THT DUYURU

Sosyal medya ve Sosyal Platformlar Sosyal Medya Ve Sosyal Platformlar Hakkında Her şey.

takipci
chat
Seçenekler

süPer nıckLer

SaMuRai - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Famous Defacer
Üyelik tarihi:
09/2008
Nereden:
(nowhere) in
Mesajlar:
11.582
Konular:
3483
Teşekkür (Etti):
240
Teşekkür (Aldı):
6947
Ticaret:
(0) %
24-04-2010 21:54
#1
süPer nıckLer
öNc3 q3NdiNi q3LişTiR soNRa b3Ni 3LeşTiR..!


:.:.:.êr yêr RênkLî øLSâdâ "KARANLIK" tâ nê qørêßîLîrSîn'kii.:.:.:


qiDéné yoL véRéceqsin qi .. qéLen ayaqTa qaLmasın ..

LİM_10-LaRın qRaLCHési

İs??di?L??i? ???ı?d? İs????di?L??i? ?oLu?d?.!

Siz bu dünyayı sevmiyosunuz O da zaten size bayılmıyoo


BenY qaYbedeRseNn Bi daA aSLA BulaMAssIn 0 Aç qÖSLü qaLbİne RAaD baDmasıN

0LumM abArDı seÜün neİinE,bEyNin zaHiPp seÜün AbarDı qEniNE… BeNy ÇöpE Admaq SeÜün Ne HAdDiNe SeN ZadeN ÇöpDesİn baRy BEny ceqMEee...

LafFf OLsuN DieE qoNUshMUorumqie qOnusHuOorUm LaF oLuo

qiMsE deiLiM
qiMseLe deiLiM
qeNdyM deiLiM
qenDyMiN hiC deiLiM
Burada deiLiM
orDa hiC oLmıcaM

haBer qeLdy unuDmusHsuN dEdyLer pHenDe qüLdüM sHeN pheNy hiÇ hadırLadıNmıqiEe

aShq toSt gibYdiR araYA qaŞArLar qireBilİR

BuUuLu cAmLaRdAqİ sÖsLEr gİbİsİn!!! NeFeSiM OlMaDN SeN Bi Hİchsİn!!!

söLe söLe seFmioruM dee..yaqH caNıMı aLıshDıM saDen seNsisLiqee..! x[

iNaN dadLuM qaNdıM sHenN aShqıNa .. x(

aDını nE Zamn anSam yaqMur yaqaR BuraLara .. x[

eLymDen qeLeNy arDıMa qooMaqhLa meShquLuM sHiMdy

qiMsE qaRısHmaSn DaA çoCuquM pHeNn.. <3

SenSizLiqi yaShadıM .. ÇareSisiM aShqınLa ..

qöDür pHeNy qiDDiiN yeRe..! x(

DaAm qaRşIaA qeÇErqeN bıraqDıın O eL PenM

Bir ÇıILıqDıı YAnnısLımM hePinisMİ sAardıNıss…

BeN YyaŞAdıqcAa SEn ÇıLdıRæCæKsIn!!!

SheNnLe yeNydeN dooDuM qaYboLan bi pHenY yeNydeN buLdmm

ben meLeq yüsLü şeiTan..
YaLanCı..DüSen boSan..
HeyP uçLarDa YaşaYan..HaaDı UmurSaMaaN..

qiDd rüSqaR oNa oNu sefDiiMy söLe..UuRunDa ÖlebiLeceqiMi söLe..aMa şuNuDa unuDma eeR bnSis mudLuuSa suS ve seSsisCe qeRy döNn..!!

C0q uzAkDasIn benYy dUuMAssIn UnudDn BelqiDe HAdIRlaMAssIn HAny DerDn YhA BidAneSN BidaNEn buradaa Shen NErdeSn

BaNA BaAqN 0 qÖsLeR BuqN NedN BuruqDu… AnLAşıldI BitaNEm… 0 qÖSler BEny C0qDaN UnuddUu

pheNiiM yaBdııM dEqh şeYh qeLen qeLr ben seÇeriM qiDen qiDer ben dePeriMm

qoBCaqhSa qoBSun iP biDjeqsHe biDSin BnY SeFmeeN FaaSa... SiqDir oLub qiDSin

parÇaLarı qaaBoLmusH puuzLe qiBysiNis..qiMyNisiN qaLby..qiMyNisiN ruHu..qiMiNysinDe beiNi yhoqH..

saDisTTir iNsnLar qeNdiLerinE UuquN maZoşiSt araLar.. sorada quLLanıR quLLanıR adarLarr..!!

biS ne deLiqanLıLar qörDüqh qüL qüL öLdüqh..xDxD

arDıqh sHenN qBy şeRefSisLre qaRnıM doqH..ouNa deFaM roMeO..aMA arDıqh JuLieT yHoqhH

öLüM önCesY yorquNLuqh fAa qösLeriMde..qöLqeM biLe pHeNy booMaqh iÇin fıRsaT qoLLuoRr..!!

yaqLaşabiLeceğini saNdıqıN kdR uzaqıMdasıN hass*qtiR..saNamı kaLdım ?

aShq baSyTtiR oLurSa naSipTr
oLmaSsa...hassddiR


qöZe baTmak iÇİn doqmŞum Neden SıRadan oLmaya çalIşıymqi

2 qRaM saBrm faaDı
oNudAa aLdıLr!!
qüÇücüqHh bi qaLbyM faaDı..
iÇinE sıÇıp qırDıLaRr!! x(

HayaLLer GerçekLeriN YarıSıymı$..SeNde Yarı Yarıya BeNimSin .!.

[P]roFesioNaL [İ]sMiD [Ç]oCuu xDxD

haaDıMa föNn çeqHseM düSeLirMiqiEe..xDxD

aLeM aShıq oLuo soNra aLqoLiqh..ben qeNdyMe aShııM heMde pLadoNiqhh..xDxD

haaDımDa pHaNa hoShçaqaL demEqh isDeeNLer
qösLeriMdeqiE o s*qLemeS ifaDei qöReMediLerr..!

qiM seFdy sheNy pheNm qaDar isDeMem sLmNı arDıqh yaLnıSıM aLdm yoLuMu annaDnMıı ¿?

qöSmü qırPıoRuM soNu oLmaaN qaRanLıqa.. ciLve yaBooruM eceLe..quYruqH saLLıoruM asraiLe..!

sheN woDafoNe qBy aNı yaShaaqeN ben tuRqhCeeL qBy
heR yerDe sheNy çeqeMem

aLayıNıSa iqi şeRitLy yoL feeDiiMm

aLayıNa qiDerMish sHen qoRqhMadaN baqqaLa qiDd öNjee

şeiDaNa söLijeM aRdıqH şu düüNü pHenDn aLsıNn..xD

BuRaLaRdAn qiThMe.. BuRaLaR qiThSin.. SEN qiThMe.. qiTmEq ÇöZecEqSe.. BiRi qiDeCekqSe.. BuRaLaR qiThSin SEN qiThmE..

qöSyashLarıM aShınDırıMı yüReqiMi..? qiDrqeN ‘’o’’nuDa aLıph qöDürürMü pHenDn..?

‘Ashq’La saqLamBaç oyNuoruM.. eN iiSy içiMdeN 9a qDr saaMaqh ve oNu oLduu yerDe uNudhMaqh..!

qaLbyM iLdihaP saLqıLr..heR saRsınTıda seVqiM miqRoB qaBar..!

HerqeS qeNdy çapıNda muhDeşeMdr..qiMyniN çaPı faaDır..qiMyniN yaRıçaPı..!


qoquNuDa aL qiDerqeN…yaraLarMı tuzLama..aRqaNa baqHma qiDerqeN.. HiC seFmediN saDen..!

YağmurLA yarışTım bugéCé...
߀n ağLadım, o ağLAdı...
RüzgarLa doLAştım bu saßah o €sTi,
߀n "sustum"...

pHenM oLan pHenmDr..BaShqaSnı qööDüSen waSqeÇmiShiMdr..qeRy döNüshü pHenSisLiqhDir..

sHen şiMdy qiDiJenYhaaa.....ceHeNneMiN d**** qiDd..

SheNsis buraLarın taDı tuSu yHoq..DüShüNsNe yeDiiM saLataDa biLe sheNy arıoRuM..şiMdy PhaNa söLermSn..bi HıaRın eqSiqhLii bu qaDarMı beLLy oLur..??

pHeNm üMidLeriM qeLebeNqLer qDr yaShaaR..(x

ArqaMdaN qOnUşaAnLaR ArqaMda TaqıLmAya DeVaM…AhiAhii…XD

SenY SaNa aNLaTaMaM qeSiN qafAyı YeRsiN...

sarFediLeN her Bir söZz..aqLamaqhLı her Bir qöZz..biR qöRdüqüM oLdyy..çöSebiLrseN hDy çöZz...!!

düShLeriMn yıqıLdıı bi qeCede otuRup bTn reSmLery yeNiDn yaBıshDırmAı deNdiM..heR resMde heYp bi parÇa eqSiqh çıqDıı..!!

Ne sHen umRumDasıN ne baShqaSı..HiCh siqiMde deiLsiN annaDınMı aShqıSıı..??

sHeny iT deeRiMy biLemediN siqDrR qiDd...

sHenY unuDDuM zaNma
Her qöPeqh havLadııNda
AqLımDasın..!!

sHen pHeniM qüÇüqh hırSıZmSn yhA qaLbyMy çaLdn..pHenDe hıRsıZ oLjaM..bu qeCe sHenY qaÇırcaM xD ahihii


‘’uNuturM’’diorSuN..unuDabiLceqhMsn..??ben sheNden bi parÇaıM..söqüP adaBiLceqhMsn..??haDy qoPart parMaaNı..qıaBiLeceqhMsn..??ben sheNiN qoParttııN parMaıNdan aqaN qaN deiL..qeRie qaLan aCııM..daaNabiLceqhMsn..??

qiD qiDebiLdiiN qaDar ne yabSam deishMessin
pheNm qbY sefrSiN ama
sheNin qaDr sefiLmessiN

mudLu edeMiijeqhSen..meShquL edMiiJeqhsiiN..x)

pHeniM esqiDen bi qöPeeM faaDı... phaNa saDıqh..biRde seFqiLiM faaDı qöPeiM qDr oLamaaN..!

deqH çaRe bu diOrsuN ``haDy`` biDaa öLdüreLm pHenY meRaqh edMe seNsisLiqhDen zoR deiL bu pHeNy eN joqH neiN acıDDıNı biLmooSuN... biDDyy..!!

aqLıMa qeLnLery söLeMem laSıM..LafıMn arqaSnDa duRup..’öN’meMeM laSıM..!!

????? saLLasaM eLiyMy buLruM eLLysNy baNa ebeN biLe hasDa sHen düShüN qeriSyNyy ?????

yüReqiM ısLaqhDır pheNiM quyDuLarDa aaLamaqhDan ve haFiF uÇuqhDur reNqi quRuSuN diE qüNeshE asıLmaqhDan

yiNe de ben dopLadıM yerDn qaLbiMn qırıqLarNı..sıRf aaqhLarıNa badhMasıN diee...!

qaPrisLerNi daa Ne qDr çeqCem..??deMeqh daLqa qeÇdiN qüLmeqhDen öLjeM..ben sheNy heÇ sefMediM peqü buNa ne diiJen..??

qeLeN qiDen pHenY yorMas biDen HerSey PhaNa qooMass..!

şiMdyy qiDseM qooMasqiE...qaLsaM nee yaraRqie...sHaNa aShq hiC yaqıShmaDııı...ben yaqıShdıraMamqiEe...x(x(

asHq nasıL iqi qisHiLiq qöz qöRe qöRe deLiLiq...hani hayaD müShteReqti üzünTü nie Teq qiŞiLiq..?

Ne unuDjaqh qaDr neFreT eTTiM..NeDe haDırLııJaqh qaDr joqh seFdiiM...

siLmee çaLıshDıqhÇaa Daa çoqH aqLımDasın...!!

qeLdiin zaman b0şLuq doLduRan deıL..qiTTiqin zaman yeRi doLduRuLmayan oL..!!

isTisNa pHeneM qaiDe bosuLuRr...

unuDDuM DedyM yaLn..! asLınDa hiCh çıqHmaS aqLımDanN..!!

sHen düShüNürsüN ben uuqularıM iShde faRqıMıs Buu

qeNdiMyy sıraDn bi saaT oLaRaqh qöRüoruM...zaManıN qeNdisiiM saDeJe qeÇoruMm...

sHen deLyy ben maNyaqh birBriMiSyy heÇç bıraqHmaaqHh

pHaNa haWa adıJaqhSıN diEe qeNdyNy qaSma daMarıNdaqiEe qaNıN biLe pHaNa hasDa...

Söz veRmeq q*t veRmeye ßenzemeS

Ashq quM saaDy qiByDir qaLp doLarqeN beiN boShaLııR

qeNdyNe yeNi bi maNita yaBmıShıN..buLuShuNja haBer feeDe sHanA bi qaSa eqMeqH aLııM..MaaLuM qaShaR eqMeqSiz yeNmeSs...!!

ben qüÇüqqeNde böLe yabarMısHııM heRqeSe qüSüp qüSüp qeNdy eLiMy qeNdiM duudaRmıShııM (x

SheiDaNa söLeiN düYüNü yine pHenDe uNudMushh

şıMarıqhMıııM..??ehhD..! uqaLaMııM..??ehhD..! deNqeSisMiiM..??ehhD..! uYusMuuM..??ehhD..! qıCıqhMııM..?ehhD..! qeNdyMy joqH seBioruM beee..!!

ArqaNa biLe baqhMa ‘ben buradaıM yaLn aShqıN sheNde qaLsıN’...!!

iNsanLarı daNıdıqhÇa haYvanLarı dAa joqH seBioRuM

AsHqıN foRmüLü= a.q x a.q² x a.q³-½ ½+[(a.q x a.q²) - (a.q - a.q+½)³]²a.q x a.q²x a.q³-½ ½+ aq Taa ...

qöSümDen aqaN yaShLar deeRiMy biLmeeN şeReFsisLere saDaqaM oLsuN...!

biDDy sHenDen neFreT edioRuM...anNaqiE sHeny hiÇ sefMoruM...sHenDn buCaqh buCaqh qaÇıoRuM...şiMdy quLaqhLarNı qaPa...’’sHeNy unuDamıoRuM...’’

bıROCKın pheny ArEtıqh büyüMAKE İS THE ME YOURom

bi roCqeR heRşeİi qeRyDe bıRoCqeRr..!!

fasLa RaaDıM..!!RaaDsıS eDrMii..??edSe biLe..!!FaRq eDrMii..??

ben sHeNy soN roNdo biSqüViMy veReceqh veDe yoLcuLuqa çıqDııNda arqaNdan üLqer çiqoLadaLı qoFreT yeMiiCeqh qaDaR joqH seBioruMm...

aRamıoruMqie qiMsei oLmaSı qeReqenLer saDn yNmDa yNmdA oLmaıP qiDnLerDe qiMn umRuNdaa xP

1... 2... <3... Zaman BidDy BuuuuM

qaLbyM uZaqh duR pHenDn...aqLıMa qeDirMe oNu...o qiDmeqH isDedY...qiDDy ve biDDy...

uÇuruMuN qeNarıNdaaqeN biLe aqLıMdaaDıN...öLemediM yiNe...!yaS Tut...

seFmEe pHeNyy...! uMurSaMa...! yaShaMıshıM...! öLmüShüM...!qiMn uMruNDa...!

sHeN ben = biSiS
sHeN – ben = hiÇiS
sHeN x ben = heRşeiS
sHeN / ben = böLüneMeiS

yüReqiM tiq taqLarDa..saaD bNa 5 qaLdyy..sHeN..O..Siz..oNLar..phenSiz mudLuLar..

biZ 3 qiShiiDiqh...ben qeyFiM ve qaHyaSıı..xD

qRaLicHee qRaL oLjaaNa qiDDiiN qaShara peZeveNq oLduN..hiC uMruMda deiLsiN haqeDDiiiN yeRi buLduN..

qeLme..SewMe..aCımA..HisseTme..DEFOLL..!

haaD bi sıNawSa aL o qaaDı qöDüNe soqH hoJam ben çıqıoRuMm...!

pLayBoy oLmaa çaLıshıRqeN qısLarıN pLaysTatioNu oLanLar...! qoMiqhSiniSs...!!

seFdiM oNu neDnsiZ..seFmeDy şeRefSis..aMa biS qaLdırDııMıS qöDü inDirMesiNiDe biLriSs...

pHenY sefMeeN öLsüN aZ seFen SaqaD qaLıp süRnsüN

beiNimDeqi deqH qüÇ oLan nefRetiMe tHaNq yoU..neFreTiMy çeqeMeeN heRqeSe FuCq yoU..

qeŞqe heP çoCuqh qaLsaqhDa qaLpLeriMiS yeiNe disLeiMiS qaNasa..

Bi yeiNiMi qeSdiN ajaBA miSs qiBy hıAr qoqDudaa

phaNa uMuD baaLama ben doPraAa söS feeDiMm

siLdiM anıLarıMdaN sheNy..hiC meRaqh edMoruM seFioMusN aRdıqh pHenY..ruHuM beDeniM sheNsiz..eMiNim mudLusuNdur pHensiSs..!

HaaD marROCK haDy quduROCK xDxD

bıRaqh LaN aShqı maSaüsTÜnDen siLqiDSiN..beLLeqinDeMy qaLdı..? forMaD aDh siTirSin qiDsiN..!!

qaLbiMyN qaBısıNda haYwanLar qiReMes yaSooDu sHeN naSı qiRdiN pEeEe...

çHoq SıqqıN..BıqqıN..qeRqiN..ÜsqüN..YorquN..aMa haLa yaShoo...

düNyaDa deqHh arMaaNııM orDa baRmaaMm xD

aLayıNıza Şaq Şaq tOpuNuz yHavsaq

DehshetiM,ManyaqM,Laf SokaRim,YeRse uqRass BakaLim..

NeeDe eSqi aShqLar şiMdy meCnuN qüPeLy LeyLa qaŞar...

yüReqiNin ucuNa bi daSh baaLaıp suuN diBiNemi addıN saLqh

qeÇmiShe saqıN qeÇmiSh deMe beLqie qeÇrqeN sNda qeÇrMish oLabLr

ben sheNin tuqaLetiNde yüsMüoSam sheNde pheNim haVusuMa iŞeMee xD

AraDa Bi qeMerY sıqDa düShMesiN o saHDe qiŞiLiiN (x

İi bi iNsaN sHen..iyi bi sEbqüLü sHen..tatlı oLan yiNe sHen..qüzel oLan ah qahReTsinqiE O benim xD

siS aLaıNa qiDerqeN biS qRaLınDan döNüoDuqh..!

pHenDn baShqaSnı seFrSeN seFdiiNiiN qoLLarınDa qeBer..!

ben haaDı çeqRiMdısHı yaShooruM haaD pheNy eNqeLLese noLuuR

sHenY adaM edeRdiM aMa çHoqDan qöPeiM oLmuŞsuN Ne qeReqi faA..!

YüreqiMdeqiE yoL deNha qöDüN yerSe qeÇrsiN ! adaM oLanıDa qöRdüqH anCa LafLa siqerSiN

aShq yaS boShLuqh bıRaqh..bıRaqh öLe qaLsıN..

çadLamaM padLamaM Her qöRdüqüM boqA adLaMam..!

öDüNç meLeNq qaNadLaRımLa uçaRqeN ben..eLimY Dud..qoRqarıM düShmeqhDen...

qiMse biŞeLer iMaa edMesiN..qiNiNiS faaSa sRatıMa quSun..quSamıoSanıS suSuN..!!

siL qıSım siL aqLınDaqiE o qaRanLıqh eSerY eN qRaLınDan üsDünDür bu qöRdüqüN seRsEry..!

BuMuuDu haaD dediqhLerY haaD asLnda qoJaMAn bi rüya uYaN aRdıqH biDDy rüYa

aRdıqH yHoqSuN..iÇimDeqiE soySuzSuN..uquRLadım sHeNy wE çewRmdıShı beDeNiNy..!

qeNdiNiSy Daa Çhoq düŞüRmeiN..quRuruN wE faRqıN faaSa saDn muHattaBıMsıNn

beDeNiM saqLam buLunMusH yüReqiM paRmprÇa

yoqLuquN sNa bnDn yaqıN..aRdıqH oNa aShııM..

o.O aHırDaMı büüDüN ne Bu maLLıqh o.O

diBe vuRduuSaqh nooLmusH eLbeT çıqaRıs..1 qüN fAa 1 qün yoquS..qRaLıqhMısH haaDLar..!

CeeNneMin diByNe varıNJaa qaDr qiMseNin deiLiMm

tüM boqhDan anıLarı qöShe baShınDa bıRaqhDıM..biLe biLe öLdürdüN qaLbymDeqiE o BüüqH seBqii..

şiMdy yNmda oLsaNda heRşei bi anDa bıRaqhSaq saDece iqiMis yaŞasaqH şU qoJaman düNNada..

qıRıLmamıŞ soN qaLby qıRmAa qeLdiM çHoq deiŞdiM ben aRdıqH meLenqh deiLiMm..!

benim iÇin aRdıqH biDDyy..
qeRy döNmeN uMruMDa deqiL..
hoşÇaqaL deriM..
HiC bu qDr aCıdMadı..
hiC qiMSe sNn qdR acıDmaDy caNıMı..:/

MudLuLuqu çöSmeqH iÇin mudLuLuqa inanMaqh LasıM..mudLuLuqh çıqH orDaa iNanıoRuM zaNa..

qüÇüCüq qaLbyM qıRıLqaN..qaLdırMas heRşei..seViLmeSy iSe eN büüqH heDeFy..!

Di’Ly qeÇmiShdeN deqH yaraMSıN sheNn..!!

Ne qDr çaBa aRfeddiM o qDr uZaqhLaşDıN bnDn..

aLemY aLeM yaBan bi qaÇ qaLdaqhSa..qRaLichLiqH bNa deiL sNa yaqıShıR dadLııM..

seNmiiDn o haaDıMn
baŞ roLüNü feeDiiM
beCeriqHsiS fiqüRaN
üSqüNüM aRdıqH
maSaLLara inanMıoRuM
sHenDn bi qaHraMAn çıqaRdaMam..!

qaLbimiN qıRıqhLrı qöDünE baDsıN...!! x]

3 yaNNısHıM 1 doqRuMLa çeqDy qiDDy.. büDn hiqaEm burada biDDy..

qiDmE diE yaFarSaM boShuNa sHenn qöSüN duSharDa..biDDy biLoruM asLnDa qaLbiN baShqasıLa.. iLqh qiDn sHen deiLsiN qoRqMa aLıshDıM yaNNısLıqa..

pHeNy sefMeqh iÇiN pRogRamLanMa deVreLriNy yaqaRm

hoplayaROCK zıplayaROCK inanaROCK coşaROCK e birscıqda matROCK dinnemeq lasm ROCK·$7..TüKeNdi yüReğiM ı[]ııııııııı KeSti SesiNi <-


??S ????? ??şı????,¢??q?

? ƒ?ƒ? ???zı ??qıLı????


2 dK DeliKanLı oLun PaRaSı NEYSE VeRiRiM..

??eniin A$KıN e??iyi?? ?e??iyi.. v(_sonuç_)v=0

Dü??a uµrumda deqiL?i ; havLa?a? ?öp??L?r um?umda oLSu?

üsTüme gLme haYaT daha nei aLcksN..??...!!

ßeLki ßen Senin Hiçßir$eyinim ama Sen o HiçßirŞeyin Her$eyiSin!..

' pê?i?İ?T.......!!!!

****|- usL????Z bu kaLp ! {{ Bana Sewmei öqReT ! }}

(*)»ş?????? ?1«(*)

Sen Vodafone Gibi Anı Yaşarken Ben Turkcell Gibi Her Yerde Seni Çekemem!...

Ya$maq mı ... Hmmm ... ßo$una ..véDé qéRéqsiZ ..

Até$é DayanaßiLdiqin KaDaR Günah İ$Léé !!

ıl.lıl.lı.ıl.lıl.lı İllegal life ıl.lıl.lı.ıl.lıl.lı
Aqzı OlAn diil bEyni OlAn kOnu$sun !! )
'ßen { u.c.u.z.s.a.m } sêN { b.e.d.a.v.â.s.i.n }

! {_Sen_} ?? ??l?i? ?i?????sisi?.!] ? /

hep ßen soßéLenıyorM, hep ßen eLenıYorum, qidin arTıq ßaşımdan ben oynamıoRum !

iyi L??3 ?O? …iyi need ?O? …iyi???e ?O? …??e enD

CeHenneM boş. . . BüTün ŞeyTanlaR buRda x)

ßy.Thé.HayaT

...//màdém'Kî $u hà?àTTà YéRi d?LduruLmàyàcàk î?Sàn y?K ? Zm? éSkiLé?é selam y£niLé?é DéVàmM(...)

Ta$ oLsan diLe geLirdin.! İ$te öyLe sewmi$tm.. Susacak kadar biLe yanımda deiLmi$sin, Geç Fark ettim..

HeRkes Yalanken BeN Mi GeRçEk OlayıM..??

HayaT HoŞTur,AşkLa? ßoşTur ... SewmE ßoşVe?, PeŞinDe KoşTu?

H?y?t? H?p GüLüyo?um. M?ksadım d?LiLik D?iL! Hayata GıcıkLık..!

K??L Kim 0LuRsa 0Lsn K??L?c? hép ßenm

??? ?L?? gi???? ?s??????...

ARamıoRum kimsEi 0Lması qeReKenler zAtEn YaNımdA..yAnImDA 0LmAyIp gidEnLer kiMin umRundAa??

HepTe DefoLuLaR ßuLuyor ßeNi yaN SaNayi DeğiL oRjiNaL ßiR a$K aRıyoRuM ! ! !
bEĞEnirsenis DefwaMı qLcekk CaNLarmm


Kalbim online×× Aklim offline×× Gönlüm beschäftigt×× Hayatim abwesend

n0 paNik n0 heyCan ßeN kOpcaM seN ßaqCan..
---------------------
Abracadabra


I am a star.

Started from the bottom now im here
kemal34 Teşekkür etti.
baskan1049 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
10/2009
Mesajlar:
30
Konular:
1
Teşekkür (Etti):
0
Teşekkür (Aldı):
3
Ticaret:
(0) %
24-04-2010 22:45
#2
iyi çalışma Reis!!
yağmur_yüreklim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
08/2009
Nereden:
istanbul
Mesajlar:
232
Konular:
28
Teşekkür (Etti):
73
Teşekkür (Aldı):
17
Ticaret:
(0) %
24-04-2010 23:59
#3
paylaşım için teşekkürler; ama nick de olsa dilimizin doğru kullanılması gerektiğini düşünüyorum
---------------------
bir alaturka hüzün....
lord_efe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
01/2010
Mesajlar:
107
Konular:
8
Teşekkür (Etti):
11
Teşekkür (Aldı):
5
Ticaret:
(0) %
25-04-2010 00:20
#4
paylaşım için teşekkürler
---------------------lord_efe
CrazyLegend - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
12/2009
Nereden:
BURSA / GEML
Mesajlar:
533
Konular:
129
Teşekkür (Etti):
113
Teşekkür (Aldı):
129
Ticaret:
(0) %
25-04-2010 08:45
#5
Hocam seni tanıyorum çok da iyi çalışmaların var Fakat Kusura bakma bunu Eleştireceğim Burası TürkHackTeam olduğuna göre amacıda Yabancılığa Özendirmek Vs. Olmamalı Cümleler Güzel fakat pek çoğu okunmuyor bile çağdaki gençlik bunları seviyor diye bu şekilde davranmamalıyız sanırım aldığın sitede böyleydi Tabi seni eleştirmek bana dÜşmez ama birini eleştirmek için en az onun kadar emeğin olmalı Fakat bunlar daha düzgün bir türkçe ile olsaydı iyi Olurdu derim Tekrar Tüm THT 'ye Söylüyorum ; TÜRKÇEYİ BOZMAYALIM ARKADAŞLAR
. LÜTFEN .
---------------------
©razyLegend

The ( L e g e n d ) is Back

Sadece İzleyin !!!erone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
06/2009
Nereden:
Malatyalı
Mesajlar:
165
Konular:
2
Teşekkür (Etti):
74
Teşekkür (Aldı):
10
Ticaret:
(0) %
25-04-2010 09:24
#6
Güzel paylaşım..
--------------------- www.TurkHackTeam.net/org


Türk Hack Platformu
Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=l4SxdzXTcpU[/YOUTUBE]
haven - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Forumdan Uzaklaştırıldı
Üyelik tarihi:
07/2009
Nereden:
нєяуєя∂єη!
Yaş:
27
Mesajlar:
2.836
Konular:
235
Teşekkür (Etti):
0
Teşekkür (Aldı):
394
Ticaret:
(0) %
25-04-2010 13:10
#7
samura! gene muhtesemler yaratmıssın emeğine sağlık.. kardesim
sunshinef - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
04/2010
Mesajlar:
2
Konular:
0
Teşekkür (Etti):
31
Teşekkür (Aldı):
0
Ticaret:
(0) %
25-04-2010 21:50
#8
sözler güzel olabilir ama okumaya çalışmaktan tadına varamadım.ayrıca türkçeyi bu kadar katletmenizde çok çirkin.umarım tekrar elden geçriri ve bizim gibi moruklarında okumasına izin verirsin )
sruniam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
01/2010
Nereden:
gallifrey
Mesajlar:
971
Konular:
71
Teşekkür (Etti):
49
Teşekkür (Aldı):
93
Ticaret:
(0) %
25-04-2010 21:58
#9
samura! eline sağlık
--------------------- Okyanuslar mürekkebim ağaçlarsa kalemim benim.
Bitmek bilmeyen şarkılarla ruhun şad olsun alemim.
Yüzde ellin meleklerin,geride kalanın ifritin.
biolojikal gazlardan hasarlı beynim sen biliiiin.

emeğe saygın varsa o butona basarsın

zatorettii - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
09/2008
Nereden:
çanakkale
Mesajlar:
316
Konular:
51
Teşekkür (Etti):
24
Teşekkür (Aldı):
112
Ticaret:
(0) %
26-04-2010 21:30
#10
hersey guzel eyw da hangi dilde paylasım yapıosun onu çözemedım ben madem burası türkiye madem burası turkhackteam elbette konustugumuz dil türkçe senin bu paylastıgın nick ler ne ce?
--------------------- Evine Haciz Gelmiş Fakirler Gibi Çok Koydu Giderken ***ürdüklerin. Hiç Değilse Gülüşümü Bıraksaydın "Ana Yadigarıydı"

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler