THT DUYURU
Teröre Lanet PKK, FETÖ, DHKPC vb... Terör Örgütlerine duyduğunuz öfkeyi buradan haykırın. Argo ve küfürlü kelimelerden kaçının.

siber güvenlik eğitimi
Seçenekler

Pkk Sİlahlarinin MenŞeİ

L_MaNyAq - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yeni Üye
Üyelik tarihi:
08/2007
Nereden:
kütahya/tavşanlı
Mesajlar:
50
Konular:
8
Teşekkür (Etti):
0
Teşekkür (Aldı):
21
Ticaret:
(0) %
7
788
12-11-2007 13:05
#1
Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte, klasik askeri tehdidin yerini; başta uluslar arası terörizm olmak üzere, mikro milliyetçilik, her türlü silahın kontrolsüz olarak yayılması, kökten dincilik, organize suçlar, uyuşturucu madde kaçakçılığı gibi çok yönlü riskler ve asimetrik tehditler aldı.

Bu tehditlerin günlük hayatı etkileyen en önemli yansıması ise, terör örgütlerinin giderek artan silahlı eylem faaliyetleridir.

Terör örgütlerinin vazgeçilmez unsuru olan küçük ve hafif silahların, örgütlerin eline geçmesini önleyecek tedbirlerin hayata geçirilememesi durumunda, terörizmin dünyayı tehdit etmeye devam edeceği açık bir gerçektir.

Çok yönlü boyutları ile gelişerek toplumu etkileyen bu tehditle mücadelede uluslar arası işbirliği ve dayanışmanın önem ve önceliğinin arttığı, terörle mücadelede kararlı tüm ülkeler tarafından biliniyor.

Terörizmi bir araç olarak kullanan ve kitleleri korku içerisinde baskı altına alarak, amaçları doğrultusunda siyasi neticeler almak isteyen, özellikle PKK terör örgütü başta olmak üzere Türkiye’ye yönelik terör örgütleri ise; masum insanlara karşı kullandıkları silahların bir çoğunu üretim ve denetimsizlikten de istifade ile organize suç şebekelerinden, bir kısmını ise, dolaylı yollardan Devletler kontrolündeki oluşumlardan sağlıyor.

Bugüne kadar uyguladıkları terör faaliyetleri ile hedef gözetmeden, yaptıkları eylemlerle ve masum insanların kanı üzerine gündemde kalmayı başararak yandaşlarına moral veren terör örgütleri; herr türlü sivil tesislere karşı gerçekleştirilen sansasyonel eylemler nedeniyle masum insanların da zarar gördüğü intihar türü eylemlerinin yanı sıra, vatandaşlarımızın yaşama, ibadet ve sağlık haklarını gasp etmeye yönelik gerçekleştirdikleri eylemler sonucunda ülke genelinde; çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 binin üzerindeki insanımızın hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına yol açtılar.

Ülkemizdeki terör örgütlerinin gerçekleştirdiği terör eylemleri sonucunda kontrol altına alınmamış ve terör örgütlerinin eline geçmiş her bir silahın, en az bir masum insanın yaşamına mal olduğu görülüyor. Bu durum; “Hiçbir insanın ve hiçbir Devletin gözardı edemeyeceği bir gerçektir.”
Terör örgütlerinin; Türkiye’de 25 binden fazla terörist eylemi gerçekleştirirken uyguladığı taktikler ve kullandığı silahların çokluğu ve çeşitliliği, bir kısım mihraklar tarafından desteklendiklerinin de bir göstergesi olarak göze çarpıyor.

Türkiye, terörizmle mücadelede uluslar arası ortak bir anlayışın hakim olması için çalışmış ve bu konuda tüm ülkeleri mücadeleye davet etmiş, ancak beklediği destek ve anlayışı görememiştir.

Nitekim, devletlerin kontrolü altında olan ve uluslar arası anlaşmalarla dağıtımı kontrol/takip ve garanti alınması gereken; silah, mühimmat ve teçhizatın, terör örgütleri tarafından kolayca elde edilebildiği göz önüne alındığında, Türkiye’nin beklentilerinin karşılanamadığı anlaşılıyor.

Bu gerçek, Türkiye’ye yönelik terör örgütlerinden şimdiye kadar ele geçirilen 36 binin üzerindeki silah ile halen terör örgütlerinin kontrolünde bulunanlar dikkate alındığında, ülkemiz açısından yaşanan tehdidin boyutunu da ortaya koyuyor.

Türkiye’nin de İçinde Bulunduğu Uluslar arası Kuruluşlar Tarafından Yürütülen Çalışmalar ve Sonuçları :

Dünyada, bir yandan küreselleşmeye gidilirken, bir yandan da ayrılıkçı/yıkıcı ve rejim aleyhtarı akımları tahrik eden örtülü faaliyetler gelişerek bölgesel hassasiyetler artmaktadır.

Özellikle denetimsiz bir biçimde transferi yapılan küçük ve hafif silahların, çeşitli yollarla terörist grupların kontrolüne geçmesiyle de, uzun bir süre potansiyel terörizm tehdidinin Dünya gündeminde kalacağı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, terörizmi ortadan kaldırmak için uzun süreli ve topyekün bir mücadeleye ihtiyaç vardır.

Terörün asgari ölçüye indirilmesinde; Hükümetlerin kararlı tutumları, bütün devlet organlarının mücadeleye katılması, basın-yayın organları ve sivil toplum örgütlerinin yapılan mücadeleye destek vermesi ile terör örgütlerine sağlanan silah, mühimmat ve para desteğinin kesilmesinin önemlidir.

Uluslar arası Kuruluşlar Tarafından Yürütülen Çalışmalar ve Sonuçları :
Türkiye, Küçük ve Hafif Silah (KHS) transferlerinin denetim altına alınmasını öngörecek uluslar arası çabalara destek vermiş ve özellikle BM, AGİT ve Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı (GAİP) çalışmalarına öncülük etmiştir.

KHS konusu Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gündemine ilk olarak Türkiye tarafından getirildi. Söz konusu silahların konvansiyonel silah transferleri çerçevesinde AGİT bünyesinde uygulanmakta olan bilgi değişim mekanizmasına dahil edilerek, BM Konvansiyonel Kayıt Sistemi’ne benzer bir düzenleme oluşturulmasına ilişkin, 1996’da Türkiye tarafından gündeme getirilen öneri, anılan tarihte kabul görmedi.
KHS tanımının; El bombaları, A/P ve A/T mayınları da dahil olacak şekilde, insanların tek tek veya toplu olarak yaralanmasına ya da hayatını kaybetmesine neden olan her türlü silahı kapsaması, küçük ve hafif silahların mühimmatı ile patlayıcı maddelerin de yapılacak düzenlemelere dahil edilmesi yönündeki girişimler sürüyor.
BM bünyesinde yürütülen Sınır Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar Protokolü müzakerelerinde Türkiye; başlangıçtan itibaren, ateşli silah parçaları ile mühimmatın işaretlenmesinin ve tahrip maddelerinin yasa dışı üretim ve ticaretinin engellenmesinin önemine dikkat çekerek, bu hususların da protokolde yer alması için çaba sarf etti.
Konu, yapılan toplantılarda gündeme getirilerek görüş birliğine varıldı, ancak, el bombaları ve mayınlar protokolde yer almadı.

Ancak, 1999 yılında İstanbul’da yapılan AGİT Zirvesi’nde, AGİT bünyesinde KHS konusunda kapsamlı bir çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

Ocak 2000’den itibaren AGİT bünyesinde başlatılan çalışmalar kapsamında; Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Forumu (AGİF)’nun 24 Kasım 2000 tarihli toplantısında “Küçük ve Hafif Silahlar Hakkında AGİT Belgesi”nin 28 Kasım 2000’de kabulüyle sonuçlandı ve belge çerçevesinde taraf ülkeler arasında ilk bilgi değişimi 30 Haziran 2001’de gerçekleştirildi.

Yürürlüğe giren “Küçük ve Hafif Silahlar Hakkında AGİT Belgesi”

KHS’nin; işaretlenmesi, yasa dışı ticaretinin önlenmesi ve istikrarsız biçimde belli bölgelerde kontrolsüz bir şekilde yoğunlaşmasının engellenmesi, taraf ülkelerde üretimi yapılan küçük ve hafif silahların; terör örgütleri ve organize suç şebekelerinin eline geçmesini önleyici bilgi değişimi mekanizmalarına işlerlik kazandırılması ve bu konuda, diğer uluslar arası kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara başlangıç teşkil etmesi yönleri ile ülkemiz açısından da önemli bir gelişme olarak görülmektedir.

GAİP bünyesinde yapılan çalışmalarda

27-28 Kasım 2001’de Macaristan / Budapeşte’de yapılan GAİP Üçüncü Çalışma Masası Toplantısı’nda kabul edilen “GAİP Bölgesel Uygulama Planı”na, Türkiye’nin de gayretleri ile “KHS’ler ile birlikte, bunların mühimmatı ve bu silahlarla birlikte kullanılan materyallerin kontrolünün güçlendirilmesi” hususu da dahil edildi.Mayınların kontrolü ile ilgili olarak


BM bünyesinde yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan, 1997 tarihli “Ottava Sözleşmesi” olarak da isimlendirilen “A/P Mayınların Kullanılmasının, Depolanmasının, Üretiminin ve Transferinin Yasaklanması ve Bunların İmhası Konulu Sözleşme”; A/P mayınlarının kullanılmasını, üretimini, depolanması ve transferini tamamen yasaklamaktadır.

Söz konusu sözleşmenin Türkiye tarafından kabulü ile ilgili yasal prosedür sonuçlanmak üzeredir.


Türkiye’ye Yönelik Terör Örgütlerinin Kullandıkları Silahların Menşei :


Türkiye’ye yönelik terör örgütlerinin kullandıkları silahların çoğunluğu, icra edilen operasyonlar sonucunda ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen silahların bir kısmına ait menşei bilgilerinin “Silah üreticileri veya kaçakçıları tarafından özellikle yok edilmesi” dolayısıyla, silahların tamamının menşeilerini tespit etmek mümkün olamamıştır.

Seri Numarası ve üretim yerleri belli olan silahların, Kriminal Laboratuvarındaki silah kataloglarından istifade ile kontrolü yapılmış ve üretildiği ülkeler kolaylıkla tespit edilmiştir.

Seri numarası belli olmayan silahların ise, silah kataloglarından “Mukayese Yöntemi” ile karşılaştırma yaparak menşeileri hakkında bir sonuca ulaşılmıştır.

Yapılan tespitler

Ele geçirilen toplam 36.563 silahtan, bizzat seri numarası belli olan ve silah katalogları ile silah üzerindeki bilgilerden istifade edilerek, menşei tam olarak tespit edilenlerin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde;

Ele geçirilen toplam 11.297 Kaleşnikof piyade tüfeğinin, 4500 adedinin menşei, silah üzerindeki bilgilerden tam olarak tespit edilmiştir.


Tespit edilen bu silahların;
%71.6’sının Rusya ve BDT,
%14.7’sinin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC),
%3.6’sının Macaristan,
%3.6’sının Bulgaristan orijinli olduğu anlaşılmıştır.
Ele geçirilen silahlardan 5.713’ü tüfektir (Kannas, BKC, Dragunov, Arbiki, G-3, M-16, G-1, Mavzer vb.).
Menşei tam olarak tespit edilen 959’u ile ilgili bilgilerden;
%45.2’sinin Rusya ve BDT,
%13.2’sinin İngiltere ve
%9.4’ünün ABD orijinli olduğu belirlenmiştir.


Muhtelif cinste toplam 1610 Roketatardan;

313’ünün menşei tam olarak belirlenmiş olup, bunlardan;
%85.3’ünün Rusya ve BDT,
%5.4’ünün Irak,
%2.5’inin ÇHC menşeili olduğu tespit edilmiştir.
Ele geçirilen silahlardan 2885’i muhtelif tabanca/makinalı tabancadır.

Menşei tam olarak belirlenen 2208’i ile ilgili tespitlerden;
%21.9’unun eski Çekoslovakya,
%20.2’sinin İspanya,
%19.8’inin İtalya orijinli olduğu anlaşılmıştır.

Gerek etkisiz hale getirilmesi, gerekse muhafazası ve taşınması büyük risk yaratan mayınlar yer tespitini müteakip yerinde imha edilmiştir. 11568 adet muhtelif mayının büyük bir kısmı da bu kapsamda bulunduğu yerde imha edilmesi nedeniyle, ancak 8015’inin menşei tam olarak tespit edilebilmiştir.

Bunların da;
%60.6’sının İtalya,
%28.3’ünün Rusya ve BDT,
%6.2’sinin Almanya kaynaklı olduğu görülmüştür.
Ele geçirilen toplam 3490 muhtelif el bombası bulunmaktadır.

136’sının menşei tam olarak tespit edilmiş olup, bunların;
%72’sinin Rusya ve BDT,
%19.8’inin ABD,
%8’inin ise Almanya menşeili olduğu belirlenmiştir.

Ele geçen ve menşei tam olarak tespit edilen silahların cinsi, miktarı ve ülkelere dağılımı hakkındaki detaylı bilgiler.
Ele geçirilen toplam 36.563 silahtan; Yukarıda ayrıntıları verilen ve silah üzerindeki bilgiler ışığında menşei belirlenenlerin dışında, Kriminal Laboratuvarındaki silah kataloglarından istifade edilerek “Mukayese Yöntemi” ile yapılan çalışmalar sonucunda ise, menşei belli olan silahların oranı %62’ye yükselmiştir. Bu konudaki detaylı bilgiler.
Menşei tespiti kesin olarak yapılan silahlar ile, mukayese yöntemiyle menşei değerlendirilen silah rakamları “Ülke bazı”nda karşılaştırıldığında, her iki çalışmada da ülkelere ait rakamların genel rakamlara oranlarında yakınlık olduğu görülmektedir.

Ele geçirilen ve menşei tespit edilen silahların bir kısmı ile ilgili çizelgeler
Özellikle Alman menşeili olarak belirtilen silahların bir kısmının eski Almanya Demokratik Cumhuriyeti menşeili olabileceği tahmin edilmektedir.

Sonuç olarak, ele geçirilen silahlardan, menşei tam olarak tespit edilenler ile ilgili bilgiler dikkate alındığında, hafif silahların çoğunluğunun; başta Rusya olmak üzere eski Doğu Bloku ülkeleriyle, ÇHC menşeili olduğu belirlenmiştir.

Bir kısım silahların ise; Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya, ABD gibi ülkeler tarafından üretildikten sonra, doğrudan veya dolaylı yollarla terör örgütlerine aktarılan silahlardan oluştuğu görülmüştür.
Teröristlerin silahlı eylemleri etkisiz hale getirilmesine rağmen, geçmişte teröristler tarafından gelişigüzel döşenen mayınlar maalesef bugün bile köyünde, arazisinde dolaşan, işini yapan birçok masum insanımızın ölümüne ve yaralanmasına neden olmaktadır.

Arazide yeri tespit edilen ve emniyet gerekçesi ile yerinde imha edilen mayınlardan büyük çoğunluğunun ise İtalyan menşeili olduğu tespit edilmiştir. Bunlara ait bilgi ve resimler
Terörizmle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; yurt içinde ve sınırlarımıza yakın bölgelerde ele geçirilen silah, mühimmat ve diğer malzemelerle ilgili fotoğraflar.

Sonuç


ABD’deki son saldırı örneğinde de görüldüğü gibi, terörizm sadece bir ülkeye yönelik olarak ortaya çıkmamaktadır. Sonuçları açısından din, dil, milliyet, bölge ayırımı yapmadan tüm insanları tehdit eden uluslar arası bir boyut taşımaktadır.

Terör örgütlerinin eyleme yönelik faaliyetleri açısından insan canını hedef alan küçük hafif silahların kontrol edilmemesi durumunda, insanlık suçu olan terör ve terörizmin, her dönemde olduğu gibi, değişik yöntemlerle ve farklı mekanlarda insanlığı ve ülkeleri tehdit etmeye devam edeceği değerlendirilmektedir.

Teröristler tarafından kullanılan silahların imal yerleri ve transferlerinin takip zorluğu nedeniyle; elde edilen bu inceleme sonuçlarının üretici ülkeleri doğrudan suçlayıcı bir argüman olmadığı, ancak çalışmada ulaşılan sonuçların, KHS’lerin takip ve kontrolündeki zafiyeti ve silah üreten ülkelerin sorumluluğunu açıkça ortaya çıkardığı görülmektedir.

Ülkelerin terörle mücadelede

1. BM’nin 1373 Sayılı Kararı gereğince üye ülkelerin üçer aylık periyodlarla hazırladığı “Terör konusunda alınan tedbirler” konulu rapora, KHS’a yönelik yapmış oldukları tespitler ile aldıkları tedbirlerin dahil edilmesi,
2. “Küçük ve Hafif Silahlar Hakkında AGİT Belgesi” hükümlerinin, sadece AGİT üyeleri ile sınırlı kalmaması, bu konuda BM Silahsızlanma İşleri Bölümü (UNDDA), BM Suçun Önlenmesi ve Uyuşturucunun Kontrol Ofisi (UNODDCP), BM Kalkınma Programı (UNDP), NATO, GAİP,AB Komisyonu gibi uluslar arası kuruluşlarca yürütülen çalışmaların da hayata geçirilmesi yönündeki girişimlerin desteklenmesi önemlidir.

Sonuç olarak;


Türkiye, terörle mücadelede binlerce masum insanını kaybetmiş ve tecrübe kazanmıştır.
Terörizmle uluslar arası mücadelenin başarıya ulaşması için kazanılan bu tecrübeleri diğer ülkelerle paylaşmaya hazır olan ülkemiz; “Teröristlerin eline geçen bir silahın, en az bir masum insanın yaşamına mal olduğu bilinciyle” terörizmle mücadelede diğer ülkeler ile işbirliği içerisinde uluslar arası ortak bir anlayış geliştirmeye yönelik gayretlerine devam edecektir.

KAHROLSUN PKK!! YAŞASIN TÜRK CUMHURİYETİ !
--------------------- ::::HacKed By L_MaNyAq::::

::::BAYRaK KUTsaLDIR::::


::::Ne MuTLu TÜrKÜM DİYeNE::::ARKADASLAR OYUNDA BANA KATKINIZ OLSUN LİNKE TIKLARMISINIZ>>>>
http://s16.bitefight.net/c.php?uid=60140 oynayanlar warsa ben server 16 dayım
PowerWorm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
11/2007
Mesajlar:
139
Konular:
12
Teşekkür (Etti):
0
Teşekkür (Aldı):
88
Ticaret:
(0) %
12-11-2007 18:59
#2
Amerika silah para kız herşeyi onlar veriyor
---------------------
¦ ~ ¦P o W e R W o R m¦ ~ ¦
THT
teleyt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yeni Üye
Üyelik tarihi:
09/2007
Mesajlar:
37
Konular:
8
Teşekkür (Etti):
0
Teşekkür (Aldı):
9
Ticaret:
(0) %
02-01-2008 10:11
#3
Emeğine sağlık...
--------------------- Tek düşmanım dostumun düşmanıdır..
gecemahkumu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
09/2007
Nereden:
ızmır
Mesajlar:
197
Konular:
1
Teşekkür (Etti):
0
Teşekkür (Aldı):
9
Ticaret:
(0) %
04-01-2008 21:20
#4
PKK WE ABD KAHROLSUN
tsk
caqri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Katılımcı Üye
Üyelik tarihi:
01/2008
Mesajlar:
753
Konular:
16
Teşekkür (Etti):
34
Teşekkür (Aldı):
27
Ticaret:
(0) %
25-01-2008 08:41
#5
araştırman için saol
beyingücü - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Hesap Askıya Alındı
Üyelik tarihi:
09/2007
Nereden:
orda,burda,şurda...
Mesajlar:
834
Konular:
89
Teşekkür (Etti):
0
Teşekkür (Aldı):
18
Ticaret:
(0) %
28-01-2008 17:14
#6
paylaşım için saol
Pashaes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
E-Mail onayı yapılmamış üye
Üyelik tarihi:
09/2007
Nereden:
Bursa
Mesajlar:
1.162
Konular:
0
Teşekkür (Etti):
4
Teşekkür (Aldı):
28
Ticaret:
(0) %
10-02-2008 14:57
#7
mutefıgımız amerıca !!!!!!!!!!!
HacKeR AzaZeL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Katılımcı Üye
Üyelik tarihi:
03/2008
Mesajlar:
293
Konular:
2
Teşekkür (Etti):
0
Teşekkür (Aldı):
2
Ticaret:
(0) %
03-05-2008 19:17
#8
eline sağlık

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler