İPUCU

Sosyal medya ve Sosyal Platformlar Sosyal Medya Ve Sosyal Platformlar Hakkında Her şey.

Seçenekler

Sosyal Medya Verileri Üzerinden Siber İstihbarat Faaliyetleri

05-09-2016 22:55
#1
``AlsancaK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Tamamen Forumdan Uzaklaştırıldı
Üyelik tarihi:
10/2015
Nereden:
*:php?id()&
Mesajlar:
2.697
Teşekkür (Etti):
632
Teşekkür (Aldı):
1521
Konular:
252
Ticaret:
(0) %

//ALINTI

Sosyal Medya Verileri Üzerinden Siber İstihbarat Faaliyetleri


Özel--Toplumsal olayların önceden tespit edilebilmesi veya
gerçekleşen olaylarda geriye dönük araştırma
yapılabilmesi için, sosyal medya verileri çok önemli bir
istihbarat ortamı haline gelmiştir. Siber istihbarat
günümüzde gittikçe daha da önem kazanmaktadır. Ülkeler
istihbarat kurumlarında siber istihbarat birimleri
oluşturmaya başlamıştır. Gereksinimler doğrultusunda
farklı program ve algoritmalar kullanılarak, sosyal medya
veri yığınlarından istendik sonuçlara ulaşmak
mümkündür. İstihbarat açısından çok önemli olan sosyal
medya siteleri ticari, akademik veya güvenlik amaçlarıyla
analiz edilebilir. Bu çalışmada Türkiye’de sosyal medya
üzerinde çok tartışılan bir olay analizi gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen veriler içerisinden bilgi çıkarımı ve
görselleştirme işlemleri yapılmıştır. Bazı anlamlı bilgilere
ulaşılmıştır. Türkiye’de TT listesinde pek çok paylaşım
reklam amaçlı yapılmaktadır. Gerçek verilere ulaşmak
için öncelikle veriler içerisinde temizleme işlemi
gerçekleştirilmiştir. Veriler URL’lerden ve etiketlerden
temizlendiğinde daha anlamlı bilgiler ortaya çıkmıştır.
Verileri analizi sırasında görülmüştür ki toplum hafızası,
benzer olaylar arasında köprü kurabilmektedir. Ayrıca
etiketli verilerde de yüksek merkezilik oranları
göstermiştir ki bazı kullanıcılar ve twitler, pek çok farklı
kullanıcı arasında köprü görevi görmektedir.


SOSYAL MEDYA VERİLERİ ÜZERİNDEN SİBER İSTİHBARAT FAALİYETLERİ 2


etkisini ve kitleleri harekete geçirmekteki etkinliğini gösteren
bazı olaylar olmuştur. 18 Aralık 2010 tarihinde Tunus’da
başlayan ve daha sonra Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn,
Cezayir, Ürdün ve Yemen’de büyük çaplı, Moritanya, Suudi
Arabistan, Umman, Irak, Lübnan ve Fas’ta ise küçük
çaplı[6,7,8] olayların yaşandığı Arap Baharı sosyal medyanın
etkinliğine gösterilebilecek en önemli olaylardandır. Bu
süreçte bahsedilen ülkelerde başta Facebook ve Twitter gibi
sosyal medya siteleri olmak üzere, sosyal siteleri kullanan
kullanıcı sayıları katlanarak artmıştır. Örneğin Mısır’da
Facebook kullanıcı sayısı 5,5 milyondan 8,5 milyona ulaşmış,
Libya’da Twitter kullanıcıları ilk aylarda 600Bin artmıştır[9].
Arap Baharının tüm Dünyaya Facebook ve Twitter’ın kitleleri
harekete geçirmekteki etkisini ispatlamasının ardından pek çok
araştırmacı, sosyal medya sitelerinin kitleler üzerindeki
etkilerini araştırmaya yönelik çalışmalar yapmıştır.
Benzer şekilde Türkiye’de 27 Mayıs 2013 tarihinde başlayan
ve Gezi Parkı olayları olarak İstanbul’dan tüm Türkiye’ye
yayılan olaylar sırasında başta Twitter olmak üzere sosyal
medyanın toplum üzerindeki etkisi belirgin şekilde görülmüş,
pek çok TV kanalında sosyal medya konulu programlar
yapılmış, gazetelerde sosyal medyanın etkilerine yönelik
haberler yapılmıştır. Olaylar sürecindeki bir rapora göre
twitterda üç ana etiket(#) ile 8.49 milyon mesajın yayınlandığı
görülmüştür. Olaylarla ilgili toplamda 100 milyonun üzerinde
mesaj yayınlanmıştır. Olayların başlangıcında Türkiye’de
günlük aktif twitter kullanıcısı 1.8 milyon civarında iken, 10
günlük süre içinde bu rakam yaklaşık 9,5 milyona
ulaşmıştır[10].
Günümüzdeki bir başka sosyal medya olayı ise Doğu
Türkistan olaylarıdır. 2015 yılı Haziran-Temmuz aylarında
Facebook ve Twitter üzerinde paylaşılan, Çin’in Doğu
Türkistan’da katliam yaptığına yönelik haberler üzerine
Türkiye’de tepkiler giderek çoğalmıştır. Bu tepkiler sokakta
Çinli olduğu düşünülen insanları darp etmeye kadar
gitmiştir[11,12].
Türkiye ve Dünyada bunlara benzer örnekler çoğaltılabilir. Bu
olaylar ülkelerin gerek devlet istihbaratı gerekse ticari amaçlı
istihbarat anlamında sosyal medya üzerine yoğunlaşması
gereğini ortaya çıkarmıştır. Çünkü sosyal medya günümüzde,
sanalın gerçeğe dönüşmesini sağlayan, bir anlamda “hayatın
kendisi” haline dönüşmeye başlamıştır.
Bu çalışmada istihbarat kavramı açıklanmış ve sosyal
medyanın devlet istihbaratı amaçlı nasıl kullanılabileceği
belirtilmiştir. Daha sonra en önemli sosyal medya sitelerinden
biri olan Twitter’ın kitleler üzerindeki etkisi araştırılmış ve
yapılan çalışmalara örnekler verilmiştir. Twitter üzerinde bir
örnek durum incelemesi ve analizi yapılarak sonuçları
açıklanmıştır.
II. İSTİHBARAT
İstihbarat, Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlüğüne göre;
“Yeni öğrenilen bilgiler, haberler, duyumlar ve bilgi toplama,
haber alma” olarak tanımlanmaktadır[13]. İstihbarat ile ilgili
yapılan bazı çalışmalardaki tanımlara göre:
Gültekin Avcı, istihbarata şu şekilde bir tanım getirmektedir:
“İstihbarat, muhtelif imkân ve vasıtaları kullanarak, herhangi
bir konuda enformatik materyal temini ve temin edilen
bilgilerin ham halden kurtarılarak işlenmesi,
kıymetlendirilmesi ve yorumlanarak bunlardan bir netice
çıkarılmasıyla ilgili faaliyettir.”[14].
Ümit Özdağ’ın tanımına göre; istihbarat ulaşılabilen bütün
açık, yarı açık ve/veya gizli kaynaklardan her türlü aracın
kullanılması sonucunda elde edilen her türlü veri, malumat
ve bilginin ulusal genel veya ulusal özel plandaki
politikaların gerçekleştirilmesi ve ulusal politikalara zarar
verilmesinin engellenmesi amacı ile toplandıktan sonra
önemine ve doğruluğuna göre sınıflandırılması,
karşılaştırılması, analiz edilerek değerlendirilmesiyle
ulaşılan bilgidir[15].
Warner’a göre ise istihbarat; faaliyetleri yönlendirmek üzere
önceden bilinmesi gereken her türlü konu ile
ilgilenmektedir[16].
Kısaca istihbarat, devletlerin başındaki karar vericilerin
ülkelerinin güvenliklerini sağlama, bekalarını koruma,
belirsizlikleri azaltma ve çıkarlarının arttırılmasını
sağlamada önemli bir role sahiptir[17].
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’na göre, "Devlet
İstihbaratı, devletin bütünlüğünü, rejimin emniyetini
sağlamak için, millî politika ile tespit edilen millî hedefleri
elde etmek üzere devlet organlarının yaptığı istihbaratın
tümüdür. Başka bir ifadeyle, Millî Güvenlik Politikaları'nın
oluşturulması için gerekli bilgileri sağlayan ve ilgili bütün
devlet istihbarat kuruluşlarının işbirliği ve koordinasyonu ile
üretilen istihbarattır."[18].
Bu tanımlamalardan, istihbarat faaliyetleri ile ilgili sadece
devletlerin değil, şirketlerin, reklam ajanslarının, şahısların da
rakipleri ile ilgili bilgi edinip bu bilgileri değerlenderip analiz
ederek gelecekle ilgili hazırlıklar yaptığı anlaşılmaktadır.


III. SOSYAL MEDYA VE İSTİHBARAT

İnternet kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte sanal ortamda
pek çok website alternatifleri oluşmaya başlamıştır. Bu
siteler içerisinde ise günümüzde en popüler olanları sosyal
medya siteleri olmuştur. İnsanlar birbirleriyle iletişim ağları
oluşturmakta, yeni kişiler tanımakta, düşüncelerini sanal
ortamlarda paylaşmakta, resim, müzik, video paylaşımları
yapmakta, nerede olduğunu, ne yediğini, ne içtiğini, ne
yaptığını paylaşmaktadır. Bu kadar yoğun bilginin aktığı
ortamlarda, bu bilgiyi yararlı veya zararlı, ticari veya
bireysel kullanmak isteyen kişilerin olması kaçınılmazdır.
Burada devreye sibergüvenlik kavramı girmektedir. Siber
güvenlik, “siber ortamda, kurum, kuruluş ve kullanıcıların
varlıklarını korumak amacıyla kullanılan araçlar, politikalar,
güvenlik kavramları, güvenlik teminatları, kılavuzlar, risk
yönetimi yaklaşımları, faaliyetler, eğitimler, en iyi
uygulamalar ve teknolojiler bütünüdür”[21] şeklinde tarif
edilebilir.
Siber İstihbarat: İstihbaratın faaliyet alanları; devletin
kontrol fonksiyonundan ötürü tehdidin seviyesine göre yakın
ve uzak tehlikelerin engellenmesi amacıyla karar vericilere
bilgi desteği sağlamak, propaganda, psikolojik harekât gibi
örtülü operasyon yöntemleri ile olayları yönetmek ve
düşman veya muhtemel düşmanın istihbarat faaliyetlerini
engellemek olduğu dikkate alındığında, siber uzayda bu
amaçlı yapılan faaliyetler bütünü “siber istihbarat” olarak
kavramsallaştırılabilir[22]. Devlet istihbaratında durum
böyle iken, siber istihbarat kavramı pek çok farklı amaçla da
kullanılabilir. Ticari, akademik ve güvenlik amaçları, bu
amaçların birkaçını oluşturmaktadır.
Ticari siber istihbarat, günlük hayatımızda her an karşımıza
çıkabilmektedir. Arama motorlarında arama yaptıktan sonra,
sosyal medya sayfamızda benzer ürünlerin önerilerinin
görülmesi büyük veri(big data) disiplininin konusu olduğu
kadar, ticari siber istihbaratın da konusudur. “Serkan
google’da antivirüs arattı” bilgisi bir istihbarattır. Çünkü
istihbarat en genel tabiriyle –kaydadeğer bir bilgi-dir. Bu
istihbarat sonrasında facebook sayfasında Serkan’a çeşitli
online alışveriş sitelerinden antivirüs önermek ise bu siber
istihbaratın ticari olarak kullanılmasıdır. Bu şekilde mikro
siber istihbaratlardan başka, firmalar veya ekonomi dünyası
için yapılmış makro siber istihbarat çalışmaları
bulunmaktadır. 2011 yılında Twitter üzerinde J. Bollen, H.
Mao ve X. Zeng tarafından Dow Jones Industrial Average
(DJIA) şirketlerinin hisse senetlerinin oranlarını tahmin için
bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada günlük kapanış
değerleri ile insanların Twitter’daki tutumları kullanılmış ve
%86,7 oranla günlük artış/düşüş değerleri tahmin
edilebilmiştir[23]. Benzer bir çalışma 2011 yılında X.
Zhang, H. Fuehres ve P. A. Gloor tarafından Dow Jones,
NASDAQ ve S&P 500 üzerinde gerçekleştirilmiştir.
İnsanların Twitter’da paylaştıkları endişeleri ve düşünceleri
üzerinden 6 aylık bir veri toplama aşaması sonrasında
yapılan çalışmada, hisseler ve kişilerin duyguları üzerindeki
korelasyonlar hesaplanarak açıklanmıştır[24]. 2012 yılında
R. Agnihotri ve arkadaşları, sosyal medyanın satış ve
pazarlamada nasıl kullanılabileceğini göstermek üzere bir
çalışma gerçekleştirmişlerdir[25]. M. M. Mostafa tarafından
2013 yılındaki başka bir ticari sosyal istihbarat çalışmasında
Twitter kullanıcılarının, Nokia, T-Mobile, IBM, KLM ve
DHL gibi büyük firmalar hakkındaki görüşleri analiz
edilmiştir. Bu çalışmada firma karar alıcılarına, kullanıcı
görüşlerini kararlarda göz önünde bulundurma imkanı
sunulmuştur[26].
Akademik siber istihbarat çalışmaları, siber ortamlardaki
verilerin analiz edilerek elde edilen bilgilerle yeni
çalışmaların önünü açmak ve siber dünyada akan verinin
potansiyellerini göstermek için yapılan çalışmalardır. 2014
yılında X. Tang ve C. C. Yang, sosyal medya verileri
içindeki gizli bilgileri ortaya çıkarmak için iki aşamalı bir
sistem önermişlerdir. Bu çalışmada Dinamik Stochastic
Blockmodel ve Geçici Dirichlet Süreci aşamaları 3 farklı
test grubuna uygulanmış ve klasik algoritmalardan daha
verimli sonuç üreten bir sistem ortaya çıkmıştır[27]. 2014
yılında A. Weichselbraun, S. Gindl ve A. Scharl tarafından,
sosyal medya verilerinde anlamsal bilgilerin keşfine yönelik
yeni bir yöntem önerilmiştir[28]. 2014 yılında M. C. Yang
ve H. C. Rim tarafından yazılan Twitlerin konulara göre
popülerliğini tespit amaçlı bir çalışma gerçekleştirilmiş
sonuçları açıklanmıştır[29]. Sosyal medya verileri üzerinde
benzer şekilde gerçekleştirilen pek çok akademik çalışma
bulunmaktadır. Kullanıcı sayıları ve sosyal medya sitelerine
ilgi arttıkça, bu ortamda yapılan akademik çalışma sayısı da
artmaktadır.
Güvenlik amaçlı siber istihbarat çalışmaları günümüzün en
önemli konularından biri olmuştur. Sosyal ağların günlük
hayata büyük oranda yansımasının ardından bireysel,
kurumsal ve devlet güvenliği konularına siber düzeyde
çözüm gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bireylerin veya
kurumların güvenliklerinin sağlanması, olası dış tehditlere
karşı savunma anlamına gelmektedir. Gerçek hayatın kendisi
durumuna dönüşmekte olan sanal dünyada bireylerin ve
kurumların gerçek hayatta karşılaşabileceği tehlikelerin
benzerleri bulunmaktadır. Devlet güvenliği açısından ise
siber güvenlik bazı farklılıklar göstermektedir. Bu farklılık,
yapılan saldırı ve sızmaları önleme olduğu gibi siber
istihbarat ile olası ihtimalleri önceden tahmin, teşhis ve
önleme de olabilir. Sosyal medya sitelerinin kitleler
üzerindeki etkileri dünya üzerinde özellikle Arap Baharı
olaylarından sonra daha da dikkatle incelenmeye başlamıştır.
2012 yılında Sir D. Omand, J. Bartlett ve C. Miller, Sosyal
Medya İstihbaratına giriş adında bir yayın ile istihbarat
yaklaşımlarına yeni bir istihbarat türünü eklediklerini
duyurmuş ve bu istihbaratın nasıl yapılacağını
çalışmalarında açıklamışlardır[30].
Sosyal medya siteleri ülkelerdeki faaliyetleri için o ülkelerde
çeşitli anlaşmalar yapmaktadır. Bu anlaşmalarla devletler
sosyal medyada kendilerine bazı faydalar sağlamaktadır.
Buna örnek olarak Türkiye’de son çıkan internet yasası da
gösterilebilir. Ülkeler sosyal medya sahipleri ile yaptıkları
anlaşmalar sayesinde istedikleri kişilere yönelik istihbarat
elde edebilmektedirler. Her ne kadar da Facebook ve Twitter
gibi sosyal medya devlerinin katı kuralları olsa da, bazı
durumlarda devletler doğrudan veya dolaylı yollarla bu
sitelerden istediklerini alabilmektedirler.


alıntıdır fakat emek var
Konu ``AlsancaK tarafından (06-09-2016 18:58 Saat 18:58 ) değiştirilmiştir.
AlihanHackerBy Teşekkür etti.

06-09-2016 18:59
#2
``AlsancaK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Tamamen Forumdan Uzaklaştırıldı
Üyelik tarihi:
10/2015
Nereden:
*:php?id()&
Mesajlar:
2.697
Teşekkür (Etti):
632
Teşekkür (Aldı):
1521
Konular:
252
Ticaret:
(0) %
Güncel .. Herkesin okuyup bilmesi gereken konulardan biri ..

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
Sizin eklenti yükleme yetkiniz yok
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodları Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı