THT DUYURU

Teröre Lanet PKK, FETÖ, DHKPC vb... Terör Örgütlerine duyduğunuz öfkeyi buradan haykırın. Argo ve küfürlü kelimelerden kaçının.

siber güvenlik eğitimi
Seçenekler

>>> Şehit ve Gazilerimiz İle İlgili Yasal Bilgiler ve Sağlanan Haklar <<<

Victory' - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üyelik tarihi:
09/2008
Nereden:
ANKARA
Mesajlar:
4.982
Konular:
1250
Teşekkür (Etti):
129
Teşekkür (Aldı):
1275
Ticaret:
(0) %
72
67798
07-12-2009 23:40
#11
1-NAKDİ TAZMİNAT

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun gereğince, �İç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilmeleri sonucu�nda malul duruma düşen ve yaralananlar ve bunlardan ölmüş olanların kanuni mirasçılarına tazminat ödenir.

Bu Tazminat, En Yüksek Devlet Memuru Aylığının,
a) Ölenlerin kanuni mirasçılarına 100 katı tutarında,
b) Bakıma muhtaç özürlü hale gelenlere 200 katı tutarında,
c) Ağır özürlü hale gelenlere 75 katı tutarında,
d) Hafif özürlü hale gelenlere, 50 katı tutarında,
e) Yaralananlara, 20 katını geçmemek üzere,
ödenir.

Tazminattan yararlanmak isteyenler bağlı oldukları kurumlarına istenilen belgelerle birlikte başvururlar.

GKK'larının nakdi tazminat işlemleri Valilikler ve İçişleri Bakanlığınca yürütülmektedir.

2-YURT DIŞI NAKDİ TAZMİNAT

2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun gereğince,

a) Yurt dışı kamu personelinden; bu görevlerinden dolayı maruz kaldıkları tedhiş veya uğradıkları suikast sonucu,
b) Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca yabancı ülkelerde yapılan eğitim, tatbikat, manevra veya harekat sırasında,
ölen veya özürlü hale gelenlere tazminat ödenir.

Bu personel ile bunların eş ve ikinci derece dahil kan ve birinci derece sıhri hısımlarından yurt dışında maruz kaldıkları tedhiş veya uğradıkları suikast neticesinde ölenlerin cenazelerinin nakil ve defin giderleri ile yaralanan veya sakat kalanların tedavi giderleri karşılanır.

Bu kapsamdaki olaylar neticesi ölen diğer Türk uyrukluların cenazelerinin nakil ve defin giderleri ayrıca karşılanır.

3- NAKDİ TAZMİNAT SİSTEMİ NEDENİYLE SSK VE BAĞ-KUR SİGORTALILARINA BAĞLANAN AYLIĞIN ARTIRILMASI

İç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilmeleri sonucunda, malul duruma düşen Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalıları ile Bağ-Kur sigortalılarına bağlanan aylıklar % 25 oranında artırılır. Bunların ayrıca Nakdi tazminat, ek ödeme ile eğitim ve öğretim yardımı hakları bulunmaktadır.
Victory' - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üyelik tarihi:
09/2008
Nereden:
ANKARA
Mesajlar:
4.982
Konular:
1250
Teşekkür (Etti):
129
Teşekkür (Aldı):
1275
Ticaret:
(0) %
07-12-2009 23:41
#12
1-İKRAMİYE

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler nedeniyle; başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malül olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine, en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.

2-KAMU KONUTLARINDAN YARARLANMA HAKKI

Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler nedeniyle malul duruma düşerek aylık bağlananlarla, bunlardan ölenlerin aylığa hak kazanan dul ve yetimleri, (Kamu Konutları Kanunu'nda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere) bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam ederler.3-KİRA YARDIMI

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler nedeniyle;
-Malul duruma düşerek aylık bağlananlarla, bunlardan ölenlerin aylığa hak kazanan dul ve yetimlerinden bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam ettikten sonra ayrılanların,
-Kamu konutundan yararlanmayanların,
-Özel tahsisli konutlarda oturanların, istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile devletçe karşılanır. Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de bir yıl süre ile devletçe karşılanır. Bu çerçevede hak sahiplerinin konut kiralamalarında uyulması gereken usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Kanun kapsamında bulunan kişilere ödenecek kira bedeli için belli bir limit belirlenmeyecek, rayiç kira bedelinin tamamı ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bütçesinden karşılanacaktır.

2. Kiralanacak konutun kullanım alanı (net) 120 m2'yi geçmeyecek, bu alanın tespitinde konut sahibi ile konutu kiralayan arasında yapılan sözleşme esas alınacaktır.

3. İkametgâh olarak kiralanacak konutlar lüks (sauna, jakuzi, dubleks, tripleks, şömine) olmayan konutlardan seçilecek, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde şehrin bulvar ve ana caddeleriyle iş merkezi yoğunluklu mahaller dışında olacaktır.

4. 3'üncü maddede belirlenen kriterlere göre hak sahiplerine ödenecek kira bedeli, kiralamanın yapıldığı yerdeki belediye rayiçlerini geçmeyecektir. Bunun için hak sahibi şehit yakını kiralamanın yapıldığı yerdeki belediye başkanlığından, konutun rayiç bedelini gösterir bir belge alması gerekmektedir.

5. Yakıt, su, elektrik, apartman ve site aidatı gibi ödemeler kira kapsamında olmadığından kira bedeli dışında tutulacak ve oturanlar tarafından karşılanacaktır.

6. 3713 sayılı Kanunun anılan hükmü çerçevesinde kira sözleşmeleri hak sahibi ile mal sahibi arasında yapılacak ve kiralamanın yapıldığı yerdeki kurum harcama yetkilisince onaylanacaktır.

4-BARINMA VE BAKIM HAKKI

Yaşamak için gerekli hareketleri kendi kendine yapmaktan aciz ve muhtaç olan Terör malulleri, kamu kurum ve kuruluşlarında yada özel yurtlar ile huzurevlerinde parasız olarak barındırılır.


5-TOPLU KONUT FONUNDAN FAİZSİZ KONUT KREDİSİ VERİLMESİ

Toplu Konut Fonundan şehit Ailelerine Maluller İle Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği 21/09/1991 tarih ve 20998 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik kapsamında kredi kullandırılacak hak sahipleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Öncelik sıralamasına göre,
- Maaşa bağlanan dul eşi,
- Eşi hayatta değilse veya evlenmişse maaşa bağlanan çocukları müştereken,
- Bunlar bulunmadığı takdirde maaşa bağlanan bakmakla yükümlü olduğu baba veya anası, bu krediden yararlanabilir, hükümleri bulunmaktadır.

Maluller için;

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21 maddesi ve geçici 8 inci maddesi gereği, 01.01.1968 tarihinden sonra memur ve kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa dahi bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanarak ve sakatlanarak malul olanların, öncelik sıralamasına göre,

- Maaşa bağlanan malulün kendisinin, ölümü halinde,
- Maaşa bağlanan dul eşine,
- Eşi hayatta değilse veya evlenmişse maaşa bağlanan çocuklarını müştereken, konut sahibi yapmak için kredi verilir. Hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla, öncelik sıralamasına göre ve bir defaya mahsus olmak üzere Faizsiz Konut Kredisi İdarece kullandırılmaktadır. 2009 yılı için kredi miktarı 52.993.00- YTL. Dir.
Bununla birlikte, yukarıda belirtilen yönetmelik kapsamında öncelik sıralamasına göre hak sahibi olan vatandaşlarımıza bir defaya mahsus olmak üzere, başvuru yapılan il sınırları içerisinde 5 yıldır oturuyor olma veya başvuru yapılan il nüfusuna son beş yıldır kayıtlı olmak şartı ile; bu kapsamda bulunan kişilere konut taleplerinin bulunduğu illerde, idarece konut satışı yapılmıyorsa başka illerde bulunan projelerden konut taleplerinin olması halinde ve idarece uygun görülmesi durumunda, % 10 peşin 240 ay vadeli ve sabit taksitli konut satışı yapılmaktadır. Başvuru için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu,Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığından hak sahibi belgesi alınacaktır. Alınan �hak sahipliği� belgesi ile birlikte en yakın Ziraat Bankası Şubesine kredi başvurusu yapılabilmektedir.
Konu hakkında www.toki.gov.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

6-ÜCRETSİZ SEYAHAT HAKKI

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler nedeniyle malul duruma düşerek aylık bağlananlarla, bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine ücretsiz seyahat etme hakkı tanınmıştır. Maaş bağlanması ile birlikte �Ücretsiz Seyahat (Serbest) Kartı� hak sahiplerine ulaştırılır. 17.05.1995 tarihli ve 22286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Ve Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliği'nin 5 inci maddesine istinaden, seyahat kartı verilecek olanlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Ücretsiz seyahat hakkından faydalanacak olanlar:

a) Kendileri;

- Terörle mücadelede yaralanan veya sakatlananlar,
- 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre asayiş ve güvenliğin sağlanmasında görevli iken yaralanan veya sakatlananlar,


b) Eşleri;
- Bu kapsama girenlerin eşleri,
- Aylık almakta iken vefat edenlerin aylık bağlanan dul eşleri,

c) Yetimleri;
- Şehit olan anne ve babalarından yetim aylığı aldıkları müddetçe, sosyal güvenlik kuruluşlarından yetim aylığı dışında aylık veya gelir almayan ve bu kuruluşlara tâbi olarak çalışmayan çocukları,
- Şehitlerin anne ve babaları,
d) Terörle mücadele kapsamında sakatlanan er ve erbaşlar
Terörle mücadele kapsamındaki olaylar nedeniyle sakatlanan er ve erbaşların kendileri ile ölenin dul kalan eşleri ve çalışmayan aylık almayan kız çocukları, çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malul ve muhtaç erkek çocukları, reşit olmayan çocukları ile ana ve babaları,

Yukarıda sayılanlar Devlet Demiryollarının yurtiçi hatlarında, denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat ederler. Bu hususlar ücretsiz seyahat kartlarının arka yüzünde belirtilir. Bu kart Sosyal Güvenlik Kurumunca verilir. Hak sahiplerine maaş bağlanmasına müteakip ücretsiz seyahat kartı ulaşmamışsa dilekçe ve iki adet fotoğrafla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı (Ankara) adresine müracaat etmeleri gerekmektedir.

7-YURT DIŞI TEDAVİ HAKKI

Memur ve kamu görevlilerinden terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, sakatlananlar ile ölenlerin dul ve yetimleri, Emekli Sandığınca verilen tanıtım kartlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bütün hastanelerde muayene ve tedavi edilirler. Malûl olanların eksilen vücut organları, yurt içi veya yurt dışında en son teknik usûllere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlatılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.
8- BURS VERİLMESİ
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21/ı maddesi uyarınca terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite öğrencilerine ve ölenlerin çocuklarına yüksek öğrenimleri süresince Devletçe karşılıksız burs verilir.
9- TERÖRDEN ZARAR GÖREN DİĞER KİŞİLERE YARDIM
Terör eylemlerinden dolayı yararlananların tedavileri Devlet tarafından yapılır. Zarar gören, can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan öncelikle yardım yapılır. Bu fondan ilk ve orta öğrenim çağındaki şehit çocuklarının öğrenim masrafları karşılanır. Yardımın kapsam ve ölçüsü, Fonun mahalli yetkililerince belirlenecek miktarı aşmamak kaydıyla Fon Kurulunca tespit edilir.
Victory' - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üyelik tarihi:
09/2008
Nereden:
ANKARA
Mesajlar:
4.982
Konular:
1250
Teşekkür (Etti):
129
Teşekkür (Aldı):
1275
Ticaret:
(0) %
07-12-2009 23:42
#13
1-VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'na göre, gerek askerlik görevini yürütmekte iken, gerekse askeri ve sivil memuriyet niteliğinde hizmet yürütmekte iken �görevden kaynaklanan nedenlerle� malul duruma düşenlere �vazife malullüğü aylığı� bağlanır.

Aylık bağlanabilmesi için kişinin, görevi ile ilgili nedenlerden dolayı malül hale gelmesi gerekir. Malullük derecesi Kanunda 6 derecede sınıflandırılmakta olup, ölüm halinde birinci derece malullük esas alınarak aylık bağlanmaktadır. Ölüm halinde dul ve yetimleri bu haklardan yararlandırılır. Uygun şartların bulunması halinde yetim kapsamında, ana ve baba da bu aylıktan yararlandırılmaktadır.

Vazife malulü yada vazife malulü ölmüşse onun dul ve yetimleri istenen belgelerle birlikte kendi kurumlarına yada Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik Dairesi Başkanlığı'na başvururlar. Başka yerden aylık alıp almadığına veya herhangi bir işte çalışıp çalışmadığına dair bireysel konulara ilişkin düzenlenmesi gereken belgeler(Kimlik Araştırma Belgesi..vb), aylık bağlanacak kişiler tarafından tanzim edilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.2-HARP MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI

T.C. Emekli Sandığı Kanunu'na göre, gerek askerlik görevini yürütmekte iken ve gerekse askeri ve sivil memuriyet niteliğinde hizmet yürütmekte iken �harp etkileri sonucu� malul duruma düşenlere �harp malullüğü aylığı� bağlanır.

Kanunun ilgili maddelerinde harp malullerinin kimleri kapsadığı gösterilmiştir. Bu kapsama girenler vazife malulü işlemlerinde olduğu gibi, istenen belgelerle birlikte kurumlarına müracaat ederler. Kurumları gerekli belgeleri tamamladıktan sonra dosyalarını Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderirler.

3-EK ÖDEME(TÜTÜN İKRAMİYESİ)

Harp malullüğü aylığı bağlananlarla �olağanüstü hal, talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife malûllüğü aylığı bağlananlar� a hayatta oldukları sürece, bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine aylık bağlanması halinde ise aylık aldıkları sürece ayrıca �ek ödeme� yapılır.

Kanun değişikliği yapılmadan önce ek ödemeler tütün satışlarından elde edilen kârın belli bir oranının harp ve vazife malullerinin dul ve yetimlerine dağıtımı şeklinde gerçekleştirilirken, daha sonra yapılan düzenlemelerle �ek ödeme� başlığı altında dağıtımına başlanmıştır.

Bu ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yılda bir kez olmak üzere, herhangi bir müracaat şartı aranmaksızın her yılın ilk üç ayı içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılır.

4 - İKRAMİYE ÖDENMESİ

2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına giren personelden, uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinin fiilen ifası sırasında;

- Yaşamını sürdürebilmek için gerekli hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olarak derecede malul olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden,

- Diğer malullere ise mevcut aylıkları üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi, emekli ikramiyesi ödenir.

5-VAZİFE VE HARP MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARIN EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN DİĞER HAKLARI

-Er Vazife ve Er Harp Malullüğü Aylığı Alanların Başka Bir İşte Çalışırken Aylıklarının Devam Etmesi:

Askerlik görevini yürütürken malul duruma düşerek vazife veya harp malullüğü aylığı bağlandıktan sonra, gerek memuriyet niteliğinde olsun, gerekse sigortalı nitelikte olsun, başka bir göreve girenlerin vazife veya harp malullüğü aylıkları kesilerek görevlerinden ayrıldıktan sonra yeniden bağlanır, bu görevden ayrılma sırasında ayrıca bir aylığın hak edilmesi halinde iki aylık birlikte ödenir.

Ayrıca, emekli aylığı almakta iken, askerlik görevine başlamasından sonra, askerlikten dolayı vazife veya harp malullüğü aylığına ayrıca hak kazananlara, her iki aylığı birlikte ödenir.

Yukarıda belirtilenlerin ölümleri halinde, dul ve yetimlerine iki aylık birden ödenir.

-Sigortalı Çalışma Halinde Yetim Aylıkları Kesilmez:

Er Vazife Malullüğü ve Er Harp Malullüğünden doğan yetim aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışılması halinde yetim aylığı kesilmez.

-Harp Malullüğü Zammının Devamlılığı:

Harp malullüğü aylığı alanlardan, memuriyete başlayanların harp malullüğü zammı kesilmez.-Barınma Hakkı :

Yaşamak için gerekli hareketleri kendi kendine yapmaktan aciz ve muhtaç olan harp malulleri, parasız olarak barındırılır ve tedavileri yaptırılır. Yedirilmeleri için harcanacak paralar, bunların aylık ve harp malullüğü zamlarından kesilir. Bunun için öncelikle ilgili askerlik şubelerine müracaat etmeleri gereklidir.

-Yükseltme Hakları (Emsal Terfi Uygulaması) ve Bakım Yardımı

a) Harp malullüğü aylığı bağlananlar,
b) İç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilmeleri sonucunda Vazife Malullüğü Aylığı bağlananlar,
c) Terörle mücadele nedeniyle, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle malul olanlara, hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimlerine bağlanacak olan Harp Malullüğü ve Vazife Malullüğü Aylıkları, �ölen kişinin hayatta kalan emsallerine göre� yükseltilir.

Bu nedenlerle vazife malullüğü yada harp malullüğü aylığı bağlananlardan hayatta kalan, ancak başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara, ayrıca asgari ücretin net tutarı kadar bir meblağ aylıklarıyla birlikte ödenir. Daha sonra bu kapsama girenler de aynı haktan faydalanır.


-Kesilmeyen Yetim Aylıkları :

T.C. Emekli Sandığından yetim aylığı almakta iken, Harp Okulunda eğitime başlayan öğrencilerin yetim aylıkları kesilmez.
Victory' - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üyelik tarihi:
09/2008
Nereden:
ANKARA
Mesajlar:
4.982
Konular:
1250
Teşekkür (Etti):
129
Teşekkür (Aldı):
1275
Ticaret:
(0) %
09-12-2009 10:10
#14
TERÖR EYLEMLERİ NEDENİYLE ŞEHİT VE MALUL OLANLARIN YAKINLARININ VE ÇALIŞABİLECEK DURUMDAKİ MALULLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 � 29/3/1996 tarihli ve 22595 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 2 � Bu Yönetmelik, terör eylemleri nedeni ve etkisiyle;
a) Şehit veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile geçici ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin,
b) Malul olup da çalışabilir durumda olanların,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda istihdam edilmelerinin usul ve esaslarını kapsar."
MADDE 2 � Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Şehidin çocuklarından birinin başvurusu halinde varsa eşinin ve diğer çocuklarının, kardeşlerden birinin başvurusu halinde ise varsa eşin, çocukların ve diğer kardeşlerin hak sahipliğinden feragat ettiklerine dair beyanları alınır. Eşlerin başvurusu halinde diğerlerinden feragat beyanı alınmaz. Çalışamayacak durumdaki malulün eş, çocuk veya kardeşlerinin başvurusu halinde malulün, hak sahipliğinden bu kişilerden biri lehine feragat ettiğine dair beyanı alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrosunda çalıştığını belgeleyen hak sahiplerinden feragat beyanı istenilmez.
Kanunda belirtilen öncelik sırası dikkate alınarak, işe gireceği kurumun mevzuatındaki üst yaş sınırını aşmamak üzere, hak sahiplerinden yaşı büyük olanın işe alınması esastır.
Şehit veya malul ailesinden sadece bir kişi bu haktan yararlanabilir. Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine göre ataması yapılıp da sakatlık derecesinin artması nedeniyle, atandığı görevde çalışamayacak duruma gelen malullerin sağlık raporu ile durumlarını belgelendirmeleri ve talep etmeleri halinde, iş hakları Kanunda belirtilen hak sahiplerinden birine kullandırılır. Subay, astsubay, er ve erbaş malullerin sağlık raporları askeri hastaneler tarafından verilir. Çalıştıkları süre 10 yılı aşan maluller bu fıkra hükümlerinden yararlanamazlar."
MADDE 3 � Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Görev yaptığı ilin dışında şehit ve malul olanların belge ve bilgilerine ulaşılamadığı durumlarda, ilgili kuvvet komutanlığı veya bağlı olduğu kurumca hazırlanan durum belgesi, yetkili İl veya İlçe Hak Sahibi Tespit Komisyonu kararı yerine geçer, ayrıca komisyon kararı aranmaz."
MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen hak sahipleri şehitlik olayının meydana geldiği tarihten, maluller ise malul maaşı bağlandığı tarihten itibaren 15 yıl içerisinde başvuruda bulunmak zorundadır. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
Ancak, şehitlik ve malullük olayının olduğu tarihte 18 yaşını doldurmamış çocuk ve kardeşlerin müracaat süresi 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren başlar. "
MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen %0.5 oranı %0.7 olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 7 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Victory' - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üyelik tarihi:
09/2008
Nereden:
ANKARA
Mesajlar:
4.982
Konular:
1250
Teşekkür (Etti):
129
Teşekkür (Aldı):
1275
Ticaret:
(0) %
09-12-2009 10:13
#15
ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


Amaç
MADDE 1 � (1) Bu Yönetmelik; özürlü sağlık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; özürlülerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan sağlık, eğitim, rehabilitasyon gibi alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 � (1) Bu Yönetmelik özürlülere sağlanan haklardan ve verilecek hizmetlerden yararlanmak üzere istenilen Özürlü Sağlık Kurulu Raporları ile Özürlü Sağlık Kurulu Raporu verebilecek yetkili sağlık kuruluşlarını ve özürlülerle ilgili sınıflandırma ve ölçütleri kapsar.
(2) 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında asker hastanelerince malullük aylığı bağlanacaklar için verilecek özürlü sağlık kurulu raporları ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca primli sisteme tabi olanlara bağlanacak malullük aylıkları için istenecek özürlü sağlık kurulu raporları ve vergi indirimi için istenecek özürlü sağlık kurulu raporlarının nihai kararları bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez.
Dayanak
MADDE 3 � (1) Bu Yönetmelik, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 � (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağır Özürlü: Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %50 nin üzerinde olduğu tespit edilen özürlülerden; beslenme, giyinme, yıkanma ve tuvalet ihtiyacını giderme gibi öz bakım becerilerini yerine getirmede, kendi başına hareket etmede veya iletişim kurmada zorluk ya da yoksunluk yaşadığına ve bu becerileri başkalarının yardımı olmaksızın gerçekleştiremeyeceğine tıbbi olarak karar verilen kişileri,
b) Balthazard Formülü: Tüm vücut fonksiyon kaybı hesabında birden fazla özrü olanlar için kullanılan hesaplama şeklini,
c) Özürlü: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,
ç) Özürlülük Ölçütü: Uluslararası temel ölçütler esas alınarak hazırlanan, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzdesini,
d) Özürlü Sağlık Kurulu: Kişilerin hastalık ve özürleri hakkında karar vermeye yetkili olan ve bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen organları,
e) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu: Özürlü sağlık kurulunca hazırlanan, kişilerin özür ve sağlık durumunu, yararlanabileceği sosyal hakları ve çalıştırılamayacağı iş alanlarını belirten belgeyi,
f) Sınıflandırma: Önemli bir sağlık öğesi olarak insan vücudunun fonksiyonu ve yetersizliğinin tanımı konusunda ortak ve standart bir dil ve çerçeve geliştirme çalışmasını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sınıflandırma
Sınıflandırma
MADDE 5 � (1) Özürlülere ilişkin sınıflandırma çalışmalarında, sınıflandırma sistemi olarak; Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık ve sağlıkla ilgili durumların tanımlanması için ortak standart bir dil ve çerçeve oluşturmak amacı ile geliştirilen ve insanın işlevselliği ve kısıtlılıklarla ilgili durumlarının tanımlanmasını sağlayan çok kapsamlı uluslararası bir sınıflandırma sistemi olan İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması esas alınır.
(2) Özürlülerin sağlığı ile ilgili durumlarının tanımlanmasında ve geniş çaplı bilginin kodlanmasında, çeşitli disiplinler ve hizmetler açısından verilerin toplanmasında, kaydedilmesinde ve karşılaştırılmasında, özürlülerin tedavisi, rehabilitasyonu, eğitimi, istihdamı ile ilgili hizmetlerin değerlendirilmesinde, planlanmasında İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması sisteminin kullanılması amacıyla eğitim, öğretim, uygulama ve yaygınlaştırma hizmetleri Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, Üniversitelerin ilgili bilim dalları ve ilgili meslek kuruluşlarının işbirliği ile yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Düzenleme Usul ve Esasları
Özürlü sağlık kurulunun teşkili
MADDE 6 � (1) Özürlü sağlık kurulu; iç hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından oluşur.
(2) Değerlendirilecek özür, bu uzmanlık dallarının dışında ise ilgili dal uzmanının da kurulda bulunması şarttır. Kurulda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.
(3) Eğitim ve araştırma hastanelerinde özürlü sağlık kuruluna şefler, bulunmadıkları zaman şef yardımcıları veya şeflerin görevlendirecekleri uzman hekimler girerler. Kurulun başkanı bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen hastanelerin baştabibidir. Baştabibin bulunmadığı zaman kurulun başkanlığını baştabibin görevlendireceği bir üye yapar.
(4) Asker hastanelerinde, Baştabip yardımcısı veya baştabibten sonraki en kıdemli uzman hekim; asker eğitim hastanelerinde ise baştabip tarafından görevlendirilecek diğer üyelerden kıdemli bir öğretim üyesi kurula başkanlık eder.
(5) Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşunda, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekiminin bulunması halinde, bu uzmanın özürlü sağlık kurulunda yer alması zorunludur.
Yetkili sağlık kuruluşları
MADDE 7 � (1) Bu Yönetmelikte belirtilen özürlü sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı listede belirtilen sağlık kuruluşları yetkilidir.
(2) Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneler, isimlerinin değişmesi halinde yeni isimleriyle de özürlü sağlık kurulu raporu düzenleyebilirler. İsim değişikliği olan özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları bu durumu, resmi bir yazı ile ilde bulunan sosyal güvenlik kuruluşlarının il müdürlüklerine, il defterdarlığına ve il milli eğitim müdürlüklerine bildirir.
(3) Yetkili olmayan sağlık kuruluşları ile 6 ncı maddede belirtilen şekilde özürlü sağlık kurulunu teşkil edemeyen sağlık kuruluşlarının verdiği raporlar bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez.
(4) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı liste ile EK-2 sayılı listede; ilgili kurum ve kuruluşlar ile Maliye Bakanlığından uygun görüş alınarak Sağlık Bakanlığınca değişiklik yapılabilir.
Raporların düzenlenmesi ve özür oranının belirlenmesi
MADDE 8 � (1) Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesi için, özürlülerin kamu kurum ve kuruluşlarınca resmi yazı ile birlikte gönderilmeleri veya doğrudan raporu verecek olan hastanenin baştabibliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Özürlü sağlık kurulu raporları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formla düzenlenen özürlü sağlık kurulu raporu şekline uygun olarak düzenlenir.
(2) Tüm vücut fonksiyon kaybı oranları, özürlü sağlık kurulunca bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 sayılı cetvelde bulunan tüm vücut fonksiyon kaybı oranlarına göre yüzde (%) olarak belirlenerek özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde rakam ve yazı ile belirtilir. Hastalığın kendisine ait belirti ve bulgular için ayrıca tüm vücut fonksiyon kaybı oranı puanı verilmez. Bu cetvelde adı geçmeyen hastalık ve özürler ile bunlara ait vücut fonksiyon kayıp oranları fonksiyon kayıplarına göre özürlü sağlık kurulunca değerlendirilerek belirlenir.
Özürlü sağlık kurulu raporunun doldurulması
Madde 9 � (1) Özürlü sağlık kurulu raporu formu eksiksiz olarak doldurulur. Özürlü sağlık kurulu raporu, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formda gösterilen rapor şekline göre; poliklinik muayene tarihi, poliklinik kayıt numarası yazılmak suretiyle, bulgular ve teşhis ayrıntılı olarak yazılıp imza edilir. Yapılan muayene, tetkik ve laboratuvar bulgularına dair bilgiler özürlü sağlık kurulu raporu formuna eklenir. Özürlü sağlık kurulu, özürlü kişiyi bizzat görerek karar verir ve tüm vücut fonksiyon kaybı oranını bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen esaslara göre belirler.
(2) Özre ilişkin klinik bulgular, radyolojik tetkikler ve laboratuvar bilgileri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formda gösterilen raporun ön yüzündeki ilgili bölüme özetlenerek yazılır.
(3) Özürlü sağlık kurulu raporları ilgili kişilerce mutlaka imzalanır. Okunaklı bir şekilde kaşelenir ve mühürlenir. 7 yaşından büyük özürlülere düzenlenecek olan özürlü sağlık kurulu raporlarında, özürlünün fotoğrafının bulunması zorunludur.
(4) İstihdam amacıyla verilecek raporlarda, ayrıntılı teşhis ve özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yazılmasıyla birlikte, kişinin sağlığına etkisi dikkate alınarak çalışamayacağı işlerin niteliği genel olarak belirtilir.
(5) Özürlü sağlık kurulu raporlarında, raporun kullanım amacı bölümüne; bireyin özür grubuna uygun hakları, özürlü sağlık kurulunca değerlendirilerek bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formda gösterilen raporun arka yüzünde bulunan açıklamalar bölümü dikkate alınarak yazılır. Raporun kullanım amacı bölümüne, bireyin özür grubuna uygun hakları değerlendirilerek yapılan değerlendirmeler; sonuç bölümüne evet, hayır ya da değerlendirilmedi ibarelerinden birisi kullanılmak suretiyle yazılır ve bu bölüm hiçbir suretle boş bırakılmaz.
(6) Ağır özürlü olduğu tespit edilenler, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formda gösterilen raporun Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun Sonucu bölümünün Ağır Özürlü kısmında evet ya da hayır ifadesi yazılarak belirtilir ve bu bölüm hiçbir suretle boş bırakılmaz. Ağır özürlü olduğu Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilenler; bakım hizmeti alabilmek amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu il müdürlüklerine başvurabilirler.
(7) Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler için verilecek raporlarda; ayrıntılı teşhis ile tüm vücut fonksiyon kaybı oranı ve raporun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda kontrol süresi mutlaka yazılır. Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı % 40 ve üzerinde bulunanlar ve özel eğitim hizmetlerinden faydalanabilmek isteyen kişiler, kendilerine düzenlenen Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile il milli eğitim müdürlüklerine başvururlar.
Özürlü sağlık kurulu raporuna itiraz
MADDE 10 � (1) Özürlü sağlık kurulu raporuna; özürlü, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, özürlü sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen özürlü sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık kurulu raporu kesinleşir.
(2) Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 sayılı listede belirtilen hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.
(3) Milli Savunma Bakanlığına bağlı asker hastanelerince; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına itiraz esas ve usulleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına yapılan itirazlar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanelerince kesin olarak karara bağlanır.
Birden fazla özür durumunun bulunması
MADDE 11 � (1) Birden fazla hastalığı veya özrü bulunanların, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranlarından, en fazla kayba sebep olan hastalığın vücut fonksiyon kayıp oranı esas alınır. Diğer rahatsızlıklara ait vücut fonksiyon kayıp oranları Balthazard Formülü ile toplanarak genel vücut fonksiyon kayıp oranı hesaplanır.
(2) Balthazard Formülü aşağıdaki şekilde uygulanır:
a) Tüm vücut fonksiyon kaybı oranları ayrı ayrı tespit edilir.
b) Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.
c) En yüksek oran özürlünün tüm vücut fonksiyonunun tümünü gösteren % 100'den çıkarılır.
ç) Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen tüm vücut fonksiyon kaybı oranı ile çarpılır. Çarpımın 100'e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek tüm vücut fonksiyon kaybı oranına eklenir; böylece, birinci ve ikinci arızaların tüm vücut fonksiyon kaybı oranı bulunmuş olur.
d) Özür ikiden fazla ise, birinci ve ikinci arızaların kayıp oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki oran ikinci sıraya alınarak işlem tekrarlanır.
e) 60 yaşın üzerindekilerde; genel vücut fonksiyon kayıp oranına Balthazard Formülü ile % 10 eklenir.
(3) Balthazard formülünün uygulanmasına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 sayılı Birleşik Değerler Tablosu da kullanılabilir.
Kurul kararlarının kaydı
MADDE 12 � (1) Kurul kararlarının kaydı için özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili her hastanede ayrı bir özürlü sağlık kurulu defteri tutulur. Kurul üyeleri, deftere kaydedilen özürlü sağlık kurulu raporlarının suretlerini de imza ederler. Kararlara muhalefet edenler, raporun kurumda kalan nüshasına ve bu deftere gerekçeli olarak muhalefet şerhini yazarak imza ederler. İlgiliye verilecek veya kurumuna gönderilecek rapor nüshaları kurula katılan bütün üyeler tarafından muhalefet gerekçesi yazılmaksızın imzalanır. Kararın oy birliği veya oy çokluğu ile verildiği, raporların karar bölümüne mutlaka yazılır.
(2) Özürlü sağlık kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, kurul başkanının kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.
Özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi
MADDE 13 � (1) Özürlü sağlık kurulu raporunun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda kontrol süresi mutlaka belirtilir.
(2) Özürlü sağlık kurulunca kişinin özür durumunun sürekli olduğuna karar verilmesi durumunda, özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde bu durum belirtilir. Ancak özür durumunun değişmesi halinde, rapor ve buna bağlı tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yeniden belirlenir.
(3) Özürlü sağlık kurulunca özürlünün özür durumunun sürekli olmadığına karar verilmesi halinde de bu husus ilgili bölümde belirlenerek Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun geçerlilik süresi belirtilir. Zaman içinde değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın önceki özürlü sağlık kurulu raporu da kurula sunularak, özürlü sağlık kurulunun belirleyeceği süre içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır.
(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlar ile süreli raporların geçerlilik süresi dolmadan tekrar rapor istenmesi durumunda, mükerrer rapor tanzimini önlemek maksadıyla, ilgililerin daha önce Özürlü Sağlık Kurulu Raporu alıp almadıklarına ilişkin beyanı istenir. İlgilinin beyanı üzerine veya bir başka şekilde, evvelce Özürlü Sağlık Kurulu Raporu verilmiş olduğunun tespiti halinde tekrar rapor verilmez.
Özürlü sağlık kurulu raporunun tasdiki ve verilişi
MADDE 14 � (1) Raporların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, formdaki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek, gerekiyorsa eksik ve yanlışlıklar düzeltildikten sonra raporlar; kurum müracaatı ise üç nüsha, kişisel müracaatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve baştabip tarafından tasdik edilir.
(2) Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun bir nüshası ilgili kişiye verilir. İlgilinin talebi üzerine hazırlanmış olan özürlü sağlık kurulu raporlarından; özürlünün kullanabileceği hakları sayısınca çoğaltılarak imza edilir, onaylanır ve mühürlenerek ilgiliye verilir. Kurum müracaatlarında ise raporun bir nüshası raporu isteyen kuruma gönderilir.
(3) Raporun bir nüshası, gerektiğinde belgelendirilmesi amacıyla raporu veren sağlık kuruluşunda saklanır. Raporların saklanma usul ve esasları; sağlık kuruluşlarının bağlı bulunduğu kurumların ilgili mevzuatına tabidir.
(4) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları, özürlü sağlık kurulu raporlarına ait bilgileri ulusal özürlüler veritabanında yer alması amacıyla Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının belirleyeceği veri yapısında her ayın ilk haftası Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderir. Özürlü sağlık kurulu raporlarına ait bilgilerin ulusal özürlüler veritabanına aktarılması ile ilgili teknik yöntem ve veri aktarma periyoduna ilişkin usul ve esaslar gerekli görüldüğünde Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından değiştirilir.
Vergi indirimine esas raporlar
MADDE 15 � (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, sakatlık indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda, raporu düzenleyen sağlık kuruluşu tarafından işverenin bulunduğu yerdeki il defterdarlığına gönderilen Özürlü Sağlık Kurulu Raporu esas alınır.
Tahrifat ve sahtecilik
MADDE 16 � (1) Üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersizdir.
(2) Gerçeğe uygun olmayan raporları kasten düzenleyenler ve kullananlar ile raporlar üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı yaparak kullanan ve kullanmak isteyenler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.
Özürlülere bağlanacak aylıklar için verilecek raporlar
MADDE 17 � (1) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında verilecek sağlık kurulu raporlarında da, bu Yönetmeliğin tüm vücut fonksiyon kaybı oranlarına ilişkin hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Atıflar
MADDE 18 � (1) 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ve eki cetvellerine yapılan atıflar bu Yönetmelik ve eki cetvellerine yapılmış sayılır.
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 � (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a) 18/3/1981 tarihli ve 8/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca nihai olarak karara bağlanan raporlarda yer alan çalışma gücü kayıp oranları,
b) 20/6/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 6/1/1994 tarihli ve 21810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca verilen nihai raporlarda yer alan vücut iş görme gücü kaybı oranları,
c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30 uncu maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam edilen özürlülerin işe girişlerinde almış oldukları özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,
ç) 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilmiş olan özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,
geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez.
(2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.
(3) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki mevzuat hükümlerine göre başlatılmış olan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile ilgili işlemler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden evvel yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 19 � (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 � (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan ile Sağlık Bakanı yürütür.
Victory' - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üyelik tarihi:
09/2008
Nereden:
ANKARA
Mesajlar:
4.982
Konular:
1250
Teşekkür (Etti):
129
Teşekkür (Aldı):
1275
Ticaret:
(0) %
09-12-2009 10:15
#16
18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ VE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜNDE YAPILACAK TÖRENLER HAKKINDA YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Hukukî Dayanak

Amaç

Madde 1 � Bu Yönetmeliğin amacı; 18 Mart Şehitler Günü ile 19 Eylül Gaziler Günü'nün anlam ve önemine uygun olarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde, halkımızın ve sivil kuruluşların iştiraki ile coşku içinde anılmasını sağlamak için düzenlenecek törenlere ait esas ve usulleri belirlemektir.


Kapsam

Madde 2 � Bu Yönetmelik; Şehitler ve Gaziler Günü'nde yapılacak anma törenlerinin düzenlenmesinde görev alacak mahallî mülkî idare amiri, garnizon komutanı, belediye başkanı ile onların sorumluluk alanlarındaki görevlileri kapsar.


Hukukî Dayanak

Madde 3 � Bu Yönetmelik; 27/6/2002 tarihli ve 4768 sayılı 18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü İlân Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.İKİNCİ BÖLÜM

Anma Komitelerinin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Anma Komiteleri

Madde 4 � İl ve ilçelerde, bu Yönetmelik kapsamına giren törenler için oluşturulacak anma komiteleri; illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında; garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı, jandarma ve emniyet teşkilâtı ile Millî Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinden oluşur. Komiteler, törenlerden en geç bir ay önce çalışmalarına başlar.
Anma komitelerine; törenlerin düzenlenme ve yürütülmesine katkısı olabilecek bakanlık ve kuruluş temsilcileri ile 16/6/1983 tarihli ve 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunla kurulan �Türkiye Muharip Gaziler Derneği� ve �Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği� temsilcileri de dahil edilir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile ilgili anma törenlerine, �Emniyet Teşkilâtı Vazife Malûlü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği� temsilcileri de katılabilir.

Kamu kurum ve kuruluş mensuplarının, anma komitesi toplantılarına katılması zorunludur.


Anma Komitelerinin Görev, Yetki ve Çalışma Usulleri

Madde 5 � Anma komiteleri, mahallî mülkî idare amirin çağrısı üzerine toplanır. Komiteler bu Yönetmelik esasları dahilinde;

a) Anma günlerinin özelliğine ve mahallin durumuna göre törenlerin başlayış ve bitiş saatlerini belirler.

b) Tören programını hazırlar.

c) Törenlerin amaca uygun ve istismara yol açmayacak biçimde yürütülebilmesi için gerekli önlemleri alır.

ç) Yapılacak çalışmaların zaman plânlamasını yapar, gereken araç ve gereçleri sağlar.

d) Anma törenlerine katkısı bulunabilecek diğer kurum ve kuruluşlar ile kişilere verilebilecek görevleri tespit eder.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Törenlerde Uygulanacak Genel Esaslar

Şehitler Günü

Madde 6 � Şehitler Günü ile ilgili törenler; Ankara'da Anıtkabir ve Cebeci Şehitliği'nde; diğer il ve ilçelerde ise şehitliklerde, şehitlik mevcut olmayan yerlerde ise anma komitelerinin uygun göreceği yerlerde icra edilir.
Çanakkale İlinde yapılacak olan anma törenleri, Çanakkale Valiliği tarafından Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi Günü olarak tek bir program dahilinde icra edilir. Mehmetçik Abidesi ve şehitlikte düzenlenecek tören, 2'nci Kolordu Komutanlığı tarafından yapılır.

18 Mart Şehitler Günü törenleri aşağıda belirtildiği şekilde icra edilir.

a) Ankara'da Anıtkabir ve Cebeci Şehitliği ile diğer il ve ilçelerdeki şehitliklerde, çelenk koyma töreni ve İstiklâl Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilir. Şehitler için saygı duruşunda bulunulur ve saygı atışı yapılır.

b) Bir şehir merkezinde birden fazla şehitlik bulunması durumunda, anma komitelerinin uygun göreceği bir şehitlikte tören icra edilir. Ancak, bütün şehitliklere ziyaret plânlanır.

c) Şehitliği, tören için uygun olmayan il ve ilçelerde, anma komitesinin tespit edeceği uygun bir Atatürk Anıtı önünde aynı tören yapılır. Ancak, saygı atışı yapılmaz.

ç) Anma komitesince görevlendirilecek bir kişi tarafından, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılması sağlanır. Konuşma metni, törenden en az üç gün önce anma komitesi başkanına verilir ve anma komitesince uygun görülmesi hâlinde, konuşma yapılır ve konuşma metninin bir sureti dosyada saklanır.

d) Ankara'daki törenlerde şehitlik defteri, törene katılan en yüksek makam temsilcisi, diğer yerlerde ise mahallî mülkî idare amirleri tarafından imzalanır.

e) Yurt içindeki şehitlikler ile şehit mezarlarının ziyaret edilmesi için tedbir alınır.

f) Yurt dışındaki şehitliklerde, Dışişleri Bakanlığı tarafından alınacak tertibe göre gerekli anma töreni icra edilir.


Gaziler Günü

Madde 7 � Gaziler Günü ile ilgili törenler; Ankara'da Anıtkabir ile Ulus'taki Atatürk Anıtı'nda; diğer il ve ilçelerde ise Atatürk Anıtları veya Büstlerinin olduğu yerlerde yapılır.
19 Eylül Gaziler Günü törenleri aşağıda belirtildiği şekilde icra edilir.

a) Ankara'da Anıtkabir ve Ulus Atatürk Anıtı'nda, diğer il ve ilçelerde Atatürk Anıtlarına çelenk koyma töreni, İstiklâl Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesi ve saygı duruşu yapılır.

b) Anma komitesince görevlendirilecek bir kişi tarafından, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılması sağlanır. Konuşma metni, törenden en az üç gün önce anma komitesi başkanına verilir ve anma komitesince uygun görülmesi hâlinde, konuşma yapılır ve konuşma metninin bir sureti dosyada saklanır.

c) Anma komitelerince tespit edilecek yerlerde, gaziler tarafından çeşitli etkinliklerin düzenlenmesine gerekli destek sağlanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Çelenklerin Konulması

Madde 8 � Çelenkler, 4/9/1973 tarihli ve 7/7058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan �Resmî Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanması ve Sunulması Hakkında Yönetmelik� esaslarına göre hazırlanır ve sunulur.
Çelenklerin anıta sunulması anında, ortada mahallî mülki idare amiri, sağda garnizon komutanı veya temsilcisi, solda belediye başkanı bulunur. Şehitler Günü'nde, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği temsilcisi; Gaziler Günü'nde ise, Türkiye Muharip Gaziler Derneği temsilcisi de belediye başkanının solunda yer alır.


Bayrağın Göndere Çekilişi

Madde 9 � Bayrak, bando eşliğinde törene katılanlar ve halk tarafından söylenen İstiklâl Marşı ile göndere çekilir. Bando yoksa, ses yayın vasıtası ile teypten İstiklâl Marşı yayını yapılır.


Anma Törenleri Süresince Yapılacak Çeşitli Düzenlemeler

Madde 10 � Gaziler Günü anma töreni süresince, bando konserleri verilir. Anma komitesi, mevcut imkânları göz önünde bulundurarak, Şehitler ve Gaziler Gününün anlam ve önemine uygun faaliyetleri (Televizyon ve radyo programları, resim ve şiir yarışmaları, broşür, bülten, kitapçık vb.) ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak icra eder.
Resmî ve Özel Binalarda Düzenleme

Madde 11 � Anma günlerinin başlangıç ve bitiş saatleri arasında; resmî daire, özel kuruluşlar, müesseseler ve askerî birlik, kurum ve karargâhlar Türk Bayrağı ve Atatürk Posterleri ile donatılır.


Alt Komiteler

Madde 12 �Anma komiteleri; anma günlerinin özelliklerine göre programların hazırlanmasında alt komiteler oluşturabilir. Alt komitelerde; şehitlerin annesi, babası, eşi, çocukları ile kardeşleri ve gaziler ile vatandaşlara da görev verilebilir.


Koordinatör Bakanlık

Madde 13 � Bu Yönetmeliğin uygulanmasında koordinatör bakanlık İçişleri Bakanlığı'dır.


Yürürlük

Madde 14 � Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde 15 � Bu Yönetmelik hükümlerini spordan sorumlu Devlet Bakanı ile Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri ve Millî Eğitim Bakanları yürütür.
Victory' - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üyelik tarihi:
09/2008
Nereden:
ANKARA
Mesajlar:
4.982
Konular:
1250
Teşekkür (Etti):
129
Teşekkür (Aldı):
1275
Ticaret:
(0) %
09-12-2009 10:17
#17
DEVLET MADALYA VE NİŞANLARI YÖNETMELİĞİ


Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4.7.1988, No: 88/13039
Dayandığı Kanunun Tarihi : 24.10.1983, No: 2933
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 7.8.1988, No: 19892
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi : 28 ,S. 1590


Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet madalya ve nişanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Devlet madalya ve nişanlarının çeşidine, ebat, biçim ve özelliklerinin tesbitine, kimlere ve nasıl verileceğine, bunların tescil, muhafaza, takılma ve intikaline, bu nedenlerle yapılacak giderlerin karşılanma şekline, geri alınmasına, zayiinde yapılacak işlemlere ve ilgili diğer hususlarla başka devletlerce verilen madalya ve nişanların tescil ve takılmasına ait hükümleri kapsar.


Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 24/10/1983 tarihli ve 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun 13 üncü maddesi gereğince düzenlenmiştir.


Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Madalya; yurtiçinde veya dışında, Türkiye Cumhuriyetinin bekasında, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunmasında, Devletin yücelmesinde ve milli menfaatlere katkıda, hizmet ve vazifede, üstün feragat, fedekarlık, başarı ve yararlık gösteren kişilere verilen muhtelif cins ve değerde bir sembolü,

b) Nişan; Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu Devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmalarını, ilim ve sanatta, Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası alanda tanıtılmasını ve yüceltilmesinisağlayan yabancı kişilere verilen bir sembolü,

c) Rozet; madalya ve nişanı tanıtan veya madalya ve nişanlar takılmadığızaman takılan bir sembolü,

d) Berat; kişilere madalya ve nişan verildiğini belirten ve ilgili makamlarca düzenlenen bir belgeyi,

e) Genel Müdürlük; Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünü, ifade eder.

Madalya Çeşitleri

Madde 5 - Devlet madalyaları ve verilme usulleri aşağıda gösterilmiştir.

A) Devlet Şeref Madalyası: Türkiye Cumhuriyetinin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurtiçinde veya yurtdışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk ve yabancı uyruklu kişilere verilen madeni ve altın kaplama semboldür. Bu madalya Bakanlar Kurulunun teklifi ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.

Bu madalyanın;

a - Şekli elipstir.
b - Çapı 45 mm. dir.

YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)

c - Maden üzerine altın kaplamadır.
d - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü amaca uygun motifler, simgeler ve T.C. Devlet Şeref Madalyası yazısı ile değerlendirilir.
e - Madalya kalınlığı en çok (2,5 mm.) olacak şekilde baskı tekniğine uygun (batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır.
f - Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve T.C. harfleri bulunur.

Bu madalyaya ait rozetin;
g - Şekli dikdörtgen ve ebadı (1 2 3 cm.) dir.
h - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır ve kompozisyonunda T.C. harfleri bulunur. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)
(Devlet Şeref Madalyası ile buna ait rozetin şekli Ek 1`de gösterilmiştir.)

B) Devlet Övünç Madalyası: Yurtiçinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedekarlık, başarı ve yararlık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malül olanlara ve şehit olan kişilerin 12 nci maddede belirtilen mirasçılarına verilen madeni ve altın kaplama semboldür. Bu madalya ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.
Bu madalyanın ;
a - Şekli elipstir.
b - Çapı 45 mm. dir.
c - Maden üzerine altın kaplamadır.
d - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü amaca uygun motifler, simgeler ve T.C. Devlet Övünç Madalyası yazısı ile değerlendirilir.
e - Madalya kalınlığı en çok (2,5 mm.) olacak şekilde baskı tekniğine uygun (batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır.
f - Kompozisyonunda ayyıldız ve motifi ve T.C. harfleri bulunur.
Bu madalyaya ait rozetin;
g - Şekli diktörtgen ve ebadı (1 2 3 cm.)dir.
h - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır ve kompozisyonunda T.C. harfleri bulunur. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)
(Devlet Övünç Madalyası ile buna ait rozetin şekli Ek 2`de gösterilmiştir.)

C) Devlet Üstün Hizmet Madalyası: Yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir alanda feragat, fedakarlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarda ülke ve Dünya çapında emsallerine nazaran üstün başarı göstererek Devleti yücelten ve milli menfaatlere önemli ölçüde katkısı olan Türk vatandaşlarına verilen madeni ve altın kaplama semboldür. Bu madalya ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.
Bu madalyanın;
a - Şekli elipstir.
b - Çapı 45 mm. dir.
c - Maden üzerine altın kaplamadır.
d - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü amaca uygun motifler, simgeler ve T.C. Üstün Hizmet Madalyası yazısı ile değerlendirilir.
e - Madalya kalınlığı en çok (2,5 mm.) olacak şekilde baskı tekniğine uygun (Batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır.
f - Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve T.C. harfleri bulunur.
Bu madalyaya ait rozetin;
g - Şekli dikdörtgen ve ebadı (1 23 cm.) dir.
h - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır ve kompozisyonunda T.C. harfleri bulunur. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)
(Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile buna ait rozetin şekli Ek 3`te gösterilmiştir.)
(A) ve (C) bentlerinde belirtilen madalyalar tüzel kişilere de verilebilir.


Nişan Çeşitleri

Madde 6 - Devlet nişanları ve verilme usulleri aşağıda gösterilmiştir.

A) Devlet Nişanı: Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin devlet başkanlarına verilen altın semboldür. Bu nişan Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.
Bu nişanın;
a - Uzun kenarı veya çapı 8 cm. dir.
b - Altın olarak hazırlanır.
c - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü T.C. Devlet Nişanı yazısı ile değerlendirilir.
d - Kompozisyonu çok parçalı ve minelidir.
e - Kompozisyonunda ayyıldız motifi bulunur.
Bu nişana ait rozetin;
f - Şekli dikdörtgen ve ebadı (123 cm.) dir.
g - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)
(Devlet Nişanı ile buna ait rozetin şekli Ek 4`te gösterilmiştir.)

B) Cumhuriyet Nişanı: Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin başbakanlarına, bakanlarına ve dış temsilcilik mensuplarına verilen madeni altın kaplama semboldür. Bu nişan Bakanlar Kurulun Kararı ve Cum-
hurbaşkanının tevcihi ile verilir.
Bu nişanın;
a - Uzun kenarı veya çapı 7 cm. dir.
b - Maden üzerine altın kaplamadır.
c - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü T.C. Cumhuriyet Nişanı yazısı ile değerlendirilir.
d - Kompozisyonu çok parçalı ve minelidir.
e - Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve T.C. harfleri bulunur.
Bu nişana ait rozetin;
f - Şekli dikdörtgen ve ebadı (123 cm.) dir.
g - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)
(Cumhuriyet Nişanı ile buna ait rozetin şekli Ek 5`te gösterilmiştir.)

C) Liyakat Nişanı: İlim ve sanatta Türkiye Cumhuriyetinin uluslar arası alanda tanıtılması ve yüceltilmesini sağlayan yabancı kişilere verilen madeni altın kaplama semboldür.Bu nişan Dışişleri Bakanlığı ile Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurulunun görüşleri alınarak ilgili bakanın teklifi,Başbakanın onayı ile Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.
Bu nişanın;
a - Uzun kenarı veya çapı 6 cm. dir.
b - Maden üzerine altın kaplamadır.
c - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü T.C. Liyakat Nişanı yazısı ile değerlendirilir.
d - Kompozisyonu çok parçalı ve minelidir.
e - Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve T.C. harfleri bulunur.
Bu nişana ait rozetin;
f - Şekli dikdörtgen ve ebadı (123 cm.) dir.
g - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır.(Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)
(Liyakat Nişanı ile buna ait rozetin şekli Ek 6`da gösterilmiştir.)
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)


Berat ve Rozetler

Madde 7 - Madalya ve nişanlara hak kazananlara ayrıca berat ve rozetleri de verilir.


Teklif

Madde 8 - Aşağıda belirtilen kişi veya makamlar,madalya ve nişanlara layık görülen gerçek veya tüzel kişileri,teklif makamına önerebilirler.
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,
b) Başbakan,
c) Genelkurmay Başkanı,
d) Bakanlar,
e) Milli Güvenlik Kurulu,
f) Adalet Bakanlığı aracılığıyla yüksek yargı organlarının genel kurulları,
g) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı aracılığıyla Sayıştay Başkanı,
h) Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla büyükelçilik düzeyindeki yurtdışı temsilcilikleri,
ı) İlgili bakanlıklar aracılığıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
Teklif Usulü

Madde 9 - Genel Müdürlükte toplanan teklif yazılarında madalya ve nişana layık görülen kişinin kimliği, talep sebepleri açıkca belirtilir ve bunlara varsa verilme sebebini gerektiren belgeler de eklenir.
Sözkonusu teklifin red veya kabulu halinde durum,teklif sahibine bir yazı ile bildirilir.


Verilme şekli

Madde 10 - Madalya ve nişanlar,düzenlenen bir törenle Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanının görevlendireceği bir kişi tarafından beratı ve rozeti ile birlikte hak kazanana,hak kazananın hayatta olmaması halinde 12 nci maddede belirtilenlere verilir.
Tüzel kişilerin sözkonusu olması halinde, madalya ve nişanlar,bu tüzel kişilerin organlarına veya bu organlarca yetkili kılınan kişilere,yukarıda belirtilen şekle göre verilir.


Birden Fazla Madalya ve Nişana Hak Kazananlar

Madde 11 - Aynı olay sebebiyle birden fazla madalya veya nişana hak kazanan kişiye 5 ve 6 ncı maddedeki sıraya uyularak madalya ve nişanlardan en yükseği verilir.


Madalya ve Nişanların İntikali

Madde 12 - Madalya ve nişanlar, hak edenin ölmesi halinde,kendisi tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına,yoksa kız çocuklarına,çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine,annesi yoksa eşine, eşinin yokluğu halinde Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre kanuni mirasçılarına intikal eder.
Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümleri halinde birinci fıkra hükümleri uygulanır.
Tüzel kişilerde madalya ve nişanların intikali hususu, Türk Kanunu Medenisinin 50 nci maddesi hükmüne göre yürütülür.


Madalya ve Nişanlara İntikal Yolu İle Sahip Olanların Sorumluluğu

Madde 13 - Madalya ve nişanlara intikal yolu ile sahip olan mirasçılar bu madalya ve nişanları takamazlar. Bu kişiler, intikali belirleyen belgeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe başvurmak zorundadırlar.
Bu makam tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra, madalya, nişan ve bunlara ait rozetler hak sahibince takılabilir.


Tescil ve Terkin İşlemleri

Madde 14 - Hak kazananlara verilen veya geri alınan madalya ve nişanların tescil ve terkin işlemleri Genel Müdürlükçe yapılır.
Madalya ve nişanlara hak kazananlar için düzenlenecek beratlara esas olmak üzere "Tescil ve Terkin Defteri" adı altında, her madalya ve nişan çeşidi için örneği ekte yeralan ayrı birer defter tutulur.
Defterin her sayfası, bir madalya veya nişan için tanzim edilir. Bu sayfada; madalya ve nişan verilme sebebi, hak kazanan kişinin kimliği ile madalya veya nişanın intikali halinde intikal edenin kimliğine dair bilgiler yeralır.
Her defterin sayfaları, birden başlamak üzere ayrı ayrı numaralanır ve mühürlenir. Sayfa numaraları aynı zamanda berat (Tescil) numaraları olur.
Başka devletlerce Türk vatandaşlarına verilen madalya ve nişanların tescili için de aynı özellikte ayrı bir defter tutulur.


Berat ve Rozetlerin Hazırlanması

Madde 15 - Madalya ve nişana hak kazanan kişiye verilecek olan rozetler,bu Yönetmelikte belirlenen özellikleri taşıyacak şekilde hazırlanır.Her berat,verilen kişinin açık kimliğini, verilme tarihi ile defter tescil numarasını ihtiva eder,ayrıca bu berata verilme sebebi yazılır.Kişilere verilen beratın bir sureti Genel Müdürlükteki özel bir dosyada muhafaza edilir.


Madalya ve Nişanların Takılması ve Muhafazası

Madde 16 - Boyuna asılan madalya ve nişanlar,ancak tören üniforması veya frak giyilen törenlerde takılabilir.Diğer madalya ve nişanlar ise ulusal ve resmi bayramlarımızla ilgili törenlerde, Cumhurbaşkanınca verilen resmi kabullerde, resmi Devlet törenlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanınca yapılan davet ve kabullerde,davetiye kartlarında kayıtlı olmak şartı ile,takılabilir.
Rozetler,madalya ve nişanın takılmadığı ahvalde takılabilir.
Madalya,nişan ve rozeti takma hakkını haiz olan kişiler,bunları doğru şekilde takmak,temiz tutmak ve bakımlı olarak muhafaza etmekten sorumludurlar.


Başka Devletlerce Verilen Madalya ve Nişanların Tescili ve Takılması

Madde 17 - Başka devletlerce Türk vatandaşlarına verilen madalya,nişan ve rozetler,Genel Müdürlükçe tescili yapıldıktan sonra takılabilir.
Yabancı devletlerce Türk kamu görevlilerine madalya veya nişan verilmesi talebi diplomatik yollardan Dışişleri Bakanlığına yapılır.Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için Genelkurmay Başkanlığının,diğer kamu görevlileri için bağlı bulundukları bakanlıkların,bu belli olmadığı takdirde Başbakanlığın onayı alındıktan sonra keyfiyet Dışişleri Bakanlığı tarafından aynı yoldan cevaplandırılır ve tescil işlemi birinci fıkra hükmü uyarınca yapılır.Ancak,resmi ziyaretler dolayısıyla verilen madalya ve nişanlar,tescil edilmek kaydıyla bu fıkra hükümlerine tabi değildir.
Kamu görevlisi olmayan Türk vatandaşlarının başka devletler tarafından verilen madalya ve nişanları kabul etmeleri izne tabi değildir.Ancak,bu kişilerin yabancı devletlerden aldıkları madalya ve nişanların tescili Dışişleri Bakanlığının olumlu mütalaa vermesi halinde yapılabilir.


Madalya ve Nişanların Geri Alınması

Madde 18 - Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden dolayı mahkum olup bu cezaları kesinleşenlerin madalya ve nişanlarının geri alınmasına aynı mahkemece hükmolunabileceği gibi;Genel Müdürlük de,madalya ve nişanın geri alınmasıiçin ilgili mahkemeye müracaat edilmesini Adalet Bakanlığından isteyebilir.


Madalya ve Nişanın Zayii

Madde 19 - Madalya ve nişana hak kazananlar ile intikal yoluyla sahip olanlar,madalya ve nişanı herhangi bir sebeple zayi etmeleri halinde,durumu en kısa zamanda Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadırlar.Kusurlu olmadıkları yetkili makamlarca belirlenenlere,Başbakanlıkça bedeli karşılığı ve tören yapılmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere madalya ve nişanlar tekrar verilir ve bu husus"Tescil ve Terkin Defterine" işlenir.


Giderlerin Karşılanması

Madde 20 - Madalya,nişan,rozet ve beratların hazırlanması,verilmesi,tescil işlemleri ve bunlarla ilgili her türlü giderler Başbakanlık bütçesinden karşılanır.


Yasak Tasarruflar

Madde 21 - Bu yönetmeliğe göre verilmiş bulunan madalya ve nişanlar hak edenlerce satılamaz,devredilemez,bağışlanamaz veya şekli değiştirilemez.


Madalya ve Nişan Alacaklarla İlgili Tören

Madde 22 - Madalya alacak Türk vatandaşlarının listesi her yıl Başbakanlıkça 29 Ekim`de ilan edilir.Bu ilanda,madalyanın hangi tarihte ve nerede tevcih edileceği belirtilir.

Cumhurbaşkanının bizzat takacağı madalya ve nişanlar için tören yeri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince tesbit edilir.Bu törenin protokol hizmetleri Dışişleri Bakanlığınca yürütülür.

Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilecek kişilerce madalya ve nişanların takılması halinde,tören yerleri Ankara`da Başbakanlıkça ve il merkezlerinde valiliklerce belirlenir.Bunların Başbakan tarafından takılması halinde Ankara`daki törenin protokol hizmetleri Dışişleri Bakanlığınca yerine getirilir.

Yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarına madalyaları Türkiye`nin diplomatik ve konsolosluk misyonlarında yapılacak törenle Cumhurbaşkanının görevlendireceği kişiler tarafından takılır.

Törenlere İstiklal Marşı ile başlanır.Törende madalya ve nişan alacaklarla ilgili karar okunur.Bilahare tevcih edecek kişi madalya ve nişan alacakların tek tek önlerine giderek bunları takar,rozet ve beratlarını verir,kendilerini
kutlar,madalya ve nişanı alacaklar her madalya ve nişan grubu için ayrı ayrı olarak,sağdan itibaren aralıklı dururlar.Grupların önceliği madalya veya nişanın Kanundaki öncelik sırasına,kişilerin önceliği,kamu görevlileri için Devlet Protokolüne,özel kişiler için soyadlarına göre düzenlenir.

Verilecek madalya veya nişanın çeşidine bakılmaksızın ve herhangi bir tarihe bağlı olmaksızın,yurt içinde veya dışında,yabancı kişilerin madalya ve nişanlarının ne şekilde verileceği,her defasında Dışişleri Bakanlığınca tesbit edilir ve törenleri bu Bakanlıkça yürütülür.


Geçici Madde - (Değişik: 22/4/1997-97/9324 K.)

26.11.1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa Gibi Lakap ve Unvanların Kaldırılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği 29/11/1934 tarihinden sonra yabancı devletler tarafından madalya veya nişan ile taltif edilen veya kendilerine madalya ve nişan intikal eden Türk vatandaşları, Genel Müdürlüğe başvurmaları halinde, bu madalya ve nişanları 17 nci maddede öngörülen esaslar dahilinde tescili yapıldıktan sonra takabilirler.


Yürürlük

Madde 23 - Sayıştayca incelenen bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Victory' - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üyelik tarihi:
09/2008
Nereden:
ANKARA
Mesajlar:
4.982
Konular:
1250
Teşekkür (Etti):
129
Teşekkür (Aldı):
1275
Ticaret:
(0) %
09-12-2009 10:20
#18
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DENİZALTINDA AĞIRLANDI

Şehit yakınları ve gaziler gemiyi gezmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah SAĞIROĞLU, Kıbrıs gazisi olduğunu ve çıkartmaya katıldığını ancak hayatında ilk kez denizaltı gemisine bindiğini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile her zaman gurur duyduklarını anlatan Sağıroğlu, gemide ağırlanmaktan dolayı da oldukça duygulandıklarını ifade etti.
Victory' - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üyelik tarihi:
09/2008
Nereden:
ANKARA
Mesajlar:
4.982
Konular:
1250
Teşekkür (Etti):
129
Teşekkür (Aldı):
1275
Ticaret:
(0) %
09-12-2009 10:21
#19
SARIKAMIŞ DENİZ ŞEHİTLERİ ANITI TÖRENLE AÇILDI

Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından sahilde yaptırılan "Sarıkamış Deniz Şehitleri " Anıtı törenle açıldı. Açılışa Zonguldak Vali Yardımcısı Ekrem AYLANÇ, Ereğli Kaymakamı Osman EKŞİ, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet OTUZBİROĞLU, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Doğan BOZKURT, Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ, İlçe protokolü, askeri erkân, kamu yararına çalışan oda ve dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşının söylenmesinin ardından Zonguldak Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, Ereğli Kaymakamı Osman Ekşi, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Doğan Bozkurt Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtının açılış kurdelesini kesti. Anıtın açılışının ardından ise anı fotoğrafları çektirildi. Açılışa katılan Prof. Dr. Bingür Sönmez, yaptığı açıklamada, "Bu şehitlerin himayesi Ereğli için yeterlidir." dedi.
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise Ereğli ve ülkemiz tarihi için son derece önemli olan bu anıtın açılışının özellikle 7 Kasım 'da yapıldığını belirterek "Sarıkamış Deniz Şehitleri ilk kez 7 Kasım 2007'de Karadeniz Ereğli'de anılmıştı. Karadeniz Ereğli ve ülkemiz tarihi açısından son derece önemli olan bu olayı anıtlaştırmak için Karadeniz Ereğli Belediyesi olarak Karadeniz Bölge Komutanlımızın da destekleri ile sahil bandında bulunan Anfi Tiyatro yanındaki alana "Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı'nı inşa ettik." diye konuştu.
Victory' - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üyelik tarihi:
09/2008
Nereden:
ANKARA
Mesajlar:
4.982
Konular:
1250
Teşekkür (Etti):
129
Teşekkür (Aldı):
1275
Ticaret:
(0) %
09-12-2009 10:22
#20
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN, ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN BAYRAM GENELGESİ

"Bu kapsamda, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, Vali ve Kaymakamlarımızın yakın ilgi ve koordinasyonunda aziz şehitlerimizin milletimize emaneti olan yakınlarının ve gazilerimizin bayramı huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmeleri için azami gayretin gösterilmesi, ihtiyaç sahibi olanların her türlü ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik gerekli yardımların yapılması ve yapılan yardımların gönderilen forma işlenerek Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim."

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler