Moddaki her türlü veri , bilgi ve döngü oluşumunun sağlandığı yazılardır.Pawno'nun bir nevi kelimeleri gibidir.Bütün işlevler kodlarla sağlanır.

-Döngü : Pawno'daki birden çok kod veya kod topluluğuyla oluşturulan verilerdir.Örneğin bir oyuncunun bir yere ışınlanmasını sağlıyoruz.Fakat ayrı bir public içinde oyuncunun bulunduğu yerde bulunan oyunculara belli bir mesaj gönderileceğini ayarlıyoruz.Bu sayede bir döngü oluşuyor.

-Komut : Modda yazıldığında , belirtilen kodlara göre veriler oluşan yazılardır.Adından da anlaşılacağı gibi , yazıldığında içindeki kodlarla ilgili komut verir ve bu komutlar modda gerçekleşir.

-Tanıtım : Pawno'daki dilin içinde bulunmayan kelimeleri , kodları veya publicleri tanıtmadır.Örneğin "araba1" isimli bir araba bulunmazken "new araba1 = ..." kodu ile bu arabayı tanıtabiliriz.


15.bölüm : Takım eklemek :

Öncelikle modun başına şunu ekliyoruz :

Kod:
static gTeam[MAX_PLAYERS];

forward SetPlayerToTeamColor();

#define TEAM_TAKIMISMI 0

#define TEAM_TAKIMISMI 1

#define TEAM_TAKIMISMI 2

.
.
.
Bu takımımızın isimlerini ayarlamamıza yarıyor.


Sonra modun herhangi bir yerine bunu ekliyoruz :
Kod:
SetPlayerClass(playerid, classid) {

	if(classid == 0) {

	gTeam[playerid] = TEAM_TAKIMISMI;

	} else if(classid == 1) {

	gTeam[playerid] = TEAM_TAKIMISMI;

	} else if(classid == 2) {

	gTeam[playerid] = TEAM_TERORIST;


.
.
.
	}

}
Buradan hangi oyuncuyu seçersek hangi takım olacağımızı ayarlıyoruz.

"classid" : "OnGameModeInIt" publicindeki "AddPlayerClass" kodlarının sıralaması.Yani classid 0 , en baştaki "AddPlayerClass"i belirtir.


Sonra "OnPlayerRequestClass" publicine bu kodu ekliyoruz :

Kod:
	SetPlayerClass(playerid, classid);
Sonra takımların rengini ayarlamak için modun sonuna şunu ekliyoruz :

Kod:
public SetPlayerToTeamColor(playerid)
{

	if(gTeam[playerid] == TEAM_TAKIMISMI) 
{
	SetPlayerColor(playerid,COLOR_ISTEDIGINIZRENK); 
		}
	else if(gTeam[playerid] == TEAM_TAKIMISMI) 
{
	SetPlayerColor(playerid,COLOR_ISTEDIGINIZRENK); 
		}
.
.
.

	return 1;
}
Bu kod ile de oyuncunun hangi takımdaysa , belirlediğimiz rengi almasını sağladık.

Takımımız hazır , modda takımımız "TEAM_TAKIMISMI" olarak tanıtıldı.


16.bölüm IDler :

Pawno'da birçok şeyde türleri belirlemek için idler kullanılır.

Silahlar , araçlar , objeler vb. gibi...

Şimdi bunların idlerini görelim :

Silah IDleri :

0 Yumruk
1 Eletakılan Demir
2 Golf Sopası
3 Cop
4 Bıçak
5 Beyzbol Sopası
6 Kürek
7 Bilardo Sopası
8 Kılıç
9 Elektirikli Testere
10 Mor Dildo
11 Kücük Beyaz Vibratör
12 Büyük Beyaz Vibratör
13 Gümüş Vibratör
14 Çicek
15 Baston
16 El Bombası
17 Gaz Bombası
18 Molotof Kokteyli
---
22 9mm
23 susturuculu 9mm
24 Desert Eagle
25 Pompalı
26 Sawnoff pompalı
27 Combat pompalı
28 Uzi
29 SMG(Mp5)
30 AK47
31 M4
32 Tec9
33 Tüfek
34 Sniper
35 Bazuka
36 otomatik nişanlı Bazuka
37 Alev Silahı
38 MiniGun
39 Çantalı Bomba
40 Patlatıcı(çantalı bombayı patlatır)
41 Spray
42 Yangın Söndürücü
43 Kamera
44 Gece Görüş gözlüğü
45 Isı gözlüğü
46 Parasut


Araç IDleri :

Vehicle ID: 400
Vehicle Name: Landstalker
Category: Off Road
Modifications: Trans FenderVehicle ID: 401
Vehicle Name: Bravura
Category: Saloons
Modifications: Trans FenderVehicle ID: 402
Vehicle Name: Buffalo
Category: Sport Vehicles
Modifications: TransfenderVehicle ID: 403
Vehicle Name: Linerunner
Category: Industrial
Modifications: NoneVehicle ID: 404
Vehicle Name: Perenniel
Category: Station Wagons
Modifications: Trans Fender


Vehicle ID: 405
Vehicle Name: Sentinel
Category: Saloons
Modifications: Trans FenderVehicle ID: 406
Vehicle Name: Dumper
Category: Unique Vehicles
Modifications: NoneVehicle ID: 407
Vehicle Name: Firetruck
Category: Public Service
Modifications: NoneVehicle ID: 408
Vehicle Name: Trashmaster
Category: Industrial
Modifications: None

Image:Vehicle_409.jpg

Vehicle ID: 409
Vehicle Name: Stretch
Category: Unique Vehicles
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_410.jpg

Vehicle ID: 410
Vehicle Name: Manana
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_411.jpg

Vehicle ID: 411
Vehicle Name: Infernus
Category: Sport Vehicles
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_412.jpg

Vehicle ID: 412
Vehicle Name: Voodoo
Category: Lowriders
Modifications: Loco Low Co

Image:Vehicle_413.jpg

Vehicle ID: 413
Vehicle Name: Pony
Category: Industrial
Modifications: None

Image:Vehicle_414.jpg

Vehicle ID: 414
Vehicle Name: Mule
Category: Industrial
Modifications: None

Image:Vehicle_415.jpg

Vehicle ID: 415
Vehicle Name: Cheetah
Category: Sport Vehicles
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_416.jpg

Vehicle ID: 416
Vehicle Name: Ambulance
Category: Public Service
Modifications: None

Image:Vehicle_417.jpg

Vehicle ID: 417
Vehicle Name: Leviathan
Category: Helicopters
Modifications: None

Image:Vehicle_418.jpg

Vehicle ID: 418
Vehicle Name: Moonbeam
Category: Station Wagons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_419.jpg

Vehicle ID: 419
Vehicle Name: Esperanto
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_420.jpg

Vehicle ID: 420
Vehicle Name: Taxi
Category: Public Service
Modifications: Transfender

Image:Vehicle_421.jpg

Vehicle ID: 421
Vehicle Name: Washington
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_422.jpg

Vehicle ID: 422
Vehicle Name: Bobcat
Category: Industrial
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_423.jpg

Vehicle ID: 423
Vehicle Name: Mr Whoopee
Category: Unique Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_424.jpg

Vehicle ID: 424
Vehicle Name: BF Injection
Category: Off Road
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_425.jpg

Vehicle ID: 425
Vehicle Name: Hunter
Category: Helicopters
Modifications: None

Image:Vehicle_426.jpg

Vehicle ID: 426
Vehicle Name: Premier
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_427.jpg

Vehicle ID: 427
Vehicle Name: Enforcer
Category: Public Service
Modifications: None

Image:Vehicle_428.jpg

Vehicle ID: 428
Vehicle Name: Securicar
Category: Unique Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_429.jpg

Vehicle ID: 429
Vehicle Name: Banshee
Category: Sport Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_430.jpg

Vehicle ID: 430
Vehicle Name: Predator
Category: Boats
Modifications: None

Image:Vehicle_431.jpg

Vehicle ID: 431
Vehicle Name: Bus
Category: Public Service
Modifications: None

Image:Vehicle_432.jpg

Vehicle ID: 432
Vehicle Name: Rhino
Category: Public Service
Modifications: None

Image:Vehicle_433.jpg

Vehicle ID: 433
Vehicle Name: Barracks
Category: Public Service
Modifications: None

Image:Vehicle_434.jpg

Vehicle ID: 434
Vehicle Name: Hotknife
Category: Unique Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_435.jpg

Vehicle ID: 435
Vehicle Name: Article Trailer
Category: Trailers
Modifications: None

Image:Vehicle_436.jpg

Vehicle ID: 436
Vehicle Name: Previon
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_437.jpg

Vehicle ID: 437
Vehicle Name: Coach
Category: Public Service
Modifications: None

Image:Vehicle_438.jpg

Vehicle ID: 438
Vehicle Name: Cabbie
Category: Public Service
Modifications: Transfender

Image:Vehicle_439.jpg

Vehicle ID: 439
Vehicle Name: Stallion
Category: Convertibles
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_440.jpg

Vehicle ID: 440
Vehicle Name: Rumpo
Category: Industrial
Modifications: None

Image:Vehicle_441.jpg

Vehicle ID: 441
Vehicle Name: RC Bandit
Category: RC Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_442.jpg

Vehicle ID: 442
Vehicle Name: Romero
Category: Unique Vehicles
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_443.jpg

Vehicle ID: 443
Vehicle Name: Packer
Category: Industrial
Modifications: None

Image:Vehicle_444.jpg

Vehicle ID: 444
Vehicle Name: Monster
Category: Off Road
Modifications: None

Image:Vehicle_445.jpg

Vehicle ID: 445
Vehicle Name: Admiral
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_446.jpg

Vehicle ID: 446
Vehicle Name: Squallo
Category: Boats
Modifications: None

Image:Vehicle_447.jpg

Vehicle ID: 447
Vehicle Name: Seasparrow
Category: Helicopters
Modifications: None

Image:Vehicle_448.jpg

Vehicle ID: 448
Vehicle Name: Pizzaboy
Category: Bikes
Modifications: None

Image:Vehicle_449.jpg

Vehicle ID: 449
Vehicle Name: Tram
Category: Unique Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_450.jpg

Vehicle ID: 450
Vehicle Name: Article Trailer 2
Category: Trailers
Modifications: None

Image:Vehicle_451.jpg

Vehicle ID: 451
Vehicle Name: Turismo
Category: Sport Vehicles
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_452.jpg

Vehicle ID: 452
Vehicle Name: Speeder
Category: Boats
Modifications: None

Image:Vehicle_453.jpg

Vehicle ID: 453
Vehicle Name: Reefer
Category: Boats
Modifications: None

Image:Vehicle_454.jpg

Vehicle ID: 454
Vehicle Name: Tropic
Category: Boats
Modifications: None

Image:Vehicle_455.jpg

Vehicle ID: 455
Vehicle Name: Flatbed
Category: Industrial
Modifications: None

Image:Vehicle_456.jpg

Vehicle ID: 456
Vehicle Name: Yankee
Category: Industrial
Modifications: None

Image:Vehicle_457.jpg

Vehicle ID: 457
Vehicle Name: Caddy
Category: Unique Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_458.jpg

Vehicle ID: 458
Vehicle Name: Solair
Category: Station Wagons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_459.jpg

Vehicle ID: 459
Vehicle Name: Berkley's RC Van
Category: Industrial
Modifications: None

Image:Vehicle_460.jpg

Vehicle ID: 460
Vehicle Name: Skimmer
Category: Airplane
Modifications: None

Image:Vehicle_461.jpg

Vehicle ID: 461
Vehicle Name: PCJ-600
Category: Bikes
Modifications: None

Image:Vehicle_462.jpg

Vehicle ID: 462
Vehicle Name: Faggio
Category: Bikes
Modifications: None

Image:Vehicle_463.jpg

Vehicle ID: 463
Vehicle Name: Freeway
Category: Bikes
Modifications: None

Image:Vehicle_464.jpg

Vehicle ID: 464
Vehicle Name: RC Baron
Category: RC Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_465.jpg

Vehicle ID: 465
Vehicle Name: RC Raider
Category: RC Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_466.jpg

Vehicle ID: 466
Vehicle Name: Glendale
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_467.jpg

Vehicle ID: 467
Vehicle Name: Oceanic
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_468.jpg

Vehicle ID: 468
Vehicle Name: Sanchez
Category: Bikes
Modifications: None

Image:Vehicle_469.jpg

Vehicle ID: 469
Vehicle Name: Sparrow
Category: Helicopters
Modifications: None

Image:Vehicle_470.jpg

Vehicle ID: 470
Vehicle Name: Patriot
Category: Off Road
Modifications: None

Image:Vehicle_471.jpg

Vehicle ID: 471
Vehicle Name: Quad
Category: Bikes
Modifications: None

Image:Vehicle_472.jpg

Vehicle ID: 472
Vehicle Name: Coastguard
Category: Boats
Modifications: None

Image:Vehicle_473.jpg

Vehicle ID: 473
Vehicle Name: Dinghy
Category: Boats
Modifications: None

Image:Vehicle_474.jpg

Vehicle ID: 474
Vehicle Name: Hermes
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_475.jpg

Vehicle ID: 475
Vehicle Name: Sabre
Category: Sport Vehicles
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_476.jpg

Vehicle ID: 476
Vehicle Name: Rustler
Category: Airplane
Modifications: None

Image:Vehicle_477.jpg

Vehicle ID: 477
Vehicle Name: ZR-350
Category: Sport Vehicles
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_478.jpg

Vehicle ID: 478
Vehicle Name: Walton
Category: Industrial
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_479.jpg

Vehicle ID: 479
Vehicle Name: Regina
Category: Station Wagons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_480.jpg

Vehicle ID: 480
Vehicle Name: Comet
Category: Convertibles
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_481.jpg

Vehicle ID: 481
Vehicle Name: BMX
Category: Bikes
Modifications: None

Image:Vehicle_482.jpg

Vehicle ID: 482
Vehicle Name: Burrito
Category: Industrial
Modifications: None

Image:Vehicle_483.jpg

Vehicle ID: 483
Vehicle Name: Camper
Category: Unique Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_484.jpg

Vehicle ID: 484
Vehicle Name: Marquis
Category: Boats
Modifications: None

Image:Vehicle_485.jpg

Vehicle ID: 485
Vehicle Name: Baggage
Category: Unique Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_486.jpg

Vehicle ID: 486
Vehicle Name: Dozer
Category: Unique Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_487.jpg

Vehicle ID: 487
Vehicle Name: Maverick
Category: Helicopters
Modifications: None

Image:Vehicle_488.jpg

Vehicle ID: 488
Vehicle Name: San News Maverick
Category: Helicopters
Modifications: None

Image:Vehicle_489.jpg

Vehicle ID: 489
Vehicle Name: Rancher
Category: Off Road
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_490.jpg

Vehicle ID: 490
Vehicle Name: FBI Rancher
Category: Public Service
Modifications: None

Image:Vehicle_491.jpg

Vehicle ID: 491
Vehicle Name: Virgo
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_492.jpg

Vehicle ID: 492
Vehicle Name: Greenwood
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_493.jpg

Vehicle ID: 493
Vehicle Name: Jetmax
Category: Boats
Modifications: None

Image:Vehicle_494.jpg

Vehicle ID: 494
Vehicle Name: Hotring Racer
Category: Sport Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_495.jpg

Vehicle ID: 495
Vehicle Name: Sandking
Category: Off Road
Modifications: None

Image:Vehicle_496.jpg

Vehicle ID: 496
Vehicle Name: Blista Compact
Category: Sport Vehicles
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_497.jpg

Vehicle ID: 497
Vehicle Name: Police Maverick
Category:
Modifications: None

Image:Vehicle_498.jpg

Vehicle ID: 498
Vehicle Name: Boxville
Category: Industrial
Modifications: None

Image:Vehicle_499.jpg

Vehicle ID: 499
Vehicle Name: Benson
Category: Industrial
Modifications: None


Image:Vehicle_500.jpg

Vehicle ID: 500
Vehicle Name: Mesa
Category: Off Road
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_501.jpg

Vehicle ID: 501
Vehicle Name: RC Goblin
Category: RC Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_502.jpg

Vehicle ID: 502
Vehicle Name: Hotring Racer
Category: Sport Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_503.jpg

Vehicle ID: 503
Vehicle Name: Hotring Racer
Category: Sport Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_504.jpg

Vehicle ID: 504
Vehicle Name: Bloodring Banger
Category: Saloons
Modifications: None

Image:Vehicle_505.jpg

Vehicle ID: 505
Vehicle Name: Rancher
Category: Off Road
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_506.jpg

Vehicle ID: 506
Vehicle Name: Super GT
Category: Sport Vehicles
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_507.jpg

Vehicle ID: 507
Vehicle Name: Elegant
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_508.jpg

Vehicle ID: 508
Vehicle Name: Journey
Category: Unique Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_509.jpg

Vehicle ID: 509
Vehicle Name: Bike
Category: Bikes
Modifications: None

Image:Vehicle_510.jpg

Vehicle ID: 510
Vehicle Name: Mountain Bike
Category: Bikes
Modifications: None

Image:Vehicle_511.jpg

Vehicle ID: 511
Vehicle Name: Beagle
Category: Airplane
Modifications: None

Image:Vehicle_512.jpg

Vehicle ID: 512
Vehicle Name: Cropduster
Category: Airplane
Modifications: None

Image:Vehicle_513.jpg

Vehicle ID: 513
Vehicle Name: Stuntplane
Category: Airplane
Modifications: None

Image:Vehicle_514.jpg

Vehicle ID: 514
Vehicle Name: Petrol Tanker
Category: Industrial
Modifications: None

Image:Vehicle_515.jpg

Vehicle ID: 515
Vehicle Name: Roadtrain
Category: Industrial
Modifications: None

Image:Vehicle_516.jpg

Vehicle ID: 516
Vehicle Name: Nebula
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_517.jpg

Vehicle ID: 517
Vehicle Name: Majestic
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_518.jpg

Vehicle ID: 518
Vehicle Name: Buccaneer
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_519.jpg

Vehicle ID: 519
Vehicle Name: Shamal
Category: Airplane
Modifications: None

Image:Vehicle_520.jpg

Vehicle ID: 520
Vehicle Name: Hydra
Category: Airplane
Modifications: None

Image:Vehicle_521.jpg

Vehicle ID: 521
Vehicle Name: FCR-900
Category: Bikes
Modifications: None

Image:Vehicle_522.jpg

Vehicle ID: 522
Vehicle Name: NRG-500
Category: Bikes
Modifications: None

Image:Vehicle_523.jpg

Vehicle ID: 523
Vehicle Name: Cop Bike HPV1000
Category: Public Service
Modifications: None

Image:Vehicle_524.jpg

Vehicle ID: 524
Vehicle Name: Cement Truck
Category: Industrial
Modifications: None

Image:Vehicle_525.jpg

Vehicle ID: 525
Vehicle Name: Towtruck
Category: Unique Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_526.jpg

Vehicle ID: 526
Vehicle Name: Fortune
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_527.jpg

Vehicle ID: 527
Vehicle Name: Cadrona
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_528.jpg

Vehicle ID: 528
Vehicle Name: FBI Truck
Category: Public Service
Modifications: None

Image:Vehicle_529.jpg

Vehicle ID: 529
Vehicle Name: Willard
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_530.jpg

Vehicle ID: 530
Vehicle Name: Forklift
Category: Unique Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_531.jpg

Vehicle ID: 531
Vehicle Name: Tractor
Category: Industrial
Modifications: None

Image:Vehicle_532.jpg

Vehicle ID: 532
Vehicle Name: Combine Harvester
Category: Unique Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_533.jpg

Vehicle ID: 533
Vehicle Name: Feltzer
Category: Convertibles
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_534.jpg

Vehicle ID: 534
Vehicle Name: Remington
Category: Lowriders
Modifications: Loco Low Co

Image:Vehicle_535.jpg

Vehicle ID: 535
Vehicle Name: Slamvan
Category: Lowriders
Modifications: Loco Low Co

Image:Vehicle_536.jpg

Vehicle ID: 536
Vehicle Name: Blade
Category: Lowriders
Modifications: Loco Low Co

Image:Vehicle_538.jpg

Vehicle ID: 538
Vehicle Name: Freight (Train)
Category: Unique Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_537.jpg

Vehicle ID: 537
Vehicle Name: Brownstreak (Train)
Category: Unique Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_539.jpg

Vehicle ID: 539
Vehicle Name: Vortex
Category: Unique Vehicles
Modifications: None

Image:Vehicle_540.jpg

Vehicle ID: 540
Vehicle Name: Vincent
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_541.jpg

Vehicle ID: 541
Vehicle Name: Bullet
Category: Sport Vehicles
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_542.jpg

Vehicle ID: 542
Vehicle Name: Clover
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_543.jpg

Vehicle ID: 543
Vehicle Name: Sadler
Category: Industrial
Modifications: None

Image:Vehicle_544.jpg

Vehicle ID: 544
Vehicle Name: Firetruck
Category: Public Service
Modifications: None

Image:Vehicle_545.jpg

Vehicle ID: 545
Vehicle Name: Hustler
Category: Unique Vehicles
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_546.jpg

Vehicle ID: 546
Vehicle Name: Intruder
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_547.jpg

Vehicle ID: 547
Vehicle Name: Primo
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_548.jpg

Vehicle ID: 548
Vehicle Name: Cargobob
Category: Helicopters
Modifications: None

Image:Vehicle_549.jpg

Vehicle ID: 549
Vehicle Name: Tampa
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_550.jpg

Vehicle ID: 550
Vehicle Name: Sunrise
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_551.jpg

Vehicle ID: 551
Vehicle Name: Merit
Category: Saloons
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_552.jpg

Vehicle ID: 552
Vehicle Name: Utility Van
Category: Industrial
Modifications: None

Image:Vehicle_553.jpg

Vehicle ID: 553
Vehicle Name: Nevada
Category: Airplane
Modifications: None

Image:Vehicle_554.jpg

Vehicle ID: 554
Vehicle Name: Yosemite
Category: Industrial
Modifications: None

Image:Vehicle_555.jpg

Vehicle ID: 555
Vehicle Name: Windsor
Category: Convertibles
Modifications: Trans Fender

Image:Vehicle_556.jpg

Vehicle ID: 556
Vehicle Name: Monster "A"
Category: Off Road
Modifications: None

-Alıntıdır-
Kullanıcı İmzası
Güçsüz Bir Yavruyu Sakın Küçümseme...Çünkü Bir Gün Kaplan Olabilir12-11-2012 18:47
#2
LaZRaiLL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
09/2011
Nereden:
Adana
Mesajlar:
533
Teşekkür (Etti):
74
Teşekkür (Aldı):
73
Konular:
136
Konu sabitlenirse sevinirim.

//Konu güncel
Kullanıcı İmzası
Güçsüz Bir Yavruyu Sakın Küçümseme...Çünkü Bir Gün Kaplan OlabilirBookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
Sizin eklenti yükleme yetkiniz yok
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodları Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı