İPUCU

Sağlık Sağlık Dünyasından Haberler

Seçenekler

Zengin içiyor fakir bırakma derdinde

MaS-TeR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
10/2006
Mesajlar:
42
Konular:
29
Teşekkür (Etti):
0
Teşekkür (Aldı):
0
Ticaret:
(0) %
15-03-2009 02:09
#1
Zengin içiyor fakir bırakma derdinde
Sigara içenler 5 yılda yüzde 41'den 37'ye düştü, bırakmayı deneyenler yüzde 40'tan 49'a çıktı. Bırakmayı en çok deneyen yoğun içici alt gelir grubu..
19 Mayıs'ta yürürlüğe giren kapalı alanlardaki sigara yasağı, bu fırsattan yararlanarak sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısını artırdı. Aslında bu durum son birkaç yıldır artış gösteren sigara bırakma eğiliminin bir sonucu. Nitekim, Türkiye'de sigara içenlerin oranı 2002 yılında yüzde 41.6 iken bu rakam 2007 yılında yüzde 37.5'e düştü. Buna karşılık, sigarayı bırakmayı deneyenlerin oranı ise aynı dönemde yüzde 40.1'den 48.9'a yükseldi. AGB Nielsen Media Research adına gerçekleştirilen TGI Türkiye Araştırması'na göre, sigara içenlerin yüzde 65.4'ünü erkekler, yüzde 34.6'sını kadınlar oluşturuyor.

SINIF ATLAMAK İSTEYEN İÇİYOR
Sigara içenlerin profiline yaş grupları açısından bakıldığında ise, 18-34 yaş arası gençlerin yüzde 47.7'sinin sigara içtiği ve bu oranın diğer yaş grupları arasında en yüksek rakam olduğu göze çarpıyor. Sigarayı bırakmak isteyenler arasında ise kadınların, çalışmayanların, eğitimli kesimin yoğun olduğu dikkat çekiyor. Sigara içenlerin ve bırakmak isteyenlerin gelir düzeyi açısından profillerine bakıldığında ise, en fazla sigarayı aylık geliri 2 bin YTL ve üzeri olan üst gelir grubunun oluşturduğu ortaya çıkıyor. Bu grubun yüzde 49.2'si sigara kullanıyor ve yüzde 48.8'i sigarayı bırakmayı deniyor. Günde ne kadar sigara içildiği göz önünde bulundurulduğunda, üst gelir grubunun yüzde 67'sinin günde bir paketten az sigara içtiği göze çarpıyor.

İŞSİZLER BIRAKMAK İSTİYOR
Bir paket ve üzerinde sigara içenleri ise büyük çoğunlukla orta ve alt gelir grubu oluşturuyor. Bu yoğunluk özellikle ekonomik olarak geçiş niteliği taşıyan, bu nedenle de stres yaratan 500-700 YTL ile 1.000-1.600 YTL arası gelir gruplarında beliriyor. Bir başka deyişle, sınıf atlama stresi yaşayan kişilerin sigara içme eğilimi daha yüksek. Sigara kullanan her 5 kişiden 1'inin kişisel gelirinin olmaması da dikkat çeken bir diğer unsur. Buna karşılık sigarayı bırakmayı en fazla deneyen gelir grubu da yüzde 52.5 ile yine hiçbir kişisel geliri olmayanlar. Sigara içenlerin yaklaşık yarısı, aylık kişisel geliri bin YTL veya altında olanlar.

Rakıcılar, sigarayı bırakmak istemiyor

SİGARA kullananlar içinde, alkollü içecekler, kahve ya da çay içme eğilimi nüfusun geneline göre daha fazla. Özellikle sigarayı bırakmayı deneyenler genel olarak her tür içeceği tüketmeye daha eğilimli. Bu durum bir tek rakıda değişiyor, sigara içenler bırakmayı deneyenlere kıyasla rakı tüketmeye daha eğilimli. Sigarayı bırakmayı deneyenler, daha çok şarap, viski, enerji içeceği ve kahve tüketiyor. Buna karşılık, sigarayı bırakmayı deneyenlerin spor yapma ya da sağlıklı beslenme alışkanlıklarında ise bir değişiklik göze çarpmıyor.

Tiryaki, bir kerede bırakamıyor

ARAŞTIRMA sonuçlarına göre, sigara içenlerin yüzde 70'e yakını ilk denemelerinde başarılı olmasa da sigarayı bırakmayı tekrar deniyor. Sigarayı bırakmak için nikotin bandından sakızına ya da akupunktura kadar pek çok yöntem piyasaya çıksa da, sigara içenlerin yüzde 80 gibi büyük bir kısmı sigarayı kendi yöntemleriyle bırakmayı deniyor. Tiryakilerin sadece yüzde 14'ü dışardan verilen desteklerle sigarayı bırakmayı deniyor. Sigarayı bırakma nedeni olarak gösterilen en önemli unsur tabii ki kişinin sağlığına dair endişeleri. Nitekim, sigarayı bırakmayı deneyenlerin yüzde 66'sı son 12 ay içinde sağlık problemi yaşadıklarını dile getiriyorlar. Sigarayı bırakmayı deneyenler, tüm sigara kullanıcılarına göre sağlık problemi yaşamaya yüzde 13 daha eğilimli. Buna ek olarak, sigara içenler ya da bırakmayı deneyenlerin nüfusun geneline göre ilaç kullanma eğilimi de daha fazla.
--------------------- MaS-TeR

Bayrağı Bayrak Yapan Üstündeki Kandır,Toprak Eğer Uğrunda Ölen Varsa Vatandır...
KEZA42 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
12/2008
Nereden:
cyberalem
Mesajlar:
1.438
Konular:
654
Teşekkür (Etti):
38
Teşekkür (Aldı):
263
Ticaret:
(0) %
10-07-2009 11:12
#2
İslami açıdan sigara kullanımı
Bağımlılıkların en yaygını ve belki de üzerinde en çok konuşulanı sigara bağımlılığıdır. Batı?da yaklaşık on asırlık bir geçmişi bulunan tütün ve sigara, XV. yüzyıldan itibaren yeni dünyadan İslâm dünyasına da sirayet etmiş, sigara alışkanlığının toplumda yayılmaya başlamasıyla birlikte sigara içmenin dinî hükmü, dinen sakıncalı olup olmadığı da tartışılır olmuştur.
Tıp ve pozitif bilimlerdeki son gelişmeler artık sigaranın zararını şüphe ve tereddütlü bir konu olmaktan çıkarmıştır. Sigaranın yol açtığı hastalıklar, zararlar ve kirlenme konusunu ele alan birçok araştırma sonuçları yayımlanmış, bu konuda müstakil eserler kaleme alınmıştır. Bu araştırmalarda belirtildiğine göre sigara, insan vücudunda bağımlılık (tiryakilik) meydana getirmekte, kurtulunması giderek güçleşen bir alışkanlık halini almaktadır. Ağız, boğaz ve üst solunum yollarında tahribata, mide ve kalp hastalıklarına, damarlarda, sinirlerde fonksiyonel bozukluklara yol açmakta olan sigaranın kanserle de yakın bağlantısının olduğu iddiası giderek kuvvet kazanmaktadır.
Sigara içmenin meydana getirdiği ağız, beden ve çevre kirliliği, diğer şahıslara verdiği eziyet de çok ciddi boyuttadır. Örnek kabilinden sayılabilecek bu zararlar, haliyle sigara içmenin dinî hükmünü araştırmayı da gerekli kılmaktadır. Sigara, on dört asırlık fıkıh tarihi içinde nisbeten yeni bir mesele olduğundan ilk devir müctehidlerinin konuyla alâkalı görüşünün bulunmayacağı açıktır. Çağdaş sayılabilecek son dönem İslâm bilginleri de sigaranın dinî hükmü konusunda üç gruba ayrılmışlardır.
1. Sigaranın zararlarını bilmeyen veya önemsemeyen bir grup bilgin, tütün kullanma (pipo, nargile vb. de dahil), sigara içme hakkında dinde açık bir hüküm bulunmadığını, şâri` tarafından açık bir yasak gelmediğini ileri sürerek sigara içmenin mubah olduğu görüşünü ileri sürmüştür.
2. Diğer bir grup İslâm bilgini ise, sigara içmeyi doğru bulmamakla birlikte, ?haram? da diyemedikleri için ?mekruh? olarak nitelendirmişlerdir.
3. Üçüncü bir grup ise, sigara içmeyi, özellikle tiryakilik derecesinde sigara alışkanlığını sağlık açısından zarara ve ekonomik yönden israfa yol açtığı, nafaka yükümlülüğünü ihlâl ettiği gerekçesiyle ?haram? saymışlardır.
Günümüz İslâm bilginlerinin genel eğilimini yansıtan bir değerlendirme yapmak gerekirse şunlar söylenebilir: Her şeyden önce, sigara içme hakkında dinî bir hükmün ve şâriin yasağının bulunmadığını söylemek doğru olmaz. Şer`î hükümler belli ilkelere dayalıdır ve birtakım gayelere yöneliktir. Naslar her mesele hakkında ayrıntılı ve münferit hüküm vermek yerine genel kurallar ve ölçüler koymuş olup, müslümanlar önlerine çıkan meseleleri nasların koyduğu bu ilke ve ölçülere, gözettiği gayelere göre anlamak ve değerlendirmek zorundadırlar. Bu itibarla sigara hakkında muhtemel fıkhî hükmü, belli açılardan ele alıp tartışmak ve çıkan sonuca paralel bir değerlendirmeye gitmek gerekmektedir.
a) Zarar. Sigaranın zararsız olduğunu söylemek, artık bugün ilmen ve tıbben imkânsız olduğuna göre, konunun dinî yasaklar çerçevesinin tamamen dışında düşünülemeyeceği şüphesizdir. Bilim adamları sigaranın ihtiva ettiği nikotinin ve sigara dumanının bünyede kanserden, sinir sistemlerinde bozukluğa kadar bir dizi zarar ve hastalığa yol açtığından söz etmektedir. Kur?an?da, ?Kendinizi elinizle tehlikeye atmayın...? (el-Bakara 2/195) buyurulmuş, Hz. Peygamber de, ?Ne doğrudan zarar verme ne de zarara zararla karşılık verme vardır? (İbn Mâce, ?Ahkâm?, 17; el-Muvatta?, ?Akzıye?, 31) diyerek bir kimsenin kendine ve başkalarına zarar vermemesinin temel bir dinî ilke olduğunu vurgulamıştır. Sigaranın hem içene hem de çevresinde bulunan kimselere zarar verdiği göz önüne alınınca hem Allah hakkının hem de kul hakkının birlikte ihlâl edildiği söylenebilir.
b) İsraf. İsraf malı boş yere harcamaktır. Kur?an?da, ?Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz? (el-A`râf 7/31) buyurulmuş, Resûl-i Ekrem de daima mutedil, ölçülü davranmayı emretmiş, malın boşa harcanmasını yasaklamıştır. Sigara için yapılan harcamanın, sigara bağımlısı şahsın bu bağımlılığı göz önünde bulundurulursa israf olmayacağı, hatta önemli bir bünyesel ihtiyacının karşılanması sayılabileceği görüşü -harcama boşa olmanın ötesinde zararlı da olduğu için- tutarlı değildir. Harcama yapan kişinin zengin olması da bu harcamanın israf olmasını önlemez.
c) Nafaka Yükümlülüğü. Aile reisi erkekler eşinin, çocuklarının ve aile fertlerinin, muhtaç yakınlarına bakan erkekler de onların nafakalarını karşılamakla yükümlüdür. Böyle bir malî yükümlülük altında bulunan kimselerin nafaka yükümlülüğünü aksatacak şekilde sigaraya para vermesi de dinî olduğu kadar insanî ve ahlâkî açıdan da kabul edilemez bir durumdur.
Sigara içmenin fıkhî hükmü başta zarar, israf ve nafaka yükümlülüğü olmak üzere çeşitli açılardan ele alınabilir. Böyle olunca sigara içmenin hükmü hakkında kesin ve genel bir hüküm vererek ?haram? demek yerine, bu konuda bu açılardan bazı ayırımlar yaparak farklı durumlarda farklı hükümler vermek, her bir durumu kendi şartları içerisinde değerlendirmek daha doğru görünmektedir. Hem içene hem de o ortamda bulunan şahıslara ve çevreye verdiği zararlar, israf ve hakların ihlâline yol açabileceğinin kuvvetle muhtemel olması dikkate alınarak, sigara içmenin kural olarak dinen ?harama yakın mekruh? sayılması gerekir. Ancak bedene verdiği zarar ilmen ve tıbben açıklık ve kesinlik kazanmışsa, açık bir israfa ve kişinin nafaka yükümlülüğünü etkileyip aile fertlerinin ve bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerin nafakasını kısmasına yol açıyorsa, zorunlu harcamalardan ve aslî ihtiyaçlarından bile fedakârlık yapmaya zorluyorsa, o takdirde sigara içmenin dinen de ?haram? olduğu söylenebilir. Nargile ve enfiye gibi alışkanlıklar da bu çerçevede değerlendirilebilir.
--------------------- Bayrak Şereftir Şerefsiz Nerden Bilsin!!!

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
Sizin eklenti yükleme yetkiniz yok
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodları Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı