Turkhackteam.org/net - Ethical Hacking & Cyber Security Platform

Turkhackteam.org/net - Ethical Hacking & Cyber Security Platform (https://www.turkhackteam.org/)
-   Sağlık (https://www.turkhackteam.org/saglik/)
-   -   Bitki anatomisi (https://www.turkhackteam.org/saglik/915010-bitki-anatomisi.html)

'iMuh@fiz 09-08-2013 10:46 10:46

Bitki anatomisi
 
1-Çimlenmekte olan bitkinin besin gereksinimi kotiledonlarda ya da özel dokularda depolanan besinlerden sağlanır.

2-Kök ve gövdenin büyümesi büyüme noktalarındaki meristamatik dokuların yeni hücrelerin oluşması ve büyüme ve farklılaşması ile olur.

3-Yapraksız ve köksüz yapraksı yapıya tallus denir.Bu tür bitkilere detallafita grubu denir.

4-Tohumlu bir bitki dallanmış eksen içeren bir yapı gösterirse yaprak kök ve gövdeden oluşan yapıya kormus denir.Bu tür bitkiler kormofita grubuna girer.

5-Kök ve gövdenin oluşturduğu başlangıç büyüme genel olarak primer büyüme bu tip büyüme ile oluşan bitki yapısına da primer bitki yapısı denir.

6-Vaskular kambiyum dışa doğru sekonder floemi içe doğru sekonder ksilemi oluşturarak kök ve gövdenin çapının artmasına neden olur. Buna ek olarak mantar kambiyumu da fellogende genişleyerek eksenin çevresel bölgesinde gelişir ve peridermi oluşturur.

7-Kök ve gövdeyi oluşturan yapılar dıştan içe doğru epidermis korteks iletim demetleri ve özdür.

8-Sekonder çeperde bulunan lignin süberin tanen organik tuz ve diğer maddelerin yapıya katılması hücreye sertlik verir.

9-Çeper maddesi üst üste tabakalar halinde birikir buna aposisyon büyüme denir. Bu büyüme iki şekilde olur biri dıştan hücre lümenine doğru sentripetel diğeri lümenden uzaklaşacak yönde sentrifugal şeklinde olur.

10-Çeperin yüzeysel büyümesinde mikrofibriller birbirinden ayrılır ve oraya yeni maddeler girer bu büyümeye intususepsiyon denir.Bu tip büyüme sırasında çeperin gevşeyip yeni maddelerin katılaşması oksin turgor basıncı protein sentezi ve solunum işbirliği ile düzenlenmekte ve hücre protoplastının etkinliği ile yakından ilgilidir


Şu Anki Saat: 10:50

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.